Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Expertiza contabila

Contabilitate


3.     949t1912j      949t1912j    Expertiza contabila3.1     949t1912j    Conceptul de expertiza contabila

3.2     949t1912j    Trasaturile expertizei si felurile ei

3.3     949t1912j    Expertiza contabila judiciara si expertiza contabila extrajudiciara

3.4     949t1912j    Obiectul de cercetare al expertizei

3.5     949t1912j    Expertiza contabila în procesul civil si penal

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j numirea expertului

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j efectuarea expertizei

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j raportul de expertiza contabila

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j valorificarea expertizei

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j onorariul expertului

3.1     949t1912j    Conceptul de expertiza contabila

Definita în sensul larg al cuvântului, expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist, denumit expert, având ca obiectiv stabilirea adevarului, realitatii într-o anumita situatie sau referitoare la un anumit eveniment.

Fiind un mijloc de constatare, confirmare, dovedire, lamurire a realitatii privind un eveniment, o fapta, o situatie, pe baza cunostintelor de specialitate, expertiza este un mijloc de proba.

Ca mijloc de proba, poate fi definita în variate feluri ca forma, dar cu acelasi continut.

Daca se are în vedere natura si continutul faptei sau evenimentului cercetat si domeniul de activitate în care se efectueaza, expertiza poate fi: tehnica, medico-legala, criminalistica, artistica, contabila etc.

Expertiza contabila poate fi specializata pe domenii ca:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j operatii valutare

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j operatii bugetare

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j asigurari etc.

sau pe ramuri ale economiei nationale:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j industrie

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j constructii

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j comert

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j agricultura

În sens restrâns, expertiza contabila se defineste ca activitate de verificare de catre un expert contabil a registrelor, conturilor si documentelor justificative ale unui agent economic, având ca obiectiv sa furnizeze beneficiarului expertizei informatiile necesare solutionarii unei anumite cauze sau probleme.

3.2     949t1912j    Trasaturile expertizei contabile sunt:

a)     949t1912j      949t1912j     obiectul supuc cercetarii este de natura economico-financiara, gestionara si/sau patrimoniala;

b)     949t1912j      949t1912j     cerceteaza partial sau integral activitatea economica a unui agent economic;

c)     949t1912j      949t1912j     interpreteaza informatiile contabile si formuleaza opinii privitoare la problemele investigate pe baza normelor care reglementeaza domeniul respectiv

d)     949t1912j      949t1912j     elaboreaza concluzii, care constituie mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus expertiza.

Expertiza contabila caracterizeaza situatia reala a agentului economic, relatiile economico-financiare dintre parti, analizeaza abaterile de la norme, deficientele în gestionarea patrimoniului etc.

Expertiza contabila se poate clasifica dupa destinatia sa în:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j judiciara

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j extrajudiciara

Expertiza judiciara este dispusa de organele judiciare si are ca scop solutionarea cauzelor aflate în faza de ancheta, cercetare sau judecata.Expertiza extrajudiciara poate fi solicitata de persoane juridice sau fizice interesate în cunoasterea unei situatii de fapt, informatie necesara în procesul decizional.

3.3     949t1912j    Expertiza contabila judiciara si extrajudiciara

Expertiza contabila judiciara este dispusa de organe judiciare, de urmarire penala sau instante de judecata în vederea solutionarii unor litigii sau procese.

Contribuie la stabilirea adevarului si la solutionarea cauzei aflata în faza de ancheta sau de cercetare, de catre organul judiciar.

Prin concluziile expertului se aduc la cunostinta organului judiciar împrejurarile de fapt si aspecte care lamuresc cauza.

Expertul surprinde cauzele si efectele în legatura cu obiectul supus cercetarii.

Expertiza contabila extrajudiciara este dispusa si acceptata amiabil de partile aflate în litigiu. Mai poate fi solicitata de persoane fizice sau juridice în vederea stabilirii aderarului si legalitatii în activitatea lor.

Expertiza contabila are ca obiective

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j prevenirea pagubelor în patrimoniu

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j pastrarea integritatii patrimoniale

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j respectarea legalitatii

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j fundamentarea deciziilor în actiunile de arbitraj, judecatoresti sau penale

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j eliminarea riscurilor în afaceri

Poate fi solicitata de manageri, actionari sau asociati, partile aflate în litigiu etc.

3.4     949t1912j    Obiectul de cercetare al expertizei contabile poate viza:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j pozitia financiara a entitatii economice: relatia dintre active, capitaluri proprii si datorii;

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j capacitatea entitatii de a produce profit, si performanta ei;

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j organizarea evidentei tehnic-operative, contabilitatii financiare si de gestiune si respectarea normelor legale în întocmirea si înregistrarea documentelor;

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j analiza comportamentului persoanelor cu functii de conducere în contextul activitatii economico-financiare;

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j abuzul în serviciu sau manifestarea neglijentei referitor la îndeplinirea obligatiilor contractuale;

În timp ce expertiza contabila cuprinde latura economico-financiare a cauzei cercetate, latura juridica revine organelor judiciare.

De exemplu, valoarea unei pagube se stabileste prin intermediul expertizei contabile în timp ce stabilirea vinovatului constituie obiectiv al organului judiciar.

Obiectivele expertizei se stabilesc de persoanele care o dispun prin întrebari la care expertul trebuie sa raspunda punctual si argumentat. Întrebarile se consemneaza în scris în "ordonanta" emisa de organele de urmarire penala sau în "încheierea" emisa de instanta de judecata.

Indiferent de actul prin care se dispune expertiza, el trebuie sa cuprinda:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j organul care a dispus expertiza

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j numarul dosarului

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j partile implicate

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j scopul expertizei

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j încadrarea judiciara a faptelor

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j numele expertului desemnat

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j obiectivele expertizei (întrebarile adresate expertului)

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j actele supuse expertizei

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j onorariul provizoriu datorat expertului

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j termenul la care se va depune raportul

Privitor la întrebarile adresate expertului, se impun urmatoarele conditii:-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sa fie formulate cu obiectivitate, clar si concret

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sa necesite, în vederea formularii raspunsurilor, cunostinte teoretice si practice de contabilitate

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sa fie în interdependenta cu continutul cauzei în litigiu

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sa epuizeze aspectele nelamurite în dosar, pentru a nu mai necesita o expertiza suplimentara

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sa nu ceara expertului încadrarea juridica a faptelor

De expemplu, într-o expertiza vizând o paguba adusa patrimoniului, expertului i se poate solicita evaluarea ei si nu stabilirea vinovatului sau a vinei acestuia.

Exemplu de situatii care necesita expertiza contabila:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j evaluarea aporturilor în natura primite de la actionari sau asociati

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j operatiunile efectuate de fondatori în contul societatii care se constituie prin subscriere publica

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j majorarea capitalului social prin aporturi în natura sau diminuarea lui prin acoperirea pierderilor

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j fuziunea, dizolvarea, divizarea societatii

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j încetarea de plati

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j distribuirea de dividende

3.5     949t1912j    În procesul civil, obiectivele expertizei contabile vizeaza:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j litigiile între comercianti sau între un comerciant si o persoana fizica privind tranzactiile cu sau fara marfuri, decontarea echivalentului acestora, acordarea reducerilor de pret, dobânzilor si penalitatilor la plata datoriei cu întârziere etc.

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j determinarea cheltuielilor si veniturilor în asocierile în participatiune

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j stabilirea raspunderii civile în cazul pagubelor aduse patrimoniului sau a proastei gestionari a acestuia

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j stabilirea averii agentului economic în stare de faliment etc.

În materie penala, expertiza contabila este nesesara în infractiuni:

a)     949t1912j      949t1912j     contra patrimoniului

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j furtul

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j abuzul de încredere

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j gestionarea frauduloasa: crearea de plusuri în gestiune, nedeclararea de catre gestionar a plusurilo pe care le cunoaste, primirea sau eliberarea de bunuri fara documente, instrainarea bunurilor constituite drept garantie, înselaciunea, delapidarea, distrugerea, tainuirea etc.

b)     949t1912j      949t1912j     contra autoritatii

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sustragerea de înscrisuri

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j distrugerea lor

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sustragerea de sub sechestru etc

c)     949t1912j      949t1912j     infractiuni de serviciu sau în legatura cu acesta: abuzul si neglijenta în serviciu

d)     949t1912j      949t1912j     infractiuni de fals: falsul material, intelectual etc.

e)     949t1912j      949t1912j     infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice: specula, concurenta neloiala, divulgarea secretului economic, deturnarea de fonduri

f)     949t1912j      949t1912j      949t1912j   infractiuni referitoare la evaziunea fiscala-     949t1912j      949t1912j      949t1912j nedeclararea sediului si punctelor de lucru

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j nedeclararea conturilor din banca

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j sustragerea de la plata datoriilor fiscale si sociale

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j efectuarea de tranzactii fara documente sau întocmirea lor incompleta sau necorespunzatoare

g)     949t1912j      949t1912j     infractiuni privind accizele

h)     949t1912j      949t1912j     intermedierea de valori mobiliare fara autorizatie

i)     949t1912j      949t1912j      949t1912j   infractiuni privind societatile comerciale

Numirea expertului se face de catre instanta de judecata sau direct de catre parti când se înteleg, respectiv de organul de urmarire penala.

Expertul nu se substituie judecatorului, nu se confunda cu acesta si nu este martor.

Evidenta si recomandarea expertilor este atributul birourilor locale de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti sau tribunalelor judetene.

Tot acestea realizeaza si decontarea onorariului.

Alegerea expertilor are în vedere specializarea, competenta si experienta expertului.

Expertul se poate abtine sau recuza în cazuri ca:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j el, sotia sau rude pâna la gradul patru au interes în judecarea cauzei sau este ruda cu una din parti

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j între expert si una din parti s-a derulat un proces penal într-o perioada de pâna la 5 ani anteriori

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j este tutore, curator sau consilier al uneia din parti

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j a primit de la una din parti daruri sau promisiuni etc.

Recuzarea se face de catre expert în 5 zile de la numirea sa, cererea solutionându-se în sedinta publica, cu citarea partilor si expertului.

Efectuarea expertizei se poate face:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j în instanta, daca se cere doar simpla parere a expertului;

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j în afara instantei daca sunt necesare verificari, analize, declaratii.

Efectuarea expertizei necesita:

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j examinarea materialului aflat la dosar

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j examinarea documentelor aflate la parti sau la terti

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j analiza explicatiilor partilor si martorilor

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j analiza rezultatelor actelor de control si altor expertize în aceeasi cauza

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j analiza rezultatelor expertizei tehnice sau de alta natura (grafologice)

Examinarea documentelor aflate la parti sau terti necesita citarea partilor si confirmarea acestui lucru.

În caz contrar, expertiza este nula.

Nu este necesara citarea în cazul expertizei suplimentare.

Explicatiile partilor si martorilor se folosesc pentru a demonstra concordanta sau neconcordanta lor cu informatiile continute în documente.

Poate aparea si imposibilitatea efectuarii expertizei daca se impune, în prealabil, un control gestionar, o expertiza tehnica, refacerea evidentei contabile, reconstituirea de documente, etc.

În acest caz se întocmeste un proces verbal de imposibilitate a efectuarii expertizei.

Raportul de expertiza contabila trebuie sa fie complet, sa raspunda la toate întrebarile puse, iar concluziile sa fie bine motivate.

Se depune cu cel putin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecata. Nedepunerea la termen se sanctioneaza cu amenda.

Urmeaza valorificarea raportului de expertiza contabila în judecarea cauzei.

Expertiza se poate declara nula daca partile nu au fost citate în timp util si/sau daca raportul nu s-a depus la timp.

Onorariul expertului contabil

-     949t1912j      949t1912j      949t1912j se fixeaza provizoriu la numire, în functie de:

complexitatea expertizei

volumul de lucru (exprimat în ore)

profesionalismul expertului

Se definitiveaza dupa depunerea raportului si a decontului de cheltuieli (daca a fost necesara deplasarea în alte localitati).

Decontarea se asigura de biroul de expertiza de pe lânga tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti.

Prof. Univ. Magdalena Negrutiu

Seminar: 22-24 septemrbie 2004, Timisoara

Document Info


Accesari: 4364
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )