Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONDITII GENERALE DE CREDITARE

Finante
CONDITII GENERALE DE CREDITARE - ANEXA 

LA CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR

____ P /__.08.20081. TRAGEREA CREDITULUI

1.1.a. In cazul creditelor de consum acordate persoanelor fizice, pentru analizarea oportunitatii creditului banca acorda imprumutatului un termen de reflectare ce reprezinta perioada dintre semnarea contractului de credit si data indeplinirii conditiilor de tragere prevazute la pct. 17 din contract;

1.1.b. In cazul creditelor de consum acordate persoanelor fizice prin intermediul contractelor de credit semnate la parteneri, pentru analizarea oportunitatii creditului banca acorda imprumutatului un termen de reflectare aferent perioadei dintre semnarea contractului de credit si data semnarii de primire a facturii ce face obiectul creditului, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare. 

       1.2. Creditul se utilizeaza, de regula, dupa utilizarea surselor proprii ale imprumutatului.

1.3. Creditul va fi tras de catre imprumutat, de regula, prin virament.

1.4. Creditul se pune la dispozitia clientului prin virarea sumei din contul separat de imprumut in contul curent al acestuia, de unde se vor efectua plati conform destinatiei creditului mentionata in prezentul contract.

       In cazul liniilor de credit sau a creditelor de trezorerie nenominalizate, creditul va fi tras prin virarea sumei din contul separat de imprumut in contul curent al imprumutatului, de unde se vor efectua trageri dintr-o data sau fractionat, respectiv

prin ridicare numerar sau virament, in functie de nevoile acestuia.

       In cazul creditelor de trezorerie nenomi-nalizate, virarea sumei in contul curent al imprumutatului este considerata utilizare.

1.5. Creditele se pun la dispozitia imprumutatilor in moneda stipulata la pct. 1 din contract.

Platile efective din credite se efectueaza in moneda stipulata in documentele justificative in baza carora se efectueaza platile respective. In situatia in care moneda in care s-a aprobat creditul este diferita de moneda stipulata in aceste documente, imprumutatul completeaza un ordin de vanzare pe piata valutara, pana la limita sumelor din documentele respective. Ordinul de vanzare pe piata valutara se executa de banca conform reglementarilor in vigoare. 

1.6. Suma neutilizata la sfarsitul perioadei de tragere se considera anulata si creditul se diminueaza corespunzator.

2. DOBANDA

2.1. In cazul creditelor de consum acordate persoanelor fizice, dobanda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al creditului, exprimat in procent anual din valoarea creditului total acordat.

2.2. In cazul creditelor de consum acordate persoanelor fizice, la calculul DAE nu se iau in calcul urmatoarele costuri:

    a) cheltuielile platibile de împrumutat pentru nerespectarea unuia dintre angajamentele sale stipulate în contractul de credit;

    b) costurile, altele decât pretul de cumparare, în cazul cumpararii de bunuri sau servicii, pe care imprumutatul este obligat sa le plateasca, indiferent daca plata se face în numerar sau din credit;

    c) costurile necesare pentru transferul fondurilor si costurile de mentinere a unui cont în care se înregistreaza platile efectuate cu titlu de rambursare a creditului, plata dobânzilor si a altor costuri, cu exceptia cazului în care consumatorul nu di 22322g63w spune de libertate de alegere în materie si daca aceste costuri sunt disproportionat de mari; aceasta prevedere nu se aplica la costurile pentru încasarea acestor rambursari sau plati, indiferent daca plata se face în numerar sau în alt mod;

    d) costurile referitoare la cotizatiile datorate cu titlu de înscriere ca membru în asociatii sau grupari si care rezulta din acorduri distincte de contractul de credit, chiar daca aceste subscrieri influenteaza conditiile de credit;

e) cele legate de garantii sau asigurari (cu exceptia asigurarii de viata).

2.3. In cazul creditelor de consum acordate persoanelor fizice, calculul DAE s-a efectuat avandu-se in vedere ca prezentul contract va ramane valabil pentru toata perioada convenita de parti si prevazuta in acesta, iar imprumutatul isi va indeplini obligatiile contractuale la termenele si la datele stipulate in contractul de credit.

2.4. Modalitatea de calcul  utilizata pentru determinarea dobanzii aferente creditului acordat este : Dob. datorata =

Sold cont imprumut x Rata anuala dob. X Nr. ef. zile

-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----                360 x 100

2.5. "Numarul efectiv de zile" luat in calcul la determinarea dobanzii aferente unei scadente este, pentru graficele tip "Payment", de 30 de zile, iar pentru graficele tip "Rate de credit egale" este numarul efectiv de zile existente intre ultima scadenta si scadenta urmatoare.

2.6. Pe parcursul derularii creditului, nivelul dobanzii curente se poate schimba in functie de evolutia serviciului unic al datoriei clientului fata de banca.

2.7. Dobanda datorata se calculeaza de banca de la data primei trageri din credit, inclusiv pentru perioada de gratie, pana la data rambursarii integrale a creditului. Calculul se face zilnic utilizand soldul creditului.

       2.8. Calculul dobanzilor se va efectua la numarul exact de zile de folosire a creditului raportat la un an calendaristic de 360 zile.

2.9. Eventualele dobanzi datorate bancii, care nu au putut fi incasate la scadenta, vor fi inregistrate in contul "Dobanzi restante" si se va urmari recuperarea lor din incasarile imprumutatului.

Pentru creditele cu dobanda variabila:

2.10.a. Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent.

Modificarea dobanzii curente (%) conduce la recalcularea dobanzii datorate.

2.10.b. Pentru creditele cu dobanda variabila, stabilita in functie de un indice de referinta LIBOR/EURIBOR, nivelul dobanzii se poate modifica in functie de evolutia acestuia.

2.11.a. Noul procent de dobanda de referinta va fi afisat la sediul bancii la data intrarii in vigoare a modificarii, iar dobanda rezultata se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii.

In cazul liniilor de credit, imprumutatul va lua la cunostinta de modificarea dobanzii anuale, precum si de graficul de rambursare actualizat, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/extras de cont eliberat imprumutatului in mod gratuit, la ghiseele bancii.

In cazul in care, in urma modificarii nivelului dobanzii de catre BANCA, IMPRUMUTATUL nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera ca IMPRUMUTATUL a acceptat noul nivel al dobanzii.

Pentru creditele cu dobanda fixa:

2.10.c. Dobanda se mentine constanta pe toata perioada de creditare, cu exceptiile prevazute in contract.

Pentru creditele cu dobanda revizuibila semestrial:

2.10.d. Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda de referinta revizuibila semestrial, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, doar la datele de 30 septembrie si 31 martie ale anului, noul procent de dobanda aplicandu-se de la 01 octombrie respectiv 01 aprilie, la soldul creditului existent.

Modificarea nivelului dobanzii de referinta revizuibila semestrial conduce la recalcularea dobanzii datorate.

2.11.b. Noul procent de dobanda revizuibila semestrial va fi afisat la sediul bancii de la data aplicarii acesteia.

3. COMISIOANE

3.1. Comisionul de acordare credit se plateste la prima tragere a creditului si se calculeaza la valoarea creditului prevazuta in contract.In cazul in care banca finanteaza si comisioanele aferente creditului, comisionul de acordare se aplica la valoarea obiectului creditat, din care se scade avansul imprumutatului. In functie de optiunea imprumutatului, la creditele acordate in lei, la valoarea rezultata se adauga si alte costuri aferente acordarii creditulu

3.2. Comisionul de neutilizare se plateste in cadrul perioadei de tragere (angajare) si se calculeaza la plafonul de credit neutilizat, pentru numarul exact de zile de neutilizare, raportat la un an calendaristic de 360 de zile. Comisionul de neutilizare se percepe si se plateste lunar, in prima zi lucratoare din luna urmatoare celei expirate.

In cazul creditelor care se utilizeaza (trag) esalonat, in transe, suma neutilizata se va determina in functie de nivelul transei (nu al plafonului total) si angajamentele efective.

In cazul creditelor acordate persoanelor fizice, se percepe comision de neutilizare numai la produsul linie de credit si la celelalte produse pentru care se prevede in mod expres in contract.

3.3. Comisionul de rambursare anticipata se calculeaza asupra sumei rambursate anticipat. In cazul liniilor de credit, acest comision se percepe atunci cand imprumutatul renunta, partial sau total, la plafonul aprobat al liniei de credit. Se calculeaza flat la suma din plafon la care se renunta.

3.4. Comisionul de transformare calculat asupra soldului creditului transformat dintr-o valuta in alta se va incasa la data semnarii actului aditional. Nivelul comisionului de transformare perceput va fi cel in vigoare la momentul respectiv. 

Banca isi rezerva dreptul sa refuze operatiunea, daca aceasta nu se incadreaza in politica sa de trezorerie din acel moment.

3.5. Pentru creditele incadrate pe linii de finantare externa, imprumutatul va plati comisioanele conform conditiilor bancii finantatoare externe, precum si orice alte costuri implicate de negocierea, pregatirea si derularea contractului de imprumut (de exemplu speze telex, swift, costuri DHL), inclusiv cheltuieli legale de avocatura, determinate de intocmirea si semnarea Legal Opinion. Cuantumul acestor costuri si modalitatea lor de plata se stabilesc conform conditiilor prevazute in acordul de finantare incheiat intre BCR si banca finantatoare externa.

3.6. Comisioanele prevazute in prezentul contract se platesc de catre imprumutat si in perioada de gratie, cu exceptia comisionului de urmarire riscuri si a comisionului de administrare.

3.7. Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor in functie de evolutia pietei financiar - bancare. In cazul modificarii nivelului comisioanelor in sensul majorarii acestora, banca va notifica imprumutatul in momentul in care intervine aceasta modificare, prin afisare la sediul bancii sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Pentru liniile de credit, in cazul majorarii comisioanelor, banca va notifica imprumutatul, in momentul modificarii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui extras de cont eliberat imprumutatului in mod gratuit.

In cazul in care imprumutatul nu este de acord cu noul nivel al comisioanelor, are dreptul sa ramburseze anticipat creditul si sa achite dobanzile aferente in termen de .....zile de la data notificarii. In caz contrar, partile convin ca imprumutatul accepta in mod tacit noile niveluri ale comisioanelor.

In cazul in care nivelul comisioanelor se reduce, acestea se afiseaza la sediile bancii, cu exceptia liniilor de credit, la care se comunica in scris, in momentul modificarii, prin scrisoare recomandata/ extras de cont eliberat imprumutatului in mod gratuit.

3.8 Comisionul de urmarire riscuri se calculeaza flat, prin aplicarea unui anumit procent la valoarea  creditului contractat de la pct. 1 din contract. Clientul achita comisionul de urmarire riscuri lunar, odata cu rata de credit si dobanda. Comisionul de urmarire riscuri se percepe integral, inclusiv pentru fractiunile din luna.

3.9. Comisionul de administrare este in suma fixa lunara si se calculeaza prin aplicarea unui anumit procent la valoarea  creditului prevazuta la pct. 1 din contract. Clientul achita comisionul de administrare lunar, odata cu rata de credit si dobanda. Comisionul de administrare se percepe integral, inclusiv pentru fractiunile din luna.

4. RAMBURSAREA IMPRUMUTULUI SI PLATA DOBANZILOR

4.1. Rambursarea creditului, plata dobanzilor, a comisionului de urmarire riscuri si a comisionului de administrare se va efectua de catre imprumutat si, dupa caz, de coplatitori, in aceeasi moneda in care a fost acordat creditul.

       4.2. a) In cazul creditelor pe obiect, imprumutul, dobanda datorata, comisionul de urmarire riscuri si comisionul de administrare se ramburseaza in rate lunare, potrivit graficului de rambursare, prin debitarea de catre banca a contului curent pe care imprumutatul se obliga sa-l deschida la unitatea bancara care i-a acordat creditul.

Imprumutatul este obligat sa asigure alimentarea contului curent, astfel incat in ziua scadenta din fiecare luna, pe intreaga perioada de creditare, banca sa poata incasa dobanda datorata, comisionul de urmarire riscuri, comisionul de administrare si rata de credit aferenta scadentei respective.

Comisionul de urmarire riscuri, comisionul de administrare si dobanda datorata bancii se vor incasa lunar odata cu rata de credit, la datele scadente prevazute in graficul de rambursare anexa la prezentul contract.

b) In cazul liniilor de credit acordate persoanelor fizice, dobanda datorata se va plati lunar, odata cu suma minima de plata lunara. Plata dobanzilor se va face lunar din disponibilul din contul curent al beneficarului de credit sau, in mod exceptional, prin tragerea din plafonul disponibil al liniei de credit, iar in cazul in care acest plafon a fost deja utilizat, din depozitele colaterale aduse in garantie.

Imprumutatul - persoana fizica autorizeaza banca sa utilizeze sumele cu care a fost diminuat depozitul/depozitele colateral (e) pentru rambursarea ratelor de dobanzi.

Suma minima de plata lunara pentru imprumutatul - persoana fizica este formata din 100% dobanzi + 100% comisioane si trebuie achitata in termen de 20 zile de la data extrasului, respectiv data ultimei zi lucratoare din luna.

c) In cazul liniilor  de credit acordate persoanelor fizice autorizate, dobanda datorata se va plati lunar, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru luna precedenta. Plata dobanzilor se va face lunar din disponibilul din contul curent al beneficarului de credit sau, in mod exceptional, prin tragerea din plafonul disponibil al liniei de credit. 

4.3. Imprumutatul autorizeaza banca sa debiteze automat conturile sale in lei/ valuta deschise la banca cu sumele datorate conform prezentului contract, pe masura ce acestea devin scadente.

       Imprumutatul autorizeaza banca sa faca in numele si pe contul sau, pana la limita sumelor datorate, orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de imprumutat in conturile sale curente in moneda prezentului contract, la cursul BCR.

4.4. Rambursarea liniilor de credit se face oricand pe perioada de valabilitate a liniei, la cererea beneficiarului, dar nu mai tarziu de ultima zi de scadenta a perioadei pentru care s-a alocat acest credit.

In cazul liniilor de credit, in cadrul perioadei de 12 luni, daca imprumutatul reintregeste plafonul, el poate face noi trageri in limita plafonului maxim, fara a depasi termenul initial de acordare.

4.5. Volumul ratelor lunare totale de rambursat si termenele scadente sunt inscrise in graficul de rambursare, anexa la prezentul contract, cu exceptia liniilor de credit la care nu se intocmeste grafic de rambursare.

Imprumutatul are dreptul sa ramburseze anticipat integral sau partial  creditul.

In acest sens, imprumutatul va comunica in scris bancii ca ramburseaza anticipat, integral sau partial, creditul si depune in contul curent, in orice zi lucratoare, suma pe care doreste sa o achite in avans.

In functie de suma depusa, se va intocmi un nou grafic de rambursare, imprumutatul beneficiind de reducerea echitabila a costului creditului prin recalcularea dobanzii aferente creditului in functie de noul sold al acestuia si perioada ramasa pana la rambursare.

       4.7. Rambursarea anticipata este admisa si considerata ca atare numai dupa achitarea integrala a datoriilor restante si a dobanzilor curente calculate pana in ziua platii, in conditiile de costuri stabilite de banca.

       4.8. Majorarea/ diminuarea creditului aprobat initial pentru acelasi obiect de creditare, modificarea datelor de acordare a creditului in cazul in care acesta se acorda in transe, amanarea la plata sau modificarea oricarei alte clauze din contractul de credit va conduce la incheierea unui act aditional si, dupa caz, la intocmirea unui nou grafic de rambursare.

       In cazul rambursarii anticipate a creditului, a diminuarii creditului ca urmare a neutilizarii in termenul de tragere, banca comunica imprumutatului, dupa caz, direct la sediul bancii sau printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, noul grafic de rambursare, acesta fiind opozabil imprumutatului fara indeplinirea altor formalitati, considerandu-se acceptarea tacita a acestuia.4.9. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate conduce la inregistrarea acestora, incepand cu ziua scadentei, in contul "Credite restante".

4.10. In cazul in care la scadentele stabilite nu sunt rambursate ratele de credit si nu sunt achitate dobanzile aferente, banca va comunica imprumutatului, si dupa caz, coplatitorului si garantilor, printr-o scrisoare recomandata, consecintele ce decurg din contractul de imprumut, urmare nerespectarii obligatiilor asumate.

4.11. Daca, in termen de 30 de zile de la data scadentei, imprumutatul si/sau coplatitorii/ garantii nu achita rata totala de rambursat, intregul credit si toate celelalte obligatii asumate prin semnarea prezentului contract devin exigibile, iar banca este indreptatita sa procedeze la recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite, prin valorificarea garantiilor asiguratorii sau a oricaror alte bunuri aflate in proprietatea imprumutatului si/sau coplatitorilor/ garantilor.

4.12. Ordinea de recuperare a creantelor cuvenite bancii este urmatoarea:

       - comisioane bancare;

       - dobanzi in ordinea vechimii ;

        - credite in ordinea vechimii.

5. GARANTAREA CREDITULUI

5.1. Imprumutatul se obliga sa garanteze creditul si dobanzile aferente si in cazul prelungirii contractului de credit prin acte aditionale.

5.2. Imprumutatul va suporta toate cheltuielile si/sau taxele aferente constituirii in buna regula a garantiilor si asigurarii publicitatii acestora in Cartea Funciara si/sau Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare, dupa caz.

5.3. Imprumutatul se obliga sa nu instraineze bunurile aduse in garantie sau sa le foloseasca pentru garantarea oricarei alte obligatii catre o alta societate bancara sau oricare alta persoana fizica sau juridica, pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor rezultand din prezentul contract sau fara acordul prealabil al bancii.

6. ASIGURARE

       6.1. Imprumutatul se obliga:

- sa asigure impotriva tuturor riscurilor bunurile achizitionate din credit si cele aduse in garantie,

- sa incheie contractul de asigurare/polita de asigurare de viata/certificatul de asigurare/polita de accident pe toata perioada de creditare, la o institutie sau societate de asigurari agreata de banca (acolo unde se solicita aceasta asigurare).

6.2. Imprumutatul se obliga sa reinnoiasca politele de asigurare pe toata perioada de creditare, pana la plata integrala a sumelor datorate in cadrul prezentului contract.

6.3. In cazul in care politele de asigurare nu sunt prelungite, Banca are dreptul - fara a fi obligata in nici un fel - sa faca prelungirea acestora, pe cheltuiala Imprumutatului.

Pentru plata, de catre Banca, a primelor de asigurare, Imprumutatul autorizeaza Banca sa-i debiteze automat contul curent in lei sau valuta.

In cazul lipsei de disponibilitati, cheltuielile facute in acest scop de catre banca se considera scadente la data platii efective catre societatea de asigurare, Banca urmand sa recupereze cu prioritate contravaloarea primei de asigurare platite din sumele depuse de Imprumutat in contul curent pentru rata imediat urmatoare.

       6.4. Imprumutatul se obliga sa cesioneze in favoarea bancii drepturile de despagubire din politele/ contractele de asigurare a bunurilor mobile si imobile incheiate cu societatile de asigurare agreate de banca.

        6.5. Imprumutatul se obliga sa predea bancii polita de asigurare in original, care se va pastra de banca pana la data rambursarii integrale a sumelor ce decurg din prezentul contract.

6.6. In cazul producerii evenimentelor asigurate, imprumutatul se obliga sa informeze societatea de asigurare in 24 de ore, iar Banca in 48 de ore de la producerea acestora.

In situatia in care imprumutatul inregistreaza datorii restante fata de banca mai vechi de 30 zile din credite si/sau dobanzi sau daca impotriva acestuia a fost declansata procedura judiciara de recuperare a creantelor, sumele din despagubire vor fi utilizate de banca pentru recuperarea creantelor restante.

7. OBLIGATII SI DREPTURI

       7.1. Imprumutatul si, dupa caz, coplatitorii si/sau garantii se obliga

       a) Sa respecte intocmai prevederile contractului;

b) Sa utilizeze creditul aprobat in termenul stabilit si numai in scopul pentru care a fost acordat;

c) Sa mentioneze destinatia platilor pe documentele prin care face trageri din credit;

d) Sa restituie bancii creditul utilizat si sa achite dobanda si comisioanele aferente la termenele scadente prevazute in graficul de rambursare;

       e) Sa prezinte bancii documentele solicitate privind utilizarea creditului, garantiile si activitatea desfasurata de imprumutat si sa permita bancii verificarea acestora;

f) Sa instiinteze banca in termen de 5 zile de la data modificarii/ schimbarii locului de munca sau domiciliului/incetarii contractului individual de munca;

g)  Sa permita reprezentantilor bancii accesul pentru inspectarea lucrarilor ce se realizeaza din creditul acordat si a bunurilor ce constituie garantia creditului;

h)  Sa nu ipotecheze, gajeze, inchirieze sau instraineze bunurile achizitionate din credit fara acordul bancii, asigurand totodata integritatea si conservarea lor corespunzatoare pana la rambursarea integrala a creditului;

       i) Sa asigure bunurile achizitionate din credit sau cele aduse in garantie pana la rambursarea integrala a creditului si a tuturor sumelor rezultate din prezentul contract si sa cesioneze in favoarea bancii drepturile de incasat din politele de asigurare;

j) Sa depuna la societatea de asigurare in 24 de ore toate documentele prevazute in conditiile de asigurare pentru incasarea despagubirii si sa anunte banca in 48 de ore de la producerea riscului asigurat;

k) Sa restituie bancii cheltuielile efectuate pentru recuperarea creditului, dobanzilor si comisioanelor neachitate la scadenta;

l) Sa instiinteze banca in maxim 5 zile lucratoare de aparitia unor situatii care-l pun in imposibilitatea de executare a obligatiilor ce decurg din prezentul contract.

m) In cazul luarii in calcul la acordarea creditelor a veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, contractul de inchiriere trebuie sa acopere intreaga perioada de valabilitate a contractelor de credit sau sa cuprinda o clauza de prelungire/ reinnoire sau imprumutatul se obliga prin prezentul contract de credit sa incheie contracte de inchiriere pe toata perioada de rambursare a creditului;

n) In cazul creditelor acordate pentru achizitionarea de bunuri direct din import, toate taxele legate de import (taxe vamale, comisioane etc.) sunt suportate de solicitant din surse proprii. Dovada respectarii destinatiei creditelor se va face prin prezentarea de catre imprumutat a Declaratiei Vamale de Import si a facturii externe definitive care dovedesc intrarea marfii in tara si achitarea taxelor vamale;

o) In cazul creditelor acordate pentru achizitionarea de autoturisme, imprumutatul are obligatia sa inmatriculeze autoturismul pe numele sau si sa prezinte bancii o fotocopie a cartii de identitate a acestuia (CIV); 

p) In cazul creditelor pentru investitii, Imprumutatul se obliga sa respecte legislatia mediului din Romania si sa obtina orice autorizatii de mediu impuse de reglementarile legale in vigoare.

q) Imprumutatul, coplatitorii si/sau garantii sunt de acord si autorizeaza in mod expres Banca sa obtina orice fel de date cu caracter personal inregistrate pe numele lor de la un birou independent de credit sau de la o alta unitate din cadrul Grupului BCR, precum si ca Banca sa transmita datele lor cu caracter personal unui birou independent de credit sau unei entitati din cadrul Grupului BCR.

r) In cazul creditelor acordate persoanelor fizice clienti ai societatilor comerciale cu care banca a incheiat protocoale: Imprumutatul autorizeaza in mod expres banca sa deschida cont curent/ cont de credit in numele sau si sa efectueze operatiunii de creditare si debitare in/din aceste conturi in numele si pe seama imprumutatului, pentru operatiunile cerute de prezentul contract de credit.s) In cazul creditelor cu perioada de gratie, Imprumutatul autorizeaza in mod expres banca sa efectueze operatiuni de creditare si/sau debitare in/din contul curent/de credit in numele si pe seama imprumutatului, pentru operatiunile cerute de prezentul contract de credit

Imprumutatul are dreptul :

a) sa ramburseze anticipat creditul, integral sau partial, situatie in care banca recalculeaza dobanda aferenta creditului in functie de noul sold al creditului si perioada ramasa pana la rambursare.

b) sa fie informat in scris despre modificarea dobanzii anuale, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui extras de cont inmanat la ghiseele bancii, in cazul liniilor de credit acordate persoanelor fizice ;

c) sa solicite bancii extras de cont din care sa rezulte toate platile efectuate pana la data solicitarii extrasului.

d) sa solicite bancii, in scris, transformarea soldului creditului dintr-o valuta in alta, numai dupa achitarea comisioanelor, restantelor si dobanzilor datorate pana in ziua transformarii. 

Banca se obliga:

a) sa informeze in scris imprumutatul - persoana fizica, despre modificarea dobanzii anuale la linia de credit, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui extras de cont inmanat acestuia la ghiseele bancii;

b) sa recalculeze dobanda aferenta creditului in functie de noul sold al creditului si perioada ramasa pana la rambursare, in cazul rambursarii anticipate a creditului, integral sau partial.

  Banca are dreptul

       a) Sa verifice respectarea conditiilor de utilizare a creditului, destinatia acestuia, existenta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii;

       b) Sa debiteze conturile imprumutatului cu oricare dintre obligatiile scadente rezultate din prezentul contract, cu prioritate fata de alte datorii ale acestuia, cu exceptiile prevazute de lege.

       c) Sa recupereze din sumele aferente despagubirilor incasate de la societatea de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, obligatiile imprumutatului, existente la momentul respectiv;

d) Sa anuleze sau sa reduca cuantumul creditului si/sau sa declare exigibil creditul dupa expirarea unui preaviz de cel putin 5 zile, care se comunica in scris imprumutatului, in situatia in care acesta a furnizat bancii date nereale pentru obtinerea creditului. Totusi, banca poate decide continuarea creditarii, în alte conditii de dobanda si de garantare a creditului. Dreptul de decizie apartine bancii, iar împrumutatul se obliga sa accepte, neconditionat, noile conditii de creditare;

e) Sa anuleze plafonul creditului in situatia in care imprumutatul nu efectueaza nici o tragere din linia de credit  timp de 2 luni consecutive  de la acordare;

f) Sa recupereze pe calea executarii silite sumele datorate de catre imprumutat in si pe baza prezentului contract, in situatia in care acesta a fost declarat exigibil;

g) Sa declare scadente si platibile toate celelalte credite acordate de banca, impreuna cu toate dobanzile aferente, comisioanele, spezele si oricare alte sume datorate, in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin prezentul contract;

h) Sa declare scadent prezentul credit impreuna cu toate dobanzile aferente, comisioanele, spezele si oricare alte sume datorate, in cazul in care imprumutatul nu isi indeplineste oricare din obligatiile asumate prin celelalte contracte de credit incheiate sau care se vor incheia cu banca.

8. CAZURI DE CULPA

8.1. Nerespectarea de catre imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si/sau contractele accesorii acestuia constituie CAZ DE CULPA. Constituie, de asemenea, CAZ DE CULPA in temeiul prezentului contract, nerespectarea clauzelor contractuale de catre orice terta persoana obligata fata de banca in baza contractelor accesorii la acest contract.

8.2. Neexercitarea de catre banca a oricarui drept prevazut in prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar banca va putea uza de acel drept oricand pana la stingerea tuturor obligatiilor imprumutatului fata de aceasta.

8.3. Banca va notifica imprumutatul si, dupa caz, tertele persoane obligate in baza prezentului contract sau a contractelor accesorii acestuia, in scris, in 15 zile de la constatarea unui CAZ DE CULPA si, in cazul in care deficientele nu sunt inlaturate in perioada de timp indicata de banca in notificare, banca are dreptul sa considere creditul exigibil si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate.

8.4. In cazul in care valoarea bunurilor care constituie garantia creditelor a devenit, din diferite motive, neacoperitoare, banca are dreptul sa  solicite imprumutatului completarea garantiilor. In termen de 5 zile lucratoare de la instiintare, imprumutatul trebuie sa prezinte bancii lista bunurilor propuse in garantie.

Constituie CAZ DE CULPA daca in termen de 30 de zile lucratoare de la solicitarea bancii, imprumutatul nu va prezenta bancii documentele si actele ce atesta existenta unor garantii valabile (scrisori de garantie bancara,ipoteci, cesiuni de creanta etc.), iar creditele aferente se vor rambursa, sau in cazul lipsei disponibilitatilor se vor trece la credite restante, urmarindu-se rambursarea lor pe masura crearii disponibilitatilor sau din valorificarea garantiilor.

9. LITIGII

9.1. Orice neintelegere, rezultand din interpretarea si/sau executarea  prezentului contract, se va rezolva, pa cat posibil, pe cale amiabila.

9.2. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun.

9.3. In caz de litigiu, instantele vor judeca luand in considerare prevederile prezentului contract si numai daca va fi necesar se va apela la prevederile Legii bancare si reglementarilor bancare, Codul Civil, Codul Comercial si alte reglementari in vigoare aplicabile in Romania.

10. CESIUNE

       Banca poate cesiona unui tert drepturile si obligatiile sale din prezentul contract.

. Clauzele din prezentele conditii generale care nu fac referire la un anumit tip de credit se utilizeaza pentru toate categoriile de credit. Clauzele din prezentele conditii generale care fac referire la un anumit tip de credit se utilizeaza numai pentru tipul de credit respectiv.

        Clauzele din prezentele conditii generale care nu fac referire la categoria imprumutatului, respectiv persoana fizica sau persoana fizica autorizata, se utilizeaza pentru ambele categorii de imprumutati. Clauzele din prezentele conditii generale care fac referire la una din categoriile de imprumutati se utilizeaza numai pentru categoria respectiva  de imprumutati.

       Clauzele din prezentele conditii generale care fac referire la creditele intermediate de  parteneri se aplica numai la creditele intermediate de acestia, iar cele care nu contin nici un fel de referire la parteneri se aplica atat creditelor intermediate de parteneri cat si celor acordate direct de banca.

COMUNICARI

Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris, la adresele mentionate in preambul.

       Orice document scris trebuie înregistrat la banca atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

In cazul in care imprumutatul isi schimba domiciliul si efectueaza operatiuni la orice unitate teritoriala a bancii, retinandu-se in sistemul informatic date despre ultimul sau domiciliu, banca poate transmite in mod valabil notifcarile fie la adresa mentionata in contract,  fie la ultimul domiciliu, la libera sa alegere.


Document Info


Accesari: 3479
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )