Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Pedagogie Programa pentru institutori / educatoare - examenul de definitivare in invatamant- obtinerea gradului didactic II

gradinita

R O M A N I A

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti - 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420
Pedagogie

Programa

pentru

institutori / educatoare

examenul de definitivare în

învatamant

obtinerea gradului didactic II

Aprobate prin

Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _____ /Colectivul de elaborare

Autorii programelor

Coordonare general`: prof. univ. dr. Ioan Neac]u, Universitatea

Bucure]ti

Autori: prof. univ. dr. Ioan Neacsu, Universitatea Bucure]ti

lector univ. dr. Romita Iucu, Universitatea Bucure]ti

prof. grad I, Ani Raducu


PEDAGOGIE SI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE

Programa pentru definitivare in invatamant

institutori / educatoare

A. PREZENTARE GENERALA. COMPETENTE CHEIE

1. Programa de pedagogie pentru definitivarea in invatamant - educatoare,

reprezinta o componenta esentiala a curriculum-ului destinat formarii continue a

educatoarelor, institutorilor cu pregatire medie si universitara (de scurta durata)

care lucreaza in invatamantul prescolar.

2. Conceptia si principiile care stau la baza realizarii ei sunt:

a. continuitate, reflectata in obiectivele si continuturile stabilite asiguranduse

atat integrarea pregatirii initiale din perioada studiilor liceale cat si

formarea / dezvoltarea pentru cariera didactica (gradele didactice II si I);

b. coerenta, conferita de organizarea si articularea modular-tematica a

obiectivelor ariilor de continut si referintelor bibliografice orientate spre a

elimina repetitiile, interferentele si contradictiile conceptual-metodologice

ale diferitelor abordari respectand insa legitimitatea variatelor puncte de

vedere;

c. adecvarea, asigurata prin corelarea si armonizarea obiectivelor si a

continuturilor dezvoltate cu directiile si programele de reforma

educationala (invatamant preprimar) aflate in desfasurare in Romania;

d. dezvoltarea si inovarea, satisfacute prin introducerea unor noi teme

destinate sa initieze candidatii in ceea ce semnifica astazi achizitie

moderna, pozitiva in domeniul de referinta psihopedagogic, sa

sensibilizeze cadrele didactice, educatoare, la problematica tendintelor de

inovare a teoriei si a practicii educationale pe plan national si

international;

3. Domeniile si unitatile de competenta cheie, precum si nivelurile de performanta

vizate de examenul de definitivat la disciplina pedagogie - elemente de psihologie

sunt, in principal urmatoarele:


3.1. stapanirea si utilizarea adecvata si argumentata a conceptelor, teoriilor,

orientarilor si tendintelor stiintifice specifice fiecarei arii tematice stabilite

in programa;

3.2. stapanirea optima a capacitatilor de proiectare, conducere si evaluare a

activitatilor formativ-educative in invatamantul prescolar;

3.3. manifestarea unei conduite psihopedagogice optim creative in domeniul

organizarii experientelor de instruire si invatare, al interpretarii

fenomenelor si proceselor educationale din gradinita, al solutionarii

dificultatilor de transpunere in practica educationala a teoriilor si

modelelor psihopedagogice de referinta

3.4. utilizarea eficienta a metodologiei stiintifice destinate cunoasterii si

formarii grupurilor educationale, comunicarii educationale eficiente,

consilierii parintilor;

3.5. manifestarea unor atitudini si motivatii pozitive fata de evolutia

personalitatii copiilor, asigurand astfel sanse de acces, de reusita si

integrare sociala pentru toti copiii .

4. Comparativ cu vechea programa de definitivare, prezentul corp de teme aduce

unele ameliorari. Acestea constau in :

a) restructurarea unor elemente in continutul temelor, inclusiv introducerea

unor concepte noi;

b) introducerea de noi teme (de exemplu, temele vizind sistemul institutional,

managementul activitatilor formativ-educative);

c) prezentarea unei bibliografii generale si tematice nerestrictive, continand

documente legislative si cu rol reglator in invatamant, cursuri si monografii,

precum si dictionare, de natura sa dezvolte bibliografia atasata fiecarei teme;

ea va fi consultata corespunzator solicitarilor din subtematica prezentata.


B. TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII SI

APLICATII

I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. Inovatie si

reforma in scoala romaneasca - invatamantul preprimar

II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane

III . Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar

IV. Problematica sistemului institutional de invatamant si a procesului educativ in

invatamantul pre-primar

V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective

VI. Invatarea in gradinita. Orientari contemporane in teoria si practica invatarii in

gradinita

VII. Probleme teoretice si practice ale curriculumului. Reforma curriculumului in

invatamantul pre-primar romanesc

VIII. Strategii formativ - educative specifice invatamantului prescolar

IX. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ-educative din gradinita

X. Evaluarea eficientei activitatii formativ - educative

in gradinita de copii

XI. Proiectarea pedagogica a activitatilor formativ-educative. Moduri si forme de

organizare a activitatilor formativ - educative

XII. Specificul dimensiunilor educatiei in prescolaritate: educatia moral - civica si

religioasa

C. BIBLIOGRAFIE GENERALA

Legea invatamantului nr.84/1995,republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea

I, nr.606,10 decembrie 1999.

Legea privind Statutul personalului didactic nr.128/1997.Monitorul Oficial al

Romaniei, partea I, nr.158.

MEN, Curriculum National. Planuri - cadru de invatamant pentru invatamantul

preuniversitar (coord.D.Georgescu, M. Cerchez, M. Singer, L. Preoteasa), Bucuresti,

Editura Corint,1999.

CERGHIT, I..,VLASCEANU,L.Curs de pedagogie,Bucuresti 1988.


COSMOVICI,A., IACOB,L.(coord.), Psihologie scolara, Iasi, .Editura Polirom,1998.

CUCOS,C.(coord), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si grade

didactice, Iasi, Polirom,1998.

IUCU,B.,ROMITA, Managementul si gestiunea clasei de elevi - fundamente

teoretico-metodologice, Iasi, Polirom, 2000.

IONESCU,M., RADU,I.(coord), Didactica moderna, Cluj-Napoca, Dacia, 1995.

JINGA,I. ,ISTRATE,E.(coord), Manual de pedagogie, Bucuresti, Editura All,1998.

NEACSU,I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP,1999.

NECULAU.A.,COZMA,T.,(coord),Psihopedagodie pentru examenul de definitivat si

gradul II,Iasi,Editura S.Haret,1999.

NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, - Bucuresti, Editura

ProHumanitate, 1999

POPESCU, E., MATEIAS, A., BARBU, H., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP,


RADUCU, A., Indrumator - elemente de educatie religioasa pentru invatamantul

prescolar, Bacau, Editura Grafika Print, 1999

CRISTEA,S.,Dictionar de termeni pedagogici,Bucuresti,EDP,1998.

SCHIOPU,U.(coord),Dictionar de psihologie,Bucuresti,Editura Babel,1997.

D. ANALITICA TEMELOR

I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana.

Inovatie si reforma in scoala romaneasca - invatamantul preprimar

1). Educatia si provocarile lumii contemporane:criza mondiala a educatiei,procese de

tranzitie,solutii generale si specifice.

2). Educatia si dezvoltarea durabila a sociatatii intre exigentele prezentului si cele ale

viitorului.Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie.

3). Inovatie si reforma in invatamantul primar romanesc-finalitati,teddinte,politici si


practici educationale (implicarea parintilor si a comunitatii in viata scolii).

Managementul schimbarilor in invatamant.

4). Alternative la invatamantul pre-primar din Romania: Waldorf, Step by Step,

Montessori.

5). Generalizarea invatamantului pre-primar. Implicatiile psihopedagogice ale

generalizarii invatamantului pre-primar

BIBLIOGRAFIE

Agentia Nationala Socrates,Combaterea esecului scolar:o provocare pentru

constructia europeana, Bucuresti, Editura Alternative,1996.

BARZEA,C., Arta si stiinta educatiei Bucuresti, EDP,1995

BARZEA,C.,(coord), Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective,

Bucuresti, Institutul de Stiinte ale Educatiei, 1993.

BOTKIN,J.,W., ELMANDJRA,M., MALITA,M., Orizontul fara limite al invatarii,

Bucuresti Editura Politica, 1981.

CRISTEA,S., Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului, EDP,1994.

MARGA,A., Educatia in tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1999.

MIROIU,A.,(coord), Invatamantul romanesc azi. Studii de diagnoza, Iasi, Editura

Polirom1998

NEACSU,I.,(coord.), Scoala romaneasca in pragul mileniului III, Bucuresti, Editura

Paideia,1997.

NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura

ProHumanitate, Bucuresti, 1999

PAUN, E., Educatia si dezvoltarea sociala in domenii ale pedagogiei(coord,

S.,STANCIU) Bucuresti EDP,1983.

Xxx Problematica reformei, Revista de pedagogie,nr.1-2/1993.

STANCIU,I.,GH. Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX, Bucuresti EDP,


TOMAS,J., Marile probleme ala educatiei in lume, Bucuresti, EDP,1977.

VAIDEANU,G.,Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti Editura Politica,1988.

VAIDEANU,G., UNESCO-50-EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996.


VLASCEANU,L., Decizie si inovatie in invatamant, Bucuresti, EDP,1979.

xxx Curriculum National. Cadru de referinta, MEN - CNC, Bucuresti, Editura

Corint, 1998.

xxx Programe scolere pentru invatamantul primar, MEN-CNC, Corint, 1998.

xxx Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar, MEN,

Editura Corint, Bucuresti,1999.

II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane

1). Conceptul de educabilitate.

2). Teorii privind educabilitatea:teorie eriditarista,teoria ambientalista,teoria dublei

determinari-esenta (mecanisme),limite.

3). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita.

4). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale

5). Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale.

6). Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar.

BIBLIOGRAFIE

Antonesei,L.,Paideia. Fundamentele culturale ale educatiei, Iasi, Editura

Polirom,1996.

Birch,A.,Hayward,Sh., Diferente interindividuale, Bucuresti, Editura Tehnica,1999.

Golu,P., Invatare si dezvoltare, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica,1985.

Dima, S., coord., Copilaria - fundament al personalitatii; cunoastere - explorare -

educare, culegere editata de Revista Invatamantului Prescolar, Bucuresti, 1997

Larmat,J.,Genetica inteligentei, Bucuresti, Editura, Stiintifica si Enciclopedica,1977.

Macovei,E., Educabilitatea (in Pedagogie) Bucuresti, EDP,R.A., 1997.

Monteil,J-M., Educatie si formare, Iasi Editura Polirom,1997.

Negret,I., Educabilitatea (in Manual de pedagogie)(coord.,I.Jinga,;E.,Istrate),

Bucuresti Editura All, 1998.


Oancea Ursu,Gh., Ereditatea si mediul in formarea personalitatii, Timisoara, Editura

Facla,1985.

Paun,E., Educabilitatea (in Curs de pedagogie), (coord I.,Cerghit.;L.,Vlasceanu),

Bucuresti Universitatea Bucuresti ,1988.

Piaget,J., Biologie si educatie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.

Todoran,D., Individualitate si educatie, Bucuresti, EDP, 1974

III . Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar

1). Conceptul de personalitate:

- Modele de abordare a personalitatii - modelul trasaturilor, modelul factorial,

modelul umanist s.a;

- Structura personalitatii - temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor.

Perspective noi in abordarea structurii personalitatii.

2). Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar.

3). Dimensiunea creativa a personalitatii. Formare, dezvoltare, exprimare, afirmare in

plen individual si social a copilului in gradinita.

4). Metode si tehnici de cunoastere a personalitatii copilului prescolar.

BIBLIOGRAFIE

Allport,G.,Structura si dezvoltarea personalitatii, Bucuresti, EDP, 1981.

Badea, E., Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani, cu

aplicatii la fisa scolara, Bucuresti, EDP, 1993.

Cosmovici,A.; Iacob,L., Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom, 1998.

Cretu,C., Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom,1997.

Davitz,G.;Ball,S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP, 1978.

Mitrofan, N., Testarea psihologica a copilului mic, Bucuresti, editura Press Mihaela

SRL, 1997

Oprescu,V., Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice, Craiova,

Editura Universitaria,1996.


Pavelcu,V., Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii, Bucuresti,EDP,1982.

Popescu-Neveanu, P.;Zlate,M.,Cretu,T.,(sub redactie) Psihologia scolara Bucuresti

Tipografia Universitatii Bucuresti, 1987.

Raducu, A., Reprezentarile copiilor de 6 - 7 ani despre scoala, Bacau, Editura Tudor,


Stoica,A.Creativitatea elevilor - posibilitati de cunoastere si educare, Bucuresti, EDP,


Schiopu,U., Verza,E.,Psihologia varstelor. Ciclurile vietii,Bucuresti,EDP,1995.

Zlate,M., Fundamentele psihologiei, Bucuresti Editura XXI,1994.

Zlate,M., Eul si personalitatea ,Bucuresti,Editura"Trei",1997.

IV. Problematica sistemului institutional de invatamant si a procesului

educativ in invatamantul pre-primar

1). Sistemul de invatamant - concept, functii, structura, tendinte de evolutie.

2). Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura. Dimensiuni generale

(functionala, structurala, operationala). Caracteristici generale (interactiunea

educatoare - copii, interdependenta informativ - formativ, reglarea - autoreglarea).

Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar.

3). Interdependenta formal - nonformal - informal la nivelul procesului educativ din

gradinita

4). Normativitate in procesul educativ din gradinita. Sistemul principiilor didactice.

Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar, practica, aplicatii.


BIBLIOGRAFIE

Agentia Nationala Socrates, Fise descriptive ale sistemelor educative ale statelor

membre in Comunitatea Europeana (in Combaterea esecului scolar o provocare

pentru constructia europeana) Bucuresti, Editura Alternative,1996

Calin,M., Procesul instructiv - educativ - subsistem pedagogic. Perspectiva sistematic

structurala si functionala (in Procesul instructiv-educativ. Instruirea scolara. Analiza

multireferentiala)Bucuresti,EDP,1995

Cerghit,I., Procesul de invatamant - cadrul principal de instruire si educare a elevilor.

Abordarea sistemica a procesului de invatamant (in Sinteze pe teme de didactica

moderna). Culegere editata de revista "Tribuna scolii", Bucuresti, 1986, (coord. Radu,

I.T.)

Cristea,S., Formele educatiei. Sistemul de educatie, in pedagogie, volumul I Pitesti,

Editura Hardiscom,1997

Cucos,C., Normativitatea activitatii didactice (in Pedagogie), Iasi, Editura

Polirom,1996.

Ministerul Invatamantului, Invatamantul din alte tari,Bucuresti,1990.

Nicola,I., Procesul de invatamant(in Pedagogie),Bucuresti,EDP,1994.

NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura

ProHumanitate, Bucuresti, 1999

Paun,E., Scoala-abordare socio pedagogica, Iasi Editura Polirom, 1999.

Vaideanu,G., Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti Editura Politica,1988

V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective

1). Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina, profilul

educational al copilului prescolar.

2). Taxonomia finalitatilor. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro - micro

(finalitati de sistem - finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale

specifice / intermediare; obiective - cadru, obiective de referinta; concrete /

operationale); continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii)


competente generale si specifice; temporalitate; masurabilitate s.a.

3). Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica,

limite. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati.BIBLIOGRAFIE

Calin.M., Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiva axiologica si

paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Instruire scolara. Analiza

multireferentiala, Bucuresti, EDP, 1995

Cerghit.I., (coordonator), Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP,


Cristea, S., Finalitatile educatiei (in Pedagogie), vol.I, Pitesti, Editura Hrdiscom,1996

Cristea.S., Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie),

vol.2. Pitesti, Editura Hardiscom,1997.

Cucos.C., Finalitatile educatiei (in Pedagogie), Iasi, Editura Polirom, 1996

De Landsheere, V.,De Landsheere, G., Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti,

EDP, 1979

Dimitriu. E., Finalitatile educatiei (in Probleme fundamentale ale educatiei,

coord.D.Todoran), Bucuresti, EDP, 1982.

Gagne.R.,Briggs,L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP,1977.

Neacsu,I. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. I,Cerghit, L.Vlasceanu)

Universitatea Bucuresti,1988.

Nicola. I., Finalitatile actiunii educationale. Proiectarea educationala, in Pedagogie,

Bucuresti, EDP.1994

Potolea.D., Scopuri si obiective ale procesului didactic in Sinteze pe teme de

didactica

Moderna (coord.I.T.Radu). Culegere metodica editata de "Tribuna Scolii", Bucuresti,


Potolea.D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale (in Curs de pedagogie

coord.I.Cerghit, L.Vlasceanu), Universitatea Bucuresti, 1988.

Raducu, A., Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar, MEN,VI. Invatarea in gradinita. Orientari contemporane in teoria si practica

invatarii in gradinita

1). Conceptul de invatare in gradinita. Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si

niveluri de invatare. Teorii ale invatarii (B.F.Skinner, J,Piaget, L.S.Vagotski, J.Bruner,

D.P.Ausubel, Gagne, s.a.).

2). Conditii interne ale invatarii in gradinita: procesele congnitive, afective, volitive :

motivatia - geneza, dinamica, forme, structuri motivational - atitudinale. Legea

optimului motivational.

3). Conditii externe ale invatarii in gradinita: statutul educatoarei, mediul gradinitei si al

grupei, mediul socio-familial, factori ergonomici si de igiena ai invatarii s.a.

4). Interdependenta dintre conditiile interne si externe ale invatarii. Valorificare si

optimizare.

5). Specificul invatarii la copilul prescolar.

BIBLIOGRAFIE

Ausubel,D., Robinson,R. Invatarea in scoala. O introducere in psihologia

pedagogica, Bucuresti, EDP, 1981.

Cosmivici.A.(coord.A.Neculau,T,Cozma), Invatarea scolara (in Psihopedagogia

pentru examenul de definitivare si gradul I), Iasi Editura Spiru Haret,1994.

Gagne,R.,"Conditiile invatarii", EDP,Bucuresti,1975.

Golu,P., Verza,E.,Zlate,M."Psihologia copilului", Manual pentru scoli normale, EDP,

Bucuresti,1993.

Golu,P., Invatare si dezvoltare, Bucuresti, ESE, 1985.

Kulcsar,T., Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP,1978.

Jinga,I.,Negret,I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin,1999.

Miclea,M.,Psihologia cognitiva, Cluj-Napoca, Editura Gloria,1994.


Miclea,M., Invatarea scolara si psihologia cognitiva, in Educatia si dinamica ei,

(coord.M.Ionescu), Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului,1998.

Neacsu,I., Metode si tehnici moderne de invatare eficienta, Bucuresti, Editura

Militara,1990.

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP,1999.

NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura

ProHumanitate, Bucuresti, 1999

Popescu, E., si colab, Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP, 1995

Verza, E., Schiopu, U.,Psihologia varstelor, Bucuresti, EDP, 1995.

VII. Probleme teoretice si practice ale curriculumului

Reforma curriculumului in invatamantul pre-primar romanesc

1). Analiza conceptelor: curriculum, arie curriculara, ciclu curricular , continut al

invatamantului, activitate.

2). Relatia obiective - continuturi, metode de predare - invatare - evaluare.

3). Factori determinanti si surse generatoare in elaborarea curriculumului.

4). Tipuri de curriculum: core curriculum (de baza, trunchi comun); analiza raporturilor

obligatoriu-optional; formal-nonformal; national-local.

5). Orientari si practici noi in organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare

modulara, organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat.

6). Documentele curriculare: planul-cadru, programe prescolare, materialele - suport

(ghiduri, portofolii, culegeri, etc.). Metodologia aplicarii lor in gradinita.


BIBLIOGRAFIE

Cretu,C.,Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi , Editura Polirom,1998.

Cretu,C., Conceptul de curriculum (etimologie, evolutii semantice ale conceptului de

curriculum, definitii, componentele curriculumului, tipuri de curriculum), (in

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, coord. C, Cucos),

Iasi, Editura Polirom, 1998.

Cristea,S., Proiectarea curriculara (in Pedagogia), vol.2, Pitesti, Editura

Hardiscom,1997.

Crisan,Al.(coord.), Curriculum scolar. Ghid metodologic, Bucuresti, M.E.I.-I.S.E.,


Cucos,C., Delimitari conceptuale: continut al invatamantului si curriculum (in

Pedagogie), Iasi, Editura Polirom,1996.

Curriculum si dezvoltare curriculara, Revista de pedagogie, nr.3-4/1994.

D'Hainaut,L.,(coord.), Programe de invatamant si educatia permanenta, Bucuresti,

EDP,1981

Jinga,I., Negret,I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin,1999.

Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate,

Bucuresti, 1999

Potolea,D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale, (in Curs de pedagogiecoord:

I.Cerghit,L.Vlasceanu), Bucuresti, Universitatea Bucuresti,1988.

Programa instructiv-educativa pentru invatamantul preprimar, MEN, Bucuresti 2000

Stanciu,M., Reforma continuturilor invatamantului.Cadru metodologic, Iasi, Editura

Polirom, 1999.

Ungureanu,D., Teoria curriculumului, Timisoara Editura Mirton,1999.


VIII. Strategii formativ - educative specifice invatamantului prescolar

1). Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, strategie, metoda, procedeu, mijloc.

Analiza interdependentelor. Rolul integrator al strategiilor didactice.

2). Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de

metode. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul pre-primar.

3). Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta,

activizatoare, creativa.

4). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative.

5). Instruirea asistata de calculator - directie strategica in perfectionarea metodologiei si

tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar).

BIBLIOGRAFIE

Cerghit,I., Metode de invatamant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980.

Cerghit,I., Neacsu,I., Metodologia activitatii didactice, in Didactica-coord.D.Salade ,

Bucuresti, EDP,1982.

Cretu,C., Instruirea asistata de calculator. Experiente si perspective, (in

Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II coord. A.Neculau,

T.Cozma), Iasi, Editura Spiru Haret,1994.

Elinov, S., K., trad., Dumitrana Magdalena, Didactica prescolara, Bucuresti, Ed., V&

I Integral, 1998

Ionescu,M.,Chis,V., Metodologia activitatii didactice, (in Didactica moderna

coord.M.Ionescu,I.Radu),Cluj-Napoca,Editura Dacia ,1995.

Moise,C., Metode de invatamant, (in Psihopedagogia pentru examenele de

definitivare si grade didactice -coord.C.Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.

Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate,

Bucuresti, 1999

Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP., 1995


IX. MODURI SI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII

FORMATIV - EDUCATIVE IN GRADINITA

1). Jocul - dominanta a varstei prescolare, metoda si mijloc de formare si dezvoltare a

personalitatii copilului prescolar

2). Jocul - tipologie, structura, functionalitate, specificitate, relevanta pentru

invatamantul prescolar

3). Relatie dintre joc - invatare - creatie si diferitele activitati si forme de organizare a

activitatilor in gradinita (activitatile comune, activitatile la alegere)

4). Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor

la alegere

BIBLIOGRAFIE:

Cerghit,I., Metode de invatamant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980.

Cerghit,I., Neacsu,I., Metodologia activitatii didactice, in Didactica-coord.D.Salade ,

Bucuresti, EDP,1982.

Cretu,C., Instruirea asistata de calculator. Experiente si perspective, (in

Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II coord. A.Neculau,

T.Cozma), Iasi, Editura Spiru Haret,1994.

Elinov, S., K., trad., Dumitrana Magdalena, Didactica prescolara, Bucuresti, Ed., V&

I, Integral, 1998

Fumarel, S., Sovar, R., Vrasmas, E., Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 - 7

ani, Bucuresti, UNICEF, Editua Alternative, 1995

Ionescu,M.,Chis,V., Metodologia activitatii didactice, (in Didactica moderna

coord.M.Ionescu,I.Radu),Cluj-Napoca,Editura Dacia ,1995.

Iucu, B. Romita, Managementul si gestiunea clasei de elevi, Iasi, Polirom, 2000

Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate,

Bucuresti, 1999

Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP., 1995


X. Evaluarea eficientei activitatii formativ - educative

in gradinita de copii

1). Definirea si analiza conceptului de evaluare. Masurarea-aprecierea-decizia. Integrarea

evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita.

2). Functiile evaluarii: de informare, motivationala, de control, diagnoza, selectie si

certificare, prognoza, reglare-autoreglare.

3). Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar.

4). Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar

5). Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. Modalitati de corectare.

6). Metodologia proiectarii, elaborarii , aplicarii si interpretarii probelor evaluative

BIBLIOGRAFIE

Cucos, S., Probleme de docimologie didactica, in Psihopedagogia pentru examenele

de definitivare si gradele didactice (coord.C.Cucos), Iasi, Editura Polirom,1998.

De Lansheere,G., Evaluarea continua a elevilor si examenele, Bucuresti, EDP,1975.

Fumarel, S., Sovar, R., Vrasmas, E., Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 - 7

ani, Bucuresti, UNICEF, Editua Alternative, 1995

Jinga.I.,Petrescu,A., Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Delfin,1996.

Neacsu,I., Stoica,A., (coord.), Ghid general de evaluare si examinare, MEN,

Bucuresti, Editura Aramis, 1996.

MEN, Reforma sistemului de evaluare si examinare, Bucuresti, Editura Scoala

Romaneasca, 1998.

Niculescu, R., Pedagogie prescolara, Bucuresti, Editura ProHumanitate, 1999

Radu,I.T., Evaluarea rezultatelor scolare , in Sinteze pe teme de didactica moderna,

Bucuresti,Tribuna Invatamantului,1981.


XI. Proiectarea pedagogica a activitatilor formativ-educative. Moduri si

forme de organizare a activitatilor formativ - educative

1). Conceptul de proiectare pedagogica. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare,

orientare, organizare,dirijare,reglare-autoreglare,decizie, inovare.

2). Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta

spatiotemporal, determinarea continuturilor; stabilirea strategiei optime de actiune;

stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare.

3). Niveluri ale proiectarii pedagogice. Finalizarea proiectarii pedagogice :

3.1. Proiecte elaborate pe: ciclul, an, semestru de invatamant; saptamana, activitate;

3.2. Proiecte elaborate pe: arii curriculare, activitate, tema, subiect.

4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Modele

de proiectare a activitatilor formativ- educative.

5). Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare ale activitatilor.

BIBLIOGRAFIE

Buzas,,L., Activitatea didactica pe grupe, Bucuresti, EDP, 1976.

Cerght,I.,(coord.). Perfectionarea lectiei in scoala moderna Bucuresti, Edp, 1983.

Gagne',R.M.., Briggs,L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP,1977.

Ionescu,M., Clasic si modern in organizarea lectiei , Cluj-Napoca Editura Dacia,1982.

Ionescu,M.,Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia,1982.

Jinga ,I..,Negret,I., Invatarea eficienta Bucuresti, Editura Aldiri,1999.

Joita, E., Eficienta instruirii, Bucuresti,EDP, 1999

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti,EDP,1999.

Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, Bucuresti, Editura ProHumanitate, 1999

Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP, 1995


XII. SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN

PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA

1). Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv

(reperul axiologic - normativ)

2). Educatia morala - institutii sociale: determinisme si conexiuni

3). Limbajul moral: specificitate psihopedagogica; implicatii in activitatea instructiveducativa

din gradinita

4). Comportamentul moral: definitie, forme de exprimare, caracteristici.

5). Autoeducatia morala - parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii, forme surse

si componente structural functionale

6). Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral - civice si religioase

in gradinita

BIBLIOGRAFIE:

Allport, G., W., Structura si dezvoltarea personalitatii, Bucuresti, EDP, 1983

Calin, C., M., Educatia morala in viziunea lui Piaget si a discipolului sau Kohlberg, in

Revista de psihologie, serie noua, 1-2 / 1997, Tomul 43

Calin, C., M., Valorile, dezvoltarea morala si educatia, in Revista Invatamantul

Primar, nr.4 / 1996 si 1-2 / 1997

Calin, C., M., Teoria educatiei. Fundamentarea epistemica si metodologica a actiunii

educative, Bucuresti, Editura ALL, 1996

Cucos, Constantin, Axiologie si educatie, Bucuresti, EDP, Bucuresti, 1994

Cucos, Constantin, Educatia religioasa, Iasi, Editura Polirom, 1999

Dewey, J., Democratie si educatie, Bucuresti, EDP, 1972

Iucu, B., Romita, Managementul si gestiunea clasei de elevi, Iasi, Polirom, 2000

Geissler, E., Mijloace de educatie, Bucuresti, EDP, 1977

Paun, E., Sociopedagogie scolara, Bucuresti, EDP, 1982

Raducu, A., Indrumator - elemente de educatie religioasa pentru invatamantul

prescolar, Bacau, Ed. Grafika Print, 1999

Sponville - Comte, A, Mic tratat al marilor virtuti, Bucuresti, Editura Univers, 1998


PEDAGOGIE SI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE

Programa pentru obtinerea gradului didactic II in invatamant

-educatoare-

A. PREZENTARE GENERALA. COMPETENTE CHEIE

1. Programa de pedagogie pentru obtinerea gradului didactic II in invatamant -

educatoare, reprezinta o componenta esentiala a curriculum-ului destinat formarii

continue a educatoarelor, institutorilor cu pregatire medie si universitara (de

scurta durata) care lucreaza in invatamantul prescolar.

2. Conceptia si principiile care stau la baza realizarii ei sunt:

a. continuitate, reflectata in obiectivele si continuturile stabilite asiguranduse

atat integrarea pregatirii initiale din perioada studiilor liceale cat si

formarea / dezvoltarea pentru cariera didactica (gradul didactic I);

b. coerenta, conferita de organizarea si articularea modular-tematica a

obiectivelor ariilor de continut si referintelor bibliografice orientate spre a

elimina repetitiile, interferentele si contradictiile conceptual-metodologice

ale diferitelor abordari respectand insa legitimitatea variatelor puncte de

vedere;

c. adecvarea, asigurata prin corelarea si armonizarea obiectivelor si a

continuturilor dezvoltate cu directiile si programele de reforma

educationala (invatamant preprimar) aflate in desfasurare in Romania;

d. dezvoltarea si inovarea, satisfacute prin introducerea unor noi teme

destinate sa initieze candidatii in ceea ce semnifica astazi achizitie

moderna, pozitiva in domeniul de referinta psihopedagogic, sa

sensibilizeze cadrele didactice, educatoare, la problematica tendintelor de

inovare a teoriei si a practicii educationale pe plan national si

international;3. Domeniile si unitatile de competenta cheie, precum si nivelurile de performanta

vizate de examenul pentru obtinerea gradului didactic II la disciplina pedagogie -

elemente de psihologie sunt, in principal urmatoarele:


3.1.stapanirea si utilizarea adecvata si argumentata a conceptelor, teoriilor

orientarilor si tendintelor stiintifice specifice fiecarei arii tematice stabilite

in programa;

3.2.stapanirea optima a capacitatilor de proiectare, conducere si evaluare a

activitatilor formativ-educative in gradinita;

3.3.manifestarea unei conduite psihopedagogice optim creative in domeniul

organizarii experientelor de instruire si invatare, al interpretarii

fenomenelor si proceselor educationale din gradinita, al solutionarii

dificultatilor de transpunere in practica educationala a teoriilor si

modelelor psihopedagogice de referinta;

3.4.manifestarea unor atitudini si motivatii pozitive fata de evolutia

personalitatii copiilor, asigurand astfel sanse de acces, de reusita si

integrare sociala pentru toti copiii .

4. Comparativ cu vechea programa de obtinere a gradului didactic II, prezentul corp

de teme aduce unele ameliorari. Acestea constau in :

a) restructurarea unor elemente in continutul temelor, inclusiv introducerea

unor concepte noi;

b) introducerea de noi teme (de exemplu, temele vizind sistemul institutional,

managementul activitatilor formativ-educative);

c) prezentarea unei bibliografii generale si tematice nerestrictive, continand

documente legislative si cu rol reglator in invatamant, cursuri si monografii,

precum si dictionare, de natura sa dezvolte bibliografia atasata fiecarei teme;

ea va fi consultata corespunzator solicitarilor din subtematica prezentata.


B. TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII SI

APLICATII

I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. Inovatie si

reforma in scoala romaneasca - invatamantul preprimar

II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane

III . Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar

IV. Problematica sistemului institutional de invatamant si a procesului educativ in

invatamantul pre-primar

V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective

VI. Invatarea in gradinita. Orientari contemporane in teoria si practica invatarii in

gradinita

VII. Probleme teoretice si practice ale curriculumului. Reforma curriculumului in

invatamantul pre-primar romanesc

VIII. Strategii formativ - educative specifice invatamantului prescolar

IX. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ-educative din gradinita

X. Evaluarea eficientei activitatii formativ - educative

in gradinita de copii

XI. Proiectarea pedagogica a activitatilor formativ-educative. Moduri si forme de

organizare a activitatilor formativ - educative

XII. Specificul dimensiunilor educatiei in prescolaritate: educatia moral - civica si

religioasa

XIII. Relatii si interactiuni educationale in gradinita

XIV. Personalitatea educatoarei

B. BIBLIOGRAFIE GENERALA

Legea invatamantului nr.84/1995,republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea

I, nr.606,10 decembrie 1999.

Legea privind Statutul personalului didactic nr.128/1997.Monitorul Oficial al

Romaniei, partea I, nr.158.


MEN, Curriculum National. Planuri - cadru de invatamant pentru invatamantul

preuniversitar (coord.D.Georgescu, M. Cerchez, M. Singer, L. Preoteasa), Bucuresti,

Editura Corint,1999.

CERGHIT, I..,VLASCEANU,L.Curs de pedagogie,Bucuresti 1988.

COSMOVICI,A., IACOB,L.(coord.), Psihologie scolara, Iasi, .Editura Polirom,1998.

CUCOS,C.(coord), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si grade

didactice, Iasi, Polirom,1998.

IUCU,B.,ROMITA, Managementul si gestiunea clasei de elevi - fundamente

teoretico-metodologice, Iasi, Polirom, 2000.

IONESCU,M., RADU,I.(coord), Didactica moderna, Cluj-Napoca, Dacia, 1995.

JINGA,I. ,ISTRATE,E.(coord), Manual de pedagogie, Bucuresti, Editura All,1998.

NEACSU,I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP,1999.

NECULAU.A.,COZMA,T.,(coord),Psihopedagodie pentru examenul de definitivat si

gradul II,Iasi,Editura S.Haret,1999.

NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, - Bucuresti, Editura

ProHumanitate, 1999

POPESCU, E., MATEIAS, A., BARBU, H., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP,


RADUCU, A., Indrumator - elemente de educatie religioasa pentru invatamantul

prescolar, Bacau, Editura Grafika Print, 1999

CRISTEA,S.,Dictionar de termeni pedagogici,Bucuresti,EDP,1998.

SCHIOPU,U.(coord),Dictionar de psihologie,Bucuresti,Editura Babel,1997.


C. ANALITICA TEMELOR

I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana.

Inovatie si reforma in scoala romaneasca - invatamantul preprimar

1). Educatia si provocarile lumii contemporane:criza mondiala a educatiei,procese de

tranzitie,solutii generale si specifice.

2). Educatia si dezvoltarea durabila a sociatatii intre exigentele prezentului si cele ale

viitorului.Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie.

3). Inovatie si reforma in invatamantul primar romanesc-finalitati,teddinte,politici si

practici educationale (implicarea parintilor si a comunitatii in viata scolii).

Managementul schimbarilor in invatamant.

4). Alternative la invatamantul pre-primar din Romania: Waldorf, Step by Step,

Montessori.

5). Generalizarea invatamantului pre-primar. Implicatiile psihopedagogice ale

generalizarii invatamantului pre-primar

BIBLIOGRAFIE

Agentia Nationala Socrates,Combaterea esecului scolar:o provocare pentru

constructia europeana, Bucuresti, Editura Alternative,1996.

BARZEA,C., Arta si stiinta educatiei Bucuresti, EDP,1995

BARZEA,C.,(coord), Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective,

Bucuresti, Institutul de Stiinte ale Educatiei, 1993.

BOTKIN,J.,W., ELMANDJRA,M., MALITA,M., Orizontul fara limite al invatarii,

Bucuresti Editura Politica, 1981.

CRISTEA,S., Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului, EDP,1994.

MARGA,A., Educatia in tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1999.

MIROIU,A.,(coord), Invatamantul romanesc azi. Studii de diagnoza, Iasi, Editura

Polirom1998


NEACSU,I.,(coord.), Scoala romaneasca in pragul mileniului III, Bucuresti, Editura

Paideia,1997.

NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura

ProHumanitate, Bucuresti, 1999

PAUN, E., Educatia si dezvoltarea sociala in domenii ale pedagogiei(coord,

S.,STANCIU) Bucuresti EDP,1983.

Xxx Problematica reformei, Revista de pedagogie,nr.1-2/1993.

STANCIU,I.,GH. Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX, Bucuresti EDP,


TOMAS,J., Marile probleme ala educatiei in lume, Bucuresti, EDP,1977.

VAIDEANU,G.,Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti Editura Politica,1988.

VAIDEANU,G., UNESCO-50-EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996.

VLASCEANU,L., Decizie si inovatie in invatamant, Bucuresti, EDP,1979.

xxx Curriculum National. Cadru de referinta, MEN - CNC, Bucuresti, Editura

Corint, 1998.

xxx Programe scolere pentru invatamantul primar, MEN-CNC, Corint, 1998.

xxx Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar, MEN,

Editura Corint, Bucuresti,1999.

II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane

1). Conceptul de educabilitate.

2). Teorii privind educabilitatea:teorie eriditarista,teoria ambientalista,teoria dublei

determinari-esenta (mecanisme),limite.

3). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita.

4). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale

5). Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale.

6). Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar.


BIBLIOGRAFIE

Antonesei,L.,Paideia. Fundamentele culturale ale educatiei, Iasi, Editura

Polirom,1996.

Birch,A.,Hayward,Sh., Diferente interindividuale, Bucuresti, Editura Tehnica,1999.

Golu,P., Invatare si dezvoltare, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica,1985.

Dima, S., coord., Copilaria - fundament al personalitatii; cunoastere - explorare -

educare, culegere editata de Revista Invatamantului Prescolar, Bucuresti, 1997

Larmat,J.,Genetica inteligentei, Bucuresti, Editura, Stiintifica si Enciclopedica,1977.

Macovei,E., Educabilitatea (in Pedagogie) Bucuresti, EDP,R.A., 1997.

Monteil,J-M., Educatie si formare, Iasi Editura Polirom,1997.

Negret,I., Educabilitatea (in Manual de pedagogie)(coord.,I.Jinga,;E.,Istrate),

Bucuresti Editura All, 1998.

Oancea Ursu,Gh., Ereditatea si mediul in formarea personalitatii, Timisoara, Editura

Facla,1985.

Paun,E., Educabilitatea (in Curs de pedagogie), (coord I.,Cerghit.;L.,Vlasceanu),

Bucuresti Universitatea Bucuresti ,1988.

Piaget,J., Biologie si educatie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.

Todoran,D., Individualitate si educatie, Bucuresti, EDP, 1974

III . Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar

1). Conceptul de personalitate:

- Modele de abordare a personalitatii - modelul trasaturilor, modelul factorial,

modelul umanist s.a;

- Structura personalitatii - temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor.

Perspective noi in abordarea structurii personalitatii.

2). Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar.

3). Dimensiunea creativa a personalitatii. Formare, dezvoltare, exprimare, afirmare in

plen individual si social a copilului in gradinita.


4). Metode si tehnici de cunoastere a personalitatii copilului prescolar.

BIBLIOGRAFIE

Allport,G.,Structura si dezvoltarea personalitatii, Bucuresti, EDP, 1981.

Badea, E., Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani, cu

aplicatii la fisa scolara, Bucuresti, EDP, 1993.

Cosmovici,A.; Iacob,L., Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom, 1998.

Cretu,C., Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom,1997.

Davitz,G.;Ball,S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP, 1978.

Mitrofan, N., Testarea psihologica a copilului mic, Bucuresti, editura Press Mihaela

SRL, 1997

Oprescu,V., Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice, Craiova,

Editura Universitaria,1996.

Pavelcu,V., Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii, Bucuresti,EDP,1982.

Popescu-Neveanu, P.;Zlate,M.,Cretu,T.,(sub redactie) Psihologia scolara Bucuresti

Tipografia Universitatii Bucuresti, 1987.

Raducu, A., Reprezentarile copiilor de 6 - 7 ani despre scoala, Bacau, Editura Tudor,


Stoica,A.Creativitatea elevilor - posibilitati de cunoastere si educare, Bucuresti, EDP,


Schiopu,U., Verza,E.,Psihologia varstelor. Ciclurile vietii,Bucuresti,EDP,1995.

Zlate,M., Fundamentele psihologiei, Bucuresti Editura XXI,1994.

Zlate,M., Eul si personalitatea ,Bucuresti,Editura"Trei",1997.


IV. Problematica sistemului institutional de invatamant si a procesului

educativ in invatamantul pre-primar

1). Sistemul de invatamant - concept, functii, structura, tendinte de evolutie.

2). Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura. Dimensiuni generale

(functionala, structurala, operationala). Caracteristici generale (interactiunea

educatoare - copii, interdependenta informativ - formativ, reglarea - autoreglarea).

Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar.

3). Interdependenta formal - nonformal - informal la nivelul procesului educativ din

gradinita

4). Normativitate in procesul educativ din gradinita. Sistemul principiilor didactice.

Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar, practica, aplicatii.

BIBLIOGRAFIE

Agentia Nationala Socrates, Fise descriptive ale sistemelor educative ale statelor

membre in Comunitatea Europeana (in Combaterea esecului scolar o provocare

pentru constructia europeana) Bucuresti, Editura Alternative,1996

Calin,M., Procesul instructiv - educativ - subsistem pedagogic. Perspectiva sistematic

structurala si functionala (in Procesul instructiv-educativ. Instruirea scolara. Analiza

multireferentiala)Bucuresti,EDP,1995

Cerghit,I., Procesul de invatamant - cadrul principal de instruire si educare a elevilor.

Abordarea sistemica a procesului de invatamant (in Sinteze pe teme de didactica

moderna). Culegere editata de revista "Tribuna scolii", Bucuresti, 1986, (coord. Radu,

I.T.)

Cristea,S., Formele educatiei. Sistemul de educatie, in pedagogie, volumul I Pitesti,

Editura Hardiscom,1997

Cucos,C., Normativitatea activitatii didactice (in Pedagogie), Iasi, Editura

Polirom,1996.

Ministerul Invatamantului, Invatamantul din alte tari,Bucuresti,1990.

Nicola,I., Procesul de invatamant(in Pedagogie),Bucuresti,EDP,1994.


NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura

ProHumanitate, Bucuresti, 1999

Paun,E., Scoala-abordare socio pedagogica, Iasi Editura Polirom, 1999.

Vaideanu,G., Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti Editura Politica,1988

V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective

1). Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina, profilul

educational al copilului prescolar.

2). Taxonomia finalitatilor. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro - micro

(finalitati de sistem - finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale

specifice / intermediare; obiective - cadru, obiective de referinta; concrete /

operationale); continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii)

competente generale si specifice; temporalitate; masurabilitate s.a.

3). Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica,

limite. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati.

BIBLIOGRAFIE

Calin.M., Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiva axiologica si

paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Instruire scolara. Analiza

multireferentiala, Bucuresti, EDP, 1995

Cerghit.I., (coordonator), Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP,


Cristea, S., Finalitatile educatiei (in Pedagogie), vol.I, Pitesti, Editura Hrdiscom,1996

Cristea.S., Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie),

vol.2. Pitesti, Editura Hardiscom,1997.

Cucos.C., Finalitatile educatiei (in Pedagogie), Iasi, Editura Polirom, 1996

De Landsheere, V.,De Landsheere, G., Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti,

EDP, 1979


Dimitriu. E., Finalitatile educatiei (in Probleme fundamentale ale educatiei,

coord.D.Todoran), Bucuresti, EDP, 1982.

Gagne.R.,Briggs,L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP,1977.

Neacsu,I. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. I,Cerghit, L.Vlasceanu)

Universitatea Bucuresti,1988.

Nicola. I., Finalitatile actiunii educationale. Proiectarea educationala, in Pedagogie,

Bucuresti, EDP.1994

Potolea.D., Scopuri si obiective ale procesului didactic in Sinteze pe teme de

didactica

Moderna (coord.I.T.Radu). Culegere metodica editata de "Tribuna Scolii", Bucuresti,


Potolea.D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale (in Curs de pedagogie

coord.I.Cerghit, L.Vlasceanu), Universitatea Bucuresti, 1988.

Raducu, A., Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar, MEN,


VI. Invatarea in gradinita. Orientari contemporane in teoria si practica

invatarii in gradinita

1). Conceptul de invatare in gradinita. Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si

niveluri de invatare. Teorii ale invatarii (B.F.Skinner, J,Piaget, L.S.Vagotski, J.Bruner,

D.P.Ausubel, Gagne, s.a.).

2). Conditii interne ale invatarii in gradinita: procesele congnitive, afective, volitive :

motivatia - geneza, dinamica, forme, structuri motivational - atitudinale. Legea

optimului motivational.

3). Conditii externe ale invatarii in gradinita: statutul educatoarei, mediul gradinitei si al

grupei, mediul socio-familial, factori ergonomici si de igiena ai invatarii s.a.

4). Interdependenta dintre conditiile interne si externe ale invatarii. Valorificare sioptimizare.

5). Specificul invatarii la copilul prescolar.


BIBLIOGRAFIE

Ausubel,D., Robinson,R. Invatarea in scoala. O introducere in psihologia

pedagogica, Bucuresti, EDP, 1981.

Cosmivici.A.(coord.A.Neculau,T,Cozma), Invatarea scolara (in Psihopedagogia

pentru examenul de definitivare si gradul I), Iasi Editura Spiru Haret,1994.

Gagne,R.,"Conditiile invatarii", EDP,Bucuresti,1975.

Golu,P., Verza,E.,Zlate,M."Psihologia copilului", Manual pentru scoli normale, EDP,

Bucuresti,1993.

Golu,P., Invatare si dezvoltare, Bucuresti, ESE, 1985.

Kulcsar,T., Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP,1978.

Jinga,I.,Negret,I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin,1999.

Miclea,M.,Psihologia cognitiva, Cluj-Napoca, Editura Gloria,1994.

Miclea,M., Invatarea scolara si psihologia cognitiva, in Educatia si dinamica ei,

(coord.M.Ionescu), Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului,1998.

Neacsu,I., Metode si tehnici moderne de invatare eficienta, Bucuresti, Editura

Militara,1990.

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP,1999.

NICULESCU, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura

ProHumanitate, Bucuresti, 1999

Popescu, E., si colab, Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP, 1995

Verza, E., Schiopu, U.,Psihologia varstelor, Bucuresti, EDP, 1995.


VII. Probleme teoretice si practice ale curriculumului

Reforma curriculumului in invatamantul pre-primar romanesc

1). Analiza conceptelor: curriculum, arie curriculara, ciclu curricular , continut al

invatamantului, activitate.

2). Relatia obiective - continuturi, metode de predare - invatare - evaluare.

3). Factori determinanti si surse generatoare in elaborarea curriculumului.

4). Tipuri de curriculum: core curriculum (de baza, trunchi comun); analiza raporturilor

obligatoriu-optional; formal-nonformal; national-local.

5). Orientari si practici noi in organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare

modulara, organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat.

6). Documentele curriculare: planul-cadru, programe prescolare, materialele - suport

(ghiduri, portofolii, culegeri, etc.). Metodologia aplicarii lor in gradinita.

BIBLIOGRAFIE

Cretu,C.,Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi , Editura Polirom,1998.

Cretu,C., Conceptul de curriculum (etimologie, evolutii semantice ale conceptului de

curriculum, definitii, componentele curriculumului, tipuri de curriculum), (in

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, coord. C, Cucos),

Iasi, Editura Polirom, 1998.

Cristea,S., Proiectarea curriculara (in Pedagogia), vol.2, Pitesti, Editura

Hardiscom,1997.

Crisan,Al.(coord.), Curriculum scolar. Ghid metodologic, Bucuresti, M.E.I.-I.S.E.,


Cucos,C., Delimitari conceptuale: continut al invatamantului si curriculum (in

Pedagogie), Iasi, Editura Polirom,1996.

Curriculum si dezvoltare curriculara, Revista de pedagogie, nr.3-4/1994.

D'Hainaut,L.,(coord.), Programe de invatamant si educatia permanenta, Bucuresti,

EDP,1981

Jinga,I., Negret,I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin,1999.


Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate,

Bucuresti, 1999

Potolea,D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale, (in Curs de pedagogiecoord:

I.Cerghit,L.Vlasceanu), Bucuresti, Universitatea Bucuresti,1988.

Programa instructiv-educativa pentru invatamantul preprimar, MEN, Bucuresti 2000

Stanciu,M., Reforma continuturilor invatamantului.Cadru metodologic, Iasi, Editura

Polirom, 1999.

Ungureanu,D., Teoria curriculumului, Timisoara Editura Mirton,1999.

VIII. Strategii formativ - educative specifice invatamantului prescolar

1). Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, strategie, metoda, procedeu, mijloc.

Analiza interdependentelor. Rolul integrator al strategiilor didactice.

2). Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de

metode. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul pre-primar.

3). Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta,

activizatoare, creativa.

4). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative.

5). Instruirea asistata de calculator - directie strategica in perfectionarea metodologiei si

tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar).

BIBLIOGRAFIE

Cerghit,I., Metode de invatamant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980.

Cerghit,I., Neacsu,I., Metodologia activitatii didactice, in Didactica-coord.D.Salade ,

Bucuresti, EDP,1982.

Cretu,C., Instruirea asistata de calculator. Experiente si perspective, (in

Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II coord. A.Neculau,

T.Cozma), Iasi, Editura Spiru Haret,1994.

Elinov, S., K., trad., Dumitrana Magdalena, Didactica prescolara, Bucuresti, Ed., V&

I Integral, 1998


Ionescu,M.,Chis,V., Metodologia activitatii didactice, (in Didactica moderna

coord.M.Ionescu,I.Radu),Cluj-Napoca,Editura Dacia ,1995.

Moise,C., Metode de invatamant, (in Psihopedagogia pentru examenele de

definitivare si grade didactice -coord.C.Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.

Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate,

Bucuresti, 1999

Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP., 1995

IX. MODURI SI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII

FORMATIV - EDUCATIVE IN GRADINITA

1). Jocul - dominanta a varstei prescolare, metoda si mijloc de formare si dezvoltare a

personalitatii copilului prescolar

2). Jocul - tipologie, structura, functionalitate, specificitate, relevanta pentru

invatamantul prescolar

3). Relatie dintre joc - invatare - creatie si diferitele activitati si forme de organizare a

activitatilor in gradinita (activitatile comune, activitatile la alegere)

4). Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor

la alegere

BIBLIOGRAFIE:

Cerghit,I., Metode de invatamant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980.

Cerghit,I., Neacsu,I., Metodologia activitatii didactice, in Didactica-coord.D.Salade ,

Bucuresti, EDP,1982.

Cretu,C., Instruirea asistata de calculator. Experiente si perspective, (in

Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II coord. A.Neculau,

T.Cozma), Iasi, Editura Spiru Haret,1994.

Elinov, S., K., trad., Dumitrana Magdalena, Didactica prescolara, Bucuresti, Ed., V&

I, Integral, 1998


Fumarel, S., Sovar, R., Vrasmas, E., Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 - 7

ani, Bucuresti, UNICEF, Editua Alternative, 1995

Ionescu,M.,Chis,V., Metodologia activitatii didactice, (in Didactica moderna

coord.M.Ionescu,I.Radu),Cluj-Napoca,Editura Dacia ,1995.

Iucu, B. Romita, Managementul si gestiunea clasei de elevi, Iasi, Polirom, 2000

Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate,

Bucuresti, 1999

Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP., 1995

X. Evaluarea eficientei activitatii formativ - educative

in gradinita de copii

1). Definirea si analiza conceptului de evaluare. Masurarea-aprecierea-decizia. Integrarea

evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita.

2). Functiile evaluarii: de informare, motivationala, de control, diagnoza, selectie si

certificare, prognoza, reglare-autoreglare.

3). Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar.

4). Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar

5). Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. Modalitati de corectare.

6). Metodologia proiectarii, elaborarii , aplicarii si interpretarii probelor evaluative

BIBLIOGRAFIE

Cucos, S., Probleme de docimologie didactica, in Psihopedagogia pentru examenele

de definitivare si gradele didactice (coord.C.Cucos), Iasi, Editura Polirom,1998.

De Lansheere,G., Evaluarea continua a elevilor si examenele, Bucuresti, EDP,1975.

Fumarel, S., Sovar, R., Vrasmas, E., Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 - 7

ani, Bucuresti, UNICEF, Editua Alternative, 1995

Jinga.I.,Petrescu,A., Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Delfin,1996.


Neacsu,I., Stoica,A., (coord.), Ghid general de evaluare si examinare, MEN,

Bucuresti, Editura Aramis, 1996.

MEN, Reforma sistemului de evaluare si examinare, Bucuresti, Editura Scoala

Romaneasca, 1998.

Niculescu, R., Pedagogie prescolara, Bucuresti, Editura ProHumanitate, 1999

Radu,I.T., Evaluarea rezultatelor scolare , in Sinteze pe teme de didactica moderna,

Bucuresti,Tribuna Invatamantului,1981.

XI. Proiectarea pedagogica a activitatilor formativ-educative. Moduri si

forme de organizare a activitatilor formativ - educative

1). Conceptul de proiectare pedagogica. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare,

orientare, organizare,dirijare,reglare-autoreglare,decizie, inovare.

2). Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta

spatiotemporal, determinarea continuturilor; stabilirea strategiei optime de actiune;

stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare.

3). Niveluri ale proiectarii pedagogice. Finalizarea proiectarii pedagogice :

3.1. Proiecte elaborate pe: ciclul, an, semestru de invatamant; saptamana, activitate;

3.2. Proiecte elaborate pe: arii curriculare, activitate, tema, subiect.

4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Modele

de proiectare a activitatilor formativ- educative.

5). Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare ale activitatilor.

BIBLIOGRAFIE

Buzas,,L., Activitatea didactica pe grupe, Bucuresti, EDP, 1976.

Cerght,I.,(coord.). Perfectionarea lectiei in scoala moderna Bucuresti, Edp, 1983.

Gagne',R.M.., Briggs,L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP,1977.

Ionescu,M., Clasic si modern in organizarea lectiei , Cluj-Napoca Editura Dacia,1982.

Ionescu,M.,Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia,1982.


Jinga ,I..,Negret,I., Invatarea eficienta Bucuresti, Editura Aldiri,1999.

Joita, E., Eficienta instruirii, Bucuresti,EDP, 1999

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti,EDP,1999.

Niculescu, R., M., Pedagogie prescolara, Bucuresti, Editura ProHumanitate, 1999

Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP, 1995

XII. SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN

PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA

1). Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv

(reperul axiologic - normativ)

2). Educatia morala - institutii sociale: determinisme si conexiuni

3). Limbajul moral: specificitate psihopedagogica; implicatii in activitatea instructiveducativa

din gradinita

4). Comportamentul moral: definitie, forme de exprimare, caracteristici.

5). Autoeducatia morala - parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii, forme surse

si componente structural functionale

6). Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral - civice si religioase

in gradinita

BIBLIOGRAFIE:

Allport, G., W., Structura si dezvoltarea personalitatii, Bucuresti, EDP, 1983

Calin, C., M., Educatia morala in viziunea lui Piaget si a discipolului sau Kohlberg, in

Revista de psihologie, serie noua, 1-2 / 1997, Tomul 43

Calin, C., M., Valorile, dezvoltarea morala si educatia, in Revista Invatamantul

Primar, nr.4 / 1996 si 1-2 / 1997

Calin, C., M., Teoria educatiei. Fundamentarea epistemica si metodologica a actiunii

educative, Bucuresti, Editura ALL, 1996

Cucos, Constantin, Axiologie si educatie, Bucuresti, EDP, Bucuresti, 1994


Cucos, Constantin, Educatia religioasa, Iasi, Editura Polirom, 1999

Dewey, J., Democratie si educatie, Bucuresti, EDP, 1972

Iucu, B., Romita, Managementul si gestiunea clasei de elevi, Iasi, Polirom, 2000

Geissler, E., Mijloace de educatie, Bucuresti, EDP, 1977

Paun, E., Sociopedagogie scolara, Bucuresti, EDP, 1982

Raducu, A., Indrumator - elemente de educatie religioasa pentru invatamantul

prescolar, Bacau, Ed. Grafika Print, 1999

Sponville - Comte, A, Mic tratat al marilor virtuti, Bucuresti, Editura Univers, 1998

XIII. Relatii si interactiuni educationale in gradinita

1). Definirea si analiza conceptului de relatie educationala

2). Relatii si interactiuni educationale in gradinita: relatii de intercunoastere, relatii

de intercomunicare, relatii socio - afective preferentiale, relatii de influentare

3). Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar

4). Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa

5). Atractia interpersonala in gradinita

6). Comunicarea interpersonala

7). Climat educational in gradinita

BIBLIOGRAFIE

Calin, C.,M., Relatia educativa in cadrul procesului de instruire a elevului

(dimensiuni), in Revista de Pedagogie, Nr.3 / 1991.

Calin, C., M., Teoria educatiei. Fundamentarea epistemica si metodologica a actiunii

educative, Bucuresti, Editura ALL, 1996.

Dragan,I.,Ozunu, D.,Tomsa,Gh., (coord.), Dictionar de orientare scolara si

profesionala, Bucuresti, Editura Afeliu,1996.

Geissler,E., Mijloace de educatie , Bucuresti, EDP,1977.


Holban,I., (coord.), Cunoasterea elevului. O sinteza a metodelor, Bucuresti,

EDP.,1978.

Iucu,R., Managementul clasei de elevi, Bucuresti, Editura D.Bolintineanu, 1999.

Iucu,R.,Managementul si gestiunea clasei , Iasi, Editura Polirom, 2000.

Paun,E., Clasa de elevi ca grup educational, (in Sociopedagogie scolara , Bucuresti) ,

EDP, 1982.

Paun,E., Scoala - abordare sociopedagogica, Iasi,Editura Polirom,1999.

Salade,D., Dimensiunile educatiei , Bucuresti, EDP,1997.

Toma,S., Profesorul ,factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnica,1994.

Tomsa,Gh., Consilierea si orientarea in scoala, Bucuresti, Casa de Editura si Presa,

Viata Romaneasca,1999.

Tomsa,Gh.,Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi, Bucuresti Casa de Editura si

Presa, Viata Romaneasca,1999.

Zlate,M.,Zlate,C., Cunoasterea si activarea grupurilor scolare, Bucuresti, Editura

Politica, 1982.

XIV. Personalitatea educatoarei

1). Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza, campul

psihopedagogic, reprezentarile psihopedagogice, credintele - convingerile

psihopedagogice, personalitatea cristalizata, stil educational;

2). Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare, organizare, control,

indrumare, evaluare, monitorizare, consiliere, decizie

3). Recrutarea, selectia si formarea cadrelor didactice- educatoare;

4). Cariera didactica in Romania - educatoarea si realitatea socio-educationala

5). Deontologia pedagogica;


BIBLIOGRAFIE:

Dragu, A., Structura personalitatii profesorului, Bucuresti, EDP.1996.

Ionescu,M.,Chis,V., Strategii de predare - invatare in concordanta cu scopurile

didactice, (in Sinteze pe teme de didactica moderna), Bucuresti, Tribuna

Invatamantului,1986.

Iucu,R., Managementul clasei de elevi - gestionarea situatiilor de criza educationala,

Bucuresti, Editura Bolintineanu, 1999.

Marcu,S.(coord.), Competenta didactica-perspectiva psihologiei, Bucuresti, Editura

All,1999.

Mitrofan,N.,Aptitudinea pedagogica, Bucuresti,Editura Academiei ,1982.

Neacsu,I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP,1999.

Potolea,D., Profesorul si strategiile conducerii invatarii, (in vol.Structuri,strategii si

performante in invatamant coord.I.Jinga,L.Vlasceanu), Bucuresti, Editura Academiei,


Soitu,L., Pedagogia comunicarii,Bucuresti,EDP,1997.

Toma,S., Profesorul ,factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnica,1994.

Tomsa,Gh., Consilierea si orientarea in scoala, Bucuresti, Casa de Editura si Presa,

Viata Romaneasca,1999.

Zlate,M.,Zlate,C., Cunoasterea si activarea grupurilor scolare, Bucuresti, Editura

Politica, 1982.Document Info


Accesari: 11750
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )