Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadAnaliza costurilor intreprinderii SC Velvet Artist SRL

economie
ALTE DOCUMENTE

Constituirea societatilor comerciale
CTN Vodafon Group
FIsA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2008
Comportamentul consumatorului industrial
SISTEMUL DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP IN ROMANIA
ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT
RAPORT DE CERCETARE
OMNIBUS
Probleme globale ale economiei
INDICATORI STRUCTURALI SATATISTICI DE BAZA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE LA LISABONA (EU 15+12)

                                           Academia de Studii Economice

                                 Analiza costurilor  intreprinderii SC Velvet Artist SRL

                                                                        Student: Cherciu Ana Monica

                                                                                                 Facultatea: Comert

                                                                                                 An I , Seria B, Grupa 308

                                                       Bucuresti 2008

                                              

                                                  Introducere

   

    Firma a carei analiza va fi prezentata in acest proiect se numeste Velvet Artist .SRL si are ca obiect de activitate principala o reprezinta  coafura si alte activitati de infrumusetare . Sediul intreprinderii  se afla in Bucuresti , sectorul 1 Intr. Pecetei , nr. 4A scara 2 etaj 2 ap.93 si este inregistrata in Registrul Comertului sub codul unic  21356028 si numarul de inregistrare J40/5267/14.03.2007

       Firma a fost infintata pe 15.03. 18118p153s 2007   capitalul social al firmei 260Ron , cifra de afaceii din anul 2007 a fost de 7277ron  iar administratorul firmei este si unicul angajat .

     In momentul de fata Velvet Artist este in colaborare cu PROTV dar are si niste proiecte proprii cum are fi colaborarea cu anumiti creatori de moda romani pentru a pregatii manechinele pentru prezentarile de moda.

      Boca Ruxandra administratorul si unicul asociat este un cunoscut make-up artist care a participat la diferite evenimente nationale si mondiale cum ar fi Festivalul de moda de la Hyeres 2007 , Iasi fashion week 2007 totodata se ocupa cu machiajul actorilor si prezentatorilor din emisiunile PROTV si AcasaTV .

                              


               

                

                       1.Identificarea si cuantificarea costurilor

1.1    Teorie in domeniul costului si contabilitatii

Cheltuielile - reprezinta cheltuielile si pierderile care apartin în rezultatul activitatii economico-financiare dar nu sunt legate nemijlocit de procesul de productie.
 În SNC nr 3 componenta consumurilor este prezentata sub aspectul întreprinderilor din 3 sfere principale ale activitatii:
- sfera de productie;
- sfera comerciala;
- prestari de servicii;

Cheltuielile sunt divizate pe felurile de activitati ale unei întreprinderi separate operationala, activitatea de investitii, activitatea financiara, pe evenimente exceptionale.

Componenta consumurilor - consumurile incluse în cotul productiei fabricate sau serviciilor prestate cuprind urmatoarele articole:
- consumuri de materiale;
- consumuri privind retribuirea muncii;
- consumuri indirecte de productie;

în unele ramuri speciale ale economiei nationale pot fi prevazute si alte consumuri care reflecta particularitatile activitatii economice si de productie a acestora (De Ex în ramurile extractive este un articol special uzura si epuizarea acestor bunuri materiale).
1). Consumurile de materiale cuprind:
- la întreprinderea de productie consumurile directe de materiale;
-la întreprinderea de prestari de servicii includ consumurile de materiale;
- la întreprinderile comerciale consumurile de materiale nu se includ în costul marfurilor dar se reflecta în componenta cheltuielilor perioadei de gestiune.

2). Consumurile Privind retribuirea muncii includ: la întreprinderea de produse si prestari de servicii consumurile directe privind suma calculata producatorilor în vederea retribuirii muncii lor. (+ calculul în fondul social) la întreprinderile comerciale consumurile privind retribuirea muncii (salariu vânzatorilor nu se include în costul marfii ci se trec la cheltuielile perioadei de gestiune).

3). Consumurile indirecte de produs - sunt legate de deservirea si gestiunea subdiviziunilor de produse (sectiilor, sectoarelor) Ele se sub divizioneaza în:
- Consumuri variabile - a caror marime depinde de modificarile volumului de productie;
- Consumuri constante - a caror marimi nu depinde de volumul de productie.

Componenta Cheltuielilor - cheltuielile au loc la întreprinderile cu toate tipurile de activitati în functie de directiile efectuarii acestea se subdivizioneaza sub 3 grupe:
- Cheltuieli ale activitatii operationale;
- Cheltuieli ale activitatii neoperationale;
- Cheltuieli privind impozitul pe venit;

La rândul sau cheltuielile activitatii operationale cuprind:
- Costul vânzarilor;
- Cheltuieli comerciale;
- Cheltuieli generale si ordinare;
- Alte cheltuieli operationale;

- Costul vânzarilor - reprezinta costul efectiv al produselor realizate sau a serviciilor prestate.
- Cheltuieli comerciale - cheltuieli aferente desfacerii produselor marfurilor si de prestari servicii (cheltuieli de marketing, pentru ambalarea si împachetarea produselor, si marfurilor realizate, cheltuieli de transport, pentru reclama, retribuirea muncii vânzatorilor, costul cladirii, curent, numai în sfera de desfacere).
- Cheltuieli generale si administrative - cuprind cheltuieli privind deservirea si gestiunea întreprinderii în ansamblu (salariu aparatului administrativ, cheltuieli pentru deplasari de servicii a personalului, pentru ocrotirea sanatatii, pentru pregatirea si reciclarea cadrelor, costul cladirii, apei, curent)
- Alte Cheltuieli operationale - se includ cheltuieli legate de vânzarea activelor curente, achitarea arenda, penalitati, amenda, plata pentru credite bancare.

Cheltuielile activitatii neoperationale cuprind:
1. Cheltuieli activitati de investitii;
2. Cheltuieli din activitatea financiara;
3. cheltuieli exceptionale;

1.2Evidente Financiar contabile si procedee din intreprindere

Bilantul contabil contribuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala, care presupune:

-         respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

-         respectarea principiilor: prudentei, permanentei metodelor, continuitatea activitatii bilantului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensarii;

-         posturile înscrise în bilant trebuie sa corespunda cu datele înregistrate în  contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Importanta bilantului contabil deriva din functiile pe care acesta le îndeplineste:

1)     functia de generalizare a datelor contabilitatii;
2)     functia de cunoastere a mersului activitatii economico-financiare;
3)     functia previzionala.

 

1) Functia de generalizare a datelor în ciclul contabil de prelucrare a informatiilor izvoraste din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilitatii curente, dupa criterii bine stabilite, într-un numar restrâns de indicatori, care sa poata oferi o imagine de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a unitatii patrimoniale.

 

2) Functia de analiza a mersului activitatii economico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilantului contabil se analizeaza periodic, gradul realizarii indicatorilor proiectati si a rezultatelor, se identifica rezerve si se stabilesc masuri de perfectionare a activitatii economice si financiare.

Adunarile Generale ale Actionarilor, Consiliile de Administratie, managerii unitatilor patrimoniale analizeaza periodic situatia economico-financiara, pe baza bilantului contabil, a anexelor sale si a raportului de gestiune, componente de baza ale darii de seama contabile.

 

3) Functia previzionala consta în posibilitatea oferita de bilant de a orienta activitatea viitoare. în acest scop, întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioadele urmatoare se fundamenteaza pe situatia patrimoniala si a rezultatelor din perioada considerata baza de raportare.

Contul de profit si pierdere 

  In prezentarea contului de profit si pierdere sunt conturate doua modele de expunere a cheltuielilor si veniturilor: unul ia in considerare natura economica a acestora,celalalt pleaca de la functiile sau activitatile unei interprinderi (deci de la destinatia veniturilor si cheltuielilor).
    Ca forma, contul de profit si pierdere se poate prezenta astfel:
-sub forma de tabel bilateral sau forma de cont(schema orizontala)
-sub forma de lista(schema verticala)
    Contul de profit si pierdere sintetizeaza  fluxurile economice, respectiv veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune.
      Veniturile cuprind valoarea tuturor actelor de imbogatire a intreprinderii legate sau nu de activitatea sa normala si  curenta. Partea preponderenta a veniturilor o reprezinta cifra de afaceri realizata de inteprindere in cursul exercitiului.
      Cheltuielile constituie ansamblul elementelor de costuri suportate de inteprindere in cursul exercitiului.
       Daca bilantul contabil permite o  cunoastere a pozitiei financiare a intreprinderii,contul de profit si pierdere ofera informatii asupra activitatii inteprinderii,a modului cum aceasta isi gestioneaza afacerile prin dimensiunea veniturilor,cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereaza.

       In contul de profit si pierdere al firmei Velvet Artist.SRL prezentat la data de 31.12.2007 se gasesc urmatoarele cheltuieli : Cheltuieli cu materii prim si materiale consumabile (ct.601+602-7421) in valoare de 5744ron , alte cheltuieli materiale 0ron chltuieli cu personalul 0 ron  cheltuieli de exploatare (cheltuieli privind prestatiile externe)  1328ron ,cheltuieli cu impozite , taxesi varsaminte assimilate 0ron , cheltuieli cu despagubiri , donatii si activele cedate 0ron ,cheltuieli privind dobanzile de refinantare 0ron , cheltuieli extraordinare 0 ron . Cheltuielile totale se afla prin insumare tuturor cheltuielilor efectuale si sunt de 7072 ron .

     Profitul sau pierderea(rezultatul exercitiului) se calculeaza ca o diferenta intre cifra de afaceri si cheltuielile efectuate  la care se aduna profitul sau pierderea financiare = 7277-7072+1=206ron din acest profit se scad alte impozite in valoare de 146ron rezultand astfel un profit de 60ron

                                            

                                       

                                       

                                           CONCLUZII:

Economia, ca stiinta si activitate practica, precum si comportamentul economic, ca expresie a implicarii agentilor economici in aceasta realitate, se raporteaza, in esenta, la necesitatea gospodaririi optime a resurselor obiectiv limitate in vederea satisfacerii cit mai depline si echilibrate a trebuintelor nelimitate si in continua diversificare.

Comportamentul producatorului rational fata de cost rezulta direct din scopul obiectiv al activitatii sale - maximizarea profitului - care trebuie sa se bazeze pe rationalitate in mobilizarea si alocarea resurselor, pe spirit de competitie si cunoastere bazata pe calcul economic. Pentru a-si spori profitul, el ar trebui sa mareasca volumul activitatii prestate. Reducerea costurilor materiale de productie exprima, in асе1asi timp, gospodarirea rationala a resurselor naturale - petrol, gaze naturale, minereu de fier, lemn etc. -, grija pentru mediul natural, responsabilitate pentru dezvoltarea economico-sociala durabila.

            Pentru as reduce costurile firma ar trebui  sa isi creasca productivitatea deoarece o productivitatea mai mare a muncii ar determina o reducere a costurilor , totodata folosirea unor produse consumabile mai concentrate ar reduce costurile precum si atentia si preocuparea pentru a combate risipa materiilor prime folosite .

           Negocierea unor contracte de colaborare mai avantajoase cu furnizori , folosirea produselor unui singur distribuitor si recomandarea lor clientilor ar putea fi facuta contra unui discount mai mare aplicat pretului de cumparare.

            Atragerea unor credite nerambursabile sau subventii din partea statului ar determina firma sa investeasca in aparate si tehnologii utile precum si largirea domeniului de activitate ( de la infrumusetare la intretinere corporala) deasemenea o reclama mai bine pronuntata ar putea atrage mai multi clienti.

Anexe

Bilantul contabil prezentat la 31.12.2007

Contul de profit si pierdere din data de 31.12.2007


Bibliografie :

1.Oprea C. Ristea M. -'Bazele contabilitatii 'Editura didactica si pedagogica R.A. Bucuresti 2004

2.Kerbalek, I. - ,,Economia Întreprinderii", Ed. Tibo , Bucuresti 2002
Document Info


Accesari: 9608
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )