Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Progresul în cultura si stiinta, 1878-1938

istorie


Progresul n cultura si stiinta(Tabel recapitulativ)

ROM NIA

EUROPA SI LUMEA


stiinte

Arte

Data

stiinte

Arte-Teza de doctorat-Th. A. Edison -

- H. James, Daisy

a lui Spiru Haret nlampa electrica

Miller".

matematica Asu-

pra      invariabilitatii

axelor mari ale or-

bitelor planetare".


nfiintarea Acade-

- I.L. Caragiale,


- Max Planck -

- F.M. Dostoievski,

miei Rom ne.

0 noapte furtu- 646t1921g


principiile termo-di-

Fratii Karamazov".

- Facultatea de

noasa".


namicii.

-H.'lbsen, Nora".

medicina din lasi.

- Vasile Alec-


-Ch. Coloumb -

- P. I. Ceaikovski,


sandri, Despot


■ legea atractiei si

Evgheni Oneghin".


Voda".


respingerii sarcini-

lor electrice.- Grigore Tocilescu,

- Nicolae Grigo-


- L. Pasteur desco-

-A. Rodin, G ndi-

Dacia nainte de

rescu si Ion An-


pera stafilococul si

torul".

romani".

dreescu     expun


streptococul.opere: Evreul cu

g sca" si res-

pectiv     Drumul

mare".
scoala nationala

- Ion Creanga


- L. von Ranke,

- M. Twatn, Print si

de poduri si sosele

Amintiri din co-


Istoria universala".

Cersetor".

de la Bucuresti.

pilarie".
1/13 iul., apare

Contemporanul".

- Se nfiinteaza Bi-

-Al. Macedonski,


- R. Koch - bacilul


roul geologic.

Poezii".


tuberculozei.

- prima centrala

electrica, publica, la

New York.


rtna- Mihai Emines-


- turbina de actiu-

-C. Collodi, Aven-


cu, Poezii".


ne cu vapori

turile lui Pinocchio".


- Statuia lui ste-


W. Dilthey, Intro-fan cel Mare de


ducere n stiintelela lasi.


spiritului".Noi lucrari ale lui

- I.L. Caragiale,


- legile osmozei.

- E. Degas si G.

Nicolae       Densu-

0 scrisoare pier-


- calculul diferential

Seurat picteaza

sianu si .A.D. Xe-

duta".


absolut.

Calcatoresele" si

nopol, si anume- pelicula fotogra-

0 duminica la

Revolutia lui Horeafica

Grande Jatte".

n Transilvania si- linotipul.


Ungaria" si res-

pectiv Teoria lui

Roessler".


-Victor Babes pu-

I.L. Caragiale,


- L. Pasteur - pri-


blica un tratat de

D-ale Carnava-


mul vaccin anti-


bacteriologie.

lului".


rabic.- Primul specta-

col de opera n

limba rom na

- Bogdan P. Has

- Casa Lahovari.-A. Rimbaud, Ilu-

deu ncepe publica-

- Statuia luiminari".

rea lui Etymologi-

Gheorghe Lazar
cum Magnum Ro-

din Bucuresti.
m nie".-Alexandru Odo-

bescu, Scrieri is-

torice si literare".
-A.D. Xenopol,

F nt na


- anvelopa     pneu-

- primele tablouri

.Istoria rom nilor

Blanduziei".


matica

ale lui Toulouse

din Dacia Traiana".- masina de calcu-

Lautrec.
lat moderna

- motorul asincron

- L.N. Tolstoi,
trifazat.

nvierea".


Societatea      ro-

- I.L. Caragiale,


-bazele serologiei.


m na pentru stiinte".

Napasta".


- prima maternitate.

- primul zbor pla-

nat.- Se nfiinteaza la Bucuresti Fundatia universitara Carol I.
-A. Conan Doyle, Aventurile lui Sher-lock Holmes". - primele tablouri ale lui Gaugain - Femei din Tahiti".


- I.L Caragiale, Proza".


- electronii. - motorul Diesel

- K. May, Winne-tou".

- Grigore Antipa n­fiinteaza Muzeul de istorie naturala

- George Cosbuc, Balade si idile".


-1893-1896 - ex­peditia lui Fr. Nan-sen la Polul Nord.- D. Zamfirescu, Viata la tara".


- bazele sociologiei. - antena receptoare.

- R. Kypling, Car­tea junglei".

- prima Enciclope­die rom na a fost scrisa de CD. Loga.- razele X. - radioul. - telegraful fara fir. - cinematograful.

-H.G. Wells, Ma­sina timpului".

nfiintarea Casei scoalelor.

- Cinematograful Lumiere" la Bu­curesti.


- radioactivitatea.

-A.P. Cehov, Pes­carusul". - G. Puccini, Bo­ema".

- Institutul de arhi­tectura din Bucu­resti. - Expeditia lui Emil Racovita la Polul Sud (p na n 1899).


"1897

- electronul, -tubul cu raze ca­todice.

- R. Tagore, Poe­me"

Lucrari ale lui L. Mrazec, N. Teclu, G. Tocilescu.- agentul malariei, -tunelul Simplon. - radiul si potasiul.

- H.G. Wells, Raboiul lumilor".
- oteluri rapide.

Sibelius, Fin-landia".

- Petru Poni alctuieste descrierea mineralogica a Ro­m niei.- teoria cuantelor. - dirijabilul cu struc­tura metalica

- G. Puccini, Tosca".


Societatea corala Carmen.


- adrenalina.

- concertele lui S.V. Rahmaninov.


I
- Al. Davilla Vlaicu Voda".- M. Gorki, Azilu de noapte".

-Traian Vuia sus­tine ideea zborului cu un aparat mai greu dec t aerul.

- B.St. Delavran-cea Hagi Tu-dose".-A.P. Cehov, Li­vada cu visini".
- prima dioda

-G. Mahler, Sim­fonia a Vl-a".

- Doctoratul n ma­tematica al lui Di-mitrie Pompeiu re­zolva problema con­tinuitatii functiilor de variabila- telefonia continua


- Contributiile lui George iteica n geometrie. - Primul zbor al lui Traian Vuia.- rasina sintetica

- M. Gorki, Mama".

- Functiile lui Di-mitne Pompeiu.

- Opere ale lui St. Luchian C. Br ncusi, si anu­me Anemori si Sarutul".


- c mpul molecu­lar


- Observatorul as­tronomic din Bucu­resti. -Lucrari ale lui N. lorga, si anume Is­toria Imperiului Oto­man" ( n Ib. ger­mana si respectiv Istoria dreptului ro­m nesc din vremile cele mai vechi si p na azi" si St. Longinescu.

- T. Maiorescu, Critice".


- sudura electrica- "B. St. Dela-vrancea, Apus de soare".


- masurarea . ma-natiilor rad>o<ict ve.

- R.M. Rilke, Requiem".

nfiintarea Comi­siei istorice a Ro­m niei.

- Muzeul     Simu din Bucuresti.

"no

.mpa cu neon.

- tablouri semnate de O. Kokoska.
- primul film ar­tistic rom nesc Cucerirea Inde­pendentei".


- teoria translatiei continentelor.

- metoda de cra­care a petrolului.

- Th. Mann, Moar­tea la Venetia".
- structura ato­mului.


- Primele sapaturi arheologice la His­tria

-C. Hogas Pe drumuri de mun­te".


- primul tanc.


Revista Istorica" condusa de Nicoiae lorga.

- M. Sadoveanu, Neamul soima-restilor".


- vitamina B. - prima legatura radiofonica trans­atlantica

-G. Mistral, Sone­tele mortii".

primul razboi mondial
- E. Lovinescu


- prima transmuta-publica revista


tie atomicaSburatorul".


- sonda acustica cu

ecou.


- Politehnica din

- L. Rebreanu,


- teoria psihologiei

-P. Valery, Cimi-

Bucuresti.

Ion".


individuale.

tirul marin".

- Primul Institut

speologic din lume

se deschide la Cluj.

- Se publica lucrari

- Apare la Cluj re-- S. Esenin, Spo-

ale iui G. Antipa, P.

vista G ndirea".vedania unui hu-

Andrei, 0. Densu-
ligan".

sianu adica Du-

narea si problemele

ei stiintifice, econo-

mice si politice",

Sociologia     revo-

lutiei" si Literatura

rom na moderna".

- C. Kiritescu, Is-

- L. Blaga, Cul-- J. Joyce, Ulisse".

toria razboiului pen-

tura si cons-
:ru ntregirea Ro-

tiinta".
m niei".
- Muzeul militar na-

- 1. Teodoreanu,
- efectul fotoelec-

-R.M. Rilke, So-

tional din Bucuresti.

Ulita copilariei".
tric.

fc\\c\r\ \ 11

netele catre Orfeu"


ILHUI IUI.

- undele cerebrale.


t ■=

- prima expozitie
- encefalograma.

-G.         Gershwin


a gruparii artis-
- bazele mecanicii

Rapsodia     albas-


tice de avan-
cuantice.

tra".


garda


- Generatorul cu

- M. Sadoveanu,
- razele cosmice.

- productii       cine-

K-, aburi.

Venea o moara
- prima comunicare

matografice de S.

fc - Institutul de sta-

pe siret".
radiotelefonica pe

Eisenstein - Cruci-

& tistica generala

unde scurte.

satorul Potemkin" s

m '


cu C. Chaplin -Goana dupa aur".


I

- M. Sadoveanu,
C. Linbergh tra-

-A. HuXIey, Punct,

I

Dumbrava rosie".
verseaza Atlanticul

contrapunct".

I

- prima expozitie
de la New York laa asociatiei Gru-
Paris.


■R

pul celor 4".
-teoria expansiuniiUniversului.


E

- teoria genelor.- primele vitaminesintetice.- primele experien-te de televiziune.- M. Sadoveanu,
- dispersia combi-

- M. Ravel, Bole-


Hanul Ancutei".
nata a luminii.

ro".


prima sinteza
- teoria c mpului


I

a muzicii rom
unitar.nesti este alca-tuita de Mihai)


I

Gr. Poslusnicu cutitlul Istoria mu-zicii la rom ni".


K - Se publica lucrari

- Mateiu 1. Cara-
- primele

- Cocteau, Copiii te-

m ale lui C. Moisil si

giale, Craii de
acceleratoare de

ribili".

■ M. Manoilescu.

Curte Veche".
particule.B - Tudor Vianu, Po-

-teoria generala a


* ezia lui Eminescu".

motoarelor cu reac-


I

tie.


l - Apare Revista Is-

-Tudc Arghezi,
- primul microscop

- E. O'Neill, Din ja-

torica Rom na".

Flori ae Muci-
electronic.

le s-a ntrupat Elec-

if

gai".

tra".


- George Enes-cu, Oedip".
- Se fondeaza, la Bucuresti, Uniunea medicala balcanica - Muzeul etnografic din Cluj.

- G. Calinescii, Viata lui Mihai Eminescu".


- neutronul. - deuteriul. - compozitia coles­terolului.

- F. Mauriac, Cui­bul cu vipere".

- Folosirea efectului Coanda".

- Gib Mihaescu, Rusoaica". -G. Ibraileanu, Adela".


- sinteza vitaminei CsiA.- M. Sadoveanu, Viata lui stefan cel Mare".


- radioactivitatea artificiala -tritiul.                    ,

- primul desen ani­mat al lui Walt Disney cu Mickey Mouse.


- M. Sadoveanu, Fratii Jderi". - Opera 0 noap­te furtunoasa" de Paul Constanti-nescu.


- sulfamida. - radarul.

- G. Gershwin, Poggy si Bess".

- Se nfiinteaza Muzeul satului din Bucuresti.

-T. Arghezi, Versuri".- M. Mttchell, Pe aripile v ntului".

1. Lupas, Istoria unirii rom nilor". - E. Lovinescu Is­toria literaturii ro­m ne contempo­rane".- sinteza vitaminei B. - fabricarea nailo­nului.


-Al. Rosetti, Istoria limbii rom ne". - Enciclopedia Ro­m niei (1938-1943)".

- Inaugurarea, la T rgu-Jiu, a com­plexului de lu­crari realizat de C. Br ncusi.


-fisiunea uraniului. - primul elicopter.

- S. M. Eisenstein, Alexandr Nevski".Document Info


Accesari: 3098
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )