Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
VARIANTA 40

geografie
VARIANTA

I. Se acorda 20 puncte (câte 2 p. pentru fiecare raspuns corect), astfel: 1.b; 2. c; 3. c; 4. c; 5. b;

6. d; 7. d; 8. b; 9. c; 10. b.

II. Se acorda 10 puncte, astfel:
1. J - Podisul Getic: petrol si gaze de sonda, roci de constructie, lignit (bazinul Motru);

- 2 puncte

2. 1 - Târnava Mare; 4 - Mures; 5 - Crisul Alb; - 3 puncte

3.12 - Piatra Neamt; 13 - Oradea; - 2 puncte

4. C - Câmpia de Vest (Câmpia Banatului); Timisoara; - 1 punct

5. H - Podisul Dobrogei de Sud: - are relief putin accidentat, cu interfluvii netede sau usor

ondulate; - se întâlneste un strat de loess cu grosimea de 30 m, strapuns frecvent de rocile

calcaroase (1 punct pentru oricare caracteristica); - 1 punct

6.14 - Tg. Jiu ; unitatea de relief se numeste Subcarpatii Getici; - 1 punct

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu C (Câmpia de Vest -

Câmpia Banatului) si clima unitatii marcate cu D (Grupa Parâng-Retezat-Godeanu), câte 2

p pentru oricare doua deosebiri enuntate corect: etaj climatic - în unitatea C, de câmpie,

iar în unitatea D, montan; temperaturi medii anuale - în unitatea C, este de 11°C, iar în

unitatea D, de 2-6°C; precipitatii - în unitatea C, 630 mm/an, iar în unitatea D, 700-1200

mm/an.

b. 4 p pentru doua deosebiri între relieful unitatii marcate cu B (Dealurile Sivaniei) si

relieful unitatii marcate cu I (Gr. N a Carpatilor Orientali); câte 2 puncte pentru fiecare

deosebire enuntata corect - în unitatea B, altitudinile ajung la 500-700 m, iar în unitatea

I, altitudinile ajung la peste 2000 m (Muntii Rodna - Vf. Pietrosu, 2303 m); - unitatea B

s-a format în urma unui proces intens de sedimentare, iar unitatea I, prin încretire si în

urma eruptiilor vulcanice.

c. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu A (Câmpia Moldovei -

Câmpia Jijiei) si clima unitatii marcate cu G (Câmpia Transilvaniei); câte 2 p pentru fiecare

deosebire enuntata corect, din urmatoarele doua deosebiri: precipitatii - în unitatea A este

de 500 mm/an, iar în unitatea G, 600 mm/an; vânturi - în unitatea A bate crivatul, iar în

unitatea G, vânturile de vest; influente climatice - în unitatea A, influente de ariditate, iar în unitatea

G, influente oceanice.

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la unitatea

marcata cu E (Câmpia Baragan):

a. - s-a format prin acumulare de sedimente marine, prin umplerea unui mare lac ce s-a

retras treptat spre est; - este o câmpie tabulara, presarata cu mici excavatiuni în formatiunile

loessoide, numite crovuri; - 2 puncte

b. - etaj climatic de câmpie (temperaturi medii anuale, 10-11°C; precipitatii, peste 400

mm/an); - influente climatice de ariditate; - 2 puncte

c. Ialomita, Dunarea; - 2 puncte

d. etajul stepei (ierburi xerofile, graminee, arbusti mici); - 1 punct

e. petrol, gaze de sonda, roci constructie; - 2 puncte

f. Slobozia; - 1 punct

Total 10 puncte b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la

unitatea marcata cu I (Gr. N a Carpatilor Orientali):

a. - etaj climatic montan (temperaturi medii anuale, 2 - 6°C; precipitatii, 700-1200

mm/an, sau, etaj alpin (în Muntii Rodnei, Muntii Maramuresului);

- influente climatice baltice; - 2 puncte

b. Tisa, Somesul Mare, Suceava, Moldova, Bistrita;

(1 punct pentru fiecare râu din oricare doua raspunsuri); - 2 puncte

c. - lacuri glaciare: Lala, Buhaescu (Muntii Rodnei);

- lacuri sarate: Ocna sugatag, Costiui (Depresiunea Maramuresului);

(1 punct pentru oricare tip de lacuri); - 1 punct

d. Depresiunea Maramuresului, Domelor, Câmpulung Moldovenesc;

(1 punct pentru oricare depresiune); - 1 punct

e. minereuri neferoase, mangan, ape minerale, roci constructie; - 4 puncte

Total 10 puncte

V. Se acorda 16 puncte astfel:

a. vegetatia de stepa se dezvolta în partea de est si sud-est a României deoarece

temperaturile medii anuale sunt ridicate (10-11°C), cantitatile de precipitatii sunt mici (400-

500 mm/an) si pentru ca aici se resimt influentele climatice de ariditate; în Depresiunea

colinara a Transilvaniei este o clima de adapost, cu influente oceanice, respectiv un climat

umed si moderat termic; - 4 puncte

b. relieful accidentat; conditii climaterice nefavorabile (temperaturi mici, cantitati mari

de precipitatii, vânturi puternice); soluri slab dezvoltate;

(2 puncte pentru fiecare factor restrictiv din oricare doua raspunsuri) - 4 puncte

c. lagunele s-au format în golf 232j95c urile de pe tarmul Marii Negre prin bararea acestora cu

cordoane de nisip, aduse de curentii maritimi; lagunele mai comunica cu marea printr-o

portita (Razim, Siutghiol); limanele maritime s-au format prin bararea gurilor de varsare ale

unor râuri scurte cu acumulari de nisip (L. Tasaul, L. Techirghiol, L. Mangalia); - 4 puncte

d. - gradul de înclinare a pantelor;

- structura geologica;

- defrisarile;

(2 puncte pentru fiecare raspuns din oricare doua argumente) - 4 puncte

d. lacurile sarate, formate pe masive de sare, se datoresc existentei cutelor diapire; existenta vailor

scurte si largi pe care s-au format iazurile, favorizate si de prezenta substratului argilos

impermeabil; - 4 puncte

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. 22°C; luna iulie; - 2 puncte

b. (-)2°C; luna ianuarie; - 2 puncte

c. mai = 15°C; iunie = 20°C; decembrie = 2°C ; - 3 puncte

d. între lunile ianuarie = (-) 2°C si luna iulie = 22°C exista o diferenta de temperatura

de 24°C; - 2 puncte

e. iarna; - 1 punct

f. se calculeaza media aritmetica pentru cele 30 (31) zile ale lunii respective; - 2 puncte

VARIANTA

I. Se acorda 20 puncte (câte 2 pentru fiecare raspuns corect) astfel:

1. d; 2. b; 3. d; 4 .c; 5. c; 6. c; 7. a; 8. d; 9. c; 10. a.

II. Se acorda 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare element solicitat) astfel:

1. iazuri; 2. minereuri neferoase, roci de constructii, roci de constructii; 3. Galati, Slatina, Ploiesti;

4. E 60; 5. Trotus, Arges, Buzau.

Total 10 puncte

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu E (Câmpia Baraganului) si

clima unitatii marcate cu J (Podisul Getic), câte 2 p pentru fiecare deosebire enuntata

corect, dintre urmatoarele: etaj climatic - în unitatea E, climat de câmpie, în unitatea J

climat de podis; temperatura medie anuala: mai ridicata în unitatea E, de 10 -11 grade si

mai scazuta în unitatea J, de 8-10 grade; precipitatii medii anuale: mai scazute în unitatea

E, de 450 -500 mm/ an, si mai ridicate de 600 -700 mm/ an.

b. 4 p pentru doua deosebiri între relieful unitatii marcate cu A (Câmpia Moldovei) si

relieful unitatii marcate cu I (Carpatii Maramuresului si Bucovinei), câte 2 puncte pentru

fiecare deosebire enuntata corect, oricare din urmatoarele: relieful unitatii A s-a format prin

depunerea de sedimente, iar al unitatii I prin încretirea stratelor de roci în orogeneza

carpatica; în alcatuirea pertografica a unitatii A predomina roci sedimentare (nisipuri, marne,

argile) iar în unitatea I roci metamorfice (sisturi cristaline), magmatice si sedimentare;

unitatea A prezinta relief de câmpie colinara cu altitudini de 150 -250 m si fragmentare

redusa, iar unitatea I, relief montan cu altitudini medii de 1000 -1500 m si maxime peste

2000 m, cu fragmentare accentuata, cele doua unitati au tipuri de relief diferite: în unitatea

A reprezentativ este relieful fluvial, iar în unitatea I relieful vulcanic, glaciar si petrografic.

c. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcata cu G (Câmpia Transilvaniei) si

clima unitatii marcata cu H (Podisul Dobrogei de Sud), câte 2 p pentru fiecare deosebire

enuntata corect, dintre urmatoarele: temperatura medie anuala: mai ridicata în unitatea H,

de 10-11 grade si mai scazuta în unitatea G, de 8-10 grade; precipitatii medii anuale: mai

scazute în unitatea H, de 400 -550 mm/ an, si mai ridicate de 600 -700 mm/ an; influente

climatice: oceanice în unitatea G si de ariditate si pontice în unitatea H.

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea

notata cu litera D (Grupele Carpatilor Meridionali la V de Olt):

a. - s-au format prin încretirea stratelor de roci;

- sunt alcatuiti din roci dure (sisturi cristaline) si în partea vestica din calcare;

- prezinta altitudini maxime de peste 2500 m;

- au masivitate accentuata;

- prezint relief glaciar si carstic cu forme deosebite; (câte un punct pentru oricare trei

caracteristici) - 3 puncte

b. climat montan/ alpin, influente submediteraneene; - 2 puncte

c. Oltul, Jiul; - 2 puncte

d. padure de conifere / vegetatie alpina; -1 punct

e. avalanse si prabusiri, datorita reliefului accidentat; - 2 puncte

Total 10 puncte b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la

unitatea notata cu litera C (Câmpia Banatului):

a. - s-a format prin depunere de sedimente;

- prezinta relief cu altitudine scazuta, în general sub 100 m.

- relieful prezinta interfluvii plane, sau usor înclinate; (câte un punct pentru oricare doua

caracteristici) - 2 puncte

b. climat de câmpie, influente submediteraneene; - 2 puncte

c. Timisul, Bega; - 2 puncte

d. silvostepa/ stepa; -1 punct

e. molisoluri/ cernoziomuri; -1 punct

f. petrol, gaze naturale; - 2 puncte

V. Se acorda 16 puncte astfel:

a. Râurile din Dobrogea sunt scurte si au debite reduse, pentru ca strabat un teritoriu

restrâns unde nu pot avea lungimi mari, iar debitul este redus pentru ca au bazine hidrografice

mici, cu afluenti putini într-o zona cu precipitatii reduse. - 4 puncte

b. în estul Câmpiei Române s-au format si apar o serie de lacuri sarate datorita deficitului

de umiditate din zona si a urcarii sarurilor spre suprafata în urma evaporarii, ceea ce a

determinat gradul ridicat de salinitate a unor lacuri din câmpie cum sunt: Amara, Balta

Alba, Lacul Sarat s.a. - 4 puncte

c. Relieful Carpatilor prin caracteristicile sale reprezinta un important factor natural

care influenteaza raspândirea populatiei, generând densitati mai mari în zone de depresiuni,

culoare de vai si zone mai putin accidentate (platouri, versanti domoli, plaiuri) si densitati

mici, chiar arii nepopulate în zone accidentate si greu accesibile. Relieful carpatic a impus

restrictii, dar a si favorizat dezvoltarea asezarilor omenesti în zona montana, la fel cum a

influentat activitatile umane specifice zonei montane: minerit, exploatarea lemnului, cresterea

animalelor s.a. - 4 puncte

d. Marea Neagra prezinta o serie de particularitati cum sunt: Stratificarea în doua

strate de apa, unul de suprafata, pâna la 180- 200 m, cu ape mai putin sarate (17-18%) si

unul în profunzime cu salinitate de 21-22%; lipsa curentilor pe verticala; prezenta unor

curenti circulari de suprafata; lipsa mareelor mari; - 4 puncte

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. 340 m cubi/ s; aprilie/ mai; - 2 puncte

b. 70 m cubi/ s; ianuarie; - 2 puncte

c. 270 m cubi/ s; - 2 puncte

d. media debitelor celor 30 de zile ale lunii; - 2 puncte

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. natalitatea (N) = 9,9 %o; mortalitatea (M) = 12,3 %o; - 1 punct f

b. N = 14 %o; M = 11,1 %o, rezulta Sn = N - M = 14 - 11,1 = 2,9 %o; - 2 puncte

c. între anii 1990 si 2002, natalitatea a scazut; cauze: plecarea în strainatate a tinerilor;

conditiile economice; somajul; - 3 puncte

d. între anii 1990-2002, mortalitatea a crescut de la 11,2 %o la 12,4 %o; - 2 puncte

e. - în anul 1990 sporul natural este pozitiv, iar începând cu 1992, devine negativ;- cauze: natalitatea mult mai mica; plecarea din tara a tinerilor; - 4 puncte

Total 12 puncte

Total test: 90 puncte + 10 puncte din oficiu

VARIANTA

I. Se acorda 20 puncte (câte 2 pentru fiecare raspuns corect) astfel:

1. a; 2. c; 3. a; 4. a; 5. c; 6. c; 7. a; 8. d; 9. d; 10. c.

Total 20 puncte

II. Se acorda 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare element solicitat) astfel:

,1. Ploiesti, Alba lulia, Brasov ; 2. Prut, Olt, Somes; 3. Dolj; 4. submediteraneeana; 5.

explozie/ incendiu;

Total 10 puncte

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între relieful unitatii marcate cu E (Subcarpatii Curburii) si

relieful unitatii marcate cu J (Câmpia Timisului), câte 2 puncte pentru fiecare deosebire

enuntata corect, oricare din urmatoarele: relieful unitatii E s-a format prin încretirea stratelor

de roci, iar relieful unitatii J s-a format prin depuneri de sedimente; relieful unitatii E prezinta

altitudini mai mari - pâna la 100 m, iar relieful unitatii J are altitudini mult mai scazute -

sub 100 m; relieful unitatii E este mai accidentat si are aspect de dealuri si depresiuni, iar

relieful unitatii J este slab accidentat si are aspect de interfluvii plane.

b. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu B (Sectorul central al

Câmpiei Române) si clima unitatii marcata cu G (Muntii Poiana Rusca), câte 2 p pentru

fiecare deosebire enuntata corect, dintre urmatoarele: etaj climatic - în unitatea B, de

câmpie, iar în unitatea G de munti josi; temperatura medie anuala: în unitatea B de 10 -11

grade, iar în unitatea G de 0-6 grade; precipitatii medii anuale: în unitatea B de 500-600

mm/ an, iar în unitatea G de peste 1000 mm/ an.

c. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcata cu C (Podisul Dobrogei de

Sud) si clima unitatii marcata cu F (Câmpia Transilvaniei), câte 2 p pentru fiecare deosebire

enuntata corect, dintre urmatoarele: temperatura medie anuala - în unitatea marcata cu C

este de 10 -11 grade, iar în unitatea marcata cu F este de 8 - 9 grade; precipitatii medii

anuale: în unitatea marcata cu C sunt de 400-500 mm/ an, iar în unitatea marcata cu F de

500-700 mm/ an; influenta climatica: în unitatea C este de ariditate si pontica, iar în

unitatea F este oceanica.

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea

notata cu litera D (Grupa Fagaras):

a) - s-a format prin încretirea stratelor scoartei terestre;

- sunt alcatuiti din roci dure, predominant sisturi cristaline;

- prezinta masivitate accentuata;

- are altitudini maxime de peste 2500 m.

- prezinta relief glaciar la peste 1800 m.

(câte un punct pentru oricare trei caracteristici) - 3 puncte

b) altitudinea reliefului; etajul climatic alpin - 2 puncte;

c) lacuri glaciare; lacuri de baraj antropic - 2 puncte;

d) etajul coniferelor/ etajul alpin - 1 punct

e) spodosoluri/ podzoluri - 1 punct

f) hidroenergie/ roci de constructii -1 punct

Total 10 puncte b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la

unitatea notata cu litera I (Muntii Apuseni):

a) - s-au format prin încretire si vulcanism;

- sunt alcatuiti din roci diverse, un adevarat "mozaic de roci"

- fragmentare accentuata: numeroase depresiuni si vai;

- altitudinea maxima atinge 1849 m, în vârful Bihor

- prezinta relief vulcanic si carstic;

(câte un punct pentru oricare patru caracteristici) - 4 puncte

b) - Somesul Mic, Crisul Repede, Ariesul: - 2 puncte

c) - etajul fagului/ coniferelor; -1 punct

d) - minereuri neferoase; minereuri de fier; carbuni; - 3 puncte

V. Se acorda 16 puncte astfel:

a. în Carpatii Occidentali sunt frecvente formele de relief carstic datorita prezentei

rocilor calcaroase pe suprafete relativ mari atât la suprafata, cât si la adâncime, ceea ce

determina aparitia unor tipuri diverse de forme carstice: pesteri (Scarisoara, Meziad), avenuri,

chei, lapiezuri, doline, clippe calcaroase. - 4 puncte

b. Orasul Ploiesti este un important centru al industriei petrochimice pentru ca este

situat în zona cu resurse de petrol, are cea mai mare vechime în exploatarea si prelucrarea

petrolului din România. Orasul este situat în zona de intens transport prin conducte si pe

cale ferata ceea ce a determinat dezvoltarea celor mai puternice platforme petrochimice

din tara. - 4 puncte

c. Delta Dunarii s-a format datorita aluviunilor în cantitati mari aduse de Dunare, lipsei

mareelor mari si a prezentei curentilor circulari care au favorizat depunerea aluviunilor. - 4

puncte

d. Natalitatea a înregistrat o scadere accentuata în perioada 1990 - 2002, datorita

schimbarii regimului politic, care a adus modificari socio-economice si legislative, datorita

schimbarii mentalitatii privind dimensionarea familiei si a migratiei populatiei tinere în tarile

Europei occidentale. - 4 puncte.

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. 95 mm; iunie - 2 puncte

b. 30 mm; februarie - 2 puncte

c. 65 mm; - 2 punct

d. 23 grade; iulie; - 2 puncte

e. Temperatura medie lunara reprezinta media temperaturilor celor 30 /31 de zile, iar

precipitatiile medii anuale reprezinta media precipitatiilor celor 12 luni. - 4 puncte

Total 12 puncte

Total test: 90 de puncte + 10 puncte din oficiu.

e. cantitati de precipitatii diferite în cele doua perioade si blocarea apei în zapezi iarna;

- 2 puncte

f. inundatii si revarsari cu producerea de pagube materiale si chiar victime umane; -2

puncte

VARIANTA 43

I. Se acorda 20 puncte (câte 2 pentru fiecare raspuns corect) astfel:

1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. d; 6. d; 7. b; 8. c; 9. c; 10. b;

Total 20 puncte

II. Se acorda 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare element solicitat) astfel:

1. Hunedoara; 2. Buzau, Jiu, Mures; 3. Focsani, Calarasi, Braila; 4. minereuri feroase /

neferoase, carbuni, ape minerale, paduri de conifere.

Total 10 puncte

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p se acorda pentru doua asemanari între relieful unitatii A (Subcarpatii Getici) si relieful

unitatii B (Subcarpatii Moldovei), câte doua puncte pentru fiecare asemanare enuntata corect,

oricare dintre urmatoarele: ambele unitati s-au format prinîncretirea stratelor scoartei, ambele sunt

alcatuite din roci sedimentare-pietrisuri, nisipuri, argile; în ambele relieful se prezinta sub forma

unor dealuri si depresiuni.

b.4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu F (Muntii Poiana Rusca) si clima unitatii

marcata cu H (Grupa Centrala a Carpatilor Orientali), câte 2 p pentru fiecare deosebire enuntata

corect, dintre urmatoarele: etajul climatic - în unitatea F întâlnim climat de munti josi, iar în

unitatea H, climat alpin si de munti mijlocii; temperatura medie anuala: în unitatea F temperatura

este de 2-6 grade, iar în unitatea H de la 0 - 6 grade; unitatea H prezinta depresiuni intramontane cu

frecvente inversiuni termice, în timp ce unitatea F nu are depresiuni intramontane.

c. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcata cu D (Podisul Târnavelor) si clima unitatii

marcata cu I (Sectorul central al Câmpiei Române), câte 2 p pentru fiecare deosebire enuntata

corect, dintre urmatoarele: etajul climatic - unitatea D are un climat de dealuri înalte si joase, iar

unitatea I are un climat de câmpie; temperatura medie anuala: în unitatea D este de 6 - 9 grade, iar

în unitatea I este de 10 -11 grade; influenta climatica: în unitatea D este oceanica, iar în unitatea I

de ariditate.

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea

notata cu litera C (Podisul Getic):

a. - prezinta aspect tipic de piemont;

- s-a format prin depuneri piemontane, fiind alcatuit din roci moi: argile, nisipuri, pietrisuri;

- prezinta înclinare de la N la S, cu altitudini care scad de la 600 m în N la 300 m în S;

- are aspect de dealuri si platouri fragmentate de vai orientate pe directia N-S;

(câte 1p pentru oricare trei caracteristici) - 3 puncte

b. platformele: Strehaiei, Jiului, Oltetului, Cotmeana, Argesului, Cândesti; - 3 puncte

c. petrol, gaze naturale, lignit; - 2 puncte

d. alunecari de teren; -1 punct

b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea notata cu

litera G (Podisul Dobrogei de Sud):

a. - s-a format prin depunere de sedimente;

- are o altitudine de 200 m;

- este acoperit partial de un strat de loess;

(câte 1 punct pentru oricare doua caracteristici) - 2 puncte

b. climat de podis jos, influente de ariditate si pontice; - 2 puncte

c. vegetatie de step; -1 punct

d. molisoluri / balane dobrogene; -1 punct

e. Constanta / antichitate; - 2 puncte

f. explozii, incendii, naufragii maritime, poluare si degradare a mediului; -2 puncte

Se acorda 16 puncte astfel:

a. în Câmpia Româna se produc frecvent o serie de hazarduri naturale cum sunt:

ecetele frecvente, temperaturi maxime cu valori ridicate vara, vânturi si viscole puternice

arna, datorita conditiilor climatice specifice iar în anumite situatii inundatii si revarsari

atorita reliefului si regimului de scurgere a râurilor si uneori cutremure datorita zonei eismice care

afecteaza si Câmpia Româna. - 4 puncte

b. în lungul vailor apelor importante care traverseaza si fragmenteaza zonele mai

accidentate ale reliefului teritoriului României s-au construit mai usor aliniamentele drumurilor

si cailor ferate care alcatuiesc reteaua de transporturi rutiere si feroviare în aceste zone:

vaile Oltului, Jiului, Muresului, Somesului, siretului, Crisurilor, precum si vaile altor râuri

din România. - 4 puncte

c. La nivelul zonei carpatice care ocupa 28 % din teritoriul tarii, conditiile de habitat si

respectiv densitatea populatiei variaza în functie de aspectele specifice ale reliefului care

influenteaza popularea astfel: la nivelul depresiunlor si vailor densitatea este mai ridicata

(depr. Petrosani, Brasovului s.a.) în anumite zone cu relief mai putin accidentat exista

zone populate cu densitati medii si reduse (Muntii Apuseni, Obcinile Bucovinei s.a.), si

zone cu relief înalt si accidentat cu densitati reduse. - 4puncte

d. Precipitatiile medii la nivelul teritoriului României scad de la vest la est datorita

diminuarii influentei oceanice si cresc odata cu altitudinea, de la 500 mm în zonele joase

la 600-800 mm în zonele colinare si la 800-1200 mm în zonele montane datorita influentei

reliefului. - 4 puncte

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. 1992 - 22,8 milioane; - 1 punct

b. 1912-12,9 milioane; -1 punct

c. rata de crestere 1997-1992: R = 1,2 / 21,2 x 100 = 5,5%; - 3 puncte

d. rata de scadere 1992 2002: R = 1,1 / 22,8= 4,8%; - 3 puncte

f. cresterea numerica a populatiei în perioada 1966-1977: 2,6 mii /11 = 236 376 loc. - 4 puncte

VARIANTA 44

I. Se acorda 20 puncte (câte 2 pentru fiecare raspuns corect) astfel:

1. d; 2. c; 3. a; 4. c; 5. a; 6. b; 7. c; 8 d; 9. a; 10. c.

II. Se acorda 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare element solicitat) astfel:

1. Dâmbovita, Bârlad, Mures; 2. Ploiesti, Timisoara, Suceava; 3. Podisul Dobrogei de Sud; 4.J, Moldova;

Total 10 puncte

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu C (Podisul Getic) si clima

unitatii marcate cu J (Câmpia Somesului), câte 2 p pentru fiecare deosebire enuntata

corect, dintre urmatoarele: etajul climatic - unitatea C are climat de podis, iar unitatea J un

climat de câmpie; influenta climatica: unitatea C are influente submediteraneene, iar unitatea

J influente oceanice; - 4 puncte

b. 4 p se acorda pentru doua deosebiri între relieful unitatii F (Muntii Poiana Rusca) si

relieful unitatii I (Sectorul central al Câmpiei Române), câte 2 puncte pentru fiecare deosebire

enuntata corect, oricare dintre urmatoarele: relieful unitatii F s-a format prin încretirea stratelor

în orogeneza carpatica, iar al unitatii I prin depuneri de sedimente; unitatea F este alcatuita

geologic din roci tari (sisturi cristaline), iar unitatea I din roci sedimentare (argile, mame, nisipuri,

ioess, s.a.), unitatea F are altitudini de peste 1000 m, iar unitatea I sub 300 m; - 4 puncte

c. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu B (Subcarpatii Moldovei) si

clima unitatii marcate cu G (Podisul Dobrogei de Sud), câte 2 p pentru fiecare deosebire

enuntata corect, dintre urmatoarele: etaj climatic - unitatea B are un climat de dealuri înalte,

iar unitatea G un climat de dealuri joase; temperatura medie anuala: în unitatea B este de 6-

8 grade, iar în unitatea G este de 10-11 grade; precipitatiile medii anuale: în unitatea B sunt de

600-800 mm/an, iar în unitatea G sunt doar de 400-500 mm/an. - 4 puncte

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea

notata cu litera A (Subcarpatii Getici):

a. - s-au format prin cutarea stratelor de roci;

- sunt alcatuiti din roci sedimentare: pietrisuri, nisipuri, argile s.a.

- au relief cu aspect de dealuri si depresiuni;

- au altitudine de 300 - 1000 m.

(câte 1 p pentru oricare trei caracteristici) - 3 puncte

b. depresiuni: Tg. Jiu, Câmpulung; dealuri: Bran, Matau; - 2 puncte

c. climat de dealuri înalte, influente submediteraneene; - 2 puncte

d. etajul padurii de foioase; -1 punct

e. Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea; - 2 puncte

Total 10 puncte

b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea notata cu

litera H (Grupa Centrala a Carpatilor Orientali)

a. - s-au format prin încretire si vulcanism;

- sunt alcatuiti din toate categoriile de roci dispuse pe trei aliniamente;

- prezinta culmi paralele orientate pe aliniamente pe directia NV-SE;

- altitudinea maxima este de 2100 m, în Calimani;

- prezinta relief vulcanic, carstic;

(câte 1 p pentru oricare trei caracteristici) - 3 puncte

b. lac de baraj natural si lac vulcanic: Lacu Rosu, Sf. Ana; - 4 puncte

c. avalanse / prabusiri, energie mare de relief, pagube si victime umane; - 3 puncte

V. Se acorda 16 puncte astfel:

a. Datorita etajarii si dispunerii în trepte majore a reliefului pe teritoriul României,

cantitatile medii de precipitatii variaza, astfel în zonele joase de câmpie se situeaza între

450-600 mm, în zonele colinare de 600-800 mm, iar în zonele montane de la 800 mm (în

muntii josi) la 1000-1200 mm si chiar 1400 si peste 1400 mm în muntii înalti. - 4 puncte

b. Podisul Dobrogei, sub aspectul reliefului, prezinta complexitate geografica datorita

formarii complexe în urma unor vechi orogeneze în jumatatea nordica si prin depuneri de

sedimente în jumatatea sudica, datorita varietatii rocilor din alcatuirea geologica, a evolutiei

reliefului în timp geologic, a aspectului si tipurilor genetice de relief. - 4 puncte

c. Relieful prin pozitia geografica a unitatilor, prin altitudine, orientare si fragmentare

determina aparitia unor nuante climatice pe teritoriul României, astfel apar areale cu nuantare

climatica, cum sunt climatul cu nuante de ariditate sau cel cu nuante pontice. - 4 puncte

d. în functie de altitudinea reliefului si modificarea conditiilor climatice se prezinta si

etajarea si succesiunea altitudinala a învelisului biopedogeografic, astfel din zonele joase

catre cele înalte se succed zonele de vegetatie si etajele padurii, precum si zonarea

altitudinala a solurilor. - 4 puncte

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. 320 m cubi/ s; mai - 2 puncte

b. media debitelor medii lunare; - 2 puncte

c. 65 m cubi/ s; octombrie; - 2 puncte

d. toamna, datorita precipitatiilor mai reduse; - 2 puncte

e. precipitatii mai bogate si topirea zapezilor; - 2 puncte

f. 7 luni; - 2 puncte

Total 12 puncte

Total test: 90 puncte + 10 puncte din oficiu

VARIANTA

I. Se acorda 20 puncte (cale 2 pentru fiecare raspuns corect) astfel:1. b, 2. d, 3. c, 4. d, 5. d, 6. b, 7. d, 8. b, 9. c, 10. c

II. Se acorda 10 puncte (câîe 1 punct pentru fiecare element solicitat) astfel:

1. Vidraru; 2. Giurgiu, Rm. Vâlcea, Craiova, Tg. Mures; 3. Somesul Mare, Moldova, Timisul; 4.

minereuri neferoase, carbuni;

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu B (Podisul Somesan) si

clima unitatii marcate cu J (Podisul Dobrogei de Sud), câte 2 p pentru fiecare deosebire

enuntata corect, dintre urmatoarele: temperatura medie anuala: în unitatea B este de 6-8

grade, iar în unitatea J este de 10-11 grade; precipitatiile medii anuale: în unitatea B sunt

de 600-800 mm/an, iar în unitatea J sunt de 400-500mm/an; influente climatice: în unitatea

B sunt influente oceanice, iar în unitatea J sunt influente de ariditate si pontice.

b. 4 p se acorda pentru doua deosebiri între relieful unitatii C (Grupa Centrala a Carpatilor

Orientali) si relieful unitatii G (Grupa Retezat -Godeanu), câte 2 puncte pentru fiecare

deosebire enuntata corect, oricare dintre urmatoarele: unitatea G are un relief cu altitudini

maxime de peste 2500 m, ia' unitatea C altitudini maxime de peste 2000 m; unitatea G

este alcatuita predominant din sisturi cristaline si calcare, iar unitatea C este alcatuita din

toate categoriile de roci (vulcanice, metamorfice si sedimentare) dispuse pe aliniamente

paralele; unitatea C are un relief mai accidentat, iar unitatea G un relief masiv.

c. 4 p se acorda pentru doua asemanari între relieful unitatii I (Muntii Apuseni) si

relieful unitatii G (Grupa Retezat-Godeanu), câte 2 puncte pentru fiecare asemanare enuntata

corect, oricare din urmatoarele: ambele unitati s-au format prin încretire în orogeneza

carpatica; ambele unitati prezinta relief carstic dezvoltat si variat; ambele unitati sunt

formate din sisturi cristaline si calcare.

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea notata cu

litera D (Câmpia Baraganului):

a. - s-a format prin depuneri de sedimente fine: pietrisuri, nisipuri, argile, marne, loess;

- are aspect de câmpie tabulara cu crovuri si dune de nisip;

- are altitudini sub 100 m;

(câte 1 p pentru oricare trei caracteristici) - 3 puncte

b. climat de câmpie cu influente de ariditate; - 2 puncte

c. vegetatie de stepa; -1 punct

d. molisoluri/cernoziomuri; -1 punct

e. petrol/ gaze naturale, soiuri fertile; - 2 puncte

f. Slobozia;-1 punct A

https://www.ebacalaureat.ro/

Total 10 puncte

b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente referitoare la unitatea

notata cu litera A (Podisul Getic):

a. - relief tipic de piemont;

- structura monoclinala cu înclinare de la N la S;

- alcatuit din roci sedimentare: nisipuri, pietrisuri, argile; \

- altitudinea scade de la N la S (de ta 600 m, la 300 m);

- vai longitudinale însotite de lunci si terase;

- relief afectat de eroziune si degradari de teren: alunecari, torenti; (câte 1 p pentru oricare trei

caracteristici) - 3 puncte.

■ b. petrol, gaze naturale, lignit; - 2 puncte

c. cultura cerealelor si plantelor tehnice, cultura pomilor fructiferi; - 2 puncte

d. alunecari de teren; cauzate de defrisari, substratul geologic (argila) si excesul de

precipitatii uneori; degradarea terenurilor sfafectarea constructiilor (cai de transport, asezari

umane);- 3puncte

% Total 10 puncte

V. Se acorda 16 puncte astfel:

a. România are o clima temperat-continentala datorita pozitiei pe glob (paralela de 45°

H) sl situarii în partea centrala a Europei (pe meridianul de 25° E); Temperatura medie

anuala de 0-11 grade, cu o amplitudine termica medie de 20-23 de grade; Clima României

prezinta 4 anotimpuri cu aspecte specifice; - 4 puncte

b. Datorita etajarii altitudinale a reliefului si a conditiilor climatice specifice treptelor de

i relief, solurile prezinta o mare diversitate astfel, în zona de câmpie se gasesc molisoluri si

argiiuvtsolurl, în zonele de deal podis predomina argiluvisolurile si cambisolurile, iar în zonele

montane cambtsoluri si spodosoluri. în functie de conditii specifice locale întâlnim si soluri

intrazonale: hidromorfe, halomorfe s.a. - 4 puncte

c. Datorita factorilor care influenteaza clima, elementele climatice au valori diferite la

nivelul teritoriului României astfel, în partea nordica cantitatea de precipitatii este mai

mare datorita Influentelor oceanice si scandinavo-battice si a prezentei reliefului montan

într-o pondere mai mare, Iar temperaturile sunt mai scazute datorita latitudinii si influentelor

climatice aratate. - 4 puncte

d. Activitatile economice specifice oraselor Galati si Tulcea sunt influentate de Dunare

prin faptul ca fluviul favorizeaza navigatia, astfel industria celor doua orase s-a dezvoltat

si specializat tinând seama de posibilitatile de aprovizionare cu materii prime din import

(minereuri feroase - Galati si bauxita -Tulcea); - 4 puncte

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. Categoriile de 15 - 24 ani sl peste 50 ani, datorita ponderii importante a copiilor si

înca în scoala, sau cu grad de ocupare înca redus si a batrânilor în mare parte -

' de populatie inactiva, sau chiar a populatiei cuprinsa între 50-65 ani cu rata

a somajului. - 4 puncte -

b. grupa 25 - 49 de ani; - 2 puncte

c. grupa de 15 - 24 de ani; - 2 puncte

d. în agricultura grupa de peste 45 de ani, iar în industrie grupa de 25-49 de ani; - 4

icte

VARIANTA

Se acorda 20 puncte (câte 2 p pentru fiecare raspuns corect), astfel: 1. a; 2. c; 3. c; 4. d; 5. b; 6. d; 7.

d; 8. c; 9. d; 10. c.

Se acorda 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare element solicitat), astfel: 1. Brasov, Tulcea, Galati,

Tg. Mures; 2. Crisul.Negru, Moldova, Arges; 3. Constanta/ falia; 4. Dealurile Silvaniei; 5. avalanse;

Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu B (Podisul Somesan) si unitatii marcate

cu J (Podisul Dobrogei de Sud), câte 2 p pentru fiecare deosebire ita corect, dintre urmatoarele:

influenta climatica - în unitatea B este oceanica, iar itea J de ariditate pontica; temperatura medie

anuala - în unitatea B este de 6 - 8°C, unitatea J este de 10-11°C: precipitatiile medii anuale - în

unitatea B sunt de

mm/an, iar în unitatea J de 400-500 mm/an. 4 p pentru doua asemanari între relieful unitatii marcate

cu F (Dealurile Silvaniei) si I unitatii marcate cu H (Podisul Bârladului), câte 2 p pentru fiecare

asemanare enuntata t, oricare dintre urmatoarele: ambele unitati s-au format prin depuneri de

sedimente; unitatea F cât si H sunt alcatuite din aceleasi coci sedimentare, moi: argile, marne, iri,

pietrisuri; cele doua unitati au altitudini asemanatoare - 300-500 m. 4 p pentru doua deosebiri întreclima unitatii marcate cu A (Podisul Getic) si clima li marcate cu E (Subcarpatii Moldovei), câte 2 p

pentru fiecare deosebire enuntata din urmatoarele: influente climatice - unitatea E are influente

continentale, iar ; A, influente submedlteraneene; temperatura medie anuala - în unitatea A este

■10°C, iar în unitatea E de 6 -8°C.

Total 12 puncte

a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la unitatea

notata cu C (Grupa Centrala a Carpatilor Orientali):

a) - s-a format prin încretirea straielor si prin viricanism;

- sunt alcatuiti din roci diverse, dispuse pe aliniamente: în V roci vulcanice, în centru i

cristaline, iar în E roci sedimentare;

- prezinta culmi muntoase dispuse paralel, orientate NV-SE;

sunt specifice relieful vulcanic, carstic;

(câte 1 p pentru oricare trei caracteristici) - 3 puncte

b) etaj climatic montan;

c) lac de baraj natural (Lacul Rosu), lac vulcanic ( Sf. Ana), lacuri de baraj artificial;

d) etajul padurii de conifere;

e) spodosoluri/podzoluri;

Total 10 puncte b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la

unitatea notata cu H: (Podisul Bârladului)

a) - s-a format prin depuneri de sedimente;

- altitudinea scade de la N la S de la 400-500 m în N, la 100-200 m, în S;

- prezinta structura monoclinala cu relief de cueste;

- versantii sunt afectati de alunecari de teren;

b) climat de dealuri joase cu influente de ariditate;

c) Bârladul;

d) argiluvisoluri/ soluri brun-roscate;

e) petrolul si gazele naturale;

f) Vaslui;

V. Se acorda 16 puncte astfel:

a. Relieful, prin specificul sau: trepte de altitudine (care determina si etajarea climatica),

prin fragmentare (prezenta vailor si depresiunilor), grad de accidentare (pante si

accesibilitate), influenteaza conditiile de habitat si determina forme si structuri specifice

ale satelor în teritoriu. Astfel, satele prezinta diferite forme geometrice si structuri care

depind de aspectul reliefului: sate risipite - în zona montana, sate rasfirate - în zona

colinara si sate adunate (compacte) - în zonele de câmpie si uneori în depresiuni sau

spatii restrânse; - 4 puncte

b. în functie de altitudinea reliefului care determina etajarea climatica si zonarea

altitudinala a claselor de soluri, în cadrul culturii plantelor acestea se diferentiaza în raport

cu altitudinea. în zonele de câmpie cu relief plan predomina culturile de plante cerealiere si

tehnice, în zonele colinare culturile cerealiere se întrepatrund cu cele de vita de vie si

pomi fructiferi, iar în zonele mai înalte ajung numai culturile rezistente la conditii de altitudine:

cartoful, secara, culturi furajere s.a.; - 4 puncte

c. Orasele Constanta si Tulcea, prin localizarea lor în teritoriu (Constanta - în zona

litorala si Tulcea - la Dunare) si importanta în reteaua urbana, reprezinta noduri de trans¬

port cu caracter complex. Complexitatea este data de faptul ca pe lânga transporturile

rutiere si feroviare (comune multor localitati), în cele doua orase sunt specifice transporturile

pe apa (Constanta - port maritim si Tulcea - port fluvial) si cele aeriene (ambele orase au

aeroporturi). - 4 puncte

d. în conditiile climatice ale României hazardele climatice se produc datorita manifes¬

tarilor deosebite ale fenomenelor atmosferice. Cu o frecventa mai mare se înregistreaza

temperaturi extreme cu valori deosebite în perioade mai putin obisnuite (temperaturi scazute

vara si ridicate iarna) prin patrunderea maselor de aer reci sau calde; precipitatii abundente

pe fondul unor schimbari meteorologice bruste; vijelii, furtuni si viscole determinate de

intensificari deosebite ale vitezei vântului. - 4 puncte

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. 2°C; ianuarie; - 2 puncte

b. 22°C; iulie; - 2 puncte

c. media temperaturilor medii lunare; - 2 puncte

d. iarna; radiatia solara scazuta, ziua scurta; - 3 puncte

e. vara; radiatia solara cu valori ridicate, ziua lunga; - 3 puncte

VARIANTA

Se acorda 20 puncte (câte 2p pentru fiecare raspuns corect), astfel: 1. d; 2. d; 3. b; 4. a; 5. a; 6. c; 7.c; 8. d; 9. d; 10. c.

II. Se acorda 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare element solicitat), astfel:

1. Suceava, Olt, Bârlad; 2.Târgoviste, Alba lulia, Drobeta Turnu Severin; 3. altitudinea medie foarte

redusa (0,5 m); 4. cambisol; 5. lasi / Botosani;

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcate cu F (Grupa Nordica a Carpatilor

Orientali) si clima unitatii marcate cu I (Sectorul central al Câmpiei Române), câte 2 p

pentru fiecare deosebire enuntata corect, dintre urmatoarele: etaj climatic - în unitatea F

de munte, iar în unitatea I, de câmpie; temperatura medie anuala: în unitatea F sub 6°C iar

în unitatea I peste 10°C; precipitatii medii anuale: în unitatea F peste 1000 mm/an, iar în

unitatea I de 500-600 mm/an; influenta climatica: în unitatea F influente scandinavo-baltice

iar în unitatea I influente de tranzitie.

b. 4 p pentru doua deosebiri între relieful unitatii marcate cu E (Muntii Poiana Rusca)

si relieful unitatii marcate cu F (Grupa Nordica a Carpatilor Orientali), câte 2 p pentru

fiecare deosebire enuntata corect oricare dintre urmatoarele: unitatea E are altitudini maxime

sub 1500 m iar unitatea F peste 2000 m; unitatea F este puternic fragmentata iar uniatea

E se prezinta sub forma de masiv muntos; în unitatea F exista roci si relief vulcanic iar în

unitatea E nu exista relief vulcanic predominând sisturile cristaline.

c. 4 p pentru doua asemanari între clima unitatii marcate cu C (Dealurile Silvaniei) si

clima unitatii marcate cu G (Câmpia Transilvaniei), câte 2 p pentru fiecare asemanare

enuntata corect, din urmatoarele: ambele unitati prezinta influente climatice oceanice;

ambele au aceleasi temperaturi medii anuale (6-9° C) si aceeasi cantitate de precipitatii

(600 - 800 mm/an).

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la unitatea

notata cu B (Carpatii Curburii):

a) Carpatii Curburii - 1 punct;

b) - formati prin încretirea stratelor de roci;

- alcatuiti din roci sedimentare cutate - flis;- altitudini sub 2000 m;- relief puternic fragmentat;

- prezinta cea mai mare depresiune din Carpati - Depresiunea Brasovului

c) etaj climatic montan, influente de ariditate/oceanice; - 2 puncte

d) etajul padurilor de conifere / foioase; - 1 punct

si podisuri înalte; în unitatea F, montan; temperatura medie anuala si unitatea C, 8° C - 9° C, si

unitatea F 0oC-6°C; precipitatii medii anuale; în unitatea D 500-700mm/ an, în unitatea F1000-1200

mm/ an si peste; influenta climatica: în unitatea C oceanica, în unitatea F, scandinavo-baltica.

b. 4 p pentru doua deosebiri între relieful unitatii marcata cu E (Masivul Dobrogei de N)

si G (Subcarpatii Getici); câte 2 puncte pentru fiecare deosebire enuntata corect, oricare

dintre urmatoarele: relieful unitatii E s-a format în etape orogenetice succesive-baikalian -

caledoniana (sisturi verzi), hercinica (granite) si alpina (calcare) în timp ce relieful unitatii

G s-a format în etapa alpina finala prin tectonizarea sedimentelor din avanfoasa carpatica

(roci sedimentare cutate - cute diapire); unitatea E are altitudini maxime de 467 si Muntii

Maciu, iar unitatea G altitudinea maxima de 1236 m în Dl. Chicera).

c. 4 p pentru doua deosebiri între clima unitatii marcata cu I (Muntii Banatului) si clima

unitatii marcata cu J Câmpia Baraganului; câte doua puncte pentru fiecare deosebire

enuntata corect, dintre urmatoarele: etajul climatic în unitatea I, montan; si unitatea J de

câmpie; temperatura medie anuala în unitatea 110°C-6°C; în unitatea J 10°C-11°C; preci

pitatii medii anuale 800-1200 mm/ an, iar în unitatea J 400/500 mm/ an; influenta clima

tica submediteraneana în unitatea I si de ariditate în J.

Total 12 p IV. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la

unitatea notata cu A (Muntii Apuseni).

a) s-a format în timpul orogenezei alpine;

- este sectorul cel mai înalt si diversificat al Carpatiilor Occidentali;

- reprezinta un "mozaic petrografic, o sinteza geologica a întregului lant carpatic;

- scad în altitudine de la E-V;- sunt puternic fragmentati;- prezenta depresiunilor golf;- altitudinea maxima - 1849 m;

- relieful carstic foarte bine dezvoltat (pesteri, chei, izbucuri);

- modelarea ciclica cu prezenta suprafetelor de nivelare; (câte 1 punct

pentru oricare 3 caracteristici) - 3 puncte

b) Muntii Crisurilor (Zarand, Codru-Moma, Padurea Craiului); Muntii Bihor, Vladeasa, Gilau,

Muntele Mare; - 2 puncte

c) Somesul Mic, Crisul Repede, Crisul Alb, Crisul Negru, Aries, Ampoi; - 2 puncte

d) bauxita, carbune brun, minereuri auro-argintifiere; - 2 puncte

e) oceanica; 1 punct

Total 10 p b) Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la unitatea

notata cu H (Câmpia Moldovei).

a) s-a format pe o succesiune de acumulari sedimentare depuse pe un vechi scut

continental, cu o structura asemanatoare platformei est-europene;

- formarea s-a realizat de la N-S, ceea ce i-a imprimat o structura monoclinala; I - are

altitudini joase: maxima 265 m în Dl. Cozancea;

- prezenta cuestelor (Coasta lasilor).

b) Jijia, Bahlui, Baseu, Prut;c) silvostepa;d) cernoziom levigat;e) lasi, Botosani;0 de ariditate

- Relief afectat de procese de eroziune si predispus la alunecari de teren si fenomene torentiale.

b. lignit, petrol, gaze de sonda.c. de dealuri si podis, submediteraneene. d. Motru, Jiu.

V. a. Zona alpina - supranumita si stepa rece, se caracterizeaza prin prezenta pajistilor

alpine, lipsa vegetatiei forestiere, datorita altitudinilor mari (peste 1800 m) si vânturilor

puternice.

b. Pe fondul climatului temperat al tarii noastre, ca urmare a influentelor exterioare,

barate de catre Carpati, se resimt influente oceanice în partea vestica si centrala a tarii;

submediteraneana în SV tarii; de tranzitie în sectorul dintre Arges si Olt, de ariditate în S

si E tarii scandinavo-baltice în N si pontice pe litoralul Marii Negre. Acestea se datoreaza

circulatiei generale a maselor de aer la nivelul continentului european, dar si pozitiei

geografice a României în cadrul Europei. 4 puncte

c. Transportul de apa este mai ieftin si se preteaza pentru produse cu volum mare.

între porturile dunarene si cele maritime se traficheaza atât materii prime (petrol, carbuni,

minereuri de fier, bauxita), dar si produse finite, industriale si agroindustriale. 4 puncte

d. Fondul funciar agricol reprezinta 62% din totalitatea fondului funciar. Din cuprinsul

fondului funciar agricol aprox. 63% reprezinta terenul agricol, urmat de pasuni, fânete vii si

livezi. Fiecare componenta impune un anume mod de utilizare al terenurilor - de la cultura

plantelor temporare (cereale, plante tehnice) si zonele cu terenuri arabile, la cele permanente

din dealuri si podisuri. 4 puncte

VI. a. 350 m /s- aprilie-mai. - 3 puncte b. 70 m /s - septembrie. - 2 puncte c. cantitate redusa de precipitatii. - 1 punct

" d. media mediilor lunare împartita la 12 (media aritmetica). - 2 punctee. 280 m /s. - 1 punct

f. precipitatiile de la începutul primaverii, combinate cu topirea zapezii din zona înalta.


Document Info


Accesari: 7188
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )