Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

SOLICITARE licenta/certificat de transport

administratie
I.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCŢIILOR

sI TURISMULUI


AUTORITATEA

RUTIERĂ ROMÂNĂ

- A.R.R.


II.

SOLICITARE

licenta/certificat de transport


III.


Nr. intrare
Data:

Societate comerciala


SRL


SA


SNC


SCS


SCACompanie nationala


Societate nationala


Regie autonomaPF


AF


FundatieInstitutii/ autoritati înfiintate prin HGR, HCL, etc.


Anexa 1

IV.

Catre,

Autoritatea Rutiera Româna - ARR, agentia ........


1. Subsemnat (ul/a)...................., domiciliat în .................,


str. ......................, nr. ...., bloc ...., scara ...,etaj .,ap. ..,


judet/sector ............, telefon ......., act identitate......, seria ..,nr. ..,


eliberat de ........, la data ........, CN 242u2021c P/NIF ...............,


în calitate de .......... ..... ...... .......;


2. pentru întreprinderea


având nr. de ordine în registrul comertului............, nr. de ordine în registrul asociatiilor si


fundatiilor ............, nr. autorizatie pentru desfasurarea de activitati economice în mod


independent ............., cod unic de înregistrare ................;


3. cu sediul în : localitatea.............., str. ..............nr. ...,


bloc ..., scara ...., etaj .., ap. .., judet/sector ........., cod postal ......,


telefon ........., ........., fax ........., ............,


e-mail .........., ........., web site .....................;


4. întreprinderea are un numar de ....puncte de lucru/sucursale, conform listei anexate,


în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006 si al Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, solicit :
- Licenta de transport


- Certificat de transport în cont propriu


- Licenta pentru activitati conexe transportului rutier-activitati desfasurate de autogara
- Licenta pentru activitati conexe transportului rutier-activitati de intermediere
- Copie conforma a licentei de transport*
- Copie conforma a certificatului de transport în cont propriu*Conform documentelor anexate întreprinderea îndeplineste conditia de capacitate financiara pentru un


nr. de .....copii conforme ale licentei/certificatului de transport.


SOLICITARE LICENŢĂ/CERTIFICAT DE TRANSPORT pg. 2

V. Categorii si tipuri de transport :

- National


- International


- Public


- În cont propriu

  • Transport rutier de marfuri :

- Marfuri generale


- Marfuri perisabile


- Marfuri si deseuri periculoase- Deseuri


- Animale vii


- Agabaritice

  • Transport rutier de persoane :

- Servicii regulate


- Servicii regulate speciale


- Servicii ocazionale
VI. Opis de documente depuse pentru eliberarea licentei/certificatului de transportNr.

crt.

Denumirea actului

Nr. si data actului/Emitent

Nr. file

A) Documente comune


Certificat înregistrare la Oficiul Registrului Comertului sauAutorizatie pentru desfasurarea de activitati economice în mod independent sauDovada înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor sauAct constitutiv/Act administrativ de înfiintare a întreprinderii
Statutul/Regulamentul de organizare si functionare
Decizie numire a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport
Dovada ca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport are calitatea de angajat
Certificatul de pregatire profesionala al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport
Cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport
Certificat medical al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport
Aviz psihologic al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transportB) Documente specifice necesare pentru solicitarea licentei de transport


Copia legalizata a ultimului bilant contabil
Document de garantie bancaraAsigurareCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului


Solicitare copie conforma a licentei de transport (anexa)C) Documente specifice necesare pentru solicitarea certificatului de transport în cont propriu


Lista vehiculelor detinute si utilizate de întreprindere si capacitatea acestoraSolicitare copie conforma a certificatului de transport (anexa)D) Documente specifice necesare pentru solicitarea copiei conforme a licentei/certificatului de transport pentru transportul marfurilor si deseurilor periculoase


Contract de munca al consilierului de siguranta
Decizia de numire a consilierului de siguranta
Certificatul de atestare profesionala a consilierului de sigurantaE) Documente specifice necesare pentru solicitarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara/activitati de intermediere operatiuni de transport rutier


Avizul Autoritatii Rutiere Române - ARR (autogara)
Avizul unitatii administrativ-teritoriale (autogara)Acordul consiliului local (autogara)SOLICITARE LICENŢĂ/CERTIFICAT DE TRANSPORT pg. 3


Document privind dreptul de detinere sau de folosinta al spatiului
Decizia de numire a persoanei responsabile pentru activitatea conexa transportului rutier
Dovada ca persoana responsabila pentru activitatea conexa transportului rutier are calitatea de angajat
Angajament pe propria raspundere a reprezentantului legal al întreprinderii (autogara)
Nota constatare (autogara)
Document de garantie bancara pentru activitati conexe (intermediere operatiuni de transport rutier)Asigurare (intermediere operatiuni de transport rutier)Total fileVII. Întocmita într-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscând ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii si, de asemenea, au drept consecinta retragerea licentei/certificatului de transport.

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta solicitare sa fie prelucrate si sa intre în baza de date a Autoritatii Rutiere Române - ARR. Autoritatea Rutiera Româna - ARR se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001.


Data ......... Semnatura ......... L.S.


VIII. REFERAT

- Dosarul nu este complet si a fost înapoiat solicitantului. Semnatura solicitant ........

A. - Dosarul de solicitare contine un nr. de ...file, este complet, iar documentele sunt în termen de valabilitate si a fost înaintat compartimentului licente

Nume, prenume............. .. Semnatura ........Data..........

B. Dosarul a fost primit la compartimentul licente: nume, prenume ....... semnatura .....

La introducerea datelor în baza de date


au fost


nu au fost constatate neconformitati.

Nr. înreg. adresa de înstiintare a solicitantului privind neconformitatile constatate...........

Introducerea datelor în baza de date fost efectuata de .......................

...................... semnatura ................

Plata s-a facut cu OP/MP nr. ......din data .......valoare ..............................,

Factura nr. ................ din data ............, fapt pentru care


PROPUN ÎNSCRIREA ÎNTREPRINDERII ÎN R.O.T.R./R.Î. sI ELIBERAREA LICENŢEI/CERTIFICATULUI DE TRANSPORT


Data.........

Document Info


Accesari: 617
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )