Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACT IN REGIM BARTER

administratie


ALTE DOCUMENTE

TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007
Legea securităţii şi sănătăţii ξn muncă
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Plan de Securitate si Sanatate in Munca
ACCEPT COLABORARE
Actele de procedura
ACT DE ADEZIUNE
FORMULAR DE ADEZIUNE
Contract de Munca

CONTRACT

IN REGIM BARTER

NR………../………….


I.           PARTILE CONTRACTANTE~Intre:


cu sediul in …………………………….

………………………………………………………………, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. Cod Fiscal nr. cont bancar nr……………….., deschis la ………………………………, reprezentata prin……………………….., in calitate de director g 151b19b eneral, denumita in continuare ……………..


si


S.C.EXCLUSIV PRESS 2000 S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Balota, nr. 4, sector 1, tel. 224.43.11, fax. 224.43.09, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/1574/1997, cod fiscal nr. 11186392, cont bancar nr.

2511.1-1547.1/ROL , deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala sector 1, denumita in continuare Exclusiv Press.


II.        OBIECTUL CONTRACTULUI


Obiectul contractului consta in prestarea de servicii in contrapartide, dupa cum urmeaza:III. DURATA CONTRACTULUI


Contractul se incheie pe o perioada cuprinsa intre …………………………………

incetarea contractului inainte de termen este permisa numai cu acordul scris al ambelor parti.

Prelungirea contractului se face prin act aditional la prezentul contract.


……………….. se obliga:


a)      sa garanteze calitatea serviciului prestat;

b)      sa nu aduca atingere, prin orice mijloace, prestigiului marcii sau firmei apartinand Exclusiv Press;

c)      sa anunte Excusiv Press, cu cel putin 48 de ore inainte, eventualele modificari privind continutul materialelor ce urmeaza a fi publicate;

d)      sa puna la dispozitia Exclusiv Press materialele necesare in vederea asigurarii prestarii in favoarea ……………… a publicitatii in paginile cotidianului „Ultima ora”, cu cel putin 3 (trei) zile inainte de data aparitiei acestuia;

Macheta…………. va indeplini urmatoarele conditii

e)      sa-si respecte obligatiile de plata conform Capitolului IV, in conditiile stabilite prin prezentul contract.


EXCLUSIV PRESS se obliga:


a)      sa organizeze si sa suporte costul punerii la dispozitia ………………….. a spatiului publicitar ……………………………………….in cotidianul „Ultima ora”, cu exceptia primei pagini a acestuia, in vederea publicarii unor anunturi publicitare ;

b)      sa puna la dispozitia ………………… un numar de 3 (trei) exemplare ale numerelor cotidianului „Ultima ora” in care au aparut materialele publicitare ce fac obiectul prezentului contract;

c)      sa republice in intregime materialele publicitare…………………… in forma corecta, in cazul intervenirii unor incidente privind publicarea intocmai a continutului acestora;

d)      sa poarte intreaga raspundere in legatura cu eventualele drepturi asupra serviciilor carora li se face reclama prin intermediul paginii de prezentare;

e)      sa garanteze calitatea serviciului prestat;

f)        sa nu aduca atingere, prin orice mijloace, prestigiului marcii sau firmei………..

g)      sa-si respecte obligatiile de plata conform Capitolului IV, in conditiile stabilite prin prezentul contract.VI.    PERSOANE DE CONTACTPersoanele imputernicite in vederea pastrarii legaturii permanentre intre parti, asigurandu-se astfel o buna comunicare, sunt:

din partea …………… : dl/d-na…………………………………legitimat(a) cu BI


din partea Excusiv Press: dl/d-na………………………………..legitimat(a) cu BI…………………………….


VII.    R|SPUNDEREA CONTRACTUAL|Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora si alte evenimente independente de vointa lor. ~n aceste cazuri, partile se vor anunta reciproc in termen de 5 zile despre aparitia, respectiv incetarea unor asemenea circcumstante. Daca aceste circumstante dureaza mai mult de 30 de zile, reprezentantii ambelor parti vor lua in discusie si vor stabili, de comun acord, masurile necesare.

Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre partI atrage rezilierea de drept a contractului, cu un preaviz de 30 de zile sI cu plata de daune-interese de catre partea aflata in culpa.

Orice litigiu ivit intre parti, privind acest contract, va fi solutionat pe cale amiabila. Daca partile nu reusesc sa-l solutioneze astfel intr-un termen de maximum 30 de zile, litigiul va fi de competenta instantelor judecatoresti.

Fiecare parte va raspunde material sau penal pentru prejudiciile aduse celeilalte partI, prin culpa sa sau a angajatilor sai.


VIII.    CLAUZE FINALE


Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.

Partile pot aduce de comun acord modificari prezentului contract, prin acte aditionale la contract.

Prezentul contract s-a incheiat in Bucuresti, la data de ……………………………..

in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.BENEFICIAR

SC EXCLUSIV PRESS 2000 SRL

Director General

ION MARIN


Departament Marketing- Publicitate

Nicolae Predesel


Document Info


Accesari: 12303
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )