Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

administratieText Box:


YASMIN VILLAGECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRAREImobilul Nr. 8
CUPRINS

Articolul 1

Vânzarea Imobilului

Articolul 2

Plata

Articolul 3

Luarea în posesie si riscurile

Articolul 4

Transferul sau concesionarea

Articolul 5

Cesionarea

Articolul 6

Obligatiile, garantiile si drepturile VÂNZĂTORULUI

Articolul 7

Obligatiile, garantiile si drepturile ACHIZITORULUI

Articolul 8

Întretinerea Proiectului

Articolul 9

Inspectia

Articolul 10

Articolul 11

Modificari

Articolul 12

Neîndeplinirea obligatiilor de catre ACHIZITOR

Articolul 13

Neîndeplinirea obligatiilor de catre VÂNZĂTOR

Articolul 14

Forta Majora

Articolul 15

Extinderea validitatii Contractului

Articolul 17

Totalitatea întelegerii

Articolul 18

Interpretarea si solutionarea disputelor

Articolul 19

Notificari

Articolul 20

Prevederi Generale

SEMNATARI

ANEXE AUTENTIFICATORII

Anexa 1

Anexa 2

Termeni de Plata

Anexa 3

Contract de Întretinere

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


Prezentul contract ("Contractul") a fost încheiat astazi _____ (ziua) _____ (luna) 2007, în statul Dubai, de catre si între urmatoarele parti:


YASMIN VILLAGE L.L.C., societate cu raspundere limitata legal constituita, având sediul social în Emiratul Ras AL Khaimah, P.O. Box 3710, Ras Al Khaimah, UAE (Emiratele Arabe Unite) (care va fi denumita în continuare 858b121i "VÂNZĂTORUL"); si


CUMPĂRĂTORUL

Nume:

Nationalitate:

Stare civila:

Pasaport nr.:

Valabil pâna la:

Tipul întreprinderii:

Înregistrata în Registrul Comertului cu nr.:

Fax:

Telefon:

Telefon mobil:

E-mail:

Adresa pentru corespondenta:

(Denumit în continuare "CUMPĂRĂTORUL");

si

CO-CUMPĂRĂTORUL

Nume:

Nationalitate:

Stare civila:

Pasaport nr.:

Valabil pâna la:

Tipul întreprinderii:

Înregistrata în Registrul Comertului cu nr.:

Fax:

Telefon:

Telefon mobil:

E-mail:

Adresa pentru corespondenta:

(Denumit în continuare "CO-CUMPĂRĂTORUL");


(CUMPĂRĂTORUL si CO-CUMPĂRĂTORUL vor fi denumiti în continuare în mod colectiv "ACHIZITORUL", iar împreuna cu VÂNZĂTORUL vor fi denumiti "PĂRŢILE").


URMĂTOARELE CONDIŢII FIIND ÎNTRUNITE:


VÂNZĂTORUL este dezvoltatorul unui proiect rezidential denumit "Yasmin Village", beneficiind de toate facilitatile necesare si de un Centru Comunitar cu unitati de cazare în Ras Al Khaimah ("Proiectul");

VÂNZĂTORUL doreste sa vânda iar ACHIZITORUL doreste sa achizitioneze un IMOBIL inclus în PROIECT, cu toate drepturile, titlurile si beneficiile aferente acestuia, pentru a-i servi drept domiciliu lui sau familiei;


IMOBILUL urmeaza a fi construit si va constitui parte a PROIECTULUI care va fi descris în detaliu în continuare. Data estimativa la care Proiectul urmeaza a fi finalizat este de 31 decembrie 2010, predarile respectivului IMOBIL urmând a se efectua în aceasta perioada în mai multe etape.


PREŢUL DE ACHIZIŢIE total urmeaza a fi platit în mai multe rate, conform dispozitiilor din Anexa 2.


ÎN CONSECINŢĂ, PĂRŢILE se declara de acord asupra urmatoarelor:

Articolul 1

Vânzarea Imobilului


VÂNZĂTORUL vinde si ACHIZITORUL achizitioneaza prin prezenta, prin concesionare pe o perioada de 99 de ani, toate cele 50 de UNITĂŢI rezidentiale din IMOBILUL nr. 8, imobil cu o suprafata totala de aproximativ 5.506 metri patrati (59.266 picioare patrate din cadrul proiectului "YASMIN VILLAGE" din Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite, conform planurilor si descrierilor detaliate prezentate în Anexa 1.


Articolul 2

Plata


Sub rezerva termenilor si conditiilor prezentului contract si în vederea vânzarii IMOBILULUI conform Articolului 1 de mai sus, ACHIZITORUL va plati societatii FIRST HOMES WORLDWIDE LLC, cu sediul social la P.O. Box 24573, Dubai, UAE, suma totala de 46,180,168 AED (patruzeci si sase de milioane o suta optzeci de mii o suta saizeci si opt Dirhami EAU) reprezentând pretul Imobilului ("PREŢUL DE ACHIZIŢIE").


PREŢUL DE ACHIZIŢIE va fi platit conform agendei specificate în Anexa 2.

ACHIZITORUL va efectua plata conform indicatiilor VÂNZĂTORULUI, dupa cum se arata în Apendix 2.

VÂNZĂTORUL va accepta plata facuta în numele ACHIZITORULUI de catre un tert (banca ori institutie financiara) sau împuternicit, conform Art. 13 al prezentului document, la scadenta specificata în Art. 2.2.

Fara a aduce prejudicii celorlalte drepturi ale VÂNZĂTORULUI care decurg din prezentul Contract, daca ACHIZITORUL nu plateste o rata la data scadenta prevazuta în Articolul 2.2, ACHIZITORUL va plati pentru întârziere o penalizare în cuantum de 1.5% pe luna din suma neplatita. Fiecare plata efectuata ulterior de catre ACHIZITOR va fi alocata mai întâi pentru plata eventualelor penalitati, apoi pentru plata altor sume datorate conform prezentului contract si abia dupa aceea se va deduce PREŢUL DE ACHIZIŢIE.

Fara a tine seama de dispozitia de la Art. 2.4 de mai sus, daca ACHIZITORUL nu achita toate sumele restante (inclusiv ratele platii, penalizarile, taxele sau orice alte sume platibile conform termenilor prezentului document) pâna la data de 30 iunie 2009 ("DATA FINALIZĂRII"), vânzatorul va avea dreptul sa rezilieze prezentul CONTRACT în conformitate cu Art. 12 din cuprinsul sau.


Articolul 3

Luarea în posesie si riscurile


În conformitate cu prevederile prezentului document, la DATA FINALIZĂRII ACHIZITORUL va avea dreptul sa ia în posesie IMOBILUL negrevat de nicio obligatie. Toate potentialele riscuri asociate IMOBILULUI vor trece în seama ACHIZITORULUI începând cu DATA FINALIZĂRII.

În eventualitatea în care IMOBILUL va fi gata înainte de DATA FINALIZĂRII, ACHIZITORUL va putea alege sa plateasca suma ramasa din PREŢUL DE ACHIZIŢIE si sa ia în posesie cu drepturi depline IMOBILUL.


VÂNZĂTORUL are dreptul, daca va considera necesar, sa modifice o singura data DATA FINALIZĂRII cu cel mult o suta optzeci (180) de zile de la termenul initial, cu conditia de a-l notifica pe ACHIZITOR cu cel mai târziu o (1) luna înainte de DATA FINALIZĂRII. Noua data adusa la cunostinta de VÂNZĂTOR va deveni atunci DATA FINALIZĂRII.

Articolul 4

Transferul sau concesionarea

În conditiile achitarii integrale a PREŢULUI DE ACHIZIŢIE conform prevederilor de la Art. 2 al prezentului document, VÂNZĂTORUL va transfera ACHIZITORULUI la DATA FINALIZĂRII titlul de Concesiune (conform definitiei actuale a termenului în Emiratele Arabe Unite) al IMOBILULUI si va efectua procedurile necesare, conform legilor în vigoare, pentru înregistrarea transferului de titlu în cartea de imobil a PROIECTULUI si pentru punerea ACHIZITORULUI în posesia incontestabila si negrevata de sarcini a IMOBILULUI, îngradita doar de servitutile uzuale, de restrictiile prevazute în legile locale, de dreptul de libera trecere si de eventuale acorduri sau contracte încheiate cu sau în favoarea autoritatilor de guvernamânt sau a companiilor de utilitate publica.
În ceea ce priveste finalitatea prezentului CONTRACT, obligatia VÂNZĂTORULUI de a preda IMOBILUL conform prevederilor acestuia va fi considerata îndeplinita dupa lege la 15 zile de la data la care ACHIZITORUL este înstiintat de catre VÂNZĂTOR sa ia în primire IMOBILUL, chiar daca ACHIZITORUL nu va putea sa îl ia fizic în primire dintr-un motiv sau altul, independent de VÂNZĂTOR.

În ceea ce priveste finalitatea prezentului CONTRACT, obligatia VÂNZĂTORULUI de a transfera titlul IMOBILULUI conform prevederilor acestuia va fi considerata îndeplinita dupa lege la data la care VÂNZĂTORUL va remite ACHIZITORULUI o împuternicire legalizata pentru a înregistra IMOBILUL pe numele sau.

Împotriva Articolului 1 al prezentului document si a Anexei 1 care stabileste suprafata IMOBILULUI supusa vânzarii, ACHIZITORUL se declara de acord sa admita o diferenta fata de suprafata totala specificata în limita a +/-7% si, în consecinta, sa considere si în aceasta eventualitate suprafata achizitionata de el ca fiind cea specificata în Anexa 1. ACHIZITORUL se angajeaza sa nu emita pretentii la compensatii sau pretentii de alta natura în eventualitatea în care aceasta diferenta este mai mica de 7% din suprafata convenita. Însa Partile se declara de acord ca în cazul în care masuratoarea finala a IMOBILULUI (hotarâta de VÂNZĂTOR) va diferi cu mai mult de sapte la suta (7%) de masuratoarea indicata în Anexa 1 a prezentului Contract, PREŢUL DE ACHIZIŢIE sa fie marit sau micsorat proportional. Eventualele mariri sau micsorari ale sumei (dupa caz) vor fi aduse la cunostinta ACHIZITORULUI de catre VÂNZĂTOR, iar diferenta va fi platibila în momentul achitarii ultimei rate a PREŢULUI DE ACHIZIŢIE.

Articolul 5

Cesionarea

Prezentul Contract nu poate fi cesionat sau transferat de catre ACHIZITOR decât cu consimtamântul prealabil, în scris, al VÂNZĂTORULUI.

Pentru a evita îndatorarea, VÂNZĂTORUL va avea dreptul sa refuze ACHIZITORULUI un astfel de consimtamânt în cazul în care acesta nu a achitat cel putin treizeci la suta (30%) din Pretul de Achizitie.

În eventualitatea în care VÂNZĂTORUL îsi da consimtamântul scris pentru cesionarea prezentului Contract de catre ACHIZITOR:

VÂNZĂTORUL îsi va da consimtamântul sub forma unui acord scris de cesiune, formulat în termenii pe care VÂNZĂTORUL îi va gasi acceptabili, iar acest acord va fi încheiat între Parti si cesionar; si

ACHIZITORUL va plati societatii FIRST HOMES WORLDWIDE LLC o taxa administrativa egala cu doi la suta (2%) din Pretul de Achizitie la încheierea respectivului contract de cesiune; si

VÂNZĂTORUL poate oricând cesiona prezentul Contract notificându-l în scris pe ACHIZITOR despre cesionare, iar prin prezenta ACHIZITORUL consimte la aceasta în mod tacit.

Articolul 6

Obligatiile, garantiile si drepturile VÂNZĂTORULUI

VÂNZĂTORUL îsi asuma raspunderea ca IMOBILUL va fi construit conform planurilor cadastrale din Anexa 1 si respectând codurile, regulile, regulamentele si legile din domeniul constructiilor în vigoare în Emiratul Ras Al Khaimah si în Emiratele Arabe Unite.

Cu exceptia cazului în care PĂRŢILE încheie o alta întelegere, VÂNZĂTORUL se angajeaza sa predea dreptul de proprietate al IMOBILULUI catre ACHIZITOR la DATA FINALIZĂRII sau la o data anterioara pe care VÂNZĂTORUL o va comunica în scris ACHIZITORULUI.

VÂNZĂTORUL va fi obligat ca pe o perioada de maximum un (1) an de la DATA FINALIZĂRII sa repare sau sa înlocuiasca orice materiale si parti fixe sau mobile care prezinta defecte. Acestea vor include: ansamblele mecanice, instalatiile termice si sanitare, instalatiile de aer conditionat sau electrice.

Prin prezentul document VÂNZĂTORUL cedeaza ACHIZITORULUI toate beneficiile de care se bucura de pe urma IMOBILULUI sau de care s-ar putea bucura pe viitor privitoare la eventuale garantii de care ar beneficia IMOBILUL sau orice echipament si parte fixa sau mobila încorporata în el.

VÂNZĂTORUL va preda IMOBILUL ACHIZITORULUI în stare imediat ocupabila la DATA FINALIZĂRII sau imediat dupa aceea.

VÂNZĂTORUL va construi infrastructura PROIECTULUI din vecinatatea IMOBILULUI, inclusiv drumuri, iluminat public, alei de acces si amenajari peisagistice, în mod independent, în conformitate cu planul general al VÂNZĂTORULUI pentru PROIECT.

VÂNZĂTORUL îsi asuma raspunderea ca a obtinut si detine la data semnarii prezentului CONTRACT toate permisele, licentele, aprobarile si autorizatiile necesare conform legilor, regulilor si regulamentelor federale sau locale pentru a putea construi PROIECTUL.


Articolul 7

Obligatiile, garantiile si drepturile ACHIZITORULUI

ACHIZITORUL se declara de acord ca destinatia IMOBILULUI va fi exclusiv cea de locuinta pentru o singura familie. ACHIZITORUL declara totodata ca nici el, nici succesorii sai universali sau de alta natura nu vor schimba destinatia acestuia în scopuri comerciale, vocationale, profesionale, de afaceri etc.

ACHIZITORUL va trebui ca în orice moment sa respecte si sa se conformeze regulilor si regulamentelor cu privire la întretinerea, functionarea si pastrarea în buna stare a imobilului care vor fi stipulate periodic de catre VÂNZĂTOR.

ACHIZITORUL se angajeaza si se declara de acord sa utilizeze spatiul de parcare auto alocat de VÂNZĂTOR doar în scopul parcarii si doar pentru vehiculul propriu. ACHIZITORUL se angajeaza sa nu foloseasca un alt spatiu de parcare decât cel alocat. VÂNZĂTORUL poate schimba periodic pozitia spatiului de parcare alocat.

ACHIZITORUL va cauta sa nu provoace daune celorlalti proprietari sau sa le tulbure linistea, nici sa le diminueze beneficiile si dreptul de a se bucura de unitatea locativa detinuta. ACHIZITORUL va trebui ca în mod expres:

a.      Sa nu adauge, sa nu înlature si sa nu opereze niciun fel de modificari aspectului general, culorii si structurii exteriorului IMOBILULUI sau ale oricaror parti ale acestuia si nici sa nu faca adaugiri (fie prin construire, fie cu titlul de îmbunatatiri funciare) exteriorului IMOBILULUI (inclusiv balconului si antenelor satelit, dar fara a se limita la acestea);

b.      Sa nu aseze niciun fel de reclame sau panouri comerciale pe IMOBIL;

c.       Sa nu utilizeze si sa nu permita unor terti utilizarea IMOBILULUI, în totalitate sau în parte, în alt scop decât cel de locuinta privata a sa, precum se specifica în prezentul contract, si sa nu foloseasca sau sa permita folosirea IMOBILULUI, fie permanent fie temporar, pentru desfasurarea de activitati comerciale, profesionale sau de afaceri de orice tip. ACHIZITORUL nu va utiliza si nu va permite utilizarea IMOBILULUI, în totalitate sau în parte, pentru activitati ilegale sau imorale.


În cazul în care ACHIZITORUL va încalca aceasta obligatie, VÂNZĂTORUL are dreptul sa înlature cauzele care au produs aceasta încalcare, dupa ce îl va fi avertizat pe ACHIZITOR si îi va fi lasat o perioada adecvata de timp pentru ca acesta sa înlature sau sisteze susmentionatele cauze. ACHIZITORUL va suporta toate costurile respectivei debarasari, precum si toate cheltuielile administrative si de reprezentanta aferente.

La terminarea IMOBILULUI, fara a tine seama de eventuale stipulari contrare ale vreunui alt contract de cesionare încheiat cu VÂNZĂTORUL, ACHIZITORUL va avea dreptul sa modifice arhitectura interna si finisajele IMOBILULUI, pe cheltuiala proprie, cu conditia ca anterior sa fi obtinut aprobarea scrisa a VÂNZĂTORULUI, ce nu va putea fi refuzata în mod nejustificat.

Ras Al Khaimah sau de catre Guvernul Federal al Emiratelor Arabe Unite, impuse sau platibile acum sau pe viitor în legatura cu IMOBILUL, incluzând taxele si impozitele municipale din Ras Al Khaimah, dar nefiind limitate la ele.

ACHIZITORUL consimte sa plateasca toate taxele de conectare si facturile pentru apa, gaz metan, electricitate, canalizare si alte servicii furnizate catre IMOBIL, precum si cheltuielile de întretinere a UNITĂŢII LOCATIVE respective, în conformitate cu termenii Contractului de Întretinere a IMOBILULUI atasat prezentului document ca Anexa 3 ("CONTRACT DE ÎNTREŢINERE").

ACHIZITORUL declara ca nu a actionat în baza niciunei interpretari facute de catre sau în numele VÂNZĂTORULUI cu exceptia celor prezentate în prezentul CONTRACT.

Aceasta clauza a fost lasata în mod intentionat fara continut.

ACHIZITORUL se va supune în orice privinta prevederilor tuturor legilor, decretelor si regulamentelor aplicabile, ca si solicitarilor venite din partea autoritatilor competente în legatura cu IMOBILUL.

Deoarece ACHIZITORUL are dreptul sa foloseasca si sa se bucure de facilitatile, serviciile si utilitatile comune ale PROIECTULUI, el se angajeaza ca la folosirea respectivelor facilitati, servicii si utilitati sa respecte conditiile si regulile care reglementeaza utilizarea lor. În mod expres ACHIZITORUL se angajeaza:

a.      Sa foloseasca facilitatile si utilitatile comune în scopurile pentru care au fost create si sa nu împiedice folosirea lor de catre alti proprietari si locatari ai Centrului Comunitar, care au la rândul lor dreptul de a se bucura de respectivele facilitati si utilitati.

b.      Sa nu modifice niciuna dintre facilitati, total sau partial, nici chiar atunci când modificarea s-ar face pe cheltuiala proprie si ar duce la îmbunatatirea functionalitatii respectivei parti.

VÂNZĂTORUL are dreptul sa pretinda tarife rezonabile pentru serviciile furnizate în cadrul facilitatilor comune, tarife care vor fi aduse periodic la cunostinta ACHIZITORULUI.

ACHIZITORUL consimte sa nu deterioreze, sa nu modifice si sa nu intervina în niciun fel în alcatuirea oricarui perete comun SAU coloana SAU grinda de sustinere si nici în a vreunui ansamblu mecanic care ar face parte din structura imobilului.

ACHIZITORUL trebuie sa mentina întotdeauna IMOBILUL la standardele înalte conforme celorlalte proprietati ale PROIECTULUI.


Articolul 8

Întretinerea Proiectului

ACHIZITORUL recunoaste ca IMOBILUL este parte a PROIECTULUI si ca va ramâne astfel. ACHIZITORUL consimte ca VÂNZĂTORUL sau împuternicitul acestuia sa controleze si sa desfasoare activitatile de întretinere a PROIECTULUI, inclusiv a birourilor partilor comune, conform CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE.

Cheltuielile de Întretinere vor include, printre altele, toate costurile, tarifele si cheltuielile platibile pentru programul de întretinere, printre care se vor numara, fara a se limita la acestea, asigurarea, administrarea, paza, întretinerea, înnoirea, repararea si înlocuirea drumurilor. Zonele ambientale, bulevardele, parcurile publice, scuarurile, piscinele din spatiile comune si celelalte facilitati publice recreationale si de distractie din cadrul PROIECTULUI, cheltuielile lor aferente pentru apa, electricitate, echipamente, precum si cheltuielile, asociate respectivelor sarcini, cerute de plata angajatilor: constructori, functionari, administratori si muncitori; la acestea se vor adauga anumite costuri administrative rezonabile.

Cheltuielile de Întretinere vor fi alocate proportional tuturor Proprietatilor si IMOBILELOR din PROIECT. Sub rezerva prevederilor CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE, ACHIZITORUL consimte prin prezenta sa achite taxele serviciilor de întretinere a IMOBILULUI ce vor fi furnizate de catre VÂNZĂTOR.

Articolul 9

Inspectia

ACHIZITORUL va avea dreptul sa viziteze IMOBILUL în orice moment pe parcursul etapei finale de constructie si înainte de DATA FINALIZĂRII. Orice observatie facuta de ACHIZITOR în privinta unor defecte sau deficiente ale IMOBILULUI vor fi trecute pe o lista în timpul respectivelor vizite si vor fi aduse imediat la cunostinta VÂNZĂTORULUI. VÂNZĂTORUL va face rectificarile sau modificarile necesare la termenul convenit cu ACHIZITORUL. În eventualitatea unui conflict între VÂNZĂTOR si ACHIZITOR în privinta observatiilor facute de ACHIZITOR înainte de Finalizare, acest conflict va fi solutionat printr-o decizie a consultantului de PROIECT. Decizia consultantului va ramâne finala si obligatorie pentru PĂRŢI. În orice alta privinta se va considera ca ACHIZITORUL a acceptat starea fizica a IMOBILULUI.

Articolul 10


Aceasta clauza a fost lasata în mod intentionat fara continut.

Articolul 11

Modificari

ACHIZITORUL recunoaste si consimte ca VÂNZĂTORUL are dreptul ca periodic, la discretia sa si fara a notifica în prealabil ACHIZITORUL sau a obtine consimtamântul acestuia, precum si la cererea unei autoritati competente, sa schimbe sau sa aduca variatii planului general al PROIECTULUI si planului de amplasament si sa efectueze modificari minore amplasamentului IMOBILULUI cumparat de catre ACHIZITOR, precum si aspectului, culorilor, materialelor, finisajelor, echipamentelor, partilor fixe si specificatiilor IMOBILULUI si/sau ale PROIECTULUI (inclusiv din punct de vedere arhitectural, structural, ambiental, mecanic, de pozitionare etc.), fata de planurile prezentate în Anexa 1, cu conditia ca elementele substituite sa fie de calitate egala sau superioara. ACHIZITORUL consimte prin aceasta la astfel de modificari si/sau substitutii si se declara de acord sa încheie prezenta tranzactie chiar si în eventualitatea unor schimbari precum cele susmentionate.


Articolul 12

Neîndeplinirea obligatiilor de catre ACHIZITOR

Daca ACHIZITORUL nu îsi onoreaza vreuna din obligatiile sale din cadrul prezentului CONTRACT, VÂNZĂTORUL îi va trimite o somatie scrisa cu termen de 15 zile prin care îi va cere sa-si îndeplineasca respectiva obligatie, iar daca ACHIZITORUL nu se va conforma somatiei VÂNZĂTORUL va avea dreptul sa rezilieze CONTRACTUL. Într-o astfel de situatie, 30% din PREŢUL DE ACHIZIŢIE ("SUMA CONVENITĂ") va fi platit prompt si neconditionat catre VÂNZĂTOR cu titlul de daune de lichidare. PĂRŢILE se declara de acord prin prezenta ca SUMA CONVENITĂ constituie o estimare prealabila reala si justificata a daunelor ce vor fi suferite de catre VÂNZĂTOR drept consecinta a neîndeplinirii obligatiei de catre ACHIZITOR. ACHIZITORUL recunoaste si se declara de acord prin aceasta ca pierderea SUMEI CONVENITE în împrejurarile susmentionate este justa si echitabila si nu constituie penalitate.


Articolul 13

Neîndeplinirea obligatiilor de catre VÂNZĂTOR

Daca ACHIZITORUL si-a îndeplinit toate obligatiile din prezentul contract dar VÂNZĂTORUL nu este în situatia de a-l pune în posesia IMOBILULUI la DATA FINALIZĂRII si nici nu îl va putea pune în posesia neîndoielnica a IMOBILULUI în termen de o suta optzeci (180) de zile de la DATA FINALIZĂRII ("DATA EXTINSĂ A FINALIZĂRII"), ACHIZITORUL va avea dreptul sa primeasca o dobânda trimestriala pentru suma restanta la rata Libor plus 2% începând cu DATA EXTINSĂ A FINALIZĂRII si pâna la predarea IMOBILULUI. ACHIZITORUL nu va mai putea ridica si alte pretentii de la VÂNZĂTOR, sub forma de daune, compensatii sau cheltuieli. Într-o asemenea eventualitate, prezentul CONTRACT va ramâne pe deplin în vigoare si ACHIZITORUL va fi obligat sa efectueze toate platile înca neachitate, iar obligatiile fiecarei Parti cu referire la DATA FINALIZĂRII vor deveni obligatii cu referire la DATA EXTINSĂ A FINALIZĂRII.

Articolul 14

Forta Majora

În cazul petrecerii unui eveniment de forta majora care ar afecta sau amâna îndeplinirea unei obligatii specificate în prezentul CONTRACT, partea obligata va trebui sa înstiinteze prompt cealalta parte de acest eveniment si sa îi propuna fie o noua data pentru îndeplinirea respectivei obligatii, fie o durata estimativa a întârzierii. În cazul în care un eveniment de forta majora amâna îndeplinirea unei obligatii pentru o perioada de un (1) an, cealalta parte va avea dreptul ca, daca prefera, sa rezilieze prezentul CONTRACT printr-o înstiintare catre partea obligata.


Articolul 15

Extinderea validitatii Contractului

Daca, în orice moment, vreuna dintre prevederile prezentului CONTRACT este sau devine ilegala, nula sau inaplicabila în orice privinta, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea celorlalte prevederi ale sale nu vor fi afectate sau diminuate din aceasta cauza.


Articolul 16

Timpul pentru îndeplinirea obligatiilor

Timpul este un factor esential în fiecare dintre prevederile prezentului CONTRACT si va ramâne esential chiar daca oricare dintre termenele mentionate în acesta vor fi extinse.


Articolul 17

Totalitatea întelegerii

Prezentul CONTRACT reprezinta totalitatea întelegerii dintre PĂRŢI si nu exista alte interpretari, garantii, conditii sau acorduri colaterale, explicite sau implicite, scrise sau orale, încheiate de VÂNZĂTOR, de vreun agent, angajat sau reprezentant al VÂNZĂTORULUI sau al oricarei alte persoane incluzând, fara limitare, sau decurgând din vreun material promotional, ca de exemplu brosuri de promovare, machete, vizionari reprezentative, sali de vizionare, expozitii, fotografii, înregistrari video, ilustratii, prezentari, estimari de profit sau declaratii formale, facute ACHIZITORULUI sau puse la dispozitia sa pentru vizionare si VÂNZĂTORULUI spre aprobare, iar prezentul CONTRACT reprezinta o întelegere obligatorie pentru parti, supusa doar termenilor si conditiilor incluse în ea.


Articolul 18

Interpretarea si solutionarea disputelor

Contractul va fi reglementat si interpretat conform legilor în vigoare în Emiratul Ras Al Khaimah.

Disputele între PĂRŢI, cu exceptia disputelor care decurg din Articolul 10, legate de prezentul CONTRACT sau care iau nastere în urma sa, vor fi trimise spre solutionare tribunalelor Emiratului Ras Al Khaimah.


Articolul 19

Notificari

Toate notificarile si celelalte forme de comunicare necesare conform prezentului CONTRACT vor fi (daca nu se specifica altfel în prezentul document) redactate în scris si înmânate personal de catre un curier comercial sau serviciu de mesagerie recunoscut; acesta va remite o chitanta, prin Fax sau recomandat prin posta, la urmatoarele adrese:

(a) Catre ACHIZITOR:

Partii numite la numarul 2 la începutul prezentului contract, la adresa specificata.

(b) Catre VÂNZĂTOR:

În atentia: Yasmin Village

Fax: +971 7 222 2116

Telefon: +971 7 222 0222

Adresa pentru corespondenta: P.O.Box 3710, Ras Al Khaimah, UAE.

Respectiva notificare va fi astfel considerata livrata la data înscrisa pe chitanta. În cazul schimbarii de adresa, ACHIZITORUL sau VÂNZĂTORUL va înstiinta cealalta parte în maniera descrisa în acest articol, cu cel putin zece (10) zile înainte de data la care intra în vigoare respectiva schimbare de adresa.

Articolul 20

Prevederi Generale
Prezentul CONTRACT va avea caracter de obligativitate asupra PĂRŢILOR si va specifica avantajele fiecareia, precum si ale succesorilor, mostenitorilor si reprezentantilor autorizati respectivi.

Daca în prezentul CONTRACT este mentionat mai mult de un singur ACHIZITOR, toate obligatiile ACHIZITORULUI vor fi comune si solidare.

Subtitlurile de la începutul fiecarui Articol si paragraf sunt prezente doar pentru usurinta PĂRŢILOR si nu sunt parte a prezentului CONTRACT.

Preambulul si toate Anexele incluse constituie parte integrala a prezentului CONTRACT.

DE FAŢĂ CU MARTORI, prezentul CONTRACT a fost încheiat de catre PĂRŢI în ziua si anul înscrise mai jos în doua exemplare, fiecare dintre ele urmând a fi considerate originale, dar constituind ambele unul si acelasi document.

VÂNZĂTORUL


Semnatura:


Nume: _____ _______ ______ _____________

Functie:_____ _______ ______ ____________

Data: _____ _______ ______ ______________

CUMPĂRĂTORUL

Semnatura:


Nume: _____ _______ ______ _____________

Functie:_____ _______ ______ ____________

Data: _____ _______ ______ ______________

Co- CUMPĂRĂTORUL

Semnatura:


Nume: _____ _______ ______ _____________

Functie:_____ _______ ______ ____________

Data: _____ _______ ______ ______________

Martori

Semnatura:


Nume: _____ _______ ______ _____________

Functie:_____ _______ ______ ____________

Data: _____ _______ ______ ______________
Autentificare


Anexele CONTRACTULUI


Anexa 1: Planul General si Planul IMOBILULUI

Anexa 2: Termeni de Plata

Anexa 3: Contract de Întretinere a Unitatii Locative
Anexa 1


[Planul General si Planul Cadastral al IMOBILULUI]
Anexa 2

Termeni de PlataPretul Total:   AED


Tariful pentru rezervare AED
Data

Procentul de Plata

Suma Platibila


(Plus 5.000 AED Cheltuieli Administrative)


DATA FINALIZĂRII anticipata ca fiind septembrie 2008Metodologia de plata


Metoda de plata:

Prin cec bancar: platibil catre First Homes Worldwide LLC, la adresa: P O Box 24573, Dubai, UAE.


Cu bani lichizi sau prin Transfer Bancar:

First Homes Worldwide LLC,

Cont Bancar: 00 79 213808 001

Emirates Bank International, Dubai, UAE.

Swift Code, EBILAEAD
Anexa 3

Contract de Întretinere


Prezentul contract de întretinere ("Contract de Întretinere") a fost încheiat în ___________ la data de ________________ (ziua) _____________ (luna), 2005 între:


YASMIN VILLAGE, societate cu raspundere limitata, cu sediul social în Emiratul Ras Al Khaimah, P.O.Box 3710, Ras Al Khaimah, UAE (care va fi denumita în Contract "ADMINISTRATORUL"); si


PROPRIETAR

Nume:

Nationalitate:

Stare civila:

C.I./B.I. nr.:

Valabil pâna la:

Tipul întreprinderii:

Înregistrata în Registrul Comertului cu nr.:

Fax:

Telefon:

Telefon mobil:

E-mail:Adresa pentru corespondenta:


(Denumit în continuare "PROPRIETAR"); si


PROPRIETAR

Nume:

Nationalitate:

Stare civila:

C.I./B.I. nr.:

Valabil pâna la:

Tipul întreprinderii:

Înregistrata în Registrul Comertului cu nr.:

Fax:

Telefon:

Telefon mobil:

E-mail:

Adresa pentru corespondenta:

(Denumit în continuare "PROPRIETAR")


URMĂTOARELE CONDIŢII FIIND ÎNTRUNITE:

PROPRIETARUL a achizitionat în virtutea CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE (care va fi definit în continuare) IMOBILUL rezidential descris în Articolul 1 si Anexa 1 a CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE;

UNITATEA LOCATIVĂ achizitionata de catre PROPRIETAR face parte din PROIECTUL detinut si construit de YASMIN VILLAGE L.L.C;

PROPRIETARUL a fost de acord ca întretinerea partilor comune ale PROIECTULUI sa se faca de ADMINISTRATOR si/sau de unul sau mai multi agenti, împuterniciti etc.., în conformitate cu termenii si conditiile prevazute de prezentul document.


ÎN CONSECINŢĂ, având în vedere întelegerile comune incluse în prezentul document PĂRŢILE se declara de acord separat si solidar asupra urmatoarelor:


Articolul 1

Preambul


Preambulul de mai sus constituie parte integrala a Contractului de Întretinere.


Articolul 2

Definitii

Prin "PROIECT" se va întelege proiectul "YASMIN VILLAGE", cu toate facilitatile necesare si cu un Centru Comunitar principal, plus unitatile de cazare din Emiratul Ras AL Khaimah conform descrierii din Anexa 1 a CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE.


Prin "DEZVOLTATOR" se va întelege YASMIN VILLAGE L.L.C, societatea care a construit PROIECTUL si care va furniza serviciile de întretinere catre UNITĂŢILE LOCATIVE ale PROIECTULUI, fie direct, fie printr-o terta parte.


Prin "CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE" se va întelege întelegerea în virtutea careia PROPRIETARUL achizitioneaza IMOBILUL, executat la _____________, de catre ADMINISTRATOR, în calitatea sa de proprietar al PROIECTULUI si de PROPRIETAR.


Prin "UNITATE LOCATIVĂ" se vor întelege unul sau mai multe Apartmente incluse în PROIECT, respectiva unitate fiind vânduta unui PROPRIETAR. IMOBILUL este descris mai amanuntit în Articolul 1 si Anexa 1 a CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE.


Prin "PĂRŢI COMUNE" se vor întelege facilitatile, zonele neconstruite si alte parti ale PROIECTULUI care nu fac parte din UNITATEA LOCATIVĂ.


Prin "IMOBIL" se va întelege întreaga cladire, alcatuita din 50 de UNITĂŢI LOCATIVE individuale, asa cum este ea mai amanuntit descrisa în Articolul 1 si Anexa 1 a CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE.


Articolul 3

Relatia cu CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


Prezentul Contract de Întretinere va fi citit si interpretat în asociere cu CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE si va fi pus în opera respectând prevederile acestuia. În cazul unui eventual conflict între cele doua contracte, prevederile din CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE vor avea întâietate.


Articolul 4

Acorduri reciproce


În conditiile respectarii termenilor si conditiilor Contractului de Întretinere, ADMINISTRATORUL se declara de acord sa furnizeze IMOBILULUI si UNITĂŢII LOCATIVE servicii de întretinere si dezvoltare al caror obiect îl vor face PĂRŢILE COMUNE ale PROIECTULUI.

PROPRIETARUL confirma prin aceasta ca este de acord ca ADMINISTRATORUL sa îndeplineasca sarcinile de întretinere si dezvoltare a PĂRŢILOR COMUNE; PROPRIETARUL se angajeaza în consecinta sa respecte toate instructiunile, directivele si ordinele ADMINISTRATORULUI, precum si eventualele reguli si regulamente emise de acesta.


Articolul 5

Împuternicirea


ADMINISTRATORUL va avea dreptul sa transfere, în totalitate sau în parte, drepturile si îndatoririle sale stipulate de prezentul Contract, inclusiv Contractul ca întreg, unuia sau mai multor împuterniciti, incluzând firme intermediare si filiale, nefiind însa limitati la aceste categorii.

În eventualitatea în care ADMINISTRATORUL numeste un agent care sa dezvolte si sa administreze PĂRŢILE COMUNE ale PROIECTULUI sau îsi deleaga obligatiile în orice fel conform prezentului Contract, ADMINISTRATORUL va pune imediat la dispozitia PROPRIETARULUI numele, telefoanele de contact si adresele respectivilor agenti sau împuterniciti.

Daca PROPRIETARUL îsi transfera unui tert orice parte a interesului sau în IMOBIL sau în UNITĂŢILE LOCATIVE ale acestuia în conformitate cu termenii CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, el va fi obligat sa ia masuri ca si împuternicitii sai sa fie, în egala masura, obligati de prezentul contract. PROPRIETARUL va înstiinta ADMINISTRATORUL si agentii, firmele intermediare etc., despre orice modificare survenita în dreptul sau de proprietate.


Articolul 6

Îndatoririle ADMINISTRATORULUI


ADMINISTRATORUL va efectua o inspectie de rutina a PĂRŢILOR COMUNE si a tuturor proprietatilor si bunurilor PROIECTULUI.

ADMINISTRATORUL va verifica faptul ca PROPRIETARUL s-a achitat de obligatiile si îndatoririle sale prevazute în CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE.

ADMINISTRATORUL va efectua decorarea, renovarile, îmbunatatirile, modificarile, întretinerea si reparatiile PĂRŢILOR COMUNE ale PROIECTULUI. În cazul în care ADMINISTRATORUL nu se va achita de aceste sarcini de întretinere într-o perioada corespunzatoare de timp începând de la data la care s-a solicitat acest lucru, PROPRIETARUL are dreptul sa recurga la mijloace legale pentru ca reparatiile sa fie efectuate de catre terte persoane în numele ADMINISTRATORULUI, întreg costul respectivelor reparatii imputându-i-se apoi acestuia.

ADMINISTRATORUL va angaja, supraveghea, concedia si plati toti angajatii sau firmele independente ale caror servicii sunt justificate pentru buna întretinere si functionare a PROIECTULUI.

ADMINISTRATORUL va achizitiona toate materialele necesare pentru buna întretinere a PROIECTULUI si va fi autorizat sa întreprinda lucrari de întretinere si renovare generala a IMOBILULUI si a UNITĂŢILOR LOCATIVE în numele si pe cheltuiala PROPRIETARULUI.

ADMINISTRATORUL va îndeplini toate lucrarile necesare si va efectua toate operatiunile pentru buna întretinere si functionare a PROIECTULUI, conform atributiunilor cu care este de regula înzestrat ADMINISTRATORUL unui astfel de PROIECT.

ADMINISTRATORUL va calcula un buget anual pentru întretinerea si ameliorarea IMOBILULUI si a PROIECTULUI, buget conform caruia va putea recalcula taxele de întretinere platibile de PROPRIETAR si determina, eventual, procentul de crestere sau de scadere a acestora.


Articolul 7

Îndatoririle PROPRIETARULUI


PROPRIETARUL va achita taxele de întretinere si orice alte plati datorate conform prezentului CONTRACT la termenul prevazut.

PROPRIETARUL va permite ADMINISTRATORULUI sa intre în IMOBIL si în UNITĂŢILE LOCATIVE sau într-o parte a lor în orice moment convenabil si cu un preaviz suficient, cu scopul de a le inspecta. În caz de urgenta, PROPRIETARUL se declara de acord sa permita ADMINISTRATORULUI accesul fara preaviz în IMOBIL si în UNITĂŢILE LOCATIVE, pentru inspectie; în caz contrar, PROPRIETARUL va fi responsabil de pagubele suferite de celelalte unitati locative si de PĂRŢILE COMUNE ale PROIECTULUI din cauza faptului ca PROPRIETARUL nu a permis accesul pentru inspectie.

PROPRIETARUL va da ADMINISTRATORULUI întregul sau sprijin pentru ca acesta sa-si poata îndeplini sarcinile prevazute în CONTRACT si sa efectueze lucrarile de întretinere necesare UNITĂŢII LOCATIVE respective.


PROPRIETARUL va pastra întotdeauna IMOBILUL si UNITĂŢILE LOCATIVE conform starii lor initiale, corespunzatoare celorlalte IMOBILE si UNITĂŢI LOCATIVE din PROIECT. În mod deosebit va trebui ca PROPRIETARUL, la solicitarea ADMINISTRATORULUI, sa renoveze si sa mentina exteriorul IMOBILULUI si al UNITĂŢII LOCATIVE (inclusiv, dar fara a se limita la, tencuiala fatadelor, zugraveala peretilor exteriori etc.) în stare buna.


Articolul 8

Taxele de Întretinere

PROPRIETARUL va plati ADMINISTRATORULUI o suma anuala în AED pe metru patrat de suprafata a IMOBILULUI, conform definitiei acestuia din Articolul 1 al CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, pentru a acoperi cheltuielile de întretinere si administrare a PĂRŢILOR COMUNE ("TAXE DE ÎNTREŢINERE"). ADMINISTRATORUL va avea dreptul ca o data pe an sa revada si sa corecteze în mod adecvat TAXELE DE ÎNTREŢINERE si sa îl informeze pe PROPRIETAR despre eventualele modificari ale cuantumului acestora cu cel putin o luna înainte ca ele sa intre în vigoare.


TAXELE DE ÎNTREŢINERE vor trebui sa acopere taxele, costurile si cheltuielile platibile pentru PĂRŢILE COMUNE, pentru întretinerea, administrarea, paza, renovarea, reparatiile si înnoirea drumurilor, spatiilor ambientale, bulevardelor, parcurilor publice, scuarurilor, plajelor si a altor facilitati publice recreationale si de divertisment, precum si a PĂRŢILOR COMUNE ale PROIECTULUI, incluzând, fara a limita, cheltuielile aferente pentru apa, electricitate, echipamente si alte cheltuieli legate de angajarea unor firme de constructii, functionari, administratori si muncitori pentru îndeplinirea respectivelor sarcini, plus costurile justificate de administrare si orice alte cheltuieli facute de ADMINISTRATOR cu scopul de a mentine PROIECTUL în starea excelenta caracteristica unei proprietati de standard înalt.

TAXELE DE ÎNTREŢINERE nu vor include taxele de intrare sau de membru ale facilitatilor Centrului Comunitar, ale piscinelor private, ale cluburilor, salilor de gimnastica si ale altor facilitati private de distractie si sport. Totodata TAXELE DE ÎNTREŢINERE nu vor include costurile de întretinere sau de reparatie a IMOBILULUI si/sau a altor UNITĂŢI LOCATIVE din acesta.

PROPRIETARUL va plati în avans ADMINISTRATORULUI TAXELE DE ÎNTREŢINERE pentru fiecare an, în cel mult 15 zile de la data primirii facturii de la ADMINISTRATOR. În cazul în care PROPRIETARUL întârzie plata mai mult de 15 zile, PROPRIETARUL va achita, pe lânga suma restanta, o suprataxa de 1.5% din suma totala restanta pentru fiecare luna de întârziere, pâna când PROPRIETARUL se va fi achitat complet de obligatii.


Articolul 9

Despagubirea

Daca nu exista alte dispozitii în prezentul CONTRACT, PROPRIETARUL va acorda, la cererea ADMINISTRATORULUI, o despagubire acestuia pentru acoperirea pierderilor, cheltuielilor, pagubelor, actiunilor în justitie, datoriilor sau a altor obligatii decurgând din daunele aduse IMOBILULUI sau UNITĂŢII LOCATIVE de faptul ca PROPRIETARUL nu a respectat prezentul CONTRACT, cu exceptia cazului în care pierderile, cheltuielile, pagubele, actiunile în justitie sau datoriile au fost provocate de neglijenta evidenta a ADMINISTRATORULUI, de comportamentul sau inadecvat sau de un eveniment de forta majora.

Daca nu exista alte dispozitii în prezentul CONTRACT, in cazul unor pagube produse IMOBILULUI si/sau UNITĂŢILOR sale LOCATIVE din cauza faptului ca ADMINISTRATORUL nu si-a îndeplinit obligatiile din CONTRACT, PROPRIETARUL va fi îndreptatit sa ceara compensatii, iar ADMINISTRATORUL va acorda despagubiri PROPRIETARULUI pentru cheltuieli, pagube sau actiuni în justitie care au decurs din neglijenta sa, cu exceptia cazului în care aceste evenimente au fost provocate de neglijenta sau comportamentul inadecvat al PROPRIETARULUI sau de un eveniment de forta majora.


Articolul 10

Obligatii în cazul încalcarii contractului

Daca oricare dintre Parti nu si-a îndeplinit o obligatie ce îi revine în cadrul prezentul contract, faptul va fi considerat o încalcare a lui, iar partea aflata în culpa va trebui ca în termen de zece zile de la primirea unei notificari scrise din partea celeilalte parti sa explice împrejurarile respectivei încalcari, sa o corecteze si sa trimita o notificare scrisa celeilalte parti despre actiunile întreprinse. În cazul în care partea aflata în culpa nu si-a corectat abaterea în termen de zece zile, aceasta va fi pasibila de plata unor compensatii pentru toate pierderile suferite din aceasta cauza de cealalta Parte.


Articolul 11

Raspunderea PROPRIETARULUI

Daca IMOBILUL se afla în proprietatea mai multor persoane (fie fizice, fie juridice), toti PROPRIETARII IMOBILULUI, denumiti în CONTRACT PROPRIETARI, vor fi trasi la raspundere atât împreuna, cât si individual, conform prezentului CONTRACT.Articolul 12

Notificari


Notificarile si orice alt tip de comunicari scrise emise conform prezentului CONTRACT vor fi (daca nu se specifica altfel în prezentul document) redactate în scris si înmânate personal de catre un curier comercial sau serviciu de mesagerie recunoscut; acesta va remite o chitanta, prin Fax sau recomandat prin posta, la urmatoarele adrese:


(a) Catre ADMINISTRATOR:

În atentia: YASMIN VILLAGE L.L.C

Adresa: P O Box 3710, Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite

Fax: +971 7 222 2116

Telefon: +971 7 222 0222


(b) Catre PROPRIETAR:

Partii numite la numarul 2 la începutul prezentului contract, la adresa specificata.


Respectiva notificare va fi considerata livrata la data înscrisa pe chitanta. În cazul schimbarii de adresa, fiecare dintre PĂRŢI o va notifica pe cealalta în maniera descrisa în aceasta Sectiune, cu cel putin zece (10) zile înainte de data la care intra în vigoare respectiva schimbare de adresa.


Separat de prevederea de mai sus, ADMINISTRATORUL va monta un panou pentru afisarea notificarilor publice si a noilor reguli si regulamente emise de el, astfel încât toti locatarii PROIECTULUI sa fie înstiintati. Notificarile afisate pe un astfel de panou se vor considera a fi fost comunicate în mod adecvat PROPRIETARULUI.

Articolul 1

Conditii Generale


Daca, în orice moment, vreuna dintre prevederile prezentului CONTRACT este sau devine ilegala, nula sau inaplicabila în orice privinta, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea celorlalte prevederi ale sale nu vor fi afectate sau diminuate din aceasta cauza.

Timpul este un factor esential în fiecare dintre prevederile prezentului CONTRACT si va ramâne esential chiar daca oricare dintre termenele mentionate în acesta vor fi extinse.

Prezentul CONTRACT este alcatuit din doua exemplare identice, ambele constituind unul si acelasi document. Fiecare dintre Parti a primit un exemplar.

Prezentul CONTRACT va putea fi amendat, modificat si adaugit si la prevederile sale se va putea renunta numai printr-un document scris semnat de ambele PĂRŢI.

DE FAŢĂ CU MARTORI, prezentul CONTRACT a fost încheiat în Ras Al Khaimah de catre PĂRŢI la data ÎNREGISTRATĂ MAI SUS.


ADMINISTRATOR


PROPRIETAR

Document Info


Accesari: 1514
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )