Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
TEHNICA INITIERII, DERULARII SI ANALIZA EFICIENTEI AFACERILOR ECONOMICE IN LEASING

economie


TEHNICA INIŢIERII, DERULĂRII sI ANALIZA    EFICIENŢEI AFACERILOR ECONOMICE IN LEASING

2.1. Etapele unei afaceri de leasingEtapele initierii si derularii unei tranzactii de leasing sunt urmatoarele[1]:

a)       cercetarea pietelor externe si desfasurarea unei activitati promotionale prin forme adecvate. Promovarea leasingului presupune o atenta cercetare a cererii potentiale a pietei, precum si o reclama comerciala adecvata, care sa puna în mod convingator în evidenta avantajele acestei tehnici comerciale. Ca atare, sunt necesare programe de marketing promotional, care sa tina seama atât de specificul mecanismului de leasing, cât si de faptul ca acesta este înca relativ putin cuno 24124y2411y scut pe diferite piete. Operatiunile de leasing presupun, asa cum s-a aratat, un risc superior pentru furnizorii - producatori si pentru societatile de leasing. Este deci necesar ca, înainte de declansarea operatiunii, sa fie riguros cercetat clientul, capacitatea sa tehnica, probitatea morala, deoarece acestuia i se dau în folosinta bunuri de valori ridicate, uneori de zeci de milioane de dolari, care raman în proprietatea si pe riscul furnizorului.

Cererea de oferta prin leasing cuprinde date cu privire la: identitatea societatii; marfa care urmeaza sa faca obiectul închirierii; furnizorii de la care prefera sa obtina marfurile respective; pretul acestora (fara taxe); termenul de livrare; reglementari cu furnizorii privind modul de folosire a utilajului; durata de amortizare; daca constructile sunt proprietatea societatii, daca sunt ipotecate; bilanturile, contul de profit si pierderi pe ultimele doua-trei exercitii financiare, etc.

Societatea de leasing examineaza cererea clientului si, daca este de acord cu operatiunea comerciala respectiva, remite acestuia un contract prealabil care cuprinde angajamentul societatii de leasing de a "utiliza în folosul ." sau optiunea unilaterala acordata de furnizor chiriasului cu privire la utilajul ales si promisiunea de a da cu chirie bunul respectiv.
Tabelul nr. 3.1.

Operatiunea

Furnizorul

Societatea de leasing

Utilizatorul

1. Operatiuni premergatoare

- trimite factura proforma;

- cere trimiterea catre client a facturii proforma;

- întocmeste si trimite propunerea de închiriere;

examineaza cererea de închiriere;

- raspunde viitorului chirias;

- stabileste comanda.

- accepta propunerea ;   

- trimite cererea de inchiriere impreuna cu bilantul contabil pe ultimele trei exercitii;

- accepta comanda de echipament.

2. Comandarea echipamentului

- confirma primirea comenzii;   

- solicita un eventual avans;   

- trimite comanda ferma la furnizor;

- remite avansul furnizorului

- returneaza comanda împreuna cu avansul solicitat.

3. Livrarea si decontarea echipamentului

- livreaza echipamentul;

- emite factura;

- plateste contravaloarea echipamentului;

- factureaza avansul primit.

- confirma primirea echipamentului;

- plateste ratele de chirie si avansul;

- are tripla optiune la scadenta.

4. Lichidarea operatiunii


- satisface optiunea utilizatorului.

- prelungire contract la o chirie inferioara;

- cumparare de echipament la o valoare reziduala;

- restituire echipament catre societatea de leasing.

Sursa Al. Puiu, Management International vol.II, 19992.2 Analiza eficientei leasingului


Eficienta economica a leasingului trebuie apreciata atât prin prisma beneficiarului, cât si a societataii de leasing si a producatorului. Analiza eficientei leasingului constituie o activitate care trebuie sa se desfasoare în toate etapele operatiunii.

Pentru societatea de leasing, eficienta rezulta din încasarea chiriilor de leasing, care au un nivel ridicat, justificat în mare parte de riscurile pe care le comporta aceste operatiuni.

Pentru beneficiar, determinarea eficientei operatiunii de leasing este o activitate absolut necesara în vederea fundamentarii deciziei în politica de investitii, a optiunii catre leasing, si se face, de regula, prin comparatie cu alte operatiuni, ca de exemplu: cumpararea cash sau pe credit. În conditiile dificultatilor mari în procurare si a lipsei de capital, leasingul apare ca alternativa cea mai potrivita pentru utilizatorii-beneficiari.

De asemenea, recurgerea la leasing poate genera o serie de efecte pozitive, cum ar fi:

f)        obtinere de know-how aferent exploatarii optime a unor masini, echipamente sau instalatii moderne;

g)      pregatirea personalului si ridicarea nivelului de calificare fara cheltuieli suplimentare;

h)      scurtarea perioadei de executie a unor operatiuni si realizarea lor la un nivel calitativ superior;

i)         îmbunatatirea organizarii proceselor economice si cresterea gradului de integrare a productiei.

În cuantificarea cât mai exacta a rentabilitatii leasingului, este necesar sa fie luati în considerare o serie de factori cum ar fi: perioada de închiriere, esalonarea ratelor de leasing calculate pe diferite etape ale acestuia, facilitati fiscale de care se bucura circulatia internationala a marfurilor prin leasing în comparatie cu cea prin vânzare-cumparare, etc.

Având în vedere ca în determinarea rentabilitatii operatiunii se face apel la valoare, este necesar de precizat, pentru fiecare, limitele acestei marimi. Pentru marfa propriu-zisa, valoarea este practic data de costul producerii ei. Pentru serviciul de creditare, valoarea este formata din: totalitatea cheltuielilor pe care le efectueaza creditorul pentru realizarea operatiunii de credit (cuantumul dobanzilor, cuantumul asigurarii creditului). Aceste cheltuieli sunt recuperate tocmai prin diferenta dintre pretul de vânzare în conditii de plata imediata si prin cuantumul dobanzilor platite în contul creditului comercial de catre beneficiarul acestuia[3].2.3 Mecanismul tranzactiei de leasingÎn sinteza, o afacere economica de leasing are urmatorul mecanism de derulare :

Operatiunea de leasing este initiata, de regula, de firma utilizatoare care se adreseaza societatii de leasing cu o cerere de oferta sau uneori, initiativa poate apartine chiar societatii de leasing prin timitere de oferte ;

Societatea de leasing comunica utilizatorului ca cererea de oferta este acceptata ;

Lansarea comenzi si încheierea contractului de vânzare-cumparare între societatea de leasing si producatorul bunului solicitat . În acest proces se poate implica si viitorul utilizator, în sensul ca agreeaza produsul ;

Încheierea contractului de leasing între utilizator (beneficiar) si societatea de leasing (finantatorul - proprietar) ;

Finantatorul plateste contravaloarea echipamentului ;

Societatea de leasing (finantatoare), pune la dispozitia beneficiarului echipamentul pentru ca acesta, verificându-l, sa se asigure ca într-adevar corespunde solicitarii sale ;

Contractul de leasing începe sa se deruleze, beneficiarul urmând sa plateasca societatii de leasing taxa în rate ;

La sfârsitul contractului, asa cum am mai mentionat, utilizatorul are dreptul la tripla optiune, putând opta pentru : reînnoirea contractului, cumpararea echipamentului sau înapoierea lui ca urmare a expiratii contractului de leasing .
  Mecanismul afacerii de leasing . Shema nr.4
Sursa: Tabloul nr. 7.3 din : Al.Puiu" Managementt International" Vol.2, Ed. Indep. Ec. Pitesti , 2003

 În concluzie, leasingul este, în conditiile în care este practicat prin societati de leasing sau alti intermediari, o operatiune triunghiulara care implica trei parteneri cu interese complementare, câstigul urmarit de una dintre parti, depinzând de comportamentul celorlalte doua. Recurgerea la leasing poate genera o serie de efecte pozitive cum ar fi :

Obtinerea de know-kow aferent exploatarii optime a bunurilor achizitionate în acest sistem ;

Pregatirea personalului si ridicarea nivelului de calificare fara a face cheltuieli suplimentare ;

Scurtarea perioadei de executie a unor operatiuni si realizarea la un nivel calitativ superior ;

Îmbunatatirea organizarii proceselor economice si cresterea gradului de integrare a productiei;


2.4 Aspecte financiare ale operatiunii de leasing


Factorii principali de care trebuie sa se tina cont sunt:

efortul financiar din partea celui care da cu chirie;

castigurile suplimentare peste pretul net de export pe care trebuie sa le realizeze societatea de leasing;

capitalul circulant ramas la dispozitia chiriasului este mult mai mare în cazul procurarii utilajului prin leasing;

totalitatea costurilor unei operatiuni pentru masini utilizate de chiriasi pana la amortizarea lor totala, în cele mai multe cazuri este numai cu putin mai mare fata de solutia folosirii creditului bancar;

costul închirierii depinde de dobanzile la capitalul echivalent costului utilajului, ratele de amortizare, termenul de amortizare, durata de utilizare intensiva a utilajului respectiv;

cuantumul ratelor depinde de: durata închirierii, tipul (vechimea) utilajului, nivelul dobanzilor la capital, în functie de dobânda anuala a capitalului;

uzura morala a masinilor. În scopul închirierii, firmele de leasing au în vedere: viata tehnica si viata economica ce coincide în tarile dezvoltate cu perioada de amortizare denumita si perioada primara.

Diferenta între perioada primara si viata tehnica (timpul în care o masina poate fi mentinuta în functiune prin întretinere si reparatii), se numeste perioada secundara. Chiria pentru perioada primara se plateste saptamânal, lunar, trimestrial sau anual, în timp ce chiria pentru perioada secundara, de obicei foarte scurta, se stabileste ca o suma nominala platibila anual.

În timpul perioadei primare, contractul de leasing nu poate fi denuntat în vederea rezilierii. În schimb, în timpul perioadei secundare contractul poate fi reziliat oricând, cu un preaviz conform cu prevederile contractuale.[4]2.5 Modul de calcul al taxei (chiriei) de leasingTaxa de leasing este, de regula, fixata ca o suma constanta ce trebuie platita semestrial, trimestrial sau lunar de catre beneficiar. În    Franta, de, exemplu este raspândita practicarea platii unei chirii variabile.

Calculul taxei care trebuie platita de utilizator se face luând în calcul    conditiile de piata, riscurile care pot interveni pe perioada închirierii de baza, posibilitatea ca ulterior bunul sa mai poata fi închiriat si unui alt beneficiar/ locatar. Plata chiriei poate fi fixata în mod anticipat,la începutul sau la sfârsitul perioadei de închiriere. Societatea de leasing stabileste ca trebuie sa se plateasca cu anticipatie un numar de rate la încheierea contractului si,de aceea, varsamintele efectuate de locatar vor înceta mai înainte cu un interval de timp echivalent cu perioada pentru care s-a facut anticipat plata.A. Etapele stabilirii ratei de leasing

Metodele de calcul a chiriei difera de la o forma de leasing la alta, de la o societate de leasing la alta, parcurgându-se urmatoarele etape :

-se determina pretul real de achizitie al bunului, la care se adauga cheltuielile aferente;

-se calculeaza comisionul societatii de leasing, care va depinde atât de pretul bunului cât si de cheltuieslile generale ale societatii. În general acesta variaza între 3% si 25% .

-stabilirea cotelor procentuale de amortizare a echipamentului care prin aplicarea la cheltuielile de capital si însumate, asigura recuperarea uzurii fizice a bunului:

-aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor de capital,a factorilor care cuantifica serviciile de creditare sau ajutorul financiar pe care îl acorda societatea de leasing clientului, factor denumit "rata taxei marginale"


Etapele stabilirii ratei de leasing. Schema nr.5


Sursa: Tabloul nr 7.2 din :Al.Puiu, Management International, Vol.2, Ed.Indep.Ec.Pitesti, 2003


B Bonificatii de leasing (royalities)Conform IAS 17, 'Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, în mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi, sau nu, transferat, în cele din urma. IAS furnizeaza unele exemple de indicatii care pot sugera clasificarea unui leasing ca fiind leasing financiar.

Normele contabile internationale (IAS 17) si cele britanice (SSAP 21) considera ca separarea celor doua categorii de bunuri trebuie sa se faca respectând urmatorul principiu de baza: daca locatarul (utilizatorul) îsi asuma toate riscurile si dobândeste posibilitatea de a-si însusi toate avantajele rezultate din utilizarea bunurilor, atunci contractul este de leasing financiar. Riscurile includ pierderile care rezulta din subutilizarea capacitatilor sau din uzura morala tehnologica. Pierderile pot rezulta si din variatiile rentabilitatii datorate evolutiei conjucturii economice. Avantajele pot sa fie reprezentate de speranta unei exploatari rentabile pe durata de viata economica a activului si a unui câstig care rezulta dintr-o apreciere (crestere) a valorii sale sau dintr-o realizare a unei valori reziduale.

Norma contabila americana (SFAS 13) precizeaza ca un contract de închiriere este leasing financiar daca, la începutul duratei sale, satisface cel putin, unul dintre urmatoarele criterii:

se precizeaza în contract ca, la sfârsitul duratei sale, se transfera locatarului proprietea bunului;

contractul cuprinde o optiune de cumparare a bunului la un pret avantajos;

durata contractului este egala cu cel putin 75% din durata de viata economica a bunului;

valoarea actuala a redeventelor prezente în contract este egala sau depaseste 90% din valoarea reala a bunului. Pentru actualizarea redeventelor se poate folosi rata dobânzii la care s-ar fi putut contracta un credit necesar pentru achizitia bunului.

Norma româneasca: leasingul financiar este operatiunea care îndeplineste una sau mai multe din urmatoarele conditii:

riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului în momentul încheierii contractului de leasing;

partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera dreptul de proprietate asupra bunului;

utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare sau de piata pe care aceasta o are la data la care operatiunea este exprimata;

perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normala de utilizare a bunului, chiar daca în final dreptul de proprietate nu este transferat.

Leasingul operational este operatiunea de leasing care nu îndeplineste nici una dintre conditiile enumerate mai sus. Prin urmare, un contract de leasing operational trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului numai dupa ce se încheie contractul de vânzare-cumparare si se transfera dreptul de proprietate;

contractul nu prevede expres ca la expirarea contractului se transfera dreptul de proprietate asupra bunului, ci prevede dreptul de optiune;

în cazul în care utilizatorul opteaza pentru cumpararea bunului, suma pe care urmeaza sa o achite trebuie sa fie minimum 50% din valoarea de intrare sau de piata pe care acesta o are la data la care optiunea este exprimata;

perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera maxim 65% din durata normala de utilizare a bunului. Daca perioada de leasing depaseste ľ din perioada normala, indiferent de faptul ca în final dreptul de proprietate nu este transferat, ci bunul se restituie, avem de a face cu un contract de leasing financiar.

Leasingul imobiliar Prin Ordonanta Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale s-a permis societatilor comerciale la care statul este actionar sa încheie contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, în conditiile stabilite prin norme metodologice emise în aplicarea acesteia.

Distinctia dintre calculul ratei de leasing financiar si calculul de leasing operational :

1. modalitati diferite de calcul a ratei de leasing :

rata de leasing financiar :

- cota parte din valoarea de intrare a bunului + dobânda de leasing.

Valoarea de intrare a bunului este egala cu valoarea la care acesta a fost dobândit de finantator, adica tocmai costul de achizitie.

Dobânda de leasing perceputa trebuie sa reprezinte rata medie a dobânzii bancare pe piata româneasca- ceea ce deranjeaza pe finantatori fiindca limiteaza posibilitatea de a manipula dobânda perceputa.

rata de leasing operational :

- cota de amortizare calculata conform normelor legale în vigoare + un beneficiu stabilit de parti.

Facturarea unei astfel de rate de leasing implica o transparenta a tranzactiei.

2. mecanisme diferite de înregistrare în contabilitate :

în cazul leasingului financiar :

Operatiunea este tratata ca o achizitie de mijloace fixe, bunuri ce fac obiectul contractului înregistrânde-se în evidenta locatarului.

Calculul si evidenta amortizarii bunului se face de catre utilizator. Aceasta este obligatia totodata sa-si înscrie în pasiv o datorie de marime egala cu valoarea de intrare a bunului + întreaga dobânda aferenta. Aceasta se reduce pe masura ce sunt platite ratele.

Cheltuielile deductibile sunt cele care reprezinta amortizrea bunului precum si cele cu dobânda facturata în cadrul ratei de leasing.

Înregistrari contabile :

- în cazul leasingului operational

Bunul ce face obiectul contractului ramâne în evidenta locatorului, calculul si evidenta amortizarii facându-se la nivelul acestuia.

Platile de leasing sunt recunoscute drept cheltuieli în contul de profit si pierdere. Rata de leasing este integral deductibila la nivelul utilizatorului.

Pe plan international, leasingul operational are acelasi tratament contabil ca si cel prevazut de normele românesti actuale. Pentru leasingul financiar însa, practicile sunt diferite, dupa precum predomina orientarea catre proprietatea economica sau proprietatea juridica.

Astfel pot fi identificate trei variante de înregistrare în conturile individuale:

a)         bunurile care fac obiectul contractului de leasing financiar sunt înregistrate în bilantul utilizatorului la imobilizari corporale. Astfel calculul si evidentierea amortizarii bunului se face de catre utilizator.

b)        Bunurile care fac obiectul contractului de leasing nu se înregistreaza în bilant, ramânând în evidenta finantatorului, urmând acelasi tratament ca la leasingul operational;

c)        În bilant se înregistreaza dreptul de a folosi aceste bunuri, ca un element de imobilizari necorporale .

În situatia în care locatarul si locatorul se afla localizati în tari în care conceptiile despre proprietate sunt diferite, exista posibilitatea ca amortizarea sa fie înregistrata de doua ori: o data la locator, situat într-o tara precum Italia, Spania, unde bunul dat cu chirie ramâne înregistrat în contabilitatea celuilalt care îl detine de drept, si a doua oara, la locatar, situat într-o tara în care predomina conceptul de proprietate economica, bunul fiind înregistrat în bilant în virtutea faptului ca este folosit în mod efectiv pentru desfasurarea activitatii de exploatare.

Suntem astfel, într-o situatie de înregistrare a unei deprecieri duble numita double dip care apare ori de câte ori un contract interpretat din punct de vedere juridic într-o tara si, din punct de vedere economic, în alta. Atunci când acest contract este unul de leasing financiar, el permite exportul avantajelor fiscale legate de proprietate sub forma unor rate de leasing mai reduse. Schema poate fi extinsa incluzând un numar mai mare de verigi intermediare, care sa permita înregistrarea amortizarii de trei sau de mai multe ori, redeventele diminuându-se corespunzator. În aceste conditii, în montajele de leasing financiar, se folosesc adeseori interfate situate într-o tara care se recunoaste proprietatea si care poseda si o retea de conventii fiscale favorabile.
Al. Puiu, "Initierea si derularea tranzactiilor de leasing, Revista Tribuna Economica, nr.41/1996


Al.Puiu, Management International vol.II, 1999, pag.529


Dan Voiculescu, M.Coras, op.cit.pag. 77

Al.Puiu,"Contractarea în tranzactiile de leasing" , Tribuna Economica, nr.39/1996


Al.Puiu, op.cit, pag.526

Dan Voiculescu, M. Coras, "Leasing-teorie si practic`", Bucuresti, 1985, pag. 58-59


Document Info


Accesari: 5149
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )