Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
METODOLOGIA DE CERCETARE SI STABILIRE A CAUZELOR DE INCENDIU

tehnica mecanica


METODOLOGIA DE CERCETARE SI STABILIRE A

CAUZELOR DE INCENDIU

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE


Art. 1. Prezenta metodologie cuprinde obligatii, raspunderi, reguli si masuri tehnico-organizatorice necesare pentru cercetarea si stabilirea cauzelor probabile de incendiu.

Art. 2. Activitatea de cercetare si stabilire a cauzelor probabile de incandiu se organizeaza si se desfasoara in concordanta cu prevederile Codului de procedura penala, instructiunea ministrului de interne nr. 420/2003 (extrase prezentate in anexa 1) si ale prezentei metodologii.

Art. 3. In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile referitoare la apararea impotriva incendiilor au intelesul prevazut in actele normative specifice, iar termenii si expresile specifice referitoare la cercetarea si stabilirea cauzelor probabile de incendiu au urmatorul inteles:

Cercetarea cauzelor probabile de incendiu-ansamblu de masuri si actiuni organizatorice, tehnice si operative care include metode, procedee si mijloace specifice in vederea stabilirii imprejurarilor, surselor si mijloacelor de aprindere.

Stabilirea cauzei probabile de incendiu-actiunea de a determina cauza probabila care a generat incendiul.

Amprenta incendiului-imaginea macroscopica a ansamblului modificarilor survenite la locul incendiului ca urmare a efectelor incendiului asupra spatiului incendiat si a bunurilor materiale aferente.

Urma-orice modificare materiala produsa in spatiul in care a izbucnit incendiul sau in alte locuri ce au legatura cu acesta, ca urmare a interactiunii dintre fenomenele tehnice, naturale, infractionale sau de alta natura, mijloacele si caile de actiune a acestora si elementele camponente ale spatiului incendiat.

Investigator-personal din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sau al inspectoratelor pentr situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, specializat in constatarea cauzelor probabile de incendiu.

Cauza de incendiu-suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinate care au dus la izbucnirea acestuia.

Art.4. Scopurile activitatii de cercetare a cauzelor probabile de incendiu sunt:

-descoperirea conditilor, imprejurarilor si cauzelor probabile care au generat incendiul;

-stabilirea de concluzii si invataminte privind prevenirea incendiilor datorate cauzelor si imprejurarilor similare sau asemanatoare celor cercetate;

-sprijinirea organelor de cercetare penala in stabilirea cauzelor, si dupa caz, in identificarea faptuirilor si administrarea probelor.

Art.5.(1) Prevederile prezentei metodologii se aplica de catre personalul din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipilui Bucuresti si dupa caz, din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta atunci cand participa la cercetarea si stabilirea cauzelor probabile de incendiu, a conditiilor si a imprejurarilor care au determinat ori favorizat producerea acestui eveniment.

(2) Personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti si dupa caz, din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta stabileste, impreuna cu organele abilitate de lege,cauzele probabile al incendiilor.

CAPITOLUL 2

STABILIREA SI CERCETAREA CAUZELOR PROBABILE DE INCENDIU

Art.6.(1) Stabilirea directa a cauzei probabile de incendiu se face la fata locului, imediat dupa stingerea incendiului, de catre seful garzii de interventie(echipjelor de interventie), atunci cand cauza este evidenta.

(2) Elementele cauzei de incendiu reprezentate, de regula, in suma factorilor care concura la initierea incendiului se consemneaza in procesul verbal de interventie intocmit de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta.

(3) Modelul procesului verbal de interventie este prevazut in Regulamentul de planificare, organizare si desfasurare a interventiei elaborat de Inspectoratul General pentru situatii de Urgenta.

Art.7. (1) atunci cand nu pot fi stabilite conform prevederilor art.6, se efectueaza cercetarea cauzelor probabile de incendiu pentru:

-incendii de cauze tehnice deosebite sau neclare care nu pot fi determinate imediat dupa stingerea incendiului.

-incendii de amploare ce necesita interventia a doua sau mai multe subunitati..

-incendii la care stabilirea cauzei probabile presupune efectuarea unor incercaride laborator si expertize.

(2) Cercetarea se efectueaza de personal specializat(minimdoua persoane) numit prin ordin de zi pe unitate de catre inspectorul sef.

(3) Personalul inspectoratului general pentru situatii de urgenta participa la cercetarea unor cauze probabile de incendiu la ordinul Inspectorului general.

Art.8. (1) Specializarea personalului pentru activitatea de cercetare si stabilre a cauzelor de incendiu se realizeaza prin cursuri desfasurate la Centrul National pentru Securitate de Incendiu si Protectie Civila.

(2) Certificatulde specializare are valabilitatea de 5 ani.

(3) Programa cursurilo este aprobata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Art.9. Activitatea de stabilire si cercetare a cauzelor probabile de incendiu presupune, dupa caz:

-          documentarea

-          cercetarea la fata locului

-          efectuarea de incercari de laborator si expertize, pentru determinarea unor caracteristici tehnice ale materialelor si substantelor implicate, compararea rezultatelor cu valorile teoretice luate in considerare in estimarea riscului initial de incendiu;

-          solicitarea sprijinului celorlalte organe abilitate prin lege pentru obtinerea unor date si informatii necesare elucidarii cauzului;-          elaborarea ipotezelor privind locul si imprejurariile initierii incendsiului, verificarea tuturor ipotezelor inaintea stabilirii concluziilor si intocmirea raportului de cercetare a cauzei de incendiu.

Art.10. Modul de desfasurare a activitatii de cercetare si stabilire a cauzelor probabile de incendiu este prevazut in procedura elaborata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Art.11. Regulile tactice generale si specifice necesare cercetarii cauzelor probabile de incendiu sunt urmatoarele:

11.1. Reguli tactice generale:

-          nelimitarea anticipata in timp, a duratei cercetarii incendiului la fata locului; se impune insa operativitate maxima pentru a permite reluare activitatii in obiectivul incendiat si evitarea in acest fel a unor pagube suplimentare;

-          efectuarea cercetarii complecte la minutioase la fata locului, independent de orice ipoteza preconceputa sau alte anticipari;

-          executarea organizata a sarcinilor;

-          utilizarea metodelor, procedeelor, aparaturii si tehnicii adecvate in raport cu natura si particularitatile locului faptei;

-          observarea comportamentului pontentialilor faptuitori prezenti la fata locului.

11.2. reguli tactice specifice:

-          deplasarea in cel mai scurt timp la fata locului;

-          luarea masurilor pentru prevenirea si inlaturarea eventualelor pericole iminente, precum si pentru prevenirea sustragerilor;

-            identificarea notarea si fixarea pe timpul stingerii incendiului si/sau a cercetarii acestuia a datelor relevante.

Art.12. Pentru determinarea cauzei probabile care a generat incendiul si a imprejurarilor in care s-a produs initierea si propagarea acestuia, investigatorul trebuie sa stabileasca spatiul in care a avut loc initierea arderii(focarul initial) si concomitent sa gaseasca in zona respectiva incendiile cu privire la primul material aprins si primul material semnificativ aprins, sursa care a produs initierea si circumstantele care au permis producerea evenimentului.

Art.13. Precizarea pozitiei focarului initial trebuie realizata prin interpretarea judicioasa a amprentei incendiului, coroborata cu actiunea factorilor care influenteaza desfasurarea proceselor de combustie si propagarea arderii in situatia specifica a cazului in speta, modul in cum incendiul a evoluat in timp si in spatiu, directiile si caile prin care s-a propagat succesiv pana a cuprins intreaga suprafata afectata, astfel incat, parcurgand in sens invers traseele respective, sa se localizeze zona unde s-au declansat procesele de ardere.

Art.14. In localizarea focarului trebuie avute in vedere diferitele variante de dezvoltare spatiala a incendiului cu modificarea corespunzatoare a amprentei sale.

Art.15. Concluziile formulate ca urmare a cercetarii incendiului trebuie sa se sprijine, fie pe baza probelor certe prezentate de investigatori, fie prin eliminarea motivata tehnic si juridic a tuturorcelorlalte cauze posibile.

CAPITOLUL 3

RAPORTUL DE CONSTATARE TEHNICA

Art.16. raportul de constatare tehnica, se intocmeste prin coroborarea datelor si concluziilor rezultate in urma cercetarii efectuate conform prezentei metodologii.

Art.17. Raportul de constatare tehnica are urmatoarea structura cadru:

a)       date de identificare a persoanelor ce efectueaza cercetarea (O.Z.U.);

b)       locul (constructie, sectie, atelier, depozit, magazine, etc.) initierii incendiului;

c)       caracteristicile constructive al obiectului incendiat si cele functionale ale procesului tehnologic(tipul cladirii:civila, de productie, depozitare, cu functiuni mixte, constructii ingineresti, agro industriale si agrozootehnice, instalatii tehnologice, aria construita, aria desfasurata, numar de niveluri, stabilitate la foc, riscul de incendiu, etc.);

d)       echiparea si dotarea cu instalatii si mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor;e)       conditiile atmosferice (vant, temperatura, precipitatii, trasnete, etc.);

f)        datele si orele initierii, localizarii, lichidarii incendiului si procedeele utilizate pentru stingerea incendiului;

g)       desfasurarea interventiei, fortele, mijloacele si procedeele utilizate pentru stingerea inciendului;

h)       caracteristicile incendiului (modul de manifestare, directiile si viteza de propagare, suprafata incendiata, caracteristici ale fumului, etc.);

i)         prezentarea argumentata a ipotezelor cu privire la cauzele probabile de incendiu si a mentinerii sau eliminarii lor;

j)         stabilirea cauzei de incendiu cea mai probabila.

Modelul unui raport de constatare tehnica este prezentat in Anexe 2.

Art.18. (1) Raportul de constatare tehnica se aproba de inspectorul general sau inspectorul sef, dupa caz.

(2) Raportul se intocmeste in exemplar unic.

(3) Raportul se pastreaza la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean ai al municipiului Bucuresti, iar pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta conform ordinului Inspectorului General.

Art.19.(1) concluzia raportului (sursa probabila de incendiu, locul incendiului, primul material semnificativ aprins, imprejurarea determinanta, mijloacele care ar fi putut produce aprinderea) se comunica, la cerere, persoanelor fizice sau juridice al caror patrimoniu a fost afectat de incendiu, in conditiile legii.

(3) Informatii cu privire la concluzia raportului de constatare tehnica sunt furnizate presei numai de personalul ce lucreaza in domeniul relatiilor publice, in conditiile legii.

(4) La solicitarile unor institutii si organisme, precum si societatilor de asigurare pot fi furnizate datele de interes public.

CAPITOLULU 4

DISPOZITII FINALE

Art. 20. Expertii judiciari care isi desfasoara activitatea in Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta judetene si al Municipiului Bucuresti pot efectua expertize in cazul in care la interventia pentru stingerea incendiului nu au participat serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta.

Art.21. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti asigura masurile necesare pentru desfasurarea activitatii de cercetare si stabilire a cauzelor de incendiu in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

ANEXA 1

Extras din Codul de procedura penala

..............................................

Art.91.-Procesul verbal trebuie sa cuprinda:

a)       data si locul unde s-a incheiat;

b)       numele, prenumele si calitatea celui care il incheie;

c)       numele, prenumele, ocupatia si adresa martorilor asistenti, cand exista;

d)       descrierea amanuntita a acelor constatate, precum si masurile luate;

e)       numele, prenumele, ocupatia si adresa persoanelor la care se refera procesul verbal, obiectiile si explicatiile acestora;

f)        mentiunile prevazute de lege pentru cazurile speciale.

Procesul verbal trebuie semnat pe fiecare pagina si la sfarsit de cel care il incheie, precum si de persoanele aratate la lit.c) si e). Daca vreuna din aceste persoane nu poate sau refuza sa semneze. Se face mentiune despre aceeasta.

..............................................

Art. 129. -Cercetarea la fata locului se efectueaza atunci cand este necesar sa se faca constatari cu privire la situatia locului savarsirii infractiunii, sa se descopere si sa fixeze urmele infractiuni, sa se stabileasca pozitia si starea mijloacelor materiale de proba si imprejurarile in care infractiunea a fost savarsita.Organul de urmarire penala efectueaza cercetarea la fata locului in prezenta martorilor asistenti, afara de cazul in care aceasta nu este posibila. Cercetarea la fata locului se face in prezenta partilor, atunci cand este necesar. Neprezentarea partilor incunostintate nu impiedica efectuarea cercetarii.

Cand invinuitul sau inculpatul este retinut ori arestat, daca nu poate fi adus la cercetare, organul de urmarire penala ii pune in vedere ca are dreptul sa fie reprezentat si ii asigura, la cerere, reprezentarea.

Instanta de judecata efectueaza cercetarea la fata locului cu citarea partilor si in prezenta procurorului, cand participarea acestuia la judecata este obligatorie.

Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate interzice persoanelor care se afla ori vin la locul unde se efectueaza cercetarea, sa comunice intre ele sau cu alte persoane, ori sa plece inainte de terminarea cercetarii.

..............................................

Art.131.- despre efectuarea cercetarii la fata locului se incheie proces verbal, care trebuie sa cuprinda, in afara mentiunilor aratate in art.91, descrierea amanunitita a situatiei locului, a urmelor gasite, a obiectelor examinate si a celor ridicate, a pozitiei si starii celorlalte materiale de proba, astefl incat acestea sa fie redate cu precizie si pe cat posibil cu dimensiunile respective.

In caz de reconstituire a modului in care a fost savarsita fapta se consemneaza amanuntit si desfasurarea reconstituirii.

In toate cazurile se pot face schite, desene sau fotografii ori alte asemenea lucrari, care se viseaza si se anexeaza la procesul verbal.

..............................................

Art. 201. - Urmarirea penala se efectueaza de catre procurori si de actre organele de cercetare penala.

Organele de cercetare penala sunt:

a)       organe de cercetare al politiei:

b)       organe de cercetare speciale.

Ca organe de cercetare al politiei functioneaza lucratorii operativi anume desemnati din Ministerul de Interne.

..............................................

Extras din Instructiunea ministrului de interne nr. S/420 din 01.04.2003 privind efectuarea cercetarii la fata locului de catre unitatile de politie.

..............................................

Art.27. - Cercetarea incendiilor se efectueaza impreuna cu specialisti in unitatile de pompieri pentru stabilirea cauzelor, focarului, directiei de propagare a focului si fumului etc.; se asigura ridicare tuturor probelor necesare determinarii cauzelor producerii incendiului.

Art.28. - In cazul exploziilor, zona cercetata este extinsa pana la nivelul maxim de actiune al suflului pentru a descoperi toate obiectele purtatoare de urme, iar materialele explozive sau parti din acestea sunt manevrate si examinate de specialisti in domeniu.

.............................................

ANEXA 2

Raport de constatare tehnica privind analiza cauzei incendiului produs la ________________________in data de_______________

1.Personalul stabilit prin ordin de zi pe unitate pentru cercetarea si stabilirea cauzei probabile de incendiu.

2.Locul initierii inciendiului.

3.Caracteristicile constructive ale obictivului incendiat si cele functionale ale procesului tehnologic.

4.Echiparea si dotarea existenta cu mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor.

5.Conditile atmosferice(vant, temperatura, precipitatii, trasnete, etc.).

6.Cine.cand si cum a observat si anuntat incendiul.

7.Datele si orele initierii, localizarii, lichidarii inciendiului si efectuarii cercetarii la fata locului.

8.Desfasurarea interventiei, fortele, mijloacele si procedeele utilizate pentru stingerea incendiului.

9. Caracteristicile incendiului (modul de manifestare, directii si viteza de propagare, suprafata incendiata, caracteristicile ale fumului, etc.).

10. Prezentarea argumentata a ipotezelor cu privire la clauzele probabile de incendiu si a mentinerii sau eliminarii lor.

11. Concluzia fundamentata si prezentata detaliat privind cauza de incendiu cea mai probabila.


loading...Document Info


Accesari: 7363
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )