Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
AGENTIA DE TURISM

Turism


AGENŢ 151w2210b IA DE TURISMI.1 Înfiintarea agentiei de turism :

Agentia de turism Zsak Travel este situata în localitatea Târgu-Mures, Strada Rodniciei nr. 3 ap, având un spatiu de functionare în suprafata de 230 m2 

Agentia de turism Zsak Travel are Licenta de Turism categoria A nr. 243/19.03.2004 iar Brevetul de Turism cu nr.148/20.05.2004. Detinut de directoarea agentiei, D-ul NAGY SZABOLCS.

Agentia de turism Zsak Travel a fost înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Târgu-Mures sub nr. J26/689/2005. cu cod de înregistrare fiscal 189579246.

Alte acte constitutive ale agentiei sunt: Hotarârea Judecatoreasca nr. 745/2004 ; act de proprietate a spatiului; statutul societati; autorizatia sanitara; brevet de turism; fisa de dotare a spatiului.

I.2. Organigrama agentiei:


AGENŢ 151w2210b I DE

TURISM

 

AGENŢ 151w2210b I DE

TIKETING

 


I.3. Obiectul de activitate, clasificarea si cadrul juridic de functionare:

Agentia de turism este o societate comerciala cu rol de intermediere între prestatorii directi de servici turistice si clienti.

Activitatea agentiei de turism consta în producerea, organizarea si comerci-

alizarea produselor turistice si a elementelor acestora.

Conform H.G.R. 634/ si O.M.T. 92/1993 agentiile de turism sunt reglementate sa functioneze în România.

Prin Ordonanta de Guvern 185/1993 pentru organizarea de actiuni turistice în strainatate agentia de turism trebuie sa-si constituie garantie financiara pentru insolvabilitate.

I.4. Organizarea agentiei de turism:

Structurarea depinde de urmatori factori:

-obiectul de activitate

-multitudinea de servicii oferite

-numarul de angajati

-competenta manageriala

I.5. Acordarea licentei si brevetului de turism:

Conform articolului 107/Constitutia României si articolul 27/H.G.R. 58/ 1998 si H.G.R. 238/2001 se acorda Licenta de turism agentiei si Brevet persoanelor fizice ce întrunesc conditiile profesionale de a conduce o agentie de turism.

Agentia de turism functioneaza în baza Licentei de turism eliberata de M.T.C.T. respectiv Departamentul de Autorizatii si Control în Turism.

În conformitate cu legislatia în vigoare agentiile de turism primesc licente de turism categoria A/B în functie de complexitatea obiectului lor de activitate.

Licenta de turism eliberata este valabila 3 ani dupa care daca sunt îndeplinite conditiile se elibereaza o noua licenta.

Pe lânga Licenta de Turism agentia de turism poate functiona doar condusa de o persoana de specialitate care poseda Brevet de turism.

Documentatia necesara eliberarii Licentei de turism de catre D.A.C.T. este urmatoarea:

-cerere de eliberare a Licentei de turism

-copia legalizata a statutului/contractului de societate din care sa rezulte, ca unitatea are inclus în obiectul de activitate turism intern si/sau international

-copie legalizata a certificatului de înmatriculare a firmei la Registrul Comertului

-dovada constituirii fondului de garantie în cazul ca practica si turism international, dovedita prin ordin de plata/scrisoare de garantie

-copie a Brevetului de turism

-copie a actului de detinere a spatiului

-fisa tehnica de prezentare a agentiei privind dotarea

-autorizatia de mediu/sanitara

-certificat de înregistrare la Finante Publice

-taxa de eliberare a licentei, ordin de plata

În vederea obtineri Brevetului de turism persoana în cauza trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie:

-copia actului de certificare a cetateniei române

-Curriculum Vitae

-copii legalizate a actelor de studii si a actelor care dovedesc calificarea în domeniu

-copie legalizata dupa cartea de munca

-atestat de limba straina (copie)

-cazier

-caracterizare a activitatii de desfasurare în turism

-taxa de eliberare a Brevetului/se achita prin ordin de plata la Trezoreria din Bucuresti în contul D.A.C.T. (6451 82 356)

Agentul economic înainteaza documentele la Ministerul de Tuism sau reprezentantului zonal, termenul de solutionare a cereri este de 30 zile cu începere de la data înregistrarii documentatiei complete.

Eliberarea Licentei se face dupa consultarea cu reprezentantii din teritoriu si dupa verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor minime prevazute de lege.

În cazul în care se schimba adresa sediului agentiei de turism, aceasta este obligata sa solicite eliberarea unei noi licente pe adresa actuala întocmind urmatorul dosar:

-Licenta de turism eliberata anterior în original

-actul doveditor de proprietate a spatiului/sau contractul de închiriere

-fisa de prezentare a agentiei actualizata

-autorizatiile de mediu si sanitara

-certificat de înmatriculare la Registrul Comertului

-copie de pe Brevet de turism/contract munca

-copie dupa plata în contul D.A.C.T. a sumei aferente

-cerere de eliberare a noii licente

Termenul si procedura de eliberare a noii licente este de 30 zile.

În cazul în care se înfiinteaza filiala a unei agentii de turism tour-operatoare, se întocmesc urmatoarele documente:

-idem ca la tour-operatoare

Pentru reavizarea agentiei:

-cerere de reavizare

-Licenta de turism originala, cea veche

-plata contravalorii

MODEL BREVET DE TURISM

Model de Licenta de turism :

MODEL ACT DE DETINERE A SPATIULUI

MODEL DE AUTORIZATIE SANITARA

MODEL CERTIFICAT DE INREGISTRARE

I.6. Suspendarea Licentei de turism:

Se suspenda pe o perioada de pâna la un an, de catre Ministerul de Turism în urmatoarele situatii:

-daca comercializarea pachetelor de servicii se face fara respectarea legislatiei în vigoare

-neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea în bune conditii a programelor turistice conform regulamentelor în vigoare

-utilizarea de autocare neautorizate

-asigurarea de servicii de cazare si alimentatie în unitati de primire turistica care nu detin certificat de clasificare

-functionarea agentiei de turism sau a filialei acesteia fara ca persona care asigura conducerea sa detina Brevet de turism

-prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei care nu au obtinut Licenta de turism

Licenta de turism se retrage:

-când Licenta de turism este transmisa în scopul utilizarii acesteia de catre alt agent economic care nu a obtinut licenta

-filiala desfasoara actiuni turistice fara licenta

-daca activitatea se desfasoara în alte sedii decât cel înscris în licenta

-în cazul neasigurarii conducerii de catre persoana cu Brevet de turism

-în cazul nerespectarii conditiilor prevazute de lege

I.7. Obtinerea Atestatului de ghid de turism:

Se elibereaza în conformitate cu H.G.R 305/08.03.2001 publicat în Monitorul Oficial nr.1050/2001 si conform O.M.T 637/01.04.2004 privind normelor metodologice pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de tuism, ordin publicat în Monitorul Oficial 534/2004.

În vederea obtinerii atestatului de ghid local în tuism solicitantul va prezenta urmatoarea documentatie:

-cerere: nume, prenume domiciliu, C.I., absolvent al scolii ..., diploma, specializarea

-C.V.

-scrisoare de intentie

-certificat de nastere/casatorie

-2 fotografii tip buletin

-adeverinta de la medic

-cazier judiciar

-foaie matricola

În cazul ghizilor de turism nationali si specializati va cuprinde suplimentar urmatoarele:

-date justificative privind cunoasterea a cel putin doua limbi straine de circulatie internationala

-certificat de absolvire a cursului specializat

Documentatia se depune sau se transmite prin reprezentantul local la M.C.T.T. respectiv la D.A.C.T. Termenul de eliberare este de 30 zile de la data înregistrarii documentatiei complete.

Dupa depunerea dosarului se verifica toate documentele si se aproba sau nu eliberarea atestatului.

În cazul în care dupa eliberarea atestatului se înregistreaza mai mult de 5 reclamatii la adresa comportamentului ghidului, reprezentantii D.A.C.T. verifica situatia la fata locului si daca se constata ca reclamatiile sunt întemeiate se vor lua masuri de retragere a atestatului de ghid.

I.8. Statutul Agentiei de turism

Art.1.Denumirea societatii:

Societatea comerciala se numeste S.C. Zsak Travel S.R.L. În toate actele, facturile, publicatiile ce vor fi emise de la societate, denumirea acesteia va fi precedata de expresia S.R.L, S.A. si de numarul de înregistrare fiscala a firmei.

Art.2. Forma juridica:

Societatea Comerciala are forma juridica de Societate cu Raspundere Limitata, îsi desfasoara activitatea conform legislatiei în vigoare, a contractului de societate si a statutului societatii.

Conform statutului societatii pe parcursul functionarii va detine autocare, restaurante, hotele si altele necesare realizarii obiectului de activitate.

Art.3.Obiectul de activitate

S.C. Zsak Travel S.R.L. va avea urmatoarele obiecte de activitate:

-prestari servicii catre populatie:

-activitate de turism intern, international, agrement, animatie, divertisment

-activitate hoteliera

-servicii cu caracter sportiv

-activitati de vânatoare si pescuit

-servicii de dactilografie, copiere, stenografie

-congrese, conferinte, expozitii

-servicii de ocrotirea sanatatii

-servicii de informare a turistilor, de publicitate, reclame

Licenta de turism categoria A. Nr. 243/19.03.2005. atesta faptul ca Agentia de turism S.C. Zsak Travel S.R.L. are conditii materiale, dotarea necesara si capacitatea profesionala de a comercializa produse turistice proprii si de a rezerva pentru turisti servicii de cazare, masa, tratament, transport, cura balneara, asistenta turistica de specialitate, închirieri autoturisme cu sau fara sofer, obtinerea de vize turistice si alte servicii specifice.

Agentia de turism S.C. Zsak Travel S.R.L. organizeaza cu prioritate 3 tipuri de tour-uri specializate:

-tour-uri cu ghid în Europa

-pachet de servicii oferite turistilor pentru tratament balnear în principalele statiuni

-pachete de servicii specializate, tour-uri în tara si strainatate; sporturi extreme ,

I.9. Organizarea Agentiei de turism Zsak Travel :

Agentia este condusa de Directoarea unica Domnul NAGY SZABOLCS si are în subordine urmatoarele birouri si compartimente:

a)    Birou de turism

b)    Birou de contabilitate

c)     Birou de ticketing

d)    Birou de marketing vânzari

e)     Biroul secretariat


AGENŢ 151w2210b I DE

TURISM

 

AGENŢ 151w2210b I DE

TIKETING

 


I.10. a) Biroul de turism:

Se ocupa cu organizarea de vacante în statiuni de odihna, trimiterea de români în strainatate, constituirea de programe la cerere, constituirea de

pachete de servicii turistice pentru congrese, simpozioane, conferinte, misiuni diplomatice. Intermedieri pentru obtinerea de vize. Încheierea de asigurari medicale.

Biroul de turism prin reprezentantii sai se ocupa personal de contractarea spatiilor de cazare, serviciilor de transport, conceperea de programe turistice pe piata interna si externa, realizeaza studii de marketing ale produselor turistice românesti. Contracteaza si închirieaza materiale si dotari pentru agrement. Se ocupa de rezolvarea în bune conditii a tuturor contractelor încheiate cu prestatorii interni si externi si urmareste lunar,trimestrial, semestrial, anual încasarile în baza contractelor.

În cazul în care se ocupa de trimiterea turistilor români în strainatate, biroul de turism are urmatoarele atributii:

-alcatuiesc programe turistice externe pentru cetatenii români ce pleaca în strainatate individual

-contracteaza spatii de cazare la hoteluri si bilete de odihna

-realizeaza studii de piata si coreleaza preturile pentru excursiile ce urmeaza sa se realizeze

-planificarea rezervarilor pe cursele de transport-auto

-promoveaza vânzarile atât prin reteaua proprie, cât si prin alti colaboratori

Biroul de turism prin intermediul compartimentului de vânzari are urmatoarele atributii:

-cunoaste în detaliu programele turistice, serviciilor de cazare, de transport din oferta Agentiei S.C. Zsak Travel S.R.L.

tine legatura cu clientii si îi informeaza despre calitatea serviciilor oferite si despre conditiile de înscriere în excursia propriuzisa

-tine evidenta vânzarilor de Bilete de Odihna si Tratament si bilete pentru excursii

-întocmeste documentele necesare turistului pentru excursie

-urmareste calitatea serviciilor oferite pe toata perioada excursiei

-urmareste încheierea programului turistic si realizeaza decontul actiunii

I.10.b) Biroul contabilitate:

informarea permanenta asupra legislatiei în vigoare cu privire la activitatea financiar-contabila

-întocmirea dosarelor de angajare a personalului si evidenta cartilor de munca

-asigura gestionarea si evidenta întregului personal al agentiei

-întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli

-întocmirea situatiilor financiar-contabile cu privire la numerarul încasat zilnic, situatia platilor, încasarilor de la clienti

-înregistrarea tuturor documentelor specifice

-întocmirea balantelor lunare, trimestriale si anuale

-urmarirea platii impozitelor si depunerea la timp a balantelor, a bilanturilor contabile, a situatiilor financiar-contabile si a situatiilor statistice cerute de legislatia în vigoare

-punerea la dispozitia celorlalte compartimente a situatiilor economico-financiare necesare

-alte atributii specifice activitatii financiar-contabile

Biroul ticketing:

-colaboreaza cu compartimentul operare-promovare pentru realizarea programelor externe

-propune actiuni care sa faciliteze obtinerea de profit pentru firma intermediara

-promoveaza si dezvolta relatiile cu potentialii clienti persoane fizice si/sau juridice

-îsi asuma raspunderea pentru corectitudinea vânzarii biletelor si întocmirea deconturilor

-tine evidenta încasarilor si a platilor în lei si în valuta

-verifica si avizeaza decontarile cu celalalte companii

-întocmeste si/sau verifica deconturile cu TAROM-ul

-pastreaza contactul permanent cu serviciile specializate de la TAROM

îsi asuma responsabilitati pentru realizarea contractelor cu companiile externe, daca este cazul încheie contracte si finalizeaza actiunile

Biroul marketing-vânzari:

-alimentarea si întretinerea bazei de date

-conceperea, realizarea si actualizarea portofolului de oferte

-realizarea catalogului firmei

-pastrarea si dezvoltarea relatiilor cu mas-media

-participarea directa la organizarea actiunilor promotionale

-urmarirea realizarilor conform strategiei stabilite de companiile de promovare-publicitate

-alegerea modalitatilor optime pentru publicitatea firmei si alocarea bugetului necesar acesteia

-crearea imaginii de marca a firmei, realizarea imaginii de piata

Biroul secretariat:

-se ocupa de corespondenta pentru manageri, compartimentele firmei, partenerii externii si interni, alte institutii

-tine evidenta datelor pentru clientii

-supravegheaza activitatea de igiena, ordine si curatenie

-procesarea informatiilor, conceperea si redactarea ofertelor

-alte activitati impuse de manager

I.11. Personalul agentiei de turism:

În cadrul Agentiei de turism S.C. Zsak Travel S.R.L din Bucuresti conform organizarii agentiei pe birouri si compartimente avem urmatoarele:

-1 manager care este directorul agentiei de turism si care are atestat de limba straina si brevet de manager în turism

-1-2 agenti de turism cu pregatire de specialitate

-1 economist, sef compartiment financiar-contabil cu studii superioare

-1 sef compartiment ticketing -cu studii superioare

-1 secretara

-2 persoane pentru igiena si curatenie

-1 sef compartiment marketing-vânzari, studii superioare

-2 ghizi cu atestat de limba straina si ghid

-3 angajati sezonieri

Managerul:

organizeaza, coordoneaza si conduce întreaga activitate a agentiei

-verifica si controleaza activitatea birourilor si compartimentelor

-selectioneaza, încadreaza si pregateste personalul agentiei de turism

-analizeaza, semneaza si aproba situatiile întocmite de compartimentele din subordine

-analizeaza fondurile de investitie a agentiei, face propuneri pentru achizitii

Fisa postului de director cu functia de administrator unic:

-Studii: Academia de studii economice, specializare în turism

-Experienta în domeniu: 6 ani

-Cunostinte complementare: operare P.C. permis de conducere cat.B., D1 sa cunoasca scris si vorbit limba engleza, franceza si germana

-Atributii: coordoneaza activitatea globala a agentiei. Aproba bugetele de promovare si publicistice. Încheie contracte cu prestatorii interni si/sau externi. Reprezinta agentia în relatiile profesionale. El cauta permanent noi parteneri de afaceri pentru dezvoltarea firmei.

Agent de turism:

-studii de specialitate

-cunostinte complementare: operare P.C. , minimum 2 limbi straine

-atributii: formeaza itinerarii. Întocmeste programele actiunilor turistice. Alcatuieste devizul estimativ al costurilor pentru serviciile prestate. Studiaza modalitatile de vanzare a produselor. Pastreaza în fisiere informatiile referitoare la producatorii directi, la programul excursiilor, mersul trenurilor vize, pasapoarte ect. Toate aceste sarcini se rezolva în strânsa colaborare cu directorul agentiei. Întocmeste facturile pentru programele turistice interne si externe. Încheie deconturile actiunilor. Întocmeste registrul de plata. Efectueaza operatiuni de banca si a platilor la timp. În lipsa directorului preia conducerea agentiei.

Economistul:

Îndeplineste sarcinile de efectuare a contabilitatii primare. Gestioneaza si tine evidenta întregului patrimoniu al agentiei de turism. Întocmeste proiectul de buget venit si cheltuieli, situatiile financiar-contabile cu privire la numerarul încasat zilnic si situatia platilor si încasarilor.

Fisa postului pentru seful biroului de contabilitate:

-Studii: Academia de studii economice, Facultatea de Finante si Contabilitate

-Experienta: 6 ani

-Cunostinte complementare: operare P.C. limba engleza

-Atributii: efectueaza toate operatiunile de evidenta contabila. Face analiza financiara periodica, întocmeste balante contabile. Ţine înregistrarile, plateste salariile. Urmareste si are responsabilitatea achitarii la timp a datoriilor catre stat. Efectueaza operatiunile la banca. Opereaza modificari în contractele si cartile de munca pastrând legatura cu camera de munca.

sef compartiment ticketing:

Realizeaza contracte cu companiile externe. Încheie contracte, pastreaza legatura cu serviciile specializate. Verifica si avizeaza deconturile. Ţine evidenta încasarilor în lei/valuta. Promoveaza si dezvolta relatii cu potentiali clienti. Colaboreaza cu compartimentul operare-promovare pentru realizarea programelor externe.

sef compartiment  marketing-vânzare

Reprezinta agentia de turism în relatiile cu tertii. Se ocupa de realizarea imaginii pe piata pentru diferite produse ale firmei. Poarta corespondenta cu partenerii externi si interni. Raspunde de redactarea impecabila a materialelor de prezentare ale produselor turistice. Concepe programe turistice în colaborare cu compartimentul operare-promovare si le supune aprobarii directorului. Contribuie la procesarea si selectarea informatiilor, concepe si redacteaza oferte. Propune modalitati de publicitate precum si bugetul necesar acesteia. Participa la organizarea actiunilor promotionale. Pastreaza si dezvolta relatia cu mass-media. Alimenteaza si întretine baza de date a agentiei.

Ghidul interpret:

Se prezinta la unitatea de turism unde preia dosarul, stampila, programul excursiei, comenzile, banii si materialele publicitare. Verifica daca au fost lansate comenzile de cazare, masa, transport sau alte servicii în conformitate cu elementele din dosar si ia masuri în consecinta. Preia de la organizator materialele publicitare pe care le va pune la dispozitia turistilor la începerea actiuni. Întocmeste diagrama grupului, verifica autocarul. Ghidul este prezent la autocar cu cel putin 15 minute înainte de sosirea turistilor. La sosirea turistilor ghidul se prezinta ca delegat al unitatii de turism si le ureaza bun venit turistilor. La sosirea turistilor straini asigura îmbarcarea lor si a bagajelor acestora. În autocar comunica programul privind vizitarea de obiective si prezinta pe scurt traseul.

Cu o zi înainte de plecare ia legatura cu turistii si mai anunta odata data, locul si ora plecarii. Ghidul este obligat pe tot parcursul actiunii turistice sa poarte ecusonul de ghid si sa aiba asupra lui atestatul de ghid. Sa fie prezent la servirea meselor si sa fie cazat în aceasi unitate cu turistii si în aceleasi conditii. Ghidul flancheaza grupul cu organizatorul împreuna. În actiunile cu sejur lung va verifica zilnic prin sondaj un numar de camere si va controla buna functionare a instalatiilor sanitare si electrice, starea mobilierului si va urmarii sa se asigure lenjerie de pat si prosoape curate.

În grija ghidului sta verificarea biletelor de calatorie, rezervari de bilete, cumpararea acestora si reconfirmari daca este cazul. Verifica daca mijlocul de transport programat corespunde cu numarul de turisti si volumul de bagaje. Verifica daca turistii au îndeplinit toate sarcinile pentru predarea camerelor si daca totii turisti au predat cheile la receptie si nu lipsesc bagaje. Prezenta turistilor este obligatorie la punctul de plecare la ora stabilita:

-la gara cu 30 minute înainte de plecare

-la aeroport cu 1-2 ore înainte de decolare

Dupa prestarea fiecarui serviciu ghidul solicita întocmirea de catre furnizor a notelor de plata pe care le verifica si le semneaza apoi aplicând stampila pe care o poseda. Totalizeaza notele de plata pe care le preia de la furnizor si emite un cec pe care îl preda unitatii prestatoare. În baza documentelor preluate de la furnizor, ghidul întocmeste decontul de cheltuieli si îl depune la unitatea de turism care i-a încredintat actiunea. La decont se ataseaza urmatoarele documentatii justificative: program turistic, facturile fiscale, chitantele, copiile comenzilor si carnetul de cecuri.

Raspunderea pentru nepredarea la timp a decontului, a cecului si penalizari ce decurg din acesta cad în sarcina ghidului.

Ghidul nu are dreptul sa preia alt grup înainte de predarea raportului de activitate si încheierea decontului pentru actiunea precedenta.

Alte obligatii:

-sa se poarte respectuos cu turistii

-sa câstige respectul turistilor, sa le inspire încredere

-sa-si îndeplineasca atributiile cu demnitate

-sa informeze grupul de turisti cu masurile de securitate si siguranta personala si a obiectelor de valoare

-sa puna la dispozitia turistilor informatii despre telefoane utile, asistenta turistica, ambasade, politie, asistenta medicala

-sa întretina dialog decent cu turistii si sa conduca derularea actiunilor turistice, a vizitelor documentare si a manifestarilor conform planului încredintat

-sa faca propuneri de înbunatatirea programului turistic în functie de sugestii

-sa rezolve reclamatiile, contestatiile, cazurile de repatriere .


Document Info


Accesari: 54769
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )