Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONCEDII SI INDEMNIZATII DE

Asigurari


ALTE DOCUMENTE

Asigurarea de viata
Asigurarile sociale de sanatate-partea I
PARTICULARITATILE SISTEMULUI DE ASIGURARI
ASIGURAREA DE PROTECTIE SI INDEMNIZARE
PIATA DE ASIGURARI - CONCEPTE GENERALE
Asigurari comerciale - Delimitari conceptuale, Functiile asigurarii, Clasificarea asigurarilor
EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE
SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
ASIGURAREA MARITIMA

CONCEDII SI INDEMNIZATII DE

ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

In sistemul de asigurari sociale de sanatate persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate - denumite asigurati - au dreptul la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:A.       desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;

B.        desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive,legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii au fost a 19519j915t ssimilate cu ale persoanelor prevazute la lit.A;

C.       beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

l Beneficiaza de aceleasi drepturi persoanele care sunt:

asociati, comanditari sau actionari;

administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;

membrii ai asociatiei familiale;

autorizate sa desfasoare activitati independente;

persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1.01.2006;

Temei legal: OUG 158/2005

Asiguratii sistemului asigurarilor sociale de sanatate au dreptul la :

Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

- indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

- indemnizatie pentru carantina;

- tratament balnear in conformitate cu programul individual de recuperare;

Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

Concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani

Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal;

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute mai sus este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

v     acest stagiu se constituie din insumarea perioadelor :

pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau dupa caz de catre asigurat, respective de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;

pentru care plata contributiei se suporta din alte surse ( persoanele care satisfac serviciul militar);

v se asimileaza stagiului de cotizare :

perioadele in care asiguratul beneficiaza de concedii si indemnizatii prevazute de lege;

perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate;

perioadele in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor cu conditia absolvirii lor;

Asiguratii au dreptul la concedii si indemnizatii pentru incapacitate de munca fara conditii de stagiu de cotizare , in cazul:

urgentelor medico-chirurgicale;

tuberculoza;

boli infecto-contagioase din grupa A;

neoplaziilor si SIDA;

Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, baza de calcul o constituie cuantumul indemnizatiilor de concediu medical, salariul de baza minim brut pe tara lunar- pentru situatiile corespunzatoare acestor situatii.

Pentru cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna , baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

Exemplu calcul concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca ( conf.art.12 din OUG 158/2005):

Certificat medical seria CCMAA nr.0689654 cod indemnizatie 01 pentru perioada 07.03.2008 - 14.03.2008 ( 8 zile calendaristice)- initial - cod diagnostic 380;

conf.art. alin.1 din OUG 158/2005 cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 75 % asupra bazei de calcul;

- perioada luata in calcul: 01.09.2007 - 29.02.2008

Nr.crt.

Luna/ an

Nr.zile lucr.si asimilate

Venitul realizat

- lei -

Venit admis

- lei -

Obs.

Septembrie 2007

Octombrie 2007

Noiembrie 2007

Decembrie 2007

Ianuarie 2008

Februarie 2008

TOTAL

Media zilnica: 12.386 lei/126 zile * 75% = 73,72 lei/zi;

v conf.art.12 lit.A din OUG 158/2005 - indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;

v conf.art.12 lit.B din OUG 158/2005 - din ziua urmatoare celor suportate de angajator (cf.lit.A) si pana in ultima zi de incapacitate temporara de munca, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS).

Astfel: 5 zile calend 3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei - suportate de angajator;

3 zile calend 3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei - suportate de FNUASS;

Certificat medical seria CCMAA nr.0689655 cod indemnizatie 01 pentru perioada 15.03.2008 - 20.03.2008 ( 6 zile calendaristice)- continuare - cod diagnostic 499;

Baza de calcul este aceeasi, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se va suporta astfel:

5 zile calend 3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei - suportate de angajator;

1 zi calend 1 zi lucr. x 73,72 lei/zi = 74 lei - suportate de catre FNUASS;

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca aferenta acestui certificat de concediu medical ar fi fost suportata integral din FNUASS in conditiile mentinerii codului de diagnostic.

Certificat medical seria CCMAA nr.0689657 cod indemnizatie 06 pentru perioada 20.03.2008 - 24.03.2008 ( 5 zile calendaristice)- initial - cod diagnostic 499;

- conf. art. 17 alin.2 din OUG 158/2005 cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinate de tuberculoza, SIDA, neoplazii, boala infecto-contagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale este de 100 % asupra bazei de calcul;

- perioada luata in calcul: 01.09.2007 - 29.02.2008

Nr.crt.

Luna/ an

Nr.zile lucr.si asimilate

Venitul realizat

- lei -

Venit admis

- lei -

Obs.

Septembrie 2007

Octombrie 2007

Noiembrie 2007

Decembrie 2007

Ianuarie 2008

Februarie 2008

TOTAL

Media zilnica: 12.386 lei/126 zile * 100 % = 98,30 lei/zi;

5 zile calend 3 zile lucr. x 98,30 lei/zi = 295 lei - suportate de angajator

Calculul indemnizatiei de MATERNITATE :

(conf.art.23 alin. din OUG 158/2005 asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 zile calendaristice - 63 zile sarcina si 63 zile lauzie, cele doua se pot compensa intre ele, dar obligatoriu concediul de lauzie sa fie de 42 zile calendaristice)

pentru luna martie 2008 - certificat medical seria CCMAA nr.0723945 = 31 zile calendaristice - cod indemnizatie 08;

Baza de calcul = media veniturilor lunare pe ultimele 6 luni dar nu mai mult de 12 salarii minime brute pe tara lunar ( 2007 = 390; 2008 = 500)

Exemplu:

Nr.crt.

Luna/ an

Nr.zile lucr.si asimilate

Venitul realizat

- lei -

Venit admis

- lei -

Obs.

Septembrie 2007

Octombrie 2007

Noiembrie 2007

Decembrie 2007

Ianuarie 2008

Februarie 2008

TOTAL

Media zilnica : 12.386 lei / 126 zile = 98,30 lei/zi x 85% = 83,55 lei/zi

Conf.art.25 alin.1 cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este 85% din baza de calcul.

In luna martie 2008 va beneficia de indemnizatie in cuantum de:

31 zile calend 20 zile lucr. x 83,55 lei/zi = 1.671 lei

Concediul medical pentru maternitate va cuprinde intervalul 01.03.2008 - 04.07.2008, rezulta ca asigurata va beneficia de indemnizatie dupa cum urmeaza:

aprilie 2008 : 30 zile calend./21 zile lucr. x 83,55 lei/zi = 1.755 lei

mai 31 zile calend./21 zile lucr. x 83,55 lei/zi = 1.755 lei

iunie 30 zile calend./21 zile lucr. x 83,55 lei/zi = 1.755 lei

iulie 4 zile calend./4 zile lucr. x 83,55 lei/zi = 334 lei

Indemnizatia pentru maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Incepand cu 05.07.2008 va beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului pana la 2 ani conform art.2 din OUG 148/2005 in cuantum de 600 lei.

Conform art.31 din OUG 158/2005 - asiguratele au dreptul la concediul de risc maternal ( OUG 96/2003; Legea 25/2004):

- se acorda fara conditii de stagiu de cotizare;

- se suporta integral din FNUASS;

- cuantumul indemnizatiei reprezinta 75 % din baza de calcul;

DURATA DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA

Conform art.13 din OUG 158/2005 durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire

Incepand cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:

un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de asigurari de Sanatate cu acordul Ministerului Sanatatii;

un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;

un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii = constituie document justificativ de plata.

Indemnizatiile suportate din FNUASS sunt deduse din contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra fondului de salarii lunar.


Document Info


Accesari: 8544
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )