Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
VARIANTA 36, 37, 38

geografie


VARIANTA

I. 1. b; 2. b; 3. b; 4. a; 5. d; 6. a;7. a; 8. c; 9. c; 10. d.II. 1. E - Gr. Retezat-Godeanu si Parang: podzoluri (clasa spodosoluri), cambisoluri; 14 - Giurgiu, 15 - Galati, 18 - Pitesti;

3. G - Muntii Banatului: - relief carstic dezvoltat in calcare, in care s-au format c\ si pesteri; Defileul Dunarii dintre Bazias - Gura Vaii, o vale transversala caracterizc printr-o alternanta de sectoare inguste - Cazanele Mari si Mici, Portile de Fier si bazin< depresionare Moldova Noua si Orsova; 4.C - Gr. N. a Carpatilor Orientali: minere neferoase, roci constructie, ape minerale, mangan (Depresiunea Domelor). 5. F-Podi; Dobrogei de N-seceta-lipsa de precipitatii

III. a. G (Muntii Banatului] H (Podisul Barladului: precipitatii medii anuale: in unitatea G, 700-1200 mm/an, in unitatea sub 500 mm/an; vanturi: in unitatea G bate austrul, iar in unitatea H, crivatul; influei climatice: in unitatea G, influente mediteraneene, in unitatea H, influente de ariditate.

b. C (Gr. N. a Carpat Orientali) si D (Delta Dunarii) : altitudini - in unitatea C altitudii depasesc 2000 m (Muntii Rodnei - Vf. Pietrosu, 2303 m), iar in unitatea D altitudir maxima este de 12 m, in grindul Letea; relief glaciar - in unitatea C este bine reprezen iarin u 15115q169p nitatea D lipseste; structura geologica - in unitatea C este formata din roci vulcani cristaline, iar in unitatea D aceste roci lipsesc.

c.4 p pentru doua deosebiri intre clima unitatii marcate cu F (Podisul Dobrogei

Nord) si clima unitatii marcate cu I (Grupa Sudica a Carpatilor Orientali); cate 2 p per fiecare deosebire enuntata corect, oricare doua din urmatoarele: etaj climatic -in unita F, etajul climatic de dealuri, in unitatea I, etajul climatic montan; temperatura medie anu- in unitatea F, este de 10-11°C, iarin unitatea I, 2-6°C; precipitatii medii anuale - unitatea F, 500 mm/an, iarin unitatea 1,700-1000 mm/an.

IV. a. B (Campia Baraganului):>

a.- s-a format prin acumulare de sedimente intr-un mare lac ce s-a retras tre|

spre est;

-este o campie tabulara, neteda;

-pe alocuri, este presarata de mici excavatiuni in formatiuni loessoide, numite cro\ (1 punct pentru oricare doua caracteristici) - 2 puncte

b.lacuri sarate: Lacul Sarat, Lacul Amara; - 1 punct

c.stepa cu ierburi xerofile, graminee; - 1 punct

d.clasa molisoluri (cernoziomuri bogate in humus); - 1 punct

e.Slobozia, Calarasi; - 2 puncte

f.petrol, gaze de sonda, izvoare cu apa sarata; - 3 puncte

b. J (Muntii Apuseni):

a. - s-au format prin incretire si in urma eruptiilor vulcanice;

-cea mai mare altitudine se gaseste in Muntii Bihor - Vf. Bihor, 1849 m;

-lipseste relieful glaciar, datorita altitudinilor reduse;

-este bine dezvoltat relieful carstic (chei, pesteri);

-structura geologica: roci sedimentare, cristaline, magmatice, care formeaza

adevarat "mozaic petrografic";

-intra in contact direct cu Campia de Vest, in dreptul Muntilor Zarand;

-patrunderea "depresiunilor golf de-a lungul celor trei

b.- etaj climatic montan (temperatura medie anuala, 2-6°C; precipitatii, peste 1200. mm/an);

-influenta climatica oceanica. - 2 puncte

c.Mures, Crisul Alb, Crisul Negru, Crisul Repede, Somes;

d.- minereuri neferoase, roci constructie, bauxita; - 3 puncte

V. a.- in Depresiunea Colinara a Transilvaniei exista lacuri naturale formate pe masive de sare: Sovata (Lacul Ursu), Ocna Sibiului, Ocna Dej, Turda;

-iazurile sunt lacuri antropice, create prin ridicarea de baraje transversale in luncile joase ale vailor din Campia Transilvaniei, folosite pentru irigatii, piscicultura, animale; acestea au fost create de om pe raurile care secau vara, iar la ploile bogate produceau inundatii. - 4 puncte

b.- Podisul Casimcei este alcatuit din roci foarte vechi si s-a format, in sensul evo¬lutiei reliefului, intr-o epoca indepartata in timp; aceasta portiune este cea mai veche unitate de relief la zi formata din sisturi verzi si face parte dintr-un vechi relief montan ce apartine muntilor Caledonieni;

-partea nordica (Muntii Macinului) este formata din roci vechi (granite) care apartin Europei hercinice. - 4 puncte

c.- existenta substratului argilos, inclinarea pantelor, precipitatii abundente, alternante cu perioade de seceta, defrisari; - 4 puncte

d.- prezenta unor resurse naturale;

-relief favorabil;

-conditii climatice de adapost;

VI. a. 5°C, iulie; - 2 puncte

b.iarna, etajarea altitudinala; - 2 puncte

c.vara, temperatura aerului scade in raport cu altitudinea; - 2 puncte

d.etajul climatic montan; - 2 puncte

e.- se calculeaza media aritmetica pentru cele 12 luni ale anului. - 2 puncteVARIANTA

I.; 1.a; 2. a; 3. b; 4. d; 5. c; 6. d; 7. c; 8. d; 9. b; 10. a

II. 1.18- Pitesti; 19 - Botosani; 2. 7 - Siret; 8 - Crisul Negru; 3. B - Campia Baraganului: - seceta,datorita cantitatilor mici de precipitatii; - afectarea culturilor agricole, se impune foicsirea irigatiilor; 4.1 - Gr. Sudica a Carpatilor Orientali: Sf. Gheorghe, Brasov; 5. E - Gr. Parang .- Retezat-Godeanu: roci constructie, huila (Depresiunea Petrosani).

III. a. B (Campia Baraganului) si E (Gr. Parang - Retezat Godeanu: etaj climatic: in unitatea B, de campie, iar in unitatea E, mon¬tan; precipitatii: in unitatea B, 400-500 mm/an, iar in unitatea E, 700-1200 mm/an temperatura medie anuala: in unitatea B, 10-11°C, iar in unitatea E, 2 - 6°C; influente climatice: in unitatea B, de ariditate, iar in unitatea E, submediteraneene.

b.4 D (Delta Dunarii) si G (Muntii Banatului);: forme de relief - in unitatea D, grinduri, iar-in unitatea G,lipsesc; altitudini: altitudinea maxima in unitatea D este de 12 m, iar in unitatea G 1446 m in Vf. Semenic (Muntii Semenic); formare: unitatea D se prezinta ca o campie terminala in formare, fiind unitatea de relief cea mai noua si cea mai joasa, iar unitatea C s-a format prin incretire in orogeneza alpina.

c. A (Podisul Somesan) s I (Grupa Sudica a Carpatilor Orientali);: etaj climatic: in unitatea A, etg climatic de dealuri, iar in unitatea I, etaj climatic montan; temperatura medie anuala - ii unitatea A, in jur de 10°C, iar in unitatea 1,2 - 6°C; precipitatii - in unitatea A, 800 mm/ar iar in unitatea 1,700-1000 mm/an; influente climatice - in unitatea A, influente oceanice iar in unitatea I, inversiuni de temperatura in Depresiunea Brasovului.

IV. a. C (Gr. Nordica a Carpatilor Orientali):

a.- au altitudini ce depasesc 2000 m (Muntii Rodna - Vf. Pietrosu, 2303 m);

-structura geologica este formata din roci vulcanice, cristaline si sedimentare;

-culmile au orientare N-V, S-E si sunt paralele;

-este bine dezvoltat relieful glaciar, reprezentat prin circuri si vai glaciare

b.- etajul climatic montan (temperaturi medii anuale 2 - 6°C, precipitatii 800-200 mm/ai vanturi puternice);

-influente baltice. - 2 puncte

c.Tisa (cu Viseul si Iza), Somesul Mare, Moldova, Bistrita; ,

d.etajul stejarului, fagului si coniferelor (zona padurilor); - 2 puncte

e.minerale neferoase, ape minerale, roci constructie;

b. F (Podisul Dobrogei de Nord):

a.- are cele mai mari altitudini in Muntii Macin - 467 m;

-Muntii Macin au un relief de tip montan dezvoltat pe roci dure - granite hercinice

-structura geologica este formata din: granite, calcare, roci vulcanice;

-orogeneza hercinica pune in evidenta cutele orientate N-V - S-E, din Muntii Mac

b.- etaj climatic de dealuri joase (precipitatii, 400 - 500 mm/an)

-influente de ariditate; - 2 puncte

c.etajul padurii de stejar cu specii termofile; -silvostepa; - 1 punct

d.liman maritim - Lacul Babadag; - 1 punct
VARIANTA 38

I. 1. c; 2. c; 3. b; 4. a; 5. a; 6. c; 7. a; 8. a; 9. b; 10. b.

II. 1.16-Calarasi; 17-Baia Mare; 18-Braila; - 2. 2-Prahova; 3-Mures; 5-Moldova;

3. C-Grupa Centrala a Carpatilor Orientali: minereuri de fier, roci de constructie, ape minerale;

4. D-Podisul Târnavelor: - relief mai înalt, peste 600 m, ce coboara în trepte de la est catre vest;

- prezenta domurilor si cuestelor;

- asimetria vailor;

- intensificarea alunecarilor de teren.

III. A (Podisul Bârladului) si I (Muntii Banatului: etaj climatic - în unitatea A, de dealuri cu altitudine mijlocie, iar în unitatea I, montan (în est) si de dealuri înalte (în vest); precipitatii - în unitatea A, 500 mm/an, iar în unitatea 1,700-1200 mm/an; influente climatice - în unitatea A, influente de ariditate, iar în unitatea I, submediteraneene.

b. C (Gr. Centrala a Carpatilor Orientali) si E (Câmpia Olteniei): mod de formare - unitatea C s-a format prin încretire si în urma eruptiilor vulcanice, iar unitatea E prin sedimentare; structura geologica - în unitatea C, roci vulcanice, cristaline, sedimentare, iar în unitatea E numai sedimentare; relief - în unitatea C exista relief vulcanic, iar în unitatea E lipseste; în unitatea E exista dune de nisip iar în unitatea C lipsesc.

c. F (PodisulGetic) si H (Grupa Retezat Godeanu-Parâng): etaj climatic: în unitatea F, etaj climatic de podis jos, iar în unitatea H, montan; temperaturi medii anuale: în unitatea F, 9-11°C (mai coborâte în N), iarîn unitatea H, 2-6°C; precipitatii - în unitatea F, 600-700 mm/an, iar în unitatea H, 700-1200 mm/an

IV. a. G (Subcarpatii Getici):

a. - etaj climatic: de dealuri (temperaturi medii anuale 7-8°C, precipitatii 700-800 mm/an)

- influente climatice submediteraneene (în vest) - 2 puncte

b/Dâmbovita, Arges, Olt, Oltet, Gilort, Jiu;

c. etajul stejarului; amestec al padurilor de stejar cu fag; etajul fagului - pe dealurile înalte;

d. argiluvisoluri (cenusii si brun-roscate); cambisoluri;

e. Tg. Jiu, Rm. Vâlcea; - 2 puncte

f. - petrol si gaze asociate, lignit, sare, calcare, ape minerale

b J (Câmpia de Vest - Câmpia Banatului):

a. - s-a format prin sedimentarea Marii Panonice cu sedimente aduse de râuri;

- este alcatuita din nisipuri, pietrisuri, loess si aluviuni recente;

- aici se afla: altitudinea maxima de 143 m (Câmpia Vingai); altitudinea minima de 80 m(pe cursul inferior al Timisului);

b. Timis, Bega, Mures;

e. argiluvisoluri (soluri brune) sub padurile de stejar; - 1 punct

f. Casimcea; - 1 punct

g. Tulcea; -1 punct

V. a. cele mai multe amenajari hidrotehnice se gasesc în zona montana datorita reliefului mai accidentat, cantitatii mari de precipitatii, structurii geologice mai sigure; - 4 puncte

b. în strânsa legatura cu: structura geologica, gradul de înclinare a pantelor, defrisarile masive; - 4 puncte

c. - în Carpatii Orientali structurile geologice cristalino-mezozoice si neozoice contin minereuri feroase si neferoase, iar în lantul vulcanic sunt localizate zacaminte de aur, sulf, ape minerale;

- în Carpatii Meridionali, în prima parte a neozoicului, s-au acumulat 25 strate de huila;

- în Carpatii Occidentali structurile mezozoice si neozoice contin zacaminte importante de aur, argint, cupru, zinc, carbuni, roci de constructie. - 4 puncte

d. - Temperatura medie anuala scade în raport cu altitudinea astfel:

- în zona de câmpie, temperatura medie anuala este 10-11 °C;

- în zona dealurilor joase, temperatura medie anuala este 6-0°C;

- în zona dealurilor înalte, temperatura medie anuala este 6-8°C;

- în zona montana, temperatura medie anuala este 2-6°C;

- în zona alpina, temperatura medie anuala este sub 0°C; - 4 puncte

VI. a. 18° C în luna iulie; - 1 punct

b. -5° C în luna ianuarie; - 1 punct

c. octombrie (+ 10° C), decembrie (0° C); - 2 puncte

d. 23° C;- 2 puncte

e. se calculeaza media aritmetica a celor 30 (31) zile; - 3 puncte

f. temperatura medie anuala este 7,5°C, deci treapta de relief este deal, podis; -Document Info


Accesari: 3964
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )