Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPOLIŢIE GENERALĂ

administratie
ALTE DOCUMENTE

CONTRACT DE STUDII
Lege Drepturi de autor
VOT NOMINAL privind proiectele de hotarare incluse pe ordinea de zi a sedintei
Fisa de post - Director economic
Ordonanta - regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Uzul de arma
Montesquieu - Despre spiritul legilor
Norme privind Registrul intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari
GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind supravegherea sanatatii lucratorilor
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 448/2001

Ministerul  Internelor  sI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE
DIRECŢIA GENERALĂ DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

                                                                                                                              

A P R O B

                                                                 ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE               

                                                                    DIRECTOR GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE

                                                                         COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

                                                                                           Chestor de politie

                                                                                          EUGEN CORCIU

TEMATICA sI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidatilor înscrisi la concursul de încadrare a unor posturi de ofiter la Dir 10210c215k ectia Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate cu personal prin recrutare din sursa interna, pentru trecerea în corpul ofiterilor a agentilor de politie, absolventi ai unor institutii de invatamant superior de lunga durata cu diploma de licenta

 

POLIŢIE GENERALĂ

TEMATICĂ

 

-          Organizarea, functionarea si atributiile Politiei Române;

-          Drepturile, îndatoririle si obligatiile politistilor;

-          Reglementari privind statutul politistului;

-          Etica si deontologia politieneasca;

-          Legea penala si limitele aplicarii ei;

-          Infractiunea (Dispozitii generale, Tentativa, Participatia, Pluralitatea de infractiuni, Cauzele care înlatura caracterul penal al faptei);

-          Pedepsele ( Dispozitii generale, Categoriile si limitele generale ale pedepselor, Pedepsele principale, Pedepsele complementare, Pedepsele accesorii );

-          Cauzele care înlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii;

-          Infractiuni contra persoanei;

-          Infractiuni contra patrimoniului;

-          Infractiuni contra autoritatii;

-          Probele si mijloacele de proba;

-          Codul de Procedura Penala;

§         Partea generala;

§         Masuri preventive si alte masuri procesuale ;

§         Urmarirea penala;

§         Proceduri speciale;

§         Partea speciala - Titlul IV. - Capitolele I. - VI. Inclusive;

-          Drepturile, libertatile si îndatoririle fundamentale ale cetatenilor prevazute în Constitutia României;

-          Canale de cooperare politieneasca internationala;

-          Cooperarea Schengen (asistenta reciproca, supravegherea, urmarirea, ordine si siguranta publica, Sistemul Informatic Schengen);

BIBLIOGRAFIE

-          Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr. 305/09.05.2002;

-          Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul politistului;

-          Hotarârea Guvernului României nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului, publica în Monitorul Oficial nr. 813/07.09.2005;

-          Codul Penal al României, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Codul de Procedura Penala, cu modificarile si completarile ulterioare;

         -  Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr. 530/27.10.2000;

      -    Legea de revizuire a Constitutiei României nr.429/2003, aprobata prin Referendumul national din 18-

           19.10.2003 si publicata în Monitorul Oficial al României - partea I. nr.758 din 29.10.2003.

-          Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale adoptata la Roma din 04.11.1950, ratificata de România prin Legea nr. 30/1994 si publicata în Monitorul Oficial nr. 135/31.05.1994;

-          Manualul Schengen de cooperare politieneasca transfrontaliera, disponibil la adresa http://schengen.dgieri.mai.intranet/;

-          Drd. Corciu Eugen, Drd. Baloi Aurel Mihail - Institutii de cooperare politieneasca - notiuni introductive, Editura Ministerului Administratiei si Internelor 2006;

-          Ordonanta de Urgentă  nr. 131 din 21.12.2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 508 din 17.11.2004, privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a DIICOT;

-          Legea nr. 364 din 15.09.2004, privind organizarea si functionarea politiei judiciare;

-          Constitutia României;

-          Procesul de evaluare Schengen, principalele aspecte abordate de Conventia Schengen, definitii conform Manualului "Schengen, un spatiu al libertatii, securitatii si justitiei", elaborat de MIRA - DGIERI - Serviciul Schengen - editia 2006;

-          Legea nr. 218 din 23.04.2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române - Cap. 1 - 7 inclusiv;

-          Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul Politistului - Cap. 1 - 5 inclusiv.

PROFIL COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE

TEMATICA - BIBLIOGRAFIA

 

- Legea 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate;

- Grupul criminal organizat;

- Infractiune cu caracter transnational;

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, titlul VI, cap. 1 si 5;

- Celula, tesut, organ, prelevare, transplant, donator, primitor ;

- Conditii de prelevare organe, tesuturi si celule de origine umana;

- Conditii de realizare a transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana;

- Sanctiuni în domeniul transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana;

- Conditii de realizare a transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana;

- Sanctiuni în domeniul transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana;

- Legea 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane:

- Traficul de persoane, traficul de minori;

- Exploatarea unei persoane;

- Consimtamântul victimei traficului de persoane;

- Infractiuni în legatura cu traficul de persoane;

- Atributiile MIRA privind protectia victimelor traficului de persoane;

- Clauza de nepedepsire a victimei traficului de persoane;

- Dispozitii speciale privind procedura judiciara în cazul traficului de persoane;

- Legea 300/2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficiului de fiinte umane:

- Victima traficului de persoane;

- HG 1083/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane:

- Atributiile ANITP;

- Legea nr.111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, modificata si completata prin Legea nr. 193/13.05.2003:

              - regimul de autorizare, modalitati;

               - infractiunile la regimul materialelor nucleare si substantelor radioactive, pedepse;

- OUG nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor cu produse strategice:

              - domeniul de aplicare;

              - infractiuni si contravenii;

- Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea OUG nr.158/1999, privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice:

                - domeniul de aplicare pentru produsele militare;

              - infractiuni si contraventii;
- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului:

              - domeniul de aplicare;

              - competente si sanctiuni;

               - infractiuni si contraventii;

- Dispozitia Inspectorului General al Politiei Române nr. 176/2005 privind activitatile pe linie de combaterea terorismului:

             - aspecte de noutate în activitatea politieneasca si combaterea actelor teroriste;

- Regulamentul nr. 8/19.12.2002 privind procedurile de urmat în cazul descoperirii de EURO contrafacuti, emis de BNR;

- Expertizarea bancnotelor si a altor instrumente de plata, Ed. Little Star, Bucuresti 2003, autori Nicolae Buzatu si Gheorghe Popa;

- Legea nr. 312/2004 privind statutul Bancii Nationale a României:

              - art. 14 - prevederi;

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe:

               - art.142 prevederi.

PROFIL COMBATEREA MARII CRIMINALITĂŢI

ECONOMICO - FINANCIARE

TEMATICĂ

              

- Persoanele ce intra sub incidenta Legii nr.39/2003 privind combaterea criminalitatii organizate;

- Infractiunile împotriva intereselor financiare ale comunitatilor europene prevazuta de Legea nr.161/2003;

- Modalitati de comitere a ilegalitatilor în domeniul restituirii de TVA;

- Principalele metode folosite de infractori pentru deturnarea unor sume de bani din patrimoniul bancar în cel personal;

- Principalele metode folosite de infractori pentru fraude la regimul Codului Vamal;

- Principalele metode folosite de infractori pentru fraude la regimul Codului Fiscal;

- Infractiunea de spalare a banilor asa cum este definita de Legea nr.656/2002;

- Cooperare politieneasca transfrontaliera ;

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 364/2004, privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare;

- Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate;

- Legea  nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate;

- Legea nr. 302/2004 privind Cooperarea judiciara internationala în materie penala;

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor;

- Ordonanta de Urgenta nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;

- Lege nr. 230 din 13 iulie 2005 privind modificarea si completarea Legii  nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;

 - Legea nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (infractiuni si contraventii);

 - Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

 -  Codul Comercial Român;

 -  Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal (infractiuni si contraventii);

 - Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (infractiuni si contraventii);

 - Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale (republicata);

 - Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii (infractiuni si contraventii);

 - Legea nr. 86 /2006, privind Codul Vamal al României (infractiuni si contraventii);

 - Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (infractiuni si contraventii);

- Legea nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind marcile si indicatiile geografice (infractiuni si contraventii);

- Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (infractiuni si contraventii);

- Legea  nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale (infractiuni si contraventii);

PROFIL ANTIDROG

TEMATICĂ

- Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite cu substante aflate sub control national;

- Substante aflate sub control national, droguri si precursori;

- Metode de documentare a infractiunilor de trafic de droguri si precursori;

- Măsuri specifice de prevenire si combatere a criminalitătii organizate la nivel national si international.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

- Hotărârea nr. 860 din 28 iulie 2005, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003, privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate;

-Ordonanata de Urgentă nr. 121 din 21 decembrie 2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

-Legea nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

-Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005, privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope;

-Hotărâre nr. 1915 din 22 decembrie 2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope;

PROFIL INFORMAŢII, ANALIZA INFORMAŢIILOR

sI PRINDERI ÎN FLAGRANT

 

TEMATICĂ

- Clasificarea si declasificarea informatiilor; Masuri de protectie specifice claselor si nivelurilor de secretizare.

- Anexa la OMAI nr.S/353 din 23.11.2002 - Cap.II:

- Reguli privind evidenta, întocmirea, pastrarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate:

- Cap.III. din Anexa la OMAI nr.S/353;

- Protectia informatiilor secrete de stat si Protectia informatiilor secrete de serviciu:

- Anexa la OMAI nr.S/353 - Cap.IV. si V.;

- Protectia surselor generatoare de informatii - INFOSEC:

- Anexa la OMAI nr.S/353 - Cap.IX.;

- Contraventii si sanctiuni la normele privind protectia informatiilor clasificate:

- Anexa la OMAI nr.S/353 - Cap.X.;

- Lista cu informatii secrete de serviciu în MAI pentru toate unitatile centrale si teritoriale precum si pentru Inspectoratele generale si comandamente de arma:

- Anexa 2 la OMAI nr.S/389 din 17.02.2003;

- Ghidul de clasificare a informatiilor.

- Anexa nr.1 la OMI nr.S/389 din 17.02.2003;

- Cooperarea Schengen:

- Asistenta reciproca;

- Supraveghere;

- Urmarire;

- Ordine si siguranta publica;

- Sistemul informatic Schengen;

- Din Manualul Schengen de cooperare politieneasca transfrontaliera - pag.7 - 22;

- Raportul informativ 5x5x5;

- Notiuni de analiza informatiilor:

- Introducere;

- Procesul informational;

- Evaluarea sursei si a informatiei;

- Fluxul informatiilor;

- Manualul de Analiza Informatiilor elaborat de Serviciul Analiza Informatiilor al D.O.S. din cadrul D.G.C.C.O., editia 2005, Capitolele 1, 2, 3 si 9.

- Prevenirea si combaterea criminalitatii organizate;

- Legea nr. 39/2003 - Cap. 1 - 5 inclusiv:

- Combaterea traficului si consumului ilicit de droguri :

- Dispozitii generale;

- Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite cu substante aflate sub control nacional;

- Dispozitii procedurale;

- Masuri împotriva consumului ilicit de droguri ;

- Legea nr. 143/2000 - Cap. 1 - 5 inclusiv;

- Activitatea informativa, conform OMAI nr.01410/2006;

DUI -ul si Mapa Suspectului, conform OMAI nr.01410/2006;

- Prevenirea si combaterea traficului de persoane:

- Dispozitii generale ;

- Prevenirea traficului de persoane;

- Infractiuni privind traficul de persoane ;

- Infractiuni în legatura cu traficul de persoane;

- Dispozitii speciale privind procedura judiciara;

- Protectia si asitenta victimelor traficului de persoane;

- Cooperarea internationala;

- Dispozitii finale;

- Legea nr. 678 din 21.11.2001 privind prevenirea si combaterea traficuluid e persoane - Cap. 1 - 7 inclusiv;

- Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a cestor date:

- Dispozitii generale;

- Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- Confidentialitatea si securitatea prelucrarilor;

- Supravegherea si controlul prelucrarilor de date cu caracter personal;

- Transferul în strainatate al datelor cu caracter personal;

- Contraventii si sanctiuni;

- Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si lebera circulatie a acestor date - Cap. 1 - 8 inclusiv;

- Unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri,  prevenirea si sanctionarea coruptiei:

- Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei;

- Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante;

- Transparenta în administrarea informatiilor serviciilor publice prin mijloace electronice;

- Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice;

- Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor în exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice;

- Grupurile de interes economic;

- Legea nr. 161/19.04.2003 - Cartea I. - Titlurile I. - V. inclusiv.

BIBLIOGRAFIE

-          Codul Penal al României;

-          Codul de Procedura Penala al României;

-          Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate;

-          Legea nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;

-          Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate;
-          Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

-          Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane;

-          Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

-          Legea nr. 360 din  6 iunie 2002 privind Statutul politistului;

-          Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

-          H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România;

-          H.G. nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;

-          Ordinul M.A.I. nr. 01410 din 17.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor informative de catre Politia Româna;

-          Ordinul  M.I. nr. S/353 din 23.11.2002 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate si a informatiilor secrete de serviciu în unitatile M.I.;

-          Ordinul  M.I. nr. S/389 din 17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informatiilor în M.I., precum si a listei cu informatii secrete de serviciu în M.I.;

-          Legea nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere în documentele în forma electronica;  

-          Legea 319/2006 privind protectia muncii;

-          Manualul de analiza informatiilor elaborat de Serviciul Analiza informatiilor al DOS din cadrul DGCCO, editia 2005;

-          Norme de punere în aplicare la nivelul IGPR si a structurilor teritoriale a prevederilor OMAI nr.01410/17.08.2006, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor informative de catre Politia Româna, Politia de Frontiera Româna si Autoritatea pentru Straini;

PROFIL SUPRAVEGHERI OPERATIVE sI INVESTIGAŢII

TEMATICĂ

- Infractiunea (notiuni generale, tentativa, participatia, pluralitatea de infractiuni, cauzele care inlatura caracterul penal al faptei);

- Pedepse, categorii si limite generale ale pedepselor. Pedepse principale, complementare si accesorii. Individualizarea pedepselor - Inlocuirea raspunderii penale;

- Minoritatea;

- Ma.surile de siguranta;

- Cauzele care înlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii ;

- Infractiuni contra persoanei;

- Infractiuni contra patrimoniului;

- Probele si mijloacele de proba;

- Masurile preventive si masurile procesuale;

- Competenta organelor de urmarire penala;

- Efectuarea urmaririi penale;

- Procedura plângerii prealabile;

- Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante;

- Procedura in cauzele cu infractori minori;

               - Masurile de prevenire si combatere a criminalitatii stipulate in Programul de Guvernare pentru perioada 2005-2008;

- Prioritatile Guvernului României pentru perioada 2005 - 2008 in domeniul afacerilor interne;

- Principiile directoare stabilite prin strategia de modernizare a Politiei Române pentru perioada 2004-2007;

- Obiectivele fundannentale si strategice stabalite prin strategia de modernizare a Politiei Rornâne pentru perioada 2004 - 2007 ;

- Bazele de date administrate de Politia Româna ;

- Structura Centrului SECI ;

- Bazele de date gestionate de Biroul National INTERPOL - Biroul S.I.R.E.N.E. ;

- Principalele misiuni ale Biroului S.I.R.E.N.E. ;

- Clasificarea si declasaficarea informatiilor, masuri de protectie specifrce claselor si nivelurilor de secretizare;

- Reguli privind evidenta, întocmirea, pastrarea, procesarea, Multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate ;

- Protectia informatiilor secrete de stat ;

- Protectia informatiilor secrete de serviciu ;

- Conditiile de , fotografiere, filmare, cartografiere si executare a unor lucrari de arte plastice în obiective sau locuri care prezinta importanta deosebi ta pentru protectia informatiilor secrete de stat;

- Exercitarea controlului asupra masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate;

- Generalitati cu privire la munca acoperita si importanta acesteia în organizarea si functionarea activitatii de culegere a datelor si informatiilor de catre politic ;

- Locul, felul si importanta filajului. Unele precizari si reguli generale privind activitatea de filaj si investigatii acoperite a Politiei Române;

- Filajul (Supravegherea acoperita);

- Investigatia acoperila;

- Colaborarea formatiunilor de filaj-investigatii cu celelalte formatiuni ale politiei;

- Obligatii ce revin formatiunilor informativ-operative ale Politiei care solicita folosirea filajului sau investigatia acoperita, cât si pe parcursul desfasurarii sau finalizarii actiunilor în cauza;- Obligatii ce revin formatiunilor de filaj si investigatii ca executanti ;

- Asigurarea conspirativitatii in munca de filaj;

- Asigurarea conspirativitatii în munca ;

- Conspirativitatea sediilor si garajelor ;

- Conspirarea filorilor la domiciliu si în diferite situatii;

- Aplicabilitatea în practica de urmarire penala a metodei portretului vorbit;

- Metoda portretului vorbit ;

- Factorii care influenteaza exactitatea observarii si redarii semnalmentelor pe timpul desfasurarii supravegherii operative;

- Notiunea generala a semnalmentelor ;

- Descrierea formeior statice : vârsta, înaltimea, forma capului si a fetei, fruntea, sprâncenele, regiunea ochilor, nasul, gura,barbia, barba si mustatile, parul de pe cap, urechea, semneparticulare aflate pe corp, încretiturile (ridurile) fetei ;

- Desenarea formelor dinamice si vestimentatiei:

- Investigatia - mijloc specific al activitatii de politie;

- Metode ale activitatii informative;

- Tehnici si proced.ee utilizate in activitatea informativa;

- Consemnarea si valorificarea informatiilor. Evidenta informatiilor si a materiaielor informative;

- Categoric de persoane suspecte care pot face obiectul atentiei politiei. Formele de documentare informativa a activitatii ilegale desfasurate de persoanele suspecte;

- Managementul activitatilor de culegere a informatiilor.

BIBLIOGRAFIE

- Programul de guvernare pentru perioada 2005 - 2008 ;

- Strategia de modernizare a Politiei Române pentru perioada 2004 - 2007 - actualizata;

- OMI nr. S/353 din 23.11.2002 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor nationale de protectie a informatiâlor clasificate si a informatiilor secrete de serviciu în unitatile MAI;

- " Manual practic aplicativ de filaj" - vol. 1- partea generala. Autor Col. ® IONEL NICULESCU Editura M.A.I. 2004.

- Manual "Investigatia acoperita" - vol. I Autor Col. dr. TRAIAN DIMA, Editura M.I. 1994 ;

- Ordinul MAI nr. 01410 /17.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor informative de catre Politia Româna si Autoritatea pentru Straini;

- Normele de aplicare a prevederilor O.M.A.I. nr. 01410 /2006 la nivelul I.G.P.R. si a structurilor teritoriale, aprobate prin Dispozitia inspectorului general al Politiei Române nr. 468 /20.12.2006;

- Manual de Analiza informatiilor, lucrare elaborata în cadrul proiectului U.N.O.D.0. " Întarirea capacitatilor de colectare si analiza a informatiilor in Sud - Estul Europei ".

        DIRECTOR AL DIRECŢIEI DE                                                 DIRECTOR AL DIRECŢIEI ANTIDROG

COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE                                                        Comisar sef de politie

              Comisar sef de politie

                                                                                                                            SORIN OPREA

               CĂTĂLIN DRAGOTĂ                                                             

       DIRECTOR AL DIRECŢIEI DE COMBATERE                                     DIRECTOR AL DIRECŢIEI

A MARII CRIMINALITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE                                OPERAŢIUNI SPECIALE

                    Comisar sef de politie                                                         Comisar sef de politie

           FLORIN RAPORTARU                                                              LIVIU VASILESCU

                                                            DIRECTOR ADJUNCT AL DIRECŢIEI

          SUPRAVEGHERI OPERATIVE sI INVESTIGAŢII

                                Comisar sef de politie

                     VIOREL CROITORIU
Document Info


Accesari: 11263
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )