Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ANALIZA FITOTEHNICA A CULTURILOR IN EXPLOATATIE AGRICOLA

agricultura
ANALIZA FITOTEHNICA A CULTURILOR IN EXPLOATATIE AGRICOLA

I.ELEMENTE GENERALE

- Istoricul exploatatiei

- Statutul juridic al exploatatiei

-Conditiile in care s-a infiintat exploatatia

-Numarul de propr 353i89d ietari si/sau asociati

-Pprofesia si virsta conducatorului

S.C. Horticola Dunarea S.A are sediul social in Comuna Vadeni Judetul Braila intr-un spatiu inchiriat de la SC Agrom Import-Export SRL Vadeni.

Este inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/265/1991 ,cod fiscal R 3105028, cont RO80CARP009000018927RO01deschis la Banca Comerciala Carpatica,Sucursala Braila,telefon 618306,fax 618307 si este reprezentata legal de OZKAN MEHMET FURKAN - Administrator de origine turca ce are 28 ani ,de profesie geolog; este si actionar.

Forma de proprietate :PRIVAT 100%.

Vechiul sediu social al SC Horticola Dunarea SA ce se afla amplasat pe Calea Galati nr.374 este inchis intrucit nu dispunea de foarte multe spatii de depozitare ,iar spatiile existente necesitau foarte multe reparatii .Afost trecut in conservare.

In temeiul Legii 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului ,a Normelor Metodologice aprobate prin HG 626/2001 s-a incheiat contractul de vinzare cumparare de actiuni nr.37/30.11.2001 intre salariatii din SC Horticola Dunarea SA organizati in Asociatia Salariatilor Dunagrirom si Agentia Domeniilor Statului Bucuresti.

Societatea are un numar de 21 actionari :o persoana juridica si 20 persoane fizice romane si straine.

II SITUATIA GEOGRAFICA

a)    Amplasarea geografica (includeti locatia in una din zonele agricole din Romania)

b)    Formele de relief prezente

c)     Temperatura medie anuala

d)    Potentialul termic al zonei(suma gradelor de temperature)

e)     Resursele hidrice(media precipitatiilor)

f)      Frecventa accidentelor climatice(grindina,inghet,inundatii)in ultimii 3 ani.

g)    Perioade secetoase dupa anul 2000

h)    Tipul predominant de sol

Acest teren aflat in administrarea societatii se afla amplasat in incinta indiguita Braila-Dunare-Siret ,a fost teren scos de sub luciu de apa cauzat de deversarea Dunaarii si Siretului in fiecare primavara si in perioadele cu precipitatii mari,pinza freatica ridicindu-se uneori pina la cca.2 metri fata de suprafata solului,iar apoi prin evaporarea apei a condus la aparitia unor procese de saraturare in principal pe zonele depresionare.

Din aceasta cauza incepind cu anul 1949 a inceput indiguirea si desecarea partiala precum si altor lucrari de imbunatatiri funciare,astfel incit GAS Dunarea(actual SC Horticola Dunarea SA)sa produca legume.

In urma inundatiilor din anul 1970 cauzata de ruperea digului de pe Siret in zona Cotu Mihalea intreaga incinta a fost umpluta cu apa la nivel de 2-4 m inaltime distrugind toate amenajarile de irigatii,desecari si sedii de ferma.

Urmare acestor calamitati in perioada 1971-1972 s-a reproiectat si inaltat digul de pe Siret,s-a refacut si s-au indesit canalele de desecare precum si refacerea sistemului de irigat cu conducte ingropate.

Prin efortul unei tari in curs de consolidare si aportul mai multor generatii de oameni de stiinta(Saligny,Antipa,Gheorghe Ionescu-Sisesti,etc.)al unei armate de cercetatori ,proiectanti si constructori,s-au indiguit si pus in valoare 430.000 ha terenuri inundabile la Dunare,in care era endemica pentru om malaria si care care constituiau focare de invazie a lacustelor si omizilor migratoare,ale bolilor criptogamice pentru culturile agricole din zonele invecinate si chiar mai departate.

In acest fel, acest teren ce face parte din Lunca Dunarii romaneasca, a fost redat agriculturii.

Incinta indiguita Braila-Dunare-Siret,in suprafata de 5.331 ha,este situata in extremitatea de nord-est a Cimpiei Romane,in aval de orasul Braila,la confluenta Siretului cu Dunarea.La sud este dominata de Terasa Brailei,cu 15-20 m diferenta de nivel,la est este marginita de Dunare si la nord de Siret;in partea vestica limita o formeaza rambleul caii ferate Braila-Galati,dig de compartimentare fata de incinta Latinu-Vadeni din Lunca Siretului.

Terenul incintei are cotele cuprinse intre 2,8 si 7,5 m,dar mai frecvent peste 3,5 m,cota medie este de 4,32 m.Incinta este denivelata de numeroase zone depresionare inchise fara scurgere naturala.Inclinarea terenului este in general pe directia vest-est.

Incinta Braila-Dunare-Siret are temperatura medie multianuala a aerului de 11 gr.C iar temperaturile medii lunare intre -2,4 gr.C in luna ianuarie si 23,3 gr.C in luna iulie Temperaturile medii pe anotimpuri sint:iarna -0,9 gr.C,primavera 11,1 gr.C,vara 22,2 gr.C si toamna 9 gr. C. Durata medie a intervalului fara inghet este de 215 zile.

Cantitatea medie de precipitatii este cuprinsa intre 426 mm la Galati si 440 mm la Braila Precipitatiile sint repartizate neuniform in decursul anului ceea ce determina frecvente perioade de seceta cu o durata de 10-20 zile,sau chiar mai multe luni fara precipitatii.

Litologia: Pina la adincimea de 2 m se intilnesc straturi argiloase cenusii cu intercalatii de nisip;intre 2 si 4 m. argile cafenii;sub 20 m. straturi de nisipuri fine imbibate cu apa;spre Dunare si Siret creste frecventa fractiunilor mai grosiere,luto-nisipoase si lutoase.

Solurile s-au format in conditiile specifice reliefului de lunca, periodic inundata.

Prin imbunatatirea retelei de desecare ca densitate,adincime si mod de evacuare a apei,prin introducerea drenajului subteran cu tuburi in solurile cu exces de apa si saruri,prin perfectionarea sistemului de irigatie si sporirea randamentului sau,tendinta de mineralizare a apei freatice si de salinizare a solurilor in primele etape(inainte de 1973) a fost oprita.In prezent procesul ameliorativ al solurilor din incinta este favorabil si s-a intensificat .

Perioadele secetoase dupa anul 2000 au fost 2006 si 2007 iar anul 2004 si 2005 desi am avut exces de umiditate prin ploi torentiale cu 200 l/m.p si s-au produs inundatii pe zone intinse totusi anii s-au caracterizat ca fiind secetosi.

In ultimii 10 ani in zona noastra frecventa grindinei a fost nesemnificativa,rara de mici dimensiuni fara a produce mari pagube .

III Caracteristici ale fondului funciar(2007)

a)Repartizarea suprafetei agricole dupa destinatie si statutul juridic

Tabelul I

Destinatia

Suprafata

ARENDA

SC Horticola Dunarea SA

Ha.

%

Ha.

%

Arabil

1066,19

1066,19

100

1066,19

100

Vii

Pomi

Pajisti permanente

Total teren agricol

1066,19

1066,19

100

1066,19

100

Neagricol

6,59

6,59

100

6,59

100

Drumuri

49,01

49,01

100

49,01

100

Paduri

8,25

8,25

100

8,25

100

Total teren neagricol

63,85

63,85

100

63,85

100

Amenajari ptr.irigatii

1066,19

1066,19

100

b) Solul Tabelul nr.2

Nr.

Crt.

Sola

Suprafata

ha

Tipul de

sol

Textura

Structura

PH

FOSFOR

POTASIU

1

A2

150

Aluvial molic

Fina

Argilolutoasa

7.21

72

200

2

A14

145

Aluvial gleizat moderat

Fina

Argiloasa

8.40

36.3

200

3

A18

160

Aluvial molic gleizat

Fina

Argiloasa

7.6

20

200

4

A19

155

Aluvial gleizat moderat

Fina

Argiloasa

7.20

65

200

5

A34

167

Aluvial molic gleizat

Fina

Argiloasa

8.20

36

200

6

A45

180

Aluvial molic gleizat

Fina

Argiloasa

7.80

27

200

7

A25

109.16

Aluvial gleizat moderat

fina

Agrgiloasa

8.40

75

200

c)Fertilitatea solurilor ,apreciere generala dupa tabelul 2:

- foarte slaba clasa V = 244 ha

- slaba clasa IV = 695 ha

- mijlocie clasa III = 127 ha

d) Tabelul 3 : Amenajari de irigatii existente

- Sistemul de irigatii din care face parte:

Sistemul face parte din ANIF Sucursala Arges-Ialomita Siret- Unitatea de Administrare Braila Nord 09-1

Cultura irigata

Suprafata(ha)

Perioada

Metoda si instalatia folosita

Rapita

240

01.10-15.10

Instal Bauer

Griu

310

01.05-01.06

Instal Bauer

Soia

516,19

01.05-01.09

Instal Bauer

Total irigat 2007

1.066,19

Pondere din suprafata

amenajata

100%

IV Productia vegetala (2007)

a)Tabelul 4 Suprafata cultivate si destinatia productiei

b)Tabelul 5:Productia medie pe culturi:

Nr.

crt

CULTURA

Suprafata

ha

Prod.medie

Kg/ha

Prod.totala

To.

Pretul mediu

de vinzare

Lei/kg

1.

Griu

310

3.554

1.102

0,7

2.

Rapita

240

2.884

525

0,9

3.

Soia

516,19

1.190

614

1,2

Total

1.066,19

V.Itinerarii tehnice (2007)

a)tabelul 6:Lucrarile solului

Cultura

Lucrarea

ha

Suprafata executata

Agregatul

folosit

Perioada

Executant

Toamna ha

Primavara

Rapita

scarificat

240

Scarificator

Claas

15.08-10.09

SC H.D.SA

preg.teren

240

freza

10.09-20.09

semanat

240

Semanatoare

Claas

10.09-20.09

fertilizat

240

MA 3,5

20.02-10.03

erbicidat

240

elicopter

15.04-15.05

recoltat

240

Combina

20.06-05.07

Griu

arat

310

Tractor Claas

15.09-10.10

fertilizat

310

Tract.Claas

15.09-10.10

Preg.teren

310

Tract Claas

15.09-10.10

Semanat

310

Seman.Claas

20.09-30.10

Fertilizat

310

MA 3,5

15.03-25.03

Erbicidat

310

Elicopter

25.05-05.05

recoltat

310

Combina

25.06-25.07

Soia

Arat

516,19

Tractor Claas

10.10-01.12

Preg.teren

516,19

Tractor Claas

15.04-10.05

semanat

516,19

SPC-8

20.04-15.05

erbicidat

516,19

MET-israeliea

10.05-20.05

Prasit mec

516,19

prasitoare

10.05-20.05

recoltat

516,19

Comb.New H

20.08-01.10

b)Tabelul 7:Aplicarea ingrasamintelor minerale

Cultura

Suprafata

ha

Produsul

folosit

Doza folosita

s.a kg/ha

Momentul

aplicarii

Modul de

administrare

Griu

310

Basfolial

3 kg/ha

vegetatie

MET israeliana

c) ingrasaminte organice

Doza: ..tone/ha Suprafata ingrasata(ha)

Societatea nu a folosit ingrasaminte organice .

d)Amendamente:

Tipul:Ingrasaminte complexe :20.20.0 , azot

Doza:20 20 0 = 150 kg/HA; substanta bruta

Suprafata amendata = 310 ha

Azot = 100 kg/ha substanta bruta

e)Tabelul 8:Soiuri si hibrizi cultivate

Specia

cultivata

Soiul/hibridul

cultivat

Locul de

producere

Categoria

biologica

Calitatea semintelor

P %

G %

MMB(g)

Rapita

Soi ORKAN

Romania

C

99,8

88

3,8

SoiVALESCA

Romania

C

99,7

92

3,9

Hibrid Finess

Germania

Hibrid

99,9

93

4,3

PLENTLY

Romania

C

99,8

95

3,3

Griu

Soi Dropia

INCD Fundulea

Baza

99,7

98

48,2

Soi Boema

INCD Fundulea

Baza

99,7

95

41,8

Alex

Horticola Dunare

C 1

99,75

98

40,2

Soia

DECABIG

Monsanta

C 2

99,6

97

177,3

PRSIMIO

Pioner

C

98

99

183,42

TRIUMF

INCD Fundulea

Baza

99,6

82

127,8

f)Tabelul 9:Semanatul

Cultura

Soiul/

hibrid

Densitate

La seman

b.g/mp

Norma de

Saminta

Kg/ha

Densitate

la recoltar

pl/mp

Perioada

Semanatu

lui

Adincimea

cm

Executat

de

Griu

Boema

500

242

600

20.09-30.09

4

HDB

Dropia

500

246

600

20.09-30.09

4

Alex C1

600

246

600

20.09-30.09

3

Rapita

ORKAN

60-80

6,3

10.09-20.09

3

Valesca

60-80

6,4

10.09-20.09

4

Fines

60-80

6,3

10.09.20.09

4

Plantly

60-80

6,3

10.09-20.09

4

Soia

Decabig

55-60

80

20.04-15.05

7

PR 91 MIO

55-60

80

20.04-15.05

6

Triumf

55-60

95

20.04-15.05

6

g)Tabelul 10.Combaterea chimica a buruienilor

Cultura

Erbicidul

Doza kg/ha

Periada administrarii

Agregatul folosit

Executat de (unitatea)

Grau

Mustang

0.6

15.03.-15.04

MET

Horticola

Artea

0.2

15.03.-15.04

Soia

Basagram

1

15.05-30.05

Glifosat

1.5

15.04-30.05

Rapita

Caramba

1.1

15.03-15.04

h)Tabelul 11.Prasitul mecanic si manual

Cultura

Suprafata

(ha)

Numarul prasilelor

Agregatul utilizat

Executat de:

(unitatea)

Mecanic

Manual

Soia

Prasitor

SC HDB SA

i)Tabelul 12.Protectia fitosanitara-metode chimice

Cultura

Suprafata

Boli si daunatori

Produsul

Doza l,

kg/ha)

Perioada aplicari

Agregatul

Folosit

Executant

Rapita

Karate

MET

Grau

Goldazim

Soia

Torqu

Omite

Fury

k) Tabelul 13.Recoltarea

Nr

crt

Cultura

Suprafata

ha

Recoltat ha

Agregate

folosite

Perioada

recoltarii

Executat

De:

Mecanic

Manual

1

Griu

310

310

New Holand,SEMA

25.06-25.07

HDB

2.

Rapita

240

240

New Holand

20.06-05.07

HDB

3.

Soia

516,19

516,19

New Holand

20.08-01.10

HDB

VI.Particularitati (2007)

Numarul de angajati : 30

tractoare disponibile :<65 CP: 2 65 CP: 4 >65CP 1

Masini agricole existente: pluguri 5; discuri 5 ; combinatoaare 4; cultivatoare 2; semanaatori SPC 4 ; SUP 4; masini de erbiicidat 2; maasini de recoltat 2; etc

Cladiri si depozzite existente; societatea are spatii de depozitare suficiente

Intentii in perspectiva : dotarea cu mai multe instalatii de irigat si inca o combina performanta

Valoarea creditelor obtinute si nivelul dobinzilor(gradul de rambursare)

Societatea nu a mai accesat credite din anul 2004 .In schimb a accesat programul SAPARD ;Masini si utilaje agricole.

VII.Tabelul l4: Eficienta economica(2007)

Nr.

Analizatori

Rapita

Griu

Soia

1

Cheltuieli cu lucrarile mecanice

91.200

124.000

206.476

2.

Cheltuieli cu lcrarile manuale

-

-

-

3.

Cheltuieli materiale

140.000

146.343

292.887

4.

Cheltuieli de transport

10.500

23.800

12.280

5.

Cheltuieli de depozitare

-

-

-

6.

Cheltuieli de amortizare

39.360

50.840

84.624

7.

Alte cheltuieli

124.600

160.890

267.804

8.

Totaal cheltuieli(mii lei)

405.660

505.873

864.071

9

Pret de productie(lei/kg)

0,77

0,45

1,4

10

Pret mediu de vinzare(lei/kg)

0,9

0,7

1,2

11

Venitul total lei

472.500

771.400

736.800

12

Profitul (lei /kg)

0,12

0,25

-0,2

13

Profitul ( lei/kg)

262

888

-237

14

TOTAL PROFIT

62.880

275.280

-122.292


Document Info


Accesari: 5351
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )