Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Programul Cercetare fundamentala, de interes socio-economic si cultural - CERES

administratie


ALTE DOCUMENTE

privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitar&
TAXARE INVERSA - Evolutie si Prevederi
Fisa de post - Administrator Pensiune Turistica
Ministerul Sanatatii si Familiei 2002 Ord.875 - Atributiile medicului de intreprindere
Formular 300 \"Decont de TVA\", Instructiuni de completare
privind apararea împotriva incendiilor
MODEL DE CONTRACT
Examenul de obtinere a certificatului de calificare profesionala nivel 1 tema 3
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala - FEADR
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Programul Cercetare fundamentala, de interes socio-economic si cultural - CERES este un program national de cercetare-dezvoltare si inovare, parte componenta a Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2001-2005, aprobat prin HG 556/2001 si reactualizat prin HG .Programul CERES este condus de Institutul de Fizica Atomica - I.F.A Bucuresti


CERES


Scopul programului


Largirea capacitatii de cunoastere si de generare de noi cunostinte stiintifice si tehnice (in diferite domenii ale stiintei si tehnologiei), în vederea deschiderii de noi directii de cercetare sau de continuare si de aprofundare a celor existente, pentru asigurarea unui rol de avangarda a stiintei romanesti.

Fundamentarea si sustinerea p 838f520i oliticilor si strategiilor de dezvoltare durabila a tarii, în plan economic si social si de integrare în UE;

Dezvoltarea, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural, în perspectiva integrarii într-o Europa multiculturala si multinationalaObiectivele generale ale programului


Stimularea, pe baze competitive, a activitatii stiintifice de înalta performanta, în domenii de vârf ale stiintei si în domenii considerate importante pe plan national, conform directiilor tematice stabilite

Stimularea consolidarii echipelor de cercetare si a formarii/dezvoltarii retelelor de cercetare (prin includerea laboratoarelor, departamentelor, institutiilor de cercetare) care vor asigura concomitent dezvoltarea resurselor umane pentru cercetarea stiintifica de performanta

Promovarea colaborarii internationale si cresterea vizibilitatii stiintei românesti

Promovarea si sustinerea politicilor, directiilor si proceselor de dezvoltare în plan economic si social favorabile dezvoltarii durabile a tarii si integrarii în UE

Protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural

Dezvoltarea si punerea în valoare a potentialului turistic si a celui din domeniul sportului de performantaFinantare din total plan

Structura programului


Structura programului cuprinde:


Cercetare fundamentala si precompetitiva

Cercetare de interes socio-economic si cultural

Centre de excelenta

Proiecte prioritareFinantare pe subprogrameObiectivele subprogramelorSubprogramul    Cercetare fundamentala si precompetitiva


Obiective specifice


Cercetari aprofundate în domeniile stiintelor exacte, care sa constituie suportul stiintific pentru cercetari cu caracter aplicativ în diferite domenii ale stiintei si tehnologiei

Cercetari avansate în domeniul stiintelor vietii: investigarea aprofundata a structurilor si proceselor biologice fundamentale, la nivel genetic, celular si molecular.

Cercetari aprofundate în domenii ale stiintelor tehnice: dezvoltarea de noi concepte despre procese si fenomene, precum si aplicatii cu caracter de inovare tehnica

Studii aprofundate pentru o mai buna cunoastere a evolutiei si fenomenelor de baza specifice mediului terestru, inclusiv a structurii geofizice si a fenomenelor seismice

Cercetari avansate în cadrul disciplinelor de baza din domeniul fizicii fundamentale si aplicate:

Fizica teoretica, Fizica atomica, moleculara si nucleara;

Fizica fasciculelor accelerate, Fizica materiei condensate, Fizica laserilor si a Fizica plasmei, Biofizica, Fizica Pamântului, Fizica spatiala si raze cosmice


Subprogramul Cercetare de interes socio-economic si cultural


Obiectiv specific


Identificarea tendintelor noi si domeniilor critice în transformarea si modernizarea economiei, studierea si evaluarea mecanismelor, relatiilor si institutiilor, elaborarea de strategii, modele alternative si metodologii pentru sustinerea politicilor de dezvoltare durabila a tarii si de integrare în UE.

Aprofundarea cunoasterii stiintifice si dezvoltarea directiilor de cercetare în domenii ale stiintelor socio-umane,

Repertorierea, restaurarea si punerea în valoare, inclusiv prin tehnologii multimedia, a patrimoniului cultural.


Resurse


Competitie 2004:


Numar de proiecte participante

Numar de proiecte contractate

Licitatie 2004:


Numar de oferte participante

Numar de proiecte contractate

Unitati participante la realizarea programului:


Forma de organizare

Nr. unitati coordonatoare

Nr. contracte

Valoare 2004 (mii lei)

Valoare totala

Valoare buget proiecte

Cofinantare

Institute nationale de C-D


Institute publice

(extrabugetare)


Unitati de CD ale Academiei Romane


Ate institutii publice (bugetare)


Societati comerciale pe actiuni cu activitate proponderenta de cercetare


Societati comerciale pe actiuni cu activitate de cercetare


Organizatii nonguvernamentale


Societati cu raspundere limitata


Universitati


TotalPersonal participant la realizarea programului:


Personal de conducere program echivalent norma întreaga

Personal executie proiecte echivalent norma întreaga

Total

Personal atestat


Surse financiare antrenate în realizarea programului:

mii.lei


Buget program

din care:


Buget tarif

Buget proiecte

Sume virate de MEC în 203Indicatori realizati

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Valori realizate


StudiiRapoarte de cercetare si experimentareConcepte si modele teoretice noiTehnici, tehnologii si metodeAparate, modele si prototipuri experimentaleMateriale noiModele si mecanisme de reactieSoftware dedicat si sisteme procesare dateBanci de dateHarti, atlase, cataloage, sectiuni structuraleDocumentatii executieProcedee si protocoaleModelare a proceselor specificeNoi strategii si programeAlteleExemplificari


Denumirea unitatii de CD

Denumire proiect

Rezultate deosebite si concluzii pe toata durata proiectului

Valorificare

INCDFP

Determinarea parametrilor de sursa si propagare pe baza datelor retelelor de accelerometre digitale si CALIXTO in vederea evaluarii hazardului seismic

Noi modele pentru sursele seismice ale cutremrelor vrancene

Modele de baza în analiza determinista a hazardului seismic

INCDFP

Model al distributiei vitezelor seismice in litosfera superioara a zonei seismogene Vrancea si in ariile limitrofe

Modele de viteze seismice în litosfera superiaoa    a Vrancei

Date de baza in evaluarea hazardului seismic

INCDFP

Investigarea structurii crustale si adânci in zona seismica Vrancea

Modele structurale crustale si adânci pentru zona seismica Vrancea obtinute prin tomografia sesimica

Model de viteze pentru structura din zona seismica din Vrancea

INCDFP

Evaluarea si reevaluarea efectelor macroseismice ale cutremurelor produse in România si in zonele adiacente

Metodologie de realizare a micro-zonarii seismice a localitatilor dens populate

MTCT-Normative

INCDFP

Seismicitatea României: Proprietatile fractale ale distributiilor spatiale, temporale si dupa energie ale cutremurelor si corelatia acestora cu segmentarea litosferei subduse si sursa seismica Vrânceana

Conceptul fractal al distributiilor cutremurelor si corelatia lor cu segmentarea litosferei subduse

Evaluarea reala a hazrdului seismic dat de Vrancea

ICTCM SA

Cercetari teoretice si experimentale privind realizarea de jeturi pulsatorii de foarte înalta presiune în scopul cresterii performantelor si eficientei proceselor de prelucrare cu jeturi concentrate de apa

Cresterea puterii jetului de apa cu 20% conduce la scaderi ale consumurilor specifice si la obtinerea unei calitati superioare a taieturii.

Unitati industriale.


Univ. Tehnica

Gh.Asachi,

Iasi

Contributii la studiul polimerizarii radicalice a stirenului prin modelare, simulare pe calculator si optimizare

- Studiu documentar privind aspectele teoretice si tehnice ale polimerizarii radicalice a stirenului

- Elaborarea modelului cinetic pentru polimerizarea radicalica a stirenului; validarea modelului si realizarea experimentala

- Optimizarea procesului de polimerizare radicalica a stirenului

- Realizarea unui software pentru modelarea procesului de polimerizare

- Rezultatele cercetarilor constitutite din baze de date teoretice si experimentale, modele si tehnici automate de investigare au fost valorificate in practica industriala si prin lucrari stiintifice publicate.

UPB-CEMS

Reducerea emisiei de NOx la arzatoarele pentru hidrocarburi prin utilizarea recircularii gazelor de ardere si a pulverizarii de apa

Instalatii de ardere a hidrocarburilor si procese de uscare la instalatiile de preparare si ardere a prafului de carbune-reducerea noxelor.

Termocentrale.


INC-DTCI-ICSI


Laborator de temperaturi joase si foarte joase

Obtinerea de heliu lichid.Institute de cercetare, medicina, universitati, agenti economici

ICECHIM

Noi coloranti pentru laseri acordabili

- Documentare domeniu laseri cu coloranti, tipuri structurale de laseri-coloranti flourescenti, tehnici moderne de caracterizare

- Studiu privind tipurile de coloranti fluorescenti utilizati pentru laseri cu coloranti

- Elaborarea tehnologiei de laborator pentru colorantii noi

- Demonstrarea viabilitatii propuse

- Omologarea colorantilor selectati

- S-au obtinut noi coloranti fluorescenti (doi originali), ce au fost caracterizati si omologati

- S-a elaborat tehnologia de sinteza a colorantilor selectati pentru laserii acordabili

ITIM Cluj-Napoca

Analizori de masa miniaturali pentru detectarea de teren a substantelor toxice

Proiectare, realizare, experimentare, si determinarea parametrilor unui spectrometru de masa cuadrupolar miniatural (masa sub 15 Kg) controlat de calculator. Rezultate bune, domeniul de mase 2-200 u.a.m., precizie >1,5%.

Publicatii si comunicari.

ICECHIM

Studii fundamentale pentru obtinerea detergentilor ecologici fara fosfati cu continut de zeoliti sintetici

- S-a efectuat un studiu documentar privind detergentii cu si fara fosfati, obtinerea si caracterizarea detergentilor ecologici fara fosfati cu continut de zeoliti sintetici, obt. si caracterizarea zeolitilor si influenta acestora asupra proprietatilor detergentilor

- S-au eleborat metodologii de sinteza, analiza si caracaterizare a zeolitilor si a detergentilor ecologici continand acest zeolit

- S-au elaborat studii pentru instalatii model, experimentale, pentru obtinerea zeolitului NaA folosit pentru obtinerea detergentilor de tipul ECO-Z universal si ECO-Z automat

- S-au elaborat metode de analiza si control pentru zeoliti    si detergenti sintetizati, precum si normative de calitate

- S-au realizat: zeolit Na A si detergenti ecologici fara fosfat pentru spalare manuala si automata ce contin zeolitul NaA

ITIM Cluj-Napoca

Efectele substitutiei cu ioni metalici asupra proprietatilor specifice materialelor perovskitice cu magnetorezitenta gigantica

Au fost elaborate 4 metode de preparare a manganitilor    care au fost caracterizati structural (DRX, SEM), magnetic, spectroscopie RES, dimensional, absorbtie optica. S-a urmarit efectul substitutiei cu diferite elemente dopante. Spectroscopia RES ofera informatii deosebite privind interactiile de schimb. Dopajul cu In creste efectul magnetorezistiv. Rezultatele sunt de noutate in literatura de specialitate si de importanta pentru perfectionarea tehnologiilor de preparare a acestor compusi.

Publicatii si comunicari.

Colaborari internationale

ITIM Cluj-Napoca

Cercetari privind realizarea unui cromatograf de lichide de inalta performanta

Proiectarea, realezarea si verificarea performantelor unui sistem HPLC cu detector in UV. Au fost realizate utmatoarele subansamble ale cromatografului de gaze, sistem de livrare solventi, SLS200, unityatea de introducere a probei, SI200, detector de absorbtie in UV, DUV200. Modelul este in etapa experimentarilor de anduranta si are perspectiva de fi transferat tehnologic.

Lucrari publicate in tara 3, comunicari conf. tara 4, produse experimentale 4, documentatii tehnice 3.

ITIM Cluj-Napoca

Prepararea si studiul structurii cristaline si electronice prin utilizarea radiatiei sincrotronice a agregatilor metalici cu aplicatii in reactiile de schimb izotopic si de hidrogenare

Au fost studiati catalizatori de Ni/oxizi, si s-au studiat proprietatile structurale (DRX, studii cu radiatie sincrotronica), magnetice, spectroscopie de absorbtie de raze X, EXAFS, determinandu-se vecinatatea centrilor activi. S-a elaborat un model de chemisorbtie pentru acesti catalizatori. Rezultatele sunt semnificative pentru intelegerea mecanismelor reactiilor de hidrogenare si dehidrogenare catalizate.

Publicatii si comunicari. Colaborari internationale

ITIM Cluj-Napoca

Studii spectroscopice privind tranzitiile structurale in molecule de ADN

Studii de spectroscopie moleculara, IR si Raman, pe AND, simularea spectrelor pentru diferite conformatii ale macromoleculei biologice, stabilirea de criterii de recunoastere a ionului metalic de Mg2+, a denaturarii induse de legarea cationilor metalici. Investigarea modurilor vibrationale caracteristice bazelor AND, rolul cationilor metalici asupra tranzitiilor structurale in AND. Dezvoltarea metodelor de mecanica moleculara si semiempirice de orbitali moleculari pentru calculul energiilor de legatura. Cercetarile reprezinta o contributie experimentala si teoretica deosebita pentru intelegerea procesului de denaturare termica a AND-ului si in mod special al cationilor metalici asupra acestei macromolecule biologice fundamentale. O directie de cercetare moderna in biofizica romaneasca.

4 lucrari in reviste straine, 2 in tara, 5 comunicari conf. internationale, 3 la conf. nat.

Cooperare cu centrul Max-Delbruck, Berlin.

ITIM Cluj-Napoca

Dinaminca neliniara a proteinelor si sistemelor supramoleculare proteice

Cercetare experimentala dublata de analiza teoretica a comportarii neliniare si fractale a structurii unor proteine, care aduce multe rezultate si concluzii originale deosebite. A fost stabilita distributia, natura lorentziana, a vibratiilor atomilor de H din lanturile laterale ale resturilor de aminoacizi, au fsot determinati coeficientii de scalare fractala, s-a gasit atractorul straniu si a fost elaborat un model original care explica aceste rezultate. A fost analizata influenta starii de agregare asupra flexibilitatii si stabilitatii proteinei fiind determinate caracteristicile fractale, a fost analizata dependenta de temperatura a datelor structurale a unor proteine si efectul inhibitorilor. Au fost efectuate studii similare asupra membranelor biologice. Sunt cercetrai de biofizica fundamentala care impun o noua metoda de analiza.

8 articole publicate in tara, 1 articol i9n curs de aparitie in strainatate, 7 comunicari la 3 conferinte nationale.

IFIN-HH

Proceduri si metode noi de analiza si caracterizare biomateriale prin tehnici cu fascicule accelerate

Au fost elaborate metode de marcare superficiala a unor materiale de interes biologic, materiale dentare, materiale pentru cuplr metal-polimer, in vederea studiului compozitiei lor si a proceselor de frecare-erodare in diferite medii. Marcarea in strat foarte subtire, UTLA, prin reculul nucleelor activate intr-o tinta externa constituie o metoda deosebit de sensibila si o noutate pentru tara noastra. Performantele atinse sunt la nivel mondial, iar rezultatele sunt de real interes pentru cercetarea medical in dentristica si protetica.

Un articol in NIM, 3 in curs de aparitie, comunicari stiintifice 4 si 3 in tara, 3 workshop-uri si simpozioane.

IFIN-HH

Cercetari pentru obtinerea unui sistem de detectie de inalta rezolutie spatiala si temporala pentru instalatii tomografice cu emisie de pozitroni (PET-TOMOGRAPHY)

Realizarea modelului experimental al detectorului RPC (Resistive Plate Counter), pentru instalatia de tomografie cu emisie de pozitroni, testarea in camp de radiatii, determinarea parametrilor functionali.

Publicatii si comunicari.

Participare targ Hanovra

IFIN-HH

Procese biologice induse in expuneri simple sau combinate la radiatii ionizante, campuri electro-magnetice sau agenti chimici: mecanismele de declansare, factori de modulare a efectelor, teste de biodozimetrie

A fost studiat efectul unor factori fizici, iradiere cu doze joase si expunere la camp magnetic alternativ de slaba intensitate asupra capacitatii de adaptare a unor culturi la agresiuni ulterioare intense. Se observa un raspuns adaptiv, pentru care s-a urmarit dependenta de stadiul de dezvoltare al culturii. Rezultatele obtinute sustin natura epigenetica a raspunsului biologic, si deschid domeniul cercetarilor asupra capacitatii adaptive a unor sisteme biologice simple

Publicatii si comunicari. Colaborari internationale

IFIN-HH

Studiul distributiei si retinerii thoriului in organele vitale si in eliminarile subiectilor contaminati intern prin inhalare si absorbtie prin rani

Studiu experimental asupra contaminarii subiectilor cu radionuclidul Th, distributia acestuia in diferite organe, cinetica de eliminare. Metodica de masura este originala, cu detectori de urme alfa (detectorul CR-39). Informatia sub forma de microharti a fost analizata calitativ si cantitativ. Concluziile obtinute demonstreaza capacitatea metodei de a detecta contaminarea interna in cantitati mici, constituind o metoda sensibila pentru dozimetrie in conditii de contaminare interna. Rezultatele sunt originale atat prin metodologie cat si prin informatia dozimetrica fiind bine apreciate in randul specialistilor.

Publicatii in reviste straine 3, unul acceptat, in tara 5, comunicari conf. internat. 2, nationale 1, curs tinut in laborator: Detectia prin urme-aplicatii

IFIN-HH

Controlul si monitorarea in cadrul sistemului avansat de achizitie a datelor pentru experimental ATLAS de la CERN(Online Software)


Cooperare CERN, contributie la dezvoltarea si actualizarea sistemului informatic la experimentul ATLAS. Grupul a contribuit la perfectionarea schimbului de informatii la Online Software prin interfatarea cu subsisteme exterioare si dezvoltare de baze de date pentru partitii de test a functionalitatii.

Participarea la programul proiectului ATLAS, comunicari la workshopuri, note tehnice. Pagina web.

IFIN-HH

Dinamica tritiului in mamifere: contaminarea produselor animale si implicatii pentru dozimetria umana


Rezultate in premiera mondiala privind dezvoltarea unui model dinamic privind transferul tritiului si carbonului in natura, in regnul animal. S-a elaborat un model simplificat care poate fi relativ simplu de aplicat pentru organismul intreg sau organe izolate, care nu necesita alte date de intrare si care reproduce datele experimentale cu un factor mai bun de 2.

Publicatii si comunicari. Colaborari internationale

IFIN-HH

Studii prin metode nucleare de analiza asupra compozitiei elementale a unor compozite dentare si asupra proceselor de demineralizare in vitro ale acestora si ale tesuturilor dentare dure


S-a dezvoltat metodologia de utilizare a unor metode nucleare de analiza, PIXE, ERDA, FRX, micro-PIXE, pentru analiza elementala a unor compozite dentare si a smaltului dentar. Au fost stabilite conditiile experimentale optime si s-a determinat efectul demineralizarii in vitro penytru aceste materiale. Micro-PIXE, utilizata pentru prima data in acest scop, permite determinarea unor harti de demineralizare si ofera o informatie utila cercetarii medicale din dentristica.

Publicatii si comunicari. Colaborari internationale

IFIN-HH

Cercetari privind rolul electronilor reci in obtinerea unor fascicule intense de ioni cu stari inalte de ionizare la sursele de ioni de tip ECR

S-a perfectionat o metoda neconventionala de crestere a productiei de ioni cu stari inalte de ionizare intr-o sursa de ioni de tip ECR prin introducerea unei structuri metal-dielectric, care sub actiunea bombardamentului de ioni si electroni din plasma emite un numar mare de electroni secundari, crescand potentialul plasmei. Experimentari cu argon au aratat ca numarul de ioni de argon 6+ a crescut cu ordine de marime. Rezultatele sunt de prioritate in literatura de specialitate si reprezinta o solutie deosebita pentru cresterea eficientei acestor surse de ioni.

Publicatii si comunicari. Colaborari internationale

IFIN-HH

Elaborarea metodei de etalonare absoluta a activitatii radionuclizilor cu instalatia cu scintilator lichid (varianta TDCR-triple to double coincidence ratio) pentru radionuclizii 3H, 6Ni, 137Cs,    241Am. Validarea metodei prin compararea cu metodele bazate pe detec-toare proportionale si parti-ciparea la comparari internationale. Atestarea metodei si instalatiei ca etalon national de activitate

A fost elaborata o metoda de etalonare absoluta pentru radionuclizi beta si gamma activi, metoda TDCR (Triple to Double Coincidence Ratio). Metoda a fost validata prin comparatie cu metodele bazate pe contori proportionali. A fost finalizata documentatia pentru atestarea instalatiei ca etalon national primar de radioactivitate. Rezultatul se distinge prin precizia determinarilor, iar utilitatea este evidenta fiind obtinut etalonul national primar.

Realizare etalon national, participare intercomparatie internat. de H-3, Ni-63, Am-241, publicatii reviste straine-4, comunicari conf. internat.-4, cooperari intern.

IFIN-HH

Studiul experimental al unor nuclee exotice de masa medie

Beneficiind de colaborarea cu INFN-Legnaro, instalatia GASP, au fost studiate in premiera mondiala 5 nuclee noi departe de linia de stabilitate avand N=Z, N=Z+1. Au fost obtinute date spectroscopice explicate prin modelari teoretice. Nucleele studiate sunt: Ru-88, Mo-85, Ru-89, Rh-91, Ag-95. Rezultatele, de prioritate mondiala, se inscriu in problematica foarte actuala a fizicii nucleare privind structura nucleelor din vecinatatea limitei de stabilitate pentru emisia de nucleoni.


Publicatii in reviste deosebite, comunicari. Colaborari internationale.

IFIN-HH

Interactii nucleare si materie hadronica

Au fost studiati experimental nucleele boromeene Li-11, determinandu-se procesul de preemisie de neutroni corelati in procesele de fuziune 11Li+Si prin interferometrie neutronica cu fascicole radioactive. S-a determinat functia de corelatie neutron-neutron. A fost proiectat un nou sistem multidetector pentru pozitionarea si determinarea energiei neutronilor, sistem cu 84 de detectori distribuiti intr-o retea, care va fi instalat la institutul RIKEN-Japonia si care va permite efectuarea unor experimente mai complexe pe asemenea nuclee boromeene.

Publicatii in reviste deosebite, comunicari. Colaborari internationale.

IFIN-HH

Momente electromagnetice in nuclee departate de linia de stabilitate

Studii de spectroscopie nucleara, determinarea momentelor electromagnetice, momente de cuadrupol pentru stari inalt excitate in W-176, Pb-193, nuclee neutrono deficitare de Y, nuclee tranzitionale din zona de mase A-80; utilizarea datelor spectroscopice pentru analiza structurii nucleare. Date spectroscopice in premiera mondiala, care contribuie la intelegerea structurii nucleare pentru stari foarte instabile.

Publicatii in reviste deosebite, comunicari. Colaborari internationale.

IFIN-HH

Studiul modurilor de fisiune exotice

Rezultate teoretice privind mecanismul de fisiune ternara. Dezvoltarea unui model fenomenologic cu trei centre, calculul timpului de viata, introducerea corectiilor de paturi in acest model. S-a pus la punct o noua metoda de determinare a formelor nucleare la punctul de sa. S-a calculat tensorul de inertie pentru oscilatorul armonic sferoidal. Aceste rezultate teoretice sunt de prioritate in literatura de specialitate in problematica proceselor de fisiune-fuziune exotice.

Publicatii in reviste deosebite, comunicari. Colaborari internationale.

IFIN-HH

Structura nucleara exotica si fenomene de coexistenta

Modelistica nucleara microscopica pentru nuclee care prezinta coexistenta de forma si superdeformari utilizand interactii realiste. A fost pus in evidenta pentru prima oara efectul miscarii CM la nuclee de masa medie, au fost studiate stari de spin inalt la nuclee superdeformate si pentru nuclee cu N=Z. A fost studiat influenta amestecului de izospin asupra dezintegrarii beta. A fost construita o camera de reactie dedicata masuratorilor de spectre gamma si de electroni. Rezultatele sunt noi, de real interes pentru modelistica nucleara.

Publicatii in reviste deosebite, comunicari. Colaborari internationale

IFIN-HH

Studiul interactiilor atomice si moleculare induse de fascicule accelerate de ioni multiplu incarcati la energii joase si medii

Studiu experimental al ionizarii pe paturile interne ale proiectilului/tintei in zona K-L matching (Mn, Co/Au, Bi), respectiv K-K matching (Fe, Co/Cr), determinari sectiuni absolute de ionizare, a probabilitatilor de redistribuire a vacantelor pe orbitali moleculari. Studiul formarii si dezexcitarii ionilor hallow la interactia ionilor multiplu ionizati cu suprafata dielectricilor, identificarea proceselor dominante de captura de electroni. Cercetarile continua preocuparile grupului de la Bucuresti in aceasta problematica si sunt de prioritate in literatura de specialitate

Publicatii in reviste deosebite, comunicari. Colaborari internationale

IFIN-HH

Interactii nucleare si materie hadronica

S-au studiat experimental interactiile ionilor grei la energii intermediare si relativiste, s-a evidentiat curgerea directa diferentiala si s-a stabilit dependenta distributiei azimutale a protonilor si deuteronilor in functie de raportul N/Z a materiei spectatoare, evidentiindu-se posibilitatea popularii materiei neutrono excedentare. S-au studiat proprietatile materiei nucleare in conditii extreme, modificarea proprietatilor hadronilor in asemenea conditii, dinamica procesului de expansiune a materiei nucleare fierbinti pe baza unui model hibrid. Contributii la dezvoltarea sistemelor de detectie din jurul CDC la exp. FOPI. Studiile efectuate contribuie la elucidarea unor procese fundamentale care se petrec in materia nucleara in conditii extreme de temperatura si presiune, problematica foarte actuala in fizica nucleara relativista.

Publicatii in reviste deosebite, comunicari. Colaborari internationale:

FOPI-Darmstadt, CHIMERA-Catania

IFIN-HH

Studiul interactiilor nucleare in atmosfera

Contributii la dezvoltarea experimentului DIRAC de la CERN, testarea detectorului de Preshower, testarea eficacitatii de detectie in conditii specifice de existenta a pioniumului. Studiu asupra posibilitatii de determinare experimentala a timpului de viata cu precizie sub 10-15 secunde.


Publicatii ale colaborarii DIRAC-CERN

IFIN-HH

Cercetari interdisciplinare utilizand fascicule de particule accelerate

Dezvoltari experimentale si de metodica privind utilizarea metodelor PIXE, RBS, ERDA in analize de compozitie. Adaptarea camera de reactie pentru PIXE cu normare prin RBS, adaptarea camerei MUSIC, dezvoltari soft specializat. Aplicarea acestor metode pentru analiza si caracterizarea de filme subtiri, profilarea elementelor grele si medii, determinarea de grosimi    si stochiometrie pentru filme produse prin ablatie laser, AlNx. O cercetare orientata pentru perfectionarea acestor metode experimentale de perspectiva in special pentru studiul structurilor de straturi subtiri.


Publicatii, comunicari.

Dezvoltari aparatura si metodica

IFIN-HH

Procese de dezintegrare intr-un domeniu foarte larg al asimetriilor de masa cu aplicatie: optimizarea unei surse de izotopi radioactivi

Studiul proceselor de break-up, dezvoltarea unui model teoretic pentru fisiunea binara, noi coduri de calcul, distributia produsilor de fisiune, a distributiei energetice si unghiulare a neutronilor in procese de break-up. Simularea unei surse de izotopi neutrono excedentari prin break-up. Sunt rezultate de reala valoare in problematica, foarte actuala, de dezvoltare a unor surse intense de neutroni diferite de reactorul nuclear.

Publicatii, carte, comunicari, conferinta internationala

IFIN-HH

Investigarea structurii microscopice statice si dinamice a mediilor condensate prin difractie, imprastiere cvasielastica si neelastica de neutroni si simulare/modelare

Realizarea instalatiei TS-3000, testata la IBR-2, IUCN-Dubna, unicat mondial. Studii de difractie, imprastiere cvasielastica si inelastica de neutroni pe mai multe clase de materiale: lichide cu vascozitate ridicata, medii superionice, supraconductori HTc, medii cu legaturi de hidrogen, hidruri metalice, apa confinata in medii complexe puternic dezordonate. Obtinerea de informatii dinamice, distributii si stari fononice, procese de tunelare, mecanisme de difuzie. Rezultatele sunt importante atat prin dezvoltarile metodologice aduse, cat si prin informatia fizca asupra sistemelor studiate, sisteme complexe avand si interes practic.


Publicatii, comunicari, cooperari internationale

IFIN-HH

Studii sistematice privind limitele de stabilitate nucleara pentru radioactivitate de particule usoare incarcate

Descoperirea unor noi elemente cu activitate protonica, Pm-126, Pr-123, Te-105, Sn-100, departe de linia de stabilitate; masuratori efectuate la acceleratorul Tandem-LINAC de la Legnaro. Obtinerea de date spectroscopice avand caracter de noutate absoluta importante pentru intelegerea structurii nucleelor din departe de linia de stabilitate.

Publicatii, comunicari, cooperari internationale

ISS

Cercetari de astrofizica particulelor elementare cu implicatii in cosmologie

S-au obtinut rezultate noi privind timpul de viata al nutrientilor solari, oscilatii de neutrici, dinamica proceselor de clasterizare

17 atrticole in strainatate

INFLPR

Studiul proceselor de formare si caracterizarea unor nanostructuri speciale de carbon (nanoparticule cu diferite grade de grafitizare, fulerene superioare, nanotuburi) obtinute cu laserul din faza gazoasa

S-au descris procesele de formare a fulerenelor superioare in pulberea de carbon sintetizata prin piroliza laser

4 articole in strainatate; 4 comunicari internationale si 2 nationale

IFIN-HH

Studii ale starilor nucleare anomale


Studii teoretice asupra unor stari nucleare deosebite, dezvoltarea unor noi metode de studiu (MQDT si matricea R redusa), obtinerea de rezultate noi privind rolul starilor neutronice uniparticula si a functiei de intensitate neutronica asupra efectelor de prag in reactiile nucleare, stabilirea de relatii intre parametrii de interactie si caracteristicile starilor legate cu aplicatii la nucleele boromeene. Metodele teoretice dezvoltate sunt performante si permit o analiza mai profunda a unor nuclee cu structura speciala.

Publicatii, comunicari

la conferinte internationale.

IFIN-HH

Datari prin radiocarbon si studii compozitionale prin metode atomice si nucleare ale unor obiecte arheologice

Au fost facute determinari a varstelor arheologice a unor oase fosile prin metoda radiocarbonului utilizand spectrometria de masa cu fascicule accelerate. Studiile sunt efectuate in colaborare cu Univ. Lund, Suedia. Au mare importanta pentru arheologia romaneasca. A fost pusa la punct o metoda adecvata pentru prepararea acestor probe. Au fost continuate studii de provenienta a unor obiecte vechi din bronz prin analiza compozitionala (spade de bronz de la Giurgiu, asemanatoare obiectelor din Bulgaria). Masuratorile sunt de reala importanta pentru cercetarea arheologica romana, in special datarea craniilor vechi din pestera Muierii, Gorj, cele mai vechi urme humanoide de pe teritoriul tarii noastre.

2 publicatii strainatate, 1 comunicare conferinta intenat. 1 la conf. Nationala. Cooperare stiintifica cu Univ. Lund, Suedia

INOE 2000

Metode analitice si numerice in imprastierea    stimulata Brilloiun

Modele analitice si numerice cu imprastierea stimultata Brollouin

Publicatii si comunicari.

Colaborari internationale

INFLPR

Straturi subtiri superdure, cu structura complexa, obtinute printr-o noua metoda de depunere

S-a elaborat o tehnologie noua de acoperire cu straturi superdure printr-o noua metoda de depunere - CMSII

S-au obtinut materiale noi cu structura    nc-Ti2N/nc - TiN

4 articole in strainatate

7 comunicari la manifestari stiintifice internationale

INFLPR

Mecanisme fizice de interactie a electronilor accelerati cu tinte dielectrice, metalice si câmpuri electromagnetice

S-a elaborat o metoda de generare a radiatiei coerente si o metoda de calcul al parametrilor acesteia

S-a elaborat o metoda de analiza a componentelor    campului EM din undulator cu transformata Fourier rapida

7 articole in strainatate

30 articole in tara

14 comunicari internationale

20 comunicari nationale

1 brevet in curs de redactare

INFLPR

Studiul dinamicii ozonului în atmosfera, utilizând tehnica de spectroscopie de absorbtie în cavitate rezonanta (Cavity ring down spectroscopy-CRDS)

S-a realizat si testat un sistem experimental de masura RDS dedicat monitorizarii ozonului

6 articole in strainatate; 6 comuncari internationale; 1 nationala

INFLPR

Cercetari privind obtinerea filmelor subtiri de oxizi metalici prin tehnologii cu laser si plasma

S-au obtinut filme de oxid de zinc si oxid de tantal prin ablatia laser pe substraturi de siliciu si cuart.

Filmele obtinute de oxid de zinc si peroxid de tantal au proprietati comparabile cu aplicatii in tehnologia constitutiei de senzori.

10 lucrari in strainatate

2 lucrari in tara

19 comunicari strainatete 7 comunicari tara

1 propunere brevet

INFLPR

Studiul proceselor si al speciilor condensabile din plasme prin diagnostica optica neintrusiva

S-au obtinut date noi privind procesele de generare si excitare a speciilor metalice si radicalilor organici condensabil

4 articole strainatate

2 articole in tara, 6 comunicari manifestatii interne

5 manifestari internationale

INFLPR

Studiul si experimentarea conversiei neliniare de frecventa in materiale cu domenii polarizate periodic

S-a elaborat un model experimental de dispozitiv laser care genereaza armonica a doua a Nd: YAG intr-un cristal PP- KTP; Oscilator paramertic cu cristal PP-KTP pompat cu microlaser Nd: YAG.

1 capitol din Encyclopedia of Optical Engineering, USA

6 articole

2 comunicari

INFLPR

Cercetari privind interactia radiatiei laser cu izotopi alcalini in vederea generarii si definirii secundei

S-a realizat un model experimental de capcana magneto-optica. S-a calculat acuratetea unui etalon atomic in vederea generarii si definirii secundei

2 lucrari in strainatate; 14 comunicari internationale

INFLPR

Mecanismele emisiei luminiscente de tip "afterglow" si utilizarea emisiei "afterglow" în studiul structurii si functiei aparatului fotosintetic al plantelor superioare

Evaluarea si explicarea apritiei emisiei de luminescenta de tip "Afterglow"

2 lucrari in strainatate; 2 comunicari internationale; 2 nationale

IGR

Atlasul mineralogic al depozitelor fosfatice din domeniul speleean al Carpatilor Meridionali si de Curbura: o evaluare a patrimoniului mineralogic bazata pe metode moderne de investigare si interpretare

Descoperirea mineralelor: tinsleytul, leucofosfitul,francoanellitul, mone-titul si relevarea unor ocurente su-plimentare ale ardealitului, taranas-citului,brischitului si hidroxila-patitului.

Noi depozite fosfatice pe teritoriul Romaniei

Centrul de Chimie Organica

C.D.

Nenitescu

Sinteze de compusi optic activi prin tandemul reactii stereo selective/separari cromatografice chirale

Sinteza diastereoselectiva a unor compusi optic activi multifunctionali avand 1, 2, 3 sau 4 centri chirali (isoxazoline-cetone, isoxazoline-alcooli, aminodioli, derivati de uree)

Separarea cromatografica a enantiomerilor sau diastereoizomerilor

Det. configuratiei relative sau absolute utilizand metodele RMN, difractia de raze X

S-au sintetizat si caracterizat 15 compusi noi optic activi

INOE 2000

UVLAS - Echipament portabil cu radiatie UV si Microcontroler pentru decontaminarea obiectelor de arta si a documentelor

Realizarea unui echipament portabil - UVLAS - cu radietie UV pentru decontaminarea obiectelor de arta si a documentelor

Produs realizat si valorificat

INOE 2000

Supravegherea factorilor de microclimat in Complexul Muzeal de la Castelul Bran

Observatii directe, monitorizarea microclimatului cat si cercetari microbiologice ce au dus la evidentierea biodeteliorarilor din castelul Bran.

Identificarea masurilor ce trebuiesc rapid adoptate in vederea conservarii si restaurarii Castelului Bran

Lucrari publicate

INFLPR

Procese de conversie superioara în sisteme laser concentrate cu erbiu

S-au modelat matematic spectrele de excitatie monitorizate prin conversie superioara

S-au elaborat criteriile de selectare a materialelor candidate la emisia laser pentru pompaj prin conversie superioara

6 articole in strainatate

2 atrticole in tara

6 comunicari internationale

INFLPR

Procese fundamentale în electronica cuantica a solidului

S-au caracterizat procesele de conversie superioara a excitatiei in medii aactive laser activate in Pr3+ si    sensibilizate cu Yb3+. Spau realizat medii active laser in caracteristici adaptate pompajului cu diode laser

25 lucrari in strainatate; 16 comunicari internationale; 3 nationale

Institutul de Chimie Macromoleculara

Petru Poni, Iasi

Noi retele macromoleculare interpenetrante: procese, mecanisme, proprietati, aplicatii

- Sinteza, caracterizarea strcturala si fizico-chimica a unor intermediari pentru prepararea retelelor interpenetrate: polisiloxani functionali, poli(N-acetiliminoetilene cu grupari acrilice, maleice, vinilciclopropanice si derivati de la xantan cu grupari acrilice

- Sinteza si caract. retelelor interpenetrate (RIP) pe baza de polimeri sintetici obtinuti din intermediari preparati

- Obtinerea, caracterizarea structurala si fizico-chimica si aplicatiile diverse ale hidrogelurilor si a complecsilor interpolimerici

- Compozite moleculare organice, anorganice pe baza de polimeri sintetici si naturali: obtinere, caracterizare structurala si fizico-chimica.

S-au sintetizat si caracterizat noi materiale macromoleculare cu structuri de retele polimere interpenetrate sau de compozite moleculare cu aplicatii in medicina, biologie si fizica


Institutul de Chimie Macromoleculara

Petru Poni, Iasi

Noi sisteme chimico-mecanice bazate pe hidrogeluri polimerice sensibile la stimuli exteriori

- Sinteza si caracterizarea gelurilor neutre din ploizaharide reticulate (dextran, celuloza, chitozan, ciclodextrine, pullulan)

- Sinteza si caracterizarea gelurilor ionice amfifile obtinute prin modificarea chimica a gelurilor neutre de polizaharide (dextran, pullulan)

- Sinteza si caracterizarea gelurilor ionice obtinute prin grefarea poli(izopropilacrilamida) cu grupari finale

- Realizarea de materiale aminice sau carboxilice pe polizaharide liniare sau reticulare, neutre sau ionice

- Studiul raspunsului gelurilor la stimuli combinati si aplicatii ale gelurilor sensibile la stimuli

S-au obtinut noi clase de polimeri sensibili la stimuli exteriori, cu diverse aplicatii in medicina, farmacie, biologie si biochimie

INC-DTCI-ICSI

Laborator de temperaturi joase si foarte joase (80K - 4K)

Cresterea acuratetii controlului proceselor de analize fizico-chimice.

Laboratoare de analize fizico-chimice.

UPB-CEMS

Noi compusi intermetalici cu structura dirijata si potential catalitic

Materiale intermetalice cu structura dirijata de tip Al-Me, utilizati ca percursori in obtinerea de compusi scheletati cu potential catalitic.

Industria chimica.
INFLPR

Studii teoretice si experimentale asupra propagarii solitonice si interactiilor fasciculelor laser în materiale optice neliniare pentru comutatie fotonica

S-au construit si rezolvat analitic ecuatiile DSB pentru fronturi de unda antisimetrice si complexe.

Solutii solitonice analitice in propagarea fasciculelor laser in cristale fotorefractive.

S-au elaborat metode de caracterizare a proceselor fotorefractive in sileniti si feroelectrice.

26 articole in strainatate

10 articole in tara

2 capitole in carti

18 comunicari internationale

2 comunicari nationale

INFLPR

Sinteza, caracterizarea si aplicatiile straturilor subtiri si a multistraturilor de AIN, BN si SiC obtinute prin depunere laser pulsata si respectiv depunere laser pulsata reactiva

S-au depus laser multistructuri de nitruri si carburi metalice semiconductoare conform prevederilor analizelor teoretice si modelelor de calcul

5 lucrari in strainatate; 1 in tara; 4 comunicari internationale

INFLPR

Descoperirea de noi metode pentru cresterea eficientei aplicatiilor ecologice ale plasmelor corona pulsate repetitiv

S-a elaborat si proiectat un nou sistem de descarcari Corona pulsate repetitiv pentru cercetari de depoluare a gazelor

1 lucrari in strainatate; 2 comunicari internationale , 2 comuncomunica ri nationale


CCPPR SC

Produse refractare turnate cu autoîntaritor pentru industria metalurgica

Fabricarea de produse de inalta puritate cu dimensiuni mari si forme complicate, imposibil de realizat prin metode de fasonare clasice.

Industria metalurgica (SC RESIAL SA Alba Iulia).


ICECHIM

Reguli de selectie fenomenologice si interdepen-dente neconventionale comportare-morfologie-compozitie in reodinamica fizico-chimica a sistemelor polimerice compozite hibride

Reguli de selectie fenomenologice si interdepen-dente neconventionale comportare-morfologie-compozitie in reodinamica fizico-chimica a sistemelor polimerice compozite hibride

- Prin abordarea neconventionala a legilor de comportare reologica stabilite folosind tehnica operatorilor reologici diferentiali, se evidentiaza o modalitate originala, eficienta de identificare a interdependentei legilor de comportare a sistemului compozit si a regulilor de selectie care controleaza starea reologica a compozitului

INCS-DMPS

Sistem de monitorizare si evaluare a integrarii pe piata fortei de munca a absolventilor de invatamant superior

Sistem de monitorizare si evaluare a integrarii pe piata fortei de munca a absolventilor de invatamant superior

MEC - procesul de decizie privind reforma sistemului de invatamant superior romanesc

GEI-PROSECO SRL

Cercetari geofizice pentru studierea unor structuri arheologice ingropate romane si preromane de pe teritoriul Romaniei

Realizarea de imagini geofizice ale unor situri arheologice romane si preromane din jud. Constanta, Gorg, Mehedinti, Tulcea, Olt, Iasi, Covasna, Harghita, Brasov, Suceava (16 situri);

Cercetari magnetometrice de recunoastere la Hora cu Brazi si la Valea Runcului

Publicatii si comunicari stiintifice inclusiv internationale

INCDTP-ICPI

Punerea in valoare a obiectelor de piele din patrimoniul cultural prin realizarea de sortimente specifice de piei naturale necesare inlocuirii, dublarii, consolidarii, completarii si restaurarii lor

Evaluarea comportarii in timp a pieilor si pergamentelor nou obtinute s-a facut prin simularea degradarii in timp prin analize chimice, fizico-chimice si spectrale;

S-au identificat pentru prima data criteriile termice de identificare a unui obiect vechi de patrimoniu din piele comparativ cu unul nou constituindu-se intr-o metoda originala de identificare a falsurilor

Patrimoniul cultural national

Institutul de Chimie Macromoleculara

Petru Poni, Iasi

Filme de polimeri conjugati pentru aplicatii în dispozitive opto-electrice si senzori chimici

- Realizarea si perfectionarea instalatiei de polimerizare a unor diazide aromatice

- Sinteza si caracterizarea unor diazide aromatice cu proprietati specifice obtinerii filmelor de calitate

- Elaborarea unui procedeu pentru depunerea de filme si evaluarea proprietatii functionale

- Explorarea celor 2 grupe de proprietati ale filmelor: fotoconductia si chemocromaticitatea in dispozitive de tip traductor de lumina si senzor chimic

Realizarea unei noi tehnologii de descompunere a azidelor aromatice cu obtinere de filme de o calitate superioara celor obtinute prin alte procedee tehnologice, cu aplicatii in industria chimica

INCD- ECOIND

Fundamentarea proceselor de oxidare fotochimică a unor poluanti organici refractari din ape uzate/naturale.

Metodologie de testare experimentala a proceselor de oxidare fotochimica pe ape sintetice/reale in vederea denocivizarii apelor impurificate cu poluanti toxici, prin tehnica fotolizei in UV.

Statii de epurare apa.


GeoEcoMar

Cartografierea geologica si geofizica a zonei circumlitorale corespunzatoare orogenului Nord Dobrogean

Cartografierea geologica si geofozica a zonei litorale Oroge-nului Nord Dobrogean

Geologia DobrogeiValorificare în mediul socio-economic


Denumirea unitatii de CD

Tipul indicatorului realizat

Utilizator

Efecte scontate,

efecte socio-economice

la utilizator

INCDFM

Caracterizare materiale noi.

Industria electronica si electrotehnica

Noi dispozitive bazate pe materiale magnetice.

INCDFM

Caracterizare materiale

Material nou.

Industria electrotehnica

Noi dispozitive bazate pe materiale piezoelectrice.

INCDFM

Noi materiale optice.

Industria optica

Noi dispozitive bazate pe materiale organice cristaline.

INCDFM

Model nou teoretic.

Modelare.

Industria electronica

Noi dispozitive semiconductoare.

INCDFM

Descriere completa fenomen colorare electrolitica.

Elaborare model.

Industria optica

Noi dispozitive optice.

INCDFM

Procese electronice in intermetalici.

Industria electrotehnica

Noi dispozitive magnetice cu proprietati speciale.

INCDFM

Studiul suprafetelor semiconductoare.

Metode de analiza a suprafetelor.

Industria electronica

Noi dispozitive si tehnici in domeniul semiconductorilor.

INCDFM

Noi materiale piezoelectrice.

Industria electrotehnica

Noi dispozitive piezoelectrice.

INCDFM

Fenomen nou descoperit.

Industria optica

Proprietati deosebite.

INCDFP

-Cataloage cutremure;

-Concepte noi privind sursele seismice;

-Modelarera sursei seismice

-Banci de date

INCDFP

IGR

INCERC

MTCT

Protectia populatiei la actiunea cutremurelor.Date de baza in realizarea hazardului seismic local(microzonare)a oraselor

INCDFP

-Modele de viteze pe sectiuni structurale

INCDFP

IGR

Reducerea riscului seismic

INCDFP

-Modelarea structurii crustei si de adancime a zonei Vrancea prin tomografie seismica

INCDFP

IGR

PROESPECTUNI

Modelarea raspunsului seismic in analiza determinista a hazardului seismic

INCDFP

-Metodologie pentru microzonarea seismica a localitatilor dens populate

INCDFP

MTCT

Reducerea riscului seismic si protejarea populatiei la actiunea cutremurelor

INCDFP

-Modele si concepte noi privind proprietatile fractale ale distributiei cutremurelor

INCDFP

IGR

Reducerea riscului seismic

INCDFP

-Modele fizico-structurale ale zonelor seismice din Romania

INCDFP

IGR

Reducerea riscului seismic pe teritoriul Romaniei

INOE-2000

-Modele de analiza spectrala mixta si de analiza a sectiunilor seismice

INOE 2000

INCDFP ;

IGR

Reducerea riscului seismic

SC ICTCM SA


Echipamente de producere a jeturilor de apa pulsatoriiUnitati industriale
Cresterea puterii jetului cu 20% conduce la scaderi ale consumurilor specifice si la obtinerea unei caliatti superioare a taieturii.

Universitatea Tehnica- Gh.Asachi,

Iasi

- Studii documentare privind aspecte teoretice si tehnice ale polimerizarii stirenului

- Rapoarte de cercetare cuprinzand rezultatele obtinute

- Rapoarte de experimentare si de punere in fabricatie

- Diseminarea rezultatelor experimentale

Universitatea Tehnica- Gh.Asachi, Iasi

- Contributia proiectului la studiul proceselor de polimerizare prin modelare si simulare, indeosebi utilizarea instrumentelor inteligentei artificiale prezinta o relevanta atat economica cat mai ales stiintifica (prin numarul mare de lucrari stiintifice publicate)

UPB-CEMS

Bazele tehnologiei de pulverizare apa in aer sau direct in nucleul flacarii in scopul reducerii emisiei de oxizi de azot

Termocentrale


Instalatii de ardere a hidrocarburilor si procese de uscare la instalatiile de preparare si ardere a prafului de carbune - reducerea noxelor.

SC ICEM SA


Stabilirea si definitivarea parametrilor tehnologici de realizare a materialelor compozite omogene de pulberi aliate mecanic

W-Ni-Cu

SC Electroturris SA Turnu Magurele, SC ICEM SA, producatori de contacte electrice

Contacte electrice cu un cost scazut si la calitate superioaraINC-DTCI-ICSI

Metode de experimentare instalatii de producere heliu lichid/ stand experimental de testare la temperaturi joase

Institute de cercetare, medicina,

universitati, agenti economici

Comportarea tesuturilor, structurilor organice si anorganice la temperaturi criogenice; superfluiditate; supraconductibilitate; radiatie magnetica nucleara pentru spitale si pentru analize de laborator; teste de rezilienta, tractiune si compresiune pentru materiale la temperaturi criogenice; energetica nucleara.

ICECHIM


Studiu documentar

Rapoarte de cercetare si

experimentare

Tehnologii de laborator

Fise de prezentare a caracteristicilor fizico-chimice pentru proceduri

ICECHIM


- Obtinerea de noi coloranti fluorescenti, caracterizati si studiati pentru utilizarea lor in domeniul laserilor acordabili cu coloranti, are un impact stiintific prin lucrarile publicate si un efect economic prin aplicatiile acestor laseri

ICECHIM


- studii documentare

- rapoarte de cercetare

- proceduri de lucru

- rapoarte de experimentare finalizate cu    procese tehnologice

- Diseminarea rezultatelor stiintifice

ICECHIM


- Obtinerea unor noi tipuri de detergenti ecologici, fara fosfati, cu zeoliti sintetici, prezinta atat interes stiintific privind complexitatea problematicii abordate cat mai ales interes socio- economic

INOE 2000

Model analitic si numeric in imprastierea stimulata Brollouin

Institute de Cercetare

Masuratori privind conjugarea otpica a frazei in mixajul de 4 unde prin procesul de imprastiere stimultata Brillouin

INFLPR

Materiale noi

INFLPR

Metoda de sinteza a nanostructurilor carbonice prin piroliza laser a hidrocarburilor permite obtinerea de materiale noi. Metoda paote fi extinsa la scara pilot sau chiar industriala

INFLPR

Material nou nc-Ti2N/nc-TiN cu proprietati superioare celor similare existente pe piata - folosit la depuneri prin tehnica CMSII

INFLPR

Tehnica CMSII va fi alicata la matrite de forjare, depuneri de wolfram pe placi din fibre compozite de carbon

INFLPR

1 brevet in curs de redactare

INFLPR

Brevetul "Metoda si dispozitiv asociat pentru producerea radiatiei coerente"

INFLPR

Propunere de brevetare in tara nr. inregistrare A/00761/06.09.2004

INFLPR

Procedeu nou de realizare microstructuri fotonice de detectie cu microactivitate optica pe substrat de siliciu.

Inst. Geologic al Acad. Rom.

-Procedee neconventioanle complementare metodelor geofizice

-Noi metode de analiza

IGR

PROSPECTIUNI

Cunoasterea reala a fenome-nelor geofozice

Inst. Geologic al Acad. Rom.

-Sectiuni geologice(62) pentru depozite neogene si paleogene

IGR

INCDFP

Cunoasterea evolutiei micro-organismelor planctonice-calcaroase din Romania.

Inst. Geologic al Acad. Rom.

-Descoperirea de noi minerale fosfatice pe teritoriul Romaniei

M.Agriculturii

IGR

Cresterea productiei in agricultura si limitarea importuluide fosfati

Inst. Geologic al Acad. Rom.

-Concept nou privind procesele petrogenetice

Univ.Bucuresti

IGR

Geologia proceselor mag-matice din Carpatii Orientali

Centrul de Chimie Organica- C.D.Nenitescu

- Rapoarte de cercetare - -Proceduri de sinteza a compusilor optic activi

- Proceduri de cromatografie chirala (HPLC)

- Analize, banci de date, studii

- Diseminarea rezultatelor stiintifice

Centrul de Chimie Organica- C.D.Nenitescu

- Noile date stiintifice si tehnice rezultate din cercetarea unor noi compusi optic activi (15) prezinta interes pentru obtinerea si utilizarea lor.

Inst. Geologic al Acad. Rom.

-Model termic complex de maturare a hidrocarburilor din Transilvania

IGR

IGAR

Geologia resurselor de hidrocarburi din Romania

SC Optoelectronica

2001 SA


Metode de utilizare a efectului termoelectric pentru realizarea de generatoare pentru statiile seismice si pentru alte activitati ce se desfasoara in zone geografice izolate

Statii seismice

Costuri de functionare scaute pentru activitatile ce se desfasoara in zone geografice izolate.

SC Optoelectronica 2001 SA

Metodologie de calcul a pierderilor de caldura

Constructii civile


Scaderea pierderilor de caldura


INFLPR

Cerere de brevet US Patent Application No. 10/610158 (2003)

INFLPR - CNRS Franta

Cererea de brevet va valorifica rezultatele    obtinute in cadrul proiectului

INOE 2000

Echipament Portabil - UVLAS- cu radiatie UV

Muzee, Inst. de Cercetari

Se pot decontamina obiectele de arta, documente etc.

INOE 2000

Monitorizarea microclimatului on-line; cercetari microbiologice

Muzeul Castelului Bran

Restaurarea si conservarea muzeului Castelului Bran

Institutul de Chimie Macromolec.-

Petru Poni, Iasi

- Studii documentare

- Rapoarte de cercetare

- Tehnici experimentale de sinteza

- Analize, banci de date

- Brevete inregistrate

- Diseminarea rezultatelor: publicatii, pag.Web

Institutul de Chimie Macromolec.-

Petru Poni, Iasi

- Rezultatele stiintifice obtinute din cercetarile efectuate aduc o contributie deosebita la dezvoltarea domeniului compusilor macromoleculari cu aplicatii practice in medicina, biologie si fizica.

Institutul de Chimie Macromolec.-

Petru Poni, Iasi

- Studii documentare

- Rapoarte de cercetare

- Tehnici experimentale de sinteza

- Analize, banci de date

- Diseminarea rezultatelor experimentale

Institutul de Chimie Macromolec.-

Petru Poni, Iasi

- Studiile efectuate au vizat obtinerea de noi geluri sensibile la stimuli exteriori precum: pH-ul mediului, temperatura, prezenta sarurilor, a agentilor tensioactivi sau a enzimelor

INC-DTCI-ICSI
Structura informatica integrata pentru comanda aparaturii de analize fizico-chimice

Laboratoare de analize fizico-chimice


Cresterea acuratetii controlului proceselor de analize

UPB-CEMS

Materiale intermetalice cu structura dirijata de tip Al-Me, utilizati ca precursori in obtinerea de compusi scheletati cu potential catalitic.

Industria chimica


Caracteristicile superioare ale acestor produsi conduc la scaderea costurilor de realizare a unor catalizatori de calitate superioara.


SC ICEM SAMetoda polarizarii catodice aplicata pentru cercetarea fenomenului de fisurare indusa de hidrogen si pentru receptia materialelor utilizate in medii fragilizante

Utilizatori si producatori de materiale utilizate in medii fragilizante


Scaderea costurilor de protectie a materialelor utilizate in medii fragilizante


CCPPR

Tehnologie de fabricatie a produselor refractare pentru industria metalurgica

Unitati producatoare din industraia metalurgica

Fabricarea de produse de inalta puritate cu dimensiuni mari si forme complicate, imposibil de realizat prin metode de fasonare clasice

ECOIND

Metode de preparare a fluidelor magnetice pentru separarea din apa a compusilor organici emulsionabili.

Industria alimentara, petrochimica si de prelucrare prin aschiere

Realizarea de fluide magnetice pentru separarea din apa a compusilor organici emulsionabili mai ieftini si de o calitate superioara.


SIGMA SS


Realizarea unui echipament pentru prelucrarea totala a solului.


Agricultura


Prelucrarea calitativa a solului cu prezervarea proprietatilor acestuia.


ICECHIM


- studii documentare

- rapoarte de cercetare

- Proceduri de lucru, banci de date

- Diseminarea rezultatelor stiintifice si experimentale


ICECHIM


- Acumularea de noi cunostinte si elaborarea de concepte si modele aprofundate care contribuie semnificativ la progresul stiintei polimerilor

- publicarea a 12 articole si sustinerea a 6 comunicari

INCDTP-ICPI

Experimentari

Muzeul Militar National, Bucursti;

Muzeul National de Istorie a Romaniei;

Biblioteca Nationala a Romaniei

Caracterizarea pieilor nou realizate si imbatranite artificial comparativ cu piele pergament de patrimoniu prin analize chimice, fizico-mecanice si DTA etc.;

Realizarea de piei vegetale si pergament in domeniul muzeal pentru inlocuiri, consolidari si completari;

Evaluarea degradarii colagenului din piele si pergamente noi realizata prin analize chimice, fizico-mecanice, termica diferentiala si spectrala

ICECHIM

- rapoarte de cercetare si experimentare

- proceduri de lucru

- documentatii tehnice de realizare model de lab.

- experimentari model de laborator

- documentatii tehnice de realizare model experimental

- 1 brevet

- Diseminarea rezult. stiintifice si experimentale

ICECHIM

- Pe langa lucrarile de cercetare orientata spre aplicatii, au fost efectuate si studii cu specific fundamental privind aprofundarea proceselor care concura la polimerizarea azidelor aromatice

INCD- ECOIND
Metodologie de testare experimentala a proceselor de oxidare fotochimica pe ape sintetice/reale in vederea denocivizarii apelor impurificate cu poluanti toxici, prin tehnica fotolizei in UV.

Statii de epurare apa


Cresterea calitatii apei epurate.

GEI-PROSECO

Studiu

Min. Culturii

Incheierea cercetarii geofizice la situl Scanteia (jud. Iasi) pentru terminarea cartarii integrala a partii de est a valului de aparare al aseazarii cucuteniene;

Deschiderea unui noiu orizont de cercetare tgeologica a sitului Troesmis (jud. Tulcea) pentru evidentierea marilor posibilitati arheologice pe care le poseda acest sit si determinarea reluarii cercetarii arheologice in zona;

Cercetari geofizice in situl greco-roman din satul Histria, jud. Constanta, declarata zona de interes arheologic prioritar pentru Romania;

Cercetari geofizice in siturile de la Jurilovca si Slava Rusa, jud. Tulcea

GeoEcoMar

-Cartografierea geologica si geofizica a zonei circumli-

torale Orgenului Nord Dobrogean

IGR

GeoEcoMar

Univ.Buc.

Geologia Dobrogei de Nord


Material elaborat pe baza datelor furnizate de conducatorul de program


Document Info


Accesari: 4595
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )