Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ASIGURARI OBLIGATORII

Asigurari


ALTE DOCUMENTE

Asigurarile sociale de sanatate-partea I
ASIGURARI SOCIALE
SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
Asigurari internationale - Asigurari auto pe piata romaneasca
SISTEMUL DE ASISTENTA SOCIALA DIN ROMANIA
ASIGURAREA BUNURILOR IN TRANSPORTURILE TERESTRE
Asigurarile de persoane
Aplicatii - Caracteristicile unei piete de asigurare considerate perfecte
CAIET TEHNIC Polita de Incendiu, Furt si Avarii accidentale pentru vehicule cu motor - CASCO

ASIGURARI OBLIGATORII

Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule1.1. Domeniul

Sunt supuse asigurarii obligatorii categoriile de vehicule prevazute in dispozitiile art. 48 alin. (1) din Legea nr. 136/1995. Din textul citat si din alte dispozitii ale legii rezulta ca este obligatorie asigurarea pentru:

a) vehicule supuse inmatricularii in tara noastra detinute de persoane fizice ori persoane juridice;

b) vehicule inmatriculate in strainatate si neasigurate in strainatate sau a caror asigurare expira pe durata sederii in Romania, daca sunt folosite pe teritoriul Romaniei.

c) tramvaie.

Per a contrario, nu sunt supuse asigurarii obligatorii: 1. vehiculele radiate definitiv din evidentele organelor de politie ; 2. vehiculele nesupuse inmatricularii. Ceea ce din punct de vedere juridic prezinta importanta este faptul ca, in situatia in care cu asemenea vehicule se produc accidente generatoare de pagube, dezdaunarea se va face de catre raspunzator, potrivit regulilor din dreptul comun in materie.

Detinatorii vehiculelor care intra cu acestea in Romania se considera a fi asigurate, conform dispozitiilor legale in materie, fiind astfel in afara obligatiei de a contracta asigurarea de raspundere civila in tara noastra, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: poseda documente internationale de asigurare valabile in tara noastra sau numarul de inmatriculare atesta existenta inmatricularii, in conformitate cu conventia bilaterala intervenita intre birourile corespunzatoare ale asiguratorilor de vehicule din cele doua tari .

1.2. Cazul asigurat si angajarea raspunderii civile

Cazul asigurat este evenimentul asigurat, adica riscul survenit care genereaza obligatia asiguratorului de a plati indemnizatia de asigurare (despagubirile), in conditiile prevazute de lege. El consta in accidentul cauzator de prejudicii tertelor persoane pentru care se angajeaza raspunderea asiguratului ori a persoanei care conducea vehiculul chiar in situatia in care vehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, dar nu se cunoaste sau nu exista persoana a carei responsabilitate ar trebui angajata, autorul ramanand neidentificat.

Asigurarea obligatorie de raspundere civila acopera numai raspunderea civila delictuala a asiguratului care se apreciaza potrivit regulilorn dreptului comun. Asiguratul raspunde civil pentru paguba cauzata daca are paza juridica a vehiculului, cazurile fortuite nefiind exonerate de raspundere. Sunt exonerate insa de raspundere cazurile de forta majora cu caracter extraordinar, imprevizibil si de nebiruit , daca au produs in exclusivitate prejudiciul.

La nasterea obligatiei de plata a indemnizatiei de asigurare trebuie intrunite urmatoarele conditii: accidentul de vehicule sa produca pagube unei terte persoane ca urmare a savirsirii unui fapt ilicit, lucru ce angajeaza raspunderea civila a asiguratului sau a persoanei cuprinse in asigurare;

Nu are importanta a) daca accidentul s-a produs din cauza vehiculului ori din cauza instalatiilor suplimentar montate pe el ori din cauza remorcilor sau ataselor; b) daca accidentul s-a produs din cauza desprinderii remorcilor sau ataselor; c) daca accidentul se datoreaza insusirilor proprii ale vehiculului sau culpei celui ce a condus vehiculul, este suficient ca geneza pagubei sa se gaseasca in accidentul produs .

Ocrotirea victimelor accidentelor de vehicule constituie finalitatea legala a raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin accidente de vehicule. Astfel, in spiritul dispozitiilor legale in materie se datoreaza despagubiri chiar si in situatia in care conditiile raspunderii civile nu sunt in intregime indeplinite sau autorul accidentului nu a fost identificat, dar vehiculul este identificat si asigurat .

Acoperirea prin asigurare a pagubelor pentru care asiguratul nu este responsabil apare atunci cand:

- raspunzatoare de producerea accidentului este o alta persoana decat asiguratul, ceea ce inseamna ca, intr-o atare situatie, suntem in prezenta unor persoane cuprinse in asigurare, chiar daca nu au calitatea de asigurati;

- vehiculul care a produs accidentul este asigurat si identificat, fara a fi, in cauza, vorba de o persoana a carei raspundere civila sa fie angajata[8];

In temeiul art. 61 din Legea nr. 136/1995 s-a constituit Fondul de protectie a victimelor strazii, in vederea protejarii persoanelor pagubite prin accidente de vehicule supuse inmatricularii/inregistrarii, precum si de tramvaie, in care autorul a ramas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule. Biroul Asiguratorilor de Vehicule constituie si administreaza acest fond, stabilind cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto. Primele brute se incaseaza de la societatile autorizate conform normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Pot fi platite din acest fond atat despagubirile pentru vatamari corporale sau decese, daca autorul a ramas neidentificat, precum si pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si vatamari corporale sau decese, daca vehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.

Biroul de asigurare a fondului are actiune in regres pentru obtinerea a ceea ce s-a platit din Fondul strazii daca, ulterior, vehiculul cu care s-a produs accidentul a fost identificat si a fost asigurat, asiguratorul intregind pe aceasta cale fondul in cauza .

2.2. Obligatiile partilor

A) Asiguratul este obligat sa inștiințeze, in cel mai scurt timp, asiguratorul cu privire la producerea evenimentului, sa ia masurile necesare pentru limitarea pagubei si sa precizeze imprejurarile cu privire la acest eveniment. Detaliind aceasta obligatie Normele CSA continute in anexa la Ordinul 20/2008 obliga asiguratul sa inștiințeze, in scris asiguratorul, cu privire la faptul ca: a) partea prejudiciata a solicitat despagubirea de la acesta; b) procedurile penale sau administrative au fost indreptate impotriva lui in legatura cu evenimentul produs și sa informeze asiguratorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum și la rezultatul acestora; c) partea prejudiciata și-a exercitat dreptul de a fi despagubita prin inaintarea unei cereri catre o instanța judecatoreasca sau catre o alta autoritate, in situația in care asiguratul afla despre acest lucru; d) informațiile inscrise in polița de asigurare RCA au suferit modificari intervenite in timpul valabilitații asigurarii.

B) Asiguratul este obligat sa ofere parții prejudiciate informațiile necesare pentru formularea cererii de despagubire, in special numele și prenumele și locul de rezidența ale persoanei care a condus vehiculul asigurat in momentul producerii daunei, numarul de inmatriculare si numarul politei de asigurare.

C) Asiguratul este obligat sa se apere intr-un eventual litigiu, daca se considera nevinovat, corespunzator, aiguratorului revenindu-i obligatia, daca apreciaza cererea neintemeiata, de a sprijini asiguratul in apararea nevinovatiei.

1.3. Reguli de stabilire si plata a indemnizatiei

In materia acestui tip de asigurare au aplicare urmatoarele reguli:

a) asiguratorul despagubeste pe terti dupa sistemul primului risc;

b) tertul pagubit are dreptul la despagubiri potrivit principiului repararii integrale, in limita sumelor maxime prevazute de lege; asiguratorul nu acorda despagubiri, peste plafonul maxim stabilit de CSA, aceasta fiind pentru 2009 urmatoarul 1) despagubiri de maxim 300.000 Euro pentru pagubele materiale suferite; 2) despagubiri cu caracter nepatrimonial (daunele morale) pentru deces sau vatamari corporale de maxim 1.500.000 Euro.

c) despagubirea acordata in acest fel poate fi completata cu indemnizatia de asigurare in baza asigurarii de bunuri, daca pentru bunurile avariate ori distruse s-a facut asigurare separata.

Aplicandu-se principiul repararii integrale din dreptul comun tertul are dreptul la:

- prejudiciul efectiv suferit (damnum emergens);

- beneficiul nerealizat (lucrum cessans); si

- daune morale (daca este cazul). Exceptie fac despagubirile cuvenite in materia asigurarii de raspundere civila pentru avarierea ori distrugerea bunurilor unde, asa cum s-a precizat mai sus, limitele sunt stabilite prin dispozitii legale.

Prin conventia lor, partile pot dispune :

- stabilirea despagubirilor;

- intrunirea conditiilor raspunderii civile acoperite prin asigurare; si

- in cazul in care autorul accidentului a ramas neidentificat, dar vehiculul este identificat si asigurat, tranzactia se incheie intre persoana pagubita si asigurator.

Este posibil sa nu fie indeplinite conditiile pentru stabilirea despagubirilor printr-o tranzactie extrajudiciara. In aceasta situatie, despagubirile vor putea fi stabilite in conformitate cu regulile care carmuiesc raspunderea civila delictuala, reguli care constituie dreptul comun in materie . Persoana prejudiciata poate opta pentru actiunea intemeiata pe delictul civil sau pentru actiunea intemeiata pe contractul de asigurare in baza caruia asiguratorul este obligat la plata, contract in care pagubitul nu este parte.

Drepturile persoanelor pagubite prin producerea accidentelor de vehicule sunt exercitate pe calea actiunii in justitie, in contra persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei.

Potrivit principiului subrogarii in drepturi asiguratorul poate sa recupereze de la persoana responsabila despagubirile platite tertului pagubit, hotararea pronuntata in cauza fiindu-i opozabila persoanei responsabile intrucat a fost citata in proces. Pentru ceea ce depaseste limita la care este tinut asiguratorul si pana la intinderea exacta a prejudiciului, persoana responsabila de prejudiciu poate fi actionata in justitie in temeiul regulilor dreptului comun.

In situatia in care accidentele se produc cu vehicule detinute de persoane asigurate in strainatate care poseda documente internationale de asigurare valabile pe teritoriul tarii noastre, drepturile persoanelor pagubite se exercita in contra asiguratorului cu sediul in alta tara prin Biroul asiguratorilor de vehicule din Romania. Se poate concepe ca un autovehicul inmatriculat in strainatate a fost asigurat in Romania. In caz de accident, drepturile persoanei pagubite se exercita impotriva asiguratorului roman, potrivit regulilor generale in materia asigurarii.

Fara a se tine seama de faptul daca despagubirile au fost stabilite prin conventia partilor sau prin hotarare judecatoreasca, plata se face de catre asigurator. Plata mai poate fi facuta de persoana responsabila. Asiguratorul va face plata, numai daca aceasta nu a fost facuta de asigurat.

Potrivit dispozitiile art. 55 alin. (2) din Legea nr. 136/1995 , despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului, adica de asigurat ori de conducatorul vehiculului – o alta persoana decat asiguratul. Prin exceptie, despagubirile datorate de asigurator pot fi urmarite de creditorii asiguratului numai pentru cazul in care tertul a fost despagubit de persoana responsabila, iar asiguratorul este tinut sa restituie despagubirile platite persoanei responsabile, pentru ca este de inteles ca, intr-o asemenea situatie, creanta solvensului (debitorului) impotriva asiguratorului face parte din patrimoniul acestuia asupra caruia creditorii chirografari au drept de gaj general.

Regresul in materia asigurarii obligatorii.

Cazurile in care legea permite folosirea actiunii in regres sunt justificate de gravitatea culpei persoanei responsabile si de periculozitatea sociala a faptei savarsite. Cele patru cazuri in care actiunea in regres este posibila sunt prevazute de dispozitiile art. 58 din Legea nr. 136/1995 si sunt urmatoarele:

a) daca accidentul a fost produs cu intentie;

b) daca accidentul s-a produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie.

c) daca accidentul s-a produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire.

d) daca accidentul s-a produs in timp ce persoana raspunzatoare de producerea pagubei conducea vehiculul fara consimtamantul asiguratului.

2. Asigurarea de raspundere profesionala

2.1. Notiune

In anii 1930-1960 au aparut primele cazuri in are instantele engleze au admis ca neglijenta unor anumite categorii de prestatori de servicii (experti financiari, evaluatori, medici, avocati) poate crea prejudicii.

Contractul de asigurare de raspundere profesionala este contractul prin care, asiguratorul se obliga, in schimbul platii primei, sa indemnizeze cealalta parte (asiguratul) pentru dauna suferita in urma unei cereri de despagubire formulata in legatura cu un serviciu prestat de asigurat in perioada de valabiltate a contractului de asigurare.

Obiectul contractului de asigurare de raspundere profesionala il constituie asumarea de catre asigurator a riscului indemnizarii asiguratului pentru dauna pe care ar suporta-o acesta in urma constatarii veridicitatii cererii de despagubire.

Conditia esentiala pentru acordarea indemnizatiei este existenta cererii de despagubire formulata de beneficiarul serviciului prestat de asigurat, neavand relevanta daca exista un litigiu cu acest obiect.

Riscurile asigurate sunt pierderile materiale suferite de asigurat ca urmare a neglijentei sale si a cererii de despagubire. Neglijenta profesionala presupune o omisiune grava in exercitarea profesiei sau chiar erori de apreciere a unei situatii de fapt.

Riscurile excluse sunt in principal plangerea calomnioasa la adresa asiguratului si pretentiile de despagubire provocate sau agravate intentionat de asigurat.

Suma asigurata se stabileste pentru toata perioada de derulare a contractului si nu pe fiecare cerere de despagubire. Astfel, asiguratorul nu va fi obilgat sa acopere prejudicii decat in limita sumei asigurate (oricat de multe ar fi cererile de despagubire).

2.3. Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati

Expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii (art. 13 al OG 65/1994 republicata privind expertii contabili si contabilii autorizati). Contabilii si evaluatorii pot sa acopere prin aceasta urmatoarele situatii de culpa: evidenta contabila neglijenta, evaluari contabile gresite, bilanturi contabile eronate.

Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii incheiate in conditiile legii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile.

Asiguratorul poate plati imediat sau in urma unei hotarari judecatoresti prin care contabilul este obligat sa acopere prejudiciul. Este exclusa despagubirea atunci cand expertul contabil a actionat intentionat, in vederea evitarii platii impozitelor (contabilitate dubla, neinregistrarea intrarilor,etc).

2.4. Asigurarea de raspundere civila profesionala a notarilor

Potrivit Legii nr.36 /1995 notarii publici trebuie sa se asigure pentru raspundere profesionala la o societate de asigurare constituita in acest scop. Riscurile acoperite sunt aceleasi: prejudicii cauzate de erori in exercitarea profesiei, exceptie facand si in acest caz situatia juridica creata intentionat.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor

Potrivit art. 124 din Statutului profesiei de avocat 25 septembrie 2004 (publicat in M.Of. nr. 45 din 13 ianuarie 2005), avocatul este obligat sa se asigure pentru raspundere profesionala. Conditiile asigurarii de raspundere profesionala sunt prevazute de prezentul statut si pot fi stabilite, in cazul formelor asociative de exercitare a profesiei, conform regulilor stabilite intre avocati. Prin contract, partile pot stabili limitele raspunderii avocatului dar „clauzele de exonerare totala de raspundere profesionala sunt socotite nescrise”.

Prin 'raspundere profesionala' se intelege acoperirea daunelor efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 si ale statutului si regulilor deontologice.

Asigurarea obligatorie se incheie avand in vedere respectarea urmatoarelor limite minime (art. 218 din Statut): avocatul stagiar, pentru un risc asigurat in valoare de minim 3000 de euro anual, iar avocatul definitiv pentru un risc asigurat in valoare de minim 6000 de euro anual. Asigurarea va fi obligatoriu reinnoita anual, polita depunandu-se la secretariatul baroului pana la data de 28 decembrie a fiecarui an. Neindeplinirea acestor obligatii atrage neinscrierea in tabloul annual al avocatilor.

2. Asigurarea de raspundere civila profesionala a a personalului medical

Prin aceasta asigurare sunt acoperite prejudiciile materiale si morale cauzate pacientilor din culpa medicului a carei existenta se constata de Colegiul medicilor.

Prin Ordinul nr. 346/2006 din 08/08/2006 al Presedintelui Casei Nationale de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 18/08/2006, au fost aprobate normele metodologice privind asigurarea de raspundere.

Furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente trebuie sa detina o asigurare pentru raspundere civila in domeniul medical, atat pentru furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat.

Limitele minime ale asigurarii, in functie de tipul furnizorului de servicii medicale, dispozitive medicale si medicamente, se exprima in euro si sunt urmatoarele:

   A. asigurarea furnizorului:

   a) furnizori de servicii medicale cu personalitate juridica si ambulatoriile de specialitate ale spitalelor: 15% din suma obtinuta prin insumarea limitelor de asigurare pentru personalul medico-sanitar angajat la data intrarii in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;

   b) unitati spitalicesti publice comunale si orasenesti: echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro;

   c) unitati spitalicesti publice municipale, echivalentul in lei al sumei de 250.000 euro;

   d) unitati spitalicesti publice judetene, regionale si universitare: echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro;

   e) unitati spitalicesti private: echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro;

   f) sanatorii, preventorii si unitati sanitare ambulatorii de recuperare, cu personalitate juridica: echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro;

   g) servicii medicale specializate publice pentru acordarea de servicii medicale de urgenta si transport sanitar: echivalentul in lei al sumei de 300.000 euro;

   h) unitati specializate in efectuarea unor servicii de transport sanitar: echivalentul in lei al sumei de 75.000 euro;

   i) furnizori de ingrijiri la domiciliu: echivalentul in lei al sumei de 150.000 euro;

   j) furnizori de dispozitive medicale: echivalentul in lei al sumei de 150.000 euro;

   k) farmacii cu circuit deschis: echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro;

   B. asigurarea personalului medico-sanitar:

   a) medici de familie si medici de medicina generala: echivalentul in lei al sumei de 12.000 euro;

   b) medici specialisti - specialitati medicale: echivalentul in lei al sumei de 37.000 euro;

   c) medici specialisti - specialitati chirurgicale: echivalentul in lei al sumei de 62.000 euro;

   d) medici dentisti: echivalentul in lei al sumei de 37.000 euro;

   e) farmacisti care lucreaza in farmacii cu circuit deschis: echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro;

   f) farmacisti care lucreaza in farmacii cu circuit inchis: echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro;

   g) biochimisti, biologi si medici specialisti - specialitati paraclinice: echivalentul in lei al sumei de 20.000 euro;

   h) asistenti medicali si moase care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare cu paturi: echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro;

   i) asistenti medicali si moase care isi desfasoara activitatea in medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale: echivalentul in lei al sumei de 2.000 euro;

   j) asistenti de farmacie: echivalentul in lei al sumei de 2.000 euro.

In caz de reclamatie pot apare urmatoarele situatii:

- daca dauna nu e contestata si medicul recunoaste culpa, asiguratorul plateste suma direct tertului ;

- prin negociere se stabileste si se plateste indemnizatia ;

- litigiul este solutionat de instanta iar hotararea este baza de indemnizare pentru asigurator.

2.7. Asigurarea de raspundere civila profesionala a a arhitectilor si inginerilor constructori

Potrivit Ordinului Minister al Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 34/1998 , antreprenorul, inginerul constructor se asigura pentru orice dauna sau pierdere intervenita asupra unor bunuri sau persoane.

Suma asigurata este aceea pe care asiguratul o declara si poate fi valoarea maxima la care el se asteapta ca ar putea fi obligat pentru un prejudiciu creat din culpa lui.

2.8. Asigurarea obligatorie a locuintelor

A) Obiectivele legii

Conform dispozitiilor Legii nr. 260/2008, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea lor si inregistrate in evidentele organelor fiscale, impotriva dezastrelor naturale. Legea retine cu acest titlu cutremurele de pamant, alunecarile de teren si inundatiile. Obligatia de asigurare vizeaza, de asemenea, statul si autoritatile administrativ-teritoriale si se afla in sarcina persoanelor care detin in administrare constructii, proprietatea acestor persoane juridice de drept public. Acest tip de asigurare obligatorie va intra in vigoare dupa un interval de 90 de zile de la adoptarea de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 260

Elementul de maxima noutate al acestei legi il reprezinta infiintarea Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), organizat sub forma de societate comerciala de asigurare-reasigurare conform Legii nr. 32/2000. Pot fi actionari ai PAID asiguratorii autorizati de CSA sa incheie polite de asigurare impotriva dezastrelor naturale (denumite pe scurt PAD). Nici un actionar nu poate avea insa mai mult de 15% din actiunile PAID.

PAID are urmatoarele atributii:

a) tipareste PAD

b) contracteaza reasigurarea;

c) administreaza baza de date privind evidenta constructiilor cu destinatia de locuinta care trebuie asigurate obligatoriu, precum si a celor asigurate;

d) indeplineste functia de centru de coordonare a activitatii de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii unui dezastru natural, desfasurata de societatile de asigurari autorizate.

B) Contractul de asigurare

Contractul se incheie in forma scrisa si inceteaza prin expirare sau la data disparitiei constructiei asigurate din alte cauze decat riscurile prevazute de lege. Partile contractului sunt persoanele fizice si juridice proprietare de constructii in calitate de asigurat si PAID (Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, organizat sub forma de societate comerciala de asigurare-reasigurare) prin mijlocirea unei societati de asigurare autorizate de CSA sa incheie o astfel deasigurare.

In temeiul legii si in baza contractului se nasc urmatoarele drepturi si obligatii pentru parti:

a) pentru asigurat obligatia de a achita prima obligatorie si dreptul de a incasa despagubirea rezultata din PAD, in cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

b) pentru PAID ca asigurator:

Obligatii:

    - sa constate si sa evalueze prejudiciile, sa stabileasca cuantumul despagubirii si sa finalizeze dosarele de dauna in termenele si in conditiile stabilite in conformitate cu normele emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi;

    - sa plateasca despagubirile.

     Drepturi:

    - sa retina comisionul din valoarea primei obligatorii platite, in cuantumul prevazut prin ordin al presedintelui C.S.A.;

   - sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la art. 18 alin. (2) nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv marimea si intinderea prejudiciului.

C) Prima de asigurare

Incadrarea pe tipuri de locuinte prezinta o relevanta deosebita atat in privinta sumei asigurate, cat si in privinta primelor de asigurare. Incadrarea unei locuinte in categoria A sau B se face in conditiile stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in principal dupa criteriul ponderii materialelor. Constructiile de tip A sunt cele cu structura de rezistenta din beton armat, metal, lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, precum si orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic. Constructiile de tip B sunt cele cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

Conform art. 4 din Legea nr. 260/2008, 'suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip A;

b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip B.

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la alin. (1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, a:

a) 20 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. a);

b) 10 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. b). '.

Pentru locuintele sociale sau pentru persoanele care beneficiaza, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este in sarcina autoritatii locale care are in evidenta persoanele in cauza si se face direct in contul PAID, care, pe baza listei transmise de autoritatea locala, emite politele de asigurare pentru aceste persoane.

D) Despagubirea

Cererea de despagubire, in cazul producerii evenimentului natural pentru care s-a facut asigurarea, se adreseaza de catre beneficiarul asigurarii (titularul PAD ului), asiguratorului care a mijlocit asigurarea si a emis polita de asigurare. Potrivit art. 16 al Legii nr. 260/2008 PAID ul constata si evalueaza prejudiciile, stabileste cuantumul despagubirii si finalizeaza dosarul de dauna. Din punct de vedere practic

asiguratul se adreseaza societatii care a eliberat PAD ul iar aceasta in urma evaluarilor poate plati despagubirea urmand ca in temeiul art 19 alin 8 al Legii 260/2008 PAID ul sa deconteze cheltuielile efectuate.

Asiguratorii au dreptul sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii PAD ului nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-au putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea prejudiciului.Se considera ca autovehiculele radiate au devenit improprii din punct de vedere tehnic pentru a mai fi in circulatie.

In temeiul conventiilor internationale de asigurare de raspundere civila auto (cartea verde sau cartea albastra, dupa caz) pagubele vor fi acoperite potrivit acestora.

A se vedea dispozitiile art. 48 alin. (2) din legea citata: „Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate s 333j95d e considera asigurate, in conditiile prezentei legi, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: a) poseda documentele internationale de asigurare valabile pe teritoriul Romaniei; b) numarul de asigurare atesta existenta asigurarii potrivit conventiei bilaterale incheiate intre Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania si Biroul asiguratorilor de autovehicule din tara respectiva”.

Traznetul, cutremurul de pamant, inundatie, avalanse etc.

De pilda, din cauza exploziei unui cauciuc, explozia motorului, defectiuni la bara de directie etc.

A se vedea dispozitiile art. 48 alin. (1).

Ibidem, dispozitiile art. 51 alin. (3).

Este cazul hotului de autovehicul responsabil care fuge de la locul accidentului si nu poate fi identificat.

A se vedea, in acest sens, dispozitiile art. 974 si 1107 C.civ.

Ordinul nr. 20/2008 al C.S.A.

A se vedea practica judecatoreasca citata de Fr. Deak, op. cit., p. 549.

A se vedea dispozitiile art. 998 si urm. C.civ.

„Despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului”.


Document Info


Accesari: 5095
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )