Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Conceptul de economie mondiala

economie


Conceptul de economie mondiala

EM reprezinta ansamblul format din totalitateaagentilor economici si a interactiunilor

(raporturilor economice) dintre acestia la scara

globala

Economia mondiala este acel stadiu al schimbului

reciproc de activitati când es 11211i810l te implicata

majoritatea agentilor economici de pe glob.

(Sterian Dumitrescu)

Ansamblul interdependentelor economice,

politice, comerciale si financiar valutare dintre

economiile nationale, structurile supranationale si

societatile transnationale privite si analizate în

mod dinamic si evolutiv. (Ioan Bari)


Trasaturi ale Economie Mondiale

Celulele de baza sunt înca economiile nationale

Economia mondiala este un sistem de

interdependente

Economiei mondiale îi este propice concurenta între

agenti economici. Concurenta duce la o selectie

naturala a agentilor economici → progres economic

Se remarca în diferite zone alternarea a fazelor de

expansiune si a celor de recesiune. Rezultanta pe

termen lung este însa pozitiva (PIB creste).

Provocari majore: învingerea saraciei, problema

mediului


Economia mondiala este eterogena. Diferente de

dezvoltare de sisteme economice.

Multipolarizarea marcata de rolul de lider jucat de

SUA

Procesele de regionalizare si globalizare


Continuare

Multipolarizarea marcata de rolul de lider jucat de SUA;

Procesele de globalizare si regionalizare;

Cele doua procese presupun atât oportunitati cât si

riscuri;

Comentati definitii ale globalizarii: cresterea fara

precedent interdependentelor dintre agentii

economici dintre economiile nationale, generând

implicati vaste si uneori imprevizibile asupra

principalelor piete internationale sau, “proces în care

lumi diferite se întâlnesc spre a deveni una singura”;

Regionalizare: “proces de intensificare a relatiilor

economice între economiile nationale si/sau agentii

economici dintr-o anumita regiune”;


2. Componentele sistemului EM

Componente fundamentale:

economiile nationale

companiile (Societatile Transnationale)

organizatiile economice internationale

conectate prin elementele de conexiune:

relatiile economice internationale

bazate pe diviziunea mondiala a muncii

care duce la formarea pietelor internationale


A. Economiile nationale

Economia nationala este o entitate rezultata din

dezvoltarea schimbului reciproc de activitati

între membri unei comunitati umane pe teritoriul

unui stat national

Câteva precizari

Influenta populatiei asupra economiei nationale este dubla:

furnizeaza cel mai important factor de productie (care trebuie

sa fie de calitate)

contribuie, prin cererea de consum la dezvoltarea pietei

interne.

Rolul populatiei este amplificat prin implicare în ramuri

legate de progresul tehnic (unde productivitatea muncii este ridicata}.

Structura economiei nationale

Ramuri - ramura = ansamblul de activitati organizate într-un

mod specific si desfasurate în scopul producerii aceleiasi

categorii de bunuri sau servicii

Sectoare, spre deosebire de ramuri, sectoarele sunt

compartimente mai cuprinzatoare:

Sectorul primar cuprinde:

Agricultura

Silvicultura

Industria extractiva

Sectorul secundar

Ramurile industriei prelucratoare

Constructiile

Sectorul tertiar

Serviciile


Caracteristici

La momentul actual ramurile economiei

nationale se dezvolta pe baza progresului

tehnologic

Sectorul serviciilor cunoaste o dezvoltare

fara precedent în tarile occidentale. Pe lânga

ramurile tertiare propriu zise, si productia

agricola sau cea industriala presupun

activitati de servicii;

Are loc fenomenul de tertiarizare a

economiilor dezvoltate.


Perspective ale EN

Procesul de formare al economiilor nationale

nu s-a încheiat. Apar si acum noi economii.

Da-ti câteva exemple.

Mai ales în regiunile dezvoltate are loc

integrarea economilor nationale. Statele

renunta la unele prerogative în favoare unor

institutii supranationale. Aceste fenomene au

un impact important la nivelul economiei

mondiale


Evaluarea performantelor economiilor

nationale

A. Potentialul economic – poate fi exprimat

dupa:

Marimea populatiei

Ce ne arata numarul populatiei populatiei, de ce

este importanta?

Specializarea în productie

Industriale

Cu orientare industriala

Cu orientare primara (predominant agrare)

Dimensiunea absoluta a PIB


Continuare

B. Nivelul de dezvoltare

Performante economice/ nr. locuitori.

Cel mai utilizat indicator este PIB/locuitor. BM foloseste GNI

(Gross National Income) si clasifica tarile în urmatoarele

categorii:

Ţari cu venituri reduse (low income – 735 $)

Ţari cu venituri medii joase (lower middle income – 736-2935)

Ţari cu venituri medii ridicate (upper-middle income 2936-9075)

Ţari cu venituri ridicate (higher income 9075$)

În cazul altor institutii este utilizata si urmatoare clasificare mai

larga

Dezvoltate, cu economie de piata

În dezvoltare

PNUD calculeaza un indice al dezvoltarii umane care mai

include:

Speranta de viata,

Aportul zilnic de calorii,

Rata alfabetizarii


1. B Companiile

Produc pentru schimburile mondiale. Pot fi private

sau de stat. Se remarca societatile transnationale.

Harvard o STN este o întreprindere cu activitati

de productie si alte activitati peste hotare, care

poseda un patrimoniu comun, elaboreaza o

strategie internationala condusa de o echipa

internationala si apara interesele actionarilor

indiferent de interesele nationale.

O STN este o firma care si-a extins activitatea

economico-financiara dincolo de granitele tarii. Este

formata dintr-o societate principala, firma mama si

un numar de filiale implantate în diverse tari.


1. C Organizatiile economice

Trasatura a economiei mondiale postbelice - raspuns la

problemele complexe carenu pot si nu trebuie sa fie rezolvate

numai de state.

ONU este o organizatie cu vocatie universala

Impactul cel mai mare pentru economia mondiala îl au însa

organizatiile integrationiste . Exista diferite forme de integrare:

Zona de liber schimb – o zona în care barierele din calea

comertului sunt eliminate partial sau total, statele membre

pastrându-si autonomia în relatiile cu tertii;

Uniunea vamala – aduce în plus fata de zona de liber schimb

adoptarea unui tarif vamal comun al statelor membre fata de

statele nemembre;

Piata comuna – reprezinta în primul rând o uniune vamala

completa, prin asigurarea libertatii factorilor de productie;

Uniunea Economica si Monetara – reprezinta stadiul cel mai

avansat de integrare economica. Presupune armonizarea

politicilor economice si sociale si introducerea unei monede

unice;

Organizatiile integrationiste trebuie sa aiba un

efect multiplicator, sa produca mai multe

beneficii decât costuri. Acest deziderat nu

poate fi realizat daca între statele candidate

exista mari decalaje economice.

Indiferent de forma lor este esential ca

acestea sa nu se transforme în grupari

închise, care sa promoveze discriminarea în

relatiile cu tertii


2. A Relatiile economice internationale

REI reprezinta legaturile dintre economiile nationale, dintre

agentii economici de pe glob, legaturi care se formeaza în

virtutea diviziunii mondiale a muncii.

Se desfasoara într-un cadru economico-juridic determinat

Interventia statelor consta în încheierea de acorduri comerciale,

înfiintarea de reprezentante;

Bilateralism sau multilateralism? Multilateralismul este o

trasatura a REI postbelice

Ansamblu de raporturi simultane, coordonate, la scara

subregionala, regionala sau mondiala, între state

independente;

De ce multilateralism?


Fluxuri în economia mondiala

Ce tipuri de fluxuri se dezvolta ca urmare a REI?

Prin flux international se întelege miscarea unor

valori materiale, banesti sau spirituale de la o

tara la alta;

Fluxuri comerciale (bunuri sau servicii) (primul flux)

Fluxuri financiare (de capital)

Forta de munca

Tehnologie (cunostinte stiintifico tehnice)

În cadrul acestor tipuri generale exista diversificare,

fiecare componenta având particularitati privind

cererea si oferta , formarea preturilor
3. Modele de dezvoltare

3.1 Modelul american

SUA se afla în fruntea grupului marilor tari

industrializate; Potential economic si militar

ridicat. Este singura superputere

Caracteristici ale modelului american

Vast teritoriu si resurse naturale

Faptul ca nu au cunoscut feudalismul si au trecut

direct la capitalism. S-a format astfel societatea

civila deschisa

Poporul american este un popor de emigranti, au

atras si atrag specialisti de valoare

Continuare

Crearea unei piete uriase. Cu toate ca este cel

mai mare exportator mondial ponderea

exporturilor în PIB este redusa.

Acordarea diverselor drepturilor direct indivizilor si

crearea institutiilor care sa le ocroteasca.

Sistemul educational orientat spre rezultate

practice si spre cerintele pietei

Orientarea spre piata se observa si prin faptul ca

SUA s-a extins prin cumpararea unor noi teritorii.


Factori care întaresc pozitia SUA

SUA poseda resurse;

Avantaj tehnologic;

Rolul international al dolarului;

Potentialul militar;

Extinderea utilizarii limbii engleze;

UE nu este si o Uniune politica, SUA

competitivitate mai mare, productivitate mai mare,

rolul international al dolarului fata de euro;

Dar China? (perspective 2020)


4. Forme de asociere si cooperare

OCDE organizatie interguvernamentala care are în

vedere::

Formularea si implementarea de politici destinate cresterii

economice si mentinerii stabilitatii financiare în tarile membre

Stimularea integrarii statelor membre

Armonizarea eforturilor în acordarea de asistenta tarilor în

dezvoltare

Stimularea comertului international pe baze nediscriminatorii

G7 G8 (din considerente politice)

Statele membre sunt cele mai puternice din lume, cele care

determina raportul de forte. OEM

coordonarea politicilor macroeconomice si în special a politicii

ratelor de schimb

Rezolvarea unor probleme globale

Organizatii integrationiste (mai complexe)

UE (mai mult decât o forma de cooperare –

institutii si politici comune)

NAFTA (SUA, Mexic si Canada)4. Studiu de caz – Beer puzzle

Mexic

1 Peso = 100 centavos

1 bere = 10 cv

1$ = 90 centavos (0,9 P)

1P= 1bere (10cv) + 90 cv

1P = 1 bere + 1$

SUA

1$= 100 centi

1 Bere = 10 c

1P = 90 centi (0,9 $)

1$= 1bere (10c) + 90 c

1$ = 1 bere + 1

1. Formarea cursului valutar

Cursul de schimb este pretul la care se vând sau se

cumpara valutele pe o piata valutara locala sau

internationala.

În regimurile flotante cursul se formeaza pe piata (în

celelalte regimuri autoritatile stabilesc paritatea);

Piata valutara se aseamana cu o piata a bunurilor; spot

si forward.

Spot. Cursul monedelor se apreciaza sau se

depreciaza; aprecierea unei monede înseamna

deprecierea monedei pereche.

Ex. ianuarie 1999 – 1 EURO = 1,15 $,

Octombrie 2000 – 1 EURO = 0,85 $.

Depreciere euro - 0.30 $ sau 0,30/1,15

Aprecierea dolarului: 0,87

Aceasta înseamna ca pentru a recupera o scadere de 26%,

euro trebuie sa creasca cu 35%!


Grafic

1a Daca cererea pentru o moneda nationala

creste (pt. altele ramânând la fel) acea moneda

se apreciaza. Daca cererea scade acea

moneda se depreciaza;

1b Daca oferta de moneda creste acea

moneda se depreciaza. Daca oferta de moneda

scade, acea moneda se apreciaza.

Acest joc al cereri si ofertei este influentat de

mai multi factori, unii cu efecte pe termen lung,

altii cu efecte pe termen scurt;


2. Factori de influenta

Teoretic

Legea pretului unic (sau paritatea puterii de

cumparare); (=nivelul cursului la care preturile se

egalizeaza). Teoria PPC în varianta absoluta

Teoria PPC în varianta relativa;

Totusi de ce nu explica teoria nivelul actual al

cursului?

Teoria mizeaza pe ipoteza ca bunurile sunt identice iar

costurile de transport zero. E adevarat? pentru ce bunuri?

Comercializabile si necomercializabile (case, terenuri,

servicii)

Continuare

Factori fundamentali cu influente pe termen lung

Diferentialul de inflatie;

Preferinta pentru bunuri nationale sau straine (Balanta

comerciala, cont curent, mai extins BPE)

Diferentialul de crestere economica

Diferentialul de productivitate

Situatia bugetara

Pe termen scurt

Masa monetara si rata dobânzii (dobânda reala, inflatia)

Evolutiile financiare (indicii bursieri)

Factori aditionali (pe termen scurt)

Factori politici, psihologici, militari

Comportamentul speculativ al operatorilor


3. Implicatii asupra economiei

Deprecierea monedei nationale ieftineste marfurile

exportate, si le scumpeste pe cele straine

(importate);

Aprecierea monedei nationale scumpeste marfurile

exportate, si le ieftineste pe cele straine (importate);

Implicatii asupra fluxurilor de investitii

Evolutia cursului are implicatii importante pt.

stabilitatea preturilor; stabilitate macroeconomica

Care este efectul evolutiei EURO


2. Forme ale investitiilor straine

Investitiile de portofoliu si investitiile directe (ISD)

IP înseamna plasamentul de capital în strainatate

cu scopul obtinerii de profit fara ca investitorul sa

se implice activ într o activitate economica (Se

realizeaza prin achizitionarea unor titluri, valori

mobiliare - actiuni obligatiuni, titluri de stat - prin

plasarea de capital în depozite bancare etc.)

ISD (sau IDE) constau în realizarea unor

plasamente în strainatate cu implicarea activa a

investitorului. Se realizeaza prin achizitionarea unui

pachet important de actiuni (limita de 10%),

cumpararea unor firme straine, construirea pe loc gol

a întreprinderilor, împrumuturi acordate filialelor de

societatea mama.Diferenta dintre IP si ISD

ISD si IP difera prin gradul de control al capitalului

IP asigura de obicei capital financiar (prin achizitia de actiuni)

fara implicare în conducerea companiilor. (sub 10%)

Termenul: IP sunt de obicei investitii pe termen scurt

(uneori de câteva saptamâni sau luni) putându-se

extinde însa la durate mai lungi;

Tipul investitorului

În cazul ISD investitorii sunt firme angajate în productia de

bunuri si servicii, iar în cazul IP investitorii sunt de obicei institutii

financiare (fonduri mutuale, fonduri de pensii, societati de

asigurari) sau persoane individuale interesate numai de profit.1. Sisteme monetare nationale si SMI

Definitii: un sistem monetar reprezinta un

anumit mod de organizare si

reglementare a circulatiei monetare

dintr-o tara, pe baza unor legi speciale

ale statului respectiv.

Costin Kiritescu: “ansamblul normelor

legale si al institutiilor care reglementeaza,

organizeaza si supravegheaza relatiile

banesti dintr-un stat”Tipuri de sisteme monetare nationale

Sisteme metaliste

Bimetalist (aur-argint)

Mono metalist; (Gold Standard sau Silver Standard)

etalon aur moneda (Gold Specie Standard) – abolit pâna în

1914, cu exceptia SUA. (dupa 1914 circulatie exclusiva a

bancnotelor)

etalon aur lingouri (Gold Bullion Standard) –

convertibilitatea bancnotelor în aur lingouri (suma depinde

de valoarea unui lingou)

etalon aur-devize (Gold Exchange Standard - GES)

Sisteme nemetaliste (etalonul puterea de

cumparare, aurul este eliminat din definitia

unitatii monetare)SMI si relatiile monetare

În primul rând trebuie sa definim relatiile monetare

internationale: raporturi banesti care se formeaza

între state sau agenti economici din tari diferite, ca

urmare a participarii acestora la REI.

Relatii monetare înseamna utilizarea unor mijloace

de plata între tari diferite.

În acest sens este clar ca, în conditiile utilizarii

internationale unor monede nationale, este

necesara existenta unui sistem monetar

international.Document Info


Accesari: 4809
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )