Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadProgresul Ón cultura si stiinta, 1878-1938

istorie
ALTE DOCUMENTE

Primul razboi mondial
Zargidava
őntelepciunea pierduta
Napoleon I
ISTORIE - PLANIFICARE ANUALĂ
Terorismul israelian si tradarea americana, cauzele atacurilor din 11 septembrie
Dimitrie Cantemir - marele enciclopedist rom‚n si primul din neamul sau ales membru al unei academii straine -
ROMA ANTICA

Progresul Ón cultura si stiinta, 1878-1938(Tabel recapitulativ)


ROM¬NIA


EUROPA SI LUMEA


stiinte

Arte

Data

stiinte

Arte

1

2

3

4

1878

-Teza de doctorat

-Th. A.Edison -

- H. James, "Daisy

a lui Spiru Haret Ón

lampa electrica.

Miller".

matematica:††† "Asu-

pra††††† invariabilitatii

axelor mari ale or-

bitelor planetare".

1879

-Ónfiintarea Acade-

- I.L. Caragiale,

- Max††† Planck††† -

- F.M. Dostoievski,

miei Romne.

"0 noapte furtu- 646t1921g

principiile termo-di-

"Fratii Karamazov".

- Facultatea de

noasa".

.

namicii.

-H.'lbsen, "Nora".

medicina din lasi.

- Vasile Alec-

-Ch.†† Coloumb-

- P.I.Ceaikovski,

sandri, "Despot

■ legea††† atractiei††† si

"Evgheni Oneghin".

Voda".

respingerii†† sarcini-

lor electrice.

1880

- Grigore Tocilescu,

- Nicolae Grigo-

- L. Pasteur desco-

-A. Rodin, "Gndi-

"Dacia†† Ónainte†† de

rescu si Ion An-

pera stafilococul si

torul".

romani".

dreescu†††† expun

streptococul.

opere: "Evreul cu

gsca"††† si††† res-

pectiv†††† "Drumul

mare".

- scoala†† nationala

- Ion Creanga,

1881'

- L. von Ranke,

- M. Twatn, "Print si

de poduri si sosele

"Amintiri din co-

"Istoria universala".

Cersetor".

de la Bucuresti.

pilarie".

1/13 iul., apare

"Contemporanul".

- Se Ónfiinteaza Bi-

-Al. Macedonski,

1882

- R. Koch - bacilul

roul geologic.

"Poezii".

tuberculozei.

- prima centrala

electrica, publica, la

New York.

rtna


1

2

3

4

- Mihai†† Emines-

1883

- turbinade actiu-

-C. Collodi, "Aven-

cu, "Poezii".

ne cu vapori

turile lui Pinocchio".

- Statuia lui ste-

W.†† Dilthey,†† "Intro-

fan cel Mare de

ducereÓn†† stiintele

la lasi.

spiritului".

1884

Noi†† lucrari†† alelui

- I.L. Caragiale,

- legile osmozei.

- E. Degas si G.

Nicolae†††††† Densu-

"0 scrisoare pier-

- calculul diferential

Seurat picteaza

sianusi .A.D.Xe-

duta".

absolut.

"Calcatoresele" si

nopol,††† si††† anume

- pelicula††† fotogra-

"0 duminica la

"Revolutia lui Horea

fica.

Grande Jatte".

Ón†† Transilvania†† si

- linotipul.

Ungaria"††† si††† res-

pectiv†† "Teoria†† lui

Roessler".

1885

-Victor Babes pu-

- I.L.†† Caragiale,

- L. Pasteur - pri-

blicauntratatde

"D-ale†† Carnava-

mul††† vaccin††† anti-

bacteriologie.

lului".

rabic.

- Primul†† specta-col de opera Ón

limba romna.

1886

- Bogdan†† P.†† Has-

- Casa Lahovari.

-A. Rimbaud, "Ilu-

deu Óncepe publica-

- Statuia lui

minari".

rea lui "Etymologi-

Gheorghe Lazar

cumMagnumRo-

din Bucuresti.

mnie".

1887

-Alexandru Odo-

bescu, "Scrieri is-

torice si literare".

-A.D. Xenopol,

- "Fntna

1888

- anvelopa†††† pneu-

- primele tablouri

.Istoria romnilor

Blanduziei".

matica.

ale lui Toulouse

din Dacia Traiana".

- masina de calcu-

Lautrec.

lat moderna.

1889

- motorul†† asincron

- L.N. Tolstoi,

trifazat.

nvierea".

1890

- "Societatea††††† ro-

- I.L. Caragiale,

-bazele serologiei.

mna pentru stiinte".

"Napasta".

- prima maternitate.

- primul†† zbor†† pla-

nat.


1

2

3

4

- Se Ónfiinteaza la Bucuresti Fundatia universitara Carol I.

1891

-A.ConanDoyle, "Aventurile lui Sher-lock Holmes". - primele tablouri ale lui Gaugain -"Femei din Tahiti".

- I.L Caragiale, "Proza".

1892

- electronii. - motorul Diesel

- K. May, "Winne-tou".

- Grigore Antipa Ón≠fiinteaza Muzeul de istorie naturala.

- George Cosbuc, "Balade si idile".

1893

-1893-1896 - ex≠peditia lui Fr. Nan-sen la Polul Nord.

- D. Zamfirescu, "Viata la tara".

1894

- bazele sociologiei. - antena receptoare.

- R. Kypling, "Car≠tea junglei".

- prima Enciclope≠die romna a fost scrisa de CD. Loga.

1895

- razele X. - radioul. - telegraful fara fir. - cinematograful.

-H.G. Wells, "Ma≠sina timpului".

- Ónfiintarea Casei scoalelor.

- Cinematograful "Lumiere" la Bu≠curesti.

1896

- radioactivitatea.

-A.P. Cehov, "Pes≠carusul". - G.†† Puccini,†† "Bo≠ema".

- Institutul de arhi≠tectura†† din†† Bucu≠resti. - Expeditia lui Emil Racovita†† la†† Polul Sud (pna Ón 1899).

"1897

- electronul, -tubul cu raze ca≠todice.

- R. Tagore, "Poe≠me"

Lucrari ale lui L. Mrazec, N. Teclu, G. Tocilescu.

1898

- agentul malariei, -tunelul Simplon. - radiul si potasiul.

- H.G. Wells, "Raz≠boiul lumilor".

1899

- oteluri rapide.

-1. Sibelius, "Fin-landia".

- Petru Poni alca≠tuieste descrierea mineralogica a Ro≠mniei.

1900

- teoria cuantelor. - dirijabilul cu struc≠tura metalica.

- G. Puccini, "Tosca".

- Societatea corala Carmen.

1901

- adrenalina.

- concertele lui S.V. Rahmaninov.

310


I


1

2

3

4

- Al. Davilla "Vlaicu Voda".

1902

- M.Gorki,†† "Azilu de noapte".

-Traian Vuia sus≠tine ideea zborului cuunaparatmai greu dect aerul.

- B.St. Delavran-cea††† "Hagi††† Tu-dose".

1903

-A.P. Cehov, "Li≠vada cu visini".

1904

- prima dioda.

-G. Mahler, "Sim≠fonia a Vl-a".

- Doctoratul Ón ma≠tematica alluiDi-mitrie Pompeiu re≠zolva problema con≠tinuitatii functiilor de variabila.

1905

- telefonia continua.

- Contributiile lui George Ţiteica Ón geometrie. - Primul zbor al lui Traian Vuia.

1906

- rasina sintetica.

- M. Gorki, "Mama".

- Functiile†† lui†† Di-mitne Pompeiu.

- Opere†† ale†† lui St.†† Luchian††† C. Brncusi, si anu≠me "Anemori††† si "Sarutul".
1907

- cmpul molecu≠lar

- Observatorul†† as≠tronomic din Bucu≠resti. -Lucrari ale lui N. lorga, si anume "Is≠toria Imperiului Oto≠man"†† (Ón†† Ib.†† ger≠mana), si respectiv "Istoria dreptului ro≠mnesc din vremile celemaivechi†† si pna†† azi"†† si†† St. Longinescu.

- T.††† Maiorescu, "Critice".

1908

- sudura electrica.

- "B.†† St.†† Dela-vrancea,††† "Apus de soare".

1909

- masurarea†† . ma-natiilor rad>o<ict ve.

- R.M. Rilke, "Requiem".

- Ónfiintarea†† Comi≠siei istorice a Ro≠mniei.

- Muzeul†††† Simu din Bucuresti.

"no

1 .mpa cu neon.

- tablouri†† semnate de O. Kokoska.


311


1

2

3

4

- primul film ar≠tistic romnesc "Cucerirea Inde≠pendentei".

1911

- teoria translatiei continentelor.

1912

- metoda†† de†† cra≠care a petrolului.

- Th. Mann, "Moar≠tea la Venetia".

1913

- structura ato≠mului.

- Primele†† sapaturi arheologice la His≠tria

-C. Hogas, "Pe drumuri de mun≠te".

1914

- primul tanc.

- "RevistaIstorica" condusa de Nicoiae lorga.

- M. Sadoveanu, "Neamul soima-restilor".

1915

- vitamina B. - prima legatura radiofonica trans≠atlantica.

-G. Mistral, "Sone≠tele mortii".

1914-1918 primul razboi mondial

1919

- E. Lovinescu

- prima transmuta-

publica revista

tie atomica.

"Sburatorul".

- sonda acustica cu

ecou.

- Politehnica din

- L. Rebreanu,

1920

- teoriapsihologiei

-P. Valery, "Cimi-

Bucuresti.

"Ion".

individuale.

tirul marin".

- Primul Institut

speologic din lume

se deschide la Cluj.

- Se publica lucrari

- Apare la Cluj re-

1921

- S.Esenin,"Spo-

ale iui G. Antipa, P.

vista "Gndirea".

vedania†† unui†† hu-

Andrei, 0.Densu-

ligan".

sianu†† adica†† "Du-

narea si problemele

ei stiintifice, econo-

mice†† si††† politice",

"Sociologia†††† revo-

lutiei" si "Literatura

romna moderna".

- C.Kiritescu,"Is-

- L. Blaga, "Cul-

1922

- J. Joyce, "Ulisse".

toria razboiului pen-

tura††† si††† cons-

:ru†† Óntregirea†† Ro-

tiinta".

mniei".

312


1

2

3

4

- Muzeul militar na-

- 1.†† Teodoreanu,

1923

- efectul††† fotoelec-

-R.M.†† Rilke,†† "So-

tional din Bucuresti.

"Ulita copilariei".

tric.

fc\\c\r\ \ 11

netele catre Orfeu"

- ILHUI IUI.

- undele cerebrale.

t ■=

- prima expozitie

1924

- encefalograma.

-G.†††††††† Gershwin

!

a†† gruparii†† artis-

- bazele†† mecanicii

"Rapsodia†††† albas-

tice††† de††† avan-

cuantice.

tra".

garda.

- Generatorul cu

- M. Sadoveanu,

1925

- razele cosmice.

- productii†††††† cine-

K-,†† aburi.

"Venea o moara

- prima comunicare

matografice†† deS.

fc†† - Institutul de sta-

pe siret".radiotelefonica††† pe

Eisenstein - "Cruci-

&†† tistica generala.

unde scurte.

satorul Potemkin" s

m†† '

cu†† C.†† Chaplin†† -

"Goana dupa aur".

1

1926-1927

I

- M. Sadoveanu,

- C.†† Linbergh†† tra-

-A. HuXIey, "Punct,

I

"Dumbrava rosie".

verseaza Atlanticul

contrapunct".

I

- prima expozitie

de la New York la

a asociatiei "Gru-

Paris.

■R

pul celor 4".

-teoria expansiunii

Universului.

E

- teoria genelor.

- primele†† vitamine

1

sintetice.

- primele experien-

te de televiziune.

- M. Sadoveanu,

1928

- dispersia†† combi-

- M. Ravel, "Bole-

Ľ,■■

"Hanul Ancutei".

nata a luminii.

ro".

- "prima†† sinteza

- teoria cmpului

I

amuziciirom‚-

unitar.

nesti†† estealca-

1

tuita†† de†† Mihai)

I

Gr. Poslusnicu cu

titlul "Istoria mu-

1

zicii la romni".

K†† - Se publica lucrari

- Mateiu 1. Cara-

1929

- primele

- Cocteau, "Copiii te-

m†† ale lui C. Moisil si

giale,†† "Craii†† de

acceleratoare de

ribili".

†† M. Manoilescu.

Curte Veche".

particule.

1

B†† - Tudor Vianu, "Po-

1930

-teoria generala a

*††† ezia lui Eminescu".

motoarelor cu reac-

I

tie.

l††† - Apare "Revista Is-

-Tudc Arghezi,

1931

- primulmicroscop

- E. O'Neill, "Din ja-

.†††† torica Romna".

"Flori†† ae†† Muci-

electronic.

le s-a Óntrupat Elec-

if -

gai".

tra".

- George†† Enes-

cu, "Oedip".

313


1

2

3

4

- Sefondeaza,†† la Bucuresti,Uniunea medicala balcanica. - Muzeul etnografic din Cluj.

- G. Calinescii, "Viata lui Mihai Eminescu".

1932

- neutronul. - deuteriul. - compozitia coles≠terolului.

- F. Mauriac, "Cui≠bul cu vipere".

- Folosirea "efectului Coanda".

- Gib†† Mihaescu, "Rusoaica". -G. Ibraileanu, "Adela".

1933

- sinteza vitaminei CsiA.

- M. Sadoveanu, "Viata lui stefan cel Mare".

1934

- radioactivitatea artificiala, -tritiul.††††††††††††††††††† ,

- primul desen ani≠mat†† al††† lui††† Walt Disneycu†† Mickey Mouse.

- M. Sadoveanu, "Fratii Jderi". - Opera "0 noap≠te furtunoasa" de Paul††† Constanti-nescu.

1935

- sulfamida. - radarul.

- G. Gershwin, "Poggy si Bess".

- Se Ónfiinteaza Muzeul satului din Bucuresti.

-T. Arghezi, "Versuri".

1936

- M. Mttchell, "Pe aripile vntului".

-1.Lupas,"Istoria unirii romnilor". - E. Lovinescu "Is≠toria†† literaturii†† ro≠mne††† contempo≠rane".

1937

- sinteza†† vitaminei B. - fabricarea††† nailo≠nului.

-Al. Rosetti, "Istoria limbii romne". - Enciclopedia††† Ro≠mniei (1938-1943)".

- Inaugurarea, la Trgu-Jiu, a com≠plexului†† de†† lu≠crarirealizat de C. Brncusi.

1938

-fisiunea uraniului. - primul elicopter.

- S. M. Eisenstein, "Alexandr Nevski".
Document Info


Accesari: 2090
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )