Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadProgresul Ón cultura si stiinta, 1878-1938

istorie
ALTE DOCUMENTE

Primul razboi mondial
Zargidava
őntelepciunea pierduta
Napoleon I
ISTORIE - PLANIFICARE ANUALĂ
Terorismul israelian si tradarea americana, cauzele atacurilor din 11 septembrie
Dimitrie Cantemir - marele enciclopedist rom‚n si primul din neamul sau ales membru al unei academii straine -
ROMA ANTICA

Progresul Ón cultura si stiinta, 1878-1938(Tabel recapitulativ)


ROM¬NIA


EUROPA SI LUMEA


stiinte

Arte

Data

stiinte

Arte

1

2

3

4

1878

-Teza de doctorat

-Th. A. Edison -

- H. James, "Daisy

a lui Spiru Haret Ón

lampa electrica.

Miller".

matematica: "Asu-

pra  invariabilitatii

axelor mari ale or-

bitelor planetare".

1879

-Ónfiintarea Acade-

- I.L. Caragiale,

- Max Planck  -

- F.M. Dostoievski,

miei Romne.

"0 noapte furtu- 646t1921g

principiile termo-di-

"Fratii Karamazov".

- Facultatea de

noasa".

.

namicii.

-H.'lbsen, "Nora".

medicina din lasi.

- Vasile Alec-

-Ch. Coloumb  -

- P. I.  Ceaikovski,

sandri, "Despot

■ legea atractiei si

"Evgheni Oneghin".

Voda".

respingerii sarcini-

lor electrice.

1880

- Grigore Tocilescu,

- Nicolae Grigo-

- L. Pasteur desco-

-A. Rodin, "Gndi-

"Dacia  Ónainte  de

rescu si Ion An-

pera stafilococul si

torul".

romani".

dreescu expun

streptococul.

opere: "Evreul cu

gsca" si res-

pectiv  "Drumul

mare".

- scoala nationala

- Ion Creanga,

1881'

- L. von Ranke,

- M. Twatn, "Print si

de poduri si sosele

"Amintiri din co-

"Istoria universala".

Cersetor".

de la Bucuresti.

pilarie".

1/13 iul., apare

"Contemporanul".

- Se Ónfiinteaza Bi-

-Al. Macedonski,

1882

- R. Koch - bacilul

roul geologic.

"Poezii".

tuberculozei.

- prima centrala

electrica, publica, la

New York.

rtna


1

2

3

4

- Mihai Emines-

1883

- turbina de actiu-

-C. Collodi, "Aven-

cu, "Poezii".

ne cu vapori

turile lui Pinocchio".

- Statuia lui ste-

W. Dilthey,  "Intro-

fan cel Mare de

ducere  Ón  stiintele

la lasi.

spiritului".

1884

Noi  lucrari  ale lui

- I.L. Caragiale,

- legile osmozei.

- E. Degas si G.

Nicolae  Densu-

"0 scrisoare pier-

- calculul diferential

Seurat picteaza

sianu  si .A.D.  Xe-

duta".

absolut.

"Calcatoresele" si

nopol,  si  anume

- pelicula fotogra-

"0 duminica la

"Revolutia lui Horea

fica.

Grande Jatte".

Ón Transilvania  si

- linotipul.

Ungaria"  si res-

pectiv  "Teoria  lui

Roessler".

1885

-Victor Babes pu-

- I.L. Caragiale,

- L. Pasteur - pri-

blica un  tratat de

"D-ale Carnava-

mul  vaccin anti-

bacteriologie.

lului".

rabic.

- Primul specta-col de opera Ón

limba romna.

1886

- Bogdan  P. Has-

- Casa Lahovari.

-A. Rimbaud, "Ilu-

deu Óncepe publica-

- Statuia lui

minari".

rea lui "Etymologi-

Gheorghe Lazar

cum  Magnum Ro-

din Bucuresti.

mnie".

1887

-Alexandru Odo-

bescu, "Scrieri is-

torice si literare".

-A.D. Xenopol,

- "Fntna

1888

- anvelopa pneu-

- primele tablouri

.Istoria romnilor

Blanduziei".

matica.

ale lui Toulouse

din Dacia Traiana".

- masina de calcu-

Lautrec.

lat moderna.

1889

- motorul asincron

- L.N. Tolstoi,

trifazat.

nvierea".

1890

- "Societatea  ro-

- I.L. Caragiale,

-bazele serologiei.

mna pentru stiinte".

"Napasta".

- prima maternitate.

- primul zbor  pla-

nat.


1

2

3

4

- Se Ónfiinteaza la Bucuresti Fundatia universitara Carol I.

1891

-A. Conan  Doyle, "Aventurile lui Sher-lock Holmes". - primele tablouri ale lui Gaugain -"Femei din Tahiti".

- I.L Caragiale, "Proza".

1892

- electronii. - motorul Diesel

- K. May, "Winne-tou".

- Grigore Antipa Ón≠fiinteaza Muzeul de istorie naturala.

- George Cosbuc, "Balade si idile".

1893

-1893-1896 - ex≠peditia lui Fr. Nan-sen la Polul Nord.

- D. Zamfirescu, "Viata la tara".

1894

- bazele sociologiei. - antena receptoare.

- R. Kypling, "Car≠tea junglei".

- prima Enciclope≠die romna a fost scrisa de CD. Loga.

1895

- razele X. - radioul. - telegraful fara fir. - cinematograful.

-H.G. Wells, "Ma≠sina timpului".

- Ónfiintarea Casei scoalelor.

- Cinematograful "Lumiere" la Bu≠curesti.

1896

- radioactivitatea.

-A.P. Cehov, "Pes≠carusul". - G. Puccini, "Bo≠ema".

- Institutul de arhi≠tectura  din Bucu≠resti. - Expeditia lui Emil Racovita  la Polul Sud (pna Ón 1899).

"1897

- electronul, -tubul cu raze ca≠todice.

- R. Tagore, "Poe≠me"

Lucrari ale lui L. Mrazec, N. Teclu, G. Tocilescu.

1898

- agentul malariei, -tunelul Simplon. - radiul si potasiul.

- H.G. Wells, "Raz≠boiul lumilor".

1899

- oteluri rapide.

-1. Sibelius, "Fin-landia".

- Petru Poni alca≠tuieste descrierea mineralogica a Ro≠mniei.

1900

- teoria cuantelor. - dirijabilul cu struc≠tura metalica.

- G. Puccini, "Tosca".

- Societatea corala Carmen.

1901

- adrenalina.

- concertele lui S.V. Rahmaninov.

310


I


1

2

3

4

- Al. Davilla "Vlaicu Voda".

1902

- M. Gorki,  "Azilu de noapte".

-Traian Vuia sus≠tine ideea zborului cu  un aparat mai greu dect aerul.

- B.St. Delavran-cea  "Hagi  Tu-dose".

1903

-A.P. Cehov, "Li≠vada cu visini".

1904

- prima dioda.

-G. Mahler, "Sim≠fonia a Vl-a".

- Doctoratul Ón ma≠tematica al lui  Di-mitrie Pompeiu re≠zolva problema con≠tinuitatii functiilor de variabila.

1905

- telefonia continua.

- Contributiile lui George Ţiteica Ón geometrie. - Primul zbor al lui Traian Vuia.

1906

- rasina sintetica.

- M. Gorki, "Mama".

- Functiile lui  Di-mitne Pompeiu.

- Opere ale  lui St.  Luchian C. Brncusi, si anu≠me "Anemori  si "Sarutul".
1907

- cmpul molecu≠lar

- Observatorul as≠tronomic din Bucu≠resti. -Lucrari ale lui N. lorga, si anume "Is≠toria Imperiului Oto≠man" (Ón Ib.  ger≠mana), si respectiv "Istoria dreptului ro≠mnesc din vremile cele mai  vechi si pna azi"  si  St. Longinescu.

- T. Maiorescu, "Critice".

1908

- sudura electrica.

- "B. St.  Dela-vrancea, "Apus de soare".

1909

- masurarea . ma-natiilor rad>o<ict ve.

- R.M. Rilke, "Requiem".

- Ónfiintarea Comi≠siei istorice a Ro≠mniei.

- Muzeul Simu din Bucuresti.

"no

1 .mpa cu neon.

- tablouri semnate de O. Kokoska.


311


1

2

3

4

- primul film ar≠tistic romnesc "Cucerirea Inde≠pendentei".

1911

- teoria translatiei continentelor.

1912

- metoda de  cra≠care a petrolului.

- Th. Mann, "Moar≠tea la Venetia".

1913

- structura ato≠mului.

- Primele sapaturi arheologice la His≠tria

-C. Hogas, "Pe drumuri de mun≠te".

1914

- primul tanc.

- "Revista Istorica" condusa de Nicoiae lorga.

- M. Sadoveanu, "Neamul soima-restilor".

1915

- vitamina B. - prima legatura radiofonica trans≠atlantica.

-G. Mistral, "Sone≠tele mortii".

1914-1918 primul razboi mondial

1919

- E. Lovinescu

- prima transmuta-

publica revista

tie atomica.

"Sburatorul".

- sonda acustica cu

ecou.

- Politehnica din

- L. Rebreanu,

1920

- teoria psihologiei

-P. Valery, "Cimi-

Bucuresti.

"Ion".

individuale.

tirul marin".

- Primul Institut

speologic din lume

se deschide la Cluj.

- Se publica lucrari

- Apare la Cluj re-

1921

- S. Esenin,  "Spo-

ale iui G. Antipa, P.

vista "Gndirea".

vedania unui  hu-

Andrei, 0.  Densu-

ligan".

sianu  adica  "Du-

narea si problemele

ei stiintifice, econo-

mice si  politice",

"Sociologia revo-

lutiei" si "Literatura

romna moderna".

- C.  Kiritescu,  "Is-

- L. Blaga, "Cul-

1922

- J. Joyce, "Ulisse".

toria razboiului pen-

tura si cons-

:ru  Óntregirea  Ro-

tiinta".

mniei".

312


1

2

3

4

- Muzeul militar na-

- 1. Teodoreanu,

1923

- efectul  fotoelec-

-R.M. Rilke,  "So-

tional din Bucuresti.

"Ulita copilariei".

tric.

fc\\c\r\ \ 11

netele catre Orfeu"

- ILHUI IUI.

- undele cerebrale.

t ■=

- prima expozitie

1924

- encefalograma.

-G. Gershwin

!

a gruparii artis-

- bazele  mecanicii

"Rapsodia albas-

tice de  avan-

cuantice.

tra".

garda.

- Generatorul cu

- M. Sadoveanu,

1925

- razele cosmice.

- productii cine-

K-, aburi.

"Venea o moara

- prima comunicare

matografice de  S.

fc  - Institutul de sta-

pe siret".radiotelefonica pe

Eisenstein - "Cruci-

&  tistica generala.

unde scurte.

satorul Potemkin" s

m  '

cu C.  Chaplin -

"Goana dupa aur".

1

1926-1927

I

- M. Sadoveanu,

- C.  Linbergh tra-

-A. HuXIey, "Punct,

I

"Dumbrava rosie".

verseaza Atlanticul

contrapunct".

I

- prima expozitie

de la New York la

a asociatiei "Gru-

Paris.

■R

pul celor 4".

-teoria expansiunii

Universului.

E

- teoria genelor.

- primele  vitamine

1

sintetice.

- primele experien-

te de televiziune.

- M. Sadoveanu,

1928

- dispersia  combi-

- M. Ravel, "Bole-

Ľ,■■

"Hanul Ancutei".

nata a luminii.

ro".

- "prima sinteza

- teoria cmpului

I

a muzicii  rom‚-

unitar.

nesti  este alca-

1

tuita de  Mihai)

I

Gr. Poslusnicu cu

titlul "Istoria mu-

1

zicii la romni".

K  - Se publica lucrari

- Mateiu 1. Cara-

1929

- primele

- Cocteau, "Copiii te-

m ale lui C. Moisil si

giale,  "Craii de

acceleratoare de

ribili".

  M. Manoilescu.

Curte Veche".

particule.

1

B  - Tudor Vianu, "Po-

1930

-teoria generala a

*  ezia lui Eminescu".

motoarelor cu reac-

I

tie.

l - Apare "Revista Is-

-Tudc Arghezi,

1931

- primul  microscop

- E. O'Neill, "Din ja-

.  torica Romna".

"Flori ae  Muci-

electronic.

le s-a Óntrupat Elec-

if -

gai".

tra".

- George Enes-

cu, "Oedip".

313


1

2

3

4

- Se fondeaza, la Bucuresti, Uniunea medicala balcanica. - Muzeul etnografic din Cluj.

- G. Calinescii, "Viata lui Mihai Eminescu".

1932

- neutronul. - deuteriul. - compozitia coles≠terolului.

- F. Mauriac, "Cui≠bul cu vipere".

- Folosirea "efectului Coanda".

- Gib  Mihaescu, "Rusoaica". -G. Ibraileanu, "Adela".

1933

- sinteza vitaminei CsiA.

- M. Sadoveanu, "Viata lui stefan cel Mare".

1934

- radioactivitatea artificiala, -tritiul.  ,

- primul desen ani≠mat  al lui Walt Disney  cu Mickey Mouse.

- M. Sadoveanu, "Fratii Jderi". - Opera "0 noap≠te furtunoasa" de Paul Constanti-nescu.

1935

- sulfamida. - radarul.

- G. Gershwin, "Poggy si Bess".

- Se Ónfiinteaza Muzeul satului din Bucuresti.

-T. Arghezi, "Versuri".

1936

- M. Mttchell, "Pe aripile vntului".

-1.  Lupas, "Istoria unirii romnilor". - E. Lovinescu "Is≠toria literaturii ro≠mne contempo≠rane".

1937

- sinteza  vitaminei B. - fabricarea nailo≠nului.

-Al. Rosetti, "Istoria limbii romne". - Enciclopedia Ro≠mniei (1938-1943)".

- Inaugurarea, la Trgu-Jiu, a com≠plexului  de lu≠crari  realizat de C. Brncusi.

1938

-fisiunea uraniului. - primul elicopter.

- S. M. Eisenstein, "Alexandr Nevski".

Document Info


Accesari: 2159
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )