Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
EXPERTIZA CONTABILA, DOCTRINA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

Contabilitate


EXPERTIZĂ CONTABILĂ, DOCTRINĂ

sI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

Ghid de pregatire

SINTEZĂ

Prof.univ.dr. Horia Cristea

Expert contabil CECCAR

INTRODUCERE

"Sinteza" este de fapt o multime de raspunsuri posibile si comentarii la peste o suta de întrebari, de probleme din programa verificarii aptitudinilor celor care au parcurs stagiul de pregatire. Cei care doresc sa practice liber sau asociativ, profesia de contabil autorizat sau expert-contabil, se supun regulilor si normelor organismului autorizat al profesiei si anume Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Pentru a profesa de maniera libera, un tânar licentiat în finante contabilitate sau în economie sustine mai întâi un examen de acces la profesie, examen compus din discipline specifice, dupa care efectueaza un stagiu pe lânga un cabinet de specialitate. La fel si un bacalaureat, dar cu alte restrictii.

La încheierea stagiului se sutine un alt examen, de aptitudini.

Cei care au reusit sunt cooptati în familia expertilor contabili sau contabililor autorizati. Membri familiei practica o profesie libera, însa în structuri organizate, specifice, cu norme si reguli recunoscute international.

Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCA-Ro) prin Comisia de specialitate elaboreaza anual o lista de subiecte de examen si bibliografia adecvata. Am încercat o sintetizare, în folosul celor ce doresc sa se pregateasca. Un sprijin deosebit l-am primit din partea d-lui M. Chivulescu.

Ca organism al profesiei din România CECCA-Ro urmareste realizarea unor obiective principale cum sunt:

 • Consolidarea integritatii si competentelor profesiei contabile
 • Supravegherea respectarii inependentei si obiectivitatii activitatilor desfasurate de membri
 • Promovarea intereselor membrilor si a regulilor privind secretul profesional
 • Asigurarea unui 535c219f nivel înalt de responsabilitate si profesionalism
 • Sustinerea si promovarea aplicarii si respectarii normelor internationale de contabilitate- IAS si de rportare financiara - IFRS
 • Afirmarea pe plan international a profesiunii contabile românesti

Manalul de fata este un sprijin pentru cei doritori în a acumula cunostinte în tematica de pregatire continua. Nu este un tratat ci un ghid de orientare.

Orice comentariu sau interpretare tine de personalitatea fiecaruia, de gradul si nivelul de pregatire.

Timisoara  prof.univ. dr.

Mai 2007  Horia Cristea

TEMATICA DE PREGĂTIRE

 1. EXPERTIZA CONTABILĂ

1. Conceptul de expertiza contabila

2. Expertiza contabila judiciara:

 • Definitie
 • Comparatie cu controlul financiar
 • Obiectivele
 • Numirea expertilor contabili
 • Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare
 • Actele de expertiza contabila judiciara - continut si valorificare

3. Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila

 1. DOCTRINA PROFESIONALĂ

I. Profesia contabila

- continut si forme de manifestare

II. Calitatea de expert contabil si contabil autorizat

1. Definirea expertului contabil si contabilului autorizat

2. Accesul la profesie

3. Raspunderile expertilor contabili si contabililor autorizati

III. Organizarea si functionarea CECCA-Ro

1. Atributiile

2. Organizarea teritoriala

3. Organele de conducere ale Corpului, atributii

4. Organizarea interna a Corpului

5. Relatiile Corpului cu Administratia (Guvern)

6. Finantarea activitatilor Corpului

IV. Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat

V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili si contabililor autorizati

 1. DOCTRINA PROFESIONALĂ sI DEONTOLOGIA

I. Profesia liberala de expert contabil si de contabil autorizat

II. Codul IFAC

1. Însemnatatea (importanta) existentei unui cod de etica profesionala

2. Interesul general: continut, definitii

3. Obiectivele codului etic

4. Principiile fundamentale

a. integritatea

b. obiectivitatea

c. competenta profesionala

d. confidentialitatea

e. profesionalism

f. respectarea normelor tehnice profesionale

5. Independenta - principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de EC si CA.

III. Codul etic national al profesionistilor contabili

ÎNTREBĂRI sI RĂSPUNSURI

1. Cine poate efectua expertiza contabila?

RĂSPUNS: Numai persoana care a dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii (OG 65/1994) fiind înscrisa cu viza la zi în Tabloul EC actualizat.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 299, pct. 1; Standardul 35:3511.1; Norma 350 pg. 9

2. Cum se clasifica expertizele contabile?

RĂSPUNS: Expertizele contabile pot fi clasificate:

I.            Dupa scopul principal în care au fost solicitate, în:

a.       expertizele contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale;

b. expertize contabile extrajudiciare - sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate în afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba în justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.

II.         Dupa principalul obiectiv la care se refera, expertizele contabile sunt:

a.       civile

b. penale

c.       comerciale

d. fiscale

e.       alte categorii dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 299, pct. 2; Standardul 35:3511.1; Ghid pentru aplicarea Standardului 35, pp 58-59

3. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil?

RĂSPUNS: Componentele independentei:

 1. Independenta de spirit (în gândire):

Stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala;

Ea presupune integritate si obiectivitate

 1. Independenta în aparenta:

reprezinta capacitatea de a demonstra ca riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel încât o terta persoana sa nu poata sa puna la îndoiala obiectivitatea profesionistului contabil;

este componenta fundamentala a independentei.

Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta.

Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt în masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil.

4. Ce se întelege prin competenta expertului contabil?

RĂSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza:

obtinerea

mentinerea

Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina în permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practiuca profesionala, din legislatie si tehnicile de lucru.

Dobândirea cere:

înalt standard de pregatire generala, rumata de una specifica;

practica si examinare în subiecte profesionale semnificative;

perioda de practica în domeniu.

Mentinerea cere:

cunoasterea continua a evolutiilor în profesia contabila (la nivel national si international în contabilitate, audit si alte reglementari statuare si cerinte relevante);

adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale, în conformitate cu normele nationale si internationale.

Un profesionist contabil salariat care lucreaza în industrie, comert, sectorul public sau în sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau experinet necesara.

În asemenea situatii nu trebuie sa-si induca în eroare angajatorului cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerând consultanta sau asistenta unui specialist.

5. Ce se întelege prin calitatea expertizelor contabile?

RĂSPUNS: Calitatea expertizelor contabile este o rezultanta a competentei si independentei expertului contabil. Însa membri Corpului trebuie sa-si exercite profesia cu cunostinta si devotament. Legalitatea, impartialitatea si dorinta de a fi utili clientilor îi inspira în recomandarile pe care le fac. Ei trebuie sa se abtina de la orice lucrari inutile efectuate numai din dorinta de câstig.

Calitatea expertizei contabile trebuie argumentata, justificata, demonstrata prin aplicarea principiilor contabilitatii si a normelor profesionale, elaborate de Corp, privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea lucrarilor de expertiza contabila.

Aprecierea calitatii expertizei contabile, în baza argumentarii stiintifice a expertizei contabile, se realizeaza pe doua nivele:

a.           nivelul individual, concret al fiecarei expertize contabile, unde calitatea este apreciata de catre solicitant, în functie de utilitatea expertizei în atingerea scopurilot. Respingerea concluziilor (total sau partial) nu înseamna ca expertiza nu este de calitate.

b.          Nivelul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. În acest sens CECCAR a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate în profesia contabila. Auditul este de ordin general si nu punctual.

6. În ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil?

RĂSPUNS: Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat la cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare

Expertul contabil nu trebuie sa refere mai mult decât se cere. În Raportul sau trebuie sa invoce numai evenimentele si tranzactiile care au legatura cauzala cu obiectivul fixat de cel în drept care a dispus expertiza contabila si care sunt probate cu documente justificative si evidentieri contabile.

Expertul contabil trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului Raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor, direct partilor implicate în actul justitiar.

El trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate, în afara procedurilor prevazute de lege.

7. Care sunt situatiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile?

RĂSPUNS: Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor în aceeasi cauza, calitatea de martor având întâietate. Expertul contabil se afla în incompatibilitate daca exista împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, în solutionarea unei cauze, într-un anumit mod, care l-ar determina, pe expertul contabil, sa fie subiectiv.

Pot fi asimilate cu "împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma", urmatoarele situatii în care s-ar putea gasi expertul contabil:

I. Daca, în calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre partile în proces, s-a pronuntat asupra unor aspecte, ori a luat parte la întocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii.

II. Daca, în calitatea de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie în aceeasi cauza supusa judecatii, deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat în sustinerea primei solutii. În particular, expertul contabil, care a efectuat o expertiza extrajudiciara, la cererea unei parti în proces, se afla în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Daca îndeplineste conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.

8. Ce trebuie sa cuprinda încheierea de sedinta de numire a expertului contabil, într-o cauza civila?

RĂSPUNS: În încheierea de sedinta trebuie mentionata data acesteia, denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil)

9. Contractarea expertizei contabile.

RĂSPUNS: Efectuarea expertizelor contabile se face pe baza de contract. Unul din elemenetele fundamentale ale contractului fiind marimea onorariului.

Încheierile de sedinta (în dosarele civile) si Ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (în dosarele penale), acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.

10. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile.

RĂSPUNS: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata, de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari, asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrându-si raspunderea finala asupra continutlui si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

11. Importanta documentarii si a studiului documentar.

RĂSPUNS: Documentarea lucrarilor, privind expertiza contabila, are un cracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar, pentru a raspunde la obiectivele (întrebarile, punctele) fixate expertului de catre organul în drept sa dispuna expertiza contabila judiciara, prin încheierea de sedinta (în dosarele civile) sau Ordonanta a organului de urmarile si cercetare penala (în dosarele penale) sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara. Studierea materialului documentar, adecvat, constituie premisa si conditia necesara întocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii, declaratii ale partilor si/sau ale martorilor.

12. Care este continutul materialului documentar în cazul expertizelor judiciare?

RĂSPUNS: Orientativ, materialul documentar pe care trebuie sa-l studieze expertul contabil, în cazul expertizelor judiciare, se compune din:

I. Dosarul cauzei, în care s-a dispus o expertiza judiciara

II. Documentele justificative si registrele contabile aflate în pastrarea partilor implicate în procesul justitiar sau în arhivele tertelor persoane, care au legatura cu obiectivele expertizate.

III. Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate, aflate atât în posesia acestora cât si în posesia persoanelor juridice si/sau fizice controlate, care au legatura cu obiectivelel expertizate.

Particularizat, în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu încuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata carora expertul contabil este abilitat sa le ceara lamuriri în legatura cu faptele sau împrejurarile cauzei.

13. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?

RĂSPUNS: Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre expertul contabil de la partile care îl au în pastrare. Dosarul de lucru al expertului contabil, în ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda, dupa caz:

I. Încheierea de sedinta (în cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (în cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudicare.

II. Raportul de expertiza contabila - exemplarul expertului contabil care justifica îndeplinirea misiunii.

III.Eventualele corespondente, raspunsuri la întrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele în drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile.

IV. Eventualele note personale ale axpertului contabil redactate în timpul efectuarii ecpertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila, fie urmaririi bugetuluid de timp si decontarii lucrarilor de expertiza contabila cu beneficiarii acestora.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 304; Comentarii 3524.5.

14. Care este continutul capitolului I al raportului de expertiza contabila ? (Introducere)

RĂSPUNS:

CAPITOLUL I - INTRODUCERE - al Raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:

I. Paragraful de identificare a expertului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numeie si prenumele expeetului, domiciliul, numarul carnetului de expert contabil si pozitia  din Tabloul expertilor contabili;

II.Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiare. În acest paragraf se mentioneaza:

 1. În cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului, respectiv Încheiere de sedinta (în cazurile civile) sau Ordonanta a organelor de urmarire penala (în cauzele penale), cu mentionarea datei acestuia, denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal);
 2. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numarul si data contractului în baza caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata.

III. Paragraful privind identificarea împrejurarilor si circumstantelor în care a luat nastere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara.

IV. Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivelor expertizei contabile se preia "ad-literam" din formularea acestora în "Încheierea de sedinta" (cauzele civile), respectiv în Ordonanta organelor de urmarire si cercetare penala (cauzele penale). În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivelor acestora trebuie sa fie cea din contract.

V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului în care s-a efectuat expertiza contabila. În cazul expertizelor contabile, dispuse de organele în drept, în cauze civile, data si locul începerii lucrarilor expertizei contabile trebuie documentata prin citarea partilor prin scrisoare cu aviz de primire.

VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are legatura cauzala cu obiectivele expertizei contabile si care a stat la baza întocmirii raportului de expertiza contabila. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie sa fie strict adecvat necesitatilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.

VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiza contabila cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având aceleasi obiective. De asemenea, în acest paragraf, trebuie mentionat daca s-au folosit lucrarile altor experti (contabili, tehnic, etc), probleme ridicate de partile interesate în expertiza si explicatiile date de acestea în timpul efectuarii expertizei.

VIII. Paragraful privind identificarea datei initiale pâna la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 304-305; Comentarii 3531.1.

15. Care este continutul cap.II al Raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei contabile)?

RĂSPUNS:

CAPITOLUL II, DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, al raportului de expertiza contabila, trebuie sa contina câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) a expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate, de catre expertul contabil, cu privire la structura materialului documentar, actele si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor, sursele de informatii utilizate, daca partile interesate, în expertiza contabila, au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concuziilor sale. În fiecare paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar, daca aceste prezentari ar îngreuna întelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila, este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca în anexe la raportul de expertiza contabila, iar în textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora, cu trimiteri la anexe.

Fiecare paragraf din CAPITOLUL II, DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, trebuie sa se încheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie precis, consic, fara echivoc, redactat într-o maniera analitica, ordonata si sistematizata fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative, reprezentarilor (înregistrarilor) contabile, expertizelor si actelor de control (de orice fel) anterioare si nici asupra încadrarilor legale. Aceasta deoarece expertul contabil analizeaza evenimente si tranzactii si nu încadrarea judiciara a acestora. În cazuri deosebite în care expetul contabil, în exercitarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu întrunesc conditiile legale, care exprima fictiuni sau sunt suspecte, el nu trbuie sa le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor) sale la obiectivele fixate expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta în raportul de expertiza contabila.

Daca raportul de expertiza contabila este întocmit de mai multi experti care au opinii diferite, într-un paragraf al CAPITOLULUI II, DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, fiecare expert contabil trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, în expertizele judiciare opinia expertului recomandat de parte se mentioneaza separat, în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 300; Comentarii 3531.2.

16. Ce cuprinde un Raport de expertiza calificat (sau cu observatii)?

RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.

În situatia în care expertul contabil, pentru demonstrarea rationamentului sau profesional, îsi exprima parerea asupra obiectivului/obiectivelor expertizei contabile, asupra suficientei lor sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate face aceasta fie în finalul Capitolului III, CONCLUZII, fie într-un capitol distinct, Capitolul IV, CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL, dar cu respectarea normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile exercitata liber (profesiei liberale). Acest Raport este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii (limitate la strictul necesar sau impuse de lege, în cazul expertizelor judiciare si mai cuprinzatoare în situatia expertizelor contabile extrajudiciare).

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 305-306; Comentarii 3531.4.

17. Situatii, cazuri de imposbilitate a întocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile.

RĂSPUNS: În cazuri cu totul deosebite, expertul contabil se pooate afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiza contabila, datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. În astfel de cazuri se întocmeste un "RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE", care are aceeasi structura ca un raport de expertiza, obisnuit (necalificat) dar care, în Capitolul II, DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE si Capitolul III, CONCLUZII, va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile "comandate" de beneficiarul acesteia.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 306; Comentarii 3531.5.

18. În ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila?

RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele.

Raportul de expertiza contabila se depune, beneficiarului acestuia, în termenul legal sau contractual.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 306; Comentarii 3532.1-3532.3.

19. Care este continutul (care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila?

RĂSPUNS: Un Contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale:

 1. Obiectul contractului: care consta în obiectivele (întrebarile) la care expertul contabil trebuie sa formuleze concluzii (raspunsuri).
 2. Materialul documentar minimal, pe care BENEFICIARUL trebuie sa-l puna la dispozitia PRESTATORULUI.
 3. Locul si data depunerii Raportului de expertiza contabila extrajudiciara, întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile.
 4. Onorariul expertului contabil stabilit pe baza bugetului si corelat cu tariful profesional aprobat de Conferinta Nationala a CECCAR nr. 01/49, Sibiu 31 martie 2001ca orientare în negociere.
 5. Clauza de confidentialitate care are menirea de a "întari" si prin contract prestigiul profesiei contabile liberale, prin comportamentul etico-profesional al membrilor sai.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 307.

20. Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator?

RĂSPUNS: Conditiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt:

 1. sa fie expert contabil activ; sa aiba o practica în expertize contabile d minim 5 ani de zile;
 2. sa fie cu plata cotizatiei la zi;
 3. sa beneficieze de pregatire profesionala desavârsita;
 4. sa beneficieze de capacitate de munca sporita si sa se poata adapta conditiilor de stres;
 5. sa se bucure de o moralitate ireprosabila;
 6. sa faca dovada, prin cel putin doua recomandari, ca a avut un comportament personal si profesional ireprosabil, de la înscrierea în Corp pâna în prezent si raspunde cerintelor din punct de vedere al independentei, al conflictului de interese si a celorlalte aspecte etice si deontologice;
 7. cunoaste si aplica, în lucrarile profesionale, prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili din România si Normele profesionale emise de CECCAR;
 8. a efectuat pâna la solicitarea angajarii ca expert contabil verificator cel putin 20 de expertize contabile judiciare.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 311

21. Ce atributii are expertul contabil verificator?

RĂSPUNS: Expertii contabili verificatori au urmatoarele atributii:

 1. verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara înainte de depunertea acestora la organele care le-au solicitat;
 2. întocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala asupra lucrarilor de expertiza cointabila aflate, pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor, la cererea acestor comisii;
 3. elaborarea documentelor de evidenta a activitatilor desfasurate si raportarea.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 312 art. 9.

22. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind îndeplinirea atributiilor sale?

RĂSPUNS: În activitatea lor de verificare a rapoartelor de expertiza contabila judiciara, expertii contabili verificatori trebuie sa urmareasca daca:

în elaborarea lucrarii, expertii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Normei profesionale nr. 35/2000;

obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile  date au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza;

autorii lucrarii nu s-au îndepartat de stiinta contabilitatii, procedând la încadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de operatiuni si lucrari care presupun alte cunostinte decât cele contabile;

autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilot contabili.

De asemenea trebuie sa analizeze opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili - consilieri ai partilor, urmarind aceleasi obiective ca în cazul raportului de expertiza contabila propriu-zisa.

Folosind exclusiv legea, stiinta contabilitatii si Normele profesionale, expertul contabil verificator solicita autorilor lucrarilor de expertiza contabila sa si le revada, în functie de observatiile facute, procedând diferit:

a.       daca nu sunt observatii sau daca lucrarile sunt refacute, expertul contabil verificator va aplica pe prima pagina a lucrarilor analizate stampila dreptunghiulara de verificare, va semna si va aplica stampila filialei.

b. Daca sunt observatii, iar rapoartele de expertiza contabila judiciara nu sunt refacute în spiritul observatiilor expertului contabil verificator, acesta trebuie sa întocmeasca un referat cu constatarile si observatiile sale, pe care sa-l ataseze, în original, raportului de expertiza judiciara ce urmeaza a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza, spre informarea si decizia acestuia.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 312 art. 10,12

23. Care este continutul referatului întocmit de expertul contabil verificator?

RĂSPUNS: Referatul întocmit de exepertul verificator cuprinde:

data primirii dosarului

expertii contabili - nume, prenume si calitatea

observatii cu privire la:

o       Concordanta dintre obiective, constatari si concluzii

o       Respectarea Normei profesionale nr. 35 si a Ghidului de aplicare

o       Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabili

o       Alte observatii

Semneaza expert verificator si stampila.

SURSA: Cartea Ex.C si Ct. A, Ed. CECCAR, B. 2004, pg. 313.

24. Ce ce este expertiza contabila?

RĂSPUNS: Expertiza contabila este o activitate depusa de o persoana autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara, pe baza cercetarii documentelor, datelor si informatiilor de contabilitate. Persoana specializata este, în România, expertul contabil, membru activ al CECCAR. Expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinzând numai rezultatul examinarii faptelor din pucntul de vedere al exactitatii formale si materiale si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 7.

25. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare?

RĂSPUNS: Expertizele judiciare sunt mijloace de proba în justitie. Scopul principal al expertizelor contabile judiciare, în calitate de proba în justitie, este contributia adcestora la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau judecata.

Caracterul stiintific si forta probanta a expertizei contabile judiciare este ca aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara; cuprinde în sfera sa de actiune activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar; cerceteaza situatiile si împrejurarile de fapt, pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor ei materiali; interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. Elaboreaza concluzii, pe baza constatarilor facute, care servesc ca mijloc de proba pentru organul judicar care a dispus efectuarea expertizei.

Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. Potrivit acestor reglementari legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili în Codul civil, în Codul penal si Codurile de procedura penala si civila

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 12-13.

26. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila?

RĂSPUNS: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în:

 1. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR care stipuleaza ca expertii contabili, în exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi:

i. Expertize amiabile (la cerere)

ii. Expertize contabil-financiare

iii. Arbitraje în cauze civile

iv. Expertize de gestiune

 1. Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR).

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 18-19.

27. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?

RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiective precizate, solicitate expertilor contabili înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. Solicitantii expertizelor contabile judiciare sunt si destinatarii acestora:

a.       Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politie si Parchet.

b. Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. Indiferent ca expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuitilor sau partilor, implicate în procesul judiciar, acestia (învinuitii sau partile implicate în proces) sunt, de asemeni, utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare.

Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili, înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. În mod indirect, atunci când solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrari, în concilierea intereslor lor în relatiile cu partenerii comerciali si de afaceri, organisme administrative etc., pot fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 18-19.

28. Care este finalitatea expertizelor contabile?

RĂSPUNS: Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit în momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. Acest scop definit se concretizeaza în obiectivele, respectiv întrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil.

Scopul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare mai este si utilizarea acestora dar numai în contextul în care au fost solicitate. Întrucât expertul contabil îsi exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit(a), înaintea efectuarii expertizei contabile, aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp si nici în spatiu. Ele sunt specifice expertizei respective.

O consecinta a faptului ca raspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele judiciare si extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lamuriri, consultante de specialitate, expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifica un interes material si/sau moral în consultarea si utilizarea lor.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 20-21.

29. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare?

RĂSPUNS: Principiile deontologice fundamentale, carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite în Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România (aprobat prin Hotarârea nr. 1/1995 a Conferintei Nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati).Ele sunt:

Integritate,

Obiectivitate,

Independenta,

secretul profesional,

respectarea normelor tehnice si profesionale,

competenta profesionala,

comportare deontologica.

Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, retine si comenteaza explicit urmatoarele principii deontologice, dupa care expertul contabil trebuie sa se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare:independenta expertului contabil,

competenta expertului contabil,

calitatea expertizelor contabile

secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile

acceptarea expertizelor contabile

responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 21-22.

30. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta?

RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari cu caracter stiintific. Prin urmare, calitatea lor este prezumata. Totusi, argumentarea stiintifica are calitatea ei. Aprecierea argumentarii stiintifice a expertizelor contabile se realizeaza pe doua paliere:

 1. Palierul individual, concret al fiecarei expertize contabile în parte. Pe acest palier, aprecierea calitatii expertizelor se face de catre solicitant care, de regula, judeca calitatea expertizelor contabile în functie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate.
 2. Palierul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. Pe acest palier se organizeaza si se deruleaza controlul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 32.

31. Care este modul de comunicarte a concluziilor expertizelor contabile?

RĂSPUNS: Modul de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile intra în zona confidentialitatii:

 1. În cazul expertizelor contabile judiciare, atât expertii contabili, numiti din oficiu, cât si la recomandarea partilor sunt obligati sa depuna raportul de expertiza contabila la organul judiciar care a dispus expertiza contabila, unde toti cei interesati, inclusiv partile implicate în proces, pot sa-l consulte. Expertul este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecata. Pe cale implicita rezulta ca expertiza contabila trebuie depusa la instanta de judecata care a dispus-o, respectiv la dosarul cauzei. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului si concluziilor expertizelor contabile judiciare catre unii utilizatori ai acestora.
 2. În cazul expertizelor contabile extrajudicare locul si data depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul încheiat între solicitant si expert. Daca locul depunerii expeetizei extrajudiciare nu rezulta cu claritate din contract, acesta trebuie sa fie registratura generala de la sediul solicitantului.

Nerespectarea procedurilor de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile constituie o încalcare a obligatiilor expertului contabil privind secretul si confidentialitatea în expertiza contabila si poate atrage raspunderea disciplinara, civila si/sau penala a expeetului contabil, dupa caz.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 44.

32. Cum se numesc expertii contabili în dosarele civile?

RĂSPUNS: Art. 202 din Codul de procedura civila prevede ca: Expertii se vor numi de catre instanta, daca partile nu se învoiesc asupra numirii lor. Încheierea de numire va statornici si plata expertilor. De regula, partile nu se învoiesc cu privire la numirea expertilor contabili. Atunci instantele civile procedeaza la numirea expertilor contabili recomandati. Indiferent daca partile din procesele civile cad sau nu "la învoiala" asupra numelui expertului, numirea acestuia se face prin încheiere de sedinta care trebuie sa cuprinda cel putin 4 paragrafe:

 1. un paragraf din care sa rezulte numele expertului numit din oficiu si/sau la cererea partilor;
 2. un paragraf cu obiectivele (întrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda;
 3. un paragraf din care sa rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila;
 4. onorariul (plata) statornicit(a) expertului, dupa ce, de regula, instanta a consultat partile asupra acestui aspect.

Daca unul din paragrafele 2-4 lipseste din Încheierea de sedinta, expertul contabil este îndreptatit, iar profesionalismul sau îl obliga, sa ceara instantei introducerea, în Încheierea de sedinta, a paragrafelor lipsa.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 55-56.

33. Numirea expertilor contabili în dosarele penale.

RĂSPUNS: Potrivit Codului de procedura penala, expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, fiecare dintre parti având dreptul sa ceara ca un expert contabil, recomandat de ea, care sa participe la efectuarea expertizei contabile. În dosarele penale, prezenta expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 56-57.

34. Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?

RĂSPUNS: Numirea expertilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract, încheiat între solicitant si expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila contactat. Fiind act bilateral, acest contract trebuie sa cuprinda un dispozitiv în care sa fie identificate partile contractante, respectiv, expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila, pe de o parte, si solicitantul expertizei contabile extrajudiciare, pe de alta parte

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 68-69.

35. Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?

RĂSPUNS: Contractul trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale:

 1. Obiectivele (întrebarile) la care trebuie sa se formuleze concluzii (raspunsuri) profesionale;
 2. Termenul (data) si locul depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara;
 3. Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiza contabila, calculat pe baza Tarifului profesional (orientativ).

Toate aceste clauze contractuale trebuie sa fie rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante. Lipsa oricareia din aceste clauze contractuale minimale, poate constitui motiv de nulitate relativa sau de reziliere a contractului de catre oricare dintre parti.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 73.

36. Care sunt operatiunile / etapele de lucru luate în calcularea bugetului de timp, necesar efectuarii expertizelor contabile?

RĂSPUNS: În baza art. 22-23 din OG 2/2002, Birourile locale de expertize judiciare tehnice si contabile utilizeaza un model de "Nota de evaluare" unde se stabilesc operatiunile/etapele de lucru, luate în calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizelor contabile si care cuprinde:

Dreptul pentru munca prestata:

studierea dosarului cauzei .......... ..... ...... ........................ore

documentarea pentru efectuarea expertizei ........................... ore

deplasare la fata locului .......... ..... ...... ...........................ore

prelucrarea si sistematizarea materialului documentar...........ore

redactarea raportului de expertiza .......... ..... ...... ...........ore

alte operatiuni .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........ore 

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 74.

37. În ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil?

RĂSPUNS: Expertii contabili raspund disciplinar în desfasurarea activitatii lor, în cazul în care au savârsit una din faptele (abateri de la norme, regulament) care atrag sanctiuni disciplinare.

Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati), în raport cu gravitatea abaterilor savârsite, sunt urmatoarelw:

mustrare

avertisment scris

suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioada de timp de la trei luni la un an;

interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat).

Abaterile, în functie de care se aplica sanctiunile disciplinare, se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 145.

38. Care sunt faptele care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili?

RĂSPUNS: Faptele care atrag raspunderea disciplinara a expertilor contabili sunt urmatoarele:

abateri de comportament sanctionate cu mustrare;

absenta nemotivata de la întrunirea A.G. a filialei sau de la Conferinta Nationala, sanctionata cu avertisment;

absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale A.G. ale filialei sau C.N.;

neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendristic;

nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional sanctionate cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 1 la 3 luni.

Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei:

absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.;

publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România;

neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendristic;

executarea unei pedepse private de libertate pentru savârsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profil;

neplata la buget, în termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de catre persoanele fizice;

încalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;

refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului, documentele priind activitatea profesionala;

practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 145-146.

39. În ce consta raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil?

RĂSPUNS: Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil, penal, dupa caz, potrivit legii.

Pentru stabilirea raspunderii administrative sau contraventionale trebuie avute în vedere urmatoarele:

fapta sa fie savârsita cu vinovatie;

fapta sa fie prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie si se sanctioneaza chiar daca este savârsita fara intentie.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 146-147.

40. În ce situatii expertul contabil raspunde penal?

RĂSPUNS: În situatia în care a savârsit o fapta (infractiune), cu pericol social, cu vinovatie, fapta prevazuta de legea penala.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 147-148.

41. În ce consta raspunderea civila a expertului contabil?

RĂSPUNS: Pentru stabilirea raspunderii civile a expertilor contabili trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte:

contractul

fapta

prejudiciul

cauzalitatea

vinovatia.

SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35/2001 Ed. CECCAR, B, 2003, pg. 149-150.

42. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?

RĂSPUNS: Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, în conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, cu respectarea principiului independentei profesionale si a cerintelor de pregatire impuse de norme

43. În ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat; dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?

RĂSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate, în conditiile O.G. nr. 65/1994, având competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

Prin urmare, ne gasim în fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist; economistul fiindsubordonat unui sef ierarhic si executând atributiile specifice fisei postului sau. De asemeni, economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil, etc.

Expertul contabil este un economist, absolvent al specialzarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevazut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile O.G. nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de apregati lucrarile necesare întocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica.

Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce îi revin din fisa individuala a postului. Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contabile. De regula, este specializat pe un sector al contabilitatii.

Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de întreprindere. De asemenea, ei pot pierde întreprinderea de client si, prin aceasta, sursa de venit.

În schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul în urma unor proceduri anevoioase.

Este în discutie starea de salariat al unei firme al unui cabinet de experti contabili sau de contabili autorizati;

Trebuie facuta distinctia între auditorii interni si cei externi, prin prisma independentei;

Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajati în industrie, comert, sectorul public, învatamânt s.a.;

Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporatie) în industrie, comert, sectorul public, învatamânt s.a. si este membru al unei orgnizatii afiliate IFAC.

44. Cine expertul contabil?

RĂSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile Ordonantei (O.G. nr. 65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a întocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile (art. 2. al. 1).

Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înalta calificare în domeniul contabilitatii si care are acces neîngradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificare si certificarea situatiilor financiare (în conditiile reglementarilor specifice.

 • Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobândeste pe baza de examen.
 • Pentru a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ mai multe conditii.
 • Pot fi, la cerere, experti contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori si conferentiari universitari, doctori în economie si doctori docenti cu specialitatea finante sau contabilitate, însa cu îndeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR.

45. Cine este contabilul autorizat?

RĂSPUNS: Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile OG nr. 64/1994 si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare întocmirii situatiilor financiare ale întreprinderii.

46. Cum se obtine calitatea de expert contabil?

RĂSPUNS: Prin examen. Examenul se desfasoara în baza Normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, în vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat:

examen de admitere privind accesul;

stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru + pregatire deontologica si doctrina profesionala);

examen de aptitudini (examen scris, proba orala).

47. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?

RĂSPUNS: Prin examen în trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer îndeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii.

48. Cum se mentine calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?

RĂSPUNS: Prin înscrierea în Tabloul Corpului. Înscrierea se realizeaza în baza îndeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. Înscrierea în Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe întreg teritoriul tarii.

Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitatii profesiei, a dreptului de a exercita.

Acordarea vizei anuale se da daca sunt îndeplinite cumulativ conditiile:

achitarea în întregime a obligatiilor fata de Corp;

plata la buget, la termen si în cunatumul prevazut, a impozitelor cuvenite statului;

asigurarea pentru riscul profesional;

dovada ca nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (cazier judiciar);

nu a savârsit fapte care sa încalce regulamentul privind conduita profesionala, pentru care a fost sanctionat de Comisia de Disciplina;

depunerea fisei individuale;

Trebuie respectate si prevederile referitoare la libera practica: expertii contabili si contabili autorizati nu pot sa îsi exercite atributiunile conferite de aceasta calitate de durata în care desfasoara o activitate salarizata în afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice în domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.

49. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?

RĂSPUNS:

 1. Ţinerea sau supravegherea contabilitatii si întocmirii situatiilor financiare:
  • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, incluiv în cazul sistemelor informatice;
  • elaborarea si punerea în aplicare a procedeelor contabile a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, în baza si cu respectarea normelor generale.
 2. Efectuarea de analize economico-financiare
  • analiza structurilor financiare;
  • analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
  • tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
  • sistem de credit leasing, factoring etc.;
  • determinarea situatiei financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
  • elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
  • elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
  • asistenta în prevenirea si înlaturarea dificultatilor unitatii.
 3. Efectuarea de audit financiar contabil în conditiile respectarii reglementarilor specifice acestei activitati
  • cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
  • audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
  • studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
 4. Efectuarea de evaluari patrimoniale
  • evaluari de bunuri si active patrimoniale;
  • evaluari de întreprinderi si de valori mobiliare pentru vânzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;
  • evaluari de elemente intangibile.
 5. Efectuarea de expertize contabile
  • amiabile (la cerere);
  • contabil - judiciare;
  • arbitraje în cauze civile;
  • expertize de gestiune.
 6. Executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:
  • întocmirea de situatii periodice;
  • consolidarea conturilor si bilantului;
  • întocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;
 7. Executarea de lucrari cu caracter fiscal, în conditiile reglementarilor specifice ale domeniului:
  • studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;
  • participarea la întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
  • asistenta în probleme de TVA si impozite;
  • fiscalitate imobiliara;
  • asistenta în aplicarea tarifului vamal;
  • asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor;
 8. Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica:
  • organigrame, structuri, definiri de functii;
  • legaturi între servicii, curculatia documentelor si informatiilor;
  • analiza si organizarea fluxului informational;
  • formarea profesionala continua;
  • contributii la protectia patrimoniului unitatii;
  • mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor;
  • alegerea softurilor necesare
 9. Activitatea de cenzor.

50. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati?

RĂSPUNS: Contabilul autorizat poate executa lucrari (Sectiunea II, art. 9, din OG 65/1994 republicata în februarie 2007) pe baza de contract, perosanelor fizice si juridice legate de tinerea contabilitatii operatiunilor economico-financiare si pregatirea lucrarilor în vederea elaborarii situatiilor financiare.

51. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?

RĂSPUNS: Exercitare individuala sau în cadrul societatilor.

Societatile de expertiza contabila au:

cel putin 51% actionari experti contabili sau contabili autorizati;

cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administratie sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului.

Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare în unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici în societati civile.

Membri Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.

Societatile de expertiza pot fi române, straine sau mixte.

Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale Corpului.

Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:

conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii în fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunând de semnatura sociala a societatii;

expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.

52. Incompatibilitati în exercitarea profesiei.

RĂSPUNS: Atât O.G. nr. 65/1994 actualizata, cât si Regulamentul de Organizare si Functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din România, se refera la situatiile de incompatibilitate. Profesionistul contabil se bazeaza, în conduita sa, pe mai multe principii:

 1. integritate - sa fie drept, cinstit si sincer în executarea lucrarilor sale;
 2. obiectivitate - profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice, care sa-i împiedice obiectivitatea; sa aiba o comportare impartiala atunci când întocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale;
 3. independenta - sa se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut în vedere, ca incompatibil cu integritatea si obiectivitate sa, cum ar fi:

implicare financiara directa sau indirecta;

implicarea în activitatile unui client (membru al executivului sau angajat sub controlul directiunii);

acte de comert sau slujbe asigurate în acelati timp cu exercitarea unei profesii liberale, ce pot genera conflict de interese, în contradictie cu exercitarea liberala a profesiei;

incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;

conditiile în care onorariile, primite de la un client, constituie un procentaj neacceptabil de ridicat;

acceptarea executarii de lucrari în baza unuor onorarii eventuale, neprecizate anticipat

 1. secretul profesional - sa fie respectat secretul, caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale;
 2. norme tehnice si profesionale - sa efectueze lucrarile sale în conformitate cu normele tehnice si profesionale care-i sunt aplicate;
 3. competenta profesionala - sa fie întretinut nivelul de competenta pe tot parcursul carierei profesionale, sa execute lucrari pe care le poate realiza cu competenta profesionala;
 4. comportare deontologica - sa se comporte compatibil cu buna reputatie a profesiunii.

Încalcarea principiilor înseamna tot atâtea incompatibilitati în exercitarea profesiei.

Alte situatii de incompatibilitate conform regulamentului:

a.    expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru egentii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se afla în concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv, sau soti ai administratorilor;

b.    de asemenea, nu pot exercita lucrarile prevazute în situatia în care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate;

c.    Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sa-si exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata cât ocupa functii în cadrul Ministerului Finantelor.

53. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii.

RĂSPUNS: Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.

În afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client ca: participatii la capital, dare/luare de împrumut de bunuri, servicii sau bani, etc este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa.

În cadrul îndeplinirii lucrarilor lor, membri Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu împieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.

O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurându-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor.

Stabilirea sau întretinerea relatiilor profesionale cu clientii pot antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral, pentru membri Corpului.

Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.

Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si încheierii contractului dupa:

a.       evaluarea riscurilor;

b. o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei;

c.       o apreciere a eficientei executarii lucrarilor în raport cu competenta si cu mijloacele societatii.

Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat.

Periodic se evalueaza, apreciaza eventualele schimbari aparute în situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri.

Evidentierea sau modificarea lucrarilor nu se poate face decât în baza unui act aditional la contract.

Profesionistii pot exprima în scris clientilor recomandari sau rezerve. În cazul contestarii lor, scrise, vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili.

În situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate, din cauza clientului, contractul se rezilieaza.

54. Care sunt raspunderile profesionistilor contabili?

RĂSPUNS: Raspunderea poate fi:

 1. Disciplinara. Conditii:

Raport de munca concretizat printr-un contract de munca;

Existenta unui regulament;

Abaterea disciplinara.

 1. Administrativa (contraventionala). Conditii:

Fapta savârsita cu vinovatie;

Sanctiune prin avertisment;

Fapta prevazuta de lege sau alt act normativ, ca fiind contraventie, se sanctioneaza, chiar daca e savârsita fara intentie.

 1. Civila. Conditii:

Contractul;

Fapta;

Prejudiciul;

Cauzalitatea;

Vinovatia;

 1. Penala. Conditii:

Forma raspunderii juridice;

Faptele (infractiunile) pericol social, cu vinovatie, prevazute de legea penala.

55. Ce este CECCA România?

RĂSPUNS: C.E.C.C.A.R. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii contabili si contabili autorizati, în conditiile prevazute de O.G. 65/1994 modificata.

56. Ce se întelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?

RĂSPUNS: Corpul este înfiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, îndeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan în lucrarea "Drept comercial si economic românesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala în domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pag. 14, se arata, în legatura cu persoana juridica, urmatoarele: "Persona juridica e o colectivitate de oameni, constituita în conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor".

Elementele constituive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):

organizarea de sine-statatoare;

patrimoniul propriu;

scopul determinat.

Aceste elemente le are si CECCAR, având, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost înfiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.

Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.

Corpul reprezinta profesia în raport cu alte institutii din România si din afara tarii.

relatiile cu bugetul, directe;

are cont în banca;

întocmeste b.v.c.;

organizeaza contabilitate proprie, întocmeste bilant propriu, potrivit legii;

gestioneaza întregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat în administrare operativa filialelor;

continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).

57. Ce se întelege prin autonomia Corpului?

RĂSPUNS: Autonomia este în general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate în actiunile sale (DEX). Autonomia Corpului face din acesta un oganism de autoreglementare în profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.

Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin oragenele alese, Corpul este reprezentat în fata autoritatilor publice, precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului în elaborarea de norme legate de profesia contabila, însa normele de lucru, specifice profesiei sunt rezultatul activitatii Corpului.

58. Care este organizarea CECCAR?RĂSPUNS: Sediul central al Corpului este în municipiului Bucuresti. CECCAR are filile fara personalitate juridica în fiecare resedinta de judet si în municipiul Bucuresti. Este astfel organizat încât sa îsi poata îndeplini atributiile de organism de autoreglementare.

La nivel central:

Organe de decizie:

o       Conferinta Nationala

o       Consiliul Superior

o       Biroul Permanent

o       Presedintele Corpului

Organele de executie:

o       Director general executiv

o       Sectoare (departamente, servicii)

La nivel de filiala:

Organe de decizie

o       Adunarea generala

o       Consiliul filialei

o       Biroul Permanent

o       Presedintele filialei

Organe de executie:

o       Directorul executiv

o       Sectoare (departamente, servicii)

59. Care sunt atributiile Corpului?

RĂSPUNS: În art. 19 din OG 65/1995 sunt enumerate atributiile Corpului. Între ele întâlnim:

a.         organizeaza examenul de admitere:

organizeaza efectuarea stagiului;

organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat;

elaboreaza programele de examen privind stagiul si examenul de aptitudini, care se avizeaza de MF, urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene în domeniu.

b. organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;

 1. asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;
 2. elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
 3. asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare, pe baza standardelor internationale de evaluare;
 4. sprijina formarea si dezvoltarea profesionala continua;
 5. apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai;
 6. elaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din afara ei;
 7. editeaza publicatiile de specialitate;
 8. alte atributii stabilite prin lege sau regulamente;

60. Ce atributii are Conferinta Nationala Ordinara?

RĂSPUNS: Conferinta Nationala are urmatoarele atributii:

a.       stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;

b. aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati;

c.       aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

d. aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;

e.       alege si revoca membri Corpului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, ai comisiei de cenzori ai acestuia;

f.        examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;

g.       hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în conformitate cu prevederile art. 16 din OG 65/1994, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarâte de Conferinta Nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ al Curtii de Apel, în termen de 30 de zile de la data înstiintarii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.

h.       Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

i.         Alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina;

j.        Îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

61. Ce atributii are Consiliul Superior?

RĂSPUNS: Consiliul Superior are urmatoarele atributii:

a.       alege dintre membriii sai vicepresedintii Consiliului Superior (5): 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii atorizati;

b. asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi înaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;

c.       asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;

d. asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;

e.       delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;

f.        vegheaza ca Regulamentul privind dobândirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicat;

g.       asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venitului si cheltuieli al Corpului;

h.       aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;

i.         asigura participarea membrilor sai în cadrul unor comisii de studii si cercetari, destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau în diverse grupuri de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j.        decide în termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute împotriva hotarârilor luate de Comisia superioara de disciplina;

k. aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;

l.         ia toate masurile necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului;

m.     îndeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotarârile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

62. Care sunt atributiile Presedintelui Consiliului Superior al Corpului?

RĂSPUNS:

a.       Convoaca si conduce sedintele C.S. si ale B.P.;

b. Conduce si coordoneaza dezbaterile;

c.       Prezinta anual C.S. spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;

d. Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nationala;

e.       Prezinta bilantul contabil, spre adoptare, C.S. si spre aprobare, Conferintei Nationale;

f.        Numeste si revoca, cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul;

g.       National, personalul propriu al Consiliului si stabileste salariile, cu aprobarea B.P.;

h.       Reprezinta Corpul în fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale, aparând prestigiul si independenta membrilor sai;

i.         Îndeplineste orice alte atributii stabilite de C.N., C.S. si B.P.

63. Organizarea si constituirea comisiilor de disciplina

RĂSPUNS:

 1. Comisia Superioara de disciplina - pe lânga Consiliul Superior al Corpului -este o comisie de sanctionare în materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului si solutioneaza contestatiile la hotarârile comisiilor de disciplina ale filialelor

Constituire (2007):

7 membri titulari

7 membri supleanti

1 presedinte

2 membri EC alesi de CN dintre membri CECCAR

2 membri desemnati de MF

2 membri desemnati de Ministerul Justitiei.

 1. Comisia de disciplina a Filialei

vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului

Constituire (2007):

5 membri titulari

5 supleanti

1 presedinte si 4 membri alesi dintre membri filialei, EC care se bucura de autoritate si respect colegial.

Mandat 4 ani.

64. Competentele Comisiei Superioare de Disciplina?

RĂSPUNS:

  1. Analizeaza plângerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor CS si CF, facând propuneri de sanctionare a acestora CN care hotaraste.
  2. Solutioneaza plângerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor CS si CF, precum si a profesionistilor straini care au dobândit dreptul de a exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat în România si aplica, dupa caz, prevederile art. 16 din OG 65/1994 cu modificarile ulterioare.

mustrare;

avertisment;

suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, pe o poerioada de trei luni la un an;

interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

abaterile în functie de care se stabilesc sanctiunile disciplinare, pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.

  1. Rezolva contestatiile formulate împotriva hotarârilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
  2. Aplica sanctiunile interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC sau CA membrilor Corpului care au savârsit abateri grave prevazute în regulament.

65. Competentele Comisiei de Disciplina a Filialei?

RĂSPUNS:

Vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica în functie de abaterile disciplinare, de gravitatea încalcarii si urmarile acestor, precum si de persoana în cauza;

Sanctioneaza abaterile disciplinare savârsite de EC, CA, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savârsite în raza teritoriala a altei filiale.

Înstiinteaza presedintele CF si pe reprezentantul MF despre reclamatiile primite (exceptie, reclamatiile îndreptate împotriva membrilor BP, ale profesionistilor societatilor straine care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina).

66. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?

RĂSPUNS: Comisia functioneaza în plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute împotriva hotarârilor Comisiilor de disciplina ale filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l putea sustine în fata Comisiei Superioare.

67. Care este locul si rolul reprezentantului MFP?

RĂSPUNS: Este persoana desemnata de autoritatea publica, pe lânga Consiliul Superior al Corpului si al Filialei care sesizeaza Ministerul Finantelor Publice ori de câte ori hotarârile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite, spre stiinta, B.P. o copie a sesizarii. Este reprezentantul autoritatii de supraveghere publica a activitatilor CECCAR.

68. Care sunt atrubutiile reprezentantului MF?

RĂSPUNS: Reprezentantul MF de pe lânga Consiliul Superior:

participa , fara drept de vot, la lucrarile C.N., la sedintele C.S.

primeste materialele si convocatorul cu 7 zile înainte

sesizeaza MFP de câte ori hotarârile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta copia dupa sesizare.

Reprezentantul MFP de pe lânga Consiliul Filialei:

participa, fara drept de vot, la lucrarile A.G., C.F., B.P., C.D.;

sesizeaza BP al CS al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în Tabloul Corpului de catre CF, pe care le considera nelegale;

sesizeaza CSD cu privire la hotarârile CD ale filialei, pe care le considera nelegale;

sesizeaza persoanele desemnate de MFP sa efectueze supravegherea publica ori de câte ori hotarârile si masurile luate de CF contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta, copie dupa sesizare.

69. Care sunt principalele fapte ce constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?

RĂSPUNS:

a.       Comportament necuviincios fata de membri Corpului, de reprezentantul MFP sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.

b. Absenta nemotivata de la întrunirea AG a filialei sau de la CN.

c.       Nerespectarea dispozitiilor Codului, privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din România, referitoare la publicitate.

d. Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp.

e.       Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract, în care nu a fost înscrisa calitatea profesionala a celui care îl încheie: EC, CA.

f.        Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional.

g.       Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, în scopul sustargerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament.

h.       Fapta membrului Corpului de a nu depune, în termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridicice (pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz).

i.         Încalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea  disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati sau sunt rude sau afini pâna la gr. IV cu administratorii sau salariatii, în afara Corpului sau activitate comerciala.

j.        Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala.

k. Declaratii neconforme realitatii în relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte încalcari ale conduitei etice si profesionale.

70. Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului?

RĂSPUNS: Prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reînnoirea bienala a jumatate dintre membri alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala, iar al Filialei de Adunarea Generala. Realegerea dupa o perioada egala, cu cea în care a detinut functia respectiva (presedintele care a detinut functia 4 ani sau 8 ani), putânddepune candudatura dupa 4 ani, respectiv 8 ani de la încetarea functiei.

Declaratiile de candidatura cuprind:

numele, prenumele, adresa candidatului;

categoria profesionala EC/CA;

modul de exercitare a profesiei;

functiile detinute anterior în cadrul Corpului si perioada respectiva;

functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpului, Biroul Permanent al Consiliului Superior sau al Consiliului Filialei.

obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales;

Declaratie pe proprie raspundere, în sensul ca îndeplineste cerintele de eligibilitate din regulament.

71. Ce este Etica?

RĂSPUNS: Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor moralei si rolul lor în viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau unei colectivitati.

Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, fara de care se aluneca în anarhie si dezordine.

72. Ce sunt serviciile profesionale?

RĂSPUNS: Orice serviciu care cere aptitudini contabile înrudite, prestat de un contabil profesionist:

servicii de contabilitate;

audit (dar cu respectarea normelor specifice);

fiscalitate (cu respectarea normelor specifice);

consultanta manageriala;

management financiar.

Serviciu - o munca prestata în folosul sau în interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului; îndeplinirea unei îndatoriri fata de cineva.

73. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?

RĂSPUNS: Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt:

detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si învatamânt;

respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate.

recunoasterea unei datorii fata de public.

Uneori, datoria membrilor, privind profesiunea lor si publicul, poate fi în contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator.

Ţinând seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor, încât sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze încrederea publicului în profesie.

Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta în profesie, pe competenta (SIM).

74. Ce semnificatie are interesul general (interesul public)?

RĂSPUNS: Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public: prin public întelegându-se:

clientii;

guvernul;

angajatorii;

investitorii;

oamenii de afaceri;

comunitatile financiare;

donatorii de fonduri;

orice alta persoana,

care dau încredere în obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei.

Aceasta încredere, acordata de public, impune profesiei contabile o responsabilitate în materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, în slujba carora se afla.

Pastrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice încrederea publicului.

75. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile?

RĂSPUNS: Realizarea obiectivului profesiei contabile constând în satisfacerea exigentelor publicului, impun mai multe imperative si anume:

credibilitatea - publicul are nevoie de informatii credibile;

profesionalismul - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti în domeniu;

calitatea serviciilor - toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate;

încredere - utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala.

76. Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile?

RĂSPUNS: Principiile fundamentale privesc:

INTEGRITATE - drept, cinstit, sincer

OBIECTIVITATE - corect, fara idei preconcepute

COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ - lucrari efectuate cu grija si sârguinta, pastrarea la zi a nivelului de pregatire;

CONFIDENŢIALITATE - pastrarea secretului profesional;

PROFESIONALISM - comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile;

RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE sI PROFESIONALE - executarea lucrarilor conform normelor tehnice si profesionale aplicabile, pentru satisfacerea cerintelor clientului sau angajatorului si compatibilitatea cu exigentele integritatii, obiectivitatii si independentei.

77. Cum este definita integritatea în profesia contabila?

RĂSPUNS: Integritatea este o rezultanta. Un contabil trebuie sa fie drept, sincer si corect în realizarea sarcinilor profesionale.

78. Ce se întelege prin obiectivitatea în profesia contabila?

RĂSPUNS: Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil, în îndeplinirea misiunii sale, sa fie impartial, fara prejudecati, sa nu se afle în situatii de imcompatibilitate, de conflict de interese de natura a determina un tert sa puna la îndoiala obiectivitatea profesionistului contabil.

79. În ce consta competenta profesionala?

RĂSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza:

obtinerea

mentinerea.

Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu grija si sârguinta si este obligat sa se mentina în permanenta la un nivel de cunostinte si de recunoastere profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau al angajatorului. Aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehncile de lucru.

Dobândirea cere:

înalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica,

practica si experienta în subiecte profesionale semnificative,

perioade de practica în domeniu.

Mentinerea cere:

cunoastere continua a evolutiilor în profesia contabila (la nivel national si international în contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante).

adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale, în conformitate cu normele nationale si internationale.

80. În ce consta confidentialitatea?

RĂSPUNS: Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil sa respecte caracterul privat al informatiilor obtinute în timpul misiunilor sale si sa nu le utilizeze sau sa le divulge, fara autorizatie scrisa, în afara de cazurile în care obligatia divulgarii este prevazuta de lege sau prin acte normtive imperative

81. Ce se întelege prin profesionalism?

RĂSPUNS: Profesionalismul presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de tica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil fata de clienti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public în general.

82. Care este structura codului Etic al IFAC?

RĂSPUNS: Codul cuprinde obiectivele si principiile fundamentale, redate general si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti într-un caz bine determinat. Codul ofera anumite linii directoare în ceea ce priveste aplicarea în practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se întâlnesc în profesiunea contabila.

Codul etic are trei parti:

Partea A se aplica tuturor profesionistilor contabili, în afara de cazul în care altceva este specificat;

Partea B se aplica numai contabililor liber-profesionisti;

Partea C se aplica contabililor profesionisti salariati si de asemeni poate fi aplicata, în circumstante similare, contabililor salariati din cabinetele cu libera practica .

83. Conflicte de interese - Circumstante de care trebuie tinut seama. Descriere ?

RĂSPUNS: Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional; nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese însa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte.

Exista si unele circumstante particulare în care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi în conflict cu unele cerinte interne si externe:

un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie descurajata orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune în pericol, de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil;

profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra nromelor profesionale si tehnice;

un conflict de interese se poate produce si când publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil.

84. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal?

RĂSPUNS: Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele:

examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator, superiorul direct trebuie notificat în acest sens;

daca superiorul este presupus implicat în conflict, profesionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat;

solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional;

daca toate recursurile interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare în acest sens conducerii entitatii care l-a angajat;

Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, în cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli în materie de rezolvare a conflictelor profesionale.

85. Explicati principiul confidentialitatii?

RĂSPUNS: Confidentialitatea este stricta, în afara de cazurile în care a primit o autorizatiei speciala de a divulga informatiile sau în caz de obligatii legale sau profesionale.

Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate, sub orice forma, subalterni sau colaboratori, respecta aceleasi reguli de confidentialitate.

Confidentialitatea mai implica de asemenea faptul ca, informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil în beneficiul personal sau al unui tert.

Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa îndeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale.

În interesul public si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si întinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor în care divulgarea de informatii primite în cursul exercitarii unei misini, trebuie autorizata sau ceruta.

Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt înscrise în legislatia fiecarei tari.

Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute în vedere mai multe aspecte, si anume:

a.       când divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire terti) pot fi lezate;

b. când divulgarea este ceruta de lege sau când exista obligatii profesionale de divulgare:

profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile;

profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii;

profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa.

În toate aceste cazuri se recomanda consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat.

86. Care este comportamentul profesionalismului contabil într-o activitate de consilier fiscal?

RĂSPUNS: Contabilul care presteaza servicii profesionale în domeniul fiscalitatii este îndreptatit sa se situeze în cea mai buna pozitie în favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta.Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii.

Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva. Exista reglementari specifice în materie

87. Care sunt componentele independentei?

RĂSPUNS: Independenta are doua laturi: de spirit si în aparenta

Independenta de spirit (în gândire):

stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui seviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala;

presupune integritate si obiectivitate.

Independenta în aparenta consta în capacitatea profesionistului contabil de a demosntra ca riscurile la adresa independentei în gândire au fost eliminate sau limitate, astfel ca o terta persoana sa nu puna la îndoiala integritatea si obiectivitatea profesionistului contabil.

88. Enumerati amenintari si riscuri care afecteaza independenta.

RĂSPUNS:

Amenintari legate de interesul propriu:

o       financiar: direct (dependenta de onorarii, onorarii restante, teama de a pierde clientul),

Amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului în alte lucrari în cadrul aceleiasi firme),

Familiarism sau încredere prea mare în client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client),

Cunoasterea de prea multa vreme a clientului,

Personalitatea si calitatea clientului,

Intimidarea de catre un client prea dominant, ceea ce impune expertului contabil sa actioneze în maniera subiectiva.

89. Riscuri legate de interesul propriu - descriere.

RĂSPUNS: Interes financiar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a încasa onorarii restante, teama de a pierde clientul etc.

90. Amenintari legate de familiarism sau încredere - descriere.

RĂSPUNS: Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului; sa fie prea atent la interesele clientului; afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor clientului, ceea ce poate conduce la încredere excesiva în client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta.

91. Amenintari legate de intimidare - descriere.

RĂSPUNS: Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva. Exista o legatura de cauzalitate: intimidare - obiectivitate.

92. Relatiile personale, familiale si independenta - descriere.

RĂSPUNS: Relatiile personale si familiale pot prejudicia independenta. Trebuie sa ne asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune în pericol independenta profesionistului, în îneplinirea misiunii sale. Este imposibil de codificat în mod precis regulile conform carora o relatie personala sau familiala între un profesionist de practiva libera si un client este acceptabila (prin client întelegându-se proprietarul întreprinderii, actionarii principali, directori generalei, directori financiari, administrator sau posturi echivalente).

Institutele membre ale IFAC trebuie sa-si informeze membri de tipul de situatii susceptibile de a-i expune la presiuni.

De exemplu, astfel de presiuni pot aparea atunci când profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului sau când detin împreuna interese semnificative într-o societate în participatiune cu un client.

93. Onorariile si independenta - descriere.

RĂSPUNS: Când onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acel client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale cabinetului în ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa în pericol.

Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie în concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari.

Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate, unui client, pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii.

În tarile în care facturarea onorariilor este conditionata de rezultat, este autorizata de legislatie sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie.

Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrând în aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrând în aceasta categorie.

94. Competenta profesionala si responsabilitatea când se utilizeaza lucrarile altui expert.

RĂSPUNS: Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata, în afara de cazul în care beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate.

Daca un profesionist contabil nu poseda competenta necesara într-un domeniu specific în cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la un specialist (alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). În acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competente tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste în mod necesar regulile de etica ale profesiunii. Întrucât profesionistului contabil îi revine întreaga responsabilitate pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti.

Aceasta asigurare se poate obtine:

fie cerând expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;

fie cerând expertilor o confirmare scrisa asupra bunei întelegeri a regulilor de etica;

fie dând sfaturi daca apar conflicte potentiale.

Când profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze încredintarea misiunii sau sa o întrerupa (daca a început).

95. Criterii de stabilire a onorariilor.

RĂSPUNS: Onorariile facturate trebuie sa reflecte în mod fidel valoarea serviciilor prestate, tanând cont de urmatoarele elemente:

 1. competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;
 2. nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;
 3. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii;
 4. gradul de responsabilitate al misiunii respective;

Onorariile se calculeaza în functie de tarifele orare sau zilnice în vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist.

Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate.

Când se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea sa si ca se respecta normele organismului international cu privire la calitate.

Cheltuielile si diversele rambursari - deplasari de exemplu - se înregistreaza distinct. Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist contabil ca liber profesionist, este strict interzisa.

Criteriile de care se tine seama în stabilirea onorariilor sunt:

  1. competenta si cunostintele necasare serviciului prestat;
  2. nivelul de formare, instruire si experienta a persoanei participante la misiune;
  3. timpul afectat (ore, zile);
  4. riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii.

96. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere.

RĂSPUNS: Nu trebuie sa exercite în paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere.

Calitatea de expert contabil este incompatibila cu orice activitate salariata în afara Corpului sau orice activitate comerciala.

În unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:

sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;

sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite;

sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

97. Relatiile cu ceilalti membri - Acceptarea de noi misiuni.

RĂSPUNS: Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate:

a.       de catre client:

dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil în functie (existent);

la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil în functie (existent);

fara consultarea profesionistului contabil în functie.

b. de catre profesionistul contabil în functie (existent), sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional

Uneori clientul cere - la contactarea unui liber profesionist contabil - sa nu fie informat profesionistul contabil în functie (existent); în astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile.

Profesionistul contabil contactat trebuie:

sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil în functie sau de la client, în masura în care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale;

sa garanteze, pe cât posibil, ca profesionistul contabil în functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate.

Când opinia unui profesionist contabil în functie (existent) este solicitata în ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil în functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze în mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.

98. Relatiile cu ceilalti membri - înlocuirea cu un alt liber profesionist contabil.

RĂSPUNS: Întreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i înlocui când doreste. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale întreprinderii, este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive profesionale care sa justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil în functie. În absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil în functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau.

Urmatorii factori stabilesc, în ce masura, un profesionist în functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat:

daca clientul a autorizat acest lucru;

daca norme legale sau reguli de etica, referitoare la aceasta divulgare, permit acest lucru.

Comunicarea între cei doi profesionisti contabili are scop:

de a împiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa, daca toate elementele pertinente nu sunt cunoscute;

de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de împrejurarile înlocuirii profesionistului contabil în functie;

de a apara interesele profesionistului contabil în functie, atunci când propunerea de înlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent.

Înainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pâna atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:

sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul în functie de intentia sa de a-l înlocui si l-a autorizat, în scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil;

sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil în functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, în absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa rfuze nominalizarea sa. Daca autorizarea este data, trebuie sa ceara profesionistului în functie:

- sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;

sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie.

Profesionistul în functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie:

sa raspunda (înscris), aratând daca exista motive profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa;

sa asigure ca clientul a autorizat, divulgarea informatiilor, profesionistului desemnat;

sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber, cu profesionistul desemnat, toate problemele importante, privind nominalizarea sa.

99. Ce se întelege prin publicitate în profesia contabila?

RĂSPUNS: Publicitatea, în practica contabila se face în limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa îndeplineasca mai multe atribute:

informarea obiectiva a publicului;

decenta;

cinstea;

încrederea;

bunul gust.

100. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, încredere, cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare.

RĂSPUNS: Între situatiile care nu îndeplinesc criteriile de obiectivitate, încredere, cinste, decenta si bun gust amintim:

cele care creeaza sperante false, induc în eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile;

implica posibilitatea de a influenta orice instanta tribunal, agentie de reglementare;

fac comparatii cu altii;

contin marturii sau aprobari scrise;

care contin orice alte precizari ce ar putea sa produca unei persoane rezonabile o neîntelegere sau o deceptie;

care pretind, nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist într-un anume domeniu al contabilitatii.

100. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci când publicitatea nu este autorizata?

RĂSPUNS: Exista o paleta a conditiilor si anume:

sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate, a faptelor, într-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca în eroare si sa nu produca deceptii;

sa fie de bun simt;

sa fie demna din punct de vedere profesional;

sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent;

sa evite promovarea personala excesiva.

102. Care sunt regulile de etica aplicabile contabililor salariati în industri, comert, transport, sector public?

RĂSPUNS: Profesionistii contabili trebuie sa fie loiali atât fata de angajator cât si fata de profesie. Aceste doua exigente fiind uneori în contradictie.

Prima conditie a unui angajat este de a sustine obiectivele etice si legitime ale organizatiei profesionale. Totodata un angajat nu poate fi obligat:

sa violeze legislatia;

sa încalce regulile si normele profesiei;

sa minta auditorii angajatorului sau;

sa semneze o declaratie care sa contina distorsiuni ale realitatii. Daca profesionistul salariat nu reuseste sa rezolve o problema importanta care constituie un conflict între angajati si exigentele profesionale, dupa ce au fost epuizate toatel esaloanele (pâna la administrator), el nu are alta alegere decât sa demisioneze; motivele unei astfel de decizii sunt notificate angajatorului, dar obligatiile de confidentialitate îi interzic sa informeze o alta persoana (în afara de cazul în care legea sau o norma profesionala prevede aceasta obligatie.

sa induca în eroare patronul despre gradul sau de pregatire sau experienta sa.

103. Principiile fundamentale privind conduita etica si profesionala.

RĂSPUNS: Acestea privesc:

integritatea;

obiectivitatea;

independenta;

secretul profesional;

respectarea normelor tehnice si profesionale;

competenta profesionala;

comportamentul deontologic.

104. Calitatile membrilor, conditii pentru mentinerea acestora.

RĂSPUNS: Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin:

stiinta, competenta si constiinta;

Independenta de spirit si de interes material;

Moralitate, probitate si demnitate.

Pentru mentinerea acestor calitati, fiecare membru trebuie:

sa-si dezvolte necontenit cultura;

sa acorde toata atentia pentru orice problema examinata;

sa îsi exprime opinia fara nici o ezitare; sa se exprime clar, categoric si ferm;

sa nu dea niciodata ocazia de a se afla în situatia sa nu poata sa îsi exercite liber profesia, sa nu-si exercite libertatea de gândire;

sa considere ca independenta sa trebuie circumscrisa, în orice împrejurare, regulilor stabilite de Corp.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Bobitan, N., Expertiza contabila în România, Ed. Mirton, Timisoara, 2006

Boulescu, M. si Ghita, M. Expertiza contabila, Ed. DP, B, 2001

Boulescu, M., Contabilitate si expertiza contabila, Ed. Fundatiei "România de mâine", B., 2000

Boulescu, M., Ghita M., Control financiar si expertiza contabila, Ed. Eficient, B., 1996

Boulescu, M., Ghita M., Expertiza contabila si audit financiar contabil, Ed. DB, B. 1999

Bunget, O., Expertiza contabila, Ed. Mirton, Timisoara, 2003

Cristea, H., Toma M., Doctrina si deontologie în profesia contabila în România, Ed. CECCAR, B., 2001

O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin legea nr. 42/1995, cu modificarile ulterioare si Regulamentul de organizare si functionare al CECCA România.

Codul de procedura penala si Codul de procedura civila, dispozitiile referitoare la expertizele judiciare.

Norma profesionala nr. 35 pentru efectuarea expertizelor contabile. CECCAR, B.

Codul etic al profesionistilor contabili, Ed. CECCAR, B

O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara, M.O. nr. 26/25.01.2000

R.O.F. al CECCAR

R.O. a examenului pentru accest la profesie

Codul etic national emis de CECCAR

Codul etic al IFAC

Colectia revistei CECCAR, "Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor"

Norme profesionale, Ed. CECCAR, B.

Anexa 1

NORME GENERALE


11. DE COMPORTAMENT PROFESIONAL

12. NORME DE LUCRU

13. NORMA DE RAPORTARE

11.1 Independenta

11.2 Compententa

11.3 Calitatea lucrarilor

11.4 Secretul profesional si confidentialitatea

11.5 Acceptarea si mentinerea misiunilor

12.1 Programarea lucrarilor

12.2. Contractarea lucrarilor

12.3 Delegarea si supravegherea lucrarilor

12.4 Utilizarea lucrarilor altor profeionisti

Anexa 2

NORME PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE

N35


350 Codul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile

351 Norme de comportament specifice misiunilor privind expertizele contabile

352 Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile

353 Norme de raport specifice expertizelor contabile

3511 Independenta

3512 Competenta

3513 Calitatea expertizei

3514 Secretul profesional si confidentialitatea expertului

3515 Acceptarea expetizelor contabile

3516 Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile

Anexa 3

CODUL ETIC NAŢIONAL AL PROFESIEI CONTABILE

Editia a III-a (revizuita) 2006

A1 Introducere explicativa

A2 Declaratia CS al CECCAR privind punerea în aplicare si însusirtea cerintelor etice

P.A. APLICAREA GENERALĂ A CODULUI

P.B. PROF.CT. INDEPENDENŢI

PC: Profesionisti contabili angajati

S100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual

S110 Integritatea

S120 Obiectivitate

S130 Competenta profesionala

S140 Confidentialitate

150 Comportament profesional

S200 Introducere

S210 Acceptarea unui client

S220 Conflict de interese

S230 Opinii suplimentare

S240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii

S250 Marketingul serviciilor prof.

S260 Cadouri si ospital.

S270

S280 Independenta

S290

300 Introducere

310 Conflict

Anexa 4

CALITATEA PĂRŢILOR ÎN EXPERTIZELE CONTABILE JUDICIARE

FAZELE PROCESUALE

DENUMIREA PĂRŢILOR PROCESUALE

1. În procesul civil

Judecare în/pe fond

Apel

Recurs

Contestatie în anulare

Revizuire

Executare silita

Reclamant si pârât

Apelant si intimat

Recurent si intimat

Contestator si intimat

Revizuient si intimat

Creditor si debitor

2. În procesul penal

2.1. Sesizarea organelor de urmarire penala

2.1. Procesul penal

Petitionar (denuntator) si învinuit

Inculpat, parte vatamata, parte responsabila civilmente, dupa caz

Anexa 5

STUDIU DE CAZ

Privind efectuarea expertizei contabile judiciare

PAsII DE PARCURS (CONŢINUTURI)

1. Prezentarea litigiului privind pe .......... ..... ...... ............... în calitate de reclamant si pe .......... ..... ...... ............... în calitate de pârât.

Text: .......... ..... ......

2. Acceptarea de catre instanta a probei cu expertiza contabila si efectuarea procedurii de urmarire a expertului contabil:

Text: La solicitarea reclamantului .......... ..... ...... ...... instanta (.......... ..... ...... .....) din (localitatea) emite Încheierea nr. ..................... în sedinta publica din data ............................. prin care dispune efectuarea unei expertize contabile judiciare.

3. Întocmirea adresei catre BLETC din cadrul Tribunalului .......... ..... ...... ........... pentru a comunica o lista cu numele a 3 experti contabili.

4. BLETC întocmeste Lista pe care o depune registraturii instantei.

5. Instanta emite Încheierea nr. .......................... din sedinta publica din data ................ prin care numeste pe expertul contabil .......... ..... ...... ..... pentru efectuarea expertizei contabile care urmeaza a fi citat pentru a se prezenta în vederea depunerii juramântului.

6. În baza Încheierii se întocmeste CITAŢIE catre expertul contabil prin care este chemat în instanta.

7. Efectuarea expertizei

7.1. Raport de expertiza contabila judiciara (continut)

7.1.1 Cap.I Introducere (cuprinde):

Text: Date despre expert, cauza si partile

A. Împrejurarile ce au determinat cauza

Text: Descrierea cauzei si scopul

B. Obiectivele expertizei contabile judiciare

Obiective cerute de parti

Pârâtul:

1. Obiectivul: ................

2. Obiectivul: ................

n. Obiectivul: ................

Reclamantul:

1. Obiectivul: ................

2. Obiectivul: ................

n. Obiectivul: ................

C. Material documentar

Expertiza s-a bazat pe urmatorul mnaterial documentar:

Dosarul cauzei

Documente contabile

Hotarâri de Guvern

Legi

OG

În cauza ce formeaza obiectul prezentului contract nu s-a mai efectuat nici o expertiza contabila

Termenul de depunere a Raportului de expertiza contabila a fost stabilit pentru .......... ..... ...... ...

7.1.2 Cap. II Desfasurarea expertizei contabile

Sunt reluate obiectivele la care expertul contabil a formulat raspunsurile documentate, cu rezultatele la care ajunge (valoric)

Întrebarile sunt succedate de raspunsuri cu trimiteri la calculele analitice (în text sau în anexe).

7.1.3 Cap. III Concluzii

Reluarea sintetizata a constatarilor din Cap. II, pentru fiecare obiectiv.

Document Info


Accesari: 30773
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )