Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
IMPOZITE INDIRECTE. CARACTERIZARE GENERALA

economie


Impozite indirecte.
Caracterizare generala
Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vietii economice, prin intermediul carora statul îsi procura resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice, de a caror realizare depinde îndeplinirea functiilor sale.

Impozitele indirecte se percep de la toti cei care consuma bunuri din categoria celor impuse sau beneficiaza de anumite servicii, indiferent de veniturile, averea sau situatia personala a acestora.

Fiind percepute în cote proportionale asupra valorii marfurilor vandute si a serviciilor prestate ori în sume fixe pe unitatea de masura, impozitele indirecte creeaza impresia falsa ca ar fi suportate în aceeasi masura de toate paturile sociale, ca ar asigura o repartitie echitabila a sarcinilor fiscale.

Chiar daca cota impozitului indirect perceput la vanzarea unei anumite marfi este mica, indiferent daca cumparatorul acesteia este muncitor, taran, industrias sau comerciant, raportat însa la întregul venit, impozitul indirect capata un caracter regresiv. Asadar, cu cat o persoana realizeaza venituri mai mici, cu atat suporta pe calea impozitului pe consum, o sarcina fiscala mai mare.

Toate impozitele directe si indirecte contribuie la scaderea nivelului de trai al populatiei, dar în mod diferit. Astfel, în timp ce impozitele directe duc la scaderea veniturilor nominale ale diferitelor categorii sociale, impozitele indirecte micsoreaza, în schimb, puterea de cumparare.

În tarile dezvoltate, de regula, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decat al impozitelor directe.

În tarile în curs de dezvoltare, însa, ponderea impozitelor indirecte o devanseaza pe cea a impozitelor directe, în totalul veniturilor fiscale ale statului datorita:

randamentului scazut al impozitelor pe venit si a celo 23423w222x r pe avere;

comoditatii si costului relativ redus al perceperii acestora (reclama, cheltuieli modice de asezare, percepere si urmarire);

caracterului lor mai voalat - fiind cuprinse în pretul de vanzare a bunurilor si serviciilor, nemultumirea cumparatorilor se îndreapta asupra agentului economic si nu asupra statului, care l-a instituit.

La impozitele indirecte nu este vorba de o constrangere politica, ca în cazul impozitelor directe, ci de una de ordin economic.

În perioadele cand economia înregistreaza un curs ascendent, impozitele indirecte au un randament fiscal ridicat, în schimb în perioada de criza si de presiune, cand productia si consumul cresc mai lent încasarile din impozitele indirecte urmeaza aceeasi evolutie, pericicland echilibrul bugetar.

În Romania, în perioada 1998 - 2002 se observa o tendinta de crestere a impozitelor indirecte atat în marime absoluta cat si relativa, dupa cum se constata din graficul de mai jos.
Cresterea în marime absoluta se datoreaza atat cresterii nivelului preturilor, cat si inflatiei, situata la cota ridicata.

Cresterea relativa a impozitelor indirecte se datoreaza faptului ca veniturile manifesta o tendinta de scadere si deci trebuie acoperite necesitatile financiare ale statului prin impozite indirecte astfel: de la 59,27 %, în anul 1998, la 78,79%, în anul 2000, scazand apoi la 65,57%, în anul 2001.


Impozite indirecte

2002prognozat

TVA


Accize


Taxe Vamale


Alte impozite indirecte

Notiunea de taxa


Taxele (de timbru, de înregistrare, de administratie, de metrologie etc.) reprezinta plata efectuata de persoane fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de catre stat.

Cu alte cuvinte, taxele sunt încasate de la persoane care solicita o anumita activitate din partea unor institutii ale statului sau beneficiaza de servicii publice altele decat cele cu caracter productiv.

Taxa constituie, alaturi de impozite, cea de-a doua categorie principala de venituri la bugetul de stat.

Taxele întrunesc majoritatea trasaturilor specifice impozitelor, si anume: caracter obligatoriu, titlu nerambursabil, urmarire în caz de neplata. Principalele deosebiri între taxa si celelalte impozite constau în faptul ca taxa se percepe numai de la cetatenii care solicita organelor publice respective îndeplinirea unor prestatii sau servicii. Subiectul platitor este precis determinat din momentul cand acesta solicita efectuarea unei activitati din partea unui organ sau institutii de stat.

Spre deosebire de impozite, taxele se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi specifice, si anume:

taxele reprezinta contributii pentru acoperirea cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane, pe cand impozitele se întrebuinteaza pentru acoperirea cheltuielilor generale ale societatii;

taxele reprezinta plati facute de persoane fizice sau juridice pentru servicii sau lucrari efectuate în mod direct si imediat de catre stat acestora, pe cand în cazul impozitului statul nu este obligat sa presteze un echivalent direct sau imediat platitorului;

marimea taxei depinde de felul si costul serviciului prestat, în timp ce cuantumul impozitului se determina în functie de natura si volumul venitului impozabil sau a averii;

termenele de plata ale taxelor se fixeaza de regula în momentul solicitarii prestarii serviciului, în timp ce la impozite termenele de plata se stabileste în prealabil.

Aceste trasaturi sunt consacrate si de legislatia în vigoare, referitoare la taxele de timbru, care prevede ca: taxele de timbru reprezinta plata serviciilor prestate sau lucrarilor efectuate de diferite organe sau institutii de stat care primesc, întocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii ori rezolva diferite interese legitime ale partilor.

La stabilirea si aplicarea taxelor se au în vedere cateva principii, si anume:

unicitatea taxarii, în sensul ca pe unul si acelasi serviciu prestat unei persoane, aceasta nu datoreaza taxa decat o singura data;

raspunderea pentru neîndeplinirea obligatiei de plata revine functionarului sau persoanei încadrate de la institutia sau organul de stat respectiv si nu debitorului;

nulitate actelor nelegal taxate;

taxele sunt anticipative, în sensul ca ele se datoreaza si se achita în momentul solicitarii serviciilor sau lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate de organele sau institutiile de stat.Taxele de Timbru

Caracterizare generala


Alaturi de taxa pe valoarea adaugata, taxele vamale, accize, taxele de timbru sunt mobilizate la bugetul statului ca impozite indirecte.

Dupa cum sunt prezentate de legislatia romaneasca, taxele de timbru reprezinta plata serviciilor sau lucrarilor efectuate de diferite organe sau institutii de stat, care primesc, întocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii sau rezolva anumite interese legitime ale partilor.

Ca subiecti ai impunerii amintim persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de serviciile incluse în categoria celor prezentate mai sus.

Fiind un impozit, taxele de timbru au un caracter obligatoriu si sunt preluate cu titlu nerambursabil. Totusi, între taxele de timbru si impozite exista o deosebire majora. Astfel, daca impozitele sunt preluate de la bugetul statului fara o contraprestatie din partea acestuia, taxele de timbru reprezinta, în majoritatea cazurilor, plati nemijlocit legate de un anumit serviciu specific, realizat de o institutie publica sau de un organ al administratiei de stat, precum si de un notar public sau alte organe cu atributii notariale.

Chiar daca taxele de timbru reprezinta plata unui serviciu, trebuie amintit faptul ca, în multe cazuri, ele au o valoare mai mare decat valoarea serviciului prestat.

Denumirea de taxa de timbru apare datorita faptului ca taxele de mica valoare se platesc prin aplicarea de timbre fiscale.

În categoria actelor sau serviciilor supuse taxei de timbru includem:

actele si serviciile prestate de birourile notariale sau de organele administrative publice cu atributii notariale;

reclamatiile si memoriile adresate organelor administratiei publice;

certificarile de orice fel;

eliberarea actelor de identitate;

actiunile si cererile adresate instantelor judecatoresti, indiferent daca ele sunt evaluabile sau nu în bani;

eliberarea permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;

eliberarea diferitelor documente.

Taxele de timbru sunt stabilite în mod diferentiat, în functie de natura si complexitatea serviciului prestat, de valoarea bunurilor sau de caracterul si de importanta actelor sau faptelor supuse taxarii.

În ceea ce priveste modul de taxare, taxele de timbru se pot prezenta sub forma unor taxe fixe pentru diferite servicii precum si în cote procentuale.


Taxele de timbru pentru actiuni si cereri introduse în justitie


Taxele de timbru pentru actiuni si cereri introduse în justitie sunt taxe care se percep cu anticipatie. Ele se percep pentru:

actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, la executorii judecatoresti si la serviciile de publicitate mobiliara;

cererile pentru exercitarea cailor de atac împotriva hotararilor judecatoresti;

eliberarea copiilor de pe actele aflate în dosarele instantelor, executorilor judecatoresti si serviciilor de publicitate imobiliara.

Subiectii acestor taxe sunt persoanele fizice si juridice care introduc actiuni si cereri în justitie, inclusiv cele privind exercitare cailor de atac, precum si persoanele care exercita prin instante judecatoresti operatiuni supuse taxelor de timbru.

Aceste taxe de timbru se datoreaza atat pentru actiuni în justitie privind drepturi evaluabile în bani, cat si pentru actiuni în justitie privind drepturi care nu pot fi evaluate în bani.

În cazul actiunilor care privesc drepturi evaluabile în bani, taxarea are loc prin aplicarea cotelor regresive, în functie de valoarea drepturilor patrimoniale, prevazuta în cererea care face obiectul actiunii introduse în justitie.

Marimea taxei se calculeaza pe baza unui tarif comun, atat pentru cererea sau actiunea principala, cat si pentru cererile neconventionale, interventiile, aderarile sau chemarile în garantie.

Baza de calcul în cazul aplicarii acestei taxe este valoarea declarata în actiune sau cerere, iar în cazul în care instanta constata o neconcordanta flagranta între valoarea reala si cea declarata, procedeaza la o evaluare pe baza normelor emise de Ministerul Finantelor.

În cazul contestatiei la executare silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror valoare se contesta sau daca se contesta numai o anumita parte din valoarea bunurilor urmarite, taxarea are loc numai la valoarea debitului urmarit.

Taxa aferenta contestatiilor pentru executare silita este de maxim 1.500.000 lei, indiferent de valoarea contestatiilor. În cazul în care se admite contestatia, are loc o restituire a taxei, pe baza hotararii judecatoresti definitive.

Daca în cursul procesului, valoarea initiala a pretentiilor partilor sporeste, instantele judecatoresti au obligatia sa recalculeze taxele de timbru (în raport cu sporul de valoare), partile fiind obligate la plata diferentelor rezultate în urma recalcularii, pana la urmatorul termen de judecata.

În cazul în care are loc o micsorare a valorii pretentiilor, dupa înregistrarea cererii sau actiunii, taxa de timbru perceputa anterior ramane neschimbata.

Pentru unele cereri si actiuni evaluabile în bani, valoarea la care se calculeaza taxa de timbru este stabilita în mod particular:

cererea judecatorului pentru eliberarea de adjudecare se impoziteaza la valoarea la care s-a facut adjudecarea definitiva;

petitia de creditare se impoziteaza la valoarea pretinsa;

actiunile care privesc uzufructul la 20%, cere care privesc uzul si habitatia la 15% din valoarea bunurilor care fac obiectul cererilor.

Exista si cereri cu regim de taxare distinct, acestea fiind pentru actiunile care au mai multe capete de cerere, din care unele sunt evaluabile în bani, iar altele neevaluabile.

Pentru cererile sau actiunile introduse în comun de mai multe persoane, dar avand acelasi obiect sau cand obiectul cauzei este un drept sau o obligatie comuna, taxa se datoreaza în solidar si se plateste o singura data.

Cererile pentru exercitarea cailor de atac împotriva hotararilor judecatoresti se timbreaza cu 50% din taxe datorata la cererea sau actiunea introductiva. În cazul atacarii hotararilor date în actiuni evaluabile în bani, taxa se calculeaza la suma contestata.

Recursul la încheierea de scoatere în vanzare a imobilelor în actiuni de partaj, recursul împotriva hotararilor se suspendare a judecarii cauzei, a hotararilor de declinare a competentei si dezinvestirii, recursul declarat pentru gresita compunere a instantei sau împotriva hotararilor de anulare a actiunii ca netimbrata sau nesemnata, recursul hotararilor prin care s-a respins actiunea ca prematura, inadmisibila sau prescrisa se taxeaza cu 25.000 lei, dar numai daca prin aplicarea criteriului cotei de 50% ar rezulta o taxa mai mare.

În cazul cererilor de divort, taxa este de 300.000 lei.

Prin legislatia din tara noastra se acorda si o serie de scutiri de la plata taxelor de timbru pentru actiunile si cererile în litigii, referitoare la:

încheierea, executarea si încetarea contractului individual de munca, drepturile salariale si orice alte drepturi ce decurg din executarea contractelor colective de munca, precum si executarea hotararilor pronuntate în aceste litigii;

plata muncii membrilor cooperativelor de productie mestesugareasca, de invalizi sau de persoane cu randament de munca scazut;

obligatiile legale si contractele de întretinere;

stabilirea si plata pensiilor, precum si a altor drepturi prevazute de sistemele de asigurari sociale;

stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare sociala si alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege;

adoptie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatelele, interdictia judecatoreasca, asistenta bolnavilor psihic periculosi, precum si exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiunilor care-i revin;

pensii pentru limita de varsta, de urmasi, tutelare.


Taxele de timbru pentru activitatea notariala


Prin activitatea notariala se asigura constatarea raporturilor civile sau comerciale , existand conditia ca acestea sa nu fie litigioase. Activitatea notariala este realizata cu ajutorul notarilor publici.

Platitorii taxelor notariale sunt persoane fizice sau juridice.

În obiectul taxelor de timbru intra urmatoarele:

redactarea de înscrisuri care au continut juridic, la cererea partilor;

autentificarea înscrisurilor redate de notarul public, de parte personala sau de avocat;

procedura succesorala notariala;

certificarea unor fapte, în cazuri prevazute de lege;

legalizarea semnaturilor pe înscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

darea de data certa înscrisurilor prezentate de parti;

primirea în depozit a înscrisurilor si documentelor prezentate de parti;

actele de protest ale cambiilor, ale biletelor la ordin si ale cecurilor;

legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;

orice alte operatiuni prevazute de lege.

Pentru aceste categorii de acte si servicii sunt stabilite taxe de timbru, diferentiate dupa natura lor.


Taxele asupra transferului de proprietate


Transferul dreptului de proprietate imobiliara se poate realiza prin vanzare, cumparare sau donatie.

În cazul în care au loc acte translative ale dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile, autentificarea acestora este supusa taxarii în functie de valoarea declarata de parti. Taxa de timbru, în acest caz, se plateste anticipat.

În cazul schimburilor de imobile, valoarea care este luata în calcul la determinarea taxei de timbru este cea a imobilului cu valoarea cea mai mare.

Pentru bunurile mobile care nu au valoare de impozitare, taxa se calculeaza la valoarea declarata de parti. În cazul în care valoarea declarata de parti este stabilita, în mod evident, sub valoarea de circulatie, taxa de timbru se va calcula la o valoare stabilita printr-o expertiza comandata de notarul public.

La constituirea drepturilor reale imobiliare (uzufruct, habitatie, servitute), altele decat dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valorile prevazute mai sus.

Este obligatorie plata unei taxe de timbru numai în cazul în care înstrainarea bunurilor mobile se face printr-un act autentic. Pentru autentificarea contractelor avand ca obiect bunuri neevaluabile în bani, taxa de timbru este stabilita în suma fixa, iar în cazul în care are loc autentificarea contractelor care se refera la bunuri evaluabile în bani, taxarea se face cu 5% din valoare, dar nu mai putin de 30.000 lei.

Taxa se plateste anticipat efectuarii serviciului si se suporta de catre cumparator, daca nu este convenit altceva între parti.

Autentificare actelor de înstrainare a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica este taxata cu 0,5% din valoarea declarata de parti. Totusi, taxa calculata în acest fel nu trebuie sa fie mai mica decat taxa asupra mijloacelor de transport stabilita de organele fiscale teritoriale, pe raza carora contribuabilii îsi au domiciliu sau sediul.

Autentificarea oricaror acte de înstrainare, al caror obiect este evaluabil în bani, sunt supuse taxarii cu 0,5%, dar nu mai putin de 30.000 lei.

În cazul în care se descopera ca partile, printr-un act ascuns, se înteleg sa efectueze tranzactia la un pret mai mare decat cel declarat, atat actul ascuns, cat si actul autentic, sunt declarate nule.

Transcrierea sau înscrierea în registrele de publicitate a înstrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura privata sau hotarare judecatoreasca, se taxeaza în functie de valoarea declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea terenurilor si constructiilor avuta în vedere la stabilirea impozitelor.

În cazul actelor autentificate de notari publici pentru care s-a perceput taxa de autentificare, nu se mai percepe taxa de transcriere, sau dupa caz, de înscriere în registrele de publicitate.


Taxele succesorale


Procedura succesorala se efectueaza de catre notarii publici, atragand dupa sine plata unei taxe de timbru, stabilita în functie de valoarea partii de succesiune care revine fiecarui mostenitor.

Pentru a se putea stabili taxa de timbru este necesar ca, în prealabil, sa se calculeze activul succesoral net, ca diferenta între valoarea activului succesoral total (care cuprinde bunurile mobile si imobile) si pasivul succesoral (care este dovedit prin înscrisuri).

În activul succesoral nu se include:

valoarea obiectelor de uz casnic, mobilierul din casa de locuit;

depunerile si castigurile CEC la casele de ajutor reciproc;

sumele primite din asigurari de bunuri si persoane;

drepturi banesti de autor ale defunctului.

Din activul succesoral se scad cheltuielile facute de mostenitor cu îngrijirea si înmormantarea defunctului. Pentru cheltuielile de înmormantare pana la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.

Evaluarea bunurilor imobile se face la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de valoarea de circulatie care este stabilita prin expertiza. În cazul bunurilor mobile, evaluarea se face la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 25.000 lei.

În cazul taxelor succesorale se acorda si unele facilitati fiscale:

a)            Taxa de timbru se reduce la jumatate pentru succesiunile al caror activ succesoral este format dintr-o casa de locuit, terenuri si dependintele aferente, daca aceste bunuri au fost folosite exclusiv de catre defunct si de catre familia sa, daca succesiunea respectiva nu cuprinde bunuri închiriate si daca mostenitorii au locuit împreuna cu defunctul la data decesului;

b)            Sunt scutite de la taxa activele succesorale aflate în strainatate care se dobandesc de succesori din Romania, în cazul în care aceste active se valorifica si contravaloarea lor se aduce în tara.

Sunt scutite de taxa de timbru si actele notariale întocmite în vederea stabilirii calitatii de succesor si a realizarii drepturilor cuvenite în aceasta calitate, precum si cele pentru stabilirea si realizarea oricaror drepturi patrimoniale ale cetatenilor romani în strainatate (autentificari, legalizari, certificari, traduceri etc.), inclusiv taxele de dactilografiere.

Scutiri acordate de la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala


De la plata taxelor de timbru sunt scutite o serie de acte sau operatiuni:

perfectarea actelor prin care se doneaza statului sau institutiilor publice bunuri mobile sau imobile;

succesiunile vacante care revin statului si actele notariale în legatura cu schimburile intervenite între stat si particulari;

succesiunile în care statul sau institutiile publice au calitatea de mostenitori testamentari, numai pentru taxa datorata de stat;

actele si procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;

actele privind încetarea dreptului de concesiune detinut asupra locurilor de veci;

cererile si actele notariale prin care are loc iesirea din indiviziune, daca acest lucru a fost cerut de stat;

legalizarea specimenelor de semnatura ale demnitarilor în exercitarea atributiilor de serviciu;

actele întocmite în vederea valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, referitoare la ajutorul de somaj, ajutorul social, cel pentru mamele cu mai multi copii, alocatia de stat pentru copii, drepturile persoanelor cu handicap si altele.

Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.


Alte operatiuni supuse taxelor de timbru


Taxele de timbru asupra contestatiilor la impuneri

Taxele de timbru care se aplica pentru contestatii la impuneri sunt taxe procentuale. Acestea se aplica la valoarea contestata. Contestatiile persoanelor fizice si juridice adresate instantelor judecatoresti cu privire la impozite, taxe, majorari de întarziere se depun la directiile judetene ale finantelor publice si controlului financiar de stat. Taxarea se face prin aplicarea procentului de 2% la valoarea contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei, iar în cazul plangerilor adresate Ministerului Finantelor, procentul de impozitare este de 1%.

Aceste procente care se aplica pentru a afla taxa de timbru constituie o norma generala emisa de Ministerul Finantelor, ele putand sa difere în cazul în care sunt stabilite alte procente prin legile speciale ale fiecarui impozit.


Taxele pentru acte de stare civila

Pentru taxarea serviciilor de stare civila se aplica taxe fixe pentru fiecare serviciu prestat.

În cadrul operatiunilor impozabile se includ:

înregistrarea actelor de stare civila;

înregistrarea schimbarii numelui sau prenumelui;

înregistrarea, la cererea partilor, a divortului;

eliberarea duplicatelor de pe certificatele originale constatatoare a starii civile;

reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civila.

Sunt acordate si o serie de scutiri de la plata taxelor de timbru, acestea operand în cazul:

înregistrarii nasterii, casatoriei, mortii;

înscrierea mentiunilor sau înfierii;

recunoasterii si stabilirii filiatiei.

În cazul transcrierii acestor acte de stare civila încheiate în strainatate nu se aplica scutiri.


Taxele de timbru în legatura cu actele de identitate

Se aplica taxe fixe pentru acte si servicii referitoare la actele de identitate, cum ar fi:

eliberarea, preschimbarea sau viza buletinelor de identitate sau cartilor de identitate;

viza de flotant a buletinelor de identitate sau cartilor de identitate;

eliberarea sau preschimbarea carnetelor de identitate pentru cetatenii straini si persoane fara cetatenie;

viza buletinului de identitate sau a carnetului de identitate pentru cetatenii straini, ca urmare a schimbarii domiciliului;

viza de flotant pentru cetatenii straini;

viza anuala a carnetelor de identitate a cetatenilor straini si a persoanelor fara cetatenie;

eliberarea unui nou buletin de identitate sau carte de identitate, în locul celui(celei) pierdut(e) sau furat(e);

preschimbarea buletinului sau cartii de identitate;

eliberarea unui nou carnet de identitate cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie în locul celui pierdut, furat sau deteriorat.


Taxele pentru eliberarea permiselor si a altor documente

În cazul permiselor de vanatoare si pescuit, pentru eliberarea lor se aplica taxe fixe. De asemenea, taxe fixe se aplica si în cazul în care are loc înmatricularea mijloacelor de transport cu tractiune mecanica.

În cazul în care are loc înmatricularea autovehiculelor si remorcilor, precum si modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, taxa se datoreaza diferentiat.

Oficiile diplomatice si consulare straine si membrii personalului acestora sunt scutiti de la plata taxelor de timbru pentru eliberarea si viza certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, pe baza de reciprocitate.

Sunt scutite de la plata taxelor de timbru preschimbarile datorate unor împrejurari în care a intervenit forta majora sau cazul fortuit, eliberarea certificatelor de înmatriculare persoanelor invalide pentru motociclete adaptate invaliditatii lor, înmatricularea autovehiculelor cu capacitate cilindrica de pana la 98 cmc, inclusiv.Document Info


Accesari: 13862
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )