Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
GHID PRIVIND ACTIVITATILE MENTENANTEI CENTRALE

tehnica mecanica


20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u

20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u

Directia mentenanta Centrala si MediuDepartamentul Mentenanta Centrala si Lucrari

Serv. Studii pentru Instalatii si Mijloace (SSIM)

GHID

PRIVIND ACTIVITATILE MENTENANTEI

CENTRALE

F115.20-04-011RA, vers 01

Uz intern : AUTOMOBILE DACIA

Data elaborarii: 20.06.2005

Elaborat : Vasile BAIASU

CUPRINS

20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u 20320m127u pag

1. INTRODUCERE........................... 3

2. POLITICA MENTENANTEI....................... 3

3.  DEFINITII............................. 3

4. ORGANIZAREA FUNCTIEI DE MENTENANTA.............. 5

5. DEMERSUL TMP........................... 7

6. CONTROLUL MEDIULUI POSTURILOR DE LUCRU........... 7

7. ACTIVITATILE MENTENANTEI.................... 8

8. REFERINTE............................. 8

9. ABREVIERI.............................. 9

1. Introducere

Politica Renault cu privire la activitatile mentenantei uzinelor industriale a luat o forma definitiva in perioda 1998-1999 in cadrul unui proiect  DGA Maintenance . Dupa aceea politica de mentenanta a fost pusa in practica si ameliorata in mod regulat. In anul 2003, a facut obiectul unei puneri la zi. Politica Renault cu privire la activitatile de mentenanta se aplica si in DACIA.

2. Politica mentenantei

Politica mentenantei se realizeaza prin :

      Definirea tintelor de cost pentru fiecare departament al uzinei. Aceste tinte sunt validate de catre uzina si validate prin programele trienale. Urmarirea lor este asigurata prin controlul de gestiune DF,

      Definirea tintelor de performanta a mijloacelor de productie, simplificat prin punerea in evidenta a indicatorilor comuni ai  unitatilor de lucru ,

      Structura organizatorica preconizata,

      Instrumentele standard din domeniile sistemului informatic (AVANTIS, SMP, GED..), a SPR (QCS, MBR, competente) si a proceselor de lucru,

      Animarea transversala a diversilor participanti :

o       Mentenanta centrala a uzinei,

o       Mentenanta locala a departamentelor de fabricatie : presaj, caroserie, vopsitorie, montaj general, mecanica.

3. definitii

Mentenanta 

Se reprezinta ansamblul tuturor actiunilor tehnice, administrative si de management pe tot parcursul vietii unui mijloc, destinate mentinerii sau restabilirii starii normale in care el poate sa-si indeplineasca functia ceruta.

Mentenanta preventiva

Se executa la intervale de timp prestabilite sau in functie de numarul de unitati uzinate si destinate sa reduca probabilitatea defectarii sau deteriorarii in functionare a mijlocului de productie. Ea se descompune in :

-mentenanta preventiva sistematica,

-mentenanta preventiva nesistematica.

Mentenanta preventiva sistematica : se executa la intervale de timp prestabilite sau in functie de numarul de unitati uzinate (dupa planning), fara un control prealabil a starii mijlocului de productie. Ea cuprinde :

-supravegherea sensoriala umana (vedere, pipaire, miros, auz),

-supravegherea instrumentala (ampermetre, analizoare de vibratii, camera in infrarosu),

-interventiile efective.

Mentenanta preventiva nesistematica : nu se executa la intervalle de timp prestabilite sau dupa un numar de unitati uzinate, dar in functie de starea reala a mijlocului de productie constatat de catre personalul operator sau tehnic si in afara situatiilor de pana.

Ea cuprinde :

-mentenanta conditionala : toate interventiile efective de modificare fizica sau logica a starii unui mijloc de productie determinat de aparitia unei conditii cu privire la capacitatea prezenta si viitoare a functiei ceruta.

-interventiile urmare a actiunilor preventive decise pe teren, in timpul vizitelor, sistematice sau nu, dar in afara situatiilor de pana.

Mentenanta corectiva

Este mentenanta executata dupa aparitia unei pene si destinata repunerii mijlocului de productie in starea in care el poate realiza functia ceruta. Ea cuprinde :

-mentenanta de urgenta ; se executa fara termen dupa aparitia penei, pentru a evita consecinte inacceptabile.

-mentenanta amanata ; nu se executa imediat dupa aparitia penei, dar este inarziata respectand regulile mentenantei locale.

Se realizeaza in 4 etape : diagnosticare, reparare, incercare si validare de catre client.

Ameliorarea performantelor

Se refera la activitati care care amelioreaza fiabilitatea, mentenabilitatea sau conditiile de exploatare a instalatiilor, fara a modifica functia ceruta pe durata procesului de productie. Se pot include urmatoarele activitati :

-optimizarea continutului mentenantei preventive,

-actiuni de ameliorare a fiabilitatii (planninguri, proiecte si interventii),

-actiuni de ameliorare a mentenabilitatii (planninguri, proiecte si interventii),

-diminuarea costurilor mentenantei,

-actiuni de ameliorare a conditiilor de exploatare a instalatiilor,

-asistenta fabricatiei prin formarea personalului, stapanirea calitatii.Formarea personalului

Consta in :

-aprofundarea cunostiintelor in meseria de baza si a aplicatiilor specifice din activitatea de mentenanta pentru mijloacele de productie din perimetrul sau de activitate,

-insusirea cunostiintelor referitoare la tehnologii noi si de utilizare a sistemelor informatice,

-imbunatatirea cunostiintelor in domeniul asigurarii calitatii, etc.

Alte activitati

Sunt activitati care se refera la :

-munca pentru organizare,

-metodele si instrumentele utilizate,

-sarcinile administrative,

-activitatile referitoare la gestiunea magaziilor si a pieselor de schimb,

-activitatile legate de alte evenimente (proiecte noi, ..).

Lucrari Noi

Sunt activitatile care se refera la :

-revizia si intretinerea mijloacelor de productie,

-distributia fluidelor,

-conditiile ambiante ale cladirilor,

-lucrari de reparatii sau schimbare a destinatiei cladirilor si a spatiilor neacoperite ce fac parte din patrimoniu.

Lucrarile noi se realizeaza prin planuri de investitii specifice.

4. Organizarea FUNCTIEI de mentenanta

Mentenanta se bazeaza pe :

      Interventii asupra mijloacelor de productie pe 5 nivele :

Nivelul 1 : actiuni simple necesare exploatarii si realizate pe interventii la elemente accesibile si deplina siguranta :

v     supraveghere, conducere,

v     inlocuire consumabile,

v     pornire si oprire schimb de lucru,

v     curatire, completare fluide....,

Nivelul 2 : actiuni care necesita proceduri de utilizare si punere in practica simple :

v     actiuni preventive fara gama, controlul performantelor,

v     identificarea cauzelor posibile care au condus la defect prin : -analiza informatiilor furnizate de echipamentele dotate cu softuri ;

-analiza fazei curente si fazelor urmatoare folosind evaluarea starilor fizice si logice ale detectoarelor de proximitate, limitatoarelor de cursa, semnalizarilor aparatajului electric de comanda si protectie, a afisoarelor, a elementelor de executie electoventile, motoare, a intrarilor-iesirilor automatelor programabile, etc,

v     schimb de componente prevazute in acest scop,.....,

Nivelul 3 : operatii care necesita moduri de operare complexe si de exploatare a dosarului tehnic:

v     actiuni preventive cu gama (document care descrie modul de executie a actiunilor de mentenanta),

v     diagnosticarea plecand de la o metodologie de depanare,

v     depanarea complexa care impune utilizarea dosarului tehnic,

v     inlocuirea echipamentelor complexe defecte,

v     reincarcarea programelor / parametrilor in cazul unor manevre care au condus la pierderea acestora, recuperarea / salvarea centralizata a programelor si parametrilor.

Nivelul 4 : operatii ale caror proceduri implica stapanirea unor tehnici si tehnologii speciale :

v     tehnici speciale : automatizari, sisteme de avertizare, variatoare, robotica, hidraulica, pneumatica,..

v     tehnologii speciale : lipirea, sudura SR, ...

Nivelul 5 : expertiza, operatii de renovare si reconstructie :

v     acest nivel este in general realizat de catre fabricanti, de catre firme specializate pentru realizarea de mijloace de productie complexe, sau de catre specialistii interni stabiliti pentru studii de mijloace de productie.

            Personalul operator din departamentele de fabricatie care asigura interventiile de nivel 1, dupa ce i-a fost realizat transferul sacinilor de catre Mentenanta locala. Urmare a acestui transfer, operatorul preia in sarcina sa marea majoritate a opririlor normale si functionale. Aceste interventii se refera in mod special la opririle scurte.

            Profesionistii mentenantei locale din departamentul de fabricatie care asigura nivelul de interventii 2 si nivelul de interventii 3 pentru mentenanta preventiva conform planului stabilit (PMP). Sarcina lor este de a propune si de a participa la activitatile de fiabilizare, reparare, formare si analiza pentru evitarea variatiilor rapide ale sarcinilor si a incarcarilor mijloacelor de productie.

            Specialistii pe meserii (electronica, automatica, pneumatica, hidraulica, mecanica) din Departamentul de Mentenanta Centrala care realizeaza interventiile in automatizari de nivel 3 si 4 in departamentele de fabricatie.

            Atelierelelor de Mentenanta Locala din departamentele de fabricatie asigura umatoarele misiuni :

o determinarea cauzelor defectelor la pene prelungite,

o asistenta tehnica si participarea la interventiile de nivel 3 si 4,

o gestionarea documentatiei tehnice,

o gestionarea pieselor de schimb,

o aplicarea metodelor de mentenanta si demersul,
o animarea fiabilizarii,

o asigurarea capitalizarii si transvesalitatii,

o participarea la pregatirea proiectelor de investitii,

o asistenta tehnica la interventiile de expertiza de nivel 5,

o participarea si consolidarea relatiilor in interiorul uzinei si a meseriei.

            Departamentului Mentenanta Centrala, ii revin sarcinile sa asigure :

*In domeniul mijloacelor de productie :

o Interventiile in automatizari de nivel 3 si 4,

o Transversabilitatea in uzina prin coordonarea si dezvoltarea politicii de mentenanta in domeniile :

v     Performanta si progresul functiei mentenantei,

v     Politicile subfurnizorilor, repararea pieselor de schimb,

v     Dezvoltarea instrumentelor metodelor de mentenanta : GMAO, SPR, QCS, MBR, gestiunea competentelor, PMP, TPM, OPM,

v     Dezvoltarea instumentelor informatice de gestionare a documentatiei tehnice a mentenantei industriale (GEDTMI) si a nomenclatoarelor (BDN-Pc),

v     Asigurarea calitatii mentenantei prin utilizarea auto-evaluarii si a auditurilor,

v     Asigurarea expertilor, specialistilor tehnici si tehnologici ai nivelelor 4 si 5,

v     Logistica pieselor de schimb (livrare, codificare, stocaj).

*In domeniul energiei :

o Productia si distributia fluidelor,

o Mentenanta mijloacelor asociate,

o Controlul energiei.

*In domeniul patrimoniului :

o Intretinerea cladirilor, cailor de acces, spatiilor verzi,

o Intretinerea magaziilor,

o Coordonarea subfurnizorilor de lucrari de curatire a birourilor, de intretinere a cailor de acces si drumurilor (curatirea zapezii pe timp de iarna,..) si de intretinere a cladirilor,

5. Demersul TPM

Demersul ameliorarii performantei echipamentelor de productie se sprijina pe capacitatea personalului si are rolul de a realiza identificarea, analiza si eliminarea pierderilor de productie.

Performanta mijloacelor de productie si buna lor utilizare sunt esentiale in realizarea programelor de fabricatie in conditii economice mai bune.

Demersul de punere in lucru a jaloanelor TPM este armonizat cu desfasurarea altor instrumente si metode utilizate prin Directia de productie.

6. Controlul mediului posturilor de lucru

Mediul de lucru al posturilor influenteaza calitatea. Conditiile de aranjare, de dimensionare si de curatire a localurilor sunt realizate prin serviciile de curatire a uzinei si evaluate prin audituri.

7. Activitatile Mentenantei
8. Referinte

Norme si proceduri :

(1)   EB15.03.000 : Masini, instalatii si utilaje industriale. Mentenanta, fiabilitate, performante, specificatii.

(2)   E41.50.505.R : Timpi de stare si indicatori de urmarire a performantelor mijloacelor de productie.

(3)   X60-000 : Functia mentenanta. Principii generale de organizare a unei intreprinderi.

(4)   X60-010 : Concepte si definitii a activitatilor de mentenanta.

(5)   NF EN 13306 : Terminologia mentenantei.

(6)   Punerea in opera a DGA, versiunea 1.0, din 15.01.2001

(7)   R 100 075 153 din ianuarie 1997 : Planul mentenantei Preventive si elemetele strategice ale dezvoltarii din Decembrie 1996.

(8)   GE 15-015 R : Ghidul pentru repartizarea timpilor de lucru a personalului de mentenanta in functie de natura activitatilor.

(9)   GE 00-042 R : Ghidul utilizarii instrumentului de gestiune de a face mentenanta.

(10)   D70000-03-001MQ, vers 01 : Pilotare mentenata (Manualul calitatii).

(11)   F101.10-02-008PQ, vers 02 : Procedura de mentinere in functiune a mijloacelor de fabricatie, transport si ridicat.

(12)   F101.10-03-009GQ, vers 01 : Procesul de pregatire a mentenantei intr-un proces industrial.

(13)   Demers 5S sau Curatenia uzinei.

(14)   Procedura uzinei de audit a criteriilor proceselor.

Formare :

      Dezvoltarea scolilor de dexteritate

      Formari TPM

Instrumente :

      QCS maintenance -Quality Control Story maintenance.

      MBR - Analiza opririlor lungi.

      Gestiunea competentelor.

      SMP- Urmarirea mijloacelor de productie

      SIMON - Sistem Informatic al Mentenantei Operationale si a Nomenclatoarelor

      LMPR - Lista Mijloacelor Preconizate de Renault

      www.intra.renault.fr.tmp: site-ul intranet TPM.

      www.gdxpegi.ava.tcr.renault.fr

      www.cnomo.com: Biblioteca normelor si ghidurilor Renault cu privire la Bunuri de echipament

9. Abrevieri

      SMP : Simple Management Protocol

      GED : Gestion Electronique du Documentation

      SPR : Sistme de Production Renault

      QCS : Quality Control Story

      MBR : Analyse des Arrts Longs

      GMAO : Gestion (des donnes) de Maintenance

      PMP : Plan de Maintenance Prventive

      OPM : Optimisation de la Maintenance Prventive

      BDN : Base de Donnes des Nomenclatures de machines

      PM : Prventive Maintenance (Maintenance Prventive)

      BM : Breakdown Maintenance (Corrective Maintenance)

      EM : Emergency Maintenance (Maintenance d'urgence)

      AM : After Maintenance (Maintenance diffre)

      TN : Travaux Nouvelles

      TR : Training (Formation)


loading...


Document Info


Accesari: 5069
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )