Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Atributiile institutiilor publice conform Legii 272 / 2004

Legislatie
Atributiile institutiilor publice conform Legii 272 / 2004

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI (DGASPC)

Art. 11 alin.(2) Intocmeste procesul verbal (impreuna cu politia si maternitatea), de constatare a parasirii copilului in maternitate, in termen de 5 zile, in vederea plasamentului in regim de urgenta.
alin.(4) Asigura consilierea mamei atunci cand aceasta este identificata.

alin.(5) Intocmeste dosarul copilului si il transmite la Serviciul Public de Asistenta Sociala pentru intocmirea certificatului de nastere al copilului.

Art. 29 Poate primi plangeri depuse de catre copii.

Art. 35 alin.(5) Instituie masura de protectie speciala pe baza planului de servicii aprobat de catre primar.

Art. 36 alin. (3) Sesizeaza instanta de judecata in vederea decaderii din drepturile parintesti.

Art. 37 Consiliaza parintii in vederea redobandirii drepturilor parintesti.

Art.39 alin. (2) propunea instituirea tutelei, masurillor de protectie speciala si adoptia si le inainteaza instantei de judecata.

Art. 41 alin. (2) Evalueaza persoana fizica sau familia cu privire la garantiile morale si conditiile materiale ale potentialilor tutori.

Art. 42 alin. (2) Transmite raportul de evaluare catre instanta de judecata.

Art. 51 alin. (1-3) Asigura protectie speciala tuturor tinerilor pana la 26 de ani, daca acestia isi continua studiile; in cazul in care copilul devenit major nu mai urmeaza o forma de invatamant, la cerere, acesta mai poate beneficia pe o perioada de pana la doi ani de protectie speciala in vederea facilitarii integrarii sale sociale.

Art. 54 alin. (1-4) DGASPC intocmeste Planul Individualizat de Protectie.

Art. 58 alin. (2) Evalueaza persoanele sau familia care primeste un copil in plasament cu privire la garantiile morale si conditiile materiale.

Art. 61 alin. (2) solicita instantei de judecata masura plasamentului in regim de urgenta si instituirea masurilor de plasament atunci cand nu exista acordul parintilor.

Art.64 alin. (3) Seful serviciului rezidential precum si asistentii maternali profesionisti indeplinesc drepturile parintesti pe perioada plasamentului in regim de urgenta.

Art. 65 alin. (1) Directorul DGASPC stabileste masura plasamentului in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, parasit de catre mama in unitatile sanitare.

Art. 66 alin. (1) Este obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca in termen de 48 de ore cu privire la masura plasamentului in regim de urgenta.

Art. 68 alin. (1) Verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurii de protectie sociala dispuse de Comisia pentru Protectia Copilului sau instanta judecatoreasca.

alin.(2) Sesizeaza Comisia pen 13413g69n tru Protectia Copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca in cazul modificarii sau incetarii masurii de protectie speciala.

Art. 69 alin. (1) Monitorizeaza aplicarea masurii de protectie speciala.

alin. (2) Intocmeste trimestrial rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in care acesta este ingrijit.

alin. (3) Sesizeaza Comisia pen 13413g69n tru Protectia Copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca pentru modificarea sau incetarea masurii de protectie speciala.

Art. 70 Monitorizeaza dupa reintegrarea copilului in familie evolutia dezvoltarii acestuia prin rapoarte lunare pe o perioada de minim 3 luni.

Art. 73 alin. (1) Sustine solicitarea de acordare a statutului de refugiat (pentru copilul neinsotit de parinti).

alin. (3) Deleaga un asistent social sau jurist pentru a sustine interesele copilului in vederea obtinerii statutului de refugiat.

Art. 74 alin. (1) asigura cazarea copiilor pana la obtinerea statutului de refugiat intr-un serviciu de tip rezidential.

Art.75 alin. (1) Sesizeaza Autoritatea pentru Straini si solicita instantei judecatoresti stabilirea plasamentului copilului intr-un serviciu de protectie sociala in situatia in care solicitarea copilului de acordare a statutului de refugiat a fost respinsa.

Art. 79 alin. (1) In cazul unui conflict armat primeste de la consiliile judetene lista tuturor copiilor din unitatea administrativ-teritoriala in vederea monitorizarii acestora.

alin. (3) Supravegheaza copiii evacuati in cazul conflictelor armate.

Art. 80 alin. (1) Ia masurile de supraveghere deosebita si plasament in regim de urgenta pentru copiii din unitatea administrativ-teritoriala care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal.

Art. 85 alin. (3) Preia toate sesizarile de la angajatii institutiilor publice sau private privind copilul abuzat, exploatat, neglijat sau traficat.

Art. 91 alin. (1) Primeste sesizari de la orice persoana, care prin natura profesiei sau ocupatiei sale lucreaza direct cu copilul, si are suspiciuni in legatura cu existenta unei situatii de abuz sau neglijare a acestuia.

alin. 2 Infiinteaza telefonul copilului si il va aduce la cunostinta publicului.

Art. 92 Pentru protectia speciala a copilului abuzat sau neglijat are obligatia:

a) sa verifice si sa solutioneze toate sesizarile privind cazurile de abuz si neglijare;

b) sa asigure servicii de zi, de tip familial si de tip rezidential pentru nevoile copiilor victime ale abuzului sau neglijarii sau ale familiilor acestora.

Art. 93 Are acces in sediile persoanelor juridice precum si la domiciliul persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil pentru a verifica sesizarile de abuz si neglijare a copilului.

Art. 94 alin. (2) Directorul DGASPC instituie masura plasamentului in regim de urgenta in situatiile de abuz sau neglijare atunci cand nu se intampina opozitie din partea persoanelor juridice si fizice care au in ingrijire sau asigura protectia copilului.

alin. (3) Sesizeaza instanta judecatoreasca solicitand emiterea ordonantei presedintiale de plasare a copilului in regim de urgenta la o persoana, familie sau serviciu de tip rezidential in situatiile in care intampina opozitie din partea persoanelor juridice si fizice care au in ingrijire sau asigura protectia copilului.

alin. (4) Sesizeaza instanta de judecata in termen de 48 ore de la data executarii ordonantei presedintiale, pentru inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului, pentru decaderea totala sau partiala din drepturile parintesti, precum si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti.

Art. 99 alin. (2) Adopta reglementari specifice si aplica masuri corespunzatoare pentru prevenirea, intre altele:

a) transferul ilicit si a nereturnarii copilului;

b) incheierea adoptiilor nationale sau internationale in alte scopuri decat interesul superior al copilului;

c) exploatarii sexuale si a violentei sexuale;

d) rapirii, vanzarii si a traficului de copii in orice scop si sub orice forma;

e) implicarii copiilor in conflicte armate;

f) dezvoltarii fortate a talentelor copiilor in dauna dezvoltarii lor armonioase fizice si mentale;g) exploatarii copilului de catre mass-media;

h) exploatarii copilului in cadrul unor cercetari ori experimente stiintifice.

Art. 107 alin. (1) Organizeaza si mentine functionarea serviciilor de zi, de tip familial si de tip rezidential.

Art. 122 Gestioneaza bugetul propriu alocat de Consiliul Judetean.

Art. 132 Intocmeste si prezinta instantei de judecata raportul referitor la copil (care cuprinde personalitatea, starea fizica si mentala a copilului precum si orice alte date referitoare la cresterea si educarea acestuia, care pot servi solutionarii cauzei).

Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei (SPAS)

Art.5 alin. (3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini parintii/alt reprezentant legal al copilului in realizarea obligatiilor ce le revin cu privire la copil dezvoltand si asigurand in acest scop servicii diversificate, accesibile si de calitate corespunzatoare nevoilor copilului.

Art. 11 alin. (5) Primeste dosarul de la DGASPC in vederea inregistrarii nasterii copilului abandonat la nastere.

alin. (6) Emite dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui copilului in termen de 5 zile de la primirea documentatiei si face declaratia de inregistrare a nasterii.

alin.(7) Transmite DGASPC actul de inregistrare a nasterii copilului.

Art. 12 alin. (1) Face demersurile prevazute de lege pentru inregistrarea nasterii copilului gasit sau parasit pe raza municipiului.

Art. 13 alin. (2) Preia declaratia persoanei fizice sau juridice care ingrijeste sau protejeaza temporar un copil fara ingrijire parinteasca de pe raza de competenta.

Art. 34 alin. (1) Va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si identificarea situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai/comportamentele abuzive ale acestora/violenta in familie.

Art. 35 alin. (1) si Art. 102 Intocmeste si pune in aplicare planul de servicii ce are ca obiectiv prevenirea separarii copilului de parintii sai.

alin.(5) Inainteaza catre DGASPC propuneri pentru instituirea unei masuri de protectie speciala a copilului dupa aplicarea planului de servicii daca se constata faptul ca mentinerea acestuia alaturi de parintii sai nu este posibila.

Art. 36 alin. (1) Daca exista motive temeinice de a suspecta faptul ca viata si sanatatea copilului sunt primejduite in familie are dreptul de a vizita copilul la locuinta acestuia si sa se informeze si sa dea indrumarile necesare in cazul in care viata copilului este pusa in primejdie in mediul familial.

alin. (2) Are obligatia sa sesizeze DGASPC in vederea luarii masurilor legale pentru copiii a caror viata este pusa in primejdie in familie.

Art. 45 alin (2) Este obligata sa acorde sprijin pentru satisfacerea nevoilor minime a copilului in familie.

alin.(4) Are obligatia de a informa parintii si copiii cu privire la drepturile pe care le au si a modalitatilor de accesare a acestora.

Art. 46 alin. (4) Initiaza programe si asigura resurse necesare dezvoltarii serviciilor destinate copiilor cu handicap si familiilor ale acestora.

Art.48 alin. (4) Preia sesizarile de la cadrele didactice cu privire la rele tratamente, abuzuri sau neglijarea copilului.

Art. 49 alin. (3) Asigura locuri de joaca suficiente si adecvate.

Art. 87 alin. (3) Preia sesizarile de la reprezentatii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi cu privire la situatii de risc de exploatare prin munca si/sau abandon scolar si ia masuri impreuna cu alte autoritati in vederea reintegrarii scolare a copilului.

Art. 103 alin. (1) Implica colectivitatea locala in procesul de identificare a nevoilor si resurselor referitoare la probleme sociale care privesc copiii.

Art. 111 alin. (1) Are obligatia sa organizeze in mod autonom sau prin asociere servicii de zi.

Art. 117 alin (1) Are obligatia sa-si licentieze serviciile cu privire la protectia copilului.

Art. 123 alin. (1) Acorda prestatii financiare exceptionale in situatia in care familia care ingrijeste un copil se confrunta temporar cu probleme financiare care pun in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului.

JUDECATORIA / PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIE

Art. 18 alin. (2) Hotaraste cu privire la deplasarea copiilor in tara si strainatate in situatiile in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului cu privire la aceste deplasari.

Art. 24 alin.(2) Este obligata sa asculte copilul care a implinit varsta de 10 ani si, in mod exceptional, pe cel care nu a implinit 10 ani, daca instanta apreciaza ca audierea minorului este necesara pentru solutionarea cauzei.

Art.29 alin. (1) Este obligata sa primeasca plangerile formulate de minor cu privire la incalcarea drepturilor sale fundamentale.

Art. 31 alin.(3) In cazul existentei unor neintelegeri intre parinti cu privire la exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti, dupa ascultarea ambilor parinti, hotaraste potrivit interesului superior al copilului.

Art. 38 Hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile parintesti in cazul in care copilul este lipsit temporar sau permanent de ocrotirea parintilor; modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile parintesti; decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti; redarea exercitiului drepturilor parintesti.

Art. 40 Instituie tutela.

Art. 95 alin. (3) Efectueaza audierea copilului numai in camera de consiliu, in prezenta unui psiholog si numai dupa o prealabila pregatire a copilului.

Art. 134 si art. 135 Solutioneaza cauzele penale privind urmatoarele infractiunile: indemnul ori inlesnirea de catre orice persoana a practicarii cersetoriei de catre un minor sau tragerea de foloase de catre orice persoana de pe urma practicarii cersetoriei de catre un minor; recrutarea ori constrangerea de catre orice persoana a unui minor la cersetorie; indemnul ori inlesnirea de catre parinte sau de reprezentantul legal al minorului a practicarii cersetoriei de catre un minor sau tragerea de foloase de catre orice persoana de pe urma practicarii cersetoriei de catre un minor; recrutarea ori constrangerea de catre parinte sau de reprezentantul legal al minorului a unui minor la cersetorie; fapta parintelui sau a reprezentantului legal unui copil de a se folosi de acesta pentru a apela in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor financiar sau material.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

TRIBUNALUL / PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNAL

Art. 16 alin. (2) Poate limita exercitarea dreptului de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti in cazul in care exista motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului.

Art. 19 alin. (2) Dispune plasamentul copilului intr-un serviciu de protectie speciala propus de ANPDC in cazul in care persoanele la care ar urma sa se intoarca copilul nu pot sau refuza sa preia copilul.

Art. 24 alin.(2) Este obligata sa asculte copilul care a implinit varsta de 10 ani si, in mod exceptional, pe cel care nu a implinit 10 ani, daca instanta apreciaza ca audierea minorului este necesara pentru solutionarea cauzei.

Art. 31 alin. (3) In cazul existentei unor neintelegeri intre parinti cu privire la exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti, dupa ascultarea ambilor parinti, hotaraste potrivit interesului superior al copilului.Art. 33 Exercita revizuirea judiciara in cazul in care copilul este separat de parinti sau de unul dintre acestia impotriva vointei lor, in cai de atac.

Art. 38 Hotaraste cu privire la persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile parintesti in cazul in care copilul este lipsit temporar sau permanent de ocrotirea parintilor; modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile parintesti; decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti; redarea exercitiului drepturilor parintesti.

Art. 53 alin. (3) Instanta stabileste masuri de protectie speciale in cazul in care copilul care a implinit varsta de 14 nu-si manifesta consimtamantul cu privire la masura propusa.

Art. 61 alin.(2) Stabileste masura plasamentului la cererea DGASPC in situatia copilului ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti si nu a putut fi instituita tutela; copilul care, in vederea protejarii drepturilor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora; copilul abuzat sau neglijat; copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama in unitati sanitare; copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.

Art. 62 alin. (4) Stabileste modalitati de exercitarea drepturilor si de indeplinire a obligatiilor parintesti cu privire la persoana si la bunurile copilului aflat in situatiile: copilul care, in vederea protejarii drepturilor sale nu poate fi lpsat in grija parintilor din motive neimputabile acestora; copilul abuzat sau neglijat; copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama in unitati sanitare; copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penal si care nu raspunde penal.

Art. 65 alin. (2) Stabileste masura plasamentului in regim de urgenta.

Art. 66 alin. (2) Analizeaza documentatia trimisa de DGASPC si se pronunta cu privire la mentinerea sau inlocuirea plasamentului in regim de urgenta dispus de DGASPC si exercitarea drepturilor parintesti.

Art. 67 alin. (2) Stabileste masura supravegherii specializate in situatia in care nu exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal.

Art. 81 alin. (2) Dispune plasamentul copilului in familia extinsa sau in cea substitutiva precum si indeplinirea de catre copil a urmatoarelor obligatii: frecventarea cursurilor scolare; utilizarea unor servicii de ingrijire de zi; urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legaturi cu anumite persoane, in situatia in care mentinerea in familie nu este posibila sau atunci cand copilul nu-si indeplineste obligatiile stabilite prin masura supravegherii specializate.

Art. 82 Dispune pe perioada determinata plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat in cazul in care fapta prevazuta de legea penala savarsita de copilul care nu raspunde penal prezinta un grad de pericol social ridicat precum si in cazul in care copilul pentru care s-a stabilit masura supravegherii specializate, respectiv plasamentul copilului in familia extinsa sau in cea substitutiva, savarseste in continuare fapte penale.

Art. 95 Efectueaza audierea copilului numai in camera de consiliu, in prezenta unui psiholog si numai dupa o prealabila pregatire a copilului.

Art. 126 Solutioneaza cauzele privind stabilirea masurilor de protectie speciala.

Art. 128 Pronunta hotarari judecatoresti in ziua in care s-au incheiat dezbaterile, in mod exceptional pronuntarea putand fi amanata cel mult doua zile.

Art. 132 alin. (2) solicita SPVRSI un raport necesar in toate cauzele care privesc stabilirea, inlocuirea ori incetarea masurilor de protectie speciala stabilite de Legea 272/2004 pentru copilul care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal.

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN

Art. 48 alin. (1) Intreprinde masurile necesare pentru: facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii; dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri, inclusiv in vederea prevenirii violentei in familie; organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care nu pot raspunde la cerintele programei scolare nationale, pentru a nu intra prematur pe piata muncii; organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au abandonat scoala, in vederea reintegrarii lor in sistemul national de invatamant, respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si artistica; prevenirea abandonului scolar din motive economice, luand masuri active de acordare a unor servicii sociale in mediul scolar cum sunt: hrana, rechizite, transport si altele asemenea.

alin. (4) Semnaleaza serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, DGASPC, cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.

Art.49 alin. (2) Are obligatia sa contribuie, potrivit atributiilor ce le revin, la asigurarea conditiilor exercitarii in conditii de egalitate a dreptului la odihna si vacanta.

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA

Art.9 alin. (1) Znitatile de nou-nascuti sau pediatrie au obligatia de angaja un asistent social sau de a desemna o persoana cu atributii similare pentru inregistrarea nasterii, pentru stabilirea si pastrarea identitatii copilului.

Art. 10 alin. (1), (2) si (3) Medicul este obligat sa intocmeasca in 24 de ore in certificatul medical constatator al nasterii pentru copilul nascut viu sau nascut mort.

Art. 11 alin. (1) Unitatea medicala are obligatia de a anunta telefonic si in scris DGASPC si organele de politie situatiile de parasire a copilului in maternitate in termen de 24 de ore de la constatare.

Art. 12 alin. (2) In situatia copilului gasit fara documente de identitate precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare expertiza medico-legala necesara pentru inregistrarea nasterii copilului este gratuita.

Art. 13 alin. (1) Unitatile sanitare care interneaza femei gravide sau copii care nu poseda acte pe baza carora sa li se poata stabili identitate au obligatia de a anunta in termen de 24 de ore in scris autoritatile administratiei publice locale in care isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul in vederea stabilirii identitatii acestora.

Art. 30 alin. (3) Ofera parintilor copiilor informatii si asistenta de specialitate necesare ingrijirii, cresterii si educarii acestora.

Art. 43 alin. (1) Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare pentru acesta.

alin. (2) Costurile aferente serviciilor medicale si de recuperare pentru copil sunt oferite din fondurile CASS si de la bugetul de stat.

alin. (3) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii in domeniul sanatatii sunt obligate sa adopte, in conditiile legii, toate masurile necesare pentru: reducerea mortalitatii infantile; asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare; prevenirea malnutritiei si a imbolnavirilor; asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre si postnatala, indiferent daca acestea au sau nu au calitatea de persoana asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate; informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator; dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala; verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati pentru a primi ingrijire, protectie sau tratament; asigurarea confidentialitatii consultantei medicale acordate la solicitarea copilului; derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor.

alin. (5) In situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului, chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al acestuia.

alin. (6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor si al copiilor pana la implinirea varstei de un an sunt obligatorii, in vederea ocrotirii sanatatii mamei si copilului, a educatiei pentru sanatate, prevenirii abandonului, abuzului sau neglijarii copilului.Art. 46 alin. (3) Are obligatia de a oferi copilului cu handicap ingrijire medicala speciala adaptata nevoilor sale.

Art. 137 alin. (1) Ministerul Sanatatii exercita atributii de constatare a contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prin desemnarea unor persoane anumite cu atributii de control pentru: neangajarea unui asistent social sau, dupa caz, nedesemnarea unei persoane cu atributii de asistenta sociala pentru stabilirea si pastrarea identitatii copilului; necompletarea in termen de 24 de ore de la nasterea copilului in maternitate de catre medicul care a asistat sau constatat nasterea si medicul sef de sectie; de catre medicul de familie avand cabinetul inregistrat in raza teritoriala unde a avut loc nasterea, in cazul nasterii copilului in alt loc decat maternitatea, a certificatului constatator al nasterii atat pentru copilul viu cat si pentru copilul mort; nesesizarea telefonica si in scris a DGASPC si a organelor de politie a situatiilor in care copilul este parasit de mama in maternitate in termen de 24 de ore de la constatarea disparitiei mamei.

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE

Art. 121 alin. (1) Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului si pentru cel caruia i s-a instituit masura tutelei se acorda o alocatie lunara de plasament in cuantum de 78 RON, care se indexeaza prin Hotararea Guvernului. In cazul in care copilul prezinta un grad de handicap, alocatia lunara pentru plasament se majoreaza cu 50%.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

Art. 87 alin. (4) Promoveaza campanii de constientizare si informare: pentru copii - despre masurile de protectie de care pot beneficia si despre riscurile pe care le implica cazurile de exploatare economica; pentru publicul larg - incluzand educatie parentala si activitati de pregatire pentru categoriile profesionale care lucreaza cusi pentru copii, pentru a-i ajuta sa asigure copiilor o reala protectie impotriva exploatarii economice; pentru angajatori sau potentiali angajatori.

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN

Art. 11 alin. (2) Intocmeste si semneaza un proces verbal de constatare a parasirii copilului in termen de 5 zile de la sesizarea unitatii medicale impreuna cu reprezentantul DGASPC si cu cel al maternitatii.

alin. (3) Intreprinde verificarile specifice privind identitatea mamei si comunica rezultatul acestor verificari DGASPC in termen de 30 de zile de la intocmirea procesului de verbal.

Art. 18 alin. (3) Preia sesizarile facute de parinti cu privire la disparitia copilului de la domiciliu.

Art. 29 alin. (1) Primeste plangerile copilului referitoare la incalcarea drepturilor sale fundamentale.

Art. 78 alin. (1) In situatia existentei unui conflict armat Ministerul Administratiei si Internelor impreuna cu ANPDC si Ministerul Apararii Nationale precum si cu alte institutii cu atributii specifice are obligatia de a initia si implementa strategii si programe pentru a asigura demobilizarea copiilor soldati si respectiv pentru a remedia efectele fizice si psihice ale conflictelor asupra copilului si pentru a promova reintegrarea sociala a acestora.

Art. 88 alin. (3) Are obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru: prevenirea folosirii copiilor la productia si traficul ilicit al acestor substante; constientizarea publicului larg si, in mod particular, a copiilor cu privire la aceasta problematica, inclusiv prin intermediul sistemului de invatamant si, dupa caz, prin introducerea acestui subiect in programa scolara; sprijinirea copiilor si familiilor acestora, prin consiliere si indrumare - daca este necesar, de natura confidentiala, dar si prin elaborarea de politici si strategii care sa garanteze recuperarea fizica si psihica si reintegrarea sociala a copiilor dependenti de droguri, inclusiv prin dezvoltarea, in acest scop, de metode de interventie alternativa la institutiile psihiatrice traditionale; dezvoltarea suplimentara a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra aparitiei consumului de droguri la copii, cat si asupra implicarii acestora in productia si traficul ilicit de droguri; evaluarea permanenta a acestor situatii, a progreselor realizate, a dificultatilor intampinate si, respectiv, a obiectivelor propuse pentru viitor; dezvoltarea unui sistem de informare publica care sa reduca toleranta in ceea ce priveste consumul de droguri si sa ajute la recunoasterea primelor simptome de consum de droguri, mai ales in randul copiilor.

Art. 93 Sprijina reprezentantii DGASPC pentru verificarea sesizarilor privind cazurile de abuz si neglijare a copilului.

Art. 98 alin (1) MAI si ANPDC, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii efectueaza demersurile necesare pentru adoptarea masurilor legislative administrative si educative destinate asigurarii protectiei efective impotriva oricaror forme de trafic intern sau international a copiilor in orice scop sau sub orice forma, inclusiv de catre proprii parinti.

alin. (2) Are responsabilitatea elaborarii unei strategii la nivel national pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen, inclusiv a unui mecanism intern de coordonare si monitorizare a activitatilor intreprinse.

Art. 99 alin (1) Asigura masuri de prevenire impotriva oricarei forme de exploatare a copilului.

Art. 137 alin. (3) lit. b) Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru: persoana care a fost desemnata pentru realizarea demersurilor ce ii revin potrivit legii pentru inregistrarea nasterii copilului, in conditiile nerespectarii acestei obligatii; necomunicarea de catre organele de politie a rezultatelor verificarilor specifice privind identitatea mamei care si-a parasit copilul in maternitate; unitatile sanitare, unitatile de protectie sociala, serviciile de ingrijire de tip rezidential, entitatile fara personalitate juridica, alte persoane juridice precum si persoane fizice, care interneaza sau primesc in ingrijire femei gravide ori copii care nu poseda acte pe baza carora sa li se poata stabili identitatea si nu anunta, in termen de 24 de ore in scris, autoritatea administratiei publice locale in a carei raza isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, in vederea stabilirii identitatii acestora; parintii sau, dupa caz, alta persoana responsabila de supravegherea, cresterea si ingrijirea copilului care nu anunta la politie disparitia acestuia de la domiciliu, in cel mult 24 de ore de la constatarea disparitiei; afectarea imaginii publice a copilului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala; participarea copilului in varsta de pana la 14 ani la dezbateri publice in cadrul unor programe audiovizuale fara consimtamantul scris al acestuia si al parintilor sau, dupa caz, al altui reprezentant legal; folosirea sau expunerea copiilor de catre parinti, reprezentanti legali sau alte persoane responsabile de cresterea si ingrijirea lor, in scopul de a obtine avantaje personale sau de a influenta deciziile autoritatilor publice; darea spre publicare de orice date referitoare la savarsirea de fapte penale de catre copilul care nu raspunde penal, inclusiv date privitoare la persoana acestuia.

ONG-uri

Art. 43 alin. (3) Pot adopta, in conditiile legii, toate masurile necesare pentru: reducerea mortalitatii infantile; asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare; prevenirea malnutritiei si a imbolnavirilor; asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre si postnatala, indiferent daca acestea au sau nu calitatea de persoana asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate; informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator; dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie precum si de servicii in materie de planificare familiala; verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati pentru a primi ingrijire, protectie sau tratament; asigurarea confidentialitatii consultantei medicale acordate la solicitarea copilului; derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a

graviditatii minorelor.

Art. 69 alin. (1 si 2) Urmareste modul in care sunt puse in aplicare masurile de protectie sociala, dezvoltarea si ingrijirea copilului pe perioada masurii.

Art. 73 alin. (3) Poate desemna un jurist sau un asistent social care sa sustina drepturile copilului si sa participe alaturi de acesta la intreaga procedura de acordare a statutului de refugiat.

Art. 74 alin. (1) Poate asigura cazarea copiilor care solicita statutul de refugiat pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de acordare a statutului de refugiat.

Art. 86 alin.(1) Au obligatia sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a facilita readaptarea fizica si psihologica precum si reintegrarea sociala a oricarui copil care a fost victima oricarei forme de neglijenta, exploatare sau abuz, de tortura sau pedeapsa ori tratamente crude, inumane sau degradante.

Art. 113 alin. (2) Se supun regimului de drept public prevazut de prezenta lege, precum si de reglementarile prin care aceasta este pusa in executare.

Art. 114 Pot infiinta, organiza si dezvolta serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si de protectie speciala a copilului, prevazute la art. 107, numai pe baza licentei eliberate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.


Document Info


Accesari: 2891
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )