Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU nr. 2 din 05.02.2007

administratie


ALTE DOCUMENTE

Documentatia necesara întocmirii
INGRIJITOR CLADIRI
Magistratura
Lege Drepturi de autor
Cerere pentru notarea actiunii pauliene
Cerere de inventariere a bunurilor succesorale
STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 220
PRIORITĂȚILE DEZVOLTĂRII JUDEȚULUI MUREȘ 2007 - 2013AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

nr. 2 din 05.02.2007
Titularul autorizatiei: S.C. PIG FARM SRL


Locatia activitatii comuna Coarnele Caprei si comuna Focuri, judetul IasiCategoria de activitate, conform anexei nr.1 la OUG nr.152/2005: 6.6.b)

Codul CAEN: 0123

Codul NOSE-P: 110.04

Codul SNAP 2: 1005
Emisa de: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU

SERVICIUL AUTORIZARE si CONTROLUL CONFORMARIIData emiterii: 05.02.2007

Valabila pana la: 05.02.2017


DIRECTOR EXECUTIV,

dr.ing.Iulian Movila

1. Date de identificare a titularului activitatii

2. Temeiul legal

3. Categoria de activitate

4. Documentatia solicitarii

5.Managementul activitatii

6. Materii prime si materiale auxiliare

7.Resurse

7.1. Apa

7.1.1. Alimentarea cu apa

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

7.1.3. Ape subterane

7.2. Energie

7.3. ombustibili

8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament

9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

9.1. Aer

9.2. Apa

9.3. Sol

9.4.Alte dotari

10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot

10.1. Aer

10.1.1. Emisii

10.1.2. Imisii

10.2. Apa

10.3. Sol

10.4. Zgomot

11. Gestiunea deseurilor

11.1. Deseuri generate, colectate, stocate temporar

11.2. Deseuri refolosite

11.3. Deseuri comercializate

11.4. Depozitarea definitiva a deseurilor

12. Interventia rapida, siguranta instalatiei

13. Monitorizarea activitatii

13.1. Aer

13.2. Apa

13.3. Apa subterana

13.4. Deseuri

14. Raportari si periodicitatea acestora

15. Obligatiile titularului

16. Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor

17. Glosar de termeni

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Numele: S.C. PIG FARM SRL

Adresa : mun. Iasi, str. Mangeron,nr. 8, jud. Iasi

Telefon : 0232/415112

Fax : 0232/415112


AMPLASAREA PUNCTULUI DE LUCRU

Numele: S.C. PIG FARM SRL

Adresa : comuna Coarnele Caprei tarlaua 90 parcele 1 (920) si comuna Focuri tarlaua 33 parcela 1 (715/1), jud. Iasi

Telefon : 0232/415112

Fax : 0232/415112


OBIECTUL AUTORIZARII

Cresterea si ingrasarea porcilor (activitatea de crestere si ingrasare porci, care se desfasoara in 3 grajduri din dotarea complexului)

Capacitate de productie a obiectivului : 9.000 capete porci/an;
2. TEMEIUL LEGAL

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau, in urma analizei documentatiei de sustinere a solicitarii, a verificarii amplasamentului si a modului de delimitare a instalatiei integrate, a consultarii Comisiei de Analiza Tehnica si a publicului interesat, a concluzionat ca functionarea instalatiei in conditiile impuse de prezenta autori 757n1318h zatie va asigura protectia aerului, apei, solului si un nivel ridicat de protectie a mediului, ca un intreg.

Autorizatia integrata de mediu contine valori limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii, cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de poluanti in mediu si asigurarii protectiei solului si apei subterane, masuri cu privire la managementul deseurilor, specifica metodologia si frecventa de masurare. De asemenea, prevede obligatia titularului de activitate de a furniza autoritatilor competente datele solicitate pentru verificarea conformarii instalatiei cu cerintele autorizatiei.


Autorizatia integrata de mediu se emite in temeiul urmatoarelor acte normative:

● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195 din 22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006;

● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.152 din 10.11.2005 aprobata de Legea nr. 84/2006 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

● Ordinul MAPM nr.818 din 17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu completata cu Ordinul nr. 1158 din 15.11.2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr.818/2003;

● Ordinul MAPM nr.344/708/2004 privind aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura;

Ordinului MAPM nr.242/197/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere si control pentru reducerea aportului de poluanti;

Ordinul nr.791/2006 pentru definirea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania;

● STAS 10009/1988 privind acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot

● Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonantei nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

- Cod CAEN : 01232 - Cresterea porcinelor pentru prasila, productie si sacrificare

- conform Anexei 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006: 6.6.b) Instalatii pentru cresterea intesiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie;

- Cod SNAP 2 conform OM MAPM nr.1144/2002 : 1005

- Cod NOSE-P conform OM MAPM nr.1144/2002: 110.04
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmita de SC PIG FARM SRL;

- Solicitarea pentru autorizare nr. 4457/25.10.2006;

- Raport de amplasament intocmit de ICPA Bucuresti;

- Contract de vanzare-cumparare teren;

- Plan de amplasament ;

- Plan de situatie;

- Acord integrat de mediu nr.13/26.07.2006, eliberat de ARPM Bacau, pentru proiectul "Microferma zootehnica", obiectiv realizat cu finantare prin Programul SAPARD;

- Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu RAJAC Iasi;

- Contract de prestari servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri de origine animaliera conform clasificarii prevazute in Ord. 723/2003, cu SC Protan SA Bucuresti, surcusala Roman, nr. 626/2.10.2006;

- Contract de furnizare de GPL nr.84/21.09.2006, incheiat cu SC CRIMBO GAS 200 SRL;

- Contract de furnizare energie electrica, incheiat cu EON Moldova SA;

- Aprobare sanitara veterinara de functionare nr. 157/05.12.2006;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr.309/12.2006 emisa de A.N.A.R.-Directia Apelor Prut Iasi;

- Buletine de analiza pentru solul din incinta fermei si a terenurilor agricole unde se vor aplica dejectiile minerale;

- Anunturi publice;

- Dovada achitarii taxelor si tarifelor;
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Managementul integrat de mediu:

se aplica prin integrarea problemelor de mediu în cadrul sistemului de management general.


Instruire:

- conform recomandarilor BAT, activitatea se desfasoara cu personal special instruit in conditiile impuse de prezenta autorizatie;

- operatorul asigura instruirea personalului pentru fiecare post care ar putea avea impact asupra mediului si va tine un registru de evidenta a instruirilor efectuate;

- o copie a autorizatiei va fi disponibila permanent pentru personalul care lucreaza in domeniul cerintelor autorizatiei.


Intretinere:

- dotarea tehnica este conform tehnologiei aplicate;

- intreg echipamentul, a carui avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la impact negativ asupra mediului, utilizat in desfasurarea activitatii, va fi intretinut in conditii optime de functionare;

- operatorul asigura, potrivit recomandarilor BAT:

 • un program de intretinere a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor, scris;
 • registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

Incidente

Se vor respecta urmatoarele prevederi:

se va aplica o procedura de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii, de stabilire a masurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului;

dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a unor situatii similare;

se va institui un registru de consemnare a incidentelor, avariilor, accidentelor aparute in desfasurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz;

se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri;

se vor informa autoritatile, conform capitolului "Raportari" al prezentei autorizatii.


Reclamatii, sesizari

Operatorul asigura pe amplasament un registru pentru evidenta oricarei reclamatii sau sesizari din partea publicului, referitoare la poluarea mediului datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata. In registru se vor consemna:

data si ora reclamatiei, numele reclamantului,

detalii cu privire la natura reclamatiei,

investigatiile facute de titularul activitatii si modul de rezolvare/actiune, dupa caz.
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Pentru asigurarea procesului de productie, in cadrul societatii sunt necesare:

Materia prima:

- porci in greutate de 25 kg, ciclu de productie de 3 luni, greutatea de livrare de 90-110 kg;

- furaje combinate in diferite retete de furajare;

- apa potabila pentru adapare;

- vitamine, vaccinuri, medicamente.


Materiale auxiliare

- dezinfectante pentru spalari si dezinfectie;

- apa potabila pentru igienizari;

- GPL;

- energie electrica;

- materiale de intretinere si reparatii.

Tabel nr.1

Nr.crt.

Denumire

U.M.

Cantitate


Materii prime
porci

capete/anFuraje combinate

t/anApa potabila necesara

mc/anApa de spalare

mc/anVitamine, vaccinuri. medicamente
Materiale auxiliare
Dezinfectante (VISKONŽS sol 1%)

t/anDeratizare (pesticide gr.III)

t/an

ocazional


Materiale de intretinere


In functie de necesitati


Utilitati
Energie electrica

kWhGPL

mc/lunaProdus finit
Porci ingrasati pana la greutatea de 110 kg

capete/anConditii de preluare, transport, manipulare, depozitare, utilizare

 • materii prime: - porcii pentru ingrasare sunt preluati de la furnizori specializati si transportati in conditii de siguranta pana la ferma, cu mijloace proprii sau ale furnizorilor;

- furajele sunt achizitionate local de la producatorii agricoli fiind constituite din amestec de porumb, grau, floarea soarelui, ambalate in saci;

- vitaminele, vaccinurile si medicamentele sunt achizitionate de la firme autorizate, fiind depozitate in dulapuri speciale, sub gestiune si administrate conform prescriptiilor sanitar-veterinare.

 • materialele auxiliare: sunt achizitionate de la diversi furnizori in recipienti sau ambalaje specifice si transportate cu mijloace auto pana la ferma, unde sunt depozitate in magazii special amenajate.

Selectia materiilor prime

Operatorul va mentine o lista a materiilor prime utilizate si evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale auxiliare.

Pentru fiecare catogorie de animale (functie de greutate) se folosesc categorii de nutret combinat, astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate. Scopul este de a satisface nevoile animalelor imbunatatind digestabilitatea nutrientilor, si prin echilibrarea concentratiei diferitelor componente esentiale cu componente nediferentiate de N. Se urmareste imbunatatirea eficientei sintezei de proteine a corpului.

Masurile de hranire includ hranirea pe faze, diete pe baza de substante nutritive digerabile/disponibile, aplicand diete cu aport redus de aminoacizi suplimentari si diete pe baza de fitaza, cu cantitati scazute de fosfor si/sau fosfati alimentari anorganici care se pot digera aproape complet. Mai mult, folosirea aditivilor alimentari poate creste eficienta de hranire, imbunatatind astfel retentia substantelor nutritive si diminuand cantitatea celor de dejectii.

Operatorul revizuieste regulat noile dezvoltari in domeniu, pentru utilizarea acelor materiale care sunt mai putin poluante.
7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1.: Alimentarea

Alimentarea cu apa a obietivelor din cadrul microfermei zootehnice se face prin intermediul unui bransament de la reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii Coarnele Caprei - apa fiind furnizata din statia de tratare a apei Belcesti, aflata in administrarea RAJAC Iasi, caminul prevazut in zona bransamentului este montat un apometru. In vecinatatea acestui camin este montat grupul de pompare tip ROWARTA (Q = 7 mc/h, H = 55 mCA, p = 6 barri), cu rezervor de 300 litri, care asigura alimentarea cu apa a haleleo si a rezervorului de inmagazinare, ingropat, de 100 mc. Apa stocata va fi utilizata doar in caz de avarie, cand se intrerupe furnizarea apei din reteaua centralizata sau la incendii.

alimentarea cu apa a grajdurilor se face printr-un racord din polietilena cu Ű = 50 mm de la reteaua principala. Echipamentele de adapare Big Dutchman sunt alimentate cu tevi din polietilena cu Ű = 32 mm, montate in camera tehnica de langa compartimentele pentru porci si are pe langa sistemul central de conectare la reteaua de apa, un filtru pentru epurare, un redactor de presiune si posibilitatea de conectare a medicatorului destinat tratamentelor porcilor bolnavi;

asigurarea debitului necesar de incendiu de 5 l/s la hidrantii exteriori se face prin intermediul unui rezervor de 100 mc amplasat in punctual cel mai inalt din incinta. Transportul apei se face printr-o conducta de polietilena cu Ű = 50 mm si o statie de un hidrofor.

Necesarul de apa cuprinde:

  1. necesarul pentru consumul biologic al animalelor;
  2. necesarul tehnologic pentru: evacuarea dejectiilor, spalarea si dezinfectia halelor, intretinerea instalatiilor tehnologice;
  3. necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare conf. STAS 1478;
  4. necesarul de apa pentru stingerea incendiilor conf. scenariului de siguranta la foc.

Cerinta de apa este:

pentru consum menajer: Q zi med. = 0,36 mc/zi;

Q zi max. = 0,47 mc/zi;

pentru consum tehnologic: Q zi med. = 30,75 mc/zi;

Q zi max. = 36,34 mc/zi.

rezerva intangibila pentru incendiu este de 60 mc.7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de ape:

- ape uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare (pavilion administrative), se estimeaza un V = 985 mc/an;

- ape uzate tehnologice ( impreuna cu dejectii), rezultate din procesul spalare a halelor;

- ape pluviale, de pe platformele betonate.Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere si cele tehnologice de la obiectivele fermei este realizata in sistem divizor, fiind alcatuita din urmatoarele elemente:

apele uzate menajere colectate de la filtru sanitar sunt evacuate printr-o conducta din PVC Ű = 200 mm pana la ministatia de epurare mecano-biologica tip VALROM, dupa care sunt evacuate in conducta de transport a apelor pluviale catre canalul de evacuare in raul Pais;

apele uzate tehnologice rezultate de la cele trei hale de productie sunt preluate de sub pardoseala tip gratar prin intermediul unei retele interioare, din tuburi PVC Ű = 250 mm, sistem de evacuare Big Dutchman, cu perna de apa, prevazut cu teu si valve de evacuare; reteaua interna de colectare se descarca in reteaua exterioara de evacuare a apelor tehnologice, care duce in laguna de dejectii;

apele pluviale sunt conduse catre rigole betonate, urmand evacuarea in sistemul de canalizare exterioara.

Debitele apelor uzate evacuate sunt:

pentru consum menajer: Q zi med. = 0,24 mc/zi;

Q zi max. = 0,31 mc/zi;

- pentru consum tehnologic: Q zi med. = 21,00 mc/zi;

Q zi max. = 24,82 mc/zi.
7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A APEI

In desfasurarea activitatii se are in vedere reducerea consumului de apa proaspata aplicand urmatoarele recomandari BAT:

consumul de apa potabila va fi contorizat si inregistrat lunar in evidentele societatii;

igienizare adaposturilor se va face cu sisteme cu jet de apa cu presiune;

utilizarea pompelor de apa cu presiune in vederea reducerii cantitatii de apa utilizata la indepartarea dejectiilor si igienizarea halelor - pompe de presiune cu debit de 15 l/minut ;

se va efectua calibrarea periodica a sistemului de adapare a porcilor;

se va urmari permanent detectarea scurgerilor si repararea imediata a defectiunilor constatate.
7.3. ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul energetic national S.E.N., prin intermediul unui post de transformare aerian 160 kVA. Exista un grup electrogen cu pornire automata in caz de avarie, cu Pnominala = 70 kVA.

Instalatia electrica cuprinde: instalatii electrice interioare hale, filtru, retele exterioare si instalatii electrice de protectie.


Eficienta energetica

Repararea defectiunilor care apar, precum si verificarea periodica a instalatiilor electrice, se asigura pe baza de contract cu societati de specialitate.

Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se are in vedere urmatoare:

- cantitatea de energie consumata care va fi urmarita periodic si contorizata;

- izolarea corespunzatoare a grajdurilor in anotimpul rece;

- functionarea corespunzatoare a sistemului de ventilatie in grajduri;

- curatarea periodica a sistemului de ventilatie, pentru evitarea infundarilor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie;

consum minim de energie prin asigurarea ventilatiei naturale. Folosirea ventilatiei fortate functie de conditiile din interiorul halei conform computerului de clima prevazut care controleaza permanent temperatura si calitatea aerului pentru obtinerea optimului de ambianta de crestere a porcilor functie de vârsta acestora.

- verificarea periodica a starii transformatorilor electrici pentru a se preveni eventualele scurgeri accidentale de ulei, iar uleiurile utilizate sa indeplineasca conditiile de calitate impuse de STAS 811-72 "Uleiuri electroizolante. Ulei neaditivat pentru transformatoare si intrerupatoare electrice"

Anual operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie, identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei.7.4. GAZE NATURALE

Nu exista in zona sursa de gaze naturale. Sunt folosite drept sursa de combustibil rezervoare cu GPL ( in numar de 3 cu V = 5000 mc/rezervor).
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

In cadrul fermei, cresterea si ingrasarea porcilor se desfasoara in flux continuu, activitatea propriu-zisa desfasurindu-se in cele 3(trei) grajduri din dotarea complexului, toate cladirile sunt investitii noi iar tehnologia si utilajele sunt de tip Big Dutchman, reprezentand cele mai bune tehnologii disponibile pentru ingrasarea intensiva a porcilor.

Halele de crestere a porcilor sunt dotate cu sistem automat de hranire, de adapare, de sistem de clima computerizata, sistem de golire hidraulica a dejectiilor spre laguna de fermentare-stocare, prin actionarea valvelor prin canale.

Fluxul tehnologic privind activitatea de crestere, intretinere si productia de porci livrabili in viu cuprinde in principal urmatoarele faze:

igienizarea si dezinfectia inainte de populare, aplicarea solutiilor dezinfectante, VIRKON S- peroxisulfat de potasiu sol. 1%, NaOCl sol. 3-5%, NaOH sol. 5%, CaOCl2, sol. 1%, alte dezinfectante utilizabile in zootehnie, actual se utilizeaza cu preponderenta VIRKON,S produs Italia;

asigurarea utilitatilor, verificarea functionarii instalatiilor de alimentare cu apa potabila, a instalatiilor de distributie a hranei, a instalatiilor de ventilatie,(în exploatarea halelor se va practica ventilatia naturala combinata cu ventilatia fortata în vederea economiei de energie), de producere a caldurii - 4 generatoare /hala de instalatii JET-MASTERS cu functionare pe G.N. si P= 33 Kw precum si a instalatiilor de eliminare a dejectiilor;

prepararea furajelor - se utilizeaza furaje preparate prin intermediul instalatiilor care asigura automat preluarea si administrarea furajelor si care se compun din : depozitarea în silozurile de furaje 1x14,5mc/hala aflate la exteriorul halelor de porci, instalatiilor de transport la buncarele si hranitoarele confectionate din otel inox din interiorul halelor ;

compozitia furajelor utilizate : porumb + orz 35%, soia + fl. soarelui 15%, tarâte grâu 10%, PREMIX 5% (contine vitamine + minerale) concentratiile din adaosurile minerale, cupru, zinc, cobalt (in conformitate cu legislatia U.E.care a redus semnificativ nivelul de cupru si al oligoelementelor permise a fi administrate in hrana porcilor) ;

popularea cu exemplare achizitionate cu vârsta de cca 3 luni si greutatea de cca 25 Kg care se preiau conform contractelor încheiate cu S.C. SUINPROD Roman.

administrarea hranei si apei in regim permanent prin instalatii automate;

valorificarea in viu a exemplarelor la atingerea optimului de crestere, 90-110 Kg în viu prin predarea exemplarelor aceleasi firme, respectiv S.C.SUINPROD ROMAN ;

eliminarea dejectiilor din hale perin sistemul executat din canale - dejectiile solide si lichide sunt canalizate prin tuburile de beton cu Ű = 250 mm si racordate la un colector principal care asigura transportul la Statia de pompare si de aici la laguna de stocare a dejectiilor. La depopulare, cand are loc schimbul ciclului de productie, are loc golirea totala, curatarea si dezinfectia.

Tehnologia care se aplica se inscrie in tehnologii BAT, determinand reduceri ale impactului de mediu generat de activitatea de crestere a porcilor
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

- emisii din halele de crestere a porcilor ce contin CO, SO2, NOx, pulberi, NH3, hidrocarburi, evacuate prin intermediul sistemelor de ventilatie naturala combinata cu ventilatie mecanica. Ventilatia naturala este realizata prin intermediul geamurilor construite din flapsuri de intrare individuale, distribuite uniform pe intreaga lungime a grajdurilor (60 clapete admisie aer proaspat/hala) si ventilatiei mecanice care se realizeaza prin intermediul ventilatoarelor de exhaustare pentru evacuarea fortata a aerului viciat (8 exhaustoare cu horn/hala), exista si un generator electric cu P = 65 kVA folosit in situatii de avarie;

- emisii de gaze arse de la functionarea:

 • centralei termice cu P = 30 kW, pe baza de combustibil GPL pentru incalzirea cladirii filtru-vestiar, eliminate in atmosfera prin intermediul unui cos de evacuare;
 • 4 generatoare/hala (tunuri cu aer cald JET-MASTERS) care functioneaza pe baza de combustibil GPL (pot functiona si pe gaze naturale) pentru incalzirea halelor de porci, avand capacitatea de Q = 33 kW fiecare, amplasate cate doua pentru fiecare compartiment al halei;

- emisii de joasa inaltime din zona platformei de depozitare dejectii, ce contin CH4, H2S, CO2, NH3;

- emisii de la gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii;9.2. APA

- ape uzate tehnologice, rezultate din igienizarea halelor, ce contin materii in suspensie, substante consumatoare de oxigen, saruri de amoniu, sulfuri si H2S, evacuate hidraulic in bazine vidanjabile, transportul dejectiilor realizandu-se pe perna de apa, urmand a fi vidanjate cu electropompa si trimise printr-un furtun armat in batal;

- ape uzate menajere provenite de la pavilionul administrativ (consum igienico-sanitar) cu incarcare in suspensii, substante consumatoare de oxigen, evacuate prin doua posibilitati:

 • prin trimiterea acestora in Microstatia biologica, cu evacuare prin infiltratie in subteran;
 • colectarea intr-un bazin vidanjabil cu V = 25 mc, urmand a fi transportate la Statia de epurare Belcesti (vidanjarea se efectueaza la umplerea bazinului la 2/3 din capacitatea utila);

- ape pluviale, sunt colectate in rigole betonate, dupa care sunt imprastiate pe teren agricol.9.3. SOL SI SUBSOL

Protectia solului si subsolului se realizeaza prin:

- depozitare controlata a materiilor prime si a deseurilor;

- in cea mai mare parte, suprafata exterioara unitatii este betonata;

- exista rigole de preluare a apelor pluviale;

- deseurile specifice activitatii sunt eliminate din hale printr-un sistem de evacuare de tip Big Dutchman, cu consum redus de apa: pardoseala tip gratar total, evacuare dejectiicu perna de apa si o tubulatura de tevi PVC cu Ű = 250 mm, teu si valve de evcuare. Golirea se face hidraulic prin actionarea valvelor pentru fiecare compartiment. Apele uzate din fiecare compartiment evacuate in reteaua de canalizare a fermei, sunt dirijate la un bazin de stocare tip laguna anaeroba. Volumul bazinului asigura o stocare pentru 6 luni si prezinta o buna epurare pentru dejectiile animale cu un continut mare de solide.

Capacitatea totala a lagunei este de 3.500 mc (se ia in considerare si apa din precipitatii care se aduna in laguna). Rezervorul de dejectii este dimensionat sa depoziteze dejectii pentru 180 zile (productie de dejectii pentru capacitatea maxima de productie a fermei de 5400 mc/an).

Laguna consta intr-un rezervor de pamant partial ingropat, prevazut cu un drum in jurul acestuia care permite accesul la sistemul de amastecare. Rezervorul are acces de intrare a masinilor si de realizare a operatiei de curatire. Etansarea si protectia fundului si pantelor lagunei este realizata dintr-o geomembrana HDPE (cu grosime de 2 mm), bentonita si sistem de control al scurgerilor (DDS - sensor de detectare scurgeri). De jur imprejurul se va planta gard viu. Inainte de golire (proiectata sa fie golita de cel putin doua ori pe an) se va agita bine continutul bazinului.

Valorificarea dejectiilor dupa mineralizare si stabilizare in laguna sub forma de amestec lichid - solid, se va face pe terenurile agricole in suprafata de 150 ha situate in comuna Coarnele Caprei, dupa o perioada de 3 - 6 luni, ca material fertilizant. Terenul necesar pentru imprastierea dejectiilor este de 9 ha pentru toate ferma.

Dirijarea lucrarilor de infiltrare, rotatia culturilor, stabilirea terenurilor de infiltrare (ce sunt proprietatea beneficiarului), se va face de o persoana specializata functie de caracteristicile rezultate din controlul periodic chimic, biologic si bacteorologic, de capacitatea de preluare a solului si de valorificare a potentialului nutritiv la productia de cultura de camp.

Pentru capacitatea maxima de productie se estimeaza 5.641 t/luna dejectii brute.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

Din activitatea desfasurata emisiile in aer sunt:

A.- emisiile dirijate provenite de la:

generatoare termice cu P = 33 kW in numar de 4/hala, functionare cu GPL;

2 centrale termice de la sediul administrativ si filtru, functioneaza cu GPL;

B.- emisiile fugitive provenite de la:

sistemul de ventilatie si incalzire a halelor pentru cresterea animalelor;

platforma de depozitare si transportul dejectiilor.


Datele privind emisiile in aer sunt prezentate in tabelul urmator:
Sursa generatoarePuncte de emisiiPoluanti emisi

VLE, conform

Ordin 462/1993 (mg/m3)

Concentratie emisii

mg/m3

Emisii dirijate de la functionarea:

2 centrale termice (GPL) pavilionul administrativ si filtru

cos de evacuare cu

H = 4,5 m,

Qgaze arse = 32 mc/h
-CO

-SO2

-NOX

-Pulberi

Nota:

- Din activitatea desfasurata emisiile in aer vor fi nesemnificative pentru mediu.

- La schimbarea tipului de combustibil utilizat la centrala termica se va anunta ARPM Bacau si APM Iasi pentru stabilirea unor noi limite de emisie.

-VLE stabilite se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3%.


Din activitatile ce se desfasoara in instalatie, impurificatori rezultati din surse difuze sunt: CO, CO2, NOx, SO2, NH3, hidrocarburi, pulberi si H2S.

Sursele de emisii difuze sunt:

- din halele de crestere porci;

fermentarea dejectiilor de la porci in laguna de depozitare;

gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii.

*Din halele de crestere porci rezulta CO, NH3, H2S.

*De la laguna de depozitare dejectii rezulta biogaz ce contine 72% metan, proportii mici de hidrogen sulfurat si alte gaze cantitativ neglijabile, precum si aproximativ 28% bioxid de carbon.

Emisiile de biogaz sunt dispersate continuu in atmosfera deschisa si nu influienteaza in mod semnificativ calitatea aerului din zona.

*De la mijloacele auto din dotare rezulta noxe, a caror proportie este in functie de: varsta motorului, gradul de uzura, calitatea motorinei, reglajele motorului, altitudinea locului, declivitatea caii, viteza de circulatie si regimul de deplasare.

Datorita amplasariii fermei la o distanta de 4 km de zona locuibila, emisiile de NH3, H2S si CH4 , nu influenteaza calitatea aerului din zona locuibila.

Mirosuri

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din comuna Coarnele Caprei si comuna Focuri este nesemnificativ, datorita amplasarii fermei in extravilanul localitatii, la o distanta de cca.4km. Amplasarea unei ferme este o recomandare BAT.

Mirosul va fi atenuat prin activitatea de intretinere a halelor de porci, eliminarea dejectiilor de pe platforma de stocare, intretinerea spatiilor si practicarea tehnologiei BAT de crestere, care se ocupa de asigurarea conditiilor pentru animale de a se odihni in spatii curate si a elimina dejectiile care cad in fosa de colectare.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

imprastierea in timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasa si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

observarea directiei vantului in raport cu casele oamenilor.

Dejectiile pot fi tratate pentru a minimiza degajarea de mirosuri.10.2. APA

Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de ape:

- ape uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare;

- ape uzate tehnologice (apele de spalare impreuna cu dejectiile), rezultate din procesul tehnologic de crestere, intretinere, reproducere porcine;

- ape pluviale, de pe platformele betonate.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna reducerea poluarii apei, in particular prin:

Neaplicarea dejectiilor pe pamant cand terenul este: saturat de apa, inundat, inghetat, acoperit cu zapada;

Neaplicarea ingrasamantului pe terenuri in pante abrupte;

Neaplicarea ingrasamantului in vecinatatea oricarui curs de apa (lasand o fasie de teren netratata);

Imprastierea dejectiilor pe sol cat mai aproape de perioada de maxima crestere a recoltei si de absorbtie de substante nutritive.

Concentratiile poluantilor in apa, trebuie sa indeplineasca urmatoarele valori de emisie, reprezentate in tabelul urmator:


Nr.crt

Tipul apei uzate

Mod de stocare,epurare,evacuare

Caracteristici de calitate normate

Valoarea limita admisibila si temeiul legal

VLE

Act normativ


Ape uzate menajere

Vidanjare

-stocare: in bazin betonat, subteran V=25 mc

-epurare:decantare

-evacuare:vidanjare in Statia de epurare BelcestipH


HG. nr.352/2005 (NTPA 002/2002)

Suspensii

350mg/dmc

CCOCr

500mg/dmc

CBO5

300mg/l

Subst.extractibile

25mg/l

NH4

30mg/l


Microstatie biologica

-instalatie AQUA CLEAN

-deversata in emisar

-Qzi max.= 0,6 mc/zi (capacitatea maxima de epurare = 2,4 mc/zi)


pH


HG. Nr.352/2005

(NTPA 001/2002)

Suspensii

35mg/dmc

CCOCr

125mg/dmc

CBO5

25mg/l

Subst.extractibile

20mg/l

NH4

2mg/l


Ape pluviale

-colectare: prin rigole

-evacuare: pe terenuri agricole

Suspensii

35mg/dmcHG.

nr.352/2005, (NTPA 001/2002)

Substante extractibile

20mg/dmc10.3. SOLUL SI APELE SUBTERANE

Surse potentiale de poluare

eliminarea dejectiilor din hale spre laguna;

stocarea in laguna;

preluarea si transportul in camp;

administrarea pe terenurile agricole.

Masuri de protectie

- conducte etanse;

- geomembrana cu fund dublu si dren colectare;

- incarcare in mijloace de transport speciale;

- doze de administrare 40-50 tone/ha/an;

- respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si instruirea corespunzatoare a personalului;

- desfasurarea in conditii optime a activitatii pentru a reduce la minim posibil pierderile naturale de porci;

- respectarea programului de revizii si reparatii a instalatiilor, cladirilor, canalizarilor, bazinelor, drumurilor betonate si rigolelor;

- stabilirea de proceduri de actiune in caz de poluare a solului si apei subterane;

- valorificarea si/sau eliminarea ritmica a deseurilor si a apelor uzate vidanjabile, fara a depasi capacitatea de stocare a depozitelor, rezervoarelor.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna luarea in considerare a caracteristicilor solului atunci cand se aplica dejectiile, in special tipul de sol, diferentele de nivel, conditiile climatice, precipitatiile si irigatiile, folosirea terenului si practicile agricole, inclusiv sistemele de rotatie a culturilor.10.4. ZGOMOT:

Sursele generatoare de zgomote si vibratii din activitate sunt motoarele electrice ce actioneaza utilajele dinamice si cele produse de mijloacele auto.

Asigurarea conditiilor de viata pentru animale (hrana, apa) inlatura zgomotul.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Din activitatiile societatii rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

deseuri menajere - rezulta din activitatea sociala a personalului in cadrul complexului zootehnic. Depozitarea primara se face intr-un container metalic amplasat pe o platforma betonata, dupa care sunt preluate de o firma de salubrizare.

deseuri metalice - rezulta din activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si mijloacelor auto din dotare. Se colecteaza si se depoziteaza pe sorturi pe platforma betonata si sunt livrate periodic la agentii colectori.

dejectii - 5670 t/an; rezulta din activitatea de crestere si ingrasare porci, sunt deseurile specifice activitatii si sunt eliminate impreuna cu apa de spalare-transport. Pot fi considerate deseuri de productie pana se stabilizeaza (fermenteaza), dupa care constituie un ingrasamant valoros pentru fertilizarea solului. Dejectiile sunt in stare lichida avand in proportie de 8% suspensii solide, umiditatea reala este de 92%, sunt depozitate in laguna. Dupa fermentare, dejectiile sunt valorificate prin distribuire pe terenurile agricole cu utilaje care apartin fermei si societatii SC PIG FARM FOCURI, asigurand introducerea in sol a amestecului fertilizant la dozele acceptate de reglementari pentru continutul de N si P, precum si functie de culturile vegetale care vor fi produse pe terenurile fertilizate. Capacitatea de productie de 9.000 capete porci livrati/an, permite administrarea dejectiilor sub forma solid-lichid dupa mineralizarea partiala, prin stationarea 3-6 luni in laguna de stocare. Dejectiile depozitate in compartimentele batalului sufera procesul de fermentare anaeroba - proces care are loc in masa mixturii de dejectii, unde rezulta biogaz ce contine 65% CH4, 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2.

mortaciuni - pot rezulta sporadic, sunt preluati de SC Protan SA Bucuresti - surcursala Roman.

Datele privind deseurile rezultate din activitatea societatii sunt prezentate in tabelul urmator:


Nr.crt.

Deseu

Codul deseului

(conf. HG 856/2002)


MenajereMetaliceDejectiiMortaciuni


12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G. nr.95/2003.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare., precum si de laboratoarele proprii ale societatii.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza , se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata , stabilita de autoritatea de mediu, conform modelelor anexate la autorizatie

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta, care reprezinta recomandare BAT a:

cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate - lunar;

cantitatii de apa, energie utilizate - lunar;

se vor inregistra iesirile din instalatie: ape uzate (vidanjari), dejectii, deseuri;

se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa, energie electrica, furaje si se vor compara cu valorile recomandate BAT;

activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente - lunar;

instruiriilor personalului - la 3 luni;

se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili (urmand conceptul proteinei ideale) alimentatie in faze (perioade de crestere);

- igienizarea boxelor se va face cu consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune (20 bari);

- colectarea dejectiilor in hala fara adaos de apa, folosind sistemul prin suctiune.13.1. AER

Monitorizarea emisilor in aer si raportarea catre APM Iasi si ARPM Bacau se vor realiza conform tabelului urmator:


Punctul de prelevare a probei

Poluanti analizati

Frecventa de prelevare probe si analiza a poluantilor

Metoda de prelevare

Metoda de analizaCosurile centralelor termice de la pavilionul administrativ si filtru;


CO


semestrial

Normele metodologice din OM 462/1993

W 264-039

SO2

ISO 7934/89 sau

ISO 7935/92 sau

ISO 11632/98

NOx

ISO 11564/98 sau

ISO 10849/96

Pulberi

ISO 9096/92 sau

ISO 10155/95 sau

EN 13284-1,2/01

Nota :

In cazul oricarei masuratoari efectuata la cosul centralei termice se va determina temperatura, debitul si procentul de oxigen din gazele evacuate.


Se vor consemna datele de monitorizare conform modelului:

Locul recoltarii

Data si ora recoltarii

Incepere/terminare

Capac. de function. a instal.

Noxe

Val.calculata a emisiilor in cond. de referinta

(6% O2)

Parametri auxiliari

tip

Valoare

masurata

Debitul de gaze evacuate

Temp. gazelor evacuate

% O2
13.2. APA

Monitorizarea calitatii apei potabile utilizate in activitate se va efectua conform solicitarilor autoritatilor sanitare si sanitar-veterinare.

Monitorizarea emisiilor in apa (autorizatia de gospodarire a apelor nr.309/12.2006) se va efectua conform tabelului urmator:


Nr.crt.

Punctual de prelevare a probei

Poluantii analizati

Frecventa de prelevare probe si analiza poluantilor

Metoda de analiza


Ministatia de epurare

-pH

-suspensii (MTS)

-CCOCr

-CBO5

reziduu filtrat de 105°C

-subst.extractabile cu solv. org.

-Fosfor total

-Amoniu

-Azot total

-Fenoli

-Sulfuri si H2S

-detergenti sintetici biodegradabili

-cloruri

-Inaintea fiecarei vidanjari

-pentru deversare in acumularea Pais se realizeaza lunar

Conform H.G.nr.188/2002, modificata si completata prin H.G.nr.352/2005
Se vor consemna datele de monitorizare conform modelului:

Data vidanjarii si efectuarii analizelor

Tip apa uzata

Bazin vidanjat, volum de apa

Tip analize efectuate, poluanti analizati

Rezultatele analizelor

Alte date (dupa caz)

13.3. SOLUL SI APELE SUBTERANE

Prin introducerea in sol a unei cantitati de 10 tone mixture de dejectii (namol) la hectar, aportul in elemente nutritive este cel prezent in tabel:


Element nutritiv

Namol cu 70% umiditate

Limite (kg/10t)

Media (kg/10t)

Azot total din care

Azot nitric

Azot amoniacalFofor total din care

Fosfor mobil

Potasiu total din care

Potasiu accesibil

Pentru apa subterana se va realiza semestrial, luand probe de apa din putul de observatie din apropierea lagunei de stocare a dejectiilor, in aval de acesta.

In vederea analizarii infuentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului, se va realiza monitorizarea calitatii solului de pe amplasament, conform modelului, rezultatele analizelor se vor compara cu valorile inregistrate in Raportul de amplasament.


Nr.

Crt.

Punctul de prelevare a probei *Parametru analizat

Valoare de referinta, conform Ordinului 756/1997,

mg/kg s.u.

Valoare de comparatie

Frecventa*Se vor pastra punctele de recoltare stabilite de evaluator in Raportul de amplasament. Acestea vor fi marcate cu placute indicatoare.13.4. DESEURI

a)     tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG nr. 856/2002: tipul deseului si codul acestuia, sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare;

b)     aprovizionarea cu materii prime se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

c)      toate deseurile, reziduurile sau substantele chimice vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer;

d)     zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele vor fi inscriptionate;

e)     nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor;

f)        platforma de depozitare dejectii va fi inspectata anual;

g)     calitatea dejectiilor si modul de imprastiere ale acestora pe sol, precum si calitatea solului, vor respecta "Cele mai bune practici agricole".

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Titularul autorizatiei va transmite catre Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau urmatoarele documente:

 • Rezultatele activitatii de monitorizare, cu frecventa stabilita in capitolul Monitorizare.
 • Raportul anual privind starea mediului, care va cuprinde:

date privind activitatea de productie, consumuri de materiale energie si apa;

impactul activitatii asupra mediului: aer, apa, sol, apa subterana, deseuri, zgomot;

masuri aplicate pentru utilizarea eficienta a energiei;

masuri impuse in urma inspectiilor autoritatilor de mediu si modul de realizare a lor;

stadiul de realizare a masurilor impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu;

sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

raportarea gestiunii deseurilor: se va inregistra conform indicatiilor legislatiei specifice, mentionate la capitolul 13.4. Monitorizare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a emisiilor si a mediului va fi efectuata de responsabilul de mediu numit de conducerea unitatii.

Pentru o buna monitorizare a activitatii, se va urmari:

modul de furajare a porcilor - se va face pe baza de nutreturi combinate practicandu-se furajarea pe faze (grupe de greutate);

sistemul de adapare - necesarul de apa se calculeaza conform STAS-urilor 1343/0-1989, 1343/1-1995, 1343/3-1995, 1478-1998, Ordin MLPT 29/N/1993. Sistemul de adapare a porcilor trebuie considerat "prietenos cu mediul", realizat pe de o parte prin managementul nutritiei si adaparii, precum si aplicarea unui sistem fara pierderi.

sistemul de colectare si managementul dejectiilor are la baza principiul diminuarii volumului de ape uzate, cu scopul dimensionarii capacitatilor de stocare si pentru optimizarea circuitului ecologic al acestora.

Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii, care pot crea risc pentru mediu.

Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.

Frecventa si modul de realizare a raportarilor, asa cum sunt prevazute in autorizatie, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Bacau, dupa evaluarea acestora, la un an de la eliberarea autorizatiei revizuite.

Titularul autorizatiei trebuie sa mentina la punctul de lucru, un dosar de informare publica, care sa fie disponibil publicului interesat, la cerere. Dosarul va cuprinde cel putin:

solicitarea de autorizatie

- autorizatia

raportarea anuala privind aspectele de mediu.

Titularul activitatii va mentine la punctul de lucru un exemplar al:

raportarilor transmise autoritatilor de mediu

proceselor verbale de control pe linie de mediu

corespondenta cu autoritatile de mediu.RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Raportari periodice catre autoritatile de mediu

Nr.

Crt.

Tip raport

Frecventa raportarii

Autoritatea de mediu catre care se face raportarea

Data depunerii raportuluiRaportare privind gestionarea deseurilor

anual

APM Iasi


Conform solicitarii APM


Inventarul emisiilor pentru Registrul EPER

anual

APM Iasi

Conform solicitarii APM

ARPM Bacau

Ca parte a Raportului anual de mediu


Raportul anual de mediu*

anual

ARPM Bacau

Pana la 1 februarie a fiecarui an, pentru anul precedent.Raportari singulare

Nr.

Crt.

Tipul raport

Data depunerii

Autoritatea de mediu la care se depune documentul

Observatii


Notificare privind opririle si pornirile planificate a instalatiilor

Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei

APM IasiNotificare privind opririle accidentale (situatii anormale de functionare)

In cel mai scurt timp de la producere, dar nu mai tarziu de 24 de ore.

APM Iasi

ARPM Bacau

GNM CJ Iasi

Se includ si in Raportul anual de mediu


Reclamatii, sesizari

Ori de cate ori apar

APM Iasi

ARPM Bacau

GNM Iasi

Se includ si in Raportul anual de mediu


Alte date, informatii solicitate

Conform solicitatii autoritatii de mediu

Dupa cazNotificarea schimbarii datelor de identificare a titularului activitatii

Ori de cate ori apar

APM Iasi

ARPM Bacau

GNM IasiNotificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a autorizatiilor detinute

Ori de cate ori apar

APM Iasi

ARPM Bacau
* RAPORTUL ANUAL DE MEDIU

Este un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

datele de identificare a titularului activitatii,

date privind desfasurarea activitatii,

utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare - consumuri specifice,

utilizarea eficienta a energiei,

modul de gestionare a deseurilor,

contractele existente cu detinatorii de terenuri si modul de preluare a dejectiilor pentru utilizarea ca fertilizanti,

realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor,

impactul activitatii asupra mediului, monitorizare,

costuri de mediu,

reclamatii, sesizari,

masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare,

modul de respectare a obligatiilor impuse prin autorizatia integrata de mediu.
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

a) respectarea prevederilor autorizatiei; anuntarea APM Iasi si a ARPM Bacau privind modificarile activitatii;

b) nemodificarea prin reactualizare a continutului actelor anexate, in sensul afectarii factorilor de mediu;

c) introducerea sistemului de management de mediu (SMM) care va analiza toate operatiile, va include folosirea tehnologiilor cat mai curate precum si minimizarea producerii de deseuri;

d) asigurarea unui personal calificat, responsabil cu protectia mediului si perfectionarea continua a acesteia;

e) asigurarea accesului sigur si permanent al autoritatii competente de protectia mediului la urmatoarele puncte de prelevare a probelor si de monitorizare:

- punctele de prelevare a probelor de emisii in atmosfera;

- sursele de zgomot de pe amplasament;

- zonele de depozitare a deseurilor de pe amplasament;

- alte puncte de prelevare de probe si monitorizare solicitate de ARPM Bacau;

f) respectarea prevederilor Legii nr. 426/2001 privind regimul deseurilor si HG nr.349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform HG nr.856/2002;

g) se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole;

h) se va incheia un contract ferm de asistenta tehnica cu Oficiul Judetean de Pedologie si Agrochimie cu urmatoarele obligatii contractuale, conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr.309/12.2006 - termen o data la patru ani:

realizarea planului de management a deseurilor organice si aprobarea acestuia la factorii abilitati;

realizarea cartarii pedologice si agrochimice a terenurilor agricole;

realizarea studiului agrochimic, o data la 4 (patru) ani, in vederea refacerii planului de management;

realizarea planului de fertilizare, a planului de cultura, a bilantului de azot la nivelul fermei;

se va intocmi si tine la zi fisa parcelei si caietele de bilant ale nutrientilor pentru fiecare sola.

Conform prevederilor OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea 265/2006, privind protectia mediului, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare, urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregului complex zootehnic sau a unei parti a acesteia, amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. In acest sens, societatea va prezenta la ARPM Bacau "Planul de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la incetarea activitatii" in termen de 12 luni de la eliberarea prezentei autorizatii, plan agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Continutul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ordinul 36/2004.

Inchiderea instalatiei se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu. Se vor lua masuri pentru:

curatarea halelor de dejectii si spalarea lor,

eliminarea din depozite, rezervoare, buncare a tuturor materialelor, prin preluarea lor organizata si gestionarea la nivelul SC PIG FARM SRL,

golirea rezervoarelor de apa potabila, a canalizarilor si bazinelor de stocare ape uzate, prin vidanjare,

debransarea de la retelele de energie electrica, gaze naturale (dupa caz),

asigurarea securitatii obiectivului.

Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si
sa declare mijloacele de asigurare a diponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.

Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face pe baza unui proiect.
Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente.
17. GLOSAR DE TERMENI

IPPC - Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii

BAT - Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

EPER - Registrul European al Emisiilor Poluante

CAEN - Nomenclatorul Activitatilor Comerciale

NOSE-P - Calsificarea Eurostat a Surselor de poluare

SNAP - Nomenclatorul Inventarului Emisiilor

VLE - Valori Limita de Emisie

APM - Agentia judeteana pentru Protectia Mediului

ARPM - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

GNM CJ - Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean
Titularul activitatii are obligatia de a solicita:

reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 zile inaintea expirarii ei;

reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

a)     poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b)     schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

c)      siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

d)     rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e)     emiterea unor noi reglementari legale.Nerespectarea celor prevazute in prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006.


Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii,

ing. Mihaela MunteanuAvizat Compartimentul Juridic si

Contencios Administrativ, Intocmit,

jr. Mosnegutu Elena ing. Daniela RotariuDocument Info


Accesari: 5140
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )