Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PROBLEME EXPERTIZA CONTABILA

Contabilitate


PROBLEME EXPERTIZA CONTABILA154. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu suspendare sau interdictie?
Se sanctioneaza cu suspendarea de la 3 luni la cel mult un an , neplata cotizatiei profesionale sau a celorlalte obligatii banesti in cursul unui an. Se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei urmatoarele fapte:
Condamnarea definitiva pentru
savarsirea unei infractiuni care potrivit legii ,interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale Incalcarea ,cu intentie,prin actiune sau omisiune , a normelor de lucru elaborate ce Corp ,daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu material sau moral Practicarea profesiei fara viza anuala


155.Obligatiile de comunicare in cazul aplicarii de sanctiuni disciplinare membrilor.
Se aduce la cunostinta publicului prin afisarea unui extras al hotararii de santionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, la tribunal, insotita de publicarea acestuia intr-un ziar local de larga circulatie. Deasemenea se face comunicarea in scris directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respective a municipiului Bucuresti ,si tribunalului.
156. Care sunt atributiile reprezentantului M.F.P. pe langa consiliile filialelor?

Are urmatoarele atributii:
Participa , fara drept de vot, la lucrarile adunarii generale , ale consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale comisiei de disciplina
Sesizeaza Biroul permanent al Consiliului Superior
al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in Tabloul Corpului de catre consiliul filialei, pe care le considera nelegale
Sesizeaza
Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale.
Sesizeaza reprezentantul Min.
Fin. De pe langa ConsiliulSuperior asupra hotararilor si masurilor consiliului filialei care contravin reglementarilor legale, precum si cu cazurile prevazute mai sus.
157.Enumerati 8 atributii ale adunarii generale ale filialei CECCAR.
Ia cunostinta ,dezbate si aproba prin vot deschis raportul
consiliului filialei pentru exercitiul fin. expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii fin. a consiliului filialei.
Aproba , prin vot deschis ,
bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pt exercitiul fin viitor si executia bugetului pentru exercitiul fin expirat
Ia la cunostinta de
raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a soc. Comerciale controlate si aproba lista expertilor individulai si soc com ce vor fi analizate in anul viitor.
Alege si revoca presedintele si 2 membrii ai comisiei de disciplina a
filialei
Alege si revoca presedintele si membrii sai,candidate pt functia
de presedinte si de membru al Consiliului Superior al Corpului. Propune,dintre membrii sai , candidate pt functia de presedinte si de membru al Consiliului Superior al Corpului
Adopta lista ce cuprinde membrii de
onoare ai filialei.
Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege,
regulament,Codul privind conduita etica si profesionala sau hotarate de Consiliul Superior al Corpului
158. Prezentatisi explicate cele 6 principii fundamentale prevazute in Codul etic national al profesionistilor contabili.
Principiile fundamentale sunt:
Integritatea - un
profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale
Obiectivitatea - trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa
admita prejudecati sau abateri ,conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii.
Competenta profesionala si bunavointa - sa indeplineasca
serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate,mentinandu-si cunostintele si aptitudinile la nivel maxim bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii,legislatiei si tehnicii.
Confidentialitatea - sa
respecte confindentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale sis a nu le divulge fara autorizare clara si expresa sau numai daca exista un drept legal si professional.
Comportamentul
professional - sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei sis a se abtina de la orice comportament care ar putea dicredita profesia.
Normele tehnice si profesionale - sa-si indeplineasca sarcinile
profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante.
159.Cum se rezolva conflictele de etica potrivit Codului etic national al profesionistilor contabili?
In primul rand profesionistul contabil trebuie sa respecte politicile stabilite de catre unitatea la care este angajat iar daca aceste politici nu rezolva conflictul etic trebuie sa se adreseze nivelului superior urmator de conducere prezentand problema la nivelul imediat superior din conducere mergand pana la cel mai mare nivel de conducere.
Deasemenea poate sa solicite consultanta sau consiliere ,pe baza de confidentialitate , de la un consilier independent sau de la organismul profesional contabil.
Daca conflictul de etica mai exista dupa epuizarea completa a tuturor posibilitatilor de control intern nu ramane decat sa-si prezinte demisia si sa prezinte un memorandum informativ unui reprezentant corespunzator al acelei unitati.
160. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.
Profesionistii contabili au obligatia sa :
Respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul cat si
dupa terminarea relatiei intre profesionistul contabil si client. Respectarea confidentialitatii are ca exceptie cazul in care acesta a fost autorizat in mod special sa dezvaluie o anumita informatie sau daca exista o obligatie legala sau profesionala de a dezlalui o asemenea informatie.
Sa
se asigure ca personalul aflat sub controlul lor si persoanele care la furnizeaza consultanta respecta principiul confidentialitatii.
Sa nu
foloseasca , nici sa para ca foloseste informatia in avantajul personal sau in avantajul unei terte parti.
Poate sa divulge informatii doar in scopul
descarcarii de responsabilitate conform normelor profesiei si reglementarilor in vigoare
Sa respecte Normele profesionale ale CECCAR care precizeaza
referintele necesare confidentialitatii stabilite pt fiecare tip de misiune.
Sa fie constienti ca principiul confidentialitatii informatiei este o
parte a normelor profesiei si cerintele etice detaliate cu privire la aceasta depend de legislatia in domeniu
161. Activitatea de consultanta fiscala conform Codului etic.
Un profesionist contabil care ofera consultanta fiscala este indreptatit sa propuna cea mai buna solutie in favoarea unui client cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta.In nici un caz nu trebuie sa fie diminuate integritatea si obiectivitatea, iar opinia profesionistului contabil sa fie conform legii.
Deasemenea el trebuie sa-i dea unui client asigurarea ca consultanta in materie este dincolo de orice indoiala, sa-l faca constient de responsabilitatea si continutul unei declaratii si sa o prezinte clientului sub forma unei scrisori sau nota in dosarul de lucru opiniile referitoare la consecinta materiala.
Un profesionist contabil nu trebuie asociat cu nici o declaratie sau comunicare care ar contine o declaratie falsa sau care ar induce in eroare,ar cuprinde informatii 18218v2121s furnizate neglijent sau fara nici o cunoastere a faptului ca ele sunt adevarate sau false sau ar omite sau ascunde informatia ceruta si ar putea induce in eroare autoritatile fiscale.
Sau
1. Un profesionist contabil care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii ste indreptatit sa propuna cea mai buna solutie in favoarea unui client, cu conditia ca presatatia sa fie efectuata cu competenta.
2. Trebuie sa dea unui client sau unui angajator asigurarea ca declaratia fiscala si consultanta in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala;
3.Cand asista la pregatirea unei declaratii fiscale terbuie sa informeze clientul sau angajatorul ca responsabilitatea pentru continutul declaratiei, revine, in primul rand, clientului sau angajatorului.
4. Consultanta fiscala sau opiniile referitoare la consultanta materiala date clientului sau angajatorului trebuie sa fie exprimate sub forma unei scrisori sau intr-o nota in dosarul de lucru;
5. Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau comunicare in care exista motiv sa se creada ca: a) ar contine o declaratie falsa sau inselatoare;
b) ar contine declaratii sau informatii furnizate neglijent sau fara nici o cunoastere reala a faptului ca ele sunt adevarate sau false; c)ar omite sau ascunde informatia ceruta a fi prezentata
6. Poate pregati declaratiile fiscale implicand folosirea estimarilor daca o asemenea practica este in general admisa, sau daca circumstantele date nu permit obtinerea de informatii exacte;
7. Se poate baza in pregatirea unei declaratii fiscale, pe informatia furnizata de client sau angajator, in cazul cand informatia pare rezonabila. In plus:
- trebuie sa foloseasca , atunci cand este posibil declaratiile fiscale ale clientului din anii anteriori;
-sa faca in mod rezonabil verificari, atunci cand informatia prezentata pare sa fie incorecta sau incompleta ;
-este angajat sa faca referiri la registrele si inregistrarile operatiunilor respective;
8. Cand descopera o eroare sau o omisiune in declaratia fiscala a anului anterior cu care poate sa fie asociat trebuie sa:
- il sfatuiasca prompt pe client in legatura cu eroarea sau omisiunea si sa recomande informarea autoritatilor fiscale;
-daca cleintul nu corecteaza eroarea trebuie sa informeze clientul ca nu este posibil sa lucreze pentru el;
-daca ajunge la concluzia ca poate continua relatia profesionala cu clientul , terbuie sa ia toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca eroarea nu este repetata in declaratiile fiscale viitoare;
-in imrejurarea in care a incercat sa mai actioneze pentru client, trebuie sa comunice decizia clientului;


162. Explicati interesul public conform Codului etic national..
Interesul public este o caracteristica a profesiei ce consta in acceptarea responsabilitatii fata de public.Publicul (clienti,patroni,angajati,investitori, guvernanti,oameni de afaceri etc) se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pt a mentine functionarea corespunzatoare a economiei. Aceasta incredere impune profesiunii contabile o raspundere publica . Interesul public este definit drept bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de profesionistii contabili.
Atitudinea si comportamentul profesionistilor contabili atunci cand presteaza servicii au un impact asupra bunastarii economice a comunitatii si tarii lor.

163.Relatiile profesionistilor contabili cu clientii, in sprijinul Codului etic.
Relatiile profesionistilor contabili cu clientii lor se stabilesc prin contract scris de prestari servicii, semnat de ambele parti. Orice alta relatie financiara cu un client este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa.
In cazul unui nou client sau ale unei lucrari noi cerute de un vechi client trebuie sa se ia in considerarea inaintea semnarii contractului : evaluarea riscurilor, verificarea privind respectarea principiului independentei profesiei si aprecierea eficientei executarii lucrarilor in functie de componenta si mijloacele societatii comerciale.
Daca se ia in vedere extinderea lucrarilor se va incheia un act aditional la contract.
De asemenea pe parcursul derularii contractului se pot face avertismente in scris la adresa clientilor ce vor putea constituii probe exoneratoare de responsabilitate a profesiei contabile.Aceste descarcari de responsabilitate nu-l scutesc pe profesionistul contabil de raspundere atunci cand a comis greseli.
Daca membrii Corpului se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor contractate datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare,conform contractului sau a lipsei de cooperare a conducatorului unitatii,trebuie sa rezilieze,motivat,contractul cu acest client.


164. Listati 6 situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat,conf. normelor etice ale Corpului.
1. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea de salariat, indiferent de natura si durata contractului de munca;
2.Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionistului contabili se afla in raporturi contractuale;
3. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionsitilor contabili se afla in concurenta;
4. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutii, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusiv sau soti ai administratorilor;
5.Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese.
6.sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de incompatibilitate.


165. Ce obligatii are CECCAR fata de profesionistii contabili angajati in industrie, comert, educatie ,sector public,etc?
CECCAR are ogligatia fata de profesionistii contabili angajati in industrie, comert, educatie ,sector public de a acorda asistenta adecvata in cazul in care executa lucrari care depasesc nivelul pregatirii si experientei sale.De aceea cand profesionistul contabil crede ca prin decizia lui ar putea sa induca in eroare pe angajator va apela la parerea unui expert din cadrul CECCAR.


166. Principalele orientari strategice ale CECCAR in perioada urmatoare are la baza Programul- cadru cu Normele aferente nr.4180/2001,precum si ultimele recomandari elaborate de Comitetul de educatie al IFAC.
1. Organizarea profesiei. Corpul trebuie sa se transforme treptat dintr-un organism inchis, intr-un institut profesional in serviciul economiei;
2. Exercitarea profesiei: Corpul trebuie sa-si intensifice in continuare preocuparile pe linia gestionarii profesiei de EC si CA indiferent de lucrarile pe care acestia le efectueaza si de organismul profesional care gestioneaza lucrarea;
3.Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public in conditii de competenta si deplina responsabilitate este cea mai inalta misiune pe care membrii Corpului o au de indeplinit in continuare;
4.Educatie. Indeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este conditionata de formare si instruire-principalele cai pentru mentinerea competentei membrilor Corpului .
5. Parteneriatul sector public-sector privat. Una din preocuparile fundamentale ale Corpului o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul public si in mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul si cu celalate organisme guvernamentale. Corpul trebuie sa valorifice in interesul general al tarii pozitia sa de membru in organismele internationale si sa sprijine introducerea IFRS-urilor pentru sectorul public si privat.
6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii-trebuie sa constituie in continuare o preocupare majora pentru Corp; identificarea de noi servicii, elaborarea de norme profesionale si ghiduri de aplicare , in serviciul membrilor, imbunatatirea sistemului de comunicare cu membrii si de participarea acestora la luarea deciziilor spijin pentru rezolvarea unor probleme financiare si sociale ale acestora.
7. Activitatea internationala-Corpul va trebui sa-si sporeasca in continuare aportul la lucrarile organismelor europene si inetrnatioanle din care face parte si sa-si consolideze pozitia de lider in cadrul organismelor profesionale din Europa centrala si de est.


167. Precizati structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili.

Codul etic national al profesionsitilor contabili este structurat pe 6 capitole si trei parti:
Cap: I-Definitii
II-Introducere
III-Interesul public
IV-Obiectivele
V.Principiile fundamentale
VI.Codul
Partile: -Partea A: aplicabila tuturor profesionsitilor coantabili
-Partea B: aplicabila liber-profesionsitilor
-Partea C-aplicabila profesionistilor contabili angajati


168. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili?
Conferinta Nationala a Corpului Expertilor Contabili are urmatoarele atributii:
aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului
v Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
stabileste
v directiile de baza si ia masurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si contabil autorizat
examineaza si aproba
v ,prin vot deschis, raportul de activitate prezentat de Consiliul Superior pentru exercitiul expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului Superior
Aproba ,prin vot deschis, bilantul contabil, executia
v bugetului de venituri si cheltuielipt exercitiul fin incheiat si cel viitor prezentat de Consiliul Superior
Aproba ,prin vot deschis,organigrama
v Consiliului Superior,sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriilede organizare si salarizare a aparatului propriu si a consiliilor filialelor
Aproba ,prin vot deschis,sistemul de acordare si
v cuantumul chelt de deplasare si reprezentare in consiliile filialelor Corpului pe anul urmator, la propunerea presedintelui Consiliului Superior
Alege si
v revoca presedintele si membrii Consiliului Sup si ai comisiei de cenzori a acestuia, allege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei superioare de disciplina
Aproba raportul Consiliului Superior privind rezultatul
v alegerilor membrilor consiliilor filialelor Corpului,inclusive revocarea celor alesi
Aproba ,prin vot deschis,nivelul indemnizatiilor pentru organele
v alese ale Corpului si al taxelor de inscriere in evidenta Corpului v Hotareste asupra propunerilor de sanctionare disciplinara a membrilor Consiliului Sup si ai consiliilor filialelor , formulate de Comisia superioara de disciplina
Stabileste anual cotizatiile pe transe de venit, datorate de
v membrii Corpului
Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Sup
v si ale consiliilor filialelor
Confirma lista cuprinzand membrii de onoare
v ai Corpului

169. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?
Consiliului Superior al CECCAR are urmatoarele atributii:
Alege dintre
v membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior : 4 experti si 1 contabil autorizat
Asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare
v si functionare a Corpului solicitand avizele Min.Fin. si Min. Justitiei v Asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor si contabili autorizati
Asigura administrarea si gestionarea
v patrimoniului Corpului
Delibereaza asupra tuturor problemelor privind
v profesia deexpert contabil si contabil autorizat
Vegheaza ca Regulamentul
v privind dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicata
Asigura coordonarea activitatii consiliilor
v filialelor,stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului
Aproba statele de functii ale Corpului si
v filialelor
Asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de
v studii si cercetari
Decide in termen de 30 zile asupra contestatiilor
v facute impotriva hotararilor luate de Comisia Corpului
Aproba normele
v privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului
Ia masurile pt desfasurarea in bune conditii a
v activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei v Indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nationale a exp contab si contabili autorizati

170. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR?
Presedintelui CECCAR are urmatoarele atributii :
Convoaca si conduce sedintele Consiliului Superior si ale
v Biroului permanent
Conduce
v si coordoneaza dezbaterile potrivit anexei 2 a regulamentului
Prezinta anual Consiliului Superior ,spre adoptare,
v proiectul de buget pt exercitiul viitor
Aproba angajarea si efectuarea
v cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nationala
Prezinta
v bilantul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobare Conferintei Nationale
Numeste si revoca personalul propriu al Corpului si
v ii stabileste salariile cu aprobarea Biroului permanent
Reprezinta Corpul
v in fata autoritatilor publice,a tertilor sau organizatiilor nationale si internationale aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai
Indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala,
v Consiliul Superior si Biroul Permanent

171. Care sunt organele cu atributii de control in cadrul CECCAR la nivel central si teritorial?
La nivel central Conferinta Nationala este organul superior de conducere si control iar atributii de control le are si comisia de cenzori.
La nivel teritorial (filiale) organul de conducere si control este adunarea generala iar atributii de control le are si comisia de cenzori.

172. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare,judecare si tragere la raspundere? Atributiile de investigare au loc la nivelul sectiunilor,comisiilor , departamentelor si Secretariatului general,subordonate Biroului permanent al Consiliului Superior al Corpului.
Atributii de judecare sunt de competenta Comisiei superioare de disciplina.
Atributii pentru tragerea la raspundere se face de catre organele de conducere a filialelor care sunt : adunarile generale,consiliile filialelor si birourilor permanente ale acestora.

173. Care sunt atributiile Comisiilor de disciplina de pe langa filialele Corpului si ale Comisiei Superioare de Disciplina?
Comisia de disciplina de pe langa consiliul filialei este competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de expertii contabili si contabili autorizati,membri ai filialei,cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia , chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale.
Comisia superioara de disciplina are urmatoarea competenta :
v Analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotareste
Solutioneaza plangerile referitoare la abaterilor de la conduita etica si
v profesionala a presedintilor Consiliului Superior si consiliilor filialelor , precum si a persoanelor fizice straine carora le-a recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil si contabil autorizat in Romania v Rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor
Aplica sanctiunea interzicerii
v dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave

174. Care sunt faptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului?
Sunt abateri disciplinare urmatorele fapte:
Comportamentul necuvincios fata de membrii
Corpului ,reprezentantii Min. Fin. sau fata de alti participanti la reunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului
Absenta
nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala
Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica
profesionala a expertilor contabili si contabili autorizatidin Romania referitoare la publicitate
Absenta nejustificata de la cursurile de
pregatire si perfectionare profesionala
Prestarea de servicii de
contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie:expert contabil sau contabil autorizat
Nerespectarea obligatiei de pastrare a
secretului professional
Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor
in scopul sustragerii de la plata cotizatiei
Fapta membrului Corpului de a
nu depune in termenul stabilit la filiala care apartine fisa pt personae fizice sau juridice
Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale
Corpului documentele privind activitatea profesionala
Declaratii
necomforme realitatii , in relatiile cu Corpul si cu tertii
175. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR?
Este un organ ales de Adunarea Generala a filialei, format din 5 membrii titulari si 5 membrii supleanti ,cu atributiuni de investigare, judecare si trage la raspundere;
Comisiile de disciplina judeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni savarsite de membrii Corpului prin nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduita etica si profesionala prevazute in OG 65/94;
Comisiile de disciplina , din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati , ori adminsitrate de comisiile de disciplina.
Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe.
Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazua respectiva.
Dupa depunerea raportului , presedintele comisiei de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecaii cauzei;
Compeltul de judecata este format din trei membrii ai Comisiei de disciplina.
Unul dintre membrii este desemnat presedintele acestuia.


176. Ce este si cum functioneaza Comisia Superioara de Disciplina?
Comisia Superioara de Disciplina este o comisie formata din 5 membrii titulari si 5 membrii supleanti al caror mandate este de 4 ani.si care are urmatoarele competente:
Solutioneaza plangerile referitoare la abateri de
v la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor,facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotareste :
Solutioneaza plangerile referitoare la
v abaterilor de la conduita etica si profesionala a presedintilor Consiliului Superior si consiliilor filialelor , precum si a persoanelor fizice straine carora le-a recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil si contabil autorizat in Romania
Rezolva contestatiile formulate impotriva
v hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor
Aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert
v contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave

177. Care este structura organizatorica (organigrama) a unei filiale CECCAR?
Organigrama unei filiale este stabilita in functie de gradul(categoria) acesteia, existand urmatoarele grade( categorii):
-Ctg.0- peste 3.000 membrii
-Ctg.I- peste 600 membrii
-Ctg.II- intre 301- 600 membrii
-Ctg.III-intre 101- 300 membrii
-Ctg.IV- pana la 100 membrii
La nivel a unei filiale CECCAR organele de conducere sunt: adunarea generala,consiliile filialelor si birourile permanente ale acestora. Atributii de control le are comisia de cenzori.
Consiliul filialei cuprinde maxim 14 membrii titulari , inclusive presedintele, si 6 membri supleanti. Repartitia locurilor intre expertii contabili si contabilii autorizati variaza de la o filiala la alta , in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu nr. total al membrilor Corpului la nivelul tarii si dupa cum numarul membrilor inscrisi in filiala este superior sau inferior totalului de 500 de membri.
La filialele care au sub 100 de membrii , consiliul filialei este format din 4 membrii titulari (din care 3 experti contabili ) si 2 membri supleanti(1 expert si1 contabil autorizat)
Actiunile desfasurate de consiliul filialei se organizeaza pe urmatoarele verigi:
. Sectiunea expertilor contabili
. Sectiunea contabililor autorizati
. Sectiunea audit legal

178. Cum este strctura organizatorica(organigrama) CECCAR la nivel central? Organele centrale de conducere ale Corpului sunt Conferinta Nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati, Cosiliul Superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului Superior.
Consiliul Superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusive presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor si a contabililor autorizati se stabileste in functie de procentajul expertilor contabiliin raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii.
Atributiile de control le are comisia de cenzori formata din 3 cenzori alesi pe o perioada de 4 ani dintre membri Corpului care nu fac parte din Consiliul Superior (2 experti si 1 contabil autorizat) si pot indeplini cel mult doua mandate.
Activitatile Corpului se desfasoara in cadrul : sectiunilor, comisiilor, departamentelor, si Secretariatului general, subordinate Biroului permanent al Consiliului Superior al Corpului.
In subordinea secretariatului general functioneaza compartimentele administrative care asigura functionarea curenta a Corpului. Atributiile , competentele , structura de personal si relatiile dintre compartimente se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul Superior, la propunerea secretarului general.


179. Care sunt drepturile membrilor CECCAR?
Odata cu inscrierea in Tabloul Corpului membrul CECCAR are dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriu tarii.


180. Care sunt principalele 4 obligatii ale unui membru CECCAR?
Principalele obligatii ale unui membru CECCAR sunt:
Achitarea obligatiilor fata de Corp
Plata la bugetul de stat a impozitelor cuvenite statului
Incheierea unei
asigurari pentru risc profesional
Obligatia de a nu suferii vreo
condamnare care ii interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale


181. Ce contine juramantul pe care un membru il depune la inscrierea in Tabloul Corpului?
Acesta contine un angajament care prevede aplicarea in mod corect si fara partinire a legilor tarii, sa respecte prevederile profesionale privind conduita si etica, sa pastreze secretul profesional si a duca la indeplinire indatoririle ce ii revin ca expert contabil.

182. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?
Logo-ul CECCAR este "Stiinta.Independenta,Moralitate" attribute esentiale ale exercitarii profesiei.
Sigla CECCAR contine pe langa logo :
O
carte -registru, simbolizand insemnul profesiei
Un caduceu- toiagul de
crainic al zeului Hermes, avand ca semn divin doi serpi incolaciti avand valoare de simbol diplomatic

183. Care sunt conditiite de acordare vizei de exercitare a profesiei de catre membrii CECCAR?
Conditiite de acordare vizei de exercitare a profesiei de catre membrii CECCAR sunt:
Achitarea in
intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul curent
Plata la bugetul de
stat a impozitelor cuvenite statului
Dovada asigurarii pentru riscul
profesional
Obligatia de a nu suferii vreo condamnare care ii interzice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale
Depunerea
declaratiei anuale privind activitatea desfasurata si veniturile realizate Pregatirea profesionala

184. In ce consta procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei?
Pe baza datelor declarate pe propria raspundere de catre experti contabili sau contabili autorizati, secretarul filialei va verifica exactitatea datelor si a informatiilor prezentate, va lua masuri pentru incasarea taxelor anuale si a cotizatiilor datorate si va propune presedintelui consiliului filialei acordarea vizei anuale. Acordarea vizei anuale se concretizeaza prin semnatura si prin stampila filialei pusa in casuta special rezervata in carnetul de membru al Corpului, precum si prin eliberarea autorizatiei de exercitare a profesiei pe anul respective.


185. Care sunt elementele principale care le contine "Declaratia anuala depusa de membrii CECCAR in vederea obtinerii vizei de exercitare a profesiei?
Elementele principale care le contine "Declaratia anuala depusa de membrii CECCAR in vederea obtinerii vizei de exercitare a profesiei sunt urmatorele:
Elemente de identificare : nr. matricol , nume si prenume, nr. carnet emis de Corp, domiciliul, nr. telefon
Modul de desfasurare a activitatii in anul
incheiat : ca liber profesionist(prin cabinete proprii, prin soc. comerciale de expertiza contabila, cu titlu individual),ca salariati ai unor institutii sau agenti economici
Venituri realizate din activitatea profesionala
Pregatirea profesionala realizata in anul anterior
Necesitati de pregatire
profesionala in viitor
Alte informatii relevante pentru activitatea de
expert contabil sau expert contabil autorizat
Modificari intervenite la
"Fisa personala"
Aprecieri la activitatea desfasurata de catre filiala
CECCAR in anul incheiat


186. Care sunt conditiile pentru a devenii expert contabil; precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare.
Trebuie sa aiba studii superioare in specialitatea contabilitate-finante,cu diploma recunoscuta de Min. Educatiei Nationale si practica in specialitate de cel putin 3 ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel putin 5 ani.


187. Care sunt atributiile CECCAR?
CECCAR are urmatoarele atributii
a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de EC sau CA;
b) organizeaza evidenta EC si CA si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in tabloul Corpului;
c)asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA;
d)elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a EC si CA, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;
e)elaboreaza, impreuna cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a EC si CA prin programe anuale de pregatire continua organizate in diverse forme , astfel incat la acestea sa aiba acces toti membrii;
g)apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;
h)colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate
i) editeaza publicatii de specialitate
j)alte activitati stabilite prin lege sau regulament;


188. Care sunt raspunderile membrilor CECCAR ? Dar sanctiunile disciplinare care se aplica acestora?
In exercitarea profesiei , expertii contabili si contabilii autorizati , raspund disciplinar,administrative, civil sau penal, dupa caz potrivit legii.
Sanctiunile disciplinare care se aplica acestora sunt in raport de gravitatea abaterilor savarsite, acestea sunt:
Mustrarea

Avertisment
scris
Suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioada de timp
de la 3 luni la 1 an
Interzicerea dreptului de a exercita profesia de
expert contabil sau de contabil autorizat


189. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?

Sursele de finantare ale CECCAR sunt formate din:
Taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv de contabil autorizat
Taxa de inscriere in Tabloul Corpului

Cotizatii anuale
asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de corp Donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri

190. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o soc. com. pentru a deveni membra CECCAR? O soc. com trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
sau contabil autorizat
Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie
experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale
Consiliul de administratie al soc. com. sa fie ales , in majoritate ,
dintre actionarii sau asociatii membri ai Corpului
Actiunile sau partile
sociale ale soc.com. trebuie sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de adunarea generala

191. Explicati in ce consta stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini si obtinerea calitatii de expert contabil autorizat.
Stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini si obtinerea calitatii de expert contabil autorizat are o durata de trei ani si incepe de le data la care persoana care a reusit la examenul de admitere a depus cererea de inscriere la stagiu.
Stagiul consta in efectuarea de lucrari profesionale la care se adauga actiuni de pregatire tehnica si deontologica.
Lucrarile profesionale reprezentand 400 ore pe an se efectueaza sub controlul tutorelui de stagiu sau prin pregatirea in sistem colectiv (centralizat ) la nivel de filiala.
Intr-un an un stagiar trebuie sa efectueze min. 2 zile de pregatire in legatura cu comportamentul profesional si doctrina profesionala si 4 zile de pregatire tehnica.
Stagiarii au obligatia sa participe la actiunile organizate de Consiliul filialei, in cadrul programului national de formare profesionala continua.

192. In ce consta pregatirea stagiarilor in sistem centralizat? Pregatirea stagiarilor in sistem centralizat are loc atunci cand nu este posibila efectuarea stagiului pe langa un tutore. Aceasta se desfasoara la nivelul fifialei cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului si numai pe baza de lucrari practice si studii de caz potrivit programului cadru pe categorii de lucrari profesionale.
Modul de organizare si desfasurare a actiunilor de pregatire in sistem colectiv se stabileste prin norme aprobate de Biroul Permanent al Consiliului Superior. Exercitiile, lucrarile practice si studiile de caz ce fac obiectul pregatirii in sistem colectiv se stabilesc anual de Departamentul de Pregatire si Dezvoltare a membrilor si Organizarea stagiului si se prezinta , rezolva si evalueaza de catre lectorii aprobati de BP al Consiliului Superior.

193. Ce obligatii au filialele Corpului pe linia comunicarii cu membrii? Conducerile filialelor Corpului iau masuri pentru asigurarea pastrarii unor legaturi permanente cu membrii prin diferite mijloace precum : telefonul,faxul,e-mail sau scrisoare transmisa prin posta cu aviz de confirmare a primirii.
In acest sens toata evidenta membrilor filialei se face pe calculator astfel incat sa existe un sistem integrat de evidenta si comunicare care sa permita o buna comunicare.
Este obligatorie comunicarea prin scrisoare recomandata cu aviz de primire in urmatoarele cazuri
Aducerea la
cunostinta in termen de 10 zile a promovarii examenului de acces si invitarea la intocmirea formalitatilor pentru inscrierea la stagiu
Toate comunicarile
pe perioada stagiului privind efectuarea stagiului
Aducerea la cunostinta
in termen de 10 zile a promovarii examenului de aptitudini si invitarea la intocmirea dosarului de membru
Transmiterea "Declaratiei anuale " ce
urmeaza a fi completata de membru Corpului si retransmisa la filialapentru inregistrare
Deasemenea orice anunturi precum :organizarea de cursuri,oferte de materiale existente ,programul de consultatii si alte comunicari de interes se va face prin cele mai potrivite mijloace din cele mentionate.

194. Care sunt obligatiile de raportare a membrilor? Membrii Corpului au urmatoarele obligatii de raportare:
La obtinerea calitatii de expert
contabil sau contabil autorizat si inscrierea pentru prima data in Tabloul Corpului se va depune dosarul si "Fisa personala"coform modelelor stabilite
"Declaratia anuala" pentru obtinerea licentei anuale de exercitare a
profesiei
'Fisa pentru personale juridice " la inscrierea pentru prima
data a membrilor persoane juridice
Anual "Declaratia anuala" pentru
personae juridice la termenele stabilite in Normele Corpului
"Raportul
Anual privind auditul de calitate" atat de capre persoanele fizice cat si de catre persoanele juridice membre ale Corpului

195. Ce este si ce contine Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua? Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua este un program stabilit prin Norme ale Corpului si are in vedere mentinerea unui grad ridicat de pregatire si competenta in activitate.Este obligatoriu pentru toti membrii Corpului si consta in efectuarea anual a min. 40 de ore de curs pe temeticile si bibliografia pus la dispozitie de filiale. Este structurat pe profiluri corespunzatoare principalelor domenii de activitate avand :
Discipline
obligatorii: - contabilitate financiara
- audit financiar
- intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilicate
- contabilitate si control de gestiune
- fiscalitate
- evaluare economica si financiara a intreprinderii
- piete de capital
- doctrina si deontologie profesionala
Discipline facultative: - control financiar

- contabilitatea conturilor consolidate
- contab. trezoreriei si situatia fluxurilor financiare
- contabilitatea creantelor si datoriilorcontabilitatea cheltuielilor si veniturilor
- analiza pozitiei financiare
- analiza performantelor
Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua este structurat pe 3 nivele de pregatire : initiere,perfectionare si aprofundare si se face pe categorii profesionale: experti contabili si contabili autorizati cu studii superioare precum si contabili autorizati cu studii medii.

196. Care sunt principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind nivelul de organizare si desfasurare a cursurilor pentru intelegerea si aplicarea IFRS/IAS?
Normele CECCAR privind nivelul de organizare si desfasurare a cursurilor pentru intelegerea si aplicarea IFRS/IAS prevad in prima faza organizarea unui curs de instruirea lectorilor CECCAR pentru o perioada de 3-5 zile iar in a doua faza are loc organizarea de cursuri la nivelul filialelor unde cursurile se predau pe baza "Suportului de curs" stabilit de Corp ca limita minima a cunostintelor ce trebuie insusite de cursanti.Durata minima a unui curs fiind de 60 ore (6 ore/zi).

197. Care sunt conditiile pentru a deveni auditor de calitate in cadrul CECCAR? Conditiile pentru a deveni auditor de calitate in cadrul CECCAR sunt: sa fie in primul rand persoane fizice membre ale Corpului
sa-si depuna
candidatura pentru obtinerea calitatii de auditor
sa nu fi facut obiectul
vreunei sanctiuni disciplinare
sa urmeze un stagiu de formare organizat de
Corp

199. Ce intelegeti prin integritate? Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.
Integritatea implica nu numai onestitate pur si simplu, dar si abordarea ei in mod corect si veridic.

200. Ce intelegeti prin obiectivitate? Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii obiectivitatii.Principiul obiectivitatii impune obligativitatea ca toti profesionistii contabili sa fie corecti,onesti si sa nu aiba conflicte de interese.

201. Ce intelegeti prin competenta profesionala? Profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca serviciile profesionale daca are cunostinte profesionale tehnice temeinice si o experienta in domeniu care sa duca la un serviciu competent bazat pe ultimile evolutii din domeniul practicii,legislatiei si tehnicii.

202. Ce intelegeti prin independenta? Prin independenta profesionistului contabil se intelege obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional, permitand profesionistului sa actioneze cu integritate, cu obiectivitate si cu prudenta profesionala.

203. Partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara. Raportul de expertiza contabila judiciara se structureaza pe trei capitole :
Cap. I Introducerea cuprinde:
- datele expertullui care efectueaza lucrarea
- partile implicate in process
- imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul
- obiectivele expertizei contabile
- perioada si locul desfasurarii expertizei contabile
- materialul documentar care a stat la baza efectuarii ei
- daca s-au folosit si alte documentatii intocmite de alti experti
- data fixate si daca au fost prelungiri perioada expertizei
Cap. II Desfasurarea expertizei contabile - care cuprinde raspunsurile si documentele folosite pentru fiecare obiectiv in parte
Cap. III Concluzii - care cuprinde concluziile pe fiecare obiectiv in parte si daca expertul considera necesar face anumite precizari care sa vina in sprijinul beneficiarului

204. Cine poate efectua expertiza contabila?
Expertiza contabila poate fi efectuata numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise , cu viza la zi, in partea active a Tabloului expertilor contabili, actualizat annual de catre CECCAR.

205. Cum se clasifica expertizele contabile?
Expertizele contabile se clasifica astfel
dupa scopul principal in
care au fost solicitate:
- expertize contabile judiciare
- expertize contabile extrajudiciare
dupa natura principalelor obiective

- expertize contabile civile
- expertize contabile penale
- expertize contabile comerciale
- expertize contabile fiscale
- alte expertize contabile judiciare dispuse de organelle in drept si expertize contabile extrajudiciare solicitate de alti clienti

206. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional, permitand profesionistului sa actioneze cu integritate, cu obiectivitate si cu prudenta profesionala
Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice,financiare sau de alta natura, acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii.

207. Ce se intelege prin competenta expertului contabil?
Prin competenta expertului contabil se intelege nivelul cunostintelor profesionale care il definesc si experienta care o poseda.Deasemenea competenta profesionala este conditionata de dobandirea ei printr-un inalt standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica, de practica si de examinare privind teme profesionale semnificative, iar pe de alta parte mentinerea ei prin cunoasterea continua a evolutiilor si reglementarilor la nivel national si international.

208. Ce se intelege prin calitatea expertizelor contabile?
Prin calitatea expertizelor contabile se intelege modul prin care o expertiza contabila realizata in termenii solicitati si acceptati, cu consticiozitate , devotament , corectitudine si impartialitate de catre profesionist sa le fie utila celor care au solicitat-o.

209. In ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil?
Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil consta in respectarea secretului si caracterului confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare.

210. Care sunt cazurile de incompatibilitate in cazul expertizei contabile?
Expertul contabil se afla in incompatibilitate daca exista imprejurari din care sa rezulte ca este interesat , sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropriata, in solutionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar determina pe expert sa fie subiectiv.
Deasemenea calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaetate.

211. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza civila?
Instantele, cand considera necesar numesc din oficiu sau la cerere unul sau 3 experti contabili prin Incheierea de sadinta care cuprinde:
numele expertului sau expertilor numiti
obiectivele la care expertul trebuie sa raspunda
termenul in care trebuie
sa se efectueze ezpertiza
plata expertilor contabili


212. Contractarea expertizei contabile
Efectuarea expertizei contabile se face pe baza de contract.In cazul Incheierii de sedinta si Ordonantelor organelor de urmarire si cercetare penala, acceptate de experti, acestea tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor.

213. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele.
In cazul expertizelor contabile judiciare nu se pot delega lucrarile deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept, printr-un act procedural asa ca trebuie sa-si indeplineasca personal si integral mandatul.
In cazul expertizelor contabileextrajudiciare aceste lucrari pot fi delegate si chiar mentionat acest fapt in contract dar raspunderea finala revine integral expertului contabil care a contractat misiunea.

214. Importanta documentarii si a studiului documentar.
Importanta documentarii si a studierii materialului documentar adecvat constituie premise si conditia necesara intocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile nu si pe prezumtii, declaratii ale partilor sau ale martorilor.215. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?
Materialului documentar in cazul expertizelor judiciare se compune din:
dosarul cauzei , in care s-a dispus o expertiza
judiciara
documentele justificative si registrele contabile aflate in
pastrarea partilor implicate in procesul justitiar sau in arhiva tertelor personae care au legatura cu cazul
procesele verbale incheiate de
organelle de control abilitate , aflate atat in posesia acestora cat si in posesia pers. juridice sau fizice controlate , care au legatura cu obiectivele expertizei


216. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?
Continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile cuprinde dupa caz:
Incheierea de sedinta (in cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (in cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare
Raportul de expertiza contabila -
exemplarul expertului contabil care justifica indeplinirea misiunii Eventuale corespondente , raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele in drept , care au dispus efectuarea expertizei contabile
Eventuale note personale ale expertului contabil
redactate in timpul efectuarii expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila , fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza cu beneficiarii acestora.

217. Care este continutul capitolului I al Raportului de expertiza contabila?
Capitolul I " Introducere" al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
Paragraful de identificare a
expertiului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei care cuprinde informatii 18218v2121s cu privind : numele si prenumele expertului,domiciliul,nr. carnet expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili
Paragraful de
identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciara
Paragraful de identificare a imprejurarilor si circumstantelor in care a
luat nastere litigiul
Paragraful privind identificarea obiectivelor
expertizei contabile
Paragraful privind identificarea datei sau perioadei
si locului in care s-a efectuat expertiza
Paragraful privind identificarea
materialului documentar care a stat la baza intocmirii expertizei Paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire

218. Care este continutul cap. II al Raportului de expertiza contabila?
Continutul cap. II al Raportului de expertiza contabila contine cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) a expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului utilizat , obiectiile ridicate de parti sau explicatiile luate in calcul de expertul contabil.
Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia expertului contabil care trebuie sa fie precisa , concise si fara echivoc.

219. Ce cuprinde un raport de expertiza calificat? (sau cu observatii)
Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.
Aceste observatii se fac la sfarsitul cap. III Concluzii dupa paragraful cuprinzand raspunsul la obiectivele expertizei contabile sau se fac separat intr-un capitol distinct.

220. Situatii, cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile.
Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita inexistentei documentelor justificativesau a evidentelor contabile care sa ateste evenimente sau tranzactii supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmii un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi structura cu un raport obisnuit (necalificat) dar care in cap. II si III va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiar.

221. In ce consta semnarea si depunerea Raportului de expertiza contabila?
Raportul de expertiza contabila se semneaza si se parafeaza pe fiecare pagina in parte , acest raport avand calitatea de raport de expertiza contabila original. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferent de tehnicile de multiplicare.Acest raport nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea expertizei contabile.
Raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale , unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei si unul pentru expertul contabil care a efectuat expertiza contabila.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata.


222. Care este continutul (care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila?
Contractul privind expertiza contabila contine urmatoarele elemente:
Identificarea expertului care va efectua expertiza
contabila si a beneficiarului
Identificarea obiectivelor contractuale la
care expertul se angajeaza sa formuleze concluzii
Materialele documentare
solicitate de expert beneficiarului in vederea efectuarii expertizei contabile
Data pana la care expertul se obliga sa intocmeasca expertiza contabila

Obligatia beneficiarului de plata a onorariului stabilit

Obligatia
expertului contabil de pastrare a confidentialitatii informatiilor la care are acces
Numarul de exemplare in care contractul s-a incheiat si data
intrarii lui in vigoare


223. Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator?
Conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator sunt:
Sa fie expert contabil activ,sa aiba o
practica in expertize contabile de minim 5 ani
Sa fie cu plata cotizatiei
la zi
Sa beneficieze de capacitate de munca sporita si sa se poata adapta
conditiilor de stres
Sa beneficieze de o pregatire profesionala
desavarsita
Sa se bucure de o moralitate desavarsita

Sa faca dovada,
prin cel putin doua recomandari, ca a avut un comportament personal si profesional ireprosabil de la inscrierea in Corp pana in present si raspunde cerintelor din punct de vedere al independentei, conflictului de interese si a celorlalte aspecte etice si deontologice
Cunoaste si aplica in lucrarile
profesionale prevederile Codului etic al profesionistilor contabili din Romania si Normele profesionale emise de CECCAR
A efectuat pana la solicitarea
angajarii ca contabil verificator cel putin 20 de expertise contabile judiciare

224. Ce atributii are expertul contabil verificator?
Expertul contabil verificator are urmatoarele atributii:
Verificarea lucrarilor de
expertiza contabila judiciara inainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat
Intocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala
asupra lucrarilor de expertiza aflate pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor, la cererea acestor comisii
Elaborarea documentelor de evidenta
a activitatilor desfasurate si raportarea

225. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale?
Expertul contabil verificator va proceda astfel :
Studiaza raportul de expertiza
urmarind daca :
- in elaborarea lucrarii , expertii contabili autori au respectat in totalitate prevederile Normei profesionale nr. 35/2000
- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile date au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza
- autorii lucrarii nu s-au indepartat de stiinta contabilitatii , procedand la incadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrari si operatiuni care presupun alte cunostinte decat cele contabile
- autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili
analizeaza
opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili- consilieri ai partilor, urmarind aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza

226. Care este continutul referatului intocmit de expertul contabil verificator?
Referatul intocmit de expertul contabil verificator are urmatorul continut:
data primirii

expertii contabili autori ai lucrarii

observatii
cu privire la:
- concordanta dintre obiective, constatari si concluzii
- respectarea normei profesionale nr.35/2000
- respectarea Codului etic al profesionistilor contabili
- alte observatii

227. Ce este expertiza?
Expertiza este un mijloc de proba utilizat in rezolvarea unor cause care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

228. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare?
Expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila , Codul de procedura penala , alte legi speciale.
Expertize contabile extrajudiciare sunt efectuate in afara unui proces justitiar si sunt reglementate de contracte realizate intre expertul contabil si beneficiar.

229. Care este sediul reglementarilor legale privind expertiza contabila? Sediul reglementarilor legale privind expertiza contabila este Codul de procedura civila art. 201-214.

230. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?
Destinatarii expertizelor contabile sunt persoanele fizice si persoanele juritice care le solicita.

231. Care este finalitatea expertizelor contabile?
Finalitatea expertizelor contabile consta in redactarea raportului de expertiza contabila , semnarea si depunerea lui.

232. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor judiciare si extrajudiciare?

Principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor judiciare si extrajudiciare sunt urmatoarele:
independenta expertului contabil competenta expertului contabil
calitatea expertului contabil
secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil

233. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta? Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. Expertul foloseste metode specifice stiintei contabilitatii . Concluziile expertului contabil sunt dezvoltate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii ce fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.

234. Care este modul de comunicare a concluziilor expertizelor contabile?
Comunicare a concluziilor expertizelor contabile se face in capitolul III Concluzii al Raportului de expertiza contabila si contine cate un paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) pentru fiecare al expertizei contabile.

235. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile?
Expertii contabili in dosarele civile se numesc la cererea partilor sau din oficiu , in numar de unu pana la trei de catre instantele de drept civil prin Incheierea de sedinta.

236. Numirea expertilor contabili in dosarele penale .
Numirea expertilor contabili in dosarele penale se face de catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata care fixeaza obiectivele ce trebuie realizate de expertiza contabila . Procedural , dispunerea expertizei contabile se face in cazuri penale prin Ordonanta emisa de organul de urmarire penala.

237. Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertise extrajudiciare?
Expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare incheie contracte cu clientii beneficiari ai expertizei contabile.

238. Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare?
Clauzele minimale ale contractului pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare sunt urmatoarele:
Identificarea expertului care va efectua expertiza contabila
si a beneficiarului
Identificarea obiectivelor contractuale la care
expertul se angajeaza sa formuleze concluzii
Materialele documentare
solicitate de expert beneficiarului in vederea efectuarii expertizei contabile
Data pana la care expertul se obliga sa intocmeasca expertiza contabila

Obligatia beneficiarului de plata a onorariului stabilit

Obligatia
expertului contabil de pastrare a confidentialitatii informatiilor la care are acces
Numarul de exemplare in care contractul s-a incheiat si data
intrarii lui in vigoare

239. Care sunt operatiunile/etapele de lucru luate in calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizei contabile?
Pentru ca expertul sa se incadreze in termenele contractate , trebuie sa elaboreze un program de lucru in care sa se precizeze un calendar si un buget de ore pe fiecare capitol, subdiviziune sau componenta in parte. Daca este necesar , programul de lucru poate fi modificat in timpul realizarii expertizelor.

240. In ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil?


241. Care sunt faptele care pot atrage raspundere disciplinara a expertilor contabili?
Faptele care pot atrage raspundere disciplinara a expertilor contabili sunt urmatoarele :
Comportamentul necuvincios fata de
membrii Corpului ,reprezentantii Min. Fin. sau fata de alti participanti la reuniunle de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpul


Document Info


Accesari: 46162
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )