Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
AVANTAJELE SI IMPACTUL ECONOMIC AL LEASINGULUI

Finante


AVANTAJELE SI IMPACTUL ECONOMIC AL LEASINGULUI.

Leasingul a devenit o necesitate datorita ritmului rapid al progresului tehnic si al concurentei, ritm care devanseaza posibilitatile de autofinantare ale agentilor economici sau posibilitatilor acestora de creditare a clientilor. Avantajele leasingului trebuie abordate din trei unghiuri diferite.1.La nivelul economiei nationale:

reprezinta o cale de relansare a investitiilor;

este o posibilitate de retehnologizare a societatilor comerciale;

faciliteaza atragerea de noi surse de finantare in economia nationala;

promoveaza pe piata unele produse pentru care cererea este limitata din cauza puterii de cumparare scazuta;

antreneaza in procesul de productie unele sectoare ale economiei neproductive pana acum.

2.La nivelul finantatorului:

reprezinta o forma de plasament a resurselor financiare in conditii de rentabilitate si siguranta;

se pastreaza proprietatea asupra bunului pe perioada leasingului;

determina o stabilitate a ciclului de afaceri prin esalonarea incasarilor.

3.La nivelul beneficiarului:

se obtine finantarea integrala a unei investitii in lipsa resurselor proprii;

este o cale de acces la tehnologii avansate;

ratele de leasing sau o parte a acestora se inregistrareza pe costuri, diminuand venitul anual impozabil;

nu afecteaza bilantul beneficiarului, bunurile nefiind in proprietate nu vor fi evidentiate in cadrul activelor de bilant;

graficul de plati al operatiunilor de leasing este mai flexibil decat cel al creditului bancar;

se pot acoperi toate costurile de achizitionare, incluzandu-se in rata de leasing pe langa pretul de cumparare si cheltuielile de transport, instalare si taxele legale;

leasingul face posibila o planificare mai riguroasa a bugetului de venituri si cheltuieli al firmei;

permite o operativitate mare in achizitionarea bunului;

permite asigurarea totala a bunului pentru acoperirea riscurilor fizice si valorice;

protejeaza impotriva efectelor inflationiste in cazul contractelor pe termen lung;

bunul poate fi inlocuit pe durata contractului cu altul mai modern, in cazul in care uzura morala impune acest lucru;

sporeste rezultatele financiare, in special pentru utilizatori si furnizori.

Din punctul de vedere al locatorului, este esential faptul ca contractul de leasing ii protejeaza dreptul de proprietate si deci poate actiona direct asupra bunului in cazul in care utilizatorul nu se achita de obligatiile contractuale. De asemenea, obiectul finantarii fiind legat direct de contract si fiind personalizat, exista posibilitatea urmaririi afacerii in intimitatea ei si este mult mai usor de luat o decizie in caz de insolvabilitate temporara a utilizatorului.

Efectele cele mai importante din punct de vedere economic se regasesc la utilizator. Acesta poate sa plateasca dreptul de folosinta si, in cele din urma, sa achizitioneze un bun investitional pe masura ce produce. Ratele pot fi astfel dimensionate si scadentate incat sa permita plata ratelor si chiar obtinerea unui profit fara a supune utilizatorul la sarcini impovaratoare. De exemplu, pentru activitati sezoniere - cum ar fi industria zaharului - ratele pot fi orientate spre sfarsitul perioadei de productie, cand veniturile inregistrate din vanzarea produselor vor permite achitarea obligatiilor de plata. In aceste cazuri, ratele sunt de cele mai multe ori anuale sau semestriale; dimpotriva, pentru activitati unde incasarile sunt ritmice si se intind pe tot parcursul anului - cum ar fi panificatia, industria laptelui - ratele pot fi lunare.

Contractul de leasing se incheie pe o perioada de cel putin un an. Nu exista o cerinta expresa ca contractul sa fie incheiat in forma scrisa, dar Ordonanta nr. 51 reglementeaza clauzele obligatorii intr-un contract de leasing, astfel ca forma scrisa trebuie subinteleasa.

Contractul de leasing constituie titlu executoriu ( adica poate fi pus in executare contra utilizatorului fara nevoia parcurgerii vreunei proceduri judiciare ) daca utilizatorul refuza sa inapoieze bunul, in urmatoarele situatii:

- la sfarsitul perioadei de leasing, daca acesta nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;

- in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.

Contractele de leasing referitoare la bunuri mobile sunt supuse inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, in conditiile Legii nr. 99/1999, pentru opozabilitate fata de terti, dar interesul unei astfel de inregistrari este al locatorului, iar nu al utilizatorului ( ca in cazul leasingului imobiliar ).

Achizitionarea de mijloace fixe ( intre care se includ echipamentele IT ) prin leasing financiar intra sub incidenta legislatiei referitoare la amortizare ( in principal, Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, astfel cum a fost modificata si republicata ), astfel incat deductibilitatea ratelor de leasing va fi tratata diferentiat. Astfel, o parte a ratei este deductibila ca dobanda, o alta parte ca prima de asigurare si o alta parte ca pretul de achizitionare a bunului, acesta din urma fiind determinat conform legislatiei referitoare la amortizare.

Etapele procedurii de leasing : In general, in derularea unui contract de leasing, sunt implicate, in diverse etape ale procesului de finantare, cel putin cinci parti: societatea de leasing, clientul sau utilizatorul final, furnizorul bunului achizitionat, banca finantatoare si, nu in ultimul rand, societatea de asigurare.

Alegerea bunului si a furnizorului. In functie de necesitatile clientului, acesta decide atat asupra caracteristicilor bunului cat si asupra furnizorului.Toate detaliile legate de natura bunului ( pret, caracteristici tehnice, amanunte privind livrarea, conditii de instalare si punere in functiune, in cazul echipamentelor ) vor fi negociate de utilizator direct cu furnizorul ales, urmand a respecta in contractul de vanzare cumparare si in contractul de leasing, toate aspectele negociate.

Obtinerea ofertei si solicitarea de leasing. Pe baza preturilor negociate cu furnizorul intocmeste o oferta generala de finantare, in care vor fi calculate, avansul, rata de leasing, valoarea asigurarii, etc. In urma transmiterii solicitarii de leasing, oferta transmisa initial poate suferi modificari in functie de clasa de risc in care se va incadra clientul. Analiza riscului are la baza atat documentele financiare puse la dispozitie de catre client ( bilant, balanta, cont de profit si pierderi ) cat si alte documente solicitate ( chestionar de leasing, prezentarea activitatii companiei, business-plan, etc.).

Analiza si aprobarea solicitarii de leasing. Evaluarea solicitarii de leasing se realizeaza de catre specialisti intr-un interval de timp ce nu depaseste 48 ore. In functie de complexitatea proiectului supus finantarii, societatea de leasing poate solicita clientului informatii suplimentare referitoare la unele aspecte analizate, raspunsul final al evaluarii urmand a fi prelungit in functie de furnizarea informatiilor solicitate.

Incheierea contractului. In cazul unui raspuns afirmativ, se va incheia un contract de leasing, financiar sau operational, ce va include atat clauzele negociate de utilizator cu furnizorul bunului, cat si clauze specifice politicii societatii de leasing privitoare la modalitatea de plata a ratelor, asigurarea efectuarii platilor, etc.

Asigurarea generala a bunului. Bunul ce urmeaza a fi achizitionat urmeaza a fi asigurat de catre societatea de leasing, pe toata derularea contractului de leasing, in optiunea pentru toate riscurile, in conditiile stabilite cu societatea de asigurari si banca finantatoare, iar prima de asigurare va fi achitata de catre utilizator. In cazul produselor provenite din import, prima de asigurare se va calcula la valoarea DDP a bunului.

Livrarea bunurilor. Obligatia livrarii bunurilor revine in intregime furnizorului, operatiunea fiind asistata de specialistii societatii de leasing

Conditiile si costurile finantarii : Pot obtine finantare pentru achizitionarea de bunuri in leasing atat persoane juridice, infiintate in baza Legii 31/1990 republicata, cat si persoane fizice sau persoane fizice autorizate.

Bunurile finantate pot fi noi, din import sau achizitionate de pe piata romaneasca, sau second-hand, caz in care se va efectua o evaluare suplimentara de catre specialistii societatii de leasing.

Pot fi finantate atat vehicule diverse ( autoturisme, autoutilitare, microbuze ) cat si echipamente medicale, telecomunicatii, tehnica de calcul, etc. Valoare bunurilor achizitionate va fi cuprinsa intre 3.000 euro si 100.000 euro. Durata contractului de leasing poate varia intre 12 si 48 luni, in functie de necesitatile clientului si rezultatul analizei financiare.

Documentele necesare analizei :In functie de personalitatea juridica a solicitantului ( persoana juridica, persoana fizica autorizata, persoana fizica ) sunt necesare diferite tipuri de documente menite sa reliefeze bonitatea si capacitatea de plata a acestuia.

In principal, documentele solicitate sunt:

cererea de Finantare sau Formularul de Comanda, documente tipizate;

documente financiare, care sa prezinte situatia financiara din ultimii doi ani de activitate;

documente legale ( certificat de inregistrare, cod fiscal, certificat constatator, act constitutiv si acte aditionale, etc. )

declaratie angajament a utilizatorului;

factura proforma , cu o descriere detaliata a bunului si a caracteristicilor tehnice, a modalitatilor de plata si livrare, pretul si moneda de plata;

FINANTAREA INTERNATIONALǍ PRIN LEASING

Leasingul financiar prezinta un anumit specific izvorat din necesitatea de adaptare a principiilor care guverneaza contractul clasic de locatiune la relatia trilaterala ( furnizor-locator, finantator-locatar ) care exista in acest caz.

Data fiind importanta crescanda pe care o primeste leasingul financiar in cadrul relatiilor comerciale intemationale, ne vom opri asupra principalelor sale particularitati:

pentru realizarea unei operatiuni de leasing financiar intervin doua contracte principale: 1) contractul  de vanzare-cumparare sau de furnizare incheiat, la indicatia unei terte persoane ( locator ) de locatorul-finantator, ca un furnizor, prin care locatorul dobandeste un echipament in conditiile si termenii stabiliti de locatar; 2) contractul de leasing propriu-zis prin care locatarul dobandeste dreptul de a utiliza echipamentul cu obligatia de a plati locatorului o taxa. de inchiriere. Leasingul presupune si incheierea unor contracte subsidiare, cum ar fi cel privind executarea intretinerii si reparatiei echipamentului, contractul de asigurare, precum si contracte de contrapartida ( in cazul in care taxele de inchiriere sunt acoperite prin produse, fie de locatar, fie de o terta persoana care actioneaza in numele acestuia. De regula se emit garantii bancare pentru eventuala restituire a avansului sau pentru plata la scadenta a taxei de inchiriere.

practica comerciala internationala, consacrata si prin Conventia din 1988 privind leasingul financiar international, a consacrat principiul neutralitatii tehnice a locatorului si a rolului central al locatarului in alegerea atat a echipamentului cat si a fumizorului. Astfel, locatarul este cel care elaboreaza specificatia echipamentului si negociaza cu furnizorul; de aceea obligatiile fumizorului asumate prin contractul de vanzare-cumparare, desi incheiat cu locatorul, se extind fata de locatar ca si cum acesta ar fi luat parte la contract; in caz de nelivrare sau livrare necorespunzatoare locatarul se va adresa funizorului, iar nu locatorului, iar in acest caz locatarul nu poate rezilia contractul fara acordul locatorului. De asemenea, locatarul poate rezilia contractul de leasing in cazul in care este in drept a i se restitui sumele platite ca avans si/sau taxa de inchiriere, mai putin suma echivalenta cu profitul ce 1-ar fi putut avea prin folosirea echipamentului pana in momentul rezilierii;

echipamentul care face obiectul contractului de vanzare-cumparare este dobandit de locator numai in legatura cu contractul de leasing;

ratele de inchiriere sunt calculate in asa fel incat sa duca la amortizarea partiala sau totala a costului echipamentului

drepturile reale ale locatorului asupra echipamentului sunt opozabile creditorilor locatarului, inclusiv creditorilor care detin cu titlu executiv definitiv sau provizoriu. In cazul in care conform legii aplicabile, aceasta opozabilitate este supusa regulilor de publicitate, este necesara indeplinirea conditiilor fixate prin regulile respective.;

leasingul financiar presupune si promisiunea unilaterala de vanzare facuta de locatorul-finantator;

Desi am prezentat particularitatile operatiunii de finantare prin leasing, consideram ca o expunere clara si satisfacatoare trebuie sa arate ,,mersul schematic' al acestei operatiuni. In acest sens, obiectul acestei inchiriere. Subiectii sunt:

furnizor de bunuri;

societate de leasing, in calitate de locator sau locator si furnizor;

utilizator, in calitate de tert beneficiar, conform clauzelor stipulate in contractul de vanzare-cumparare, precum si de locatar si mandatar, in temeiul contractului de leasing.

In ceea ce priveste transferul dreptului de proprietate, asa cum am mai aratat, utilizatorul poate dobandi dreptul de proprietate asupra bunului la expirarea contractului de leasing.

In cadrul acestei operatiuni, pe langa contractele ce se intalnesc si pe care le-am amintit deja mai sus, pot exista si clauze speciale ca si dreptul utilizatorului de a rezilia unilateral contractul de leasing, in cazul in care cumpara anticipat bunul la un pret corespunzator sumei nerambursate si costului de inlocuire.

Leasingul, ca operatiune de finantare, poate prezenta la randul sau variante:

socictatea de leasing poate apela la o banca pentru a obtine resursele financiare necesare achizitionarii bunului ( ,,leasing leverage' );

un comerciant isi vinde echipamentul sau alt bun unei societati de leasing, pentru a-1 utiliza cu titlu de chirie, dar cu obligatia de rascumparare la exprimarea termenului contractual ( ,,lease back' );

Un alt aspect considerat important pentru a intelege mersul operatiunii de leasing, ca operatiune de finantare, este acela al efectelor pe care le produce in practica leasingul financiar. Astfel, locatorul acorda folosinta bunului pentru un termen determinat; se ramburseaza ratele cu titlu de chirie, care acopera integral sau partial valoarea bunului cu o marja de profit; la expirarea termenului contractual, utilizatorul beneficiaza de optiunea de cumparare sau de reinchiriere a bunului; in sistem time sharing bunul poate fi utilizat in timpi partajati , simultan sau succesiv de mai multi utilizatori, rata cu titlu de chirie fiind calculate proportional cu gradul de utilizare.

Totusi, leasingul financiar nu trebuie privit doar din prisma unei modalitati de leasing, o operatiune financiara. Leasingul financiar prezinta o serie de avantaje, raportat la exportul si importul de marfuri pe care il realizeaza unele firme.

In unele conditii, trebuie subliniat faptul ca firmele producatoare apeleaza la finantarea exportului prin leasing din mai multe considerente: isi pastreaza liniile de credit oferite de banca, neafectate de exportul acestor produse; pot exporta suplimentar chiar daca nu mai pot beneficia de noi credite pentru export; eludeaza interdictiile legislatiei nationale care, uneori, interzice unele exporturi in anumite tari, precum si restrictive de brevet; evita controlul importurilor din tarile beneficiare, isi recupereaza integral fondurile in momentul vanzarii lor firmei de leasing.

Pentru importatori, operatiunea de leasing este avantajoasa din cel putin doua considerente. In primul rand, autoritatile nationale acorda firmelor de leasing posibilitati de refinantare avantajoase, asemanatoare creditelor de export ( dobanzi reduse, scutire de taxe, impozite reduse etc.), ceea ce face ca finantarea prin leasing sa fie mai rentabila. In al doilea rand, contractul de leasing ofera clientului, la terminarea perioadei, trei posibilitati de actiune: restituirea bunului, cumpararea lui la un pret foarte avantajos sau prelungirea contractului.

Mai aratam ca, din totalul operatiunilor realizate la nivel mondial si care sunt finantate cu ajutorul tehnicilor moderne, se apreciaza ca trei patrimi sunt realizate prin forfetare, 20% prin leasing si 5% prin factoring.

Un alt aspect pe care am dori sa-1 dezbatem aici, ar fi acela legat de principalele litigii ce pot rezulta din leasingul financiar international. Litigiile pot interveni intre parti fie din refuzul de finantare ( care antreneaza raspunderea finantatorului), fie din nelivrarea echipamentului sau intarzierea in livrarea acestuia sau livrarea necorespunzatoare ( care antreneaza raspunderea furnizorului si a finantatorului), fie din neplata pretului de catre finantator, ori neplata chiriei de catre utilizator ( ceea ce antreneaza raspunderea corespunzatoare a acestora ).

In legatura cu revendicarea materialului de catre finantator si actiunea in plata chiriei, in fata instantelor judecatoresti din Franta s-a pus problema daca utilizatorul poate fi obligat la plata anticipata a chiriei totale, pentru a acoperi intreaga pierdere a finantatorului, raportata la valoarea totala stabilita prin contractul de leasing. O parte din jurisprudenta a raspuns ca obligatia utilizatorului de a plati valoarea totala este nula pentru lipsa de cauza Pe de alta parte s-a sustinut ca nu se poate eluda aplicarea clauzei care face imediat exigibila, in caz de reziliere, chiria scadenta.

Leasingul financiar poate fi o forma de comercializare mai eficienta decat vanzarea clasica, cu plata cash sau chiar cu plata pe credit, in special datorita faptului ca se pastreaza dreptul de proprietate asupra echipamentului, cu consecintele care decurg de aici.


Document Info


Accesari:
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )