Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STRUCTURA FUNCTIEI PUBLICE IN SISTEMELE ADMINISTRATIVE ALE STATELOR UNIUNII EUROPENE

administratie


Scoala Nationala de Studii Administrative si Politice

Facultatea de Administratie Publica

Specializarea Administratie EuropeanaSTRUCTURA FUNCTIEI PUBLICE IN SISTEMELE ADMINISTRATIVE ALE STATELOR UNIUNII EUROPENE


STUDIU COMPARATIV

I.Prezentarea criteriilor pe baza caruia se realizeaza studiul comparativ

II.Analiza criteriilor prestabilite pe fiecare tara luata in discutie


I.Prezentarea criteriilor pe baza caruia se realizeaza studiul comparativfunctii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici;

functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;

functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de executie.


Lista functiilor publice din administratia romaneasca:


I. Functii publice generale:

1. secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;

2. consilier de stat;

3. secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

4. prefect;

5. subprefect;

6. secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti;

7. director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

8. director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;

10. director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale;

11. sef serviciu;

12. sef birou;

13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor;

14. referent de specialitate;

15. referent.

NOTĂ:

Functii publice generale, altele decât cele prevazute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


II. Functii publice specifice:

1. arhitect-sef;

2. inspector de concurenta;

3. inspector vamal;

4. inspector de munca;

5. controlor delegat;

6. comisar.

NOTĂ:

Functii publice specifice, altele decât cele prevazute la pct. II, se pot stabili de autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Spania


Constitutia Spaniei exprima o serie de schimbari privind statutul fucntiei publice si a functionarilor publici care produc o serie de schimbari în valorile sociale si politice ale spaniolilor, în mediul economico-social international, în relatiile de putere si de lidership interne. Astfel , se vorbeste adesea despre necesitatea unui statut de baza comun pentru domeniul public care sa admita modulari pentru fiecare categorie sau colectiv în functie de calificarea profesionala si în functie de caracteristicile functionale (personal sanitar, de posta, diplomatic etc.).

Art. 10 alin.1 din Legea nr.7/2007 din 12 aprilie Estatuto Básico del Empleado Público stabileste ca sunt functionari publici persoanele care , in conditiile de egalitate si similaritate cu principiile de merit si competente , au acces la o functie publica sau la un post din cadrul administratiei publice , si care , presteaza servicii profesionale in scopul si interesul general al cetatenilor.

Clasificare functiei publice este direct corelata cu categoriile de functionari publici. In concordanta cu specificatiile art 10 , alin. 2 al Legii nr. /2007 din 12 aprilie Estatuto Básico del Empleado Público regasim urmatoarele functii publice:

functii publice corespunzatoare functionarilor publici de cariera sau de intentie

functii publice corespunzatoare personalului laboral , atat personalului fix cat si celui temporal

functii publice corespunzatoare personalului eventual

Deasemenea , functionarii din administratia publica spaniola sunt clasificati în doua grupe, cei angajati în baza unei relatii administrative si cei angajati în baza unui contract de munca în sistemul public. Prima categorie este cea mai des intalnita in administratia publica spaniola , iar cea de a doua insumeaza un numar mai putin numeros de functionari publici. In acest context , functiile publice se clasifica in:

Pt prima categorie : a) functii publice administrative principale

b) functii de conducere principale

Pt cea de a doua categorie : a) functii publice administrative secundare

b) functii de conducere secundareGermania


In Germania exista 3 mari categorii de angajatori de functionari publici. Aceste 3 categorii sunt: Guvernul federal, Landerul si municipalitatile. Fiecare dintre aceste sectoare angajeaza 3 categorii diferite de functionary publici: Beamte (functionari publici sub incidenta Dreptului public), Angestellte (salariati sub incidenta Dreptului privat) si Arbeiter (angajati aflati sub incidenta Dreptului privat). Numarul total al functionarilor publici din cele 3 clase a fost de 4,8 milioane in 1998, din care Beamte-1,7 milioane (incluzand judecatorii si cei din fortele armate)


Functiile publice se regasesc de regula in aparatele de lucru ale :

Cancelariei statului

Ministerelor

Institutiilor subordonate ministerelor

De exemplu: Ministerul Economiei si Tehnologiei - institutii: Biroul Federal de Economie si Control al Exporturilor ,Agentia pentru Comert Exterior ,Institutul National de Metrologie, etc

Ministerul de Interne:

Academia Federala de Administratie Publica

Biroul Federal pentru Migratii si Refugiati

Politia Federala

Biroul Federal al Administratiei, etc

Ministerul Muncii:

- agentii resposabile cu pensile cetatenilor (77,000 angajati)

- administratia muncii (92,400 angajati)

- agentii pentru asigurari de sanatate (139,000 angajati), etc
Belgia


Ierarhia structurii serviciilor publice federale este divizata pe 4 niveluri: A, B, C, D. Nivelul A consta in 5 clase de la A1 la A5 care este cea mai inalta clasa. O clasa grupeaza functiile care au aceeasi complexitate, expertiza tehnica si responsabilitate. In nivelul A functionarii publici sunt impartiti pe clase profesionale. Nivelurile B, C si D sunt impartite in functie de grad. In interiorul fiecarui nivel gradele sunt catalogate drept " grade echivalente". Functionarii din clasele A1 si A2 poarta titlul de atasati. Functionarii din clasa A3 sunt numiti consilieri. Consilierii din clasele A4 si A5 sunt consilieri generali. Nivelul B cuprinde gradele de expert administrator, expert financiar, expert ethnic. Nivelul C inglobeaza gradele de asistent administrator si asistent tehnic. Nivelul D este alcatuit din muncitorul administrator si din muncitorul tehnic. De curand a fost introdus si un al cincilea nivel- B+ prin care sunt reevaluate functiile specializate care necesita educatie superioara.Natura muncii

Nivelul educational

level A

Management, planificare si cercetare

Educatie universitara+ educatie superioara de lunga durata non- universitara

level B+

Munca specializata

Educatie superioara non- universitara de scurta durata

level B

Executie

Educatie postliceala

level C

Munca administrativa de birou

Liceu

level D

Munca manuala

Generala


Finlanda


Ierarhia structurilor publice este divizata in Actul Functiei Publice de Stat. Ministerul de Finante a început implementarea planului conform caruia contractele de management individuale sunt încheiate între manageri de nivel superior si supervizori în relatie cu operatiunile, resursele si dezvoltarea lor. Modelul de contract este creat în principal pentru managerii subordinati ministrilor, ca de exemplu sefii unitatilor operationale (directori generali), subsecretari si sefi de departamente din ministere. Cade în responsabilitatea ministrilor sa monitorizeze realizarea obiectivelor stabilite în contractele de management ale managerilor unitatilor operative administrative, sa traga concluziile necesare si sa ia masurile corespunzaroare pentru a spori eficienta manageriala si "leadership-ul". Un punct de plecare este distinctia între posturile de functionari publici sau relatii de functie si posturile manageriale. Obiectivul este ca posturile de management de nivel superior sa fie pe durata determinata, în timp ce functionarii publici pot ramâne în functie pe perioada nedeterminata.

În Finlanda nu exista în cadrul functiei publice un sistem de cariera. Un functionar public individual poate avansa în cariera candidând pentru posturile vacante.


Slovacia


loialitate

merit

neutralitate politica

legitimitate

echilibru intre factorii care fractioneaza administratia publica belgiana: limba, politica, religie

Finlanda


primatul legii si al prevederilor constittutionale

transparenta

impartialitate

etica profesionala


Slovacia


Art. 321 din 2 iulie 2001 privind functia publica , sbabileste:

Functia publica se fundamenteaza pe principiile:

 • Professionalism
 • Neutralitate politica
 • Eficienta si eficacitate
 • Flexibilitate
 • Impartialitate
 • Etica

Concluzii


Concluzii din prisma prezentului criteriu evidentiaza o serie de principii care stau la baza exercitarii functiei publice prezente in toate legislatiile tarilor analizate . Asadar principale principii care se regasesc in toate tarile sunt : trasparenta actiunilor in exercitarea functiei publice , impartialitatea in aplicarea deciziilor , etica profesionala a functionarilor publici , primatul legii si al prevederilor constittutionale , respectarea drepturilor si liberatilor cetatenilor care intra in orice fel de raport cu institutiile si autoritatile administratiei publice.5.Categorii specifice de functii publiceRomania


Categorii de functii publice specifice :

 • arhitect-sef
 • inspector de concurenta
 • inspector vamal
 • inspector de munca
 • controlor delegat
 • comisar

Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici:


Art. 5. - (1) Pot beneficia de statute speciale functionarii publici care îsi desfasoara activitatea în cadrul urmatoarelor servicii publice:

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;

b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

d) serviciile diplomatice si consulare;

e) autoritatea vamala;

f) politia si alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor;

g) alte servicii publice stabilite prin lege.


Art. 6. - Prevederile prezentei legi nu se aplica:

a) personalului salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, întretinere-reparatii si de deservire, precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica;

b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpului magistratilor;

d) cadrelor didactice;

e) persoanelor numite sau alese în functii de demnitate publica.

munca. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.


În vederea atragerii tinerilor profesionisti bine pregatiti în administratia publica din România se urmareste crearea unei noi functii publice specifice cu statut special, denumita manager public, care sa beneficieze de un sistem de promovare speciala si un nivel de salarizare motivant, în cadrul procesului de reforma a administratiei publice a carui componenta esentiala o reprezinta înfiintarea si dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici, neutru si comparabil cu cel existent în tarile Uniunii Europene

Ordonaanta de Urgenta nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public relementeaza:


Art. 4 - (1) Institutul National de Administratie asigura organizarea urmatoarelor forme de pregatire destinate instruirii persoanelor care doresc sa acceada într-o functie publica de manager public:

a) programe de formare specializata cu durata de 2 ani

b) programe de formare specializata, cu durata de un an, specifice pentru tineri functionari publici cu vârsta de pâna la 35 de ani


Art. 10 - (1) Pot ocupa functia publica de manager public, în urma unei evaluari finale realizata de Comisie, urmatoarele categorii de persoane, dupa cum urmeaza:

a) absolventii programului de formare specializata cu durata de doi ani, organizat de Institutul National de Administratie

b) absolventii programului de formare specializata specific pentru tineri functionari publici, cu durata de un an, organizat de Institutul National de Administratie

c) absolventii programului de Burse Speciale "Guvernul României" cu conditia sa urmeze un program intensiv de formare specializata în administratia publica, în România, organizat de Institutul National de Administratie sau de alte institutii de formare continua

(2) Pentru a ocupa o functie publica specifica de manager public, absolventii prevazuti la alin. (1) trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 50 din Legea nr.188/1999, republicata.


Art. 11 - (1) Functia publica specifica de manager public se împarte în trei trepte profesionale de încadrare, definite astfel:

a) manager public treapta 1, corespunzator sistemului de promovare foarte rapida

b) manager public treapta 2, corespunzator sistemului de promovare rapida

c) manager public treapta 3, corespunzator sistemului de promovare accelerata

(2) Functia publica specifica de manager public este structurata pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:

a) asistent, echivalent cel putin functiei publice de sef birou;

b) special, echivalent cel putin functiei publice de sef serviciu;

c) principal, echivalent cel putin functiei publice de director adjunct;

d) superior, echivalent cel putin functiei publice de director;

e) general, echivalent functiei publice de director general adjunct.

(3) Promovarea managerilor publici treapta 1 începe cu gradul de manager public special, iar pentru celelalte trepte începe cu gradul de manager public asistent.


Art. 23 - Numarul functiilor publice de manager public nu se ia în calcul la stabilirea procentului de 12% prevazut de lege pentru functiile publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducereSpania


Prevederi cu privire la statul special al functiei publice regasim in Statul de Baza al Functionarilo Publici , Legea nr.7/2007 din 12 aprilie :


Art.3. Personal exclus:

Dispozitiile acestei legi se vor aplica , in regim direct sau cu caracter special in cazul in care legea specifica acest lucru:

a)      personalului Curtii Generale

b)      personalului Organelor Constitutionale ale Statului

c)      judecatorilor , magistratilor , personalului administratiei judecatoresti

d)      presonalului militar Fuerzas Armadas

e)      personalului Fuersas y Cuerpos de Seguridad

f)        personalului vamal

g)      personalul Centrului national de Inteligenta


Art.4.Regimuri speciale

Personalul educational si cel ai sanatatii se vor organiza pe baza propriilor reglemetari , avand, insa , ca baza de pornire dispozitiile prezentei legi


Art.5. Functionarii publici din Entitatile Locale

Functionarii publici din Entitatile Locale se afla sub reglementarea prezentei legi , reglementarea legislatiei regimului local si a legislatiei Comunitatilor Autonome in baza competentelor legale stabilite.Germania


Consiliile de personal (Personalrate) sunt reprezentate prin Actul Reprezentativ al Consiliilor Federale si functioneaza ca serviciu public si au acelasi rol ca si Consiliile de munca din sectorul privat. Membrii Consiliilor de personal sunt alesi de catre toti membrii personalului si reprezinta interesele atat functionarilor publici stabilit cat si a personalului contractat.

In Germania Landurile sunt impartite in:

- landuri teritoriale (toate mai putin orasele-stat)

- orasele-stat (Bremen, Berlin, Hamburg)

Majoritatea landurilor au o structura dispusa pe 3 nivele:

1. Autoritatile Landului (Ministrii Landului);

2. Guvernele Regionale;

3. Administratia locala

In Bremen, statul si municipalitatea locala sunt conduse de una si aceeasi persoana, astfel incat Primarul municipalitatii este de asemenea si Ministrul de Finante al Landului.
Belgia


Functionarii publici care au un statut diferit sunt functionarii publici de nivel
A care sunt numiti de catre Administratia Regal ape cand cei de nivel B, C, D sunt numiti de catre conducatorul directiei sau delegatul sau.

Reforma Copernic a pus accentual clar pe ceea ce cheama "manageri de nivel superior". Acest grup format din 450 de angajati a înlocuit grupul de management anterior de grad 13-17 care numara 2.000 de membri.

Functiile de management acopera acum patru nivele:

 • Director de coordonare;
 • Director general sau Manager general;
 • Director;
 • Director regional (numai pentru gestiunea impozitelor).


Finlanda


Finlanda este în plin proces de regândire a managementului functionarilor publici de

conducere. În ultimii ani, unul dintre obiectivele majore ale reformei administratiei

publice în a fost sporirea capacitatii manageriale la toate nivelele administratiei. În primavara anului 2000, Oficiul Angajatului de Stat din Ministerul de Finante a lansat un proiect care     vizeaza evaluarea eficacitatii dezvoltarii managementului în administratia de stat pe baza urmatoarelor criterii: management strategic, management pe baza de rezultate, managementul personalului, management financiar si managementul afacerilor internationale.

În acelasi timp, una dintre prioritatile guvernului finlandez este de a îmbunatati coordonarea pe orizontala, iar managerii de nivel superior sunt chemati sa faca fata unor asteptari crescânde în ceea ce priveste managementul cunostintelor, stabilirea parteneriatelor si retelelor si crearea unor conditii favorabile luarii în comun a deciziilor si stimularea inovatiilor. În general, obiectivul guvernului este de a modifica climatul de management în sensul unui accent clar pe inovatie, interactiune bazata pe încredere, cooperare si abilitati sporite în ceea ce priveste relatiile umane. Scopul este de a încuraja managerii din functia publica de a deveni lideri cu viziune si exemple în implementarea schimbarii. Guvernul asteapta de la managerii sai de nivel superior sa raspunda personal pentru rezultatele organizatiei.

Managerilor li s-au acordat competente sporite si autoritatea de a lua decizii legate de managementul de zi cu zi al organizatiilor lor, fiind astfel complet raspunzatori pentru realizarile lor.
Slovacia


Actul Functiei Publice nr.321/2001 contine reglementari speciale privind:

 • Cei care detin functii publice in    Politie
 • Cei care detin functii publice in cadrul Serviciului Slovac de Inteligenta
 • Membrii     Corpului Penitenciarelor
 • Membrii     Corpului Jandarmeriei
 • Membrii     Politiei Rutiere
 • Soldatii     profesionisti
 • Membrii     Corpului de Pompieri

Deasemenea prevederile actului nu se aplica:

Membrilor Parlamentului

Presedintele Republicii Slovace

Membrii Guvernului

Presedintele Departamentului Suprem de Audit , precum si vicepresedintelui acestuia

Judecatorii Curtii Constitutionale

Judecatori

ProcuroriConcluzii


In cadrul acestui principiu , concluzionam cu ideea conform careia fiecare legislatiei a tarilor analizate prevede o serie de functii specifice tinand cont de regimurile speciale ce se aplica anumitor categorii de functionari publici , de natura si scopul functiei respective . In toate tarile , insa , se acorda o atentie sporita notiunii de manager in contextul administratiei publice . Definirea si competentele acestui sunt stabilite de fiecare tara in parte , insa la nivel general , el reprezinta un concept relativ nou in cadrul reformelor administrative din fiecare tara , dorindu-se o specializare cat mai clara si pe criterii profesionale cat mai ridicate pentru un sistem administrativ competent si eficient .


Tabel comparativ


Romania

Spania

Germania

Belgia

Finlanda

Slovacia

Structura administrativa

Administratie centrala

Admnistratie de stat din teritoriu

Administratie locala

Administratie generala de stat

Adminsitratie comunitatilor autonome

Administratie locala

Entitati de dpret public cu statut legal

Administratia federala

Adminsitratia landurilor

Gunverne locale proprii

Adminsitratia federala

Administratia comunitatilor

Administratia regionala

Administratia provincial

Administratia municipala

Administratie centrala

Adminsitratie regionala

Administratie locala

Administratie centrala

Administratie locala

Conceptul de functie publica

functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.


Reglementarile din domeniul functiei publice urmeaza modelul francez si sunt foarte

detaliate în ceea ce priveste obligatiile si sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor

publici.


-in sensul larg: ansamblul persoanelor aflate la dispozitia guvernantilor pentru a face să functioneze serviciile publice

-in sens organic: ansamblul personalului din administratie

-in sens formal:regimul juridic aplicabil personalului administrativ

-in sens material:activitatea constând în colaborarea în mod permanent si cu titlu profesional la o actiune a persoanelor publice ale administratiei.


Este definita din perspectiva functionarul public ca fiind cel care isi face serviciul in cadrul institutiilor oficiale

accentul discutiei cade pe dimensiunea functiei publice de conducere

Functia publica este incadrata in departamentele profesionale ale administratiei publice, fiind exercitata de catre presoana care realizeaza o activitate publica in cadrul unui sector specific al administratiei publice

Clasificare functiei publice

-functii publice generale

functii publice specifice

-functii de conducere

-functii de executie pe grade profesionale

-functii de executie pe trepte profesionale


-functii publice administrative generale

-functii publice de conducere generale

-functii publice administrative secundare

-functii publice de conducere secundare

Functii publice regasite in:Cancelariei statului,

Ministerelor

Institutiilor, subordonate ministerelor,

alte institutii ale administratiei publice

Sunt impartite pe 4 niveluri: A, B,C,D.O clasa grupeaza functiile care au aceeasi complexitate, expertiza tehnica si responsabilitate. In nivelul A functionarii publici sunt impartiti pe clase profesionale. Nivelurile B, C si D sunt impartite in functie de grad. In interiorul fiecarui nivel gradele sunt catalogate drept " grade echivalente".

distinctia între posturile de functionari publici sau relatii de functie si posturile manageriale

-Functii publice preparatorii

-Functii publice permanente

-Functii publice temporarePrincipii care stau la baza exercitarii functiei publice

legalitate, impartialitate si obiectivitate;transparenta;     eficienta si eficacitate;

responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;orientare catre cetatean; stabilitate în exercitarea functiei publice;subordonare ierarhica.serviciul in slujba cetateanului;egalitate;recunostinta si promovare profesionala;superioritatea deplina a legii si a dreptului;obiectivitate;profesionalism si impartialitate;egalitatea claselor;eficienta previzionarii si gestionarii resursei umane;dezvoltare si calificare profesionala permanenta a functionarilor publici;transparenta gestionari;ierarhia atributiilor;negocierea colectiva si participarea , prin intermediul reprezentantilor , la determinarea conditiilor de acces la functia publica;cooperarea dintre administratii in vederea reglementarii si gestionarii functiei publice


Fiecare cetatean german are in toate Landurile aceleasi drepturi politice si obligatii;

Fiecare cetatean german are drepturi egale in ceea ce priveste oficiile publice in concordanta cu aptitudinile, calificarea si meritele profesionale;Niciun cetatean nu va fi dezavantajat din motive de aderenta religioasa;

Exercitiul autoritatii publice va fi incredintat membrilor serviciilor publice ce se afla sub incidenta legilor statului;

Legea ce guverneaza serviciile publice trebuie exercitata cu buna credinta si respectand principiile traditionale are serviciului public


Loialitate;

Merit;

neutralitate politica;

legitimitate;echilibru intre factorii care fractioneaza administratia publica belgiana: limba, politica, religie

primatul legii si al prevederilor constittutionale;

transparenta;

impartialitate;

etica profesionala;


Professionalism

Neutralitate politica

Eficienta si eficacitate

Flexibilitate

Impartialitate

Etica


Categorii speficice de functii publice

arhitect-sef

inspector de concurenta

inspector vamal

inspector de munca

controlor delegat

comisar

personalul Curtii Generale;

personalul Organelor Constitutionale ale Statului;

judecatori, magistratepersonalul administratiei judecatoresti;

presonalulmilitar ;

personalului vamal;

personalul Centrului national de Inteligenta

Cei ce detin functii in cadrul consiliilor de personal

Anumite functii specifice in cadrul admin landurilor

Director de coordonare;

Director general sau Manager general;

Director;

Director regional


Managerul public

Cei care detin functii publice in    Politie

Cei care detin functii publice in cadrul Serviciului Slovac de Inteligenta

Membrii Corpului Penitenciarelor

Membrii Corpului Jandarmeriei

Membrii Politiei Rutiere

Soldatii profesionisti

Membrii Corpului de Pompieri
Document Info


Accesari: 10029
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )