Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Caracteristicile asigurarilor de bunuri

Asigurari


ALTE DOCUMENTE

ASIGURAREA AERONAVELOR
DEFINIREA UNOR TERMENI UZUALI IN ASIGURARI
EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE
ASIGURARI COMERCIALE - Conceptul de ASIGURARE, Premisele asigurarii
FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE
ASIGURAREA DE PERSOANE
Caracteristicile asigurarilor de bunuri

Caracteristicile asigurarilor de bunuri

Asigurarea joaca un rol important in protejarea bunurilor(mobile si imobile) de care cineva dispune.Asigurarea de bunuri compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea acelor bunuri care sunt avariate,distruse sau pierdute.

In asigurarea de bunuri,asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire.Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat.In cazul in care a fost desemnat un beneficiar al asigurarii incheiate,aceasta conditie trebuie indeplinita de acel beneficiar.Asigurari facultative de bunuri pot incheia persoanele fizice si cele juridice cu domiciliul,sediul sau resedinta in Romania.Aceasta masura creeaza posibilitatea ca si regiile autonome si societatile cu capital de stat,precum si institutiile publice sa incheie contracte de asigurare a bunurilor de care dispun.Asigurarea se incheie pe o perioada de un an,iar la cerere-si pe perioade mai scurte in baza declaratiei de asigurare semnata de asigurat.Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea de catre asigurator a contractului de asigurare si este valabila numai pentru bunurile si riscurile specificate in contract,la adresele indicate in acesta.

Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori,chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.Primele de asigurare se stabilesc de asigurator,raspunderea acestuia incepe,de regula,dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-au platit acestuia primele de asigurare si s-a intocmit contractul de asigurare.In cazul in care inainte de a incepe raspunde 20320r1724u rea asiguratorului,evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect,precum si atunci cand,dupa inceperea raspunderii asiguratorului,producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila,contractul de asigurare se reziliaza de drept,iar primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara rezilierii se restituie.Daca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incorecte,ori daca nu a facut de indata asiguratorului comunicarea referitoare la schimbarea imprejurarilor esentiale privind riscul,asiguratorul are dreptul,inainte de producerea evenimentului asigurat,sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a contractului sdau sa-l denunte,in cazul in care,cunoscand exact imprejurarile,nu ar fi incheiat contractul.

Asiguratul este obligat sa intretina bunurile asigurate in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legalem,in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.Daca prin nerespectarea de catre asigurat a acestor obligatii s-ar putea produce pagube,asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea,fara restituirea primelor achitate.Despagubirea datorata de asigurator nu poate depasi valoarea bunului in momentul producerii evenimentului asigurat,cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea,daca nu s-a prevazut altfel in conditiile de asigurare.

Dupa producerea evenimentului asigurat,asiguratorul achita despagubirea cuvenita asiguratului,numai dupa ce acesta din urma a probat legitimitatea sa de a incasa indemnizatia,a declarat daca a mai incheiat asigurari cu alte societati pentru acelasi risc,a predat asiguratorului intreaga documentatie necesara subrogarii acestuia pentru a exercita actiuniiu de subrogare.Dupa fiecare paguba,suma asigurata se micsoreaza,cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat,pentru restul perioadei asigurarii,cu suma cuvenita drept despagubire;asigurarea continua pentru suma ramasa,prima de asigurare pentru aceasta perioada ramanand neschimbata.La cererea asiguratului,suma ramasa poate fi completata printr-o asigurare suplimentara contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Interesul asigurabil

O cerinta de baza pentru existenta oricarui contract de asigurare este interesul asigurabil.Daca pentru un contract de asigurare nu exista interes asigurabil,acesta nu va fi valid din punct de vedere juridic.O persoana are interes asigurabil daca producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere financiara sau un prejudiciu persoanei respective.In cazul asigurarii de bunuri,prin interes asigurabil se intelege valoarea pecuniara a bunului,expusa pierderii,sau valoarea patrimoniala ce poate fi pierduta de asigurat sau beneficiar,ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Conditiile esentiale pentru existenta unui interes asigurabil sunt:

-In cazul pierderii sau degradarii bunului,asiguratul sa sufere o dauna,ce poate fi evaluata in bani;

-Bunul mentionat sa constituie obiectul asigurarii;

-Asiguratul sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat,altfel spus,asiguratul sa aiba o relatie directa,recunoscuta legal,cu obiectul asigurarii,astfel incat sa aiba de suferit in urma distrugerii acestuia.

Regula generala la asigurarile de bunuri este ca interesul asigurabil sa existe atat in momentul incheierii asigurarii,cat si in momentul producerii riscului asigurat.De regula,interesul asigurabil decurge din sdtatutul de proprietar al persoanei care doreste sa se asigure.Insa,in afara proprietarului bunului,mai exista si alte persoane care pot avea interes asigurabil,in situatii cum ar fi:

-proprietate in comun:o persoana care detine in comun cu una sau mai multe persoane un bun sau o cladire are dreptul de a asigura bunul sau cladirea respectiva la intreaga valoare;

-proprietate ipotecata:in cazul unui contract de ipoteca,ambele parti au interes asigurabil,de obicei in astfel de cazuri se incheie o astfel de asigurare in numele ambelor parti.

-proprietate inchiriata:chiriasul nu este obligat sa incheie un contract de asigurare,dar daca o face,el o incheie in numele si in folosul proprietarului,neputand pretinde incasarea despagubirii in urma producerii unui risc asigurat,ci doar sapretinda proprietarului restituirea primelor de asigurare.

-proprietate aflata in custodie:custodele are interes asigurabil,deoarece este responsabil,din punct de vedere legal,pentru orice dauna produsa bunului pe care il detine in custodie.

-asiguratul sa faca parte din familia proprietarului,persoanele din familia proprietarului pot utiliza obiectul asigurarii,ceea ce determina existenta unui interes asigurabil al acestora fata de bunul respectiv.

OBIECTUL ASIGURARII SPECIFICAT IN CONTRACTELE DE ASIGURARE PENTRU BUNURI

In contractele de asigurari de bunuri si cladiri pot fi asigurate facultativ:

-bunuri apartinand persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul,sediul sau resedinta in Romania;

-bunurile primite in folosinta sau aflate la acestea spre pastrare,reparare,prelucrare,curatare,vopsire,vanzare sau spre a fi expuse in cadrul muzeelor,expozitiilor;

-bunurile care fac obiectul unor contracte de cesionare,inchiriere sau locatie de gestiune;

-bunurile si riscurile ce pot fi asigurate,precum si situatiile in care se adauga despagubiri sunt prevazute in conditiile speciale stabiliote pentru fiecare fel de asigurare.In principiu,nu se pot asigura bunurile care,din cauza degradarii,nu mai pot fi folosite potrivit destinatiei.

PRINCIPALELE RISCURI ASIGURATE

In asigurarile de bunuri exista o clasificare a riscurilor in:

-riscuri civile:asociate cladirilor care servesc ca locuinte si birouri si bunurile aflate in acestea;

-riscuri comerciale si industriale:asociate cladirilor care servesc ca unitati deproductie si comercializare a bunurilor aflate in acestea;

In general,societatile de asigurari acorda despagubiri in caz de pierdere sau avariere a bunurilor asigurate,produse de:incendiu,traznet,explozie,ploaie torentiala,grindina,inundatie,furtuna,uragan,cutremur de pamant,prabusire sau alunecare de teren,greutate a stratului de zapada sau de gheata etc.

Pentru cladiri sau constructii se mai acorda despagubiri si:

-in cazul in care,datorita iminentei unui incendiu,a unor inundatii,prabusiri sau alunecari de teren,a fost necesara daramarea sau demontarea cladirii asigurate sau mutarea ei in alt loc.

-in cazul in care,ca urmare a unei inundatii,prabusiri sau alunecari de teren,a devenit imposibila folosirea cladirii si este necesara demontarea sau mutarea acesteia din loc.

-pentru cheltuielile reclamate de curatarea locului unde s-a produs paguba.

Pentru alte bunuri decat cladirile,se mai acorda despagubiri si pentru pagubele produse ca urmare a:

-carbonizarii si topirii acestora.

-avariilor accidentale produse de instalatiile de gaz,apa,canal sau incalzire centrala.

-daramarii,demontarii sau mutarii in alt loc a cladirilor in care se afla bunurile asigurate,sau a unor cladiri invecinate,in cazul iminentei unui incendiu,inundatii,prabusiri sau alunecari de teren.

-pierderii sau disparitiei bunurilor asigurate,cauzate direct de riscuri asigurate.

Unele societati de asigurare ofera asigurari pentru bunuri si in cazul avariilor accidentale;in astfel de polite se acopera riscuri precum:ruperi sau deformari in timpul finctionarii,coocniri sau izbiri cu alte corpuri,explozie,lipsa apei din cazane sau recipiente,efectul unor substante chimice,actiunea curentului electric si alte asemenea.

In ceea ce priveste furtul prin efractie sau talharie,unele societati de asigurare le trateaza ca societati de sine-statatoare,altele le asigura in mod complementar prin plata unei prime corespunzatoare,in timp ce altele le refuza.Astfel,unele societati emit polite distincte pentru doua categorii de bunuri asigurate:a)bunuri din locuinte si birouri;b)bunuri din unitati de productie si comercializare.

In caz de furt,atunci cand acesta este insotit de alte daune(spargerea usii,geamului,peretelui etc),produse incaperii in care s-a aflat obiectul asigurarii,se pot acorda despagubiri in limita sumei asigurate..In ceea ce priveste asigurarea hartiilor de valoare,principalul risc asigurat este furtul prin efractie sau talharia.Astfel exista:

-polite de asigurare impotriva incendiului.

-polite FLEXA,adica Fire Lightening Explosion and Aircraft(care include urmatoarele riscuri:incendiu,traznet,explozie,caderea aparatelor de zbor,parti ale acestora si obiecte transportate de acestea).

-polite de asigurare standard(care acopera riscurile de incendiu,traznet,explozie si caderi de corpuri).

-polite de asigurare extinse(care acopera,pe langa riscurile prevazute in polita standard si cateva riscuri suplimentare).

-polite de asigurare "toate riscurile in care nu sunt numite riscurile acoperite,ci doar excluderile).

PRINCIPALELE EXCLUDERI PREVAZUTE IN CONTRACTE LA ASIGURARILE DE BUNURI

Exista situatii in care asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele produse bunurilor asigurate,aceste situatii sunt prevazute in contractul de asigurare ca excluderi.Termenul de "excludere" poate desemna orice clauza a politei a carei functie este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la dauna,clarifica acoperirea acordata de asigurator si,de asemenea,elimina posibilitatea acoperirii unor riscuri considerate neasigurabile de catre asigurator.

In general,in baza politelor de asigurare de bunuri nu se acorda despagubiri pentru cauze de razboi,de invazie,de insurectie,de revolutie,altele se refera la uzura fizica,la pagubele rezultate in urma actelor intentionate ale asiguratului,in urma radiatiei nucleare sau a viciului intern(rugina fierului,putrefactia lemnului,deteriorarea cauciucului).Nici una dintre aceste excluderi nu reuseste sa cuprinda,in mod suficient,macar una dintre caracteristicile unei expuneri la paguba,ideal asigurabile.

MODALITATI DE STABILIRE A SUMEI ASIGURATE

In cazul asigurarii de bunuri,suma asigurata nu trebuie sa depaseasca valoarea reala a bunului in momentul incheierii asigurarii,deoarece asigurarea este astfel conceputa,incat sa nu permita acordarea unei despagubiri mai mari decat pierderile efectiv suferite de asigurati.Suma la care sunt asigurate bunurile trebuie sa fie stabilita in deplina concordanta cu valoarea reala a acestora,deoarece o supraevaluare a acestora poate conduce la slabirea preocuparii asiguratului pentru prevenirea pagubelor,iar o subevaluare nu permite,in caz de dauna,ca despagubirea acordata sa acopere in totalitate pierderea suferita.Pentru prevenirea acestui lucru,societatile de asigurare aplica principiul raspunderii proportionale,conform caruia,in conditiile in care contractul de asigurare a fost incheiat pentru o suma inferioara valorii bunului,despagubirea acordata se reduce proportionalcu raportul dintre suma asigurata si valoarea bunului respectiv.

Prin valoarea bunului la data asigurarii se intelege:

-la cladiri si constructii-valoarea de inlocuire din care se scade uzura,in raport cu vechimea,cu gradul de intrebuintare si cu starea de intretinere a cladirii\constructiei asigurate.

-la mijloacele fixe si obiectele de inventar-valoarea de inlocuire din care s-a scazut uzura,in raport cu vechiomea,intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective.

-pentru bunuri casabile-valoarea de inlocuire.

-la materii prime,materiale,produse finite,marfuri si altele asemanatoare-pretul de cost sau pretul de achizitie al acestora.

-pentru bani in numerar,timbre sa librete de economii-valoarea nominala.

-pentru hartii de valoare-pretul pioetei,sau,dupa caz,catatia la inchiderea bursei din ultima zi lucratoare,inainte de data completarii cererii de asigurare.

-pentru metale nobile neprelucrate,bunuri din metale nobile,bijuterii,pietre pretioase,precum si altele asemenea-pretul pietei.

-pentru colectii si obiecte de arta-valoarea de circulatie calculata pe baza de cataloage si\sau expertize.

In asigurarea de bunuri se foloseste o varietate de limite in ceea ce priveste suma asigurata.Aceste limite de suma asigurata se pot aplica unui singur articol(asemenea cladirii) sau unei categorii de bunuri(bunuri personale).Bunurile personale nu sunt de obicei identificate sau inventariate separat si astfel limitele de suma asigurata din cadrul politei se aplica tuturor bunuril;or neidentificate apartinand categoriei de bunuri acoperite.Insa,poate exista situatia in care bunurile sunt identificate,intocmindu-se o lista in care fiecare obiect este inventariat si precis identificat prin descrieri,numar de serie etc,in acest caz se stabileste suma asigurata pentru fiecare bun identificat.

O alta problema in stabilirea cu exactitate a sumei asigurate o constituie rata inflatiei,care in ultinul deceniu a fost accelerata,efectul acesteia fiind resimtit prin cresterea valorii bunurilor.Anumiti asiguratori solutioneaza problema inflatiei prin cresterea automata a sumei asigurate si a primelor la fiecare reinnoire anuala,in afara cazului in care cresterile sunt refuzate de asigurat.Valoarea acestei cresteri se bazeaza,de obicei,pe rata medie anuala a inflatiei.Aceasta metoda nu garanteaza limite de acoperire adecvate pentru detinatorii de polite,din urmatoarele motive:

-detinatorul politei,care este subasigurat la inceputul perioadei de asigurare,va fi subasigurat si dupa reinnoire.

-chiar daca acoperirea este corespunzatoare la inceputul perioadei fiecarei polite,aceasta va fi probabil inadecvata la momentul producerii pagubei-in special daca paguba totala se produce chiar inaintea reinnoirii.

Societatile de asigurare mai folosesc ometoda,prin care sumele de asigurare cresc automat,conform unei metode prestabilite,pe timpul perioadei politei,dar aceasta reduce problemele asociate cresterii valorii bunului pe o perioada de un an,insa nu face nimic pentru cresterea corespunzatoare fiecarea perioade de trei luni(perioada in care suma asigurata poate fi marita cu un anumit procent).O alta metoda folosita pentru corelarea sumei asigurate cu valoarea bunului este indexarea,adica exprimarea sumei asigurate in finctie de un indice al preturilor.

STABILIREA PRIMEI DE ASIGURARE

Prima de asigurare este un element important al unui contract de asigurare si reprezinta suma de bani pe care o primeste asiguratorul de la asigurat,in schimbul preluarii in asigurare a riscului la care acesta este expus.Primele de asigurare se stabilesc de catre asigurator si se achita fie anticipat si integral,fie in rate subanuale.

Prima de asigurare se stabileste aplicandu-se cota de prima la suma asigurata si se plateste integral si anticipat sau se plateste in rate.Cota de prima este diferentiata,in functie de felul bunului asigurat,de frecventa si intensitatea producerii riscurilor asigurate.In cazul asigurarilor de bunuri,societatile de asigurare diferentiaza bunurile asigurate pe clase de risc,iar pentru fiecare clasa se stabileste o cota de prima specifica.

RELATIA DINTRE FRANSIZA SI VALOAREA PAGUBEI

Fransiza este un alt element important al contractului de asigurare de bunuri si cladiri reprezentand partea din valoarea fiecarei daune care este suportata de catre persoana asigurata si care,in general,are urmatoarele functii:

-incurajeaza masurile de control al riscului:anumiti asigurati nu sunt dispusi sa-si cheltuiasca timpul,efortul sau banii pentru a preveni pagubele care,daca se vor produce,vor fi platite de societatea de asigurari.

-reduce cheltuielile efectuete de asigurator in legatura cu despagubirea:de cele mai multe ori,in cazul despagubirilor de mica valoare,cheltuielile administrative ale asiguratorului efectuate in vederea solurionarii cazului de despagubire pot fi mai mari decat suma platita efectiv asiguratului ca despagubire si existenta fransizei reduce numarul de cereri de despagubire pentru pagubele de mica valoare.

-reduce nivelul primei de asigurare pe care asiguratul trebuie sa o plateasca:deoarece fransiza reduce cheltuielile efectuate de asigurator in legatura cu despagubirea de unde rezulta si reducerea primelor de asigurare platite de asigurat.

Fransiza poate fi deductibila sau atinsa.In cazul fransizei atinse,asiguratorul acopera in intregime paguba-pana la nivelul sumei asigurate-daca aceasta este mai mare decat fransiza.Fransiza deductibila se scade,in toate cazurile,din valoarea daunei,indiferent de volumul acesteia din urma,deci despagubirea se acorda numai pentru partea de dauna care depaseste fransiza.Aceasta se poate stabili pe eveniment sau ca suma agregata pentru intreaga perioada de asigurare.Fransiza pe eveniment se aplica pentru fiecare dauna in parte,iar cea agregata se aplica pe o anumita perioada de timp.


Document Info


Accesari: 8457
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )