Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadSTUDIU DE FEZABILITATE - MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU - SATELE EREMITU SI MATRICI

Geologie
ALTE DOCUMENTE

Viata în paleozoic
Subterane prin munti
Vulcanii noroiosi
SOLUL. CARACTERISTICI GENERALE
Muntii vrancei
STUDIU DE FEZABILITATE - MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU - SATELE EREMITU SI MATRICISTUDIU DE FEZABILITATE

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU

                                            

SATELE EREMITU SI MATRICI

           

JUD. MUREs

 

Autoritatea contractanta:                                      Primaria Comunei Eremitu

Elaborator :                                                                      S.C.  geoPLAN  Consulting  S.r.l.  -  TÂRNĂVENI

Elaborator Analiza Cost Beneficiu:                   SC Universum Consulting SRL

BORDEROU

 

A.     PARTE SCRISĂ

·        Pagina de titlu

·        Date Generale

·        Informatii generale privind proiectul

·        Costurile estimative ale investitiei

·        Analiza Cost-Beneficiu

·        Sursele de finantare ale investitiei

·        Principalii indicatori tehnico-economici

·        Avize si acorduri

B. PARTE DESENATĂ

·        Plan de încadrare în zona                                                  sc .       1 :  100.000 

·        Plan general                                                                     sc.        1 :  10.000                  

·        Profile transversale tip                                                      sc.        1 : 50

C. ANEXE

·        ANEXA 1. - Studiu Topografic

·        ANEXA 2. - Studiu Geotehnic

·        Suport fotografic

 

PAGINA DE TITLU

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:                      

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU

                                     SATELE EREMITU SI MATRICI

AMPLASAMENTUL :     

                                                           

                         Jud. Mures  Comuna EREMITU, Satele Eremitu si Matrici                                      

                                                                                                                                                                                                           

TITULARUL INVESTITIEI :                                                   PRIMARIA COMUNEI  EREMITU           

BENEFICIARUL INVESTITIEI :                                  PRIMARIA COMUNEI  EREMITU           

 ELABORATORUL STUDIULUI :                          S.C.  geoPLAN  Consulting  S.r.l.  -  TÂRNĂVENI

ELABORATORUL ANALIZEI COST - BENEFICIU:           SC Universum Consulting SRL

LISTA DE SEMNĂTURI:

sEF  PROIECT :                 ing. BÁRDOSI SÁNDOR                _________________________

REDACTAT :                                          BÁRDOSI ENIKŐ                    _________________________

COST-BENEFICIU:                       MENYHÁRT CSABA                      _________________________

1. DATE GENERALE

:                     

                                                           MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU

                                     SATELE EREMITU SI MATRICI

1.2. AMPLASAMENTUL :     

                                                           

                         Jud. Mures  Comuna EREMITU, Satele Eremitu si Matrici                                                               

                                                                                                                                                                                                           

1.3. TITULARUL INVESTITIEI :                                            PRIMARIA COMUNEI  EREMITU           

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI :                             PRIMARIA COMUNEI  EREMITU           

1.5.  ELABORATORUL STUDIULUI :                  

                                                                                    S.C.  geoPLAN  Consulting  S.r.l.  -  TÂRNĂVENI


2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

     

2.1. SITUATIA ACTUALA

                                                                                 

Comuna EREMITU se situeaza în partea de est a judetului Mures, pe valea Nirajului pe

cursul superior al acestuia.

Ea se învecineaza din punct de vedere administrativ;

·        la est                                      cu orasul Sovata;

·        la sud est                              cu comuna Magherani;

·        la sud                                 cu comuna Bereni

·        la sud vest                            cu comuna Vargata;

·        la vest                                cu comuna Hodosa;

·        la nord                                   cu comuna Chiheru de Jos;

Principalele cai de comunicatie terestra care strabat comuna sunt :

·        DJ 153A ( Ernei -Icland - Damieni - EREMITU )

·        DJ153 ( Reghin - EREMITU - Sacadat - Sovata )

DJ 153A traverseaza partea de vest a comunei din directia sud-vest spre centrul comunei avind ca destinatie satul Eremitu.

DJ 153 traverseaza partea de nord si partea de est a comunei din directia nord spre sud pana la intersectia cu DJ153A dupa care isi schimba directia spre vest cu destinatia Sovata.

Cele 5 strazi care fac obiectul prezentului studiu sunt situate in satele Eremitu si  Matrici fiecare cu cite 2 strazi la care se adauga inca o strada care asigura legatura intre cele doua localitati. Traseul strazii de legatura este paralel cu cel al drumului judetean DJ153A.

Avind in vedere faptul ca nu toate strazile din lucrare au denumiri, acestea au fost numerotate conventional de la 1-5.

Strada Nr. 1 - are o lungime de L1=170m, se desprinde din DJ153 si face legatura intre drumul judetean si partea de nord-vest a satului Eremitu locuit de rromi.

Strada Nr. 2 - are o lungime de L2=1415m, se desprinde din DJ153 si face legatura intre drumul judetean si partea de sud-est a satului Eremitu locuit de rromi.

Strada Nr. 3 - are o lungime de L3=1175m, se desprinde din Strada Nr.2 si are ca destinatie intersectia cu Strada Nr.4 din Matrici.

Strada Nr. 4 - are o lungime de L4=900m, se desprinde din DJ153A si face legatura intre  drumul judetean si partea de sud a satului Matrici locuit de rromi.

Strada Nr.5 - are o lungime de L5=545m, se desprinde din DJ153A si face legatura intre drumul judetean si partea de nord a satului Matrici locuit de rromi.

Toate cele 5 strazi intra in categoria strazilor secundare

Din punct de vedere administrativ toate cele 5 strazi sunt pe teritorul administrativ al comunei

Eremitu si sunt incluse in intravilanele localitatilor Eremitu resp. Matrici mai putin un sector de

490 de metri din mijlocul traseului strazii Nr.3 care este in extravilan.

Din punct de vedere topografic, zona studiata este caracteristica celor de deal, cu rampe si

pante  de diferite lungimi  care se succed pe intreg traseul.

 

Din punct de vedere economic, dezvoltarea localitatilor Eremitu si Matrici sunt strâns legate de

mai multe asezari urbane cum sunt Tg. Mures, Reghin, Sovata si Miercurea Nirajului.

Distanta relativ mica si posibilitatile acceptabile de naveta au încurajat în mod permanent

migrarea fortei de munca spre intreprinderile si societatile comerciale din asezarile urbane mai

sus mentionate inhibând astfel dezvoltarea industriala puternica. Cu toate acestea in cele

doua sate functioneaza in jur de 16 firme, dintre care 5 in domeniul industrializarii lemnului iar

restul in domeniul agro-zootehnic si alimentatie publica.

In ultimii ani a inceput sa se dezvolte si turismul rural.

Strazile vor deservi in total 2678 de locuitori din care 719 rromi si vor asigura acesul pe linga institutiile administratiei publice locale si de stat si la scoli, gradinite, biserici etc. conform tabel:

Localitatea

Numar

Din care

Scoli

Gradinite

Biserici

Case de

Dispensar

Dispensar

Farmacie

Numar

 

locuitori

rromi

 

 

 

cultura

uman

veterinar 

societ-com

Eremitu

1800

416

1

1

1

1

1

1

1

10

Matrici

878

303

1

1

1

1

0

0

0

6

TOTAL:

2678

719

2

2

2

2

1

1

1

16

Din punct de vedere al componentei traficului, acesta este caracterizat pe de o parte de

cresterea numarului de autoturisme proprietate personala a localnicilor si cresterea numarului

de utilaje agricole cu tractiune mecanica achizitionate si folosite de localnici in agricultura.

Traficul greu in zona este reprezentat de mijloacele de transport care deservesc temporar

diferite lucrari de constructii.

Starea tehnica actuala a drumului

Starea tehnica generala a strazilor denota o degradare continua a suprafetelor de rulare acumulate in decursul timpului care in pofida lucrarilor de intretinere executate de primaria comunei nu satisfac conditiile minime de confort si siguranta circulatiei impuse de normele nationale in vigoare.

Neajunsurile de ordin general constatate se concretizeaza prin:

1.      Sistem rutier alcatuit dintr-o imbracaminte bituminoasa compusa din 4cm Ba8 + 5cm Bad25 + 10cm Macadam +15cm Balast

                 Avantaje:

-         capacitate portanta corespunzatoare traficului actual si de perspectiva

-         rugozitate ridicata

-         durata de viata medie ( 7-10 ani )

-         posibilitatea ranforsarii in vederea adaptarii la un trafic sporit

-         posibilitatea de a executa lucrari de tratamente bituminoase pt. impermeabilizare si marire a rugozitatii suprafetei de rulare ceeace duce la marirea durabilitatii in timp a imbracamintii rutiere

                  Dezavantaje: 

-         cheltuieli initiale mari care depasesc cadrul finantarii actuale,

2.      Sistem rutier alcatuit dintr-o imbracaminte compusa din 12cm Piatra Sparta + 15cm Balast amestec optimal

                  Avantaje:

-         cheltuieli initiale mai reduse care nu depasesc cadrul finantarii

      actuale;

-         costuri de intretinere scazute;

-         straturile de agregate asternute vor constitui o fundatie corespunzatoare unor viitoare lucrari de consolidare si impermeabilizare;

                    Dezavantaje: 

-         lipsa de impermeabilitate;

-         este mai expusa degradarilor rezultate din  inghet-dezghet;

-         durata de viata mai redusa;

-         degradarile de pe suprafata de rulare vor reaparea relativ repede;

·               Atit Strazile Nr.1 si Nr.2 din satul Eremitu cat si Strazile Nr.4 si Nr.5 din Matrici leaga cate doua zone cu populatie predominant rroma cu drumul judetean DJ153 resp. DC153A

·               Strada Nr.3 face legatura intre comunitatile de rromi din Eremitu si cel din Matrici.

·               Strazile 1-5. asigura acesul la cea mai apropiata statie de cale ferata cu ecartament normal de la Sovata sau Reghin.

          ( Linia de cale ferata cu ecartament ingust care deservea valea Nirajului nu mai

           functioneaza din anul 1997.)

  • Tot asa se asigura si accesul la reteaua de drumuri judetene si nationale din judet.

1.      Sapatura mecanica si manuala

2.      Taluzare manuala a peretilor de sapaturii

3.      Cofrare si turnare betoane in timpane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.3.1. Zona si amplasamentul

Strazile Nr.1 - 5 se afla in comuna EREMITU situat in partea de est a jud. Mures si fac legatura intre zonele locuite de rromi in si intre satele Eremitu si Matrici.

2.3.2.Statutul juridic a terenului care urmeaza sa fie ocupat

Toate cele 5 strazi pe intreaga lor lungime si suprafata de teren ocupata se afla pe teritoriul administrativ al comunei EREMITU si fac parte din domeniul public al comunei.

Realizarea investitiei nu necesita exproprieri.

2.3.3.Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata ocupata de ampriza strazilor , aprox. 42.000 mp, se afla pe domeniul public. 4 900mp in extravilan restul de 37.100mp in intravilan. Din suprafat totala se vor pietrui :

Strada Nr.1     L=170m          S=645mp

Strada Nr.2     L=1415m        S=8043mp
Strada Nr.3     L=1175m        S=5130mp

Strada Nr.4     L= 900m         S=5260mp

Strada Nr.5     L= 545m         S=2218mp

Nota: Suprafetele de mai sus includ pe linga suprafata carosabilului si supralargirile si suprafata

         racordurilor la alte drumuri

2.3.4. STUDIU TOPOGRAFIC ( ANEXA 1. )

2.3.5. STUDIU GEOTEHNIC ( ANEXA 2. )

2.3.6. Caracteristicile principale ale drumului proiectat

Caracteristicile tehnice principale proiectate ale fiecarei strazi precum si cantitatile de lucrari necesare a se executa in vederea realizarii parametrilor tehnici si functionali urmariti in cadrul proiectului se regasesc in FISA TEHNICA  a fiecarei strazii, dupa cum urmeaza:

Pct. B.- Date tehnice care descriu situatia proiectata

Sistem rutier                                                                        Lungime traseu

Viteza de proiectare                                                           Nr. benzi de circulatie

Amenajare in plan (Rmin/max)                                          Latime carosabil / acostamente

Amenajare in spatiu (Decliv min/max)                              Pante transversale

 

Pct. C.- Lista cantitatilor de lucrari necesare

Subpuncte:                      -    Sistem rutier

-         Scurgerea apelor

-         Platforme de intalnire

-         Drumuri laterale                             

-         Siguranta circulatiei

-         Lucrari diverse

2.3.6.1. FISE TEHNICE

2.3.7. Recomandari privind exploatarea

Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului pe durata unui interval de exploatare, este necesara executarea în bune conditii si la timp a lucrarilor de întretinere si reparatii curente si periodice.

Lucrarile de întretinere se executa în tot cursul anului, au caracter continuu si preventiv.

Lucrarile de reparatii se executa periodic în scopul compensarii partiale sau totale a uzurii produse asupra drumului.

Este absolut necesara ca print-o întretinere corespunzatoare a dispozitivelor de evacuarea a apelor (santuri, drenuri, podete etc) sa se asigure în permanenta îndepartarea apelor de pe platforma, santuri,taluzuri etc.

Lucrarile de evacuare a apelor au o importanta deosebita  si trebuie sa constituie  preocu-parea de baza .

2.3.8. Avantaje si influente socio-economice

Prin realizarea lucrarilor propuse în prezenta documentatie se vor obtine urmatoarele avantaje:

- reducerea cheltuielilor de exploatare al autovehiculelor;

- marirea sigurantei si vitezei de circulatie.

- va scadea gradul de poluare al aerului si al apei;

- se va reduce poluarea fonica;

Influente socio-economice

- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;

- cresterea vitezei de rulare si reducerea duratei de transport pentru transportul de persoane si   

   marfuri;

- reducerea consumului de carburanti si economie la costul transporturilor;

- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto,

- atragerea investitiilor cu capital autohton si strain;

- dezvoltarea globala economica a zonei.

2.3.9. Principalele utilaje de dotare a constructiei

         Nu este cazul.

2.3.10. Instalatiile aferente constructiilor

          Nu este cazul

2.3.11. Utilitati

          Nu este cazul

2.3.12. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma evaluarii impactului asupra mediului lucrarea a fost incadrata in categoria lucrarilor cu impact redus asupra mediului.

2.3.13. Durata de realizare a lucrarii:                                      4 luni

2.3.14. Legislatia nationala în vigoare :

- O.G.R. nr. 43 / 1997 aprobata prin L 82 / 1998 , republicata , privind regimul juridic al drumurilor ;

- O.M.T. nr. 44 / 1998 , pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurator ;

- O.M.T. nr.45 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea , construirea si modernizarea drumurilor ;

- O.M.T. nr.46 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice  ;

- O.M.T. nr.50 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor în localitatile rurale ;

- L 50 / 1991 , modificata si completata cu L 453 / 2001 , privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

- L 137 / 1995 , legea mediului ;

- L 2 / 1968 , privind administrarea teritoriului României ;

- L 107 / 1996 , legea apelor ;

- O.M.F. si O.M.L.P.T.L. 1013 / 873 / 2001 , privind aprobarea structurii , continutul si modul de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitiile publice de servicii ;

- L 71 / 1996 , privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I Cai de comunicatii ;

- O.G. 19 / 1997 , privind transporturile ;

- L 10 / 1995 , privind calitatea în constructii ;

- H.G. 273 / 1994 , privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si

instalatii aferente acestora ;                                                                                    

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 11 / N / 1994 - privind metodologia de calcul al onorariilor si preturilor pentru proiectare;

Sunt respectate prevederile Directivei Consiliului nr. 85 / 337 / EEC modificata prin Directiva Consiliului nr. 97 / 11 / EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Transpunerea legislatiei comunitare de mediu a fost aprobata în sedinta de guvern din data de 20.06.2002 si are corespondent în urmatoarele acte normative din legislatia românesca :

·         OUG de amendare a Legii 137 / 1995 ;

·         OM nr. 125 / 1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor social economice cu impact asupra mediului înconjurator ;

·         OM nr. 278 / 1996  pentru aprobarea regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului si bilanturilor de mediu ;

·         L nr. 86 / 2000 pentru ratificarea conventiei privind accesul la informatie, participare a publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu ( conventia Aarhus ) ;

·         L nr. 293 / 2002 de aprobare a OUG 93 / 2001 pentru modificarea L 73 / 2000 privind FONDUL de MEDIU ;

·         L nr. 22 / 2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier ( Conventia ESPOO ) ;

·         OUG nr. 76 / 2001 pentru simplificarea unor formalitati administrative la înregistrarea si autorizarea comerciantilor ;

·         HG nr. 625 / 2001 pentru aprobarea procedurii de autorizarea a functionarii  comerciantilor.

De asemenea proiectul respecta prevederile Directivei nr. 75 / 440 / EEC privind calitatea ceruta apelor de suprafata destinata prelevarii de apa potabila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

4. ANALIZA COST-BENEFICIU

5. SURSELE DE FINANTARE ALE  INVESTITIEI

- din fondul bugetului local:           ___________________ RON  / _____________________ Euro

- din fondul bugetului de stat:        ___________________ RON  / _____________________ Euro

- credite bancare:                          ___________________ RON  / _____________________ Euro

- fonduri externe nerambursabile: ___________________ RON  / _____________________ Euro

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

6.1. numar de locuri de munca create in faza de executie:                                           4

6.2. numar de locuri de munca create in faza de operare:                                            0

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( in preturi 20.08.2008, 1 euro= 3,5238 lei - curs BNR ) : 

                                                                                   836,86 mii lei                                       

          din care  Constructii Montaj :                                   

                                                                                     715,67 mii lei

7.2. Esalonarea ( INV/C+M ):

         ANUL I.                                                 836,86 mii lei / 715,67 mii lei                                   

7.3. Durata de realizare a lucrarii:                                   4 luni

7.4. Capacitati

Capacitati

UM

Str.1

Str.2

Str.3

Str.4

Str.5

Total

Lungime drum

m

170

1415

1175

900

545

4205

Numar benzi de circ.

buc

1

2

1

2

1

 

Latime platformei

m

4.5

       7

4.5

7

4.5

 

Latime parte carosabila

m

3.5

5.5

3.5

5.5

3.5

 

Clasa Teh./Categ str.

 

IV

IV

IV

IV

IV

 

Santuri de pamint

m

340

2560

2050

1680

980

7610

Reparatii podete

buc

0

7

6

6

3

22

7.5.  Numarul de potentiali beneficiari :               2678 locuitori

7.6. Costul / km de drum:    237,49 euro /  4,205 km = 56.478,002 euro / km

8. Avize si acorduri de principiu

8.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei.

8.2. Certificatul de urbanism

8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor

8.4. Acordul de mediu

A.PARTE SCRISĂ

B. PARTE DESENATĂ

                                                                                                                 C. ANEXE

 

Document Info


Accesari: 7247
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )