Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Manual de proceduri ECDL

tehnica mecanica


Nota:

Acest document in aceasta forma este un document general.


El se va detalia pe masura in functie de caracteristicile de organizare ale centrului si pe masura desfasurarii activitatii, atunci cand se modifica modul de implementare al diferitelor sarcini

Manualul de proceduri este parte a contractului de sub-licenta.

Lipsa acestui manual sau necunosterea si/sau nerespectarea prevederilor sale poate atrage suspendarea licentei.


Manual de proceduri - cuprins

1.     Prevederi generale. 3

2.     Folosirea Numelui si Logo-ului ECDL. 3

3.     Personal 3

3.1.       Coordonatorul Centrului de Testare. 3

3.2.       Examinatori 4

3.3.       Instructori 4

3.4.       Responsabil IT.. 4

3.5.       Alte categorii de personal 5

4.     Documente. 5

4.1.       Cardul de aptitudini ECDL. 5

4.1.1.       Descriere. 5

4.1.2.       Comanda de carduri 5

4.1.3.       Fisa de inregistrare si completarea cardului cu datele candidatului 6

4.1.4.       Pastrarea cardului 6

4.1.5.       Completarea cardului cu rezultate. 6

4.2.       Permisul ECDL. 6

4.2.1.       Descriere. 6

4.2.2.       Solicitarea permisului 6

4.2.3.       Transmiterea permisului catre candidati 7

4.3.       Bateria de teste ECDL. 7

4.4.       Arhiva de documente. 7

5.     Inregistrari. Baza de date. 8

5.1.       Baza de date ECDL ROMANIA.. 8

5.2.       Baza de date a centrului 8

6.     Examinarea. 9

6.1.       Programarea examinarii 9

6.2.       Pregatirea examinarii 10

6.3.       Desfasurarea examinarii 11

6.4.       Raportarea examinarii 12

6.5.       Rezultate. 12

7.     Contestatii 13

7.1.       Procedura de contestatie privind desfasurarea examinarii 13

7.2.       Procedura de contestatie privind notarea testelor 13

7.3.       Procedura de contestatie privind organizarea activitatii ECDL. 13

8.     Plati catre ECDLR.. 14

8.1.       Conditii generale. 14

8.2.       Plata cardurilor de aptitudini 14

8.3.       Plata examinarilor 14

8.4.       Plata taxei de eliberare a Permiselor ECDL. 14

8.5.       Plata taxei acreditarii salii mobile. 14

8.6.       Efectuarea platilor 15

9.     Asigurarea calitatii 15

9.1.       Proceduri de Audit intern. 15

9.2.       Audit extern. 15

10.       Incheierea activitatii 16

11.       Lista Anexe. 16

ANEXA I 17

ANEXA II - Model solicitare carduri 18

ANEXA III - Cerere acreditare examinator 19

ANEXA IV - model solicitare permise. 20

ANEXA V - Fisa de inregistrare candidat ECDL. 21

ANEXA VI - model solicitare examinare. 22

ANEXA VII - model programare examinare. 23

ANEXA VIII - lista regulilor de examinare. 24

ANEXA IX - model raport examinare. 25

ANEXA X - model contestatie. 26

ANEXA XI - Cerere examinator (personala) 27


Manual de proceduri

Varianta _____ din data __________

1.    Prevederi generale

Procedurile operationale descrise in acest manual de proceduri (Manualul), redactat in conformitate cu cerintele Fundatiei ECDL si ale ECDL ROMANIA, asigura si demonstreaza functionarea Centrului de testare ECDL acreditat ___________________________ in conformitate cu prevederile standardelor ECDL.

Manualul include toate elementele esentiale in desfasurarea activitatii ECDL si este pus la dispozitia tuturor examinatorilor care isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului, atat pentru instruire cat si pentru desfasuraea activitatii. In el sunt desemnate cu exactitate persoanele responsabile pentru fiecare activitate. 

Persoanele care au luat la cunostinta de continutul acestui manual vor semna intr-o lista nominala care va fi pastrata alaturi de acest manual si in care se va pastra si data luarii la cunostinta. In cazul in care manualul sufera modificari, persoanele implicate in activitatea ECDL ale caror indatoriri sunt afectate de modificarile facute vor lua la cunostinta ultima forma a manualului. Sarcina pastrarii acestor liste revine Coordonatorului.

Manualul sta la baza efectuarii auditului procedurilor folosite de centrul de testare si este parte a contractului de sub-licenta.  

Coordonatorul Centrului este responsabil de pregatirea si revizuirea manualului de proceduri in conformitate cu standardele ECDL in vigoare.

Prevederile privind Reprezentantul Regional se aplica numai in zonele unde este numit un astfel de reprezentant.

2.         Folosirea Numelui si Logo-ului ECDL

Coordonatorul centrului de testare va urmari respectarea prevederilor Contractului de folosire a marcii.

Centrul de testare va folosi folosi numele si logo-ul ECDL in urmatoarele situatii: 

o        Identificarea drept un Centru de Testare ECDL acreditat, folosind logo-ul numai alaturi de expresia "Centru de testare ECDL acreditat"

o        Pe materiale promotionale referitoare la testarea ECDL

o        Pe materiale pregatitoare produse de Centru care conduc la certificarea ECDL, dar nu intr-un mod care sa sugereze aprobarea materialelor de pregatire de ECDLR sau ECDLF. 

Folosirea logo-ului si a numelui ECDL se va face numai cu aprobarea Coordonatorului Centrului de testare.

Coordonatorul centrului de testare va notifica ECDL ROMANIA daca el, sau oricare alt angajat sau colaborator al Centrului, a observat folosirea necorespunzatoare a logo-ului sau numelui ECDL.

3.         Personal

3.1.  Coordonatorul Centrului de Testare

Coordonatorul Centrului este ________________.

Adjunctul Coordonatorului Centrului este _________________.

Nota: In cazul lipsei Adjunctului, Coordonatorul imputerniceste o alta persoana responsabila de activitatea ECDL pe durata in care este absent. Adjunctul sau persoana numita de Coordonator preiau toate responsabilitatile acestuia pe durata cat il inlocuiesc.

Coordonatorul este/nu este examinator autorizat.

Responsabilitati

Coordonatorul are responsabilitatea deplina fata de ECDLR in ceea ce priveste activitatea ECDL a Centrului.

    

In momentul stabilirii sau efectuarii neanuntate a unui audit al centrului de testare, Coordonatorul va asigura reprezentarea Centrului in fata auditorilor ECDLR.

Va asigura ca toate comunicarile de la ECDLR sunt luate in considerare si transmise persoanelor responsabile.    

3.2.  Examinatori

Centrul trebuie sa aiba pe durata acreditarii minimum 2 examinatori acreditati. Un examinator nu poate fi acreditat pentru mai multe centre simultan.

Un examinator este acreditat in urma promovarii testelor necesare obtinerii Permisului ECDL, intr-un interval maxim de 25 de minute/test.  . Taxa de acreditare este in prezent de 360 RON+tva /examinator  si include,cardul de aptitudini ECDL, permisul ECDL, certificatul de examinator si  sustinerea celor 7 module ECDL.

Coordonatorul va mentine o lista a tuturor examinatorilor autorizati folositi de Centru, lista care va avea o copie si la ECDL R. Lista se va actualiza la fiecare modificare si va fi transmisa la ECDLR la fiecare actualizare. Un examinator care nu este pe lista nu va putea participa la o sesiune de examinare. Lista examinatorilor poate fi considerata cea din baza de date, daca se convine astfel.

Lista curenta a examinatorilor este:

_____________ , ______________, pregatire, certificat ECDL nr........

_____________ , ______________, pregatire, certificat ECDL nr...........................

______________ , _____________, pregatire, certificat ECDL nr............................

Coordonatorul va urmari afisarea vizibila a certificatelor examinatorilor in incinta centrului.

Procedura de Acreditare a noilor examinatori

Coordonatorul centrului de testare adreseaza o cerere in scris catre ECDL ROMANIA, conform modelului prezentat in Anexa III, la care anexeaza copia de CI.

La cerere se ataseaza documente care probeaza calificarile mentionate (copii), copii dupa documente care sa confirme angajarea persoanelor propuse in organigrama centrului si o cerere a examinatorului (Anexa XI).

Coordonatorul urmareste obtinerea acreditarii examinatorilor si primirea si afisarea certificatelor de examinatori.

Un centru nu poate programa la examinare examinatori ai propriului centru fara a anunta in prealabil ECDL ROMANIA confirm procedurii de mai sus. Un centru nu poate programa la examinare examinatori ai altor centre.

3.3.  Instructori

ECDL ROMANIA nu solicita la acest moment acreditarea instructorilor, alegerea acestora apartinand centrului. Tinand cont insa ca de calitatea instruirii tine si calitatea certificarii, ECDLR face urmatoarele recomandari:

 • Toti instructorii sa detina Permisul ECDL si Certificatul de examinator
 • Instruirea sa se realizeze dupa un plan de instruire bine definit
 • Sa existe in centru cel putin un instructor cu experienta

3.4.  Responsabil IT

Responsabilul IT al Centrului este ____________________.

Responsabilitatea pastrarii dotarilor hardware, inclusiv calculatoare, periferice si retele, si software-ul, adecvate pentru testare, conform programei curente, care trebuie sa fie disponibile si in stare optima de functionare, revine responsabilului IT.

In momentul in care au loc modificari ale dotarilor hardware, Responsabilul IT intocmeste o nota catre Coordonatorul Centrului si acesta o inainteaza la ECDL ROMANIA. 

In nota se vor mentiona (unde este cazul):

 • noua asezare a computerelor
 • noua configuratie a computerelor
 • noua configuratie a serverului
 • noile aplicatii instalate
 • alte modificari tehnice efectuate

Responsabilul IT se ocupa de inregistrarile hardware-ului si software-ului folosite la testarea ECDL. Astfel va exista o evidenta a datelor tehnice, conform standardelor si cerintelor ECDL ROMANIA,  pentru toate sesiunile de examinare organizate de Centrul de testare, pastrate in conditii de siguranta pe server si cu un back-up pe un sistem de stocare a datelor. 

In cazul in care responsabilul IT sau datele de contact ale acestuia se modifica, Coordonatorul centrului de testare va anunta ECDL ROMANIA.Responsabilul IT va asigura buna functionare a centrului inainte de fiecare examinare. Defectiuni repetate pot conduce la suspendarea acreditarii centrului.

3.5.  Alte categorii de personal

Centrul de testare trebuie sa asigure personal care sa indelineasca activitatile de secretariat si contabilitate. Aceste activitati nu necesita din punctul de vedere al ECDL ROMANIA personal special angajat.

4.         Documente

4.1.  Cardul de aptitudini ECDL

4.1.1.      Descriere

Cardul de aptitudini ECDL este documentul care atesta inscrierea unui candidat in programul de certificare. In acest card se noteaza promovarea testelor si in baza sa se elibereaza Permisul ECDL. Fiecare card are o serie unica. Cardurile pot fi achizitionate de candidati atat de la centru cat si de la ECDL ROMANIA.

Un candidat care are un card valid se poate inscrie la examen la orice centru. Nici un centru nu poate refuza inscrierea unui candidat pe motiv ca nu a achizitionat cardul de la centrul respectiv. In cazul in care un centru are dubii privind validitatea unui card, va verifica autenticitatea acestuia la ECDL ROMANIA.

Cardurile au o valabilitate de trei ani de la data sustinerii primului examen (indiferent acesta este promovat sau nu).

Pentru cardurile emise in strainatate, se verifica autenticitatea lor la ECDL ROMANIA.

Exista doua preturi pentru carduri, pretul intreg (in prezent 125 RON) si pretul redus (in prezent 100 RON) pentru elevi, studenti, someri si persoane cu nevoi speciale.

Pretul unui card de aptitudini este stabilit de ECDL ROMANIA (preturile nu contin TVA, vedeti sectiunea Plati)

Cardul de aptitudini ECDL Avansat este documentul care atesta inscrierea unui candidat in programul de certificare la nivel Avansat. Pentru fiecare modul de ECDL Avansat exista un alt card.

Pretul unui astfel de card pentru un candidat este  125 RON (pr

êt intreg) si 70 RON(prêt redus pentru persoanele care au déjà achizitionat card ECDL de baza) .

La fiecare comanda de carduri se acorda centrului o reducere astfeL; 16. RON la cardul cu pret intreg si  13 RON la cardul cu pret redus.

Cardului de aptitudini ECDL CAD este documentul care atesta inscrierea unui candidat in programul de certificare CAD. Pentru fiecare candidat testat pentru ECDL CAD, taxa de candidat stabilita este in valoare de 295 RON (pret intreg) sau 200 RON (pret redus elevi si studenti).

Cardul  de aptitudini ECDL WebStarter are valoare de 100 RON pentru toate categoriile de candidati.

4.1.2.      Comanda de carduri

Centrul trebuie sa se asigure ca fiecare candidat are un card valid la inscrierea la examinare. In acest scop el trebuie sa faca periodic comenzi de carduri la ECDL ROMANIA.

La efectuarea unei comenzi trebuie sa se tina cont de urmatoarele aspecte:

 • cardurile trebuie achizitionate si achitate inainte de data examinarii
 • comenzile de carduri se fac dupa modelul prezentat in Anexa II
 • comenzile de carduri se fac multiplu de 10
 • in comanda se precizeaza tipul de carduri dorit

Nota: la efectuarea unei comenzi mai mari, verificati ofertele speciale ale ECDL ROMANIA.

4.1.3.      Fisa de inregistrare si completarea cardului cu datele candidatului

Fisa de inregistrare se completeaza de catre candidat in momentul achizitionarii cardului. Examinatorii autorizati vor completa cardul de aptitudini cu numele complet al candidatului cu diacritice ( din buletinul de identitate), numele si codul centrului de testare ( numarul de contract ).

Nu pot fi efectuate modificari ale numelui candidatului din momentul introducerii acestuia in Card.

La fiecare fisa de inregistrare se va anexa o copie dupa un act de identitate valid ( buletin, pasaport), care sa contina in clar numele complet si CNP-ul candidatului. De asemenea, pentru cardurile cu pret redus se vor anexa documente doveditoare ( adeverinte de elev, student, copie dupa carnetul de student, certificat de handicapat, carnetul de somaj, etc.)

Originalul fisei de inregistrare impreuna cu anexele va fi trimis la ECDL ROMANIA, iar centrul de testare va pastra copii dupa toate aceste documente in arhiva.

 

4.1.4.      Pastrarea cardului

Se va informa candidatul ca se poate pastra cardul de aptitudini la Centrul de la care l-a achizitionat sau la care s-a hotarat sa sustina examenele, dar numai cu acordul candidatului.

Centrul va asigura pastrarea Cardului in conditii de siguranta in ......

In cazul in care cardul este inmanat candidatului, se intocmeste un proces verbal de predare-primire in acest sens.

4.1.5.      Completarea cardului cu rezultate

La momentul primirii rezultatelor la testare, informatiile cerute trebuie introduse in Card, de catre un Examinator, in conformitate cu rezultatul comunicat de ECDL R imediat dupa ce fiecare modul a fost absolvit. 

Coordonatorul va desemna examinatorul / examinatorii autorizati sa completeze cardurile de aptitudini.

Urmatoarele detalii vor fi trecute in Card pentru fiecare test luat.

o        Semnatura lizibila a Examinatorului care a completat cardul 

o        Software-ul folosit pentru testare, inclusiv versiunea 

o        Data la care a fost promovat testul.

o        Stampila oficiala a Centrului

Modificari ale altor rubrici din Cardul ECDL vor fi facute numai cu aprobarea Coordonatorului, intr-un mod care sa permita lizibilitatea atat a inregistrarii originale cat si a modificarii. Astfel de modificari trebuie sa fie semnate si datate de catre un Examinator. 

Se va evita patarea cardurilor de aptitudini sau folosirea substantelor corectoare.

Avand in vedere ca un Card de aptitudini este valabil timp de 3 ani de la data sustinerii primului examen, in cazul in care primul examen sustinut de un candidat nu este promovat, se va face urmatoarea mentiune pe spatele cardului respectivului candidat:

[Numele centrului][data examinarii][modulul testat] - examenul nu a fost promovat - [semnatura examinator si stampila centru]

4.2.  Permisul ECDL

4.2.1.      Descriere

Permisul ECDL complet (ECDL Start) este documentul care certifica promovarea celor 7 (4) module ale programei ECDL.

Permisul ECDL Avansat este documentul care certifica promovarea examenului pentru modulul ales.

Permisul ECDL Cad este documentul care certifica promovarea examenului de CAD

Permisul ECDL WebStarter este documentul care certifica promovarea examenului de pagini web

Permisele sunt eliberate numai de ECDL ROMANIA si au o serie unica. Posesorul de drept al unui astfel de Permis ECDL poate verifica autenticitatea lui la  ECDL ROMANIA.

4.2.2.      Solicitarea permisului

Coordonatorul are in arhiva centrului sau primeste de la candidat cardul de aptitudini completat, insotit de o cerere din partea acestuia in care se precizeaza modul in care va fi contactat candidatul, si ii da acestuia o confirmare de primire.

Coordonatorul pastreaza o copie xerox sau o imagine scanata dupa cardul de aptitdini si cererea in original si trimite cardul in original catre ECDL ROMANIA impreuna cu o adresa de insotire.

In cazul in care Centrul solicita mai multe certificate, cererile vor fi insotite de o lista exacta printata care va contine numele candidatilor (Anexa IV - model solicitare permise). Cardurile in original vor fi transmise dupa primirea confirmarii de la ECDL ROMANIA ca exista toate documentele necesare emiterii Permisului (fisa inregistrare, copie BI, etc.), pentru a li se anexa aceste documente, daca lipsesc.

Coordonatorul va primi Certificatele de la ECDLR  impreuna cu o lista pe care sunt trecuti toti candidatii care au primit certificate.

4.2.3.      Transmiterea permisului catre candidati

Coordonatorul anunta candidatii asupra sosirii certificatelor in max. 2 zile de la primirea certificatelor de la ECDL ROMANIA, in modul indicat in cererea depusa de candidati.  

Candidatii semneaza pe lista venita de la ECDL ROMANIA in momentul primirii Certificatului.

Coordonatorul va informa periodic si/sau la solicitarea ECDL ROMANIA asupra situatiei acordarii certificatelor.

In baza de date a centrului se vor inregistra numarului Certificatului ECDL pentru fiecare candidat si data acordarii.

 

In momentul completarii listei, centrul pastreaza o copie xerox sau o imagine scanata si transmite originalul la ECDL ROMANIA.

4.3.  Bateria de teste ECDL

Bateria de teste ECDL (QTB)

Toti angajatii Centrului au luat la cunostinta urmatoarele:

QTB este un document confidential si este subiectul unor controale severe. QTB este proprietatea ECDLR. Orice detinere a QTB sau a unei parti a QTB fara acordul scris al ECDL ROMANIA reprezinta o incalcare a Standardelor ECDL si a prevederilor contractuale.

Copii ale QTB, fie partiale sau complete, vor fi detinute numai de examinatori autorizati. Ele vor intra in posesia acestora numai cu aprobarea scrisa a ECDL ROMANIA S.A. sau urmare a aplicarii unei proceduri autorizate de ECDL ROMANIA si numai pentru o perioada determinata.

Numele examinatorilor care au astfel de copii vor fi inregistrate. Metode de asigurare a securitatii cerute pentru QTB vor fi comunicate clar examinatorilor care detin copii de catre persoana autorizata care le inmineaza aceste copii. 

Copii dupa testele din QTB pot fi facute numai pentru folosirea lor de catre candidati la sustinerea de examene organizate. Astfel de copii vor fi facute numai cu autorizatia ECDL ROMANIA S.A. sau urmare a aplicarii unei proceduri autorizate de ECDL ROMANIA. Angajatii centrului de testare nu vor putea detine copii ilegale ale QTB.

Exemple de lucrari scrise vor fi oferite numai cu aprobarea ECDL ROMANIA si vor fi in mod clar identificate.

Centrul de testare nu va oferi candidatilor intrebari sau lucrari scrise nici din versiuni anterioare ale QTB care au intrat in posesia centrului.

4.4.  Arhiva de documente

Obs: se specifica pentru fiecare tip de document modul in care se pastreaza (format fizic sau electronic)

Documente pastrate la arhiva centrului

Se pastreaza la arhiva centrului urmatoarele documente primite de la ECDL ROMANIA

 • Contractul de sub-licenta si de folosire a marcii
 • Programa analitica (Syllabus), toate versiunile primite
 • Standarde pentru centrele de testare
 • Alte documente furnizate periodic

Se pastreaza la arhiva centrului urmatoarele documente

 • Manual de proceduri
 • Lista examinatorilor autorizati si in curs de autorizare care lucreaza pentru Centru 
 • Datele de identificare ale Coordonatorului 
 • Lista cu echipamentele Hardware si aplicatiile software folosite pentru testare
 • Baza de date cu cardurile de aptitudini ECDL vandute si certificatele ECDL acordate de ECDL   Romania prin centru
 • Baza de date cu examinarile efectuate si rapoartele examinarilor
 • Rapoartele de audit intern si extern
 • Contestatiile si raspunsurile la acestea
 • Corespondenta cu ECDL ROMANIA                               
 • Alte documente necesare pentru activitatea ECDL solicitate de ECDL ROMANIA

 

Se pastreaza cel putin 10 ani la arhiva centrului documentele vechi, pe care se va mentiona ca nu mai sunt in vigoare si data la care au incetat sa mai fie in vigoare.

           

Distrugerea documentelor confidentiale

Documentele confidentiale vor fi distruse prin rupere in fasii sau cu o masina de tocat hartie. 

5.         Inregistrari. Baza de date.

5.1.  Baza de date ECDL ROMANIA

Coordonatorul centrului de testare va primi de la ECDL ROMANIA conturi si parole pentru accesarea bazei de date ECDL si va avea obligatia de a completa datele solicitate, conform instructiunilor primite de la ECDL ROMANIA.

Independent de BD a ECDL ROMANIA, centrul de testare va avea propria BD conform instructiunilor de mai jos.

5.2.  Baza de date a centrului  

Urmatoarele inregistrari vor fi pastrate pentru cel putin trei ani: 

 • Foile de prezenta
 • Contestatiile candidatilor
 • Auditul intern

Urmatoarele inregistrari trebuie pastrate pentru cel putin zece ani: 

 • Numerele Cardurilor ECDL cumparate de Centru de la ECDLR

o        Carduri ECDL vandute si numele candidatilor care le-au cumparat, precum si data cumpararii 

 • Numele si numarul Cardului candidatilor care au primit Certificate prin Centrul respectiv  
 • Numele si numarul Cardului candidatilor care au dat unul sau mai multe teste in cadrul Centrului, dar nu au primit Certificate ECDL , cu mentionarea candidatilor pe care Centrul ii considera inactivi (putin probabil sa sustina alte teste in cadrul Centrului)
 • Numele si numarul Cardurilor candidatilor ale caror Carduri ECDL au fost emise cu mai mult de trei ani in urma, dar carora nu li s-a acordat Certificatul ECDL  
 • Numele si numarul Cardurilor candidatilor ale caror Carduri ECDL au fost emise de un alt Centru 

Baza de date privind sustinerea examinarii este configurata astfel incat permite:

Identificarea dupa candidat

Pentru un candidat dat, trebuie sa fie posibila determinarea urmatoarelor date, pentru toate testele sustinute, inclusiv cele nereusite sau repetate. 

  • Numele complet al candidatului, cu diacritice conform actelor de identitate
  • Numarul Cardului candidatului
  • Datele sustinerii testelor
  • Numarul lucrarii scrise si versiunea QTB folosit pentru testare
  • Numele examinatorului si supervizorului candidatului pentru modulul testat 
  • Numele corectorului care a notat testul (ECDLR)[1]
  • Notele pe fiecare intrebare dupa cum este specificat in QTB (ECDLR)[2]
  • Numarul Certificatului ECDL, daca a fost acordat

Identificarea dupa sustinerea testului

Pentru un test sustinut, trebuie sa fie posibila determinarea urmatoarelor date:

  • Data sustinerii testului
  • Ora de incepere si de terminare
  • Numele candidatilor care au dat testul
  • Numele Examinatorului care a selectat lucrarea scrisa (ECDLR)[3]
  • Numele Examinatorului (Examinatorilor) care a(u) supervizat testarea
  • Numerele lucrarilor scrise si numarul si versiunea QTB folosit pentru sustinerea testului 
  • Sala de testare folosita, in cazul in care Centrul are mai multe sali de testare 
  • Adresa sediului Centrului de testare, daca Centrul are mai multe sedii 
  • Orice alte observatii despre testare considerate deosebite

6.         Examinarea

6.1.  Programarea examinarii

Conditii generale

Numarul maxim de candidati care pot sustine testul simultan nu trebuie sa depaseasca numarul de calculatoare din sala de testare, conform celui mai recent audit, cu exceptia testelor pentru modulul 1. La modulul 1 se va avea in vedere programarea intr-o ora a unui numar de candidati care sa permita asezarea acestora la minimum 1,5 m distanta unul fata de celalalt.

Numarul maxim de candidati care pot sustine testul simultan este de 25 intr-o ora. In cazuri execeptionale ECDL ROMANIA poate acorda derogare de la aceasta regula, pentru fiecare sesiune de examinare in parte.

Numarul minim de examene care trebuie sa se  sustina intr-o sesiune de examinare, fara a atrage plata de penalitati din partea ECDL ROMANIA, este de 20.

Centrul de testare anunta ECDL ROMANIA asupra datei de examinare cu minimum 15 zile inainte (anexa VI) si urmareste primirea aprobarii in cel mult 24 de ore.

Anularea unei sesiuni de examinare aprobate se poate face cu cel putin 7 zile inainte de data examinarii. In cazul in care sesiunea va fi anulata cu mai putin de 7 zile pana la data examinarii, centrul de testare va plati penalitati catre ECDL ROMANIA.

Candidatii nu se pot prezenta la examinare daca nu au achizitionat in prealabil un Card de Aptitudini ECDL.

Candidatii trebuie sa se prezinte la fiecare examen cu un act de identitate cu poza, valabil

Ultima inscriere este permisa cu cel mult 3 zile inainte de data examinarii. Cu 3 zile inainte de data examinarii, centrul anunta ECDL ROMANIA asupra candidatilor inscrisi si a modulelor pentru care acestia vor fi examinati si urmareste primirea unei confirmari. (vezi anexa VII - modelul programare examinare)

Coordonatorul centrului de testare desemneaza un examinator autorizat pentru sustinerea examinarii. Instructorul care a facut instruirea la modulul (modulele) examinate nu are dreptul sa fie prezent in sala pe durata examenului respectiv.

Examenele trebuie programate astfel incat sa permita supervizorului sa ajunga la sediul centrului de testare unde are loc examinarea cu cel putin o jumatate de ora inainte de inceperea examinarii.

Programul de examinare este de luni pana vineri intre orele 09.00-19.00 si sambata intre 09.00-14.00.  Duminica nu se sustin examene. In cazuri execeptionale, ECDL ROMANIA poate acorda derogare de la aceasta regula, pentru fiecare sesiune de examinare in parte.

Un centru nu poate programa mai mult de 8 ore de examen intr-o zi, consecutive sau nu.

Caracterizarea cazurilor exceptionale tine strict de ECDL ROMANIA si se face in baza unei propuneri inaintate de centru.

Programare

Reprezentantul desemnat al Centrului trasnsmite catre ECDL ROMANIA sau catre reprezentantul regional, daca exista, si in copie catre ECDL ROMANIA, la termenele mentionate mai sus, solicitarea de sustinere a unei sesiuni de examinare si lista candidatilor (anexele VI si VII) si urmareste primirea confirmarilor din partea ECDL ROMANIA.

6.2.  Pregatirea examinarii

In ziua examinarii sau cel mult cu o zi inainte, responsabilul IT va verifica functionarea corecta a echipamentelor si a aplicatiilor. Se verifica functionarea corespunzatoare a computerelor, retelei, inclusiv drepturi de administrare (care sa permita accesul examinatorului pe toate calculatoarele si sa restrictioneze accesul canditatilor in sensul limitarii accesului la calculatorul propriu), a imprimantei si a CD RW. Se configureaza adresele de e-mail pe calculatoare conform cerintelor, respective minimum o adresa pentru fiecare computer si trei adrese pe server accesibile examinatorului si supervizorului. Se va verifica si functionarea conexiunii la Internet si lipsa virusilor. Se va asigura existenta unui program de arhivare.

Alte setari:

Tiparirea

Sala trebuie aiba o imprimanta disponibila pentru toate calculatoarele; daca nu exista atunci tiparirea se va face in fisier. Pentru tiparirea in fisier este necesar ca pe fiecare statie de lucru sa fie instalata o imprimanta de tip XEROX 4900 PostScript

Folderul implicit de salvare a fisierului *.prn sa fie folderul de lucru nu My Documents!(unde este cazul)

Vizualizarea fisierelor

Pe toate  statiile de lucru trebuie setata implicit vizualizarea folderelor de tip List

Extensia fisierelor  sa  fie afisata!!

Unitatea de masura

Indiferent de aplicatia Office folosita unitatea de masura sa fie centimetrul!

Corectarea ortografica si gramaticala

Corectarea ortografica pentru testele noi se va face in limba romana! Instalati dictionarul limbii romane pentru a putea folosii aceasta functie la testare!

Pictogramele de pe desktop

Acolo unde testul cere mutarea pictogramelor  pe desktop. Centrul de testare trebuie sa se asigure ca optiunea auto arrange sa nu fie activa si ca pictogramele sunt aranjate corespunzator.

Home page pentru aplicatia de navigare pe Internet

Toate statiile de lucru vor avea setat acelasi homepage.

Se va confirma ca echipamentele si aplicatiile folosite sunt cele mentionate in ultima situatie detinuta de ECDL ROMANIA. Altfel, vor fi inregistrate urmatoarele date pentru hardware: tipul procesorului si viteza si capacitatea RAM pentru fiecare computer si server, daca este cazul, precum si numarul de calculatoare si urmatoarele date pentru software: numele aplicatiei si versiunea pentru fiecare modul, inclusiv browserul de web si aplicatia de e-mail, precum si soft-ul de retea si de acces la Internet.

Se stabileste asezarea candidatilor, in functie de modulele pe care le vor sustine, pentru a preveni colaborarea, copierea sau observarea lucrarii altui candidat.

In sala de testare nu se va programa nici o alta activitate pe durata testarii. Nici o persoana straina nu va avea dreptul sa asiste la examinare fara aprobarea ECDL ROMANIA, acordata in cazuri exceptionale.

Se verifica existenta listei de prezenta, in baza programarii (Anexa VII), care va contine in mod obligatoriu urmatoarele date :

 • Nume si prenume candidat
 • CNP
 • Numar card alocat
 • Modulele care vor fi sustinute pe ore de examen (Trebuie sa fie sustinute minim 5 examene/ora)
 • Semnatura candidat

Se va asigura existenta unui ceas de perete, vizibil pentru toti candidatii, care sa functioneze corect si care va constituii singurul ceas luat in considerare la cronometrarea timpului alocat sustinerii unui test.

Pe server se va pregati un folder cu numele: "[Numele centrului] [ data examinarii]" care va contine foldere cu numele tuturor candidatilor inscrisi la examinare pentru sesiunea respectiva.

6.3.  Desfasurarea examinarii

Responsabilitati si atributii supervizor

La examinare va participa din partea ECDL ROMANIA un supervizor; chiar daca acesta provine din cadrul organizatiei unui responsabil regional,  el reprezinta ECDL ROMANIA.

 • Supervizorul va inmana examinatorului subiectele alocate si va stabili asezarea candidatilor in sala
 • Supervizorul va verifica identitatea candidatilor sau il va desemna pe examinator sa o efectueze
 • Supervizorul va urmari indeplinirea corecta a atributiilor examinatorului pe toata durata examinarii.
 • Supervizorul poate solicita schimbarea examinatorului, in cazul in care acesta incalca prevederile procedurale
 • Supervizorul va colecta rezultatele testarii la finalul sesiunii de testare, le va copia pe CD si va urmari stergerea tuturor fisierelor
 • Supervizorul poate prelua in orice moment atributiile examinatorului, dar nu este obligat sa o faca

Responsabilitati si atributii examinator

La fiecare sesiune de examinare, alaturi de supervizor trebuie sa participe si un examinator autorizat ECDL din partea centrului.

Inainte de inceperea examinarii, examinatorul va verifica pregatirea examinarii efectuata de responsabilul IT conform procedurii.

Examinatorul centrului va realiza urmatoarele  activitati:

 • Va verifica inscrierea candidatilor pe lista de prezenta.
 • Va verifica identitatea candidatilor, in conformitate cu standardele ECDL, si folosind un act de identitate oficial (ex:  B.I., C.I., carnet de conducere, pasaport sau carnet de student), cf. listei de prezenta (daca acest lucru i se solicita de supervizor)

In cazul in care identitatea este infirmata, se trece incidentul respectiv in Raportul de examinare si se depun toate eforturile pentru a se obtine identitatea persoanei care s-a prezentat la examen. De asemenea, sunt informati reprezentantii centrului si restul candidatilor ca persoana care nu s-a prezentat la examen nu va mai putea sustine examenele ECDL, daca se va dovedi ca este implicata in tentativa de fraudare a examinarii.

In cazul in care exista neclaritati, se trece incidentul respectiv in Raportul de examinare dar se poate permite sustinerea examenului, facandu-se copii dupa actul de identitate prezentat si o poza persoanei prezenta la examen, daca este posibil. Totodata se precizeaza candidatului in cauza ca examenul se va valida doar in cazul confirmarii ulterioare a identitatii, in baza unui alt act de identitate sau in alt mod considerat suficient de ECDL ROMANIA.

 • Va verifica daca fiecare candidat are un Card ECDL valabil (date complete si clare la toate rubricile Card-ului, iar durata limita pentru candidat de 3 ani de obtinere a certificatului ECDL nu a expirat)
 • Va prezenta candidatilor conditiile de sustinere a examinarii, conform procedurii (prezentate mai jos, impreuna cu mentiunile specifice pe modul privind testele)

Le va citi candidatilor lista regulilor de examinare (anexa VIII) la inceputul fiecarei ore de examen, daca sunt candidati noi:

·         Timpul de lucru este de maximum 45 de minute pentru un modul ECDL baza si ECDL WebStarter(60 pentru ECDL avansat, si ECDL CAD)

·         Fiecare intrebare are mentionat numarul de puncte acordat

·         Exista 36 de intrebari pentru modulul 1, 24 intrebari pentru modulul 2 si 32 de intrebari pentru modulele 3-7; Programa 4.0 - ECDL Complet

·         Pentru a promova trebuie sa se obtina un punctaj de minimum 75% (pentru Programa 4.0)

·         Nici o parte din materialele de testare (subiecte, ciorne, fisiere de lucru) nu pot fi luate de candidati din sala de examinare pe durata testarii sau după terminarea acesteia iar fisierele de lucru nu pot fi pastrate dupa terminarea examinarii.

·         Candidații trebuie să înapoieze toate materialele primite înainte de a părăsi sala.

·         Nici o carte sau alt material ajutător nu poate fi folosit în timpul testului.

·         Candidații nu au voie să vorbească între ei pe durata examenului.

·         Candidații nu au voie să copieze

·         Candidații nu au voie să vorbească decat cu Examinatorul sau Supervizorul si numai pentru clarificarea cerintelor.

·         Nici un Candidat nu are voie să părăsească sala de examinare neînsoțit în timpul testării.

·         Telefoanele mobile ale candidatilor trebuie inchise

·         Pentru Modulul 1 sau ciorne, Candidații trebuie să folosească doar hârtie cu ștampila Centrului

·         Pentru Modulul 1 candidatii trebuie sa isi scrie numele pe toate foile impreuna cu nr testului primit·         Pentru Modulele 2-7 trebuie sa li se spuna calea catre folderul discheta candidatului

·         Pentru Modulele 2-7 candidatii au voie sa foloseasca functia HELP

·         Candidatii trebuie sa cunoasca modalitatea de contestare a desfasurarii examenului sau a rezultatului obtinut

·         Daca este necesara printarea, se permite preluarea documentelor printate dupa ce testul a luat sfarsit, cu conditia efectuarii comenzii de printare inainte de terminarea testului si de a nu se mai fi efectuat nici un fel de modificari

·         Printarea in fisier se face folosind imprimanta setata implicit XEROX 4900 Post Script

 • Va copia pe calculator fisierele necesare rezolvarii cerintelor testului in folderul special creat pentru fiecare candidat, va asigura foi albe cu stampila centrului si va inmana candidatilor foaia cu intrebari
 • Va nota momentul inceperii testului, din care se cronometeaza cele 45/60 de minute alocate unui examen si va anunta inceperea examenului. 

o        Va anunta intrarea in ultimele 15, apoi in ultimele 5 minute. Dupa 45/60 de minute de la momentul notat, testarea inceteaza.

o        Va raspunde intrebarilor candidatilor privind clarificarea enunturilor, fara a le oferi raspunsul corect

o        La sfarsitul testarii, examinatorul va strange de la candidati foile cu intrebari, ciornele si va colecta fisierele rezultate de pe calculatoarele candidatilor. Candidatilor nu li se va permite parasirea salii cu materiale legate de examinare.

o        Va verifica daca exista fisiere rezultate in urma examinarii pe harddisk si dupa colectare si asigurarea copierii corecte se sterg.

Lucrarile scrise trebuie pastrate in conditii de siguranta daca sunt pastrate, sau altfel trebuie distruse fiind confidentiale.

In cazul incalcarii regulilor de examinare de catre un candidat, testarea acelui candidat va inceta. Motivele incetarii testarii se vor mentiona in raportul de examinare.

6.4.  Raportarea examinarii

Supervizorul redacteaza raportul de examinare (Anexa IX).

Examinatorul centrului semneaza raportul intocmit de supervizorul ECDL ROMANIA si isi poate adauga observatiile personale privind desfasurarea examinarii in conditiile standardelor ECDL.

In raport se vor nota orice probleme intampinate semnificative pentru ECDL ROMANIA sau centrul de testare.

O copie a raportului va fi pastrata in arhiva centrului de testare.

6.5.  Rezultate

Coordonatorul centrului va fi informat de ECDL ROMANIA sau de responsabilul regional asupra rezultatelor obtinute de candidati la sesiunea de examinare organizata de centru. 

Termenul de corectare a testelor este de 10 zile lucratoare.

Coordonatorul trebuie sa asigure informarea prompta a candidatilor asupra rezultatelor obtinute.

Un candidat care nu a promovat un examen trebuie sa fie informat asupra momentului in care un alt examen pentru acelasi modul este programat. 

7.         Contestatii

Tuturor candidatilor li se va oferi posibilitatea de a depune o contestatie in maxim 15 zile de la momentul datei examinarii, respectiv al anuntarii rezultatelor testului.

7.1.  Procedura de contestatie privind desfasurarea examinarii

Tuturor candidatilor li se va oferi posibilitatea de a depune o contestatie la momentul incheierii examinarii.

Reprezentantul Centrului de testare va prelua contestatia de la candidat si il va ruga pe acesta sa prevada in aceasta modul de contactare dorit pentru comunicarea rezultatelor contestatiei.

Contestatia va primi un numar de intrare.

Centrul de testare va pastra la arhiva o copie a contestatiei si va transmite contestatia catre ECDL ROMANIA.

La cererea ECDL ROMANIA, Coordonatorul va oferi orice documente necesare si va facilita orice investigatie considerate necesara.

La primirea rezultatului de la ECDL ROMANIA, Coordonatorul Centrului va desemna o persoana sa informeze candidatul asupra rezultatului contestatiei.  

Raspunsul primit de la ECDL ROMANIA se va pastra la arhiva centrului de testare.

7.2.  Procedura de contestatie privind notarea testelor

Tuturor candidatilor li se va oferi posibilitatea de a depune o contestatie la momentul anuntarii rezultatelor testului. Pentru contestatii se percepe o taxa de 5 RON/modul, care va fi facturata de ECDL ROMANIA centrului, care are obligatia de a o colecta de la candidati. Daca o contestatie este rezolvata favorabil pentru candidat,nu se percepe nicio taxa de catre ECDL ROMANIA.

Reprezentantul Centrului de testare va prelua contestatia de la candidat si il va ruga pe acesta sa prevada in aceasta modul de contactare dorit pentru comunicarea rezultatelor contestatiei.

Contestatia va primi un numar de intrare.

Centrul de testare va pastra la arhiva o copie a contestatiei si va transmite contestatia catre ECDL ROMANIA.

La cererea ECDL ROMANIA, Coordonatorul va oferi orice documente necesare si va facilita orice investigatie considerate necesara.

Rezultatul contestatiei va fi primit de la ECDL ROMANIA in termen de 10 zile lucratoare.

La primirea rezultatului de la ECDL ROMANIA, Coordonatorul Centrului va desemna o persoana sa informeze candidatul asupra rezultatului contestatiei.  

Raspunsul primit de la ECDL ROMANIA se va pastra la arhiva centrului de testare.

7.3.  Procedura de contestatie privind organizarea activitatii ECDL

Tuturor candidatilor li se va oferi in orice moment posibilitatea de a depune o contestatie referitoare la organizarea activitatii ECDL.

Reprezentantul Centrului de testare va prelua contestatia de la candidat si il va ruga pe acesta sa prevada in aceasta modul de contactare dorit pentru comunicarea rezultatelor contestatiei.

Contestatia va primi un numar de intrare.

Coordonatorul va stabili daca analizarea contestatiei tine de centrul de testare sau de ECDL ROMANIA.

Daca analizarea contestatiei este de competenta Centrului de testare, Coordonatorul va desemna modul de rezolvare a contestatiei si va desemna persoana responsabila de efectuarea unei investigatii, daca se considera necesar. Persoana desemnata va prezenta un Raspuns Coordonatorului centrului de testare.

Daca se considera ca analizarea contestatiei este de competenta ECDL ROMANIA, Centrul de testare va pastra la arhiva o copie a contestatiei si va transmite contestatia catre ECDL ROMANIA.

La cererea ECDL ROMANIA, Coordonatorul va oferi orice documente necesare si va facilita orice investigatie considerate necesara.

La primirea rezultatului de la ECDL ROMANIA, Coordonatorul Centrului va desemna o persoana sa informeze candidatul asupra rezultatului contestatiei si va urmari realizarea acestei informari. Un document datat si semnat care sa probeze transmiterea acestei informari va fi pastrat la arhiva centrului  

Raspunsul primit de la ECDL ROMANIA, respectiv raportul elaborat de persoana responsabila cu analizarea contestatiei, se va pastra la arhiva centrului de testare.

8.         Plati catre ECDLR

8.1.  Conditii generale

Platile catre ECDLR se realizeaza in conformitate cu prevederile contractului de sub-licenta..

8.2.  Plata cardurilor de aptitudini

Dupa efectuarea unei comenzi de carduri catre ECDL ROMANIA, centrul va primi factura (eventual prin fax si originalul la prima examinare sau prin posta). Cardurile trebuie achitate inainte de sustinerea testelor de candidati. In cazul in care contravaloarea cardurilor nu a intrat in contul ECDLR, centrul va trimite prin fax o copie dupa ordinul de plata cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data examinarii.

8.3.  Plata examinarilor

La sfarsitul unei sesiuni de testare, supervizorul va factura contravaloarea examenelor programate si eventuale penalizari. Plata poate fi efectuata pe loc, cu conditia anuntarii in prealabil a supervizorului, la momentul programarii, pentru a putea elibera chitanta. Centrul are datoria de a colecta contravaloarea testarii de la candidati inainte de sustinerea examinarii. ECDL ROMANIA poate solicita plata in avans a examinarilor programate. In caz contrar plata trebuie facuta conform datei scadente existenta pe factura emisa de ECDL ROMANIA.

8.4.  Plata taxei de eliberare a Permiselor ECDL

Dupa efectuarea unei cereri de eliberare de permise catre ECDL ROMANIA, centrul va primi factura (eventual prin fax si originalul la prima examinare sau prin posta). Taxa trebuie achitata , conform datei scadente evidentiate pe factura.

8.5.  Plata taxei acreditarii salii mobile

Conceptul de "sala mobila" presupune urmatoarele:

Ø       Centrul trebuie sa fie acreditat ECDL si sa aiba o sala fixa auditata si functionala si sa fie la zi cu  platile catre ECDL ROMANIA

Ø       Sala mobila va fi acreditata pentru o zi

Ø       Sala mobila trebuie sa indeplineasca conditiile de examinare corespunzatoare standardului ECDL

Ø       Auditul salii mobile va fi facut de reprezentantul (supervizorul) ECDL ROMANIA inainte de examinare

Ø       Taxa de acreditare pentru o zi este de 200 RON + TVA si va fi inclusa in cadrul facturii de examinare

Ø       Sesiunea de examinare trebuie sa respecte aceleasi reguli ca si in cazul unui examen in cadrul centrului dvs

8.6.  Efectuarea platilor

La momentul primirii unei facturi de la ECDL ROMANIA, aceasta se inainteaza __________________ care trebuie sa isi dea aprobarea pentru efectuarea platii. In momentul in care s-a primit aprobarea, factura este inaintata la Departamentul Contabilitate, Dlui/Dnei ______________ care dispune efectuarea platii.

Documentele de confirmare a platii sunt trimise pe fax catre ECDL ROMANIA de catre Dl./Dna_______________ imediat dupa efectuarea platii. Toate facturile si ordinele de plata privind activitatea ECDL sunt indosariate si pastrate sub responsabilitatea Dlui/Dnei _______________.

9.         Asigurarea calitatii

9.1.  Proceduri de Audit intern

La primirea de noi Standarde pentru Centrele de testare de la ECDL ROMANIA, la constatarea de vicii de procedura in desfasurarea activitatilor ECDL sau, in lipsa acestora, periodic, dar cel putin o data pe an, Coordonatorul Centrului de testare va efectua sau va desemna persoane autorizate sa efectueze un audit intern al Procedurilor Centrului de testare.

 

Auditul va fi efectuat numai de persoane autorizate. O procedura specifica trebuie sa fie auditata numai de o persoana autorizata care nu este direct responsabila de munca auditata. 

La sfarsitul auditului intern, persoana/persoanele care a/au realizat auditul va/vor intocmi un raport de audit intern. Acest Raport va fi inmanat Coordonatorului Centrului de testare.  In momentul primirii Raportului de audit care constata abateri observate in cadrul auditului de conformitate, Coordonatorul este responsabil de corectarea acestor abateri dupa indicatii. 

In momentul in care abaterile sunt corectate, Coordonatorul intocmeste o Anexa la Raportul de audit intern in termenul maxim fixat prin Contractul Standard de Centru de testare pentru remedierea abaterilor de la standardele ECDL, pe care il ataseaza raportului.

Raportul de audit intern si Anexa, daca exista, sunt pastrate la arhiva Centrului de testare.

Desfasurarea auditului

o        Auditorul determina aria de activitate supusa examinarii si persoanele responsabile pentru acele activitati (auditatii).

o        Auditatii sunt rugati sa descrie modul in care activitatile sunt efectuate 

o        Auditatul trebuie sa indice unde este descrisa procedura pentru activitatea in discutie in manualul de operare sau in orice alt document. 

o        Auditorul compara descrierea verbala cu documentatia procedurii si va discuta diferentele cu auditatul. 

o        Auditorul va cere dovezi obiective ca activitatea se desfasoara asa cum I-a fost descrisa, cum ar fi inregistrari sau alte dovezi fizice, dupa caz. 

o        Auditorul va inregistra rezultatele auditului, alaturi de recomandarile sale pentru eventuale schimbari si va prezenta raportul Coordonatorului Centrului de Testare.  

9.2.  Audit extern

Centrul de Testare este disponibil pentru audit in orice moment in care se desfasoara activitatea curenta a centrului, pe durata contractului.

Auditul se va desfasura in mod normal cu o programare prealabila, dar audituri neanuntate ale reprezentantilor ECDLR sau ECDLF vor fi acceptate.    

In momentul in care ECDLR anunta efectuarea unui audit, Coordonatorul se asigura ca este disponibil in data auditului sau numeste Adjunctul sau o alta persoana autorizata sa-l inlocuiasca.

Coordonatorului Centrului de testare, sau in lipsa sa, Adjunctul sau numit sa-l inlocuiasca va fi disponibil, fara exceptie, pe intreaga durata a auditului.

Coordonatorul va anunta departamentele implicate in activitatea ECDL (ex: contabilitate, IT, marketing, etc.) asupra auditului si va pregati toate documentele la zi pentru data auditului.

Coordonatorul va permite si facilita accesul la toate documentele si inregistrarile folosite de Centrul de Testare in desfasurarea activitatii ECDL.

In momentul primirii Raportului de audit care constata abateri observate in cadrul auditului de conformitate, Coordonatorul este responsabil de corectarea acestor abateri dupa indicatii. 

In momentul in care abaterile sunt corectate, Coordonatorul intocmeste un Raport pe care il transmite ECDLR in termenul maxim fixat prin Contractul Standard de Centru de testare

10.           Incheierea activitatii

In momentul incheierii activitatii, Coordonatorul centrului de testare:   

o        transmite catre ECDLR toate inregistrarile cerute de aceste Standarde

o        returneaza toate cardurile de aptitudini ECDL nefolosite

o        verifica, ordona si urmareste plata tuturor restantelor financiare catre ECDLR (solicita confirmare din partea ECDLR)

o        se asigura de existenta acordurilor de confidentialitate incheiate cu toti angajatii centrului implicati in activitatea ECDL

o        solicita si verifica daca responsabilul IT a dezinstalat softul ATE, daca a folosit un astfel de soft

Redactat in numele Centrului de testare acreditat

Nume si prenume

Semnatura si stampila

11.           Lista Anexe

o        Anexa I       - lista persoanelor care au luat la cunostinta continutul manualului de proceduri

o        Anexa II      - model solicitare carduri

o        Anexa III      - cerere acreditare examinator

o        Anexa IV     - model solicitare permise

o        Anexa V      - fisa inregistrare

o        Anexa VI     - model solicitare examinare

o        Anexa VII    - model programare examinare

o        Anexa VIII   - lista regulilor de examinare

o        Anexa IX     - model raport de examinare

o        Anexa X      - model contestatie


ANEXA I

Am luat la cunostinta de continutul manualului de proceduri versiunea ____ din data___________:

 

Nume si prenume

Pozitia

Data

Semnatura

Coordonator centru

[ L S]

Examinator

Examinator

Responsabil IT

Nota: aceasta lista se va mentine actualizata pentru toate persoanele implicate in activitatile ECDL si pentru fiecare versiune noua a manualului de proceduri; listele si versiunile vechi ale manualelor se pastreaza


ANEXA II - Model solicitare carduri

PE FAX

ANTET CENTRU

REF: COMANDA CARDURI

Nr carduri comandate:

 

Tip de card:

- pret intreg

- pret redus

- pentru examinator

- avansat modul ___

 

Modalitatea de expediere:

- Fan Courier

- prin delegat ECDL

- prin delegat al centrului

 

Nume reprezentant centru

Nr de telefon

Prin e-mail

to: office@ecdl.org.ro

subject: Nume Centru, Localitatea - Comanda carduri

Nume CentruLocalitatea

Nr carduri comandate:

 

Tip de card:

- pret intreg

- pret redus

- pentru examinator

- avansat modul ___

 

Modalitatea de expediere:

- Fan Courier

- prin delegat ECDL

- prin delegat al centrului

 

Nume reprezentant centru

Nr de telefon

Nota: Daca este cazul, se include in acest mesaj si solicitarea unei examinari, conform Anexei VI din Manualul de proceduri.


ANEXA III - Cerere acreditare examinator

ANTET CENTRU

REF: ACREDITARE EXAMINATORI

Centrul [Nume Centru], propune ca examinator al centrului nostru pe

Dl/Dna [Nume conform BI],

mentionind ca va sustine examenele ECDL in ziua ...., data ...., in cadrul centrului ....................... [denumirea centrului].

Anexam copia BI

Nume reprezentant centru

Nr. de telefon


ANEXA IV - model solicitare permise

ANTET CENTRU

REF: ELIBERARE PERMISE

Nr crt.

Nume persoana [conform BI/CI]

Nr card alocat

CNP

Tip Permis

1

2

3

4

Va rog sa imi comunicati daca aveti datele necesare [fisa inscriere candidat, copie BI, copie certificat de casatorie - daca este cazul] pentru a le trimite spre completare cu plicul cu carduri catre ECDL ROMANIA.

Nume reprezentant centru

Nr de telefon


ANEXA V - Fisa de inregistrare candidat ECDL

Aceasta este un model de fisa de inregistrare pe care fiecare candidat trebuie sa o completeze in momentul achizitionarii cardului de aptitudini. In antet se va insera sigla centrului dumneavoastra de testare. Va rugam sa va asigurati ca ati primit de la ECDL ROMANIA ultima versiune a fisei de inregistrare candidat. ( aceasta versiune nu este obligatoriu versiunea curenta )

ANTET CENTRU

Fișă înregistrare candidat ECDL

Subsemnatul,

(se completează de candidat)

1.              Nume/Prenume:

2.              CNP:

3.              Adresa completa   (domiciliul stabil):

4.              E-mail

5.              Telefon fix / mobil

6.              Tara de origine

7.              Studii

8.              Profesiune

doresc sa achiziționez un Card de aptitudini ECDL și, completând acest formular, declar că sunt de acord ca datele mele personale, furnizate în acest formular, precum și cele privind rezultatele obținute in procesul de certificare ECDL, să poată fi folosite de ECDL Romania si de Fundația ECDL Ltd. pentru realizarea de baze de date si statistici. La cererea mea scrisă, ECDL ROMANIA se obligă să actualizeze, să șteargă sau să mă informeze asupra datelor prelucrate privind persoana mea, dar in cazul in care o terta persoana solicita verificarea autenticitatii Permisului detinut, ma oblig sa garantez acesul la informatiile privind validitatea Permisului. Totodata, imi asum obligatia de a fi reexaminat gratuit de ECDL ROMANIA, in cazul in care exista dubii asupra obtinerii Permisului, ECDL ROMANIA avand dreptul sa imi suspende Permisul pana la clarificarea situatiei.

Am fost informat ca valabilitatea cardului de aptitudini este de 3 ani de la data sustinerii primului examen. In cazul expirarii cardului de aptitudini, trebuie sa achizitionez un nou card de aptitudini si sa sustin din nou examenele.

Semnătură candidat: _______________

(se completează de reprezentantul autorizat al Centrului de testare)

9.              Numar de inregistrare si data:

10.           Cod Centru Testare

11.           Nume si semnatura reprezentant Centru

12.           Numar Card de aptitudini alocat:

RO___________

13.           Documente anexe (pentru carduri cu pret redus - adeverinte, legitimatii, etc.)

Persoanelor care completeaza acest formular le sunt garantate drepturile potrivit Legii 677/2001.

ECDL ROMANIA prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul inscrierii dvs in procesul de certificare ECDL. Pe viitor, aceste date: Email - Telefon fix/mobil ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

ANEXA VI - model solicitare examinare

PE FAX

ANTET CENTRU

REF: SOLICITARE SESIUNE EXAMINARE ECDL

Ziua si data propusa pentru sesiune

 

Nume reprezentant centru

Nr de telefon

Prin e-mail

to: office@ecdl.org.ro

subject: Nume Centru, Localitatea - Sesiune examinare

Nume Centru

Localitatea

Ziua si data propusa pentru sesiune

 

Nume reprezentant centru

Nr de telefon

Nota: Daca este cazul, se include in acest mesaj si comanda pentru carduri, conform Anexei II din Manualul de proceduri.


ANEXA VII - model programare examinare

Acest model de lista programare examinare este obtinut prin folosirea aplicatiei Programare Sesiuni prin generarea fisierului .xls.

ANEXA VIII - lista regulilor de examinare

·         Timpul de lucru este de maximum 45 de minute pentru un modul (60 pentru ECDL avansat)

·         Fiecare intrebare are mentionat numarul de puncte acordat

·         Exista 36 de intrebari pentru modulul 1, 24 intrebari pentru modulul 2 si 32 de intrebari pentru modulele 3-7; Programa 4.0)

·         Pentru a promova trebuie sa obtineti un punctaj de minimum 75% (pentru Programa 4.0)

·         Nici o parte din materialele de testare (subiecte, ciorne, fisiere) nu pot fi luate din sala de examinare pe durata testarii sau după terminarea acesteia, trebuie să inapoiati toate materialele primite înainte de a părăsi sala.

·         Nici o carte sau alt material ajutător nu pot fi folosite în timpul testului.

·         Nu este permis să copiati

·         Nu este permis să vorbiti cu alti candidati pe durata examenului.

·         Nu este permis să vorbiti decat cu Examinatorul sau Supervizorul, pentru clarificarea cerintelor.

·         Nu este permis să parasiti sala de examinare neînsoțiti în timpul testării.

·         Mobilele trebuiesc inchise

·         Pentru Modulul 1 sau ciorne, trebuie să folositi doar hârtie cu ștampila Centrului, solicitati daca nu mai aveti

·         Pentru Modulul 1, trebuie sa va scrieti numele pe toate foile impreuna cu nr. testului primit

·         Pentru Modulele 2-7, calea catre folderul "discheta candidatului" este ...

·         Pentru Modulele 2-7 puteti folosi functia HELP

·         Puteti contesta modul de desfasurare a examenului sau rezultatul obtinut

·         Daca este necesara printarea, se permite preluarea documentelor printate dupa ce testul a luat sfarsit, cu conditia efectuarii comenzii de printare inainte de terminarea testului si de a nu se mai fi efectuat nici un fel de modificari

·         Printarea in fisier se face folosind imprimanta setata implicit XEROX 4900 Post Script


ANEXA IX - model raport examinare

Raport de examinare

Nume Centru:

Localitatea

Ziua si data sesiunii

 

Cu ocazia examinarii nu au fost semnalate abateri / s-au constata urmatoarele

- descriere incidente

- observatii examinator

                                                                                                Am luat la cunostinta,

Nume si semnatura supervizor                                        Nume si semnatura examinator


ANEXA X - model contestatie

ANTET CENTRU

Contestatie,

            Subsemnatul(a) __________________, reprezentant al Centrului ______________ va transmit contestatia Dnei/Dlui ____________________avand numarul de card _____________, care a susținut examenul ECDL în data de _______ . Contestatia se refera la rezultatul obtinut la Modulul ________

            Va rog sa verificati daca punctajul obtinut este intemeiat.

Vă mulțumesc

Data:

Semnatura si stampila


ANEXA XI - Cerere examinator (personala)

Nota : se completeaza cate o cerere pentru fiecare examinator. Includeti orice alte informatii considerati relevante

Date personale

Nume :                                                             Prenume :                                                                 

Locul si data nasterii :                                                                         CNP:                                                  

Adresa:                                                                                                Oras :                                                 

Telefon :                                   Mobil :                                     E-mail:                                                            

Centrul de testare

Denumirea Centrului :                                                                                      

Tipul colaborarii cu centrul

Norma intreaga (Full Time):                                                               

Colaborare (Part Time, ore/luna):                                                      

Alta forma (detaliati):                                                                          

Studii

Liceu/Universitate:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Calificari/Titluri obtinute:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Cursuri absolvite si certificari IT obtinute

Enumerati cursurile IT urmate si certificarile obtinute, cu anul obtinerii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Permis ECDL

Detin un Permis ECDL: Seria si numarul                                                     

NU detin un Permis ECDL Examene ECDL promovate la data cererii:

M1:                  M2:                  M3:                  M4                   M5:                  M6:                  M7:       

Alte informatii considerate relevante

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Semnat de:                                                                                                    Data:                          

1. Examinator ...........................

2. Reprezentant autorizat Centru...................

           [1] 2 3 Aceste informatii for fi pastrate doar in baza de date a ECDL Romania


loading...
Document Info


Accesari: 58369
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )