Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CAPITAL sI REZERVE

economie


ALTE DOCUMENTE

Supermarket Manager Vision
FORMULAR COMANDĂ
Salariul si impozitarea
Microeconomie
Lasati in pace... capra vecinului!
DE LA ECONOMIA RESTRÎNSĂ LA ECONOMIA GENERALĂ
CONTRACTUL DE NAVLOSIRE PE VOIAJ
Conform uzantelor juridice actuale (noutate in domeniu?!), inspectorul fiscal prin PV
Strategia
Marfuri din sticla

CAPITAL sI REZERVE

Capital3Capital subscris nevarsat (P)

Capital subscris varsat (P)

Patrimoniul regiei (P)

Patrimoniul public (P)

Prime de capital

Prime de emisiune (P)

Prime de fuziune/divizare (P)

Prime de aport (P)

Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni (P)

Rezerve din reevaluare (P)

Rezerve

Rezerve legale (P)

Rezerve statutare sau contractuale (P)

Rezerve de valoare justa (P)

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

Alte rezerve (P)

Rezerve din conversie (A/P)

Interese minoritare

Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar (A/P)

Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)

Actiuni proprii

Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)

Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)


În functie de forma juridica a entitatii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.

Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.


REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (A/P)

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene (A/P)


Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pâna la închiderea soldului acestui cont.


REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

Profit sau pierdere (A/P)

Repartizarea profitului (A)

SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

Subventii guvernamentale pentru investitii (P)

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)

Donatii pentru investitii (P)

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

PROVIZIOANE

Provizioane

Provizioane pentru litigii (P)

Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)

Provizioane pentru restructurare (P)

Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)

Provizioane pentru impozite (P)

Alte provizioane (P)


Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pâna la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale în valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementari.


ÎMPRUMUTURI sI DATORII ASIMILATE

Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)

Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)

Împrumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)

Alte împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

Credite bancare pe termen lung

Credite bancare pe termen lung (P)

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

Credite externe guvernamentale (P)

Credite bancare externe garantate de stat (P)

Credite bancare externe garantate de banci (P)

Credite de la trezoreria statului (P)

Credite bancare interne garantate de stat (P)

Datorii care privesc imobilizarile financiare

Datorii fata de entitatile afiliate (P)

Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

Alte împrumuturi si datorii asimilate (P)

Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)

Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate (P)

Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)


CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI


IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire (A)

Cheltuieli de dezvoltare (A)

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

Fond comercial

Fond comercial pozitiv (A)

Fond comercial negativ (P)


Acest cont apare, de regula, în situatiile financiare anuale consolidate.

Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.


Alte imobilizari necorporale (A)

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri si amenajari de terenuri (A)

Terenuri

Amenajari de terenuri

Constructii (A)

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)

Mijloace de transport (A)

Animale si plantatii (A)

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)

IMOBILIZĂRI ÎN CURS sI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

Imobilizari corporale în curs de executie (A)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)

Imobilizari necorporale în curs de executie (A)

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

Interese de participare (A)

Titluri puse în echivalenta (A)


Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate


Alte titluri imobilizate (A)

Creante imobilizate

Sume datorate de entitatile afiliate (A)

Dobânda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)

Creante legate de interesele de participare (A)

Dobânda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)

Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

Dobânda aferenta împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

Alte creante imobilizate (A)

Dobânzi aferente altor creante imobilizate (A)

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)

Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)

Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

Amortizari privind imobilizarile necorporale

Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)

Amortizarea fondului comercial (P)

Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)


Acest cont apare, de regula, în situatiile financiare anuale consolidate.


Amortizari privind imobilizarile corporale

Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)

Amortizarea constructiilor (P)

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)

Amortizarea altor imobilizari corporale (P)

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)

Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (P)


Acest cont apare, de regula, în situatiile financiare anuale consolidate.


Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)

Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)

Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor în curs de executie

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie (P)

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale în curs de executie (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate

Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)


CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI sI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE


STOCURI DE MATERII PRIME sI MATERIALE

Materii prime (A)

Materiale consumabile

Materiale auxiliare (A)

Combustibili (A)

Materiale pentru ambalat (A)

Piese de schimb (A)

Seminte si materiale de plantat (A)

Furaje (A)

Alte materiale consumabile (A)

Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)

PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

Produse în curs de executie (A)

Lucrari si servicii în curs de executie (A)

PRODUSE

Semifabricate (A)

Produse finite (A)

Produse reziduale (A)

Diferente de pret la produse (A/P)

STOCURI AFLATE LA TERŢI

Materii si materiale aflate la terti (A)

Produse aflate la terti (A)

Animale aflate la terti (A)

Marfuri aflate la terti (A)

Ambalaje aflate la terti (A)

ANIMALE

Animale si pasari (A)

Diferente de pret la animale si pasari (A/P)

MĂRFURI

Marfuri (A)

Diferente de pret la marfuri (A/P)

AMBALAJE

Ambalaje (A)

Diferente de pret la ambalaje (A/P)

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR sI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)

Ajustari pentru deprecierea materialelor

Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)

Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

Ajustari pentru deprecierea productiei în curs de executie (P)

Ajustari pentru deprecierea produselor

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)

Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)

Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)

Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)

Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti

Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)

Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)

Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)

Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)


CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI


FURNIZORI sI CONTURI ASIMILATE

Furnizori (P)

Efecte de platit (P)

Furnizori de imobilizari (P)

Efecte de platit pentru imobilizari (P)

Furnizori - facturi nesosite (P)

Furnizori-debitori

Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)

Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari (A)

CLIENŢI sI CONTURI ASIMILATE

Clienti

Clienti (A)

Clienti incerti sau în litigiu (A)

Efecte de primit de la clienti (A)

Clienti - facturi de întocmit (A)

Clienti - creditori (P)

PERSONAL sI CONTURI ASIMILATE

Personal - salarii datorate (P)

Personal - ajutoare materiale datorate (P)

Prime reprezentând participarea personalului la profit (P)


Se utilizeaza atunci când exista baza legala pentru acordarea acestora.


Avansuri acordate personalului (A)

Drepturi de personal neridicate (P)

Retineri din salarii datorate tertilor (P)

Alte datorii si creante în legatura cu personalul

Alte datorii în legatura cu personalul (P)

Alte creante în legatura cu personalul (A)

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ sI CONTURI ASIMILATE

Asigurari sociale

Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)

Contributia personalului la asigurarile sociale (P)

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

Ajutor de somaj

Contributia unitatii la fondul de somaj (P)

Contributia personalului la fondul de somaj (P)

Alte datorii si creante sociale

Alte datorii sociale (P)

Alte creante sociale (A)

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE sI CONTURI ASIMILATE

Impozitul pe profit/venit

Impozitul pe profit (P)

Impozitul pe venit (P)


Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.


Taxa pe valoarea adaugata

TVA de plata (P)

TVA de recuperat (A)

TVA deductibila (A)

TVA colectata (P)

TVA neexigibila (A/P)

Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

Subventii

Subventii guvernamentale (A)

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)

Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)

Alte datorii si creante cu bugetul statului

Alte datorii fata de bugetul statului (P)

Alte creante privind bugetul statului (A)

GRUP sI ACŢIONARI/ASOCIAŢI

Decontari între entitatile afiliate

Decontari între entitatile afiliate (A/P)

Dobânzi aferente decontarilor între entitatile afiliate (A/P)

Decontari privind interesele de participare

Decontari privind interesele de participare (A/P)

Dobânzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)

Sume datorate actionarilor/asociatilor

Actionari/asociati - conturi curente (P)

Actionari/asociati - dobânzi la conturi curente (P)

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)

Dividende de plata (P)

Decontari din operatii în participatie

Decontari din operatii în participatie - pasiv (P)

Decontari din operatii în participatie - activ (A)

DEBITORI sI CREDITORI DIVERsI

Debitori diversi (A)

Creditori diversi (P)

CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE

Cheltuieli înregistrate în avans (A)

Venituri înregistrate în avans (P)

Decontari din operatii în curs de clarificare (A/P)

DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

Decontari între unitate si subunitati (A/P)

Decontari între subunitati (A/P)

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P)

Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari în cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)

Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P)


CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE


INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

Obligatiuni emise si rascumparate (A)

Obligatiuni (A)

Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

Alte titluri de plasament (A)

Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)

Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt

CONTURI LA BĂNCI

Valori de încasat

Cecuri de încasat (A)

Efecte de încasat (A)

Efecte remise spre scontare (A)

Conturi curente la banci

Conturi la banci în lei (A)

Conturi la banci în valuta (A)

Sume în curs de decontare (A)

Dobânzi

Dobânzi de platit (P)

Dobânzi de încasat (A)

Credite bancare pe termen scurt

Credite bancare pe termen scurt (P)

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta   

Credite externe guvernamentale (P)

Credite externe garantate de stat (P)

Credite externe garantate de banci (P)

Credite de la trezoreria statului (P)

Credite interne garantate de stat (P)

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

CASA

Casa

Casa în lei (A)

Casa în valuta (A)

Alte valori

Timbre fiscale si postale (A)

Bilete de tratament si odihna (A)

Tichete si bilete de calatorie (A)

Alte valori (A)

ACREDITIVE

Acreditive

Acreditive în lei (A)

Acreditive în valuta (A)

Avansuri de trezorerie (A)


În acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de card-uri.


VIRAMENTE INTERNE

Viramente interne (A/P)

AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)


CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI


CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materialele consumabile

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Cheltuieli privind combustibilul

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

Cheltuieli privind piesele de schimb

Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

Cheltuieli privind furajele

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materialele nestocate

Cheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli privind animalele si pasarile

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli privind ambalajele

CHELTUIELI CU LUCRĂRILE sI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

Cheltuieli cu colaboratorii

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE sI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Pierderi din creante si debitori diversi

Alte cheltuieli de exploatare

Despagubiri, amenzi si penalitati

Donatii si subventii acordate

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

Alte cheltuieli de exploatare

CHELTUIELI FINANCIARE

Pierderi din creante legate de participatii

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cheltuieli privind dobânzile

Cheltuieli privind sconturile acordate

Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE sI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT sI ALTE IMPOZITE

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus


Se utilizeaza conform reglementarilor legale.


CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI


CIFRA DE AFACERI NETĂ

Venituri din vânzarea produselor finite

Venituri din vânzarea semifabricatelor

Venituri din vânzarea produselor reziduale

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

Venituri din studii si cercetari

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

Venituri din vânzarea marfurilor

Venituri din activitati diverse

VARIAŢIA STOCURILOR

Variatia stocurilor

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

Venituri din productia de imobilizari necorporale

Venituri din productia de imobilizari corporale

VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

Venituri din subventii de exploatare

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri


Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.


Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

Alte venituri din exploatare

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

Venituri din donatii si subventii primite

Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital

Venituri din subventii pentru investitii

Alte venituri din exploatare

VENITURI FINANCIARE

Venituri din imobilizari financiare

Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate

Venituri din interese de participare

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

Venituri din creante imobilizate

Venituri din investitii financiare cedate

Venituri din imobilizari financiare cedate

Câstiguri din investitii pe termen scurt cedate

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din dobânzi

Venituri din sconturi obtinute

Alte venituri financiare

VENITURI EXTRAORDINARE

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

VENITURI DIN PROVIZIOANE sI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

Venituri din provizioane

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

Venituri din fondul comercial negativ


Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.


Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante


CLASA 8 - CONTURI SPECIALE


CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

Angajamente acordate

Giruri si garantii acordate

Alte angajamente acordate

Angajamente primite

Giruri si garantii primite

Alte angajamente primite

Alte conturi în afara bilantului

Imobilizari corporale luate cu chirie

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

Valori materiale primite în pastrare sau custodie

Debitori scosi din activ, urmariti în continuare

Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinta

Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

Efecte scontate neajunse la scadenta

Alte valori în afara bilantului

Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

Dobânzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta

Dobânzi de platit

Dobânzi de încasat

BILANŢ

Bilant de deschidere

Bilant de închidere


CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE


Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.


DECONTĂRI INTERNE

Decontari interne privind cheltuielile

Decontari interne privind productia obtinuta

Decontari interne privind diferentele de pret

CONTURI DE CALCULAŢIE

Cheltuielile activitatii de baza

Cheltuielile activitatilor auxiliare

Cheltuieli indirecte de productie

Cheltuieli generale de administratie

Cheltuieli de desfacere

COSTUL PRODUCŢIEI

Costul productiei obtinute

Costul productiei în curs de executie


Document Info


Accesari: 2874
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )