Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STUDIU DE FEZABILITATE - MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU - SATELE EREMITU SI MATRICI

Geologie
STUDIU DE FEZABILITATE

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU

SATELE EREMITU SI MATRICI

JUD. MUREs

Autoritatea contractanta: Primaria Comunei Eremitu

Elaborator S.C. geoPLAN Consulting S.r.l. - TÂRNĂVENI

Elaborator Analiza Cost Beneficiu SC Universum Consulting SRL

BORDEROU

A.     PARTE SCRISĂ

Pagina de titlu

Date Generale

Informatii generale privind proiectul

Costurile estimative ale investitiei

Analiza Cost-Beneficiu

Sursele de finantare ale investitiei

Principalii indicatori tehnico-economici

Avize si acorduri

B. PARTE DESENATĂ

Plan de încadrare în zona  sc . 1 : 100.000

Plan general   sc. 1 : 10.000

Profile transversale tip  sc. 1 : 50

C. ANEXE

ANEXA 1. - Studiu Topografic

ANEXA 2. - Studiu Geotehnic

Suport fotografic

PAGINA DE TITLU

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU

SATELE EREMITU SI MATRICI

AMPLASAMENTUL :

Jud. Mures Comuna EREMITU, Satele Eremitu si Matrici

TITULARUL INVESTITIEI  PRIMARIA COMUNEI EREMITU

BENEFICIARUL INVESTITIEI : PRIMARIA COMUNEI EREMITU

ELABORATORUL STUDIULUI : S.C. geoPLAN Consulting S.r.l. - TÂRNĂVENI

ELABORATORUL ANALIZEI COST - BENEFICIU: SC Universum Consulting SRL

LISTA DE SEMNĂTURI:

sEF PROIECT : ing. BÁRDOSI SÁNDOR _____ _______ ______ __________

REDACTAT : BÁRDOSI ENIKŐ _____ _______ ______ __________

COST-BENEFICIU: MENYHÁRT CSABA _____ _______ ______ __________

1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU

SATELE EREMITU SI MATRICI

1.2. AMPLASAMENTUL :

Jud. Mures Comuna EREMITU, Satele Eremitu si Matrici

1.3. TITULARUL INVESTITIEI  PRIMARIA COMUNEI EREMITU

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI : PRIMARIA COMUNEI EREMITU

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI :

S.C. geoPLAN Consulting S.r.l. - TÂRNĂVENI

1.5.1.ELABORATORUL ANALIZEI COST BENEFICIU

S.C. Universum Consulting SRL

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. SITUATIA ACTUALA

Comuna EREMITU se situeaza în partea de est a judetului Mures, pe valea Nirajului pe

cursul superior al acestuia.

Ea se învecineaza din punct de vedere administrativ;

la est   cu orasul Sovata;

la sud est cu comuna Magherani;

la sud cu comuna Bereni

la sud vest cu comuna Vargata;

la vest cu comuna Hodosa;

la nord   cu comuna Chiheru de Jos;

Principalele cai de comunicatie terestra care strabat comuna sunt :

DJ 153A ( Ernei -Icland - Damieni - EREMITU )

DJ153 ( Reghin - EREMITU - Sacadat - Sovata )

DJ 153A traverseaza partea de vest a comunei din directia sud-vest spre centrul comunei avind ca destinatie satul Eremitu.

DJ 153 traverseaza partea de nord si partea de est a comunei din directia nord spre sud pana la intersectia cu DJ153A dupa care isi schimba directia spre vest cu destinatia Sovata.

Cele 5 strazi care fac obiectul prezentului studiu sunt situate in satele Eremitu si Matrici fiecare cu cite 2 strazi la care se adauga inca o strada care asigura legatura intre cele doua localitati. Traseul strazii de legatura este paralel cu cel al drumului judetean DJ153A.

Avind in vedere faptul ca nu toate strazile din lucrare au denumiri, acestea au fost numerotate conventional de la 1-5.

Strada Nr. 1 - are o lungime de L1=170m, se desprinde din DJ153 si face legatura intre drumul judetean si partea de nord-vest a satului Eremitu locuit de rromi.

Strada Nr. 2 - are o lungime de L2=1415m, se desprinde din DJ153 si face legatura intre drumul judetean si partea de sud-est a satului Eremitu locuit de rromi.

Strada Nr. 3 - are o lungime de L3=1175m, se desprinde din Strada Nr.2 si are ca destinatie intersectia cu Strada Nr.4 din Matrici.

Strada Nr. 4 - are o lungime de L4=900m, se desprinde din DJ153A si face legatura intre drumul judetean si partea de sud a satului Matrici locuit de rromi.

Strada Nr.5 - are o lungime de L5=545m, se desprinde din DJ153A si face legatura intre drumul judetean si partea de nord a satului Matrici locuit de rromi.

Toate cele 5 strazi intra in categoria strazilor secundare

Din punct de vedere administrativ toate cele 5 strazi sunt pe teritorul administrativ al comunei

Eremitu si sunt incluse in intravilanele localitatilor Eremitu resp. Matrici mai putin un sector de

490 de metri din mijlocul traseului strazii Nr.3 care este in extravilan.

Din punct de vedere topografic, zona studiata este caracteristica celor de deal, cu rampe si

pante de diferite lungimi care se succed pe intreg traseul.

Din punct de vedere economic, dezvoltarea localitatilor Eremitu si Matrici sunt strâns legate de

mai multe asezari urbane cum sunt Tg. Mures, Reghin, Sovata si Miercurea Nirajului.

Distanta relativ mica si posibilitatile acceptabile de naveta au încurajat în mod permanent

migrarea fortei de munca spre intreprinderile si societatile comerciale din asezarile urbane mai

sus mentionate inhibând astfel dezvoltarea industriala puternica. Cu toate acestea in cele

doua sate functioneaza in jur de 16 firme, dintre care 5 in domeniul industrializarii lemnului iar

restul in domeniul agro-zootehnic si alimentatie publica.

In ultimii ani a inceput sa se dezvolte si turismul rural.

Strazile vor deservi in total 2678 de locuitori din care 719 rromi si vor asigura acesul pe linga institutiile administratiei publice locale si de stat si la scoli, gradinite, biserici etc. conform tabel:

Localitatea

Numar

Din care

Scoli

Gradinite

Biserici

Case de

Dispensar

Dispensar

Farmacie

Numar

locuitori

rromi

cultura

uman

veterinar

societ-com

Eremitu

Matrici

TOTAL:

Din punct de vedere al componentei traficului, acesta este caracterizat pe de o parte de

cresterea numarului de autoturisme proprietate personala a localnicilor si cresterea numarului

de utilaje agricole cu tractiune mecanica achizitionate si folosite de localnici in agricultura.

Traficul greu in zona este reprezentat de mijloacele de transport care deservesc temporar

diferite lucrari de constructii.

Starea tehnica actuala a drumului

Starea tehnica generala a strazilor denota o degradare continua a suprafetelor de rulare acumulate in decursul timpului care in pofida lucrarilor de intretinere executate de primaria comunei nu satisfac conditiile minime de confort si siguranta circulatiei impuse de normele nationale in vigoare.

Neajunsurile de ordin general constatate se concretizeaza prin:

- lipsa amenajarii traseelor stadale in plan si spatiu;

- baltirea apei provenite din precipitatii pa calea de rulare;

- existenta gropilor, fagaselor longitudinale si transversale;

- lipsa de intretinere a santurilor de pe marginea strazilor;

- diferentele de nivel si gradul de colmatare al podetelor de acces la proprietate

Datele tehnice care descriu starea tehnica actuala a strazilor se regasesc in Fisele Tehnice completate pentru fiecare strada in parte.

2.2. DESCRIEREA INVESTITIEI

Necesitatea si oportunitatea investititei

Modernizarea strazilor face parte din programul de modernizare a infrastructurii comunei

EREMITU demarat de primaria comunei si se inscrie in strategia de integrare sociala si

culturala a comunitatilor de rromi de pe raza celor doua sate.

Starea de degradare a drumurilor si lipsa amenajarilor au ca rezultat discomfort accentuat in

trafic ( praf pe timp uscat / noroi pe timp cu precipitatii ) si duc la solicitari dinamice majore si

cheltuieli suplimentare la intretinerea autovehiculelor participante la trafic.

Având în vedere starea tehnica necorespunzatoare si importanta pe care o au aceste cai de

comunicatie in viata de zi cu zi a localnicilor si in special in cazul comunitatilor de rromi care

constituie o majoritate in aceste zone prin asigurarea accesului la biserica, scoala ,

gradinita, camin cultural, se considera necesara si oportuna modernizarea acestor strazi.

Lucrarile de modernizare propuse a se executa, au menirea de a ridica conditiile de trafic si

siguranta circulatiei la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva.

In vederea atingerii obiectivului de a elimina neajunsurile cu privire la starea tehnica actuala a

strazilor se poate opta pentru mai multe solutii tehnice cu privire la alcatuirea sistemului rutier.

Sistem rutier alcatuit dintr-o imbracaminte bituminoasa compusa din 4cm Ba8 + 5cm Bad25 + 10cm Macadam +15cm Balast

Avantaje:

capacitate portanta corespunzatoare traficului actual si de perspectiva

rugozitate ridicata

durata de viata medie ( 7-10 ani )

posibilitatea ranforsarii in vederea adaptarii la un trafic sporit

posibilitatea de a executa lucrari de tratamente bituminoase pt. impermeabilizare si marire a rugozitatii suprafetei de rulare ceeace duce la marirea durabilitatii in timp a imbracamintii rutiere

Dezavantaje:

cheltuieli initiale mari care depasesc cadrul finantarii actuale,

Pret aproximativ : 97 RON / mp

Sistem rutier alcatuit dintr-o imbracaminte compusa din 12cm Piatra Sparta + 15cm Balast amestec optimal

Avantaje:

cheltuieli initiale mai reduse care nu depasesc cadrul finantarii

actuale;

costuri de intretinere scazute;

straturile de agregate asternute vor constitui o fundatie corespunzatoare unor viitoare lucrari de consolidare si impermeabilizare;

Dezavantaje:

lipsa de impermeabilitate;

este mai expusa degradarilor rezultate din inghet-dezghet;

durata de viata mai redusa;

degradarile de pe suprafata de rulare vor reaparea relativ repede;

Pret aproximativ / mp : 23 RON / mp

SISTEMUL RUTIER RECOMANDAT A SE EXECUTA ESTE REALIZAT DIN:

12cm -Piatra Sparta

15cm- Balast amestec optimal

20-30cm- Pietruire existenta

Descrierea functionala, constructiva si tehnologica

Atit Strazile Nr.1 si Nr.2 din satul Eremitu cat si Strazile Nr.4 si Nr.5 din Matrici leaga cate doua zone cu populatie predominant rroma cu drumul judetean DJ153 resp. DC153A

Strada Nr.3 face legatura intre comunitatile de rromi din Eremitu si cel din Matrici.

Strazile 1-5. asigura acesul la cea mai apropiata statie de cale ferata cu ecartament normal de la Sovata sau Reghin.

( Linia de cale ferata cu ecartament ingust care deservea valea Nirajului nu mai

functioneaza din anul 1997.)

 • Tot asa se asigura si accesul la reteaua de drumuri judetene si nationale din judet.

Lungime totala a retelei stradale care face parte din lucrare: = 4,205 km

Toate cele 5 strazi fac parte din categoria IV si functional sunt strazi secundare.

In vederea ridicarii conditiilor de trafic la cerintele actuale, in cadrul elaborarii studiului

de fezabilitate s-au avut in vedere:

 • asigurarea unei cai de rulare corespunzatoare din punct de vedere tehnico-economic ;
 • amenajarea curbelor în plan si spatiu ;
 • asigurarea scurgerii apelor provenite din precipitatii de pe platforma drumului;
 • curatirea si reprofilarea santurilor laterale colmatate,
 • decolmatarea podetelor colmatate;
 • reparatii la podetele existente;
 • refacerea acostamentelor cu un strat drenant din balast,
 • amenajarea drumurilor laterale;
 • amenajarea unor platforme de intalnire acolo unde sunt necesare si limita de proprietate permite;
 • amenajarea racordurilor la drumurile judetene DJ153 si DJ153A

Procesul tehnologic de realizare a sistemului rutier va avea urmatorele faze de executie:

  1. Scarificarea, nivelarea si profilarea pietruirii existente pe intrega platforma a drumului.
  2. Asternerea stratului de balast de 15cm (atit pe carosabil cat si pe acostamente)

care va fi cilindrat pana la atingerea gradului de compactare corespunzator.

  1. Asternerea stratului de piatra sparta pe o grosime de 12 cm.
  2. Cilindrarea si se stropirea alternativa a suprafetei pana la atingerea gradului de compactare prescris.

In cadrul amenajarii dispozitivelor de scurgere a apelor si a podetelor se vor executa

urmatoarele tipuri de lucrari:

Sapatura mecanica si manuala

Taluzare manuala a peretilor de sapaturii

Cofrare si turnare betoane in timpane

2.3. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.3.1. Zona si amplasamentul

Strazile Nr.1 - 5 se afla in comuna EREMITU situat in partea de est a jud. Mures si fac legatura intre zonele locuite de rromi in si intre satele Eremitu si Matrici.

2.3.2.Statutul juridic a terenului care urmeaza sa fie ocupat

Toate cele 5 strazi pe intreaga lor lungime si suprafata de teren ocupata se afla pe teritoriul administrativ al comunei EREMITU si fac parte din domeniul public al comunei.

Realizarea investitiei nu necesita exproprieri.

2.3.3.Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata ocupata de ampriza strazilor , aprox. 42.000 mp, se afla pe domeniul public. 4 900mp in extravilan restul de 37.100mp in intravilan. Din suprafat totala se vor pietrui :

Strada Nr.1 L=170m S=645mp

Strada Nr.2 L=1415m S=8043mp

Strada Nr.3 L=1175m S=5130mp

Strada Nr.4 L= 900m S=5260mp

Strada Nr.5 L= 545m S=2218mp

Nota: Suprafetele de mai sus includ pe linga suprafata carosabilului si supralargirile si suprafata

racordurilor la alte drumuri

2.3.4. STUDIU TOPOGRAFIC ( ANEXA 1. )

2.3.5. STUDIU GEOTEHNIC ( ANEXA 2. )

2.3.6. Caracteristicile principale ale drumului proiectat

Caracteristicile tehnice principale proiectate ale fiecarei strazi precum si cantitatile de lucrari necesare a se executa in vederea realizarii parametrilor tehnici si functionali urmariti in cadrul proiectului se regasesc in FISA TEHNICA a fiecarei strazii, dupa cum urmeaza:

Pct. B.- Date tehnice care descriu situatia proiectata

Sistem rutier  Lungime traseu

Viteza de proiectare  Nr. benzi de circulatie

Amenajare in plan (Rmin/max) Latime carosabil / acostamente

Amenajare in spatiu (Decliv min/max) Pante transversale

Pct. C.- Lista cantitatilor de lucrari necesare

Subpuncte:  - Sistem rutier

Scurgerea apelor

Platforme de intalnire

Drumuri laterale

Siguranta circulatiei

Lucrari diverse

2.3.6.1. FISE TEHNICE

2.3.7. Recomandari privind exploatarea

Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului pe durata unui interval de exploatare, este necesara executarea în bune conditii si la timp a lucrarilor de întretinere si reparatii curente si periodice.

Lucrarile de întretinere se executa în tot cursul anului, au caracter continuu si preventiv.

Lucrarile de reparatii se executa periodic în scopul compensarii partiale sau totale a uzurii produse asupra drumului.

Este absolut necesara ca print-o întretinere corespunzatoare a dispozitivelor de evacuarea a apelor (santuri, drenuri, podete etc) sa se asigure în permanenta îndepartarea apelor de pe platforma, santuri,taluzuri etc.

Lucrarile de evacuare a apelor au o importanta deosebita si trebuie sa constituie preocu-parea de baza .

2.3.8. Avantaje si influente socio-economice

Prin realizarea lucrarilor propuse în prezenta documentatie se vor obtine urmatoarele avantaje:

- reducerea cheltuielilor de exploatare al autovehiculelor;

- marirea sigurantei si vitezei de circulatie.

- va scadea gradul de poluare al aerului si al apei;

- se va reduce poluarea fonica;

Influente socio-economice

- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;

- cresterea vitezei de rulare si reducerea duratei de transport pentru transportul de persoane si

marfuri;

- reducerea consumului de carburanti si economie la costul transporturilor;

- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto,

- atragerea investitiilor cu capital autohton si strain;

- dezvoltarea globala economica a zonei.

2.3.9. Principalele utilaje de dotare a constructiei

Nu este cazul.

2.3.10. Instalatiile aferente constructiilor

Nu este cazul

2.3.11. Utilitati

Nu este cazul

2.3.12. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma evaluarii impactului asupra mediului lucrarea a fost incadrata in categoria lucrarilor cu impact redus asupra mediului.

2.3.13. Durata de realizare a lucrarii 4 luni

2.3.14. Legislatia nationala în vigoare :

- O.G.R. nr. 43 / 1997 aprobata prin L 82 / 1998 , republicata , privind regimul juridic al drumurilor ;

- O.M.T. nr. 44 / 1998 , pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurator ;

- O.M.T. nr.45 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea , construirea si modernizarea drumurilor ;

- O.M.T. nr.46 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice ;

- O.M.T. nr.50 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor în localitatile rurale ;

- L 50 / 1991 , modificata si completata cu L 453 / 2001 , privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

- L 137 / 1995 , legea mediului ;

- L 2 / 1968 , privind administrarea teritoriului României ;

- L 107 / 1996 , legea apelor ;

- O.M.F. si O.M.L.P.T.L. 1013 / 873 / 2001 , privind aprobarea structurii , continutul si modul de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitiile publice de servicii ;

- L 71 / 1996 , privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I Cai de comunicatii ;

- O.G. 19 / 1997 , privind transporturile ;

- L 10 / 1995 , privind calitatea în constructii ;

- H.G. 273 / 1994 , privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si

instalatii aferente acestora ;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 11 / N / 1994 - privind metodologia de calcul al onorariilor si preturilor pentru proiectare;

Sunt respectate prevederile Directivei Consiliului nr. 85 / 337 / EEC modificata prin Directiva Consiliului nr. 97 / 11 / EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Transpunerea legislatiei comunitare de mediu a fost aprobata în sedinta de guvern din data de 20.06.2002 si are corespondent în urmatoarele acte normative din legislatia românesca :

OUG de amendare a Legii 137 / 1995 ;

OM nr. 125 / 1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor social economice cu impact asupra mediului înconjurator ;

OM nr. 278 / 1996 pentru aprobarea regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului si bilanturilor de mediu ;

L nr. 86 / 2000 pentru ratificarea conventiei privind accesul la informatie, participare a publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu ( conventia Aarhus ) ;

L nr. 293 / 2002 de aprobare a OUG 93 / 2001 pentru modificarea L 73 / 2000 privind FONDUL de MEDIU ;

L nr. 22 / 2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier ( Conventia ESPOO ) ;

OUG nr. 76 / 2001 pentru simplificarea unor formalitati administrative la înregistrarea si autorizarea comerciantilor ;

HG nr. 625 / 2001 pentru aprobarea procedurii de autorizarea a functionarii comerciantilor.

De asemenea proiectul respecta prevederile Directivei nr. 75 / 440 / EEC privind calitatea ceruta apelor de suprafata destinata prelevarii de apa potabila.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

4. ANALIZA COST-BENEFICIU

5. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

- din fondul bugetului local: ___________________ RON / _____ _______ ______ ______ Euro

- din fondul bugetului de stat: ___________________ RON / _____ _______ ______ ______ Euro

- credite bancare: ___________________ RON / _____ _______ ______ ______ Euro

- fonduri externe nerambursabile: ___________________ RON / _____ _______ ______ ______ Euro

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

6.1. numar de locuri de munca create in faza de executie: 4

6.2. numar de locuri de munca create in faza de operare: 0

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( in preturi 20.08.2008, 1 euro= 3,5238 lei - curs BNR ) :

836,86 mii lei

din care Constructii Montaj :

715,67 mii lei

7.2. Esalonarea ( INV/C+M ):

ANUL I. 836,86 mii lei / 715,67 mii lei

7.3. Durata de realizare a lucrarii 4 luni

7.4. Capacitati

Capacitati

UM

Str.1

Str.2

Str.3

Str.4

Str.5

Total

Lungime drum

m

Numar benzi de circ.

buc

Latime platformei

m

7

Latime parte carosabila

m

Clasa Teh./Categ str.

IV

IV

IV

IV

IV

Santuri de pamint

m

Reparatii podete

buc

7.5. Numarul de potentiali beneficiari 2678 locuitori

7.6. Costul / km de drum 237,49 euro / 4,205 km = 56.478,002 euro / km

8. Avize si acorduri de principiu

8.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei.

8.2. Certificatul de urbanism

8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor

8.4. Acordul de mediu

Întocmit,

ing. BÁRDOSI SÁNDOR

A.PARTE SCRISĂ

B. PARTE DESENATĂ

C. ANEXE


Document Info


Accesari: 8811
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )