Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
OFERTĂ DE ANGAJARE

administratie
str. ............ nr. .   

t/sector .....
Tel.: .....; Fax: ....

nr. .. data .....

Durata contractului individual de munca:

Durata contractului dumneavoastra individual de munca este nedeterminata/determinata.

Data de începere a contractului este ........


Postul:

Veti fi încadrat/a pe postul de ......... în cadrul Sectiei Reparatii a S.C. ......... S.R.L. (S.A.), amplasata în localitatea .................... 16316l1114q ................. str. .................... 16316l1114q ...... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... judet/sector .................... 16316l1114q ......, post care prezinta un grad redus/acceptabil/ridicat al riscurilor specifice.

Veti fi subordonat/a.................... 16316l1114q .................... 16316l1114q .................... 16316l1114q .

Descrierea detaliata a îndatoririlor dumneavoastra este prezentata în fisa postului, anexata la prezenta informare.


Conditiile de angajare:

Veti fi angajat cu norma întreaga/partiala. Durata timpului de lucru este de . ore/zi (. ore/saptamâna), cu exceptia sarbatorilor legale. Societatea poate, în anumite circumstante definite, sa va solicite prezenta în afara orelor normale de lucru si/sau pentru un numar de ore suplimentare în conformitate cu prevederile Codului Muncii.


Concediul de odihna anual:

Veti avea dreptul la un numar de zile lucratoare de concediu de odihna anual. Pentru anul numarul de zile de concediu e determinat în functie de data angajarii. În cazul dumneavoastra, vor fi . zile lucratoare. Veti respecta programarea stabilita de Societate, cu mentiunea ca una din fractiuni, daca va fi cazul, sa aiba cel putin 15 zile lucratoare. Cazurile speciale sunt tratate de Regulamentul intern.


Salarizarea:

Salariul dumneavoastra de baza lunar brut va fi de .... lei. Salariul va fi platit la data de 15 a fiecarei luni urmatoare lunii pentru care se face plata sau în ziua lucratoare anterioara acestei date, în cazul în care aceasta data este zi libera legala, cu posibilitatea acordarii unui avans la data de 30/31 ale lunii pentru care se face plata. Avansul este stabilit în proportie de cel mult 40% din salariul dumneavoastra de baza lunar brut

Este de competenta Societatii sa diversifice pachetul salarial, în functie de performantele financiare realizate, urmând ca elementele respective sa faca obiectul unor acte aditionale ulterioare angajarii.


Perioada de proba:

Societatea stabileste o perioada de proba de 30 de zile calendaristice pentru postul pe care urmeaza sa-l ocupati, începând cu prima zi de lucru. Perioada de proba constituie vechime în munca. La sfârsitul perioadei de proba se face o evaluare a performantelor realizate de dumneavoastra.


Încetarea contractului individual de munca:

Prezentul contract individual de munca poate înceta din initiativa partilor semnatare, cu acordarea unui preaviz scris, exceptie facând constatarea necorespunderii profesionale la sfârsitul perioadei de proba. Societatea acorda un preaviz scris de 20 de zile lucratoare, iar dumneavoastra veti acorda un preaviz de 15/30 zile calendaristice.


Drepturile si obligatiile partilor semnatare:

Societatea are, în principal, urmatoarele drepturi:

- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;- sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

- sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii,

Clauze:

Societatea stabileste clauze de neconcurenta si/sau de confidentialitate si/sau de formare profesionala, care fac obiectul unor acte aditionale distincte la contractul individual de munca si care respecta termenii Codului Muncii.


Elemente suplimentare de legislatia muncii:

Contractul individual de munca ce urmeaza sa fie încheiat între prezentele parti semnatare este supus legislatiei române. Partile declara aplicabil contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, iar în lipsa acestuia, din motive independente partilor semnatare, aplicabil este contractul colectiv de munca unic la nivel national. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.


Conditiile contractului individual de munca:

Contractul individual de munca devine aplicabil în urmatoarele conditii:

- salariatul(-a) sa prezinte un certificat medical eliberat de medicul de medicina muncii agreat de Societate, din care sa rezulte o stare de sanatate corespunzatoare;

- salariatul(-a) sa prezinte documente de atestare a pregatirii profesionale;

- salariatul(-a) sa fie disponibil(-a) de a se prezenta la post la data începerii activitatii, data convenita cu Societatea.

Salariatul confirma ca a luat la cunostinta de clauzele care vor fi înscrise în contractul sau individual de munca si de prevederile Regulamentului intern al Societatii.

Societatea confirma ca prevederile contractului individual de munca propus candidatului sunt conforme cu clauzele, drepturile si obligatiile partilor stabilite prin Contractul colectiv de munca aplicabil, Regulamentul intern si prevederile legale în vigoare si ca acesta va fi încheiat cel târziu pâna la data începerii activitatii.

Pentru confirmarea acordului dumneavoastra cu termenii prezentei informari, redactate în temeiul prevederilor Art. 17 din Codul Muncii, va rugam sa semnati contractul individual de munca propus de Societate si sa înapoiati cele trei exemplare la Departamentul Resurse Umane.

Dupa înregistrarea contractului individual de munca la Registrul Inspectoratului Teritorial de Munca al jud./mun. .................... 16316l1114q .................... 16316l1114q ............., vi se va înmâna propriul dumneavoastra exemplar.

Datele prezentate în aceasta informare prealabila sunt confidentiale; divulgarea acestora poate determina obligarea dumneavoastra la plata de daune-interese catre Compania noastra.

Angajator,    Salariat,

Administrator/Director General
Document Info


Accesari: 9041
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )