Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
SALAJ

Turism
SĂLAJ

RESURSE NATURALEMUNŢI

MUNTELE sES (PLOPIs) (Salaj)

Culme muntoasa situata în partea de NV a Muntilor Apuseni, extinsa pe directia NV-SE. Altitudinea macima: 918 m (vf. Magura Mare). Muntii Plopis sunt alcatui# 17317o1411r 5;i din roci cristaline si iviri de calcare. Sunt partial împaduriti (fag, carpen, gorun).

MUNŢII MESEs (Salaj)

Culme muntoasa în partea de N a Muntilor Apuseni, cu orientare NE-SV si altitudini de 700-800 m, situata la N de valea Crisului Repede si la V de valea Agrijului.

LACURI

BALTA CEHEI (Salaj»simleu Silvaniei)


Se mai numeste si Lacul fara fund. Are o suprafata de 18,20 ha. Este rezervatie mixta, de flora si fauna.

RÂURI

BARCĂU (Salaj)

Râu, afluent al Crisului Repede. Izvoraste de sub vf. Ponor din E Muntilor Plopis, flancheaza marginea sudica a depresiunii simleu Silvaniei, strabate defileul de la Marca, sapat în sisturi cristaline, apoi trece în zona de dealuri si de câmpie.

CRASNA (Salaj)

Râu în NV României, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 140,4 km, din care 121 km pe teritoriul României, iar suprafata bazinului este de 2140 kmp..

SOMEs (Salaj)

Râu în NV României, afluent al Tisei pe teritoriul Ungariei. Are 435 km (din care 376 km pe teritoriul României), iar suprafata bazinului hidrografic este de 15.015 kmp (din care 14.464 kmp pe teritoriul României).

PEsTERI

PEsTERĂ (în CUCIULAT) (Salaj»Cuciulat)


Structura geologica. În interiorul pesterii au fost identificate picturi rupestre datând de la sfârsitul Paleoliticului (circa 12.000 - 10.000 î. Hr).

MONUMENTE ALE NATURII

POIANA CU NARCISE (din RACÂs) (Salaj»Racâs)


Monument al naturii (Rezervatie botanica). Poiana cu narcise. Are o suprafata de 1,50 ha.

FENOMENE sI STRUCTURILE GEOLOGICE

CALCARELE DE RONA (Salaj»Jibou)

Rezervatie geologica. Are o suprafata de 0,50 ha.

GRESIILE DE PE STÂNCA DRACULUI (Salaj»Baica)

Rezervatie geologica. Are o suprafata de 1 ha.

PEsTERĂ (în CUCIULAT) (Salaj»Cuciulat)

Structura geologica. În interiorul pesterii au fost identificate picturi rupestre datând de la sfârsitul Paleoliticului (circa 12.000 - 10.000 î. Hr).

STÂNCILE MOsU sI BABA (Salaj»Somes Guruslau)

Structuri geologice. Stânci calcaroase cu forme caracteristice, cuprinse într-o rezervatie naturala de 0,20 ha.

REZERVAŢII NATURALE

BALTA CEHEI (Salaj»simleu Silvaniei)

Se mai numeste si Lacul fara fund. Are o suprafata de 18,20 ha. Este rezervatie mixta, de flora si fauna.

CALCARELE DE RONA (Salaj»Jibou)

Rezervatie geologica. Are o suprafata de 0,50 ha.

GRĂDINA BOTANICĂ (din JIBOU) (Salaj»Jibou)

Flora specifica si rezervatie naturala. Gradina botanica are o suprafata de 13 ha si este amenajata în perimetrul parcului dendrologic. Dispune de doua sere cu peste 500 specii florale.

GRESIILE DE PE STÂNCA DRACULUI (Salaj»Baica)

Rezervatie geologica. Are o suprafata de 1 ha.

LUNCA CU LALEA PESTRIŢĂ - VALEA SĂLAJULUI (Salaj»Cehu Silvaniei)

Rezervatie naturala. Se întinde pe o suprafata de 10 ha.

PĂDUREA DE CASTANI (din ROGNA) (Salaj»Bizusa-Bai)

Rezervatie naturala. Are o suprafata de 7,80 ha.

POIANA CU NARCISE (din RACÂs) (Salaj»Racâs)

Monument al naturii (Rezervatie botanica). Poiana cu narcise. Are o suprafata de 1,50 ha.

REZERVAŢIA PEISAGISTICĂ TUSA-BARCĂU (Salaj»Preoteasa)

Rezervatie naturala. Se întinde pe o suprafata de 15 ha.STEJĂRIsUL PANIC (Salaj»Panic)

Rezervatie naturala (forestiera). Stejarisul Panic - 2,20 ha. Stejarisul de balta Panic - 1,70 ha.

ALTE RESURSE NATURALE

ZONĂ CINEGETICĂ (în COSNICIU DE SUS) (Salaj»Cosniciu de Sus)

Fond cinegetic. Fauna cinegetica: fazani, iepuri, capriori, mistreti.

ZONĂ CINEGETICĂ (în PĂDURILE CEHEI si sIMLEULUI) (Salaj»simleu Silvaniei)

Fond cinegetic. Cerb carpatin si lopatar, fazani, mistret, iepure, caprioara.

ZONĂ CINEGETICĂ (în TREZNEA) (Salaj»Treznea)

Fond cinegetic. Fauna cinegetica: cerb lopatar, iepuri, caprioare.

RESURSE ANTROPICE

MONUMENTE ISTORICE

BISERICA DE LEMN Pogorârea Sf. Duh (din FILDU DE SUS) (Salaj»Fildu de Sus)

Monument istoric si de arhitectura populara religioasa. Este una dintre cele mai desavârsite realizari ale arhitecturii populare din lemn din România, remarcându-se prin acuratetea formelor arhitectonice. Biserica a fost construita în 1727 si pictata în 1856.

BISERICA DIN LEMN (din CIZER) (Salaj»Cizer)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Dateaza din anul 1773 si a fost construita de o echipa de mesteri din Ţara Motilor, condusa de Vasile Ursu Nicula (cunoscut sub numele de Horea). Pe una din grinzile bisericii se afla incizata inscriptia lucrat Ursu H.

BISERICA DIN LEMN Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil (din CIUMĂRNA) (Salaj»Ciumarna)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Biserica a fost construita în anul 1771, iar picturile interioare au fost realizate în anul 1801.

BISERICA DIN LEMN Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil (din DERsIDA) (Salaj»Bobota)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. A fost construita în anul 1700, reparata în 1842, 1891, 1925 si restaurata în 1965. A fost pictata în 1771-1772 de zugravul Nichita.

BISERICĂ FORTIFICATĂ (în UILEACU sIMLEULUI) (Salaj»simleu Silvaniei)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Construita în perioada 1260-1300, refacuta în sec. XVIII, cu absida adaugata în anul 1800. Este realizata în stil romanic.

BISERICA ORTODOXĂ DIN LEMN (din CEHEI) (Salaj»simleu Silvaniei)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Construita în anul 1763, are hramul Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil.

BISERICA ORTODOXĂ Nasterea Maicii Domnului (din PĂUsA) (Salaj»Pausa)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. A fost construita în anul 1730, fiind pictata pe peretii interiori si exteriori de vestitul zugrav Ioan Pop din Românasi în anul 1800.

BISERICA REFORMATĂ (din CEHU SILVANIEI) (Salaj»Cehu Silvaniei)

Monument istoric si de arhitectura laica. A fost construita în anul 1519, fiind ctitorie a familiei Dragu (catolicizata si maghiarizata cu numele de Dragfi). Este realizata în stil gotic, cu adaugiri în anii 1801, 1845 si 1905. Turnul dateaza din 1614.

BISERICA REFORMATĂ (din IP) (Salaj»Ip)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Dateaza din sec. XVI, cu portic adaugat în 1622, transformari din 1793, turn clopotnita din 1825 si casa parohiala (1751).

BISERICA REFORMATĂ (din MESEsENII DE JOS) (Salaj»Mesesenii de Jos)

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Biserica a fost construita în jurul anului 1500, fiind considerata una din cele mai reprezentative edificii bisericesti în stil gotic.

CASTELUL BATHORY (Salaj»simleu Silvaniei)

Monument istoric si de arhitectura laica. Castelul familiei Bathory, cu bastioane, ziduri de incinta si poarta, a fost construit în 1532 de stefan Bathory, pe locul unei vechi cetati amintita documentar în 1351.

CASTELUL DRAGFI (din CEHU SILVANIEI) (Salaj»Cehu Silvaniei)

Monument istoric si de arhitectura laica. Castelul a fost construit în anul 1526 de comitele Dragfi Janos.

CETATEA ALMAsULUI (Salaj»Almasu)

Monument istoric. A fost construita în anul 1249. Aflata în proprietatea voievozilor Transilvaniei, cetatea a fost si în posesia lui Petru Rares (1545-1546). În perioada 1551-1556 cetatea a fost asediata si cucerita de trupele habsburgice care au distrus-o cu ocazia retragerii lor.

CETATEA DE PĂMÂNT (din CEHU SILVANIEI) (Salaj»Cehu Silvaniei)

Monument istoric. Construita din lemn si pamânt, este mentionata documentar în anul 1319. A apartinut regelui ungur Carol I Robert de Anjou. A fost devastata în anul 1670 de turci.

LOC ISTORIC - GURUSLĂU (Salaj»Hereclean)

Loc istoric. Aici oastea voievodului Mihai Viteazul a obtinut o victorie stralucita în fata ostii conduse de Sigismund Bathory la 3 august 1601. Sculptorul Victor Saga a realizat un monument comemorativ, impunator prin proportii si realizare artistica, pe locul de desfasurare a luptei.MONUMENTUL EROILOR (din TREZNEA) (Salaj»Treznea)

Monument memorial (comemorativ). Monument închinat celor 86 de locuitori ucisi cu o barbarie greu de imaginat de armata hortysta la 9 septembrie 1940.

MONUMENTUL MARTIRILOR (din IP) (Salaj»Ip)

Monument memorial (comemorativ). Monumentul (Piatra funerara) a fost ridicat în anul 1993 în memoria celor peste 150 martiri sfârtecati de hortysti în 1940. A fost ridicat prin stradania dr. I. Puscas din simleu Silvaniei si a poetului Adrian Paunescu.

ETNOGRAFIE sI FOLCLOR

CENTRU ETNOGRAFIC (în MESEsENII DE SUS) (Salaj»Mesesenii de Sus)

Arta populara. Port popular românesc, tesaturi si cusaturi specifice zonei.

CENTRU FOLCLORIC (în ALMAsU) (Salaj»Almasu)

Manifestare populara traditionala, creatie populara. Manifestarea Cetatea Almas, ce se desfasoara în prima decada a lunii iunie. Cor barbatesc înfiintat în 1954.

CENTRU FOLCLORIC (în BUCIUMI) (Salaj»Buciumi)

Creatie populara. Festivalul Castrul roman în prima decada a lunii august; cor taranesc mixt pe 4 voci, formatiune de fluierasi si tulnicarese.

CENTRU FOLCLORIC (în CĂPÂLNA) (Salaj»Capâlna)

Creatie populara. Cor taranesc înfiintat din anul 1948.

CENTRU FOLCLORIC (în CIZER) (Salaj»Cizer)

Creatie populara. Vatra folclorica: lirica, folclorica, obiceiuri traditionale de familie (descântece, nunta, sezatori) si calendaristice (obiceiuri de iarna), dansuri, cântece populare.

CENTRU FOLCLORIC (în DERsIDA) (Salaj»Bobota)

Creatie populara. Dansuri populare traditionale. Formatiuni de dansuri populare de renume national, constituite pe generatii.

CENTRU FOLCLORIC (în GIURTELECU sIMLEULUI) (Salaj»simleu Silvaniei)

Creatie populara. Dansuri populare traditionale, pe generatii.

CENTRU FOLCLORIC (în MESEsENII DE JOS) (Salaj»Mesesenii de Jos)

Creatie populara. Vatra folclorica cu bogate traditii privind obiceiurile traditionale familiale (nunti, botezuri, petreceri), magice (descântece), calendaristice (obiceiuri de iarna), dansurile si cântecele populare.

CENTRU FOLCLORIC (în MESEsENII DE SUS) (Salaj»Mesesenii de Sus)

Creatie populara. Dansuri specifice localitatii: "Muiereasca pe sarite, originale dansuri jucate de femei.

CENTRU FOLCLORIC (în NUsFALĂU) (Salaj»Nusfalau)

Creatie populara. Important centru folcloric al maghiarilor: teatru popular, dansuri si instrumente populare.

CENTRU FOLCLORIC (în PRIA) (Salaj»Pria)

Creatie populara. - Manifestare folclorica Masurisul ce are loc la sfârsitul lunii aprilie - începutul lunii mai, când oile sunt scoase la pasune si se face separarea oilor de miei.

CENTRU FOLCLORIC (în VALCĂU DE SUS) (Salaj»Valcau de Sus)

Creatie populara. Formatie de fluierasi; taraf muzical; obiceiuri traditionale familiale (nunta, petreceri), mistice (descântece), calendaristice (obiceiuri de iarna).

MANIFESTARE POPULARĂ TRADIŢIONALĂ (în JIBOU) (Salaj»Jibou)

Manifestare populara traditionala. Ansamblul folcloric de dansuri, obiceiuri traditionale (Nunta de pe Somes).

MANIFESTĂRI POPULARE TRADIŢIONALE (în ZALĂU) (Salaj»Zalau)

Manifestari populare traditionale. Ansamblul folcloric de cântece si dansuri populare al Casei de Cultura Rapsodia Salajului, Ansamblul folcloric al Întreprinderii de Armaturi Metalice.

SERBAREA PIERSICILOR (din sIMLEU SILVANIEI) (Salaj»simleu Silvaniei)

Manifestare populara traditionala. Serbare populara ce se desfasoara în luna septembrie, la care participa formatii artistice din judet si împrejurimi.

LOCALITĂŢI TURISTICE

ALTE STAŢIUNI sI LOCALITĂŢI TURISTICE

BIZUsA BĂI (Salaj»Bizusa-Bai)

Statiune balneoclimaterica permanenta, de interes local, situata la 240 m altitudine. Are izvoare cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, sodice, magneziene, hipotone.

BOGHIs (Salaj»Boghis)

Statiune balneoclimaterica sezoniera, de interes local, cu izvoare cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, sodice, hipotone, termale (43 grade Celsius).

Document Info


Accesari: 5864
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )