Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PLANIFICARE ANUALA CLASA a VI - a MATEMATICA - Algebra

profesor scoala


ALTE DOCUMENTE

BAC 2002 1-2 ore Engleza
PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE - Stiinte si tehnologii
CONDITII DE OBTINERE A CERTIFICATULUI ARTISTRY
Cunostintele obtinute prin studiu
PROIECT DE LECTIE INFORMATICA
Proiect de lectie Educatie fizica si sport
FISA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVULUI:
CARACTERUL EDUCATIV AL INSTRUCTIEI
ARII SI NIVELE DE EVALUARE
UNITATI DE INVATARE Proprietati ale substantelor

PLANIFICARE ANUALA

CLASA a VI - a

ANUL SCOLAR 2009 - 2010Disciplina: MATEMATICA - Algebra

Profesor:

Unitatea de invatamant:

Numar de ore pe saptamana: 2 ore

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Numar de ore

Sem. I

Sem. II 818f55i

1

Multimea numerelor naturale

14

-

2

Multimea nr. rationale pozitive

22

-

3

Rapoarte si proportii

-

13

4

Numere intregi

-

13

5

Recapitulare anuala

-

8

Total ore pe semestre

36

34

Total ore anual

70

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Numar de ore

Sem. I

Sem. II 818f55i

1

Dreapta

9

-

2

Unghiuri

12

-

3

Congruenta triunghiurilor

15

-

4

Perpendicularitate

-

13

5

Paralelism

-

4

6

Proprietati ale triunghiului

-

9

7

Recapitulare anuala

-

8

Total ore pe semestre

36

34

Total ore anual

70

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA

CLASA a VI- a

2 ore saptamanal

Semestrul I

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Competente

specifice

Continuturi

Nr. ore

Sapt

Obs.

1

Multimea numerelor naturale

1.    Identificarea in exemple, in exercitii sau in probleme a notiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere compuse, cmmdc, cmmmc

2.    Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale in produs de puteri de numere prime

3.    Utilizarea algoritmilor pentru determinarea cmmdc, cmmmc a doua sau mai multor numere naturale

4.    Exprimarea caracteristicilor relatiei de divizibilitate in multimea numerelor naturale, in exercitii si probleme care se rezolva folosind divizibilitatea

5.    Deducerea unor proprietati ale divizibilitatii in multimea numerelor naturale

6.    Transpunerea unei situatii-problema in limbajul divizibilitatii, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului

1. Operatii cu numere naturale

2. Reguli de calcul cu puteri

1

1

1

1. Divizor, multiplu, criterii de divizibilitate cu 10; 2; 5; 3; 9

2. Numere prime si numere compuse

1

1

2

1. Descompunerea numerelor naturale in produs de puteri de numere prime

2. Proprietati ale relatiei de divizibilitate in N

1

1

3

1. Exercitii

2. Divizori comuni a doua sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c; numere prime intre ele

1

1

4

1. Multipli comuni a doua sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c; relatia dintre c.m.m.d.c si c.m.m.m.c

2. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea

1

1

5

1. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea

2. Exercitii

1

1

6

1. Exercitii

2. Test de evaluare

1

1

7

2

Nr. crt.

Multimea numerelor rationale pozitive

Unitatea

de

invatare

1.    Recunoasterea fractiilor echivalente, a fractiilor ireductibile si a formelor de scriere a unui numar rational

Competente

specifice

1. Fractii echivalente; fractie ireductibila ; notiunea de numar rational; forme de scriere a unui numar rational;

2. Adunarea nr. rationale pozitive

Continuturi

1

1

Nr. ore

8

Sapt

Obs.

2

Multimea numerelor rationale pozitive

2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere rationale pozitive pentru rezolvarea ecuatiilor de tipul: ; ; ();, unde a,b si c sunt numere rationale mai mari sau egale cu 0 sau numere intregi care permit efectuarea operatiilor

3. Utilizarea proprietatilor operatiilor in efectuarea calculelor cu numere rationale pozitive

4. Redactarea solutiilor unor probleme rezolvate prin ecuatiile studiate in multimea numerelor rationale pozitive

5. Determinarea regulilor de calcul eficiente in efectuarea calculelor cu numere rationale pozitive

6. Interpretarea matematica a unor probleme practice prin utilizarea operatiilor cu numere rationale pozitive si a ordinii efectuarii operatiilor

1. Scaderea nr.rationale pozitive

2. Inmultirea nr. rationale pozitive

1

1

9

1. Exercitii

2. Ridicarea la putere cu exponent nat. a unui numar rational pozitiv

1

110

1. Impartirea nr.rationale pozitive

2. Ordinea efectuarii operatiilor cu numere rationale pozitive

1

1

11

1. Exercitii

2. Recapitulare pentru teza

1

1

12

1. Recapitulare pentru teza

2. Teza semestrul I

1

1

13

1. Media aritmetica ponderata a unor numere rationale pozitive

2. Ecuatii

1

1

14

1. Exercitii

2. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor

1

1

15

1. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor

2. Exercitii recapitulative

1

1

16

1. Exercitii recapitulative

2. Exercitii recapitulative

1

1

17

1. Exercitii recapitulative

2. Exercitii recapitulative

1

1

18

PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA

CLASA a VI- a

2 ore saptamanal

Semestrul II

Nr

crt

Unitatea de invatare

Competente

specifice

Continuturi

Nr.

ore

Sapt

Obs.

3

Rapoarte si proportii

1.    Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers proportionale in enunturi diverse

2.    Reprezentarea unor date sub forma de tabele sau de diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii acestora

3.    Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor in care intervin rapoarte, proportii si marimi direct sau invers proportionale

4.    Caracterizarea si descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor probleme prin regula de trei simpla

5.    Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proportiilor

6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor si proportiilor a unor situatii-problema si interpretarea rezultatelor

1. Rapoarte. Procente

2. Probleme in care intervin pro-cente

1

1

19

1. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui termen necunoscut dintr-o proportie

2. Exercitii

1

1

20

1. Proportii derivate

2. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla

1

1

21

1. Exercitii

2. Marimi invers proportionale; regula de trei simpla

1

1

22

1. Exercitii

2. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabilitatti

1

1

23

1. Exercitii

2. Exercitii

1

1

24

1. Test de evaluare

1

25

4

Nr. crt.

Numere intregi

Unitatea de invatare

1.    Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate

2.    Utilizarea operatiilor cu numere intregi si a proprietatilor acestora in rezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor

3.   Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea operatiilor cu numere intregi

Competente

specifice

1. Multimea numerelor intregi; opusul; valoare absoluta; compararea si ordonarea numerelor intregi

1

25

1. Adunarea numerelor intregi

2. Scaderea numerelor intregi

Continuturi

1

1

Nr.

ore

26

Sapt

Obs.

4

Numere intregi

4.    Redactarea solutiilor ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea numerelor intregi, in rezolvarea sau compunerea unei probleme

5.    Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numerele intregi

6. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului

1. Inmultirea numerelor intregi.

2. Impartirea numerelor intregi; divizorii unui numar intreg

1

1

27

1. Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural;reguli de calcul cu puteri

2. Ordinea efectuarii operatiilor

1

1

28

1. Folosirea parantezelor

2. Ecuatii si inecuatii in Z

1

1

29

1. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor

2. Pregatire pentru teza

1

1

30

1. Pregatire pentru teza

2. Teza semestrul al II-lea

1

1

31

5

Recapitu-lare

finala

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Numere naturale

2. Numere naturale

1

1

32

1. Numere rationale pozitive
2. Numere rationale pozitive

1

1

33

1. Rapoarte si proportii

2. Rapoarte si proportii

1

1

34

1. Numere intregi

2. Numere intregi

1

1

35

PLANIFICARE CALENDARISTICA - GEOMETRIE

CLASA a VI- a

2 ore saptamanal

Semestrul I

Nr. crt.

Unitatea de nvatare

Competente

specifice

Continuturi

Nr

ore

Sapt

Obs

 

1

Dreapta

1.  Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii date

2.  Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare

3.  Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri

4.  Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si unghiuri

5.  Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculelor de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri

6. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri

1. Punct, dreapta, plan, semiplan, semidreapta, segment

2. Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta; puncte coliniare

1

1

1

1. Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente, drepte paralele

2. Distanta dintre doua puncte; lungimea unui segment

1

1

2

1. Segmente congruente; mijlocul unui segment

2. Simetricul unui punct fata de un punct

1

1

3

1. Exercitii

2.`Exercitii

1

1

4

1. Test de evaluare

1

5

2

Unghiuri

1. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii date

2. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare

3. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri

2. Definitie, notatii, elemente, interiorul si exteriorul unui unghi; unghi nul, unghi cu laturile in prelungire

1

5

1. Masurarea unghiurilor cu raportorul; unghiuri congruente; unghi drept, unghi ascutit, unghi obtuz

2. Exercitii

1

1

6

1. Calcule cu masuri de unghiuri

2. Unghiuri suplementare si

complementare

1

1

7

 

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Competente

specifice

Continuturi

Nr.

ore

Sapt

Obs.

2

Unghiuri

4.  Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si unghiuri

5.  Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculelor de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri

6. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri

1. Unghiuri adiacente

2. Bisectoarea unui unghi

1

1

8

1. Unghiuri opuse la varf

2. Unghiuri formate in jurul unui

punct

1

1

9

1. Exercitii

2. Exercitii

1

1

10

1. Test de evaluare

1

11

3

Congruenta triunghiuri-lor

1.  Identificarea triunghiurilor in configuratii geometrice date

2. Stabilirea congruentei triunghiurilor oarecare

3.  Clasificarea triunghiurilor dupa anumite criterii date sau alese

4. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice in limbaj matematic

5.  Interpretarea cazurilor de congruenta a triunghiurilor in corelatie cu cazurile de constructie a triunghiurilor

6.Aplicarea metodei triunghiurilor congruente in rezolvarea unor probleme matematice sau practice

2. Triunghi: definitie, elemente; clasificarea triunghiurilor; perimetrul triunghiului

1

11

1. Pregatire pentru teza

2. Pregatire pentru teza

1

1

12

1. Teza semestrul I

2. Constructia triunghiurilor: cazu-rile LUL, ULU, LLL

1

1

13

1. Exercitii

2. Congruenta triunghiurilor oare-care; criterii de congruenta a tri-unghiurilor: LUL, ULU, LLL

11

14

1. Exercitii

2. Metoda triunghiurilor congruente

1

1

15

1. Introducerea notiunilor de axio-ma, teorema directa, ipoteza, con-cluzie,demonstratie,teorema rec.

2. Probleme

1

1

16

1. Probleme

2. Probleme

1

1

17

1. Probleme

2. Test de evaluare

1

1

18

PLANIFICARE CALENDARISTICA - GEOMETRIE

CLASA a VI- a

2 ore saptamanal

Semestrul II

Nr.

crt.

Unitatea

de invatare

Competente

specifice

Continuturi

Nr.

ore

Sapt

Obs.

4

Perpendicu-laritate in

plan

1. Recunoasterea si descrierea unor elemente de geometrie plana in configuratii geometrice date

2.  Utilizarea instrumentelor geometrice (rigla, echer, raportor) pentru a desena figuri geometrice plane descrise in contexte matematice date

3.  Determinarea si aplicarea criteriilor de congruenta ale triunghiurilor dreptunghice

4.  Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism, perpendicularitate) prin definitii, notatii, desen

5.  Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte

6. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendicularitate si de paralelism la situatia-problema data

1. Drepte perpendiculare; distanta de la un punct la o dreapta

2. Inaltimea in triunghi. Concurenta inaltimilor

1

1

19

1. Probleme

2. Criterii de congruenta ale triun-ghiurilor dreptunghice: IC, IU, CC, CU

1

1

20

1. Probleme

2. Aria triunghiului (intuitiv pe re-tele de patrate)

1

1

21

1. Mediatoarea unui segment; pro-prietatea punctelor de pe media-toarea unui sg; concurenta media-toarelor laturilor unui triunghi

2. Simetria fata de o dreapta

1

1

22

1. Proprietatea punctelor de pe bis. unui unghi; constructia bis.

2. Concurenta bisectoarelor un-ghiurilor unui triunghi

1

1

23

1. Probleme

2. Probleme

1

1

24

1. Test de evaluare

1

25

5

Nr.

crt.

Paralelism

Unitatea

de invatare

1.  Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism, perpendicularitate) prin definitii, notatii, desen

2.        Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte

3. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendicularitate si de paralelism la situatia-problema data

Competente

specifice

1. Drepte paralele (def., notatie) construirea dreptelor paralele (prin translatie) axioma paralelelor

1

25

Obs.

1. Unghiuri formate de doua drepte oarecare cu o secanta

2. Criterii de paralelism (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta).

1

1

26

1. Probleme

Continuturi

1

Nr.

ore

27

Sapt

6

Proprietati

ale

triunghiu-rilor

1.    Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale triunghiurilor in configuratii geometrice date

2.    Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate

3.    Utilizarea unor concepte matematice in triunghiul isoscel, triunghiul echilateral sau in triunghiul dreptunghic

4.    Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi prin definitii, notatii si desen

5.    Deducerea unor proprietati ale triunghiurilor folosind notiunile studiate

6. Interpretarea informatiilor continute in probleme legate de proprietati ale triunghiurilor

1. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi

1

27

1. Unghi exterior, teorema unghiului exterior

2. Mediana in triunghi, concurenta medianelor

1

1

28

1. Proprietati ale triunghiului isos-cel

2. Proprietati ale triunghiului echi-lateral

1

1

29

1. Proprietati ale triunghiului dr.

2. Probleme

1

1

30

1. Pregatire pentru teza

2. Teza semestrul al II-lea

1

1

31

7

Recapitulare anuala

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Dreapta

2. Unghiuri

1

1

32

1. Congruenta triunghiurilor

2. Congruenta triunghiurilor

1

1

33

1. Perpendicularitate

2. Paralelism

1

1

34

1. Proprietati ale triunghiurilor

2. Proprietati ale triunghiurilor

1

1

35


loading...Document Info


Accesari: 2642
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )