Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Magaziner tranzit, magaziner comercial marfa si magaziner comercial bagaje si mesagerie in statie

tehnica mecanica


Magaziner tranzit, magaziner comercial marfa si magaziner comercial bagaje si mesagerie in statie.

 

3.1. Magaziner tranzit.3.1.1. Notiuni generale.

          Scrisoarea de trasura se foloseste in trafic local la expeditiile de vagoane complete, containere mari (încarcate intr-un singur vagon sau pentru un singur container mare), coletarie si mesagerie. Scrisoarea de trasura este formata din 5 file, numerotate astfel :

Ř     Fila 1 - exemplarul de serviciu, care insoteste transportul pana la statia de destinatie ;

Ř     Fila 2 - copia, care se pastreaza in arhiva statiei de expeditie ;

Ř     Fila 3 - avizul si adeverirea de primire, care insoteste transportul pana la statia de destinatei si se pastreaza in arhiva statiei de destinatie ;

Ř     Fila 4 - duplicatul, care se preda expeditorului dupa încheierea contractului de transport ;

Ř     Fila 5 - unicatul, care insoteste transportul pana la statia de destinatie si se preda destinatarului la eliberarea marfii.

In cazul in care plata transportului se efectueaza centralizat, la scrisoarea de trasura se mai poate atasa o fila suplimentara.

          Scrisoarea de trasura se depune la statia de expeditie pentru :

Ř     Expeditiile de vagoane si de coletarie, când se solicita utilizarea exclusiva a unui vagon, o data cu punerea la încarcare;

Ř     Containere mari, coletarie si coletarie predata prin servicii special organizate pentru transportul multimodal, cu 24 [h] înainte de ora programata pentru expediere ;

Ř     Expeditiile de marfuri perisabile si vietati, precum si pentru expeditiile de coletarie, la care nu s-a stabilit utilizarea exclusiva a unui vagon.

Mentiunile de francare care se înscriu in scrisoarea de trasura sunt : "francat" (când tarifele se încaseaza de la expeditor) si "transmis" (când tarifele se taxeaza la destinatie).

3.1.2. Sarcini de serviciu pe care le executa magazinerul tranzit.

1.     Executa serviciul in tura de 12/24 cu regim de RS.

2.     La intrarea in serviciu se prezinta in stare normala odihnit avand asupra sa rechizitele necesare serviciului in conditii normale.

3.     Participa la intrarea in serviciu la instructaj din NPM, PSI si este  prelucrat din ordine si dispozitii sosite.

4.     Participa la apelul personalului, ea la cunostinta accidentele de munca prelucrate.

5.     La intrarea in servici verifica si confrunta documentele daca coincid cu specificatia inscrisa in predarea serviciului.

6.     Intocmeste evidenta, "pita statiei" la intrarea in serviciu.

7.     Primeste vag. de la personalul de tren sau din trenuri directe fara sef de tren cu obligatia de a verifica: starea sigiliilor si a marcajelor,asigurarea incarcaturii conform anexei RIV ,verificarea vag. si a montarii partilor mobile ale acestora,starea de curatenie a vag. goale, verificarea documentelor insotitoare a vag..

8.     Raspunde de toate neregulile care intervin dupa luarea documentelor in primire datirita neverificarii corectesi cu atentie a celor aratate precum si de lipsurile constatate la vag. neverificate corect.

9.     Raporteaza conform instructiei nr.156 si nr.271 neregulile constatate la luarea in primire in caz ca sunt nereguli la vag. si inainte de a semna aratarea vag. pentru primirea acestora mentioneaza in scris neregulile cu care au fost luate in primire apoi semneaza pentru primire ,intocmeste raport de eveniment si telegrama de avizare a neregulei in termen si ia masuri de limitare extinderii pagubei.

10. Raspunde direct daca din vina sa documentele de transport nu au fost luate in evidenta in termenul maxim de tranzitare acordat,imprejurare in care vama aplica amenzi contraventionale SNTFM-ului.

11. Controleaza aratarile vag. cu care acestea au sosit in statie.

12. La sosirea unui tren de marfa ia in primire documentele vag. si aratarea vag. si face descompunerea trenului.

13. In prelucrarea unui tren la expediere se prezinta la linia de formare a trenului,efectueaza scrierea vag., manipuleaza schimbatoarela gol-incarcat,G-P-R si ses-munte in pozitie corespunzatoare,intocmeste aratarea vag.,complecteaza greutatea incarcaturiidupa documente ,calculeaza tonajul trenului si specifica in aratare daca exista vag. incarcate cu marfuri speciale   (perisabile, periculoase) .Evidentiaza la fiecare vag. in parte nr. si cifra de control al plumbilor aflati pe sistemele de inchidere.

14. Aduce la cunostinta operatorului RM neregulile constatate si solicita scoaterea din tren a vag. cu nereguli comerciale sau cu defecte tehnice pe care le anuleaza la aratarea trenului.

15. Transmite datele de sosire-plecare-introducere si iesirea din neregula, la calculator cu numar si ora precum si numele celui care a primit, pentru a se confirma primirea.

16. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in aratarea trenului pana la prima statie tehnica unde trenul sufera modificari.

17. Intocmeste coala M3 parc si informarea operativa privind activitatea de inc.-desc. cu datele necesare stabilirii mediei de stationare la sosire si plecare,determina catimea vag. conventionale in tura de noapte pana la ora 500, iar in tura de zi de la ora 500   -1700  cumulat cu activitatea de noapte, stabilind astfel media de stationare pe 24 ore .Zilnic aceasta situatie se transmite la operatorul RVS.

18. Intocmeste situatia decadica si lunara a mediilor de stationare si le raporteaza.

19. Conduce si urmareste stationarea vag. straine.

20. Calculeaza si stabileste soldul vag. intrate si iesite .

21. La intrarea in serviciu verifica ca soldul vag. sa fie bine stabilit de catre magzinerul pe care il schmba.

22. Va aviza seful statiei in cazul cand se ivesc probleme pentru a fi solutionate intr-un timp cat mai scurt posibil.

23. Executa toate sarcinile ce le traseaza seful statiei.

La magazia de tranzit vag. de marfa se tin sub evidenta pe ore, in urmatoarele foi:

Ř     Evidenta stationarii vag. de marfa pe parcul inactiv ( spalate , defecte , Uam );

Ř     Evidenta stationarii vag. de marfa pe parcul inactiv containere si transcontainere;

Ř     Evidenta stationarii vag. de marfa pentru vag. straine.

Exista deasemenea foaie de drum pentru vag. gol sunt acele vag. care vin de la spalare, depou sau din descarcare, aceste vag. se indruma spre incarcare sau spre o alta statie.

Buletinul de prisos este un document in cazul cand vag. sosesc fara scrisoare de trasura.

Instiintare de lipsa este actul care va fi completat in cazul in care soseste scrisoarea de trasura fara document.

Dupa incheierea evidentei stationarii vag. la ora 17 a fiecarei zile se calculeaza soldul miscarii generale care este egal cu sold ore tranzit + sold ore inc.-desc. +sold ore inactiv.

 

3.1.3. Conditii de acceptare la transport.

Calea ferata efectueaza transporturile conform regulamentului de transport atat timp cat :

Ř     Expeditorul se conformeaza normelor Regulamentului si tarifelor;

Ř     Transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi inlaturate;

Ř     Calea ferata nu este obligata sa primeasca marfuri pentru a caror incarcare, transbordare sau descarcare sunt necesare mijloace speciale, in afara numai de cazurile in care statiile in care ar trebui sa se faca asemenea operatiuni dispun de aceste mijloace;

Ř     Calea ferate nu este obligata sa primeasca decat marfurile al caror transport se poate face fara intarziere.

Ř     In conditiile stabilite de calea ferata, statiile pot sa primeasca provizoriu in depozit transporturile care nu se pot expedia imediat, cu plata tarifului coreapunzator. Luarea sub rezerva ca primirea pentru expediere si aplicarea stampilei de primire pe documentul de transport sa aiba loc numai atunci cand expedierea va fi posibila. Calea ferata raspunde de marfa pana la incheierea contractului de transport doar ca depozitor.

3.1.4. Calculul parcului de lucru.

Parcul de lucru al vag. din linia normala necesar pentru satisfacerea sarcinilor de transport se stabileste pentru o perioada anumita pe baza rulajului si a activitatii planificate.

Parcul de lucru al vag. de marfa este exprimat în unitati conventionale adica în vag. pe doua osii de linie normala si se noteaza la soldul activ privind situatia parcului vag. de marfa.

Activitatea A - cuprinde numarul de vag. încarcate efectiv într-o zi pe retea, pe regionala sau pe regulator, la care se adauga numarul de vag. încarcate plus transbordarile de pe linia îngusta , exprimate în vag. pe linie normala si transbordarile pe linie larga, exprimate în vag. de linie normala, se stabileste în medie pe zi, pe unitatea respectiva si este exprimata în unitati conventionale [ vag./ 2osii ].

                           P=R×A           unde:

R -rulajul vag. de marfa;

                                              P -functia de rulaj;

                                              A -activitate

                         A= A1+ A2                unde:

A1-vag. încarcate proprii ;

A2- vag. intrate încarcate plus cele transbordate.

3.1.5. Verificarea de catre calea ferata.

Calea ferata are întotdeauna dreptul sa verifice daca expeditia corespunde mentiunilor facute de expeditor în scrisoarea de trasura si daca normele referitoare la transportul marfurilor admise în anumite conditii au fost respectate.

Rezultatul verificarii înscrise de expeditor în documentul de transport trebuie sa fie înscris în acesta. Cheltuielile produse cu verificarea se suporta dupa caz de expeditor sau destinatar în afara de cazul când verificarea se face din urma caii ferate.

Când în urma verificarii se constata o alta masa, altfel de marfa sau alte date care modifica pretul de transport, se recalculeaza tarifele si se stabilesc diferentele de tarif.

Daca în urma verificarii vag. se constata vina expeditorului calea ferata percepe tariful orar de utilizare pentru perioada efectuarii verificarii însa nu pentru mai mult de 12 ore.

3.1.6. Organigrama biroului tranzit.

Biroul de tranzit se ocupa cu organizarea miscarii si evidentierii parcului de vagoane de marfa . Biroul de tranzit tine permanent legatura cu biroul de miscare , operatorul de manevra magazinerul de marfuri , operatorul RVS , operatorul comercial .

          Biroul de tranzit se compune din :

·        Seful biroului de tranzit ;

·        Sef tura , magaziner tranzit ;

·        Magaziner tranzit - sosire ;

·        Magaziner tranzit - plecare ;

·        Magaziner comercial - cantar ;

3.1.6.1. Magazinerul tranzit - sosire

Primirea pe teren a documentelor si a vagoanelor sosite in statie

Inainte de sosirea unui tren in statie magazionerul se posteaza la locul fixat in PTE pentru a proceda imediat dupa gararea trenului la luarea in primire a vagoanelor si documentelor si intocmirea listei de desfacere a trenului . Primirea vagoanelor si a documentelor de catre magazinerul de tranzit  se  efectueaza pe teren vagonde vagon , document de document cu ajutorul listei de predare - primire .

Scrierea pe teren a vagoanelor sosite

Se efectueaza intr-un carnetel care se numeste " Lista desfacerii  trenului ". La sosire se completeaza :

-         destinatia vagonului respectiv ;-         nr. trenului la sosire , data , ora sosirii;

-         linia de garare ;

-         initialele caii ferate proprietare a vagonului ;

-         seria vagonului ;

-         numarul complet al vagonului ;

-         starea vagonului (incarcat sau gol) ;

-         numarul grupului plan formare , statia de destinatie pentru vagoanele ce intra in bruto local de sectie sau denumirea liniei sau locului de destinatie al vagoanelor sosite pentru loco ;

-         observatii (gabaritul depasit ,perisabil ,vietati, etc. ).

Cretarea vagoanelor

Odata cu scrierea la sosire se efectueaza si cretarea vagoanelor . Cretarea are scopul sa indice personalului de manevra locul de destinatie al vagonului respectiv .

                Prin cretare se trec urmatoarele :

          - grupa de prelucrare sau statia de destinatie pentru vagoanele ce intra in bruto local de sectie sau ateliere , linii de reparatie pentru vagoanele destinatie loco ;

-ziua si luna sosirii vagonului ;

-greutatea bruta a vagonului exprimata in tone (de pe documentul de transport)

Stampilarea si sortarea documentelor de transport

Documentele vagoanelor sosite impreuna cu lista de predare primire sunt aduse de magaziner la biroul tranzit . Se stampileaza fiecare document si anexele lui la locul rezervat , inclusiv pentru vagoanele goale sau cele de tranzit , cu stampila cu numele statiei , ziua , luna ,anul si cuvantul "tranzit" . Dupa stampilare documentele sunt predate la magazia de marfuri cu lista de predare - primire , unde se inregistreaza prin pozitie de sosire cu numere crescatoare vagoanele cu destinatia "loco".Un exemplar al listei de predare -primire ramane la biroul de tranzit .

Scrisorile de trasura si foile de drum pentru vagoane goale in tranzit se sorteaza si se grupeaza pe sectii de circulatie sau grupe plan - formare si se pastreaza in casute afectate acestor grupe .

Completarea Indexului vagoanelor sosite si plecate din statie

 

In registru se trec toate vagoanele  ce intra si ies in si din complex , la sosire pe baza listei desfacerii trenului , iar la expediere dupa aratarea vagoanelor .

Indexul are paginile numerotate de la 00-99 ;primele patru cifre ale vagonului nu se mai trec in continuare se trec , la pagina al carui numar corespunde cu ultimele doua cifre ale vagonului , restul cifrelor in numar de sase de la mijlocul numarului. In index se trece seria vagoanelor , iar in urmatoarele doua rubrici se trece data intrarii si iesirii impreuna cu trenul cu care vine sau pleaca .Magazinerul de la sosire completeaza indexul doar pentru vagoanele sosite in statie ; vagoanele plecate se trec de magazinerul de la plecare , acesta tinand cont ca vagonul sa fie trecut o singura data in index .

3.1.6.2. Magazionerul tranzit - plecare.

1.     Scrierea vagoanelor la plecare

Se face in Aratarea vagoanelor pentru toate trenurile de marfa , inclusiv pentru vagoanele care se ataseaza la locomotivele izolate si insoteste trenul pana la statia de descompunere a acestuia .

Aratarea vagoanelor pentru trenuri sau grupuri de vagoane poate fi folosita si pentru eliberarea acestora avand in acest caz functia de lista de predare primire si cuprinde :

     -statia de formare ;

     -numarul trenului si data ;

     -seria si numarul complet al vagonului ;

     -lungimea vagonului ;

     -nr. de osii (incarcate / goale) ;

     -greutatea (tara , neto , bruto)

     -greutatea franata (automat sau de mana) ;

     -felul marfii ;

     -statia de destinatie .

Originalul aratarii , dupa verificarea de catre IDM exterior , impreuna cu documentele vagoanelor se predau sefului de tren sau mecanicului de locomotiva.

2.     Verificarea din punct de vedere comercial a vagoanelor

Verificarea din punct de vedere comercial a vagoanelor din trenuri gata de expediere si manevrarea manetelor schimbatoarelor de regim in pozitie corespunzatoare.

Din punct de vedere comercial se verifica aranjarea si asigurarea marfii , starea vagonului , starea sigiliilor de la dispozitivele de inchidere / deschidere unde exista .

3.     Intocmirea informatiei curente asupra completarii trenurilor

 

Dupa completarea tuturor rubricilor din "Aratarea trenurilor", magazinerul face analiza trenului si a :

-         nr. trenului ;

-         nr. vagoanelor fizice ;

-         lungimea trenului in m. ;

-         nr. de osii incarcate / goale ;

-         greutatea bruta a trenului in tone ;

-         greutatea franata automat si de mana in tone ;

-         greutatea franata automat si de mana rezultata din calcul , avand in vedere procentele de franare stabilite prin livret .

 

Tonaj nec. de frânat= tonajul trenului x procent de frânare minim admis / 100

                  

                   - defalcarea pe grupe de specializare in vagoane conventionale                        incarcate/goale ;

          -   statiile de destinatie si numarul vagoanelor cu vietati , perisabile , negabaritice , defecte , pentru spalare , etc.

 Analiza trenului se comunica operatorului programator de la biroul tehnic si operatorul RVS cu informare asupra grupelor plan - formare .

4.     Intocmirea si transmiterea preavizarii vagoanelor

Se face dupa "Aratarea vagoanelor " la primele patru statii de pe sectia pe care urmeaza sa circule trenul . La preavizare se da numar si numele celui preavizat .

3.1.6.3. Magazinerul comercial - cantar

1.     Punerea vagoanelor la incarcare

Vagoanele ce se pun la dispozitia expeditorilor penru incarcare trebuie sa fie curate , sa nu contina resturi de marfuri transportate anterior si sa nu aiba gauri sau crapaturi prin care ploaia , zapada ar putea degrada marfurile sau prin care s-ar putea pierde sau sustrage din continut.

Vagoanele CFR sau straine care urmeaza sa fie incarcate cu marfuri destinate pentru export prin frontierele de uscat fara transbordare trebuie sa fie verificate de lacatusii de revizie inaintea fiecarei incarcari . Acestia intocmesc aratari "bune pentru export "care se predau statiei de incarcare .

Vagoanele care se  incarca pe liniile publice se predau de statie si se iau in primire de expeditor in locurile unde au fost puse la dispozitie de statia de predare pentru incarcare.

Vagoanele care se incarca pe liniile industriale sau pe liniile care deservesc trenurile sau magaziile CFR inchiriate se predau si se iau in primire de predatori la locul prevazut in conventia incheiata intre predator si statie.

2.     Urmarirea incarcarii - descarcarii vagoanelor

Predarea primirea vagoanelor pentru incarcare - descarcare intre statie si expeditori - destintari se face cu "Registrul Veghetor " .Aceste registre se tin separat pentru urmarirea descarcarilor de catre magazinerul comercial , indiferent de locul unde se incarca - d-scarca vagoanele din zona de activitate fixata salariatului respectiv .

Inscrierea vagoanelor in aceste registre se face pe trenuri in ordinea sosirii lor in statie , pe expeditori - destinatari .Pentru predarea - primirea vagoanelor se semneaza pentru fiecare lot de vagoane care apartin aceluiasi expeditor sau destinatar dupa inscrierea vagoanelor in registru.

3.     Luarea in primire de la expeditor a vagoanelor incarcate

Vagoanele acoperite incarcate de expeditori pe liniile de garaj se iau in primire pe baza sigiliilor aplicate de expeditori fara a se verifica felul marfurilor incarcate sau de incarcare si de fixare a acestora in vagoane .

La luarea in primire a vagoanelor acoperite incarcate pe liniile publice de incarcare - descarcare , magazinerul trebuie sa verifice in mod sumar :

-         natura marfurilor incarcate si daca acestea corespund cu cele declarate de expeditor in scrisoarea de trasura ;

-         modul de asezare si de fixare a incarcaturii in vagon si daca aceasta este repartizata uniform pe osii ;

La luarea in primire a vagoanelor descoperite incarcate , se va observa ca :

-         incarcatura sa fie uniform repartizata pe osiile vagonului ;

-         suprafata incarcaturii sa fie nivelata si marcata ;

-         regulile de incarcare si de asigurare a incarcaturii sa fie respectate;

-         incarcatura sa nu depaseasca gabaritul de incarcare.

Magazinerul mai verifica daca nr. vagonului si inscriptiile de pe el corespund cu cele inscrise de expeditor in ST si daca au fost aplicate etichetele pe vagon .Cand se constata ca totul este in regula magazinerul semneaza in rubrica "primit" din scrisoarea de trasura.

4.     Cantarirea vagoanelor

 

Magazinerul comercial efctueaza cantarirea vagoanelor ce se incarca din loco , a vagoanelor din tranzit sosite cu "Note de cantar"  si a vagoanelor care se transborda ocazional dintr-un vagon in altul.

La intrarea in serviciu magazinerul verifica starea bascului pod mentionand aceasta in "Registrul de cantar ".

Pentru cantarire vagonul trebuie sa se afle cu toate osiile pe platforma podului bascula , decuplat de celelalte vagoane , fara ca tampoanele sa se atinga de cele ale vagoanelor vecine.

Greutatea stabilita prin cantarire se inscrie in ST si in "Registrul de cantar".In  registru se vor inscrie :

-         nr. scrisorii de trasura ;

-         statia de expeditie;

-         statia de destinatie ;

-         felul marfii;

-         numarul vagonului;

-         greutatea bruto, tara, greutatea neta.

5.  Sigilarea vagoanelor

         

In afara de vagoanele la care predatorul si-a aplicat sigiliile proprii , magazinerul va aplica sigilii CFR la:

-         vagoanele goale care au servit la transportul vietatilor ,al cadavrelor si al produselor brute si tehnice de animale , care, dupa descarcare , se trimit la spalare dezinfectare;

-         vagoanele goale care au servit la transportul produselor agricole , vegetale si al derivatelor acestora infestate,dupa descarcare , se trimit la spalare si dezinfectare;
-         vagoanele speciale;

-         vagoanele inchise, incarcate cu marfuri provenite din transbordare.

Numarul sigiliilor aplicate se vor inscrie in ST.

6. Luarea in primire de la destinatar a vagoanelor descarcate

 

Destinatarul trebuie sa predea vagoanele goale catre CFR complet curatate de orice resturi si cu partile mobile ale vagonului montate la locul lor.Starea de necuratenie a vag. se mentioneaza de magaziner in "Registrul Veghetor".Aceasta se confirma prin semnatura destinatarului . Daca dest. refuza sa recunoasca aceste mentiuni trebuie sa fie confirmat prin semnaturile a 2 martori, pe cat posibil, straini de calea ferata.

7. Intocmirea foilor de drum pentru vagoane goale

Foaia de drum pentru vagoane goale cuprinde :

-         statia întocmitoare ;

-         trenul cu care se expediaza ;

-         data expedierii ;

-         numarul dispozitiei RVS ;

-         statia de destinatie ;

-         seria si nr complet al vagonului.

Nu se intocmesc foi de drum pentru vagoane goale in urmatoarele cazuri:

-         pentru vagoane goale inchiriate care circula pe baza de scrisoare de trasura ;

-         pentru vagoanele goale din trenurile de lucru si santier ;

-         pentru vagoanele goale din parcul serviciilor auxiliare;

-         pentru vagoanele goale care circula in cadrul unui complex CFR.

8.     Cretarea vagoanelor

 

Magazinerul trebuie sa creteze vagoanele de pe liniile din zona , trecand grupa plan formare, statia de destinatie, frontul de descarcare si greutatea incarcata si intocmeste desfacerea prezentand-o sefului de manevra pentru manevrarea in timp util a acestora .

In cazul vagoanelor prioritare la descarcare ce trbuie aduse in zona, magazinerul avizeaza in scris operatorul programator statie si urmareste punerea vagoanelor la fronturi.

Perioada : 26.08.2002 - 06.09.2002

                              Statia Simeria Triaj Marfa

3.2. Magaziner comercial marfa.

3.2.1. Sarcini de serviciu ale magazinerului comercial.

1        Executa serviciul in tura de 12/36 cu regim R.S.

2        Raspunde de intreaga activitate comerciala, paza P.C.I. si  N.T.S pana la predarea catre beneficiar si luarea in primire de la acestia la si de la punctele fixate in P.T.E. si a vagoanelor ce fac obiectul descarcarii-incarcarii pe linie curenta sau linie de tragere a manevrelor din zona de activitate a cabinei a 4-a,manevra 1.

3         Ingrijeste si raspunde de asigurarea efectuarii programului de lucru din tura sa de care ia la cunostinta atat la apelul personalului cat si la verificarea ce o efectueaza pe teren care trebuie sa corespunda exact cu mentiunile din predarea serviciului.

4         Evidentiaza si raspunde de predarea, inregistrarea si primirea vag. La si de la beneficiar in regimul de urmarirea inc.-desc. Prin confirmare cu semnatura si stampila pentru fiecare lot de vag. ce apartin aceluias beneficiar in coloana 15 din registru de urmarire a inc.-desc.

5        Intocmeste evidenta "piata statiei" la intrarea in serviciu.Raspunde de toate neregulile care intervin dupa luarea vag. in primire datorita neverificarii corecte si cu atentie precum si de lipsurile constatate la vag. neverificate corect.

6         Verifica si raspunde de existenta sigiliilor aplicate de predator la toate orificiile de inchidere a vag. cazane si speciale precum si marcajul la vag. descoperite in conformitate cu art. 37 pct.2 din instructia 153.

7         Refuza vag. ce prezinta una din neregulile stabilite mai sus precum si vag. goale necuratate sau cu partile mobile nemontate sau lipsa notificarii eventualele lipsuri sau rupturi noi la vag. in contul beneficiarului avizand in scris biroul de tranzit si operatorul RM pentru a nu fi scoase de catre manevra statiei  pana la remedierea lor.

8        Evidentiaza vag. in registrul de scriere al vag. la sosire a vag. la sosire si plecare si va da pozitie de sosire la doc. de transport a vag. sosite pentru eliberare .

9         Raspune direct deca din vina sa doc. de transport nu au fost luate in evidenta in termenul maxim de tranzitare acordat , imprejurare in care vama aplica amenzi contraventionale SNTFM-ului.

10  Preda catre casier cu lista de predare primire scrisorile de trasura impreuna cu actele insotitoare ale acestora a transporturilor sosite pentru eliberarea in statie sau pt. transporturile care necesita intocmirea avizului de impiedicare la transport sau eliberare, in functie de imprejurarile in care a avut loc impiedicarea impreuna cu raportul de eveniment si telegrama de avizare a destinatarului sau expeditorului dupa caz,prin statia de predare sau statia de destinatie.

11  Face avizarea vag. sosite catre beneficiarii de transport pe tabla de avizare sau conform P.V. de avizare intocmite cu beneficiarii de transport.

12  Prereda vag. catre beneficiarii de transport care au activitate la linia publica, in baza registrului de urmarire a descarcarii vag. iar catre beneficiarii care au linie industriala , unde este reglementat predarea primirea pe acestea , pe baza de lista de predare- primire  si de registru de urmarire a descarcarii vag.

13  Pentru evitarea litigiilor cu beneficiarii de transport se interzice predarea catre beneficiar a vag. murdare sau cu defectiuni care le fac improprii pt. incarcare precum si a vag. goale ce urmeaza a fi inc. pentru statii restrictionate la inc. si in perioada dispusa de oprire a inc.

14  Primeste de la beneficiarii de transport vag. care au fost încarcate sau descarcate fiind obligat sa verifice : starea sigiliilor si a marcajelor mentionate în scrisoarea de trasura , modul de asigurare a încarcaturii conform Anexei 2 RIV -invertorul vag. si modul cum s-au montat si asigurat partile mobile ale acestuia.

15  In cazul cand primeste vag. rezultate  din descarcari va verifica urmatoarele: starea de curatire  a vag., ethichetele vechi si sigiliile vechi sa fie îndepartate.

16  In cazul cand primeste la transport vag. încarcate cu marfuri periculoase va verifica daca s-a consemnat acest lucru in scrisoarea de trasura, daca tipul vag. corespunde si daca s-au aplicat pe vag. etichetele corespunzatoare conform prevederilor anexa 7 RID.

17  Face sigilarea vag. incarcate în cazul cand beneficiarul de transport solicita in scris acest lucru cu perceperea taxelor cuvenite CF.

18  Avizeaza Revizia de vagoane Simeria Triaj aspra neregulilor tehnice produse la vag. cu ocazia incarcarii respectiv descarcarii vag. si urmareste ca acestea sa fie notificate si indrumate conform dirijarii dispuse prin notificarea avizarea data.

19  Odata cu predarea catre beneficiar  raspunde de evidentierea si predarea inventarului vag. precum si a rechizitelor de asigurare a marfii ( prelate,obloane,stelaje etc.) in rubrica imediat libera sub randul in care a inscris nr. vag. inzestrat cu rechizite de incarcare  in conformitate cu 2054 din F.OF.8/1976.

20  Transmite telegrame de indrumare a prelatelor si a celorlalte rechizite de incarcare si complecteaza la zi evidentele pentru rechizite.

21   Se ingrijeste si raspunde de avizarea vag. goale ce urmeaza a fi incarcate printr-o condica special infiintata si prin obtinerea semnaturii si stampilei fiecarui beneficiar.

22  Verifica intocmirea corecta a documentelor de transport imediat dupa punerea mijlocului de transport la dispozitia beneficiarului si raspunde pentru intocmirea gresita sau incompleta a documentului de transport.Completeaza rubricile codificate si rubrica de primire in caz de incarcare a marfurilor ce nu se cantaresc obligatoriu de CFR precum si nr. sigiliilor aplicate sub SMGS raspunde de depasirea termenului de expediere.

23   Pentru vag. destinate exportului verifica si raspunde de "aratarea bun de transport " pe care o va lipi durabil la copia documentului si exemplarului de serviciu.

24  Intocmeste, aplicasiraspunde de etichetarea vag. goale si incarcate precum si de documentele de transport a vag. goale ( amenajate,inchiriate si perticulare) intocmeste foile de drum pentru vag. pe sortimente (albe,negre,nepetroliere si motorina) pe statii de destinatie aplicand etichetele de servite corespunzatoare.

25  Prezinta zilnic , pentru verificarea si stabilirea orelor TOU ,registrele de urmarire a inc.-desc.,casierului de marfuri de serviciu din tura sa si da relatii suplimentare acestuia cand este solicitat.

26  Va completa datele cerute de formularul registrului de urmarire a inc.-desc. vag. conform prevederilor NUT tinand cont si de cele mentionate in comanda scrisa depusa la statie si ramane raspunzator de corectitudinea datelor inscrise.

27  Ingrijeste si pastreaza sub cheie registrele de urmarire a inc.-desc. vag. iar in caz de corecturi ,stersaturi sau falsuri raspunde direct de toate neajunsurile ce s-ar ivi si ar crea litigii in care C7 este considerata ca vinovata de conducerea incompleta, necorespunzatoare si neinstructionala a registrului de urmarirea inc.-desc. in predarea serviciului va mentiona ca se preda cu toate pozitiile inregistrate si desfigurate la zi fara modificari ,stersaturi caz in care dupa primirea serviciului ramane raspunzator primitorul.

28  Va aviza seful statiei pentru orice problema care se iveste.

Registrul unde se trec vag. de marfa se numeste "veghetor" .

 
 Aplicarea sigiliilor.

Expeditorul trebuie sa aplice sigilii proprii la toate sistemele de închidere - deschidere care permit accesul în interiorul vag. acoperite, al containerelor, boxpaletelor cu capac, al mijloacelor acoperite cu prelate si alte dispozitive care se sigileaza , încarcate de el . Pentru expeditiile însotite nu este obligatorie sigilarea.

               Sigiliile trebuie sa fie confectionate si aplicate încât sa nu permita înlocuirea sau vidarea lor fara urme vizibile .

                Calea ferata aplica sigiliile ori de cate ori considera ca este în interesul ei sa execute sigilarea. Calea ferata stabileste modelul sigiliilor aplicate de expeditor. Calea ferata poate sa refuze la transport expeditii ale caror sigilii aplicate de predator , organele vamale sau de alte autoritati administrative sunt deteriorate sau defectuase. Calea ferata poate admite folosirea de catre expeditor a unor încuietori speciale .

                Expeditorul trebuie sa predea caii ferate mijloace de transport numai dupa aplicarea sigiliilor proprii. La vag. cisterna se vor sigila dispozitivele de încarcare, descarcare sau de protectia acestora . Pentru vag. care se încarca la linia publica c.f. poate aplica sigiliile proprii, la cererea expeditorului cu perceperea tarifului de sigilare .

                 Sigiliile expeditorului trebuie sa contina urmatoarele elemente :

Ř     denumirea expeditorului;

Ř     numarul de control;

Ř     initialele caii ferate;

Ř     denumirea statiei de expeditie.

              Încuietorile speciale trebuie sa fie astfel confectionate si aplicate încat sa nu permita înlocuirea sau vidarea lor fara urme vizibile . Acestea vor purta elemente de identificare similare sigiliilor care vor fi mentionate în scrisoarea de trasura . Folosirea încuietorilor speciale se aproba de calea ferata .

3.2.2. Regimul mijloacelor de transport aflate la dispozitia clientului.

Pentru vag. care nu apartin unei c.f. precum si pentru vag. închiriate de la o c.f. si care si care stationeaza pe liniile unei c.f. se percepe tariful de stationare stabilit în tarifele c.f. pe liniile careia stationeaza .

          Tariful de stationare pentru vag. care nu apartin unei c.f. si pentru vag. închiriate de la o cale ferata si care stationeaza pe liniile unei c.f. se aplica în conditiile stabilite prin tarife .

          Tarifele orare de utilizare a vag. la înc. - desc. se aplica începând cu ora punerii vag. la dispozitia expeditorului sau destinatarului la linia publica .

          Ora punerii vag. la dispozitia clientului reprezinta ora programata pentru punerea vag. la înc. - desc., la fronturile publice din statie, în conditiile respectarii acestui program sau dupa expedierea a 3 ore de la punerea efectiva a vag. la fronturi cand programul nu este respectat .

          Tarifele orare de utilizare a vag. la încarcare în conditiile în care calea ferata a respectat data si ora pentru punerea vag. la dispozitia clientului se aplica pâna la :Ř     momentul expirarii termenului de predare a vag. caii ferate, daca predarea în fapt, a acestora a fost facuta înainte de expirarea acestor termene ;

Ř     ora de plecare a urmatorului tren cu care vag. pot fi expediate , în cazul în care au fost predate statiei dupa expirarea termenului de predare cuvenit.

Tarifele orare de utilizare a vag. la descarcare se aplica pana la:

Ř     momentul aducerii vag. în statie;

Ř     momentul predarii- primirii vag. gol catre c.f., atunci când manevra este efectuata de client;

Ř     momentul avizarii terminarii descarcarii vag. în cazul în care acestea au fost solicitate în timp util pentru reâncarcare;

Ř     momentul avizarii terminarii descarcarii vag. la linia publica .

Pentru expeditiile de vag. sosite din transport import la care vamuirea marfii se efectueaza în statia de frontiera, tariful orar de utilizare se aplica din momentul expirarii a 3 ore de la ora de avizare asupra sosirii vag. în statia de frontiera .

          Tarifele orare de utilizare se platesc în ziua în care mijloacele de transport si rechizitele au fost predate caii ferate, respectiv pentru vag. primite la transport, în ziua expedierii vag. cu trenul de grafic pâna la care se calculeaza acest tarif. Tarifele orare de utilizare calculate în parcurs se platesc la destinatar.

 

3.2.3. Eliberarea marfii la destinatie.

          Calea ferata îl avizeaza pe destinatar prim magazinerul comercial, despre sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor pentru descarcare, prin afisare la statia de destinatie . 

          Dupa descarcarea marfurilor este obligat sa efectueze curatarea vag. Calea ferata poate primi vag. necuratate în statiile în care ea efectueaza curatarea vag. cu perceperea tarifului de curatare .

          Marfurile care nu au putut fi eliberate în termen de 120 ore calculate de la ora avizarii punerii lor la dispozitia expeditorului sau destinatarului sunt considerate marfuri în suferinta. Tariful de magazinaj se percepe pentru întreaga perioada de depozitare a marfii .

          Tariful orar de utilizare se calculeaza de la ora avizarii punerii vag. la dispozitia pâna la descarcare marfii maxim 144 ore, iar în continuare se aplica tariful de stationare prevazut în tariful c.f. pentru marfurile care nu se descarca din vag. Dupa trecerea a 6 ore de la ora avizarii, calea ferata poate descarca, atunci când destinatarul nu se prezinta pentru descarcare .

Perioada :09.09.2002 - 13.09.2002

Statia  Simeria Triaj Marfa

 

 

 

 

3.3. Magaziner comercial bagaje, mesagerie

in statie.

3.3.1. Transportul bagajelor înregistrate.

            Calea ferata efectueaza orice transport de bagaje cu conditia ca :

Ř     bagajele sa apartina unui calator care poseda legitimatie de calatorie si care solicita deplasarea acestora pâna la destinatia prevazuta in legitimatie;

Ř     bagajele sa îndeplineasca prevederile cuprinse in Regulament si in tarif;

Ř     transportul sa fie posibil cu personalul si cu mijloacele de transport prevazute in mersul trenurilor;

Ř     transportul sa nu fie împiedicat de împrejurari pe care calea ferata mu le poate evita si a caror înlaturare nu depinde de ea.

Orice transport de bagaje înregistrate poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare care se face pe recipisa de bagaje.

Înregistrarea si expedierea bagajelor se fac pentru primul tren care transporta bagaje numai daca au fost predate cu cel putin 15 [min] înainte de plecare .

Înregistrarea bagajelor se face la cererea calatorului, in baza legitimatiei de calatorie valabila ce putin pâna la destinatia bagajelor si pe itinerariul prevazut in legitimatie .

Tariful de transport al bagajelor trebuie sa fie platit la înregistrare .

Se predau la magazia de bagaje statiei contra recipisei de bagaje :

Ř     colete care prin volumul lor depasesc spatiul de deasupra sau de dedesubtul locului;

Ř     maximum 3 colete a 30 [kg] fiecare, având dimensiunile in metrii 1,0*1,6*0,3;

Ř     coletele in plus peste un geamantan, care este admis la trenurile automotoare rapide;

Ř     orice alte colete continând obiecte pentru fiecare calator, necesare calatorului cu ocazia calatoriei.

Predarea bagajelor pentru transport se poate face si direct la vag. de bagaje, întocmindu-se cupon cu plata ulterioara pe baza actului de identitate si a legitimatiei de coletarie.

 

3.3.2. Recipisa de bagaje.

La înregistrarea bagajelor se elibereaza calatorului o recipisa de bagaje . recipisa de bagaje trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute in N.U.T. Înscrisul doveditor al contractului de transport pentru bagaje, câinilor si colete este recipisa de bagaje . Aceasta se intocmeste de agentul caii ferate, prin calchiere cu indigo, in 4 exemplare, cu urmatoarele date :

Ř     statia de expeditie;

Ř     statia de destinatie;

Ř     numarul trenului si data;

Ř     câtimea coletelor;

Ř     masa pe fiecare colet, masa totala;

Ř     numarul câinilor;

Ř     valoarea declarata a bagajului înregistrat;

Ř     tarife percepute pentru transportul bagajelor înregistrate;

Ř     tariful perceput pentru declararea interesului de eliberare;

Ř     semnatura agentului caii ferate.

Datele cerute de formular sunt completate potrivit declaratiei calatorului si notei de cântar, întocmit de agentul caii ferate. Contractul de transport se considera încheiat dupa luarea in primire a bagajului de câtre calea ferata si dupa luarea stampilarea recipisei de bagaje si înmânarea acesteia calatorului.

3.3.3. Marfuri admise la transport ca expeditii de mesagerie.

Se admit la transport, ca expeditii de mesagerie marfurile admise la transport, in vag. de bagaje ale trenurilor de calatori predate cu buletinul de mesagerie. Greutatea admisa la transport pentru expeditiile de mesagerii este de la 10 kg pâna la maximum 3000 kg .

Sunt excluse de la transport expeditii de mesagerii marfurile care nu sunt admise la trenurile de calatori .

3.3.4. Contractul de transport.

1.     Buletinul de mesagerie.

Documentul de transport pentru expeditiile de mesagerie este buletinul de mesagerie .Acesta este un imprimat de vânzare care se compune din 5 partii si anume :

1.     exemplarul de serviciu insoteste transportul si se retine de statia de destinatie . Acesta îl trimite la sfârsitul lunii la serviciul regional de contabilitate si verificarea veniturilor, anexat la contul mesageriilor eliberate;

2.     copia se pastraza in statia de predare la copia contului de expeditie;

3.     avizul si adeverirea de primire insoteste transportul la destinatie. El serveste la avizarea destinatarului si la confirmarea de primire a transportului de catre destinatar, iar dupa eliberarea transportului se pastreaza in arhiva statiei in convolute lunare in ordinea pozitiilor de sosire;

4.     duplicatul se înmâneaza predatorului dupa ce a platit tarifele de transport;

5.     unicatul insoteste transportul si se înmâneaza destinatarului.

Toate cele 5 parti se complecteaza prin scrierea la masina sau cu mâna cu creionul chimic sau cu posta prin calchiere cu indigo de catre predator in partea neâncadrata  cu linii groase si de catre calea ferata in partea încadrata cu linii groase.

Mentiunile pe care trebuie sa le faca predatorul in buletinul de mesagerii sunt urmatoarele:

1.     statia de destinatie;

2.     numele destinatarului si adresa completa a destinatarului;

3.     numele si adresa completa a predatorului;

4.     marca si numarul care exista pe colet;

5.     câtimea coletelor, se va indica din câte colete este compus transportul pe fel de bagaje;

6.     felul ambalajului;

7.     denumirea marfii cu continutul real al coletului;

8.     greutatea stabilita de predator pe fel de ambalaj;

9.     in rubrica "Mentiuni de francare" se înscrie "Francat" pentru transporturile la care plata tarifelor s-a efectuat la statia de predare sau pentru transporturile la care plata tarifelor s-a aprobat de catre Directia Miscare si comercial sa se faca la destinatie se înscrie mentiunea "Transmis";

10. in rubrica "Mentiuni ale predatorului" se va trece felul si numarul actelor de livrare, certificatelor sanitare, veterinare, administrative, cerute prin dispozitii legale, pe care predatorul le anexeaza la buletinul de mesagerii sau alte mentiuni;

11. complectarea rubricilor privind Ministerul de care apartine întreprinderea predatoare si planificarea transporturilor de mesagerii nu se face pâna la noi dispozitii.

2.     Cuponul cu plata ulterioara.

Cuponul cu plata ulterioara este imprimat strict socotit, prevazut cu timbru sec CFR, numar, serie si se compune din 4 file :

1.     cuponul de insotire al coletelor predate cu plata ulterioara;

2.     adeverinta de primire in tren a coletelor predate cu plata ulterioara;

3.     cuponul de control;

4.     matca .

3.3.5. Predarea coletelor si a documentelor de transport de la tren la statie.

Înainte de sosirea intr-o statei in care are descarcare, conductorul de bagaje va întocmi o lista de predare-primire in dublu exemplar prin calchiere cu indigo, trecând toate coletele ce urmeaza a le preda statiei respective.

Pentru statiile de ramificatie in care coletele tranziteaza fara a fi depozitate in magazie, conductorul de bagaje va întocmi in plus o lista de predare-primire pentru expeditiile de mesagerie destinate statiilor de pe fiecare directie de mers.

Conductorul are obligatia de a înscrie mebtiuni in lista de predare in dreptul transporturilor la care a constatat nereguli in timpul parcursului.

Tariful pentru bagaje si mesagerie se face pe zone kilometrice si pe bagaje de mesagerii . Tariful pentru mesagerie voluminoasa se face pe zone kilometrice ( 1.100; 101.200; 201..300; 301...400; >400 ). Coletul ajuns fara document este intitulat prisos, iar documentul sosit fara colet este lipsa.

Perioada : 16.09.2002 - 20.09.2002

Statia Deva


loading...Document Info


Accesari: 5566
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )