Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadOFERTĂ DE ANGAJARE

administratie
ALTE DOCUMENTE

Aspecte privind circulatia juridica a terenurilor in Romania
Fisa de post - Administrator Pensiune Turistica
Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE
Fisa de post - Bucatar
Fisa de post - Director economic
Ordonanta - regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala - FEADR
ORDIN nr. 755 din 16 octombrie 2006
NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
OFERTĂ DE ANGAJARE

S.C. ......... S.R.L. (S.A.)

str. ............ nr. .                                                 

Localitate ......., judet/sector .....Cod unic: ........

Tel.: .....; Fax: ....           

nr. .. data .....

OFERTĂ DE ANGAJARE

Stimate Domnule/Doamna

.............

fiul/fiica lui .................... 16316l1114q . si al(a) .................... 16316l1114q ... nascut(-a) la data de .................. în localitatea .................... 16316l1114q ...... judet/sector .................... 16316l1114q ... cod numeric personal .................... 16316l1114q ......... domiciliat(-a) în localitatea .................... 16316l1114q ................. str. .................... 16316l1114q ...... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... judet/sector .................... 16316l1114q ., posesor/posesoare al(a) actului de identitate BI/CI/CP serie ....... nr. .................... 16316l1114q , eliberat de  ........... la data de ...................

Avem placerea sa va oferim postul de ............. în cadrul Societatii noastre, daca veti fi declarat apt din punct de vedere medical, în conditiile urmatoare:

Ř       Durata contractului individual de munca:

Durata contractului dumneavoastra individual de munca este nedeterminata/determinata.

Data de începere a contractului este ........

Ř       Postul:

Veti fi încadrat/a pe postul de ......... în cadrul Sectiei Reparatii a  S.C. ......... S.R.L. (S.A.), amplasata în localitatea .................... 16316l1114q ................. str. .................... 16316l1114q ...... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... judet/sector .................... 16316l1114q ......, post care prezinta un grad redus/acceptabil/ridicat al riscurilor specifice.

Veti fi subordonat/a.................... 16316l1114q .................... 16316l1114q .................... 16316l1114q .

Descrierea detaliata a îndatoririlor dumneavoastra este prezentata în fisa postului, anexata la prezenta informare.

 

Ř       Conditiile de angajare:

Veti fi angajat cu norma întreaga/partiala. Durata timpului de lucru este de . ore/zi (. ore/saptamâna), cu exceptia sarbatorilor legale.  Societatea poate, în anumite circumstante definite, sa va solicite prezenta în afara orelor normale de lucru si/sau pentru un numar de ore suplimentare în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

 

Ř       Concediul de odihna anual:

Veti avea dreptul la un numar de  21 zile lucratoare de concediu de odihna anual. Pentru anul ..., numarul de zile de concediu e determinat în functie de data angajarii. În cazul dumneavoastra, vor fi . zile lucratoare. Veti respecta programarea stabilita de Societate, cu mentiunea ca una din fractiuni, daca va fi cazul, sa aiba cel putin 15 zile lucratoare. Cazurile speciale sunt tratate de Regulamentul intern.

Ř       Salarizarea:

Salariul dumneavoastra de baza lunar brut va fi de .... lei. Salariul va fi platit la data de 15 a fiecarei luni urmatoare lunii pentru care se face plata sau în ziua lucratoare anterioara acestei date, în cazul în care aceasta data este zi libera legala, cu posibilitatea acordarii unui avans la data de 30/31 ale lunii pentru care se face plata. Avansul este stabilit în proportie de cel mult 40% din salariul dumneavoastra de baza lunar brut.

Este de competenta Societatii sa diversifice pachetul salarial, în functie de performantele financiare realizate, urmând ca elementele respective sa faca obiectul unor acte aditionale ulterioare angajarii.

Ř       Perioada de proba:

Societatea stabileste o perioada de proba de 30 de zile calendaristice pentru postul pe care urmeaza sa-l ocupati, începând cu prima zi de lucru. Perioada de proba constituie vechime în munca. La sfârsitul perioadei de proba se face o evaluare a performantelor realizate de dumneavoastra.

Ř       Încetarea contractului individual de munca:

Prezentul contract individual de munca poate înceta din initiativa partilor semnatare, cu acordarea unui preaviz scris, exceptie facând constatarea necorespunderii profesionale la sfârsitul perioadei de proba. Societatea acorda un preaviz scris de 20 de zile lucratoare, iar dumneavoastra veti acorda un preaviz de 15/30 zile calendaristice.

 

Ř       Drepturile si obligatiile partilor semnatare:

Societatea are, în principal, urmatoarele drepturi:

- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
- sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

- sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii,

contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

Societatii îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:

- sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul sau individual de munca, din contractul

colectiv de munca aplicabil si din lege;

- sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de

munca si conditii corespunzatoare de munca;

- sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea

relatiilor de munca;

- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Salariatul are, în principal, urmatoarele drepturi:

- dreptul la salarizare pentru munca depusa;

- dreptul la repaus zilnic si saptamânal;

- dreptul la concediu de odihna anual;

- dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

- dreptul la securitate si sanatate în munca;

- dreptul la formare profesionala, în conditiile actelor aditionale.

Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:

- obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei

 postului;
- obligatia de a respecta disciplina muncii;

- obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

- obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;

- obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Ř       Clauze:

Societatea stabileste clauze de neconcurenta si/sau de confidentialitate si/sau de formare profesionala, care fac obiectul unor acte aditionale distincte la contractul individual de munca si care respecta termenii Codului Muncii.

Ř       Elemente suplimentare de legislatia muncii:

Contractul individual de munca ce urmeaza sa fie încheiat între prezentele parti semnatare este supus legislatiei române. Partile declara aplicabil contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, iar în lipsa acestuia, din motive independente partilor semnatare, aplicabil este contractul colectiv de munca unic la nivel national. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Ř       Conditiile contractului individual de munca:

Contractul individual de munca devine aplicabil în urmatoarele conditii:

- salariatul(-a) sa prezinte un certificat medical eliberat de medicul de medicina muncii agreat de Societate, din care sa rezulte o stare de sanatate corespunzatoare;

- salariatul(-a) sa prezinte documente de atestare a pregatirii profesionale;

- salariatul(-a) sa fie disponibil(-a) de a se prezenta la post la data începerii activitatii, data convenita cu Societatea.

Salariatul confirma ca a luat la cunostinta de clauzele care vor fi înscrise în contractul sau individual de munca si de prevederile Regulamentului intern al Societatii.

Societatea confirma ca prevederile contractului individual de munca propus candidatului sunt conforme cu clauzele, drepturile si obligatiile partilor stabilite prin Contractul colectiv de munca aplicabil, Regulamentul intern si prevederile legale în vigoare si ca acesta va fi încheiat cel târziu pâna la data începerii activitatii.

Pentru confirmarea acordului dumneavoastra cu termenii prezentei informari, redactate în temeiul prevederilor Art. 17 din Codul Muncii, va rugam sa semnati contractul individual de munca propus de Societate si sa înapoiati cele trei exemplare la Departamentul Resurse Umane.

Dupa înregistrarea contractului individual de munca la Registrul Inspectoratului Teritorial de Munca al jud./mun. .................... 16316l1114q .................... 16316l1114q ............., vi se va înmâna propriul dumneavoastra exemplar.   

Datele prezentate în aceasta informare prealabila sunt confidentiale; divulgarea acestora poate determina obligarea dumneavoastra la plata de daune-interese catre Compania noastra.

Angajator,                                                                                                             Salariat,                     

S.C. .................... 16316l1114q .................  S.R.L. (S.A.)                                                           .................... 16316l1114q .................... 16316l1114q ...

Administrator/Director General        

                                                                               

..................                                                              .................

Document Info


Accesari: 1816
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )