Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 448/2001

administratie


ALTE DOCUMENTE

FORMULAR DE CERERE
Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei
TREI GREsELI ÎN SCRISOAREA DE INTENŢIE
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII
DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN sI A CONSILIULUI
Traducere din limba franceza
Administratia publica
Fisa de post Medic
Cerere pentru depunerea recursului32001R0448

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 448/2001

din 2 martie 2001de stabilire a modalitatii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1260/1999 privind procedura de efectuare a corectiilor financiare cu privire la ajutorul acordat în cadrul Fondurile Structurale

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de adoptare a dispozitiilor generale privind Fondurile Structurale , în special art. 53 alin. (2),

dupa consultarea Comitetului înfiintat conform art. 147 din Tratat,

dupa consultarea Comitetului privind str 656y243g ucturile agricole si dezvoltarea rurala,

dupa consultarea Comitetului privind str 656y243g ucturile piscicole si acvaculturii,

întrucât:

Art. 39 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 solicita statelor membre sa efectueze corectii financiare în legatura cu neregularitatile individuale sau sistemice, prin anularea totala sau partiala a contributiei Comunitatii.

În vederea asigurarii aplicarii uniforme a acestei dispozitii în întreaga Comunitate, trebuie sa fie stabilite dispozitii pentru determinarea acestor corectii si pentru informarea Comisiei.

Trebuie stabilite dispozitiile privind corectiile financiare pe care le poate efectua Comisia conform art. 39 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 în cazurile în care statele membre nu si-a îndeplinit obligatiile care le revin conform art. 39 alin. (1) sau art. 38.

Trebuie stabilite dispozitiile detaliate privind procedura conform art. 39 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 si trebuie sa se aplice aceiasi procedura în cazurile mentionate în art. 38 alin. (5) din regulament.

Trebuie sa fie înlocuit Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1865/90 din 2 iulie 1990 privind dobânda în contul platii întârziate care trebuie achitata în cazul replatii întârziate a ajutorului din Fondurile Structurale . Totusi, dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 1865/90 trebuie sa se aplice în continuare ajutorului acordat pentru perioada programata 1994 - 99 conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2052/88 , modificat ultima data de Regulamentul (CE) nr. 3193/94 .

Prezentul regulament nu trebuie sa aduca atingere dispozitiilor privind recuperarea ajutorului de stat stabilit în art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 din 22 martie 1999 de stabilire a modalitatii de aplicare a art. 93 din Tratatul CE .

Masurile prevazute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru dezvoltarea si conversia regiunilor,


ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

Articolul 1

Prezentul regulament stabileste modalitatea de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 privind procedura de efectuare a corectiilor financiare aplicate ajutorului acordat conform Fondurilor Structurale care este administrat de statele membre.CAPITOLUL II

Corectiile financiare efectuate de statele membre

Articolul 2

În cazul neregularitatilor sistemice, investigatiile conform art. 39 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 reglementeaza toate operatiunile pasibile de a fi afectate.

Daca se anuleaza total sau partial contributia Comunitatii, statele membre iau în considerare natura si gravitatea neregularitatilor si pierderilor financiare ale fondurilor.

Statele membre trimit Comisiei, ca anexa la ultimul raport trimestrial a fiecarui an furnizat conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1681/94 , o lista a actiunilor de anulare initiate în anul precedent, împreuna cu o informare privind pasii deja parcursi sau înca necesari, daca este cazul, pentru a modifica sistemele de administrare si control.

Articolul 3

Daca trebuie recuperate sume ca urmare a unei anulari conform art. 39 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, serviciul sau organismul competent initiaza actiunile de recuperare si informeaza autoritatile de plata si administrare despre acest lucru. Recuperarile se raporteaza si se contabilizeaza conform art. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 438/2001 .

Contributia fondurilor anulata conform alin. (1) nu poate fi reutilizata pentru operatiunea sau operatiunile care au fost supuse corectiei, nici, daca o corectie financiara este facuta pentru o eroare sistemica, pentru operatiunile pe care aceasta eroare sistemica le-a determinat. Statele membre informeaza Comisia în raportul mentionat la art. 2 alin. (3) despre cum au decis sau propus reutilizarea fondurilor anulate sau, daca este cazul, modificarea planului financiar pentru ajutor.

CAPITOLUL III

Corectiile financiare efectuate de Comisie

Articolul 4

Valoarea corectiilor financiare efectuate de Comisie conform art. 39 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 pentru neregularitati individuale sau sistemice este estimata oricând este posibil si realizabil pe baza unui dosar individual si este egala cu valoarea cheltuielilor solicitate gresit Fondurilor, având în vedere principiul proportionalitatii.

Daca nu este posibil sau practicabil sa se cuantifice în mod precis valoarea cheltuielilor în neregula, sau daca ar fi nepotrivit sa se anuleze în întregime cheltuiala respectiva si Comisia îsi bazeaza prin urmare corectiile sale financiare pe extrapolare sau pe un pret fix, se procedeaza dupa cum urmeaza:

(a)    în cazul extrapolarii, se utilizeaza un model al tranzactiilor cu aceleasi caracteristici;

(b)   în cazul unui pret fix, se estimeaza importanta încalcarii reglementarilor si marimea si implicatiile financiare ale neregulii stabilite.

Daca Comisia îsi întemeiaza pozitia pe fapte stabilite de alti auditori decât aceia ai propriilor servicii, aceasta trage propriile concluzii cu privire la consecintele financiare, dupa examinarea masurilor luate de statele membre interesate conform art. 39 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 si a oricaror raspunsuri din partea statelor membre.

Articolul 5

Termenul în care statele membre interesate pot sa raspunda la o cerere conform primului paragraf din art. 39 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 pentru a-si prezenta comentariile sale si, daca este cazul sa faca corectiile, este de doua luni, cu exceptia cazurilor justificate corespunzator când un termen mai mare poate fi acordat de catre Comisie.

Daca Comisia propune corectii financiare pe baza extrapolarii sau a unui pret fix, statele membre ofera ocazia sa se demonstreze, printr-o examinare a dosarelor interesate, ca marimea actuala a neregularitatii a fost mai mica decât evaluarea Comisiei. În acord cu Comisia, statele membre pot limita scopul acestei examinari la o proportie corespunzatoare sau un test al dosarelor implicate. Cu exceptia cazurilor corespunzator justificate, termenul permis pentru aceasta examinare nu trebuie sa depaseasca un termen ulterior de doua luni dupa termenul de doua luni mentionat în alin. (1). Rezultatele acestor examinari se analizeaza conform dispozitiilor din art. 39 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999. Comisia poate lua în considerare orice evidenta furnizata de statele membre în limitele acestui termen.Daca statele membre obiecteaza la observatiile facute de Comisie si are loc o audiere conform art. 39 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, începe sa decurga un termen de trei luni de la data acelei audieri în care Comisia poate lua o decizie conform art. 39 alin. (3) din respectivul regulament.

Articolul 6

În cazul în care Comisia a suspendat platile conform art. 38 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, Comisia si statele membre interesate depun eforturi pentru a ajunge la un acord în termenul de cinci luni mentionat în art. 38 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 în conformitate cu procedura si limitele de timp stabilite în art. 5 alin. (1) si (2). Daca nu s-a ajuns la nici un acord, se aplica art. 5 alin. (3).

Articolul 7

Orice plata datorata care trebuie facuta Comisiei conform art. 39 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 se efectueaza înainte de scadenta indicata în scopul recuperarii stabilite în conformitate cu art. 28 din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene. Aceasta scadenta este ultima zi a celei de a doua luni care urmeaza emiterii ordinului.

Orice întârziere în efectuarea platii duce la cresterea dobânzii în contul platii întârziate, începând cu data scadenta mentionata în alin. (1) si sfârsind cu data efectiva de efectuare a platii. Rata acestei dobânzi este cu un punct procentual si jumatate mai mare decât rata aplicata de Banca Centrala Europeana în principalele sale operatiuni de refinantare în prima zi lucratoare a lunii care include scadenta.

Corectia financiara efectuata conform art. 39 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 nu trebuie sa aduca atingere obligatiile statelor membre care urmeaza sa fie recuperate conform art. 38 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 si art. 3 alin. (1) din prezentul regulament si situatia ajutorului de recuperat conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Articolul 8

Regulamentul (CEE) nr. 1865/90 se abroga.
Dispozitiile sale continua totusi sa se aplice ajutorului acordat pentru perioada programata 1994 - 99 conform Regulamentului (CEE) nr. 2052/88.

Articolul 9

Prezentul regulament intra în vigoare în a saptea zi dupa publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si este direct aplicabil în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 2 martie 2001.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


JO L 161, 26.06.1999, p. 1.

JO L 170, 3.07.1990, p. 35.

JO L 185, 15.07.1988, p. 9.

JO L 337, 24.12.1994, p. 11.

JO L 83, 27.03.1999, p. 1.

JO L 178, 12.07.1994, p. 43.

JO L 63, 03.03.2001, p. 21.

Document Info


Accesari: 3118
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )