Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PROIECT DE ABSOLVIRE - EVALUAREA PROPRIETATII

economie

PROIECT DE ABSOLVIRE


EVALUAREA PROPRIETATII
Obiectiv : PROPRIETATE SITUATA IN MUNICIPIUL GALATI, str. 9 MAI nr 43 A

Beneficiar : SC SWENDRE COMPANY SRL, GALATI

Executant: Andrei Lucuta


Data inspectiei


CUPRINS

- Prezentare


- Certificarea valorii, premisele evaluarii, conditii limitative, definirea valorii,

- Constatari

-Borderou -cantitati , valori  

-Constructie independenta  

-Teren intravillan

-Imprejmuire 14

-Centralizator valori; concluzii   15

- Foto, Anexe   17

RAPORT DE EVALUAREBENEFICIAR : SC SWENDRE COMPANY SRL, Galati, reprezentata de D-l Tarui Vasile - director general

EXECUTANT : Andrei Lucuta

TEMEI LEGAL : Buletin MATRIX ROM -iun.2003, Cataloage preturi nr 120 -124 /1964, Buletine ET 8-17-46-49-57-60-90, ducumente de provenienta, autorizatii de construire si de urbaniasm, de proiectare/executie. Au fost valorificate date continute in culegerea documentara Evaluare Proprietati / dr. C. Enescu - editura Evrika 2003.

SCOPUL EVALUARII : Estimarea valorii actuale (de piata) a proprietatii (teren + cladire).

OBIECTUL EVALUARII : Propietate situata in Galati str. 9 Mai nr43 A

CURS VALUTAR : 3.3388 Lei / Euro la data 21.03.2007

2,5133 Lei/USD la data 21.03.2007

COEFICIENTI DE ACTUALIZARE

-Circ. nr 6417/ 2004 -6546,833 -DL 61/90 .

METODE DE EVALUARE : Abordarea prin cost

Abordarea prin comparatieDATA INSPECTIEI 21.03.2007, in prezenta proprietarului Tarui Vasile


A.1. CERTIFICAREA VALORII

Au fost luati in consideratie toti factorii ce pot de influienta valoarea la data examinarii acesteia; evaluatorul declara ca nu a avut si nu va avea nici un interes personal cu privire la propietatea examinata; datele referitoare la propietatea de referinta rezulta din examinarea evidentelor propietarului, datele constatate in teren, normativele , cataloagele si indrumarele tehnico - economice -metodologice sunt nominalizate in preambul.

Raportul de evaluare se conformeaza ipotezelor si conditiilor limitative la care facem referiri in text, identifica restrictiile impuse fie de propietar, fie de autor.

Valoarea estimata a propietatii este de 2.123.868 lei Aceasta valoare a fost estimata prin valorificarea selectiva a metodelor prezentate in preambul.

Raportul de evaluare este elaborat conform Codului Deontlologic al pofesiei de evaluator. Continutul raportului de evaluare este in conformitate cu legislatia in domeniu, precum si cu cataloagele de specialitate indicate in text.

Efectuarea evaluarii si onorariul nu sunt conditionate de valoarea estimata a propietatii.

PREMIZELE EVALUARII

Raportul de expertiza a fost intocmit pe baza urmatoarelor ipoteze, precum si a celor enuntate pe parcursul analizei:

- nu se asuma nici o responsabilitate cu privire la descrietrea situatiei juridice sau a considerentelor cu privire la titlul de propietate; se prezumeaza valabilitatea documentelor de propietate- propietatea putand fi vanduta;

- propietatea este evaluata ca fiind libera de sarcini;

- se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a propietatii;

-informatiile si datele prezentate de propietar se considera autentice, dar nu se da nici o garantie asupra exactitatii lor;

- toate documentatiile tehnice de referinta examinate si valorificate, se presupun a fi corecte; planurile, materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa aiba o imagine cu privire la amsamblul propietatii;

- se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau ne vizibile ale subsolului sau suprastruturii ce ar influienta negativ valoarea estimata; nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor;

- se presupune ca propietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si republicane privitoare la mediul inconjurator;

- se presupune ca toate autorizatiile, certificate si alte documente solicitate de autoritati sau organizatii /intsitutii private au fost/ pot fi reinoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile valorilor di raport;

- se presupune ca propietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice;

- se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu granitele descrise si prezentate in documentatia anexata;

Evaluatorul nu are cunostinta de existenta unor materiale periculoase care pot sa fie pe propietate; evaluatorul nu are calitatea calificarea sa detecteze asemenea materiale ce ar putea afecta valoarea propietatii, utilizarea sa; nu isi asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii si nici pentru o expertiza necesara in scopul descoperirii lor. In atare situatie, beneficarului expertizei i se recomanda, daca va fi necesar, sa angajeze un expert in acest domeniu.

A.2. CONDITII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost elaborat in urmatoarele conditii limitative:

-orice proportie din valoarea totala exprimata in acest raport intre teren si constructie este aplicabila numai pentru utilizarea luata in considerare; valorile separate pentru teren si pentru constructie nu pot fi utilizate in alt context si nici pentru alt scop decat pentru cel indicat in raport, iar in situatia ca ar fi utilizate, aceste valori nu sunt valabile ;

-detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia, nu da dreptul de a-l face public;

- orice estimare a valorii din acest raport se aplica propietatii considerate in intregime si orice divizare in drepturi partiale va aceasta evaluare;

- potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorul nu este obigat sa acorde consultanta ulterioara, sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta ar fi fost convenita in scris si prealabil;

- continutul acestui raport, atat in totalitate sau in parte, nu poate fi difuzat public, in special concluziile, ipotezele, conditiile si identitatea evaluatorului sau a colaboratorilor sai, prin publicitate, relatii publice, sau alte medii de informare, fara acceptul scris al evaluatorului;

- previziunile sau estimarile de analiza si explorare continute in acest raport sunt bazate pe conditiile pietii la data inspectiei, pe factorii anticipati pe termen scurt, ai cererii si ofertei, in conditii economice stabile.

A fost evaluat dreptul de propietate al terenului si al constructiei, asa cum rezulta din prezentarea facuta de proprietar si din documentatia studiata.

A.3. DEFINIREA VALORII

Valoarea actuala, de piata, este estimata pentru propietatea care ar fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator hotarat si un comparator hatarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adevat, prudent, independent, fara constrangeri; forma de exprimare a valorii este moneda nationala - LEU - inclusiv corectiile de actualizare / aducere "la zi" a valorilor de catalog.

Evaluatorul apreciaza ca cea mai buna utilizare a propietatii este cea actuala; cea mai buna utilizare a terenului este cea pe care sunt edificate constructive examinate, de data recenta -aceste constructii, prin atributele ce le caracterizeaza, unele nominalizate si in text, au particularitatea de a adauga valoare terenului; cea mai buna utilizare a ansamblului construit, conferita prin particularitatile constatate de expert, poate fi: locuinta, sediu de companie/ centru de afaceri, centru de tratament/agrement/odihna. Analiza acestor posibilitati virtuale favorizeaza concluzii de natura sa conduca la concluzii economice interesante ; acest aspect nu constituie obiectul raportului nostru.

A.4. DOMENIUL EVALUARII

Acest raport este destinat estimarii valorii actuale, de piata, a propietatii imobiliare pentru uzul exclusiv al propietarului ; expertul nu accepta nici o responsabilitate fata de o terta persoana in afara beneficiarului in nici o circumstanta; raportul poate fi utilizat numai in scopul pentru care a fost intocmit; el nu poate fi prezentat nici unui solicitant, indiferent de calitatea acestuia, persoana fizica sau juridica, decat cu acceptul scris si prealabil al expertului semnatar.


B. CONSTATARI


B.l. Amplasament

Propietatea este situata in intravilanul municipiului Galati, strada 9Mai, nr. 43A. Avand vecinatatile inscrise in documentele prezentate de propietar / documentele de provenienta autentificate.

Dimensiunile proprietatii si compartimentarea constructiei sunt cele prezentate in documentele autentificate, in schitele proiectului, cu detaliere in desenele prezentate in anexa la raportul de evaluare.

Compunerea propietatii:

- teren intravillan 815,81 mp- suprafata constituita prin insumarea loturilor; 330,0 mp + 368,31 mp + 117,5 mp ;

-constructie tip vila : Ac.=98 mp, Ad.=294 mp, Au.=205,8 mp

Aceste suprafete vor fi corectate, in text, prin adaugarea suprafetelor logiilor/ balcoanelor si ale mansardei amenajate ca spatiu cu destinatie de locuinta si destindere.

-constructie cu destinatie mixta, garaj autoturisme, club,
pivnita, avand Ad. = 120 mp + 20,99 mp subsol/pivnita.

- imprejmuire 108,98 m.

In calculatii vor fi incluse dotarile tehnice, racordurile la utilitati : gaze, energie ,canalizare.

Propietatea este conceputa si realizata ca un ansamblu multifunctional, complex, optim pentru odihna, agrement, locuita, sediu de firma\centru de afaceri, si/sau centru de tratament, ca unitate independenta functional si in conditii de siguranta; este dotata cu utilitatile necesare: sursa propie de apa de adancime (50 m, 400mm cu actionare comandata si anexe specifice), incalzire cu doua centrale termice (CH4) functionale independent, racorduri la reteaua locala de gaze naturale, electricitate, canalizare,, electricitate, comunicatii, cablu TV; are acces direct la cale rutiera asfaltata, beneficiaza de vecinatati civilizate, inclusiv constructii cu aspect architectonic elevat; amplsamentul este situat in zona linistita, fara amenintari de factori poluanti, preferata pentru constructii individuale - fapt ce o defineste ca o zona de interes si perspective de dezvoltare.

Propietatea beneficiaza de deschidere stradala de 19,4m (acces direct). Accesul se realizeaza prin porti metalice + grilaj de otel forjat-actionate prin comanda electrica, video interfon; accesul la constructia cu utilizare -garaj -se realizeaza direct din calea rutiera, prin oblon metalic basculant actionat cu telecomanda.

Propietatea este imprejmuita cu gard din zidarie caramida/inlocuitori si piatra de rau slefuita, pe fundatii din beton si stalpi din beton, cu protectie la umiditate/ tigla.

Constructiile componente ale propietatii au caracter de unicat, sub aspect architectural, al materialelor utilizate pentru construire si finisaje; constructia principala poate fi clasificata ca vila de lux in sensul prevederilor DCS nr 256/ 1994, al incadrarii in indicatorii continuti in Indrumarul Tehnic MATRIX ROM/F30, al catalogului 120/1964:

-organizare spatiala si compartimentari;

-finisaje si materiale folosite, executie

-dotari tehnice speciale;

-situare in amsamblul propietatii, rezervare suprafata spatiu intim si oragnizare specifica a acestuia;

-tencuieli interioare driscuite, zugraveli cu materiale lavabile + calicio-vechio; profile si scafe aplicate ;

-placaje pereti si pardoseli cu faianta si gresie de calitate superioara, placaje pardoseli si plinte din marmura finisata tip Simeria, parchet laminat, mocheta; tamplarie PVC cu insertie metalica si geam termoizolant;

-obiecte si armaturi sanitare - provenienta import;

-grupuri sanitare amenajate la fiecare nivel al constructiei,

-logii spatioase placate cu gresie si balustrade cu stalpisori din faianta de Simeria finisata;

-zidarie exterioara finisata cu praf de piatra.

Amplasarea constructiilor favorizeaza utilizarea eficienta a terenului si repartizarea unei suprafete considerabile (aproximativ 600 mp) pentru zona intima a propietatii - aceasta fiindI organizata Pentru alei pavate cu placi ornamentale, piscina, spatii verzi cu arbusti ornamentali, fantana arteziana, sistem de lumini adecvate mediului.


B.2. Date tehnice / functionale

B.2.a. Constructie tip vila de lux

Structuri constructive:

-fundatii, grinzi, stalpi, plansee -BA;

-tamplarie - exterioara / interioara PVC cu insertie metal si geam tip termopan;

-finisaje superioare;-sarpanta + astereala - cherestea rasinoase;

-invelitoare - placi MATISE - licenta Germania

-regim H P+2E+M

- constructie 10.80 m+2,80 m pod/M

-an construire 2003 U=x

-Ac 98,0 mp

Pentru evaluare se considera , prin conversie, Ad a mansardei (DL nr. 61/1990): Ad totala =294 mp

Ad/nivel +98,0 mp; \

Organizare/ compartimentari:

-parter:

-salon receptie 44,3mp
-oficiu 19,5 mp

-grup sanitar 7. mp

-spatiu odihna 13,35 mp

-coridor + centrala T 13,35 mp

-etaj I

-camera de zi 44,3 mp

-dormitor 19,5 mp

-grup sanitar 13 35 mp

-coridor pasaj scan 10,50 mp

-logii:

-a. -b. . Total

-a 10,50mp

-b 7.9 mp

-c 10.50 mp

TOTAL 28.05 mp. Acesata suprafata se recalculeaza prin conversie si se adauga la AD : 28,05 x 0,35 =9,82 mp


-etaj II

-camera de zi 44,3 mp

-spatiu odihna 19,5 mp

-grup sanitar 13,35 mp

-coridor + pasaj scari 13,35 mp

-logii a+b+c 28,05 mp/ 9,82 mp AD

-mansarda, amenajare rezultata din organizarea si redefinirea spatiului situat deasupra etajului II, compartimentat cu pereti tip rigips instalati pe retea metalica, plafonul de tip rigips, cu urmatoarea compartimentare:

-sala fitness, doua spatii (dormitoare) pentru odihna,

-corridor acees in coampartimente;

-grup sanitar; 98 mp x 0,35 =34,30 mp AD

Prin insumarea AD rezultata din conversia AC a logiilor si
mansardei, rezulta Ad luata in calculatia totala:

Ad = 394 +9,82 +9,82+34,30 = 347,94 mp


B.2.b. Constructie independenta cu utilizare mixta :


P- garaj autoturisme, E- club, S-pivnita/ depozit

-carateristici tehnice:

-fundatii- plansee - grinzi - stalpi   BA

-zidarie - caramida / inlocuitori-placaje interioare /parter/ cu piatra de rau

acoperis-sarpanta + astereala-lemn rasinoase

-invelitoare - MATISE

-tamplarie -ferestre , usi, balustrade scari trecere nivele-stejar finisat, lacuit multistrat

-usa /oblong basculant,comanda automata, cu acees din calea rutiera

-incalzire - centrala termica independenta de restul complexului-CH 4+ retea propie de instalatii de incalzire

-racord retea apa, canalizare, electricitate,

-WC

-dimensiuni/suprafete :

-10 * 60 =60 mp Ad

-parter:-destinatie - garaj + pasaje acces nivelele E-S ;

- pardoseala - placi mozaicate, turnate 55,0 mp

- zidarie placata cu piatra de rau

-WC

-luminat: electricitate

-retea incalzire

-acces - usi stejar finisate

-El

-zugraveli material lavabil

-lumini electricitete .

-retea incalzire .tamplarie stejar

-pardoseala marmura Simeria (55 mp)

-Subsol -structuri constructive BA

Au=9,35 m* 3,10 m =28,99 mp
Pentru finisarea lucrarilor de constructii au fost utilizate si materiale de calitate superioara, unele cu provenienta import:

-placaje marmura si plinte - 159 mp, la care se aduaga un numar de 175 de stalpisori din marmura, prelucrati cilindric

-plafoane rigips   290 mp

-faianta   80 mp

-gresie   103 mp

-parchet laminat   166 mp

-mocheta   66 mp

-mozaic   55 mp

Valoarea acestor materiale, cu unele exceptii, este inclusa in calculatiile aratate in borderoul de sinteza.

C. SINTEZA continand desfasuratorul materialelor de constructii si lucrarilor, calculate in lei/mp Ad, pentru vila cu regim de inaltime P+2E+M

Pentru estimarea valorilor, expertul a utilizat indicii medii cantitativi si valorici ce se aplica la mp/Ad, constructie analizata, pentru fiecare categorie de lucrari. Acesti indici se regasesc in Indrumarul Tehnic MATRIX ROM pentru evaluarea costurilor elementelor si constructiilor de locuinte.

Elementele nelocalizate in indrumar, sunt preluate din cataloagele de specialitate, cu nominalizarea fiselor de referinta

Calculatiile pentru estimarea valorii edificiului contin costul total al materialelor, inclusiv transportul pe santier, manopera totala (directa, indirecta, impozit, somaj, CAS, cota maistri ) al utilajelor + autopompelor. La aceste valori se adauga:

-cota medie cheltuieli generale 1,3

-profitul antrepenorului   o,o7

-TVA   1,19

Nu am inclus cota procentuala promoter-practicata, in medie 5 %

Pentru utilitatile si dotarile tehnice ale edificiului, am luat in calculatie si preturile de achizitie ale materialelor si echipamentelor 1a nivel superior practicate in Romania; pentru articolele provenite din import, metodologia de specialitate recomanda o majorare cu 20-30 % (F17/41)

In analiza sa, expertul are in atentie dotarile speciflce ale edificiilor de lux, respectiv parametrii de confort existenti.

Pentru materialele ce nu pot fi localizate in cataloage de preturi, s-a procedat la echivalarea lor, prin asimilare, pe baza informatiilor de piata si a celor prezentate de propietar.

In toate situatiile   au fost aplicate corectiile si actualizarile la cursul valutar BNR la data indicata de expert.

Valoarea logiilor si a mansardei este calculata cu corectia legala de 0,35 x Ad si adaugata la valoarea edificiului.

Din examinarea comparative a surselor de documentare-cataloage de specialitate, norme continute in decretele cu putere de lege enuntate in text cu datele/ indicatorii recomandati de MATRIXROM, cu aplicarea corectiilor si a coeficientilor de referinta , expertul nu a constatat diferente valorice semnificative.


D. BORDEROU continand cantitati si valori utilizate in evaluarea edificiului "Vila":

Nr. crt

Denumire lucrari

u.m.

Cost/lei mp Ad


escavatii

meumpluturi, compactari

mehidroizolatii si aferente

mpbeton armat

mebeton siraplu

mescari+ podeste din beton

ml

zidarii

meinchideri, compartimentari mp 44.825


confectii metalice

kgizolatii, protectii ultimo niv.mp 1.104.405


termoizolatii conducte

mptamplarie PVC armat

mpgeamuri termopan

mppardoseli marmura

mppardoseli parchet

mptencuieli interioare

mpzugraveli int., superioare lavabile

mpplacaje faianta

mptencuieli exteriaoare

mptrotuar beton

mptavane aplicate

mpsarpante lemn rotund

mpjgheaburi+burlane

mpstreasina infundata

mpinvelitoare+astereala

mptabacherelucarne

mpalte lucrari de constructii %put apa+anexe

leicoloane+legaturi sanitare mlpardoseli gresie

mpobiecte+armaturi sanit.

leibransamente+racorduri

lei- electric
- gaze nat.
- apa/canal
cabluri, conductori
tevi electrice

mlaparate electrice

leicentrala termica

lei

coloane+legaturi incalz

Leicorpuri incalzire

Kgalte instalatii commune

Leiorganizare, proiectare,

diverse

LeiTotal valori

LeiSe calculeaza corectiile pentru materialele provenite din import

(1,25)/mp Ad:

-gresie   421.680x0,25 105.420 lei/mp

- obiecte+armature sanitare 378.300 x 0,25 94.575 lei / mp

- faianta 992.000 x 0,25 248.000 lei /mp


- Se calculeaza cotele procentuale:

- cheltuieli generate 0,3 8.473.399

- profit antreprenor 0,07 1.977.126

-TVA   0,19 5.366.448

Total   15.816.973


- Se insumeaza cu valoarea materialelor ce nu au fost incluse in borderou:

- mocheta 66 mp x 400.000 26.400.000

- hidrofor (catalog 120/F.7) 27 lei mp Ad x 336,44 mp x 20.510,818x0,97 = 180.721.067

- tafana arteziana (cat. 120/F.7) 7.000 lei x 20.510,818 x 0,97=


- instalatii baie-masaj-jacuzzi (MATRIX ROM F 41-53) cabina si instalatie

2.835 eur x 2 x 38.693 = 219.389.310

- usa garaj basculanta, automata

3.820 eur x 38.693 = 147.807.260

- video interfon 630 eur x 38.693 = 24.376.590

- instalatie iluminat (cat. 124 F.8)

42 lei mp Ad x 336,44 mp x 20.510,818 x 0 97 = 281.132.872

Total   1.019.511.641

Aceasta suma se corecteaza cu:

- cheltuieli generate 0,3 305.853.492

- profit antreprenor 0 07 71.365.815

- TVA   0,19 193.707.212


Total   570.926.519

Total valori vila

44.061.637 lei x 347,94 mp Ad + 1.019.511.641 +570.926.519

16.921.244.137 lei 414.535.312 Se aplica corectiile pentru:

- zona seismica 8 Rht   3,24

- pentru individualizare in zona:

- zona urbana 3   -10

- mijloace de transport   3

- unitati comerciale   2

- dotari social urbane   3

- organizare spatiu   5

- orientare logii/balcoane   3

- finisaje fatade, arhitectura exterioara 5

- zona intima (peste 100 m) 10

- calitatea zonei   3

Total   27

16.414.535.312 x 1,3024+ 531.830.944   21.378.290.790

Total valori constructie vila   22.403.727.238 lei

Se corecteaza cu o,9 (ZU )

22.403 727 328x0.9   20163 354 595 lei

E. CONSTRUCTIE INDEPENDENTA cu utilizare mixta

-Ad = 2x60mp P+E DCS 256/84; A.4/T1; DL.61/90 catalog 124/F.4B

28,99 mp subsol a. P+E =120 mp Ad

Au= 120x0,7 = 84 mp

1. constructie P   1.300 lei mp Au

Au = 42 mp se aplica corectiile pentru:

- incalzire centrala proprie exclusiv echipamentul centralei termice 36 mp Ad x 120

- echipamentul centralei termice cu combustibil CH4   19 lei mp Ad (36+ 19) x 120 x20.510,818 x 0,97= 131.310 256 lei

- lipsa instalatie sanitara -26 lei

-26 x 120 = -3.120

-3.120x20.510,818x 0,97 = -62.073 939

1.300 x 42 x 6.566,833) + 131.310.256 - 62.073.939=427.785.399

427.785.399 x 0,9 =   385.006.859 lei

2. constructie E DCS 256/84/T.2

Au=42 mp

2.875 lei/mp Au x 42 x 6.566,833 x 0,97

= 769.156.732 lei Se calculeaza corectiile pentru:

lipsa instalatii sanitare3.740 + 3x1.445 = 8.075

-8.075 x 6.566,833 x 0,97 = -51.436.361


717.720.731 x0,9   = 645.948.334

3. pivnita constructie Au = 29,99 mp

= 625 lei mp

625 X 28,99 X 6.566,833 X 0,97 = 115.413.321 lei

115.413.321x0,9   103.871.989

Total valori 1 +2+3 = 385.006.859 + 645.948.334+ 103.871.989

= 1.134.827.182 Total valori constructie independent   1.134.827.182

F. TEREN1NTRAVILAN A = 815,81 mp - deschidere stradala 19,4 m

- adancime   42,05 m

Vp=kx[(A+S+G+T+E+TF+D+B+R+C+V+P)]xMxFxGsxHxGoxCrxUxZ K2=46,46

A=GL-categ.2B   ZU= 14.715 lei mp

indicatorii S, G, T, E, Tf sunt evaluate in contextul analizei

edificiului vila

D=16,7 B = 5 favorabil = 5 R = x C = 5 V = 5

P = x   Total = 31,7

M=l,25 F = 0,7 Gs = 0,96 H = x Go = 1 Cr = x

U=l

Vp/mp = 44,46 x [(14.715 + (14.715 x 31,7)] x 1,25 x 0,7 x 0,96 = 651.385,16 lei Vp t = 651.385,16 x 815,81 mp = 584.547.180 lei

G. IMPREJMU1RE; grupa2; 108,92ml DL.61/90 A.l/a.13

- unitate de referinta 395 lei = 1 mp

- constructie perimetrala proprietatii examinate; stalpi + fundatii BA, zidarie- caramida / inlocuitori + piatra slefuita

(108,92 x 2) x 395 x 6.566,833 x 0,97 x 0,9 = 493.292.985

H. CENTRALIZATOR VALORI

- Constructie vila   20.163 524.595

- Constructie independenta 1.134.827.182

- Teren intravillan   584.547.180

- Imprejmuire   493.292.985

Total general proprietate 22J76.021.942 .lei

Intrucat constructiile existente ce au constituit obiectul analizei au fost finalizate si date in folosinta integral in luna august 2003, se propune a se accepta ca valoarea sus aratata sa fie considerate valoare actuala, de piata. Aceasta propunere este sustinuta si de corectiile de individualizare utilizate in calcul precum si de coeficientii valorificati in analiza. I. CONCLUZII

1. Valoarea actuala, de piata a proprietatii este 22.376.021.942 lei

Aceasta valoare este estimata la data aratata in raport; ea poate fi modificata functie de corelatia cerere / oferta existenta la un moment -dat pe piata locala a bunurilor similare.

3. Datele continute in raport se fundamenteaza pe constatarile in teren, datele tehnico-economice din evidentele propietarului, pe datele prezentate de propietar.

4. Cea mai buna utilizare a terenului in situatia ca este ocupat de constructiile analizate in raport-este cea actuala; cea mai buna utilizare a -in present si in perspective o poate constitui; locuinta, sediu companie, centra de odihna-agrment-tratament

5.Analizele ef actuate, opiniile, concluziile continute in raport sunt valabile numai in corespondenmta cu ipfotezele si conditiile limitative aratate, fund analize, opinii si concluziiprofesionale obiective si personale ale evaluatorului.21.03.2007   Expert Andrei Lucuta


Document Info


Accesari: 4534
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )