Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului si cu alte organisme publice

Contabilitate
Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului si cu alte organisme publice
4.1. Structura datoriilor si creantelor fata de stat si alte organisme publice

Desfasurarea activitatii unitatilor economice genereaza în mod implicit datorii fata de bugetul statului si unele creante.

>

Clasificare

 
Datoriile fata de bugetul statului se refera la impozitele si taxele care, în baza reglementarilor fiscale, se cuvin acestuia, cum sunt:

ü impozitul pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor;

ü taxa pe valoarea adaugata;

ü impozitul pe venituri de natura salariilor;

ü impozitul pe dividende;

ü alte impozite si taxe.

>

Componenta

 
Din relatiile cu bugetul statului pot sa apara si unele creante provenite din subventiile de primit si din varsamintele efectuate în plus.

În categoria operatiilor de decontare cu alte organisme publice, sunt incluse:

w impozitele si taxele locale (impozitul pe cladiri si pe teren; taxa asupra
mijloacelor de transport; pentru folosirea locurilor publice; pentru folosirea
mijloacelor de publicitate, afisaj, reclama; pentru vizitarea muzeelor etc.);

w contributiile pentru constituirea fondurilor speciale (pentru sanatate; pentru
accidente de munca si boli profesionale; pentru dezvoltarea si modernizarea
drumurilor publice, pentru dezvoltarea sistemului energetic etc.).

Contabilitatea operatiunilor de decontare cu bugetul statului privind datoriile si unele creante precum si cu alte organisme publice, se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate", grupa ce cuprinde urmatoarele conturi sintetice de gradul întâi:

Ř contul 441 "Impozitul pe profit/venit";

Ř contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata";

Ř contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor";

Ř contul 445 "Subventii";

Ř contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate";

Ř contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate";

Ř contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului".

Unele conturi sintetice de gradul întâi se detaliaza în conturi sintetice operationale de gradul al doilea (441, 442, 445, 448), iar altele, pentru necesitatile practice de evidenta se detaliaza în conturi analitice.

4.2. Contabilitatea impozitului pe profit si a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Mod de calcul

  Impozitul pe profit reprezinta unul din principalele venituri bugetare si se calculeaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu aplicare de la 1.01.2004.

Pentru determinarea impozitului pe profit se determina profitul impozabil astfel:

Profitul impozabil = [(Venituri totale - Cheltuieli totale) - Deduceri + Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal] - Pierderea reporata de recuperat din anii precedenti.

Cota de impozit pe profit începând cu 01.01.2005 este de 16%, cu unele exceptii.

Atentie!

  Conform Codului fiscal microîntreprinderile calculeaza un impozit pe veniturile obtinute din orice sursa cu exceptia veniturilor înscrise în conturile: 711 "Variatia stocurilor", 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale",722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" si 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare", în procent de 3%.

Criterii

  În categoria microîntreprinderilor se încadreaza în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal persoanele juridice care îndeplinesc urmatoarele conditii, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent:

ü sunt producatoare de bunuri materiale, presteaza servicii si/sau
desfasoara activitate de comert;

ü au de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;

ü au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pâna la 100.000
EURO, inclusiv;

ü au capital integral privat.

Atunci când în cursul anului fiscal nu mai este îndeplinita una din cele patru conditii, întreprinderea încheie în mod obisnuit exercitiul respectiv, iar din anul financiar urmator va respecta prevederile legale privind impozitul pe profit fara posibilitatea de a reveni la impozitul pe venit.

Din valoarea totala a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit se pot efectua reduceri, în functie de facilitatile fiscale acordate.

Reducerea de impozit aferenta exercitiului financiar se repartizeaza ca sursa proprie de finantare la sfârsitul acestuia.

I

Functionare cont

 
Contabilitatea datoriilor si creantelor privind impozitul pe profit si impozitul pe venit se realizeaza cu ajutorul contului 441 "Impozitul pe profit/venit", care este bifunctional.

Contul se detaliaza în doua conturi sintetice de gradul al doilea, respectiv:

Ř contul 4411 "Impozitul pe profit";

Ř contul 4418 "Impozitul pe venit".

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate, iar soldul debitor reflecta sumele virate în plus.

Operatii economice privind impozitul pe profit si impozitul pe venit

Aceasta categorie economica genereaza în contabilitate urmatoarele înregistrari contabile:

Ř obligatia trimestriala privind impozitul pe profit:

"Cheltuieli cu impozitul pe profit" = 4411 "Impozitul pe profit"

Impozitul pe profit se determina cumulat de la începutul anului. La finele fiecarui trimestru se evidentiaza ca datorie fata de buget diferenta rezultata între impozitul calculat la acea data si impozitul înregistrat pâna la finele trimestrului precedent.

Ř în situatia în care impozitul calculat cumulat la sfârsitul unui trimestru este
mai mic decât cel înregistrat la finele trimestrului precedent, diferenta de
impozit se storneaza prin formula contabila:

"Cheltuieli cu impozitul pe profit" = 4411 "Impozitul pe profit" - în rosu

Ř reflectarea impozitului pe venit datorat de microîntreprinderi:

"Alte cheltuieli cu impozitele" = 4418 "Impozitul pe venit"

Ř plata impozitului pe profit sau venit pâna la data de 25 din luna urmatoare
încheierii trimestrului, pentru trimestrul expirat:

= 5121 "Conturi la banci în lei"

"Impozitul pe profit"

"Impozitul pe venit"

Ř evidentierea impozitului pe profit sau a impozitului pe venit aferent
exercitiului financiar anterior în cazul corectarii erorilor contabile:

"Rezultatul reportat provenit din = %

corectarea erorilor contabile" 4411 "Impozitul pe profit"

4418 "Impozitul pe venit"

Ř reflectarea datoriilor anulate reprezentând impozit pe profit/venit aferente exercitiilor anterioare:

= 1174 "Rezultatul reportat provenit din

"Impozitul pe profit" corectarea erorilor contabile"

"Impozitul pe venit"

>

Atentie!

 
Reducerea de impozit aferenta facilitatilor fiscale acordate, implica înregistrarile contabile:

Ř reflectarea lunara a impozitului pe profit aferenta facilitatilor aplicate:

"Cheltuieli cu impozitul pe profit" = 4411 "Impozitul pe profit"

~ concomitent, reducerea se evidentiaza si extracontabil:

D: 8038 "Alte valori în afara bilantului"

- analitic distinct -

Ř la sfârsitul exercitiului financiar se efectueaza corespunzator reducerilor
acordate, repartizarea profitului la surse proprii de finantare:

"Repartizarea profitului" = 1068 "Alte rezerve"

- analitic distinct -

Ř se diminueaza impozitul pe profit înregistrat în cursul exercitiului cu
suma aferenta reducerilor acordate:

"Cheltuieli cu impozitul pe profit" = 4411 "Impozitul pe profit" - în rosu

~ concomitent, se diminueaza si extracontabil impozitul aferent
facilitatilor acordate:

C: 8038 "Alte valori în afara bilantului"

- analitic distinct -

4.3. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata

4.3.1. Structura taxei pe valoarea adaugata si conturile

utilizate pentru reflectarea acesteia

Definitie

 


Taxa pe valoarea adaugata, asa cum a fost reglementata prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reprezinta un impozit indirect, suportat de consumatori, dar care este calculat în cote procentuale de fiecare agent economic, în functie de valoarea bunurilor si serviciilor vândute.

Conditii

  Taxa pe valoarea adaugata se plateste de catre persoanele fizice sau juridice care au realizat venituri peste plafonul minim anual din operatiile impozabile nominalizate legal, plafon care pentru anul 2006 este de 200.000 lei, sau la cerere, înainte de atingerea plafonului impus.Clasificare

  În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii, precum si cele asimilate acestora, cu exceptia celor rezultate din activitati specifice autorizate ce nu urmaresc obtinerea de profit (asociatii cu caracter social-filantropic; organizatii care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica; organizatii sindicale, institutii publice pentru activitati administrative, sociale, educative, culturale, s.a.).

Operatiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, în functie de regulile de impozitare, se delimiteaza astfel:

ü operatiuni impozabile cu cota generala de 19 %;

ü operatiuni scutite cu drept de deducere

ü operatiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata fara drept de
deducere

ü operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata

Pentru operatiile impozabile si pentru cele scutite cu drept de deducere se exercita dreptul de deducere pentru bunurile si serviciile achizitionate si destinate realizarii unor operatii supuse taxei pe valoarea adaugata.

Evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata se realizeaza cu ajutorul contului 442 "Taxa pe valoarea adaugata", care din punct de vedere al functiei contabile este un cont bifunctional.

Pentru reflectarea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

Ř contul 4423 "TVA de plata";

Ř contul 4424 "TVA de recuperat";

Ř contul 4426 "TVA deductibila";

I

Functionare conturi

 
Ř contul 4427 "TVA colectata";

Ř contul 4428 "TVA neexigibila".

Contul 4423 "TVA de plata" - tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit catre bugetul de stat si are functia contabila de pasiv.

Soldul creditor reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata.

I

Functionare conturi

 
Contul 4424 "TVA de recuperat" - tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul de stat si are functia contabila de activ.

Soldul debitor reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

>

Calcul prorata

 
Contul 4426 "TVA deductibila" - tine evidenta taxei pe valoarea adaugata înscrisa în facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate de unitate si are functia contabila de activ.

La sfârsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

Prorata de deducere a taxei pe valoarea adaugata la agentii economici care efectueaza atât operatii supuse taxei pe valoarea adaugata cât si operatii scutite de plata taxei pe valoarea adaugata se stabileste în raport cu participarea bunurilor si serviciilor la realizarea operatiilor impozabile, astfel:

Total operatii - Operatii

scutite fara drept de

deducere

Prorata = ---------- x 100

Total operatii

Taxa pe valoarea adaugata deductibila se înmulteste cu prorata si rezulta taxa pe valoarea adaugata de dedus.

I

Functionare conturi

 
Contul 4427 "TVA colectata" - tine evidenta sumelor datorate de unitatea patrimoniala bugetului de stat, reprezentând taxa pe valoarea adaugata aferenta vânzarilor de bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari, având functia contabila de pasiv.

La sfârsitul perioadei contul nu prezinta sold.

Contul 4428 "TVA neexigibila" - tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vânzarile si cumpararile de bunuri, servicii sau lucrari cu plata în rate precum si cea inclusa în pretul de vânzare cu amanuntul la unitatile comerciale ce tin evidenta la acest pret, fiind un cont bifunctional.

Soldul contului reflecta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.

4.3.2. Contabilitatea operatiilor privind taxa pe valoarea adaugata

În celelalte teme ale lucrarii sunt evidentiate o parte din operatiile economice privind taxa pe valoarea adaugata colectata, taxa pe valoarea adaugata deductibila si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, motiv pentru care în cele ce urmeaza ne ocupam doar de regularizarea lunara a taxei pe valoarea adaugata.

Închiderea lunara a conturilor de taxa pe valoarea adaugata, implica urmatoarele înregistrari contabile:

Ř la sfârsitul anului sau la sfârsitul lunii, pe baza de prorata, se evidentiaza
taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila:

"Cheltuieli cu alte impozite, = 4426 "TVA deductibila"

taxe si varsaminte asimilate"

Ř regularizarea lunara a taxei pe valoarea adaugata în cazul în care taxa pe
valoarea adaugata colectata este mai mare decât taxa pe valoarea
adaugata deductibila:

"TVA colectata" = %

4426 "TVA deductibila"

4423 "TVA de plata"

Ř achitarea taxei pe valoarea adaugata de plata, din contul de la banca în lei:

"TVA de plata" = 5121 "Conturi la banci în lei"

Ř regularizarea lunara a taxei pe valoarea adaugata în cazul în care taxa pe
valoarea adaugata colectata este mai mica decât taxa pe valoarea
adaugata deductibila:

% = 4426 "TVA deductibila"

"TVA colectata"

"TVA de recuperat"

Ř încasarea de la buget a taxei pe valoarea adaugata de recuperat, în urma
solicitarii prin decontul de taxa pe valoarea adaugata:

"Conturi la banci în lei" = 4424 "TVA de recuperat"

Ř compensarea taxei pe valoarea adaugata de recuperat cu taxa pe
valoarea adaugata de plata:

"TVA de plata" = 4424 "TVA de recuperat"

4.4. Contabilitatea impozitului pe veniturile de natura salariilor

Consideratii

 


Persoanele fizice române si straine care au calitatea de angajati, cu carnet de munca pentru o norma întreaga sau fractiune de norma, platesc impozit pentru veniturile în bani si în natura realizate pe teritoriul României. Impozitul se plateste si pentru salariile primite din strainatate de catre persoanele ce îsi desfasoara activitatea în România.

Produsele acordate ca plata în natura, sunt evaluate, în scopul impozitarii la nivelul preturilor practicate de unitate pentru produsele din productia proprie sau la nivelul preturilor de aprovizionare pentru alte produse, la data efectuarii platii în cauza.

Sunt neimpozabile salariile si indemnizatiile în valuta, fixate în cuantum net, platite de institutiile publice române care îsi desfasoara activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si altor forme de reprezentare a României în strainatate.

I

Functionare cont

 
Evidenta acestui venit bugetar se realizeaza cu ajutorul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", cont cu functia contabila de pasiv, destinat sa înregistreze datoriile unitatii provenind din impozitul pe venit din salarii.

Soldul creditor reflecta sumele datorate bugetului statului, respectiv impozitul pe venit din salarii calculat si nevirat.

Operatii economice privind impozitul pe venit din salarii

Acest venit bugetar genereaza în contabilitatea unitatilor patrimoniale urmatoarele înregistrari contabile:

Ř calcularea si retinerea impozitului din câstigurile realizate de personal
din salarii, ajutoare materiale si din premiile acordate salariatilor pentru
participarea acestora la realizarea profitului:

% = 444 "Impozitul pe venituri de

"Personal - salarii datorate" natura salariilor"

"Personal - ajutoare materiale

datorate"

"Prime reprezentând participarea

personalului la profit"

Ř calcularea si retinerea impozitului de la colaboratorii externi:

"Furnizori" = 444 "Impozitul pe venituri de

- analitic distinct - natura salariilor"

ü datoria totala, bruta, fata de colaboratorii externi a fost înregistrata
în prealabil pe baza receptiilor de lucrari si a listelor de plata, ca o
cheltuiala a unitatii astfel:

"Cheltuieli cu colaboratorii" = 401 "Furnizori"

- analitic distinct -

Ř reflectarea impozitului datorat de salariati pentru plata acestora în
natura si acordarea produselor finite:

"Personal - salarii datorate" = %

444 "Impozitul pe venituri de

natura salariilor"

345 "Produse finite"

ü celelalte înregistrari, referitoare la taxa pe valoarea adaugata
colectata aferenta produselor finite date ca plata în natura, obtinerea
de produse finite si efectuarea retinerilor au fost evidentiate în
subcapitolul 3.1.2.

Ř achitarea impozitului pe venit din salarii:

"Impozitul pe venituri de = 5121 "Conturi la banci în lei"

natura salariilor"

Ř reflectarea datoriilor anulate aferente exercitiilor anterioare:

"Impozitul pe venituri de = 1174 "Rezultatul reportat provenit dinnatura salariilor" corectarea erorilor contabile"

4.5. Contabilitatea creantelor din subventii

>

Consideratii

 


Unitatile economice pot primi în anumite conditii sume de bani cu titlu gratuit, de la bugetul de stat sau alte organisme publice.

Aceste sume se constituie ca subventii si sunt destinate investitiilor, acoperirii diferentelor de pret, acoperirii unor pierderi sau pentru alte situatii.

I

Functionare cont

 
În activitatea agentilor economici intervine un anumit interval de timp între momentul stabilirii cuantumului subventiilor si cel al primirii lor efective, ceea ce impune reflectarea în contabilitate a sumelor ce urmeaza a fi încasate.

Contabilitatea creantelor din subventii se realizeaza cu ajutorul contului 445 "Subventii" (4451, 4452, 4458), care are functia contabila de activ.

Soldul debitor reprezinta subventiile de primit.

Operatii economice privind creantele din subventii

Ř alocarea de la bugetul de stat a unor sume pentru subventii:

"Subventii guvernamentale" = 131 "Subventii guvernamentale

pentru investitii"

Ř reflectarea împrumuturilor de primit cu caracter de subventii pentru investitii:

"Împrumuturi nerambursabile = 132 "Împrumuturi nerambursabile

cu caracter de subventii" cu caracter de subventii

pentru investitii"

Ř evidentierea subventiilor pentru diferentele de pret si valoarea altor
subventii de primit, potrivit legii:

"Alte sume primite cu caracter = 741 "Venituri din subventii de

de subventii" exploatare"

(Subconturile 7411-7417)

Ř reflectarea subventiilor de primit de la guvern drept compensatii pentru
pierderile determinate de efectuarea unor cheltuieli generate de
evenimente extraordinare:

"Alte sume primite cu caracter = 771 "Venituri din subventii pentru

de subventii" evenimentele extraordinare si

altele similare"

Ř încasarea efectiva a subventiilor pentru investitii:

"Conturi la banci în lei" = 445 "Subventii"

(Subconturile 4451-4458)

4.6. Contabilitatea datoriilor din alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Componenta

  Datoriile privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate au o structura eterogena, cuprinzând atât obligatii catre bugetul de stat cât si fata de bugetele unitatilor administrativ-teritoriale (bugetele locale), care au o pondere mai redusa.

În categoria obligatiilor din alte impozite, taxe si varsaminte asimilate catre bugetul de stat, se includ:

ü accizele si taxele vamale;

ü impozitul pe titeiul din productia interna si pe gazele naturale;

ü impozitul pe dividende;

Componenta

  ü varsamintele din profitul regiilor autonome de interes national etc.

Impozitele si taxele fata de bugetele locale, se refera la:

ü impozitul pe cladiri si terenuri;

ü taxa asupra mijloacelor de transport apartinând agentilor economici;

ü taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat;

ü taxa pentru folosirea locurilor publice;

ü taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama;

ü taxa pentru vizitarea muzeelor, pentru sederea în statiunile balneoclimaterice;
ü varsaminte din profitul regiilor autonome de interes local etc.

I

Functionare cont

 
Pentru reflectarea în contabilitate a acestor datorii se utilizeaza contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", care are functia contabila de pasiv.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

Având în vedere marea varietate a acestor impozite si taxe precum si destinatia lor, în cadrul contului sintetic 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este necesar sa se deschida conturi analitice pe feluri de impozite si taxe.

Operatii economice privind datoriile din alte impozite,

taxe si varsaminte asimilate

Ř datoria regiilor publice de a varsa la buget anumite cote din profitul net:

"Rezultatul reportat reprezentând = 446 "Alte impozite, taxe si

profitul nerepartizat sau varsaminte asimilate"

pierderea neacoperita" - analitic distinct -

Ř datoria unitatii patrimoniale de a achita la bugetul de stat sau la bugetele
locale alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (accize, impozitul pe
cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport etc.):

"Cheltuieli cu alte impozite, = 446 "Alte impozite, taxe si

taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

>

Atentie!

 
În mod identic se evidentiaza si taxa pe valoarea adaugata aferenta importurilor realizate de catre persoanele juridice neplatitoare ale acestui impozit indirect.

În situatia în care valoarea impozitelor si taxelor locale este mare, în locul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" este justificat sa se utilizeze contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", ce reflecta în debit obligatia aferenta întregului an fiscal, iar în credit pe baza de scadentar datoria aferenta fiecarei luni prin debitul contului de cheltuieli.

Ř reflectarea impozitului pe dividende în procent de 16%, ce se retine din
datoria totala:

"Dividende de plata" = 446 "Alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

Ř evidentierea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import:

% = 446 "Alte impozite, taxe si

"Echipamente tehnologice" varsaminte asimilate"

(masini, utilaje si instalatii de lucru) - analitic distinct -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale

si alte active corporale"

"Materii prime"

"Materiale auxiliare"

"Alte materiale consumabile"

"Materiale de natura obiectelor

de inventar"

"Marfuri"

"Ambalaje"

Ř reflectarea taxei pe valoarea adaugata amânata la plata la organele vamale:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

"TVA neexigibila" = 446 "Alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

Ř efectuarea platilor catre bugetul de stat sau bugetele locale reprezentând
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate:

"Alte impozite, taxe si = 5121 "Conturi la banci în lei"

varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

Ř reflectarea datoriilor anulate aferente exercitiului curent sau exercitiilor anterioare:

"Alte impozite, taxe si = %

varsaminte asimilate" 7588 "Alte venituri din exploatare"- analitic distinct - "Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabile"

4.7. Contabilitatea fondurilor speciale

Consideratii

  Potrivit legislatiei în vigoare, unitatile patrimoniale au obligatia de a contribui la formarea unor fonduri de importanta sociala, fonduri ce sunt administrate de anumite organisme publice, special constituite sau de catre bugetul de stat.

Componenta

  Fondurile speciale se formeaza în functie de veniturile realizate de agentii economici din activitati nominalizate în mod expres prin aplicarea unor cote procentuale.

În categoria datoriilor fata de organismele publice, sunt incluse:

Ř fondul special pentru sanatate publica

Ř fondul special al drumurilor publice

Ř fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei si a celorlalte unitati vamale

Ř alte datorii fata de organismele publice (fondul special pentru dezvoltarea
sistemului energetic, fondul special pentru promovarea si dezvoltarea
turismului, fondul special pentru protejarea asiguratilor, fondul special
al aviatiei civile, fondul national de solidaritate, fondul special pentru
reducerea riscului tehnologic la utilaje, echipamente si instalatii
industriale, fondul special pentru produse petroliere etc.)

I

Functionare cont

 
Contabilitatea datoriilor analizate se realizeaza cu ajutorul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", care are functia contabila de pasiv.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate organismelor publice.

Luând în considerare marea varietate a datoriilor fata de organismele publice, se impune organizarea unei evidente analitice a contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" pe feluri de datorii.

Operatii economice privind datoriile fata de organismele publice

Ř contributia unitatii pentru constituirea fondurilor speciale:

"Cheltuieli cu alte impozite, = 447 "Fonduri speciale - taxe si

taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

Ř reflectarea majorarilor de întârziere calculate pentru neplata contributiilor
datorate la termenele scadente:

"Despagubiri, amenzi si = 447 "Fonduri speciale - taxe si

penalitati" varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

Ř achitarea datoriei catre organismele publice:

"Fonduri speciale - taxe si = 5121 "Conturi la banci în lei"

varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

Ř evidentierea datoriilor anulate aferente exercitiului curent sau exercitiilor anterioare:

"Fonduri speciale - taxe si = %

varsaminte asimilate" 7588 "Alte venituri din exploatare"

"Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabile"

4.8. Contabilitatea altor datorii si creante fata de bugetul statului

I

Functionare cont

 
Pe lânga datoriile din impozite si taxe fiscale sau creante din activitatea curenta, unitatile economice pot avea datorii fata de stat din operatiuni ocazionale, cum sunt: amenzile, penalitatile, despagubirile si alte astfel de datorii, precum si creante fata de bugetul de stat.

Pentru urmarirea acestor operatii, oarecum specifice se utilizeaza contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului", cont bifunctional.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului de stat, iar soldul debitor reprezinta sumele cuvenite de la bugetul de stat.

Contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" se detaliaza în conturi sintetice, operationale de gradul al doilea si anume:

Ř contul 4481 "Alte datorii fata de bugetul statului";

Ř contul 4482 "Alte creante privind bugetul statului".

Operatii economice privind alte datorii si creante fata de bugetul statului

Datoriile si creantele fata de bugetul statului ce provin din operatii ocazionale, genereaza în contabilitate urmatoarele înregistrari:

Ř reflectarea amenzilor si penalitatilor care sunt datorate bugetului statului:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

"Despagubiri, amenzi si = 4481 "Alte datorii fata de bugetul

penalitati" statului"

Ř achitarea obligatiilor fata de bugetul statului, reprezentând alte datorii
decât impozite si taxe:

"Alte datorii fata de bugetul = 5121 "Conturi la banci în lei"

statului"

Ř reflectarea sumelor cuvenite de la buget, altele decât impozite si taxe:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

"Alte creante privind bugetul = 7588 "Alte venituri din exploatare"

statului"

Ř încasarea drepturilor cuvenite de la buget:

"Conturi la banci în lei" = 4482 "Alte creante privind bugetul

statului"

Ř evidentierea datoriilor anulate catre bugetul de stat ce provin din alte
operatii decât impozite si taxe aferente exercitiului curent sau exercitiilor anterioare:

"Alte datorii fata de bugetul = %

statului" 7588 "Alte venituri din exploatare"

"Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabile"

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 4

Efectuati înregistrari contabile privind creantele din subventii. (2 puncte)

Timp estimativ: 15 minute

 
Regularizarea taxei pe valoarea adaugata de la sfârsitul fiecarei luni, în situatia în care TVA aferenta iesirilor este de 15.000 lei, TVA aferenta intrarilor de 18.000 lei, iar prorata de 80% se efectueaza astfel: (2 puncte)

a)      = 4426 18.000

4427 15.000

4424 3.000

b)      = 4426 15.000

635 = 4426 3.000

c)      = % 15.000

4426 14.400

4423 600

635 = 4426 3.600

d)      = % 15.000

4427 14.400

4423 600

635 = 4426 3.600

e)      = % 15.000

4426 14.400

4423 600

a) b) c) d) e)

La sfârsitul fiecarei luni, conturile 4426 si 4427: (2 puncte)

a)      pot prezenta sold, daca prorata este diferita de 100%;

b)      nu prezinta sold;

c)      pot prezenta sold, daca prorata este de 100%;

d)      se închid în corespondenta directa cu suma cea mai mica;

e)      se închid reciproc, prin debitarea contului 4426 si creditarea contului 4427.

a) b) c) d) e)

Taxele vamale aferente marfurilor importate se reflecta astfel: (2 puncte)

a) 635 = 446;

b) 446 = 542;

c) 371 = 446;

d) 635 = 4427;

e) 446 = 371.

a) b) c) d) e)

Efectuati înregistrari contabile privind datoriile fata de organismele publice. (2 puncte)loading...
Document Info


Accesari: 12345
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )