Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Rolul pasarilor rapitoare de noapte in controlul populatilor de rozatoare

Animale


Programul de finantare pentru proiecte si burse de cercetare

Tuborg - B.En.A

Februarie 2005"Rolul pasarilor rapitoare de noapte in controlul populatilor de rozatoare din Rezervatia Naturala Comana

judetul Giurgiu "


Aplicanti:

Iane Mihaela

Ion Diana Alexandra 818n1321i

TITLUL PROIECTULUI:

"Rolul pasarilor rapitoare de noapte in controlul populatilor de rozatoare in Rezervatia Naturala Comana, judetul Giurgiu "

Categoria de bursa solicitata:

Bursa categoria 1 - pentru studenti sau tineri absolventi pâna la 30 ani;

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI:

Proiectul de fata isi propune sa studieze distributia si biologia specilor de rapitoare de noapte din comuna Comana, judetul Giurgiu, precum si sa ofere unele date de natura ecologica referitoare la aceste specii (raspândire, densitate, frecventa, abundenta), sa evalueze impactul activitatilor umane cu potential distructiv (poluare chimica, depozitare de deseuri nebiodegradabile si organice, folosirea abuziva de fertilizatori chimici sau pesticide (între acestea, raticidele având un puternic efect nefast asupra populatiilor de pasari rapitoare, atât prin scaderea abundentei hranei, cât si prin otraviri survenite în urma consumului de rozatoare intoxicate), defrisare (datorita careia se reduc simtitor locurile de cuibarit,) superstitii ce au ca subiect rapitoarele de noapte - un sir de factori importanti care determina declinul rapid al specilor si populatiilor de rapitoare de noapte prin degradarea habitatelor specifice.

Zona umeda Comana (Pârâul Gurban, Balta Comana, Lacul Comana, râul Neajlov si lunca sa) reprezinta cea mai importanta zona umeda din sudul României, si totodata a doua zona ca valoare avifaunistica din tara dupa Delta Dunarii, cu 137 specii de pasari mentionate în zona Baltii si a Lacului Comana, si aproximativ 40 de specii cuibaritoare în padure.

Padurea Comana, situata între localitatea Comana, Vlad Ţepes si Mihai Bravu, reprezinta un corp de padure reminiscent din vechii codrii ai Vlasiei, alaturi de padurea Snagov, motiv pentru care conserva o diversitate faunistica si floristica deosebite, caracteristice zonelor împadurite care se întindeau pe acest teritoriu în urma cu câteva secole.

Zona umeda Comana este plasata pe ruta de migratie a pasarilor, pe axa Nord - Sud si invers, primavara si toamna fiind o excelenta zona de pasaj sau de cuibarit.

Este necesara actualizarea datelor in ceea ce priveste impactul pe care il au rapitoarele de noapte din rezervatia Comana asupra populatilor de rozatoare, cat si determinarea rolului pe care il au aceste pasari in dezvoltarea agriculturii din apropierea rezervatiei. Sunt mentionate cinci specii (în literatura de specialitate) în perimetrul Rezervatiei Comana, dintre care patru sunt sedentare, iar una este oaspete de iarna.

Studiul va cuprinde cercetari referitoare la identificarea specilor existente, rata de consum a rozatoarelor pe o perioada delimitata de timp, preferinta pentru anumite specii de rozatoare în functie de habitatul ocupat, oferta trofica (speciile de rozatoare prezente), starea biologica a animalului (speciile cosumate in perioada de reproducere, de clocit, de crestere a puilor) cuibarit, coloniile de cuiburi, amplasarea acestora în cadrul habitatului ocupat si studiul factorilor care determina sau influenteaza aceasta amplasare, perioada de cuibarit, perioada de clocire, numarul de pui eclozati la o ponta, numarul de pui care supravietuiesc pâna la sfârsitul sezonului.

Semnatura solicitantului:

Iane Mihaela:

Ion Diana Alexandra 818n1321i :

BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT:

The present project aims to focus on the distribution and biology of the night birds of prey from the Comana Natural Reserve - Giurgiu county, and as wel to offer some new sets of ecological data refering to these species (spreading, density, frequence, abundence), to evaluate the impact of the human activities with destructive potential, such as chemical pollution, non - biodegradable and organic waste deposits, abbusive use of chemical fertilizers or pesticides (among which raticides having a powerfull malicious effect upon the populations of night birds of prey, both by decrease of the abundence of food and by poisoning after consuming intoxicated rodents), deforestation (which reduces substantially nesting places), superstitions and misconceptions regarding night birds of prey, all these consisting in a chain of important factors that determin the rapid decline of these predators (considered as species and populations), due to degradation of specifgic habitats.

The Comana wetland (The Gurban creek, the Comana Lake, the Comana swamp and the river Neajlov, along with its meadows) represent the most important wetland area in the south of Romania and, as well, the second area in terms of avifaunistic value in the country, after the Danube Delta, with 137 species of birds cited in the area of the Comana Lake, and arround 40 species of forest nesting birds.

The Comana forest, located among the Comana settlement, Vlad Ţepes village and Mihai Bravu village represents a reminiscent forest body from the old Forest of Vlasia - which once covered most of the southern part of Muntenia - along with Snagov forest, conserving thus a specific faunistic and floristic diversity, typical for the forest areas that used to cover this territory centuries ago.

The North - South (and back) migration route of birds crosses over the Comana wetlands, thus in spring and fall it represents an excellent passage and nesting area.

It is necessary to update the information regadring the impact of the night birds of prey within the Comana Natural Reserve on the rodent populations, as werll as to determin their role in the agricultural development in tjhe vicinity of the reserve, due to their importance as regulatory agents for rodent populations. There have been mentioned five species of night birds of prey (in the speciality litterature), within the perimeter of the Comana Reserve, among which 4 are sedentary, and one is a winter guest.

The study will include researches focused on the identification of the existent species, the rodent consumption rate of each species over a certain period of time, the preference for particular species of rodents, depending on: the occupied habitat, the trophic offer (the existing rodent species), the biological state of the animal (species consumed during the reproduction period, nesting period, offspring breeding period); we will also aim to achieve data regarding nesting, collonies of nests, their location within the habitat, correlated to the study of the factors determining or influencing this location, the period of nesting, number of hatched offspring on each clutch, number of surviving offspring over the season.

Signature of solicitant:

Iane Mihaela:

Ion Diana Alexandra 818n1321i :

OBIECTIVELE SI SARCINILE PROIECTULUI

Obiective:

Evaluarea cantitativa si calitativa a specilor de rapitoare de noapte

Evaluarea cantitativa si calitativa a specilor de rozatoare

Factori de amenintare a specilor de rapitoare de noapte

Aspecte trofice

Sarcini:

Deplasarea pe teren

Observarea directa a rapitoarelor de noapte

Capturarea

Identificarea specilor

Colectarea ingluvilor

Identificarea numarului sau procentului de rozatoare din hrana rapitoarelor

Prelucrarea datelor

Studierea materialelor de specialitate

Aproximarea procentului de specii de rozatoare consumate de rapitoare

Interpretarea rezultatelor, enuntarea rolului rapitoarelor de noapte din rezervatia naturala Comana in controlul numarului specilor de rozatoare (daunatorilor agricoli) si aprecierea gradului de periclitare a specilor respective de rapitoare de noapte

Realizarea unei baze de date ce va fi pusa la dispozitia autoritatilor locale pentru a lua masurile necesare in vederea protectiei (daca este cazul)

DISTRIBUIREA SARCINILOR:

IANE MIHAELA

ION DIANA ALEXANDRA

Evaluarea cantitativa si calitativa a specilor de rapitoare de noapte

Evaluarea cantitativa si calitativa a specilor de rozatoare

Factori de amenintare a specilor de rapitoare de noapte

Aspectele trofice, inventarierea ingluvilor de rapitoare de noapte

DESCRIEREA IN DETALIU A PROIECTULUI

Prima etapa a proiectului presupune stabilirea unei zone-tinta (in care se va efectua studiul propriu-zis) prin consultarea studilor efectuate anterior asupra raspandirii specilor de rapitoare si rozatoare din rezervatia Comana. Va urma cautarea unor zone biotop in care ar putea exista specile interesate. Urmeaza identificarea siturilor de reproducere, apreciindu-se numarul de pui care parasesc toamna cuibul la inceputul perioadei de migratie.

Inventarierea calitativa a rapitoarelor de noapte cat si a rozatoarelor va avea in vedere descrierea si determinarea numarului de specii prezente in rezervatie. Evaluarea cantitativa presupune aflarea numarului de specii din perimetrul rezervatiei in ceea ce priveste rapitoarele de noapte si descrierea numarului de specii de rozatoare ce intra in hrana rapitoarelor de noapte.

Studierea ingluvilor presupune colectarea acestora si identificarea resturilor de rozatoare precum si specile din care fac parte. Va incerca sa determine in ce masura rapitoarele de noapte afecteaza populatile de rozatoare si ce specii de rozatoare se gasesc cu precadere in harna rapitoarelor de noapte.

Efectuarea masuratorilor biometrice presupune masurarea specilor rozatoare capturate in vederea detrminarii, precum si masurarea resturilor de rozatoare gasite in ingluvii.

Datele obtinute vor ajuta la intocmirea unei harti cu noua distributie a specilor, cu locurile de reproducere care vor fi adaugate citarilor din literatura de specialitate, evidentiand astfel evolutia specilor de rapitoare de noapte si rozatoarele ce constituie hrana acestor pasari din rezervatia Comana.

Monitorizarea pe durata unui an a specilor si populatiilor va aduce date importante despre aspectele trofice ale avifaunei, astfel si importanta lor in ecosistem, despre efectele antropizarii mediului, cat si degradarea sau distrugerea habitatului.

Aprecierea stadiului de degradare a habitatelor se va efectua prin compararea datelor actuale cu cele din lucrarile de specialitate anterioare, suprapunerea repartitiei anterioare a specilor cu cea actuala, realizandu-se astfel estimarea efectelor antropizarii mediului in zona respectiva.

Necesitatea unor astfel de statistici este evidenta si reala, tinând cont ca în Europa Occidentala si Centrala activitatile antropice au influentat în asa masura populatiile de pasari rapitoare, fiind principalul motiv al declinului lor, încât specii considerate pe plan national ca fiind comune sau nepericlitate au disparut iremediabil din zone vaste (Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, Spania, Austria, Elvetia etc).

Identificarea amenintarilor potentiale si reale se va referi la existenta sau posibilitatea aparitiei unor factori de risc in rezervatie si prezentarea unor solutii pentru depasirea si rezolvarea lor.

Prezentarea datelor obtinute se va face sub forma unui raport stiintific ce va evidentia situatia si va propune remedieri (daca este cazul). Realizarea bazelor de date va contine rezultatele studiului ce vor fi publicate in cadrul unor sesiuni de comunicari stiintifice cat si pe Internet asigurand accesibilitatea acestor date celor interesati de acest domeniu si de protejarea mediului natural.

Raportul se va prezenta in doua etape conform cerintelor programelor de finantare, concluzile urmand a fi inaintate forurilor superioare legislative (APM, Ministerul Mediului si Gospodarirea Apelor, Directia Conservarea Diversitatii Biologice si Biosecuritate), precum si a factorilor locali de decizie (primarie) sau altor actori interesati (scoli, licee).

LISTA SPECILOR VIZATE

Athene noctua (Sedentar)

Aegolius funereus(Sedentar)

Asio otus(Sedentar)

Strix aluco(Sedentar)

Asio flammeus (Oaspete de iarna)

LISTA SPECILOR DE ROZĂTOARE CITATE ÎN ZONĂ

Cricetus cricetus

Cricetulus migratorius

Arvicola terrestris

Micromys minutus

Eliomys quercinus

Mus spicilegus

Apodemus agrarius

Apodemus uralensis

Apodemus sylvaticus

Apodemus flavicollis

Dryomys nitedula

Muscardinus avellanarius

Myoxus glis

Rattus norvegicus

TEHNICI SI METODE APLICATE

Tehnica utilizata

Scopul

Metoda aplicata

Deplasari pe teren

Studierea specilor si populatiilor vizate

Observare

Pasari:

Inventarierea specilor si populatilor din zona respectiva

Rozatoare:

Inventarierea si cartarea habitatelor

Observare directa

Capturare

Identificarea specilor de rozatoare

Capcane de tip lada pentru capturarea animalelor vii

Determinare

Identificarea specilor

Pasari:

Observare directa, determinatoare de specialitate, studierea coloniilor de cuiburi (metoda si materialele folosite în confectionare)

Rozatoare:

Determinatoare de specialitate

Fotografiere

Pasari:

Realizarea bazei de date, identificarea specilor, studierea ingluvilor

Rozatoare:

Realizarea bazei de date, identificarea specilor

Fotografierea subiectilor din mediul natural, fotografie de laborator, fotografiere macro

Masurare

Efectuarea masuratorilor

Folosirea riglei, subler, compas, metru liniar

Prelevarea de probe

Studierea ingluvilor

Determinarea utilizând lupa, fotografiere macro, determinarea resturilor de rozatoare cu ajutorul materialelor de specialitate

Consultarea unor lucrari de specialitate

Acumularea informatiilor necesare desfasurarii activitatilor mentionate în proiect

Studiul în cadrul bibliotecilor, arhivelor Facultatii de Biologie

Prelucrarea datelor

Efectuarea bazelor de date

Tehnoredactare computerizata, prelucrare foto, editare

Cartarea specilor

Realizarea hartilor de distributie în zona

Prezentare grafica cu ajutorul hartilor

ECHIPAMENTE FOLOSITE

Metode de lucru

Echipamentul folosit

Deplasari pe teren, observare, determinare, capturare

Echipament specific pentru deplasari pe teren în scopul studiului avifaunei

Fotografiere

Aparat foto Zenit E, cu obiective 50 si 200, camera digitala Canon,

Prelucrarea datelor

PC Pentium 4, Scanner, Imprimanta

Masurare

Rigla, compas, metru liniar, subler

Cartarea specilor

Notare directa

REZULTATE ESTIMATIVE

Rezultatele probabile ale prezentului studiu vor indica importantul rol al rapitoarelor de noapte în ecosistemul rezervatiei Comana, precum si micsorarea impactului negativ pe care îl au rozatoarele asupra culturilor, asupra oamenilor.

Asemenea rezultate impun luarea unor masuri concrete în protejarea habitatului acestor animale, nu atât prin controlarea defrisarilor si reducerea poluarii, cât, poate si mai important, elaborarea unor campanii de informare a locuitorilor zonei respective, campanie ce ar stopa mentinerea unor superstitii cu efect negativ asupra populatilor de rapitoare.

COSTUL ESTIMATIV

*Calculat pentru 5 luni de studiu

*Costurile sunt calculate pentru 2 persoane

Actiune

Unitate

Cost/Unitate

Cost actiune

Deplasari pe teren

Papetarie si birotica (agende, pixuri etc)

Fotografiere si prelucrare foto (filme, developare, prelucrare foto)

10 filme

10 developari si prelucrari foto

Consumabile (toner, hârtie, baterii, dischete)

Masa

Costuri de informare (Internet, achizitionare carti)

Echipamente (Binoclu, subler, metru liniar)

2.000.000 (binoclu)

300.000 (subler)

Cheltuieli neprevazute

TOTAL

15.600.000 lei


Document Info


Accesari: 5682
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )