Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadNecesarul de materii prime de aprovizionat in anul curent

economie
ALTE DOCUMENTE

INFLATIA
CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ - ACŢIUNI EXTERNE ALE COMUNITĂŢII EUROPENE -
Piata Muncii
Statistica instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor economice
IMOBILIARE
Importanta analizei produselor de consum in designul industrial
CONTRACTUL DE NAVLOSIRE sI CEL DE TRANSPORT
PROCEDURA de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizan
Surse de finantare, structura si eficienta cheltuielilor pentru actiunile social-culturale
TAXELE VAMALE SI COMERTUL INTERNATIONAL

Necesarul de materii prime de aprovizionat in anul curent

Tabelul nr. 64Materie prima

Productie reper

Cantitate de produs(buc)

Norma de consum

Pret materie prima

Necesar pentru.realizari ob. de prod

Stoc

Necesar de aprovizionare

Cant(t)

Valoric(UV)

Initial(t)

Final(t)

Cant(t)

Valoric (UV)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M9

D-R1

81500

4

400

326.000

130400

5

13.583

334.583

133833.33

m3

B-R3

15500

14

419.1

217.000

90944.7

11

m3

C-R3

11700

14

419.1

163.800

68648.58

10

m2

D-R2

81500

3

419.1

244.500

102470

0

Total m3

419.1

625.300

262063.2

21

26.054

630.354

264181.43

m4

B-R4

15500

15

215.9

232.500

50196.75

4

9.688

238.188

51424.681

m5

B-R5

15500

4.7

393.7

72.850

28681.05

6

m8

D-R8

81500

2

393.7

163.000

64173.1

0

Total m5

393.7

235.850

92854.15

6

9.827

239.677

94360.868

m6

C-R6

11700

30

355.6

351.000

124815.6

12

14.625

353.625

125749.050

m7

C-R7

11700

18.6

342.9

217.620

74621.9

9

9.068

217.688

74645.044

Total materii de aprovizionat

734951.6

Alte resurse materiale

a)      Materiale auxiliare

Cresterea consumului de materiale auxiliare reprezinta 95% din cresterea cifrei de afaceri pentru sectia I, sectia II si atelierul mecano-energetic. Pentru administratia generala indicele de crestere este egal cu indicele de crestere a preturilor materiilor prime (127%).

In terme4ni nominali indicele cifrei de afaceri este egal cu:

2340415/1595000*100= 146.73%

Indicele cresterii consumului de materiale auxiliare va fi:

100+( 146.73-100)*95%=144,40

Cheltuielile cu materialele auxiliare

Tabelul nr.65

Nr. crt

Centrul de gestiune

Cheltuieli de baza

Indicele de crestere

Cheltuieli an curent

0

1

2

3

4

1

Sectia I

2800000

144.40

4043137

2

Sectia a-II-a

6200000

144.40

8952661

3

Sectia mecano-energetic

540000

144.40

779748

4

Administratia generala

450000

127.00

571500

Total

9990000

14347046

b)      Obiecte de inventar si materiale de protectie

Se estimeaza ca sporul cheltuielilor cu aceste obiecte si materiale va reprezenta 82,46% din cresterea cifrei de afaceri pentru sectia I , sectia a-II-a si atelierul mecano-energetic.

Deci indicele cresterii cheltuielilor cu obiecte de inventar si materiale de protectie va fi de:

100+(146.73-100)*82,46%=138,34%

Cheltuieli cu obiecte de inventar

Tabelul nr.66

Nr. crt

Centrul de gestiune

Cheltuieli an baza

Indice de crestere(%)

Cheltuieli an curent

0

1

2

3

4

1

Sectia I

880000

138.54

1219128

2

Sectia a-II-a

2150000

138.54

2978551

3

Sectia mecano-energetica

190000

138.54

263221

Total

3220000

138.54

4460900

c)      Combustibil

Coeficientul de crestere a cheltuielilor cu combustibilul va fi de 1,40 in sectia I , sectia a-II-a si sectia mecano - energetica si de 1,35 la Administratia Generala .

Cheltuieli cu combustibilul

Tabelul nr. 67

Nr. crt

Centrul de gestiune

Cheltuieli an baza

Indice de baza(%)

Cheltuieli an curent

0

1

2

3

4

1

Sectia I

320000

140,0

448000

2

Sectia a-II-a

710000

140,0

994000

3

Sectia mecano-energetica

220000

140,0

308000

4

Administratia Generala

230000

135,0

310500

Total

1480000

139,2

2060500

d)      Cheltuieli cu energia electrica in anul curent

Cheltuieli cu energia electrica in anul curent

Tabelul nr. 68

Nr. crt

Consumator de energie electrica

Cantitate de fabricat(buc)

Norma de consum(kwh/buc)

Consum de energie electrica(kwh)

Cheltuieli cu energia electrica

0

1

2

3

4

5

1

Produs D

81500

11.4195930686

18613720

2

Produs B

15500

106.6000

1652300

33046000

3

Produs C

11700

133.2500

1559025

31180500

4

Atelier mecano-energetic

Energie pentru forta motrica

294000

5880000

5

Energie electrica pentru iluminat din care:

5.1

Sectia I

91700

1834000

5.2

Sectia a-II-a

23000

460000

5.3

Atelierul mecano-energetic

46000

920000

5.4

Compartimente functionale

15000

300000

Total

Total consum energie electrica

7700

154000

4619411

90554220

Dimensionarea resurselor umane

Determinarea numarului de muncitori direct productivi si a fondului de salarii aferent manoperei directe

Numarul de muncitori direct productivi si fondul de salarii directe

Tabelul nr. 69

Produs

Reper- operatii

Cantitate(buc)

Timp efectiv lucru(ore/an)

Timp disponibil (ore/an)

Nr. munc. direct productivi

Salarii tarifare orare

Fond de salarii directe

0

1

2

3

4

5

6

7

D

1

81500

0.167

1840

7

250

3395833.33

2

81500

0.133

1840

6

240

2608000

3

81500

0.283

1840

13

200

4618333.33

4

81500

0.250

1840

11

220

4482500

5

81500

0.250

1840

11

200

4075000

6

81500

0.417

1840

18

206

6995416.67

7

81500

0.275

1840

12

213

4773862.5

8

81500

0.600

1840

27

200

9780000

9

81500

1.067

1840

47

210

18256000

10

81500

0.133

1840

6

234

2542800

11

81500

0.525

1840

23

193

8257987.5

12

81500

1.400

1840

62

200

22820000

13

81500

0.700

1840

31

250

14262500

Total D

81500

6.200

1840

274

211.49

106868233

B

R3-I

15500

10

1840

84

216.00

33480000

R4-I

15500

4.7

1840

40

216.00

15735600

R4-II

15500

5.7

1840

48

222.75

19679962.5

R4-III

15500

8.5

1840

72

229.50

30236625

R5-I

15500

2.8

1840

24

216.00

9374400

R5-II

15500

4.6

1840

39

222.75

15882075

R5-III

15500

1.9

1840

16

229.50

6758775

Montaj

15500

13.2

1840

111

208.00

42556800

Total B

15500

51.4

1840

434

218.03

173704238

C

R3-I

11700

10

1840

64

216.00

25272000

R6-I

11700

5.8

1840

37

216.00

14657760

R6-II

11700

7.5

1840

48

222.75

19546312.5

R6-III

11700

11.2

1840

71

189.00

24766560

R7-I

11700

4.6

1840

29

216.00

11625120

R7-II

11700

2.8

1840

18

229.50

7518420

R7-III

11700

3.8

1840

24

229.50
10203570

Montaj

11700

28.16

1840

179

229.50

75613824

Total C

11700

73.86

1840

470

218.94

189203567

Total sectia a II-a

1840

904

218.48

362907804

Total intreprindere

1178

216.15

469776037

Personalul indirect productiv

Fondul de salarii pentru personalul indirect productiv in anul curent

Tabelul nr.70

Nr.crt

Centrul de gestiune

Fond de salarii an baza

Indice de crestere(%)

Fond de salarii an curent

1

Sectia I

6573600

1.35

8874360

2

Sectia a-II-a

16581600

1.35

22385160

3

Atelier mecano-energetic

17407200

1.35

23499720

3

Compartimente functionale

30096000

1.35

40629600

Total

70658400

1.35

95388840

A.     Cheltuielile aferente concediului de ohihna

Sectia I= 9292890

Sectia II= 31557200

Total= 40850090

B.     Sporul de vechime

Sectia I

-salarii muncitori direct productivi= 106868233

-cheltuieli aferente concediului de odihna= 9292890

-salarii personal indirect productiv= 8874360

-total salarii si concedii de odihna = 125035483

-spor de vechime= 11616112

-total cheltuieli cu salarii indirecte= 29783362

Sectia a-II-a

-salarii muncitori direct productivi= 362907804

-cheltuieli aferente concediului de odihna= 31557200

-salarii personal indirect productiv= 22385160

-total salarii si concedii de odihna = 416850164

-spor de vechime= 39446500

-total cheltuieli cu salarii indirecte= 93388861

Atelier mecano-energetic

-salarii= 23499720

-spor vechime= 2349972

-total cheltuieli cu salarii indirecte=

-compartimente functionale= 25849692

Compartimente functionale

-salarii= 40629600

-spor vechime= 4062960

-total cheltuieli salarii indirecte= 44692560

Total spor de vechime la nivel de firma= 57475545

C.     Determinarea CAS

a.      CAS aferenta salariilor directe

Sectia I= 26717058

Sectia II

Pt B= 43426059

Pt C= 47300892

Total sectia II=90726951

Total CAS aferent salariilor directe=117444009

b.      CAS aferenta salariilor indirecte

CAS aferenta veniturilor salariale indirecte

Tabelul nr . 71

Nr. crt

Centre de gestiune

Venituri salariale indirecte

CAS

0

1

2

3

1

Sectia I

29783362

7445841

2

Sectia a-II-a

93388861

23347215

3

Atelier mecano-energetic

25849692

6462423

4

Compartimente functionale

44692560

11173140

5

Total

193714475

48428619

D.    Determinarea contributiei la fondul de protectie sociala

Contributia la fondul de protectie sociala

Tabelul nr. 72

Nr crt

Centrul de gestiune

Venituri salariale

Contributia la fondul de protectie sociala

0

1

2

3

1

Sectia I din care:

Salarii directe

Salarii indirecte

136651596

106868233

29783362

6832580

5343412

1489168

2

Sectia a-II-a din care:

Produs B

Produs C

Total salarii indirecte

Salarii directe

456296665

173704238

189203567

362907804

93388861

22814833

8685212

9460178

18145390

4669443

3

Atelierul mecano-energetic

25849692

1292485

4

Compartimente functionale

44692560

2234628

5

Total salarii directe

469776037

23488802

6

Total salarii indirecte

193714475

9685724

7

Total salarii

663490512

33174526

Resursele financiare

Amortizarea capitalului fix aflat in patrimoniul societatii comerciale in anul curent

Tabelul nr 73

Nr. crt

Categoria de mijloace fixe

Valoarea mijloacelor fixe

Norma de amortizare

Amortizare

0

1

2

3

4

Sectia I

1

Cladire industriala

2200000

1,1

24200

2

Masini si utilaje

16703000

4,8

801744

3

Alte categorii mijloace fixe

550000

6,7

36850

Total sectia I

19453000

4,44

862794

Sectia a-II-a

1

Cladire industriala

16500000

1,1

181500

2

Masini si utilaje

83595000

4,8

4012560

3

Alte categorii de mijloace fixe

5500000

6,7

368500

Total sectia a-II-a

105595000

4,32

4562560

Atelierul mecano-energetic

1

Cladire industriala

1100000

1,1

12100

2

Masini si utilaje

2200000

4,8

105600

3

Alte categorii de mijloace fixe

550000

8,3

45650

Total atelier mecano-energetic

3850000

4,24

163350

Compartimente functionale

1

Cladire administrativa

16600000

1

166000

2

Echipament pentru lucrari administrative

5400000

6,7

361800

Total compatrimente administrative

22000000

2,4

527800

Total firma

150898000

4,05

6116504

Fixarea termenelor intermediare si finale de realizare a obiectivelor

Importanta este, in acest perimetru, precizarea atat a unor termene intermediare, de etapa, cat si a celor finale, in cadrul unor intervale specifice strategiei in functie de natura, complexitatea si dificultatea obiectivelor asumate, de natura si complexitatea optiunilor strategice, precum si de volumul si modul de asigurare a resurselor angajate.

Posibilitati de obtinere a avantajului competitiv

Obtinerea avantajului competitiv pe piata implica actionarea in mai multe directii asigurandu-se, astfel, valoarea pragmatica proiectiei viitorului firmei.

Intre acestea amintim:

      Realizarea unor costuri de productie mai reduse comparativ cu concurenta, situatie ce se reflecta in operarea cu preturi de vanzare sub media existenta pe piata; o asemenea modalitate caracterizeaza firmele cu productie de serie mare si de masa, ce fabrica si comercializeaza produse mai putin pretentioase din punct de vedere calitativ. Este necesara, insa, evitarea promovarii unei politici prin care calitatea sa fie neglijata.

      Oferirea unor produse cu parametrii constructivi si functionali diferiti de cei ai produselor concurentilor, constituie o alta posibila varianta de obtinere de avantaj competitiv. Prin aceasta se asigura o calitate superioara, o mai buna retea de distributie, un service calitativ superior produselor comercializate etc., ceea ce atrage dupa sine practicaea unor preturi de vanzare mai ridicate.

Foarte important este faptul ca la o calitate superioara corespund cheltuieli suplimentare, a caror acoperire trebuie realizata prin pret, obtinandu-se un plus de profit fata de concurenta.

Deoarece firma simulata actioneaza intr-un mediu concurential din ce in ce mai puternic, iar productia fabricata este de serie mare, consideram ca promovarea primei modalitati de obtinere de avantaj competitiv este mai oportuna. Se impune, insa, evitarea unei abordari exclusiviste in acest domeniu. Altfel spus, calitatea trebuie mentinuta cel putin la standardele ofertei medii.

Evaluarea eficientei economice a societatii comerciale

Cuantificarea influentei cheltuielilor conventional-constante asupra costurilor de productie

Costurile indirecte ale productiei fabricate si comercializate in anul curent

Tabelul nr.74

Nr.

Crt.

Cheltuieli

Sectia I

Sectia a II-a

Atelier mecano-

energetic

Administratia generala0

1

2

3

4

5

1

Materiale auxiliare

4043137

8952661

779748

571500

2

Obiecte de inventar si materiale de protectie

1219128

2978551

263221

0

3

Combustibil

448000

994000

308000

310500

4

Energie electrica

19073720

65146500

6180000

154000

5

Salarii

29783362.17

93388860.78

25849692

44692560

6

CAS

7445840.543

23347215.2

6462423

11173140

7

Contributia la fondul de protectie sociala

1489168

4669443

1292485

2234628

8

Amortizare

862794

4562560

163350

527800

9

Reparatii*

10324729.57

30974188.71

10

Publicitate si marketing

6045000

11

Alte cheltuieli

75600

588600

Total

74689879

235013980

41374518

66297728

Alte cheltuieli comune ale sectiei

ΔChCS= -23374069

ΔChg= 5241124.779

Valoarea totala a economiilor= -172374477

Cheltuieli de productie= 1721662059

Determinarea costurilor pe articole de calculatie si elemente primare

Centralizatorul costurilor de productie si desfacere pe elemente primare

Tabelul nr. 75

Nr.

Crt.

Elemente primare

Costuri (UV)

Pondere in cifra de afaceri

0

1

2

3

1

Materii prime directe

734951623

31.40

2

Materii auxiliare

14347046

0.61

3

Obiecte de inventar si materiale de protectie

4460900

0.19

4

Combustibil

2060500

0.09

5

Energie electrica

90554220

3.87

6

Alte cheltuieli materiale

180900

0.01

7

Publicitate si marketing

6045000

0.26

8

Amortizare

6116504

0.26

Total cheltuieli materiale

(rand 1+ rand 8)

858716692.8

36.69

9

Salarii

663490512

28.35

10

CAS

165872628.1

7.09

11

Contributie la fondul de protectie sociala

33174525.61

1.42

12

Alte cheltuieli cu manopera

407700

0.02

Total cheltuieli cu munca vie

(rand 9+ rand 12)

862945366

36.87

Total costuri

1721662059

73.56

Centralizatorul costurilor de productie si desfacere pe articole de calculatie

Tabelul nr. 76

Nr. Crt.

Articole de calculatie

Costuri (UV)

0

1

2

1

Materii prime directe

734951623

2

Salarii directe

469776037.3

3

CAS aferent salariilor directe

117444009.3

4

Contributie la fondul de protectie sociala pentru salarii directe

23488801.87

5

Cheltuieli comune ale sectiei

309703859

6

Cost sectie (rand 1 + rand 5)

1655364331

7

Cheltuieli generale de administratie si vanzare

66297728

8

Total cheltuieli de productie si desfacere

1721662059

Costuri unitare (la intern)

Tabelul nr.77

Nr.

Crt.

Articole de calculatie

D

B

C

0

1

2

3

4

1

Materii prime directe

3644.7000

10956.2900

22913.3400

2

Salarii directe

1311.2667

11206.7250

16171.2450

3

CAS

327.8167

2801.6813

4042.8113

4

Contributie la fondul de protectie sociala

65.5633

560.3363

808.5623

5

Cheltuieli comune ale sectiei din care:

979.0331

7405.9795

10275.3246

5.1

5.2

5.3

Cheltuieli cu energia electrica pentru forta motrica

Amortizarea activelor fixe

Alte cheltuieli ale sectiei

228.3892

10.6439

705,8769

2132.0000

140.8935

5133.0860

2665.0000

203.3086

7407.0160

6

Cost de productie

6516,7332

32931.0120

54211.2831

7

Cheltuieli generale de administratie si desfacere

222.4766

1318.8947

2171.1745

8

Cost complet

6550.8563

34249.9067

56382.4576

9

Pret de productie

10700.0000

42200.0000

69400.0000

10

Profit brut

4183,2668

7950.0933

13017.5424

11

Rata rentabilitatii (%)

64,1927

23.2120

23.0879

12

T.V.A.

2354.0000

9284.0000

15268.0000

13

Pret de vanzare

13054.0000

51484.0000

84668.0000

Rentabilitatea produsului D

Tabelul nr.78

Nr.

Crt.

Articole de calculatie

Variante

Piata interna

Export Franta

Export Germania

0

1

2

3

4

1

Cost complet

6516,73

6516,73

6516,73

2

Pret de productie

10700.00

10800.00

10890.00

3

Profit brut

4183,27

4283,27

4373,27

4

Rata rentabilitatii

39,10

39,66

40,16

Document Info


Accesari: 2904
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )