Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadIntegrare europeana si euroatlantica a Romaniei TRUE/FALSE

Stiinte politice


Integrare europeana si euroatlantica a României

TRUE/FALSE

1. Documentul cu privire la evaluarea riscurilor la adresa securitatii sud-est   europene(SEECAP) a fost aprobat în cadrul reuniunii de la Erevan? - FALS  2. "În 2004, NATO înregistra mai multe state membre decât state partenere?" ADEVARAT

3. În realizarea implementarii acquis-ului comunitar statele candidate beneficiaza de ajutorul unei institutii specializate? ADEVARAT

4. Consiliul European de la Laeken, din decembrie 2001, aprecia ritmul bun al reformelor din Bulgaria, România si Turcia? FALS  

5. Consiliul European de la Helsinki, din decembrie 1999, s-a exprimat în favoarea începerii negocierilor cu România? ADEVARAT

6. În conformitate cu tratatul de aderare la Uniunea Europeana, România are obligatia de a organiza alegeri pentru Parlamentul European "nu mai târziu de 31 decembrie 2007." ADEVARAT

7. Romania a semnat în 1991 un Acord de comert si cooperare cu C.E? ADEVARAT  

MULTIPLE CHOICE

1. Ce termen s-a introdus in textul tratatului de la Maastricht cu privire la comunitatea

europeana?

a. uniune

b. federatie

c. confederatie

2. În ce an a semnat România un Acord de comert si cooperare cu C. E.?

a. 1980

b. 1990

c. 1991

3. Aderarea statelor candidate la Uniunea Europeana presupune:

a. integrarea sistemelor economice ale acestora în spatiul comunitar

b. integrarea sistemelor politice ale acestora în spatiul comunitar;

c.completarea unor formulare de aderare

a. a+b+c

b. a+b

c. a+c

4. Alegeti domeniile vizate de acquis-ul comunitar:

a.respectarea prevederii tratatelor, în special a celor de la Roma, Maastricht si Amsterdam

b.actele normative adoptate la nivelul Uniunii în vederea punerii în aplicare a prevederilor

tratatelor si a jurisprundentei Curtii de Justitie

c.masurile referitoare la justitie si afaceri interne

d.acordurile internationale în vigoare

a. a+b+c+d

b. a+b+c

c. a+c

5. Cine propune punctul de vedere al Uniunii Europene pentru capitolele de negociere care

tin de competenta comunitara?

a. Comisia Europeana

b. Negociatorii sefi

c. Presedintia Consiliului Europei

6. În ce an au fost lansate "foile de parcurs" pentru România si Bulgaria?

a. 1999

b. 2000

c. 2001

d. 2002

e. 2003

7. Identificati obiectivele "foii de parcurs":

a.identifica sarcinile statului aflat în proces de aderare;

b.furnizeaza asistenta financiara

a. a+b

b. a

c. b

8. Baza negocierilor de aderare la U.E. este reprezentata de

a.documentul de pozitie

b.pozitia Uniunii Europene

a. a+b

b. a

c. b

9. Alegeti, din urmatoarea lista, principalele atuuri geostrategice ale României

a) piata interna;

b) apropierea de pietele vest-europene;

c) forta de munca educata si ieftina;

d) capacitatea industriala;

e) importante resurse naturale;

f) pozitia de punct nodal între Asia si Europa

a. a+b+c+d+e+f

b. a+b+c +d

c. a+d+e+f

10. In concluziile întâlnirii europene la vârf de la Lisabona, relatiile cu statele în curs de

tranzitie la democratie din Europa Centrala au aparut pentru prima data încadrate la

rubrica extindere în:

a. iunie 1991;

b. iunie 1992;

c. septembrie 1992;

d. iunie 1993;

11. Prima conferinta europeana destinata analizei largirii Uniunii Europene cu participarea

statelor membre ale UE si a tuturor statelor care prezentau vocatie de aderare si erau legate

de UE printr-un acord de asociere a avut loc:

a. martie 1997; Londra

b. martie 1998; Londra

c. martie 1998; Copenhaga

d. septembrie 1998; Bruxelles

12. Consiliul European de la Laeken, din 14-15 decembrie 2001, a decis înfintarea

a. unei Comisii privind viitorul Europei, ca organ consultativ, format din 62 de membri, având ca misiune principala evaluarea elementelor-cheie în dezvoltarea viitoare a Uniunii

b. unui Birou privind viitorul Europei, ca organ consultativ, format din 62 de membri, având ca misiune principala evaluarea elementelor-cheie în dezvoltarea viitoare a Uniunii

c. unei Conventii privind viitorul Europei, ca organ consultativ, format din 62 de membri, având ca misiune principala evaluarea elementelor-cheie în dezvoltarea viitoare a Uniunii

13. În cadrul Consiliului european de la Sevilla, din 21-22 iunie 2002,s-a recomandat

a.adoptarea unei noi Foi de parcurs;

b.revizuirea strategiei de pre-aderare pentru acele state care continua negocierile;

c.acordarea unui ajutor financiar de pre-aderare

a. a+b+c

b. a+b

c. a+c

14. Principalul obiectiv al Cartii Albe adoptata de Consiliul European de la Cannes(iunie

1995)a urmarit sa pregateasca:

a. economia pentru a functiona în conformitate cu regulile pietei interne a UE

b. politica pentru a relationa cu cea a UE

c. societatea pentru a se putea adapta la cerintele si normele UE15. Planul National de Dezvoltare (PND) reprezinta documentul programatic elaborat cu

scopul de a realiza obiectivele:

a.de coeziune economica;

b.de coeziune sociala;

c.de dezvoltare regionala

a. a+b+c

b. a+b

c. a+c

16. Care dintre urmatorii analisti este autorul volumelor: UE de la economic la politic, UE de

la national la federal si Politicile extinderii?

a. Sergiu Tamas

b. Ph. Moreau-Desfarges

c. I. Gh. Barbulescu

17. Alegeti relatia existenta între cele doua tipuri de enunturi: "În cadrul capitolelor de negociere exista patru capitole referitoare la libertatea de miscare; în cadrul capitolelor de negociere exista trei capitole referitoare la politica externa."

a. ambele sunt adevarate; între ele exista o relatie de cauzalitate

b. ambele sunt neadevarate; între ele nu exista o relatie de cauzalitate

c. prima este adevarata, a doua falsa; între ele exista relatie de cauzalitate

d. prima este adevarata, a doua falsa; între ele nu exista relatie de cauzalitate

18. Procedura de desfasurare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a fost stabilita în

a. 1996

b. 1997

c. 1998

19. Care dintre articolele constitutive NATO contine urmatoarele prevederi: "Partile,

actionând în mod individual sau colectiv, într-o maniera continua si efectiva prin

dezvoltarea mijloacelor proprii si acordându-si reciproc asistenta, vor mentine si întari

capacitatea lor individuala si colectiva de a rezista unui atac armat."

a. art. 1

b. art. 2

c. art. 3

d. art. 10

20. În ce an a solicitat oficial România aderarea la NATO?

a. 1990

b. 1993

c. 1995

21. În ce an a fost semnat Tratatul de întelegere, cooperare si buna vecinatate între România si

Republica Ungara?

a. 1990

b. 1995

c. 1996

22. Prima forma de cooperare a NATO cu fostele state comuniste a fost instituta la reuniunea

de la:

a. Roma, noiembrie 1991

b. Paris, februarie 1995

c. Washington, 1996

23. "Dintre variantele de extindere vehiculate, în cadrul reuniunii de la Madrid (1997), NATO

a optat pentru extinderea....., acceptând numai ..... state ca membre ale Aliantei."

a. restrânsa, 3

b. restrânsa, 4

c. sporita, 3

24. Alegeti relatia existenta între cele doua tipuri de enunturi: "Mediterana este considerata de

catre NATO o zona de interes special; securitatea în Europa este strâns legata de securitatea si stabilitatea în Mediterana."

a. ambele sunt adevarate; între ele exista o relatie de cauzalitate

b. ambele sunt adevarate; între ele nu exista o relatie de cauzalitate

c. ambele sunt neadevarate; între ele nu exista o relatie de cauzalitate;

d. prima este adevarata, a doua falsa; între ele exista relatie de cauzalitate

e. prima este falsa, a doua adevarata; între ele exista relatie de cauzalitate.

25. Cine adreseaza, în numele statelor aliate, dupa finalizarea procesului de ratificare,

viitoarelor state invitatia formala de aderare la NATO

a. secretarul general NATO

b. presedintele SUA

c. presedintele în exercitiu al Uniunii Europene

26. Alegeti varianta corecta: "Rapoartele de tara:

a.revad progresele facute de fiecare tara în perioada scursa de la ultimul raport;

b.servesc ca baza a deciziilor necesare pentru continuarea negocierilor;

c.structura lor este similara pentru fiecare raport;

d.masoara progresele realizate de fiecare stat în parte

a. a+b+c+d

b. a+b+c

c. b+c+d

d. a+b+d

27. În cadrul summit-ului Consiliului European de la Santa Maria da Feira (iunie 2000) au fost

stabilite principiile de consultare ale Uniunii Europene cu NATO privind

a.probleme de securitate;

b.obiective în termeni de capacitati;

c.modalitatile care sa permita Uniunii Europene sa aiba acces la mijloacele NATO;

d.definirea mecanismelor de consultare permanenta

a. a+b+c+d

b. a+b+c

c. a+b+d

d. a+d

28. Când a fost lansat principiul Politicii Europene a Vecinatatilor?

a. martie 2001

b. martie 2002

c. martie 2003

d. martie 2004

29. În ce termeni au fost definite, cu prilejul lansarii principiului Politicii Europene a

Vecinatatilor, statele care faceau parte din asa-numitul "inel" care trebuia sa formeze

granita Uniunii Europene?

a. "prietene";

b. "prietene si fara probleme interne";

c. "prietene si bine guvernate".

30. Care sunt obiectivele strategiei nationale de securitate?

a.definirea intereselor nationale de securitate;

b.precizarea obiectivelor care conduc la protejarea si afirmarea acestor interese;
c.evaluarea mediului international de securitate;

d.identificarea factorilor de risc din mediul intern si international;

e.directiile de actiune si principalele mijloace pentru asigurarea securitatii nationale

a. a+b+c+d

b. a+b+c+d+e

c. b+c+d+e

d. nici una

31. Initiativa NATO pentru Europa de Sud-Est a fost adoptata cu prilejul summit-ului de la:

a. Istanbul

b. Washington

c. Riga.

32. Documentul cu privire la evaluarea riscurilor la adresa securitatii sud-est europene

(SEECAP) a fost aprobat în cadrul reuniunii de la

a. Budapesta

b. Stokholm

c. Erevan

d. Bucuresti

33. Care au fost principiile definitorii ale politicii UE fata de statele est-central europene în

perioada 1993-1997?

a.principiul conditionalitatii;

b.principiul coeziunii;

c.principiul diferentierii;

d.principiul cercurilor concentrice;

e.principiul compartimentalizarii

a. a+b+c+d+e                                      c. a+c+d+e

b. a+b+c+e                                          d. a+c+e

34. Alegeti expresia corecta din urmatorul fragment al discursului lui Günter Verheugen,

Comisarul European pentru Extindere (2003): "Aderarea la Uniunea Europeana este o

chestiune ....... pentru viitorul României."

a. neimportanta

b. minora

c. definitorie

d. esentiala

35. Planul National de Aderare (PNA) a reprezentat un document menit

a. a stopa pregarirea statelor doritoare sa devina membre NATO

b. a sustine pregatirea statelor doritoare sa devina membre NATO si UE

c. a sustine pregatirea statelor doritoare sa devina membre NATO

36. La ce aspect se referea discursul din 9 august 2002, al lui G. Verheugen, considerat "o

problema care provoaca îngrijorare profunda si va fi reflectata în Raportul privind

progresele pentru aderarea României."?

a. atacarea Irakului de catre România

b. alianta României cu Iranul

c. semnarea unui acord bilateral româno-american privind acordarea imunitatii

soldatilor americani de pe teritoriul României

d. semnarea unui acord bilateral româno-rus privind acordarea de ajutor militar

reciproc în caz de invazie

37. Operatiunile de tip Petersberg, asa cum au fost definite în cadrul Declaratiei Consiliului

Uniunii Europei Occidentale de la Petersberg (1992), se rezuma la:

a.actiuni de aparare, desfasurate în conformitate cu prevederile Articolului nr. 51 al Cartei

Natiunilor Unite

b.actiuni umanitare si de salvare

c.operatiuni de mentinere a pacii

d.actiuni de gestionare a crizelor, încredintate fortelor combatante

a. b+c+d

b. a+d

c. a+b+d

38. Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitatile

Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat în 1993, presupunea

a.asigurarea unui cadru adecvat pentru dialogul politic între parti, cadru care sa permita

dezvoltarea unei legaturi politice strânse;

b.asigurarea unei baze pentru cooperarea economica, sociala, financiara si culturala;

c.sprijinirea eforturilor României de dezvoltare a economiei, de desavârsire a tranzitiei

spre o economie de piata si de consolidare a democratiei;

d.asigurarea unui cadru pentru integrarea graduala a României în UE.

a. a+b+c+d

b. a+b+c

c. a+c

39. Parlamentul European, în Raportul cu privire la candidatura României, publicat în

februarie 2004, critica urmatoarele aspecte

a.practica legislativa a emiterii Ordonantelor de Urgenta de catre Guvern;

b.nerespectarea obligatiilor asumate în cadrul capitolelor de negociere ce fusesera închise

provizoriu la data publicarii Raportului;

c.unele practici ilegale în ceea ce privea adoptia;

d.nerezolvarea aspectelor legate de drepturile de proprietate ale bisericilor

a. a+b+c+d

b. a+b+c

c. a+c+d

40. În ce an s-a semnat Actul Unic European?

a. 1985

b. 1986

c. 1987

41. Ce rol are Negociatorul sef al fiecarui stat candidat la aderare?

a.exprima pozitia statului reprezentat cu privire la domeniile negociate;

b.informeaza conducerea statului cu privire la mersul negocierilor;

c.adopta legi care pot usura procesul de aderare

a. a+b+c

b. a+b

c. a+c

42. Alegeti termenul corect pentru a completa urmatorul citat: "Statele Unite ale Europei vor fi

creatia unui proces .... , iar statele unite ale lumii nu sunt înca aici." (A. Malraux, discurs,

martie 1948)

a. "dureros"

b. "facil"

c. "nerealizabil"

43. Când a fost finalizat studiul pentru extinderea NATO?

a. 1991

b. 1994

c. 1995

d. 1999

Document Info


Accesari: 1518
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )