Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
CUNOASTEREA MEDIULUI

profesor scoala


ALTE DOCUMENTE

Matematica -Elemente de algebra
Proiect didactic - Limba si literatura romana
PROIECT DIDACTIC - Adunarea si scaderea numerelor formate din zeci si unitati cu un numar format din zeci
Analiza statistica a evaluarii progresului scolar al elevilor cls. a VIII-a la unitatea de invatare- MECANICA FLUIDELOR
EDUCATIE - Definitii
Metode psihostimulative centrate pe elev utilizate pentru imbunatatirea achizitiilor de citit-scris la clasele I-II
Test de evaluare initial Clasa a VI-a
Arii si niveluri de evaluare
STATUTUL DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE
Modernizarea curriculumului prin utilizarea unor metode inovatoare in alternativa Step by Step


 3

 


CUNOAsTEREA MEDIULUI

                                                                                   

           ARIA CURRICULARĂ    Matematica si stiinte ale naturii

                        DISCIPLINA                      Cunoasterea mediului

                        CURRICULUM                 Nucleu

                        NUMĂR ORE                   1 ore pe saptamâna - 34 ore anual

 

NR.

CRT.

SEMESTRUL

NR.

ORE

1.

          Sem.    I

17

2.

Sem. al II-lea

17

3.

TOTAL

34

                        MANUAL   Cunoastrea mediului

                                    AUTORII   Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu;

                                    EDITURA "Aramis"

3.1. Obiective cadru

1.    Dezvoltarea capacitatii de observare, explorare si întelegere a realitatii din mediul înconjurator

2.    Cunoastrea, întelegerea si utilizarea în comunicare a unor termeni specifici pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurator

3.    Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjurator, prin stimularea interesului fata de pastrarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 838d33i

3.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

1. Dezvoltarea capacitatilor de observare, explorare si întelegere a realitatii din mediul înconjurator

1.1.sa descrie caracteristici ale mediului natural

1.2.sa identifice asemanari si deosebiri între vietuitoarele din mediul apropiat

1.3.sa observe si sa denumeasca efectele unor fenomene din natura asupra vietuitoarelor

2. Cunoasterea, întelegerea si utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurator

2.1.sa utilizeze un limbaj specific stiintelor naturii în descrierea unor vietuitoare,  fenomene din mediul înconjurator

2.2.sa formuleze întrebari în legatura cu fenomenele observate

2.3.sa utilizeze simboluri si informatii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurator

3. Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjurator, prin stimularea interesului fata de pastrarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 838d33i

3.1.sa identifice cai prin care poate contribui la mentinerea unui mediu sanatos

3.2.sa participe la actiuni de îngrijire a mediului

3.3.sa enumere si sa descrie câteva actiuni proprii pentru pastrarea igienei locuintei si a clasei

3.3.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. crt.

Unitati de învatare

Ob.

 de

ref.

Continuturi

Nr.

ore

Sapt

Obs.

1.

Elemente ale mediului natural

1.1.

2.1.

2.2.;

2.3.

·   Unde ai fost în vacanta mare?

( reactualizarea cunostintelor din clasa I )

·   La munte

·   La câmpie

·   Recapitulare

● Evaluare5

I-V

Sem.I

2.

Plante si animale

2.1.;

2.2.;

1.2.;

1.3.

● Plantele

-alcatuirea unei plante

-în gradina de legume

-cereale

-în livada

-în padure

-de ce au nevoie plantele?

- Evaluare

● Animalele

-alcatuirea unui animal

-animale domestice

-animale salbatice

-de ce au nevoie animalele

● Evaluare

16

VI-XVII

12 ore Sem.I

 + 4 ore Sem.II

3.

Fenomene ale naturii

1.3.;

2.2.;

2.1.;

2.3.;

● Modificari în viata plantelor si animalelor determinate de succesiunea anotimpurilor

● Activitati ale omului specifice fiecarui anotimp în mediul rural sau urban

Evaluare

4

XVIII-XXV

4.

Educatie pentru sanatate

3.1. 3.2. 3.3.

● Igiena locuintei

● Igiena clasei

● Evaluare

3

XXVI-XXVIII

5.

Protejarea mediului inconjurator

2.1. 3.1. 3.2.

·   Actiuni care dauneaza mediul înconjurator

·   Protejarea mediului înconjurator de catre copii

·   Recapitulare

● Evaluare

4

XXIX-

XXXII

6.

Recapitulare finala

1.1; 1.2. 2.1.; 3.1. 3.2. 3.3.

● Plantele si animalele

● Fenomene ale naturii

● Igiena locuintei, a clasei

● Protejarea mediului înconjurator

Evaluare finala

2

XXXIII-XXXIV


♣ Unitatea de învatare 1: Elemente ale mediului natural

   Nr.ore: 5                                                                                                                                                      

Nr. Crt.

Continuturi

( detalieri)

Ob.

de

ref.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

( instrumente)

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

·   Unde ai fost în vacanta mare?

( reactualizarea cunostintelor din

clasa I )

·   La munte

·   La câmpie

·   Recapitulare

●Evaluare sumativa

1.1.

2.1.

2.2.;

2.3.

- recunoasterea în desene, machete, imagini a unor forme de relief (munti, câmpii);

- efectuarea unor excursii, drumetii pentru cunoasterea  localitatii natale;

- recunoasterea in imagini a muntilor, ca forma de relief cea mai inalta

- identificarea plantelor si animalelor ce cresc si traiesc în zona de munte

- completarea unor enunturi lacunare

- recunoasterea în imagini a plantelor si animalelor care cresc si traiesc în zona de munte

- realizarea unor albume cu ilustratii care reprezinta peisaje de munte

- recunoasterea în imagini a câmpiei, ca forma de relief joasa, întinsa, neteda- identificarea plantelor si animalelor ce cresc si traiesc în zona de câmpie

- recunoasterea în imagini a plantelor si animalelor care cresc si traiesc în zona de câmpie

- identificarea plantelor cultivate de om la câmpie, rolul acestora în alimementatia oamenilor si animalelor

- realizarea unor albume cu ilustratii care reprezinta peisaje de câmpie

- completarea unor enunturi lacunare

- gruparea plantelor si animalelor în functie de forma de relief

- identificarea unor asemanari si deosebiri între vietuitoarele din mediul apropiat

- selectarea si desenarea  partilor care lipsesc din  plantele  desenate  pe  fise;

- identificarea  unor cai  prin care pot contribui la mentinerea unei vieti sanatoase a plantelor

- realizarea unor colaje, albume

- completarea unor enunturi lacunare

M. -desene

- machete

- imagini

P. - conversatia

- observatia

- explicatia

- jocul didactic

- dialogul dirijat

- dialogul dirijat

- brainstoming

- ciorchinele

- cadranele

- ,, stiu/ vreu sa stiu/ am aflat"

- activitate frontala

- activitate pe grupe

T.             ore

- observarea sistematica

- proba orala

- proba practica

- portofoliul

- proba scrisa


♣ Unitatea de învatare 2: Plante si animale

   Nr.ore:16   =   12 ore sem.I +4 ore sem. al II-lea                                                                                                                                                

1

2

3

4

5

6

7

Plante

● Alcatuirea unei plante

● În gradina de legume

● Cereale

● În livada

● În padure

● De ce au nevoie plantele?

● Recapitulare.

Evaluare

Animale

● Alcatuirea unui animal

● Animale domestice

● Animale salbatice

● De ce au nevoie animalele?

● Recapitulare.

Evaluare

2.1.;

2.2.;

1.2.;

1.3.

2.1.;

2.2.;

1.2.;

1.3.

- Observarea unor plante din mediul apropiat

- Recunoasterea partilor componente ale unei plante pe baza unor materiale din natura, planse

- Recunoasterea si identificarea unor plante dupa partile componente

- Colectarea unor parti ale plantelor si presarea lor

- Realizarea unui mic ierbar

- Descrierea legumelor si rolul acestora în alimentatie

- Clasificarea legumelor dupa partea din planta care se consuma

- Identificarea asemanarilor si deosebirilor între legume

- Descrierea cerealelor si rolul acestora în alimentatie

- Identificarea asemanarilor si deosebirilor între cereale

- Enumerarea produselor obtinute din grâu sau porumb

- Realizarea unor colectii e seminte

- Punerea la încoltit a unor boabe de grâu/porumb

- Identificarea pomilor fructiferi ce se cultiva în tara noastra

- Rolul fructelor în alimentatie

- Identificarea asemanarilor si deosebirilor între pomi fructiferi/fructe

- Clasificarea fructelor dupa anumite cerinte

- Denumirea unor produse ce se obtin prin prelucrarea fructelor

- Desenarea unor fructe cunoscute

- Recunoasterea arborilor ce cresc în zona de câmpie si munte

- Identificarea arborilor dupa frunzele si fructele lor

- Compararea arborilor dupa coroana, scoarta, frunze, fructe

- Enumerarea unor foloase pe care le aduce padurea omului

- Realizarea unui afis " Cum aparam padurea"

- Realizarea unor experimente simple

- Activitati practice de îngrijire a plantelor din clasa

- identificarea necesitatilor unei plante pentru a trai si a se dezvolta

- Gasirea unor informatii despre diferitele conditii de viata ale plantelor

- Completarea unor enunturi lacunare

- Recunoasterea unor plante din imagini

- Clasificarea plantelor dupa anumite cerinte

- Compararea unor plante

- Denumirea partilor componente ale unei plante

- Realizarea unor corespondente între partile plantelor si rolul acestora

- Desenarea unei plante la alegere cu partile ei componente

- Enumerarea factorilor ce influenteaza cresterea si dezvoltarea plantelor

- observarea unor animale din mediul apropiat;

- compararea animalului adult cu puiul acestuia;

- descrierea verbala a unor animale din mediul apropiat;

- recunoasterea partilor componente ale corpului unui animal, pe baza unor materiale din natura, planse, machete, desene;

- ex.-joc de stabilire a unor asemanari si deosebiri între animale;

- identificarea  animalelor  domestice din gospodarie ;

 - identificarea  foloaselor  pe  care  le au  oamenii  de  la  animale;

- numirea adaposturilor  pentru fiecare animal ;

- asocierea  animalului  cu  hrana corespunzatoare ;

- identificarea produselor pe care le avem de la animalele din gospodarie ;

- identificarea  animalelor  salbatice

- identificarea asemanarilor si deosebirilor dintre animalele domestice si cele salbatice

- selectarea de imagini, desene cu animale pentru completarea portofoliului

- îngrijirea animalelor  de acasa

- recunoasterea unor masuri de protejare a animalelor

- clasificarea animalelor dupa diferite cerinte ( mediu de viata, hrana, înmultire etc.)

- identificarea necesitatilor unei plante pentru a trai si a se dezvolta

- Gasirea unor informatii despre diferitele conditii de viata ale animalelor

- Completarea unor enunturi lacunare

- Recunoasterea unor animale din imagini

- Clasificarea animalelor dupa anumite cerinte

- Compararea unor animale

- Denumirea partilor componente ale unei plante

M. - manualul

- plantele din clasa

- desene

- machete

- imagini

- film didactic

- plante din mediul apropiat

- atlas botanic

- povestiri/

legende despre

plante

- portofoliul clasei si al elevului

P.- observarea

-explicatia

- descrierea

- demonstratia

- conversatia euristica

- experimentul

- jocul didactic

- brainstoming

- ciorchinele

- cadranele

- ,, stiu/ vreu sa stiu/ am aflat"

- act.frontala

- act.pe grupe

- activitatea

independenta

M. - manualul

- desene

- machete

- imagini

- film didactic

- atlas zoologic

- povestiri/

legende despre

animale

- portofoliul clasei si al elevului

P.- observarea

-explicatia

- descrierea

- demonstratia

- conversatia euristica

- experimentul

- brainstoming

- ciorchinele

- cadranele

- ,, stiu/ vreu sa stiu/ am aflat"

- jocul didactic

- act.frontala

- act.pe grupe

- activitatea

independenta

T.            ore

- observarea sistematica

- proba orala

- proba practica

- analiza si notarea lucrarilor practice

- portofoliul

- proba scrisa

- observarea sistematica

- proba orala

- proba practica

- portofoliul

- analiza si notarea lucrarilor practice

- proba scrisa


     ♣ Unitatea de învatare 3: Fenomene ale naturii

   Nr.ore:4                                                                                                                                                       

1

2

3

45

6

7

Cum sunt influentate vietuitoarele de anotimpuri?

● Anotimpurile si vietuitoarele

● Recapitulare

Evaluare

1.3.;

2.2.;

2.1.;

2.3.;

- reactualizarea cunostintelordespre fenomenele naturii

- identificarea în natua, planse, imagini a fenomenelor naturii; redarea lor prin desene;

- comunicarea (prin desene sau verbala) a unor efecte pe care le au fenomenele naturii asupra mediului înconjurator;

- observarea în situatii concrete sau pe baza unor planse, imagini, a modificarilor din viata plantelor, animalelor, omului, determinate de succesiunea anotimpurilor;

- observarea unor reactii ale plantelor, animalelor, omului la influenta factorilor de mediu;

- comunicarea orala a observatiilor proprii facute în timpul unor experimente;

- descrierea verbala a unor caracteristici ale anotimpurilor;

- activitate recreativa

- activitate practica

- joc de rol

- memorarea unor poezii despre fenomene ale naturii sau anotimpuri

M. - manualul

- imagini

-creioane colorate

- fise de lucru

P. observarea

-explicatia

- descrierea

- demonstratia

- conversatia euristica

- experimentul

- jocul didactic

- brainstoming

- ciorchinele

- cadranele

- ,, stiu/ vreu sa stiu/ am aflat"

- act.frontala

- act.pe grupe

- activitatea

independenta

T.

- observarea sistematica

- proba orala

- proba practica

- analiza si notarea lucrarilor practice

- portofoliul

- proba scrisa

    ♣ Unitatea de învatare 4: Educatie pentru sanatate

   Nr.ore:3                                                                                                                                                    

1

2

3

4

5

6

7

● Igiena locuintei

 

● Igiena clasei

● Recapitulare

● Evaluare

3.1.

3.2.

3.3.

- alcatuirea unor reguli de igiena individuala si colectiva;

- descrierea unor activitati ale elevilor pentru pastrarea curateniei în clasa, acasa, în camera proprie

-  activitati practice de îngrijire a clasei.

- alcatuirea unor postere care cuprind reguli de igiena individuala si colectiva

- realizarea de desene cu tematica de educatie sanitara

- jocuri de rol, concursuri

- realizarea de desene, lucrari practice cu tematica de educatie sanitara;

- concurs între clase: ,, Clasa mea e cea mai frumoasa"

- memorarea si reitarea unor poezii

M.- manualul

- obiecte sanitare

- imagini

-creioanecolorate

- fise de lucru

P. - conversatia

- jocul didactic

- brainstoming

- ciorchinele

- cadranele

- ,, stiu/ vreu sa stiu/ am aflat"

- act.frontala

- act.pe grupe

- activitatea

independenta

T.       ore

- observarea sistematica

- proba orala

- proba practica

- analiza si notarea lucrarilor practice

- portofoliul

- proba scrisa

♣ Unitatea de învatare 5: Protejarea mediului înconjurator

   Nr.ore: 4                                                                                                                                                    

1

2

3

4

5

6

7

·   Actiuni care dauneaza mediul înconjurator

·   Protejarea mediului înconjurator de catre copii

·   Recapitulare

Evaluare

2.1.

3.1.

3.2.

- efectuarea unor excursii sau drumetii în scopul observarii efectelor unor activitati ale omului asupra mediului apropiat;

- descrierea (verbala, prin desene, lucrari practice) a efectelor benefice sau nocive ale activitatii copilului asupra mediului apropiat;

- recunoasterea unor masuri de protejare a plantelor si animalelor

- jocuri de rol

- ex. de observare a unor planse didactice de genul "Asa da, asa nu!"

-ex. de precizare a actiunilor prin care copiii pot contribui la protejarea mediului

- prezentarea unor actiuni facute de copii cu influente negative asupra animalelor;

- selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurator;

- identificarea în mediul înconjurator sau în imagini a unor zone afectate;

- jocuri de rol, expozitii de desene, concursuri;

- expozitii cu lucrari / jucarii realizate din deseuri;

- utilizarea unor unelte si materiale necesare activitatii de curatare a mediului .

M.- manualul

- imagini

-creioane colorate

- fise de lucru

- portofoliul elevului

P. - conversatia

- jocul didactic

- brainstoming

- ciorchinele

- cadranele

- ,, stiu/ vreu sa stiu/ am aflat"

- act.frontala

- act.pe grupe

- activitatea

independenta

T.          ore

- observarea sistematica

- proba orala

- proba practica

- analiza si notarea lucrarilor practice

- portofoliul

- proba scrisa

       

 

   ♣ Unitatea de învatare 6: Recapitulare finala

   Nr.ore: 2                                                                                                                                                 

1

2

3

4

5

6

7

● Plantele si animalele

● Fenomene ale naturii

● Igiena locuintei, a clasei

● Protejarea mediului inconjurator

Evaluare finala

1.1; 1.2. 2.1.; 3.1. 3.2. 3.3.

- ex.de identificare a partilor componente a unei plante sau a corpului unui animal

- identificarea etapelor de dezvoltare a unei plante sau a unui animal

- ex. de identificare si denumire a animalelor domestice si salbatice

- completarea unui rebus; jocuri de rol;

- efectuarea unor experimente;

- completarea unor fise de observare;

- realizarea de desene; cântece,poezii,ghicitori.

M. - manualul

- materiale pt.experimente

- fise de lucru

P.-experimentul

- convorbirea

- brainstoming

- ciorchinele

- cadranele

- ,, stiu/ vreu sa stiu/ am aflat"

- act.frontala.pe grupe,individu-

ala.

T           ore

- observarea sistematica

- proba orala

- proba practica

- analiza si notarea lucrarilor practice

- portofoliul

- proba scrisa


loading...
Document Info


Accesari: 14373
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )