Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
DISCIPLINA "ISTORIA ROMANILOR" TEST GRILA

istorie
DISCIPLINA "ISTORIA ROMÂNILOR"


Alegeti varianta corecta:


La 13 iunie 1848 programul revolutiei muntene a fost aprobat de domnitorul:

a. Gh. Bibescu;  

b. Barbu stirbei.

a. Independenta Transilvaniei;

b. Autonomia Transilvaniei.

La 2 iulie 1849, la Seghedin, s-a semnat:

a. Proiectul de Pacificare;

b. Un "Act de Pacificare".

Primul guvern unic al Principatelor, format la 22 ianuarie 1862, a fost condus de:

a. Barbu Catargiu;  

b. Lascar Catargiu.

Prima Constitutie interna româneasca a fost adoptata în anul:

a. 1864;  

b. 1866.

Afirma despre Regele Carol I ca "ducea singur politica noastra externa":

a. Ion C. Bratianu;  

b. Titu Maiorescu.

A avut cea mai importanta contributie la modernizarea învatamântului românesc:

a. Petru Poni;

b. Take Ionescu;  

c. Spiru Haret.

Pronunciamentul de la Blaj din mai 1868 a fost redactat de:

a. Andrei saguna;  

b. George Bariti 949i83j u;

c. Simion Barnutiu.

În perioada regimului liberal Dieta Transilvaniei avea în componenta sa:

a. 32 de deputati români;

b. 44 de deputati români;

c. 48 de deputati români.

C.A. Rosetti facea parte din gruparea:

a. Liberal-radicala;  

b. Democrat revolutionara;

c. Liberal-moderata.

Partidul National Român din Transilvania s-a format în anul:

a. 1881;  

b. 1869;  

c. 1867.

Consiliul de Coroana din 21 iulie 1914 a stabilit pozitia României fata de razboi:

a. Neutralitate;  

b. Intrarea în razboi de partea Antantei;

c. Intrarea în razboi de partea Puterilor Centrale

Dupa Unirea Transilvaniei cu România, puterea executiva în Transilvania a fost încredintata unui:

a. Consiliu Dirigent;

b. Marele Sfat National;  

c. Consiliului National Român;

d. Consiliul Director.

Suprafata arabila detinuta de mosieri si expropriata prin reforma agrara din 1921 a fost de:

a. 70%;

b. 66%

c. 50%

d. 60%

Initiatorul reformei financiare dupa Marea Unire a fost:

a. Constantin Argetoianu;  

b. Nicolae Titulescu;

c. Take Ionescu;  

d. Gheorghe Tatarescu.

Votul universal pentru "toti cetatenii români majori" a fost introdus în România prin:

a. Constitutia din 1866;

b. Constitutia din 1938;

c. Constitutia din 1923;

d. Constitutia din 1948.

Încoronarea Regelui Ferdinand si a Reginei Maria ca suverani ai României Mari a avut loc la:

a. 1 decembrie 1922;

b. 15 octombrie 1922;  

c. 1 decembrie 1919;  

d. 24 ianuarie 1919.

18. Sfatul Ţarii hotaraste Unirea Basarabiei cu România la:

a. 24 ianuarie 1918;

b. 27 martie 1918;

c. 22 aprilie 1918;  

d. 29 martie 1918.

Trecerea armatelor rusesti pe teritoriul României a fost reglementata prin Conventia semnata la:

a. 4 septembrie 1876 la Livadia;  

b. 4 aprilie 1877 la Bucuresti;  

c. 12 aprilie 1877 la Livadia.

Problema obtinerii independentei României este ridicata de domnitorul Carol I în anul:

a. 1876;

b. 1873;

c. 1877.

Imperiul Otoman accepta unirea deplina indiferent de domnitor, în:

a. octombrie 1866;

b. mai 1866;

c. iulie 1866.

Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române este înlaturat în urma:

a. Conventiei de la Balta-Liman;  

b. Congresului de la Paris;

c. Conferintei Marilor Puteri de la Paris.

Alternanta la guvernare a partidelor politice a fost introdusa de regele Carol I în anul:

a. 1866;

b. 1895;

c. 1891.

Înalta Poarta recunoaste oficial unirea Principatelor pe timpul domniei lui Al. I. Cuza, în anul:

a. 1861;

b. 1859;

c. 1860.

Marile Puteri recunosc dreptul Principatelor de a schimba legile cu privire la organizarea lor interna în anul:

b. 1866;

c. 1864

Regimul fanariot în Moldova s-a instaurat la sfârsitul domniei lui:

a. stefan Petriceicu;  

b. Constantin Cantemir;

c. Dimitrie Cantemir

Expulzarea grecilor din Moldova a fost hotarâta prin Asezamântul din 15 iulie 1651 dat de domnul:

a. Vasile Lupu;

b. Leon Tomsa;

c. stefan Petriceicu.

Principe al Transilvaniei care a încercat sa uneasca Ţarile Române într-un Regat al Daciei:

a. Gabriel Bethlen

b. Andrei Bathory;

c. stefan Bathory.

Prima actiune antiotomana initiata de Mihai Viteazul a început în:

a. octombrie 1594;

b. noiembrie 1594;

c. mai 1595.

Organizeaza si conduce în mod stralucit apararea Belgradului, în vara anului 1456:

a. Matei Corvin

b. Iancu de Hunedoara

c. Pavel Chinez.

Intreprinde, dupa Grigore Ureche, o importanta opera de organizare politica si ecleziastica a Moldovei:

a. Petru Musat;

b. Alexandru cel Bun;

c. Petru Rares.

Organizeaza Mitropolia Ţarii Românesti de la Curtea de Arges:

a. Nicolae Alexandru;

b. Vladislav Vlaicu;

c. Basarab I.

Ca statul românesc medieval a fost "expresia unei natiuni în devenire", afirma:

a. Gh. Bratianu;

b. serban Papacostea;  

c. Dimitrie Onciul.

Unifica "tarile" dintre Dunare si Marea Neagra:

a. Dobrotici;

b. Ivanco;

c. Balica.

Organizeaza, în anul 284, provincia Scythia Minor:

a. Diocletian;

b. Decius;

c. Constantin cel Mare.

Despre Burebista, "cel dintâi si cel mai mare dintre regii din Tracia", vorbeste:

a. Strabon;

b. Iordanes;

c. Inscriptia de la Dionysopolis.

Conduce miscarea de emancipare nationala a românilor din Transilvania în

sec. XVIII:a. Biserica ordodoxa;  

b. Biserica Unita;

c. Mitropolitul Andrei saguna.

38. Doua cruciade în care fortele crestine au suferit grele înfrângeri:

a. Nicopole si Vidin;  

b. Nicopole si Varna;  

c. Nicopole si Belgrad.

Dupa cucerirea Constantinopolului de catre turci, domnii români adopta urmatoarea atitudine:

a. Se pun sub protectia Papei de la Roma

b. Refuza sa ajute asezamintele de la muntele Athos;

c. Sunt printre cei mai generosi sustinatori ai ortodoxiei din sud-estul

Tratatul din 1595 facea din Mihai Viteazul un vasal al principelului:

a. Rudolf al II-lea;

b. Sigismund Bathory;

c. Andrei Bathory.

Statutul Dezvoltator al Conventiei de la Paris prevedea:

a. Mentinerea atributiilor domnului înscrise în Conventia de la Paris;

b. Limitarea atributiilor domnului;

c. Extinderea atributiilor domnului.

Partidul National Român s-a format în anul:

a. 1881;

b. 1869;

c. 1894.

Primul guvern post-comunist din România a fost condus de:

a. Nicolae Vacaroiu;

b. Theodor Stolojan;

c. Petre Roman.

"Razboiul Crimeei" a reprezentat:

a. Debutul "Crizei Orientale";

b. Sfârsitul "Crizei Orientale";

c. O noua etapa a "Crizei Orientale".

Rusia ajunge vecina Moldovei în urma razboiului dintre anii:

a. 1806 - 1812;

b. 1877 - 1878;

c. 1787 - 1792.

Primele alegeri libere din România post-decembrista au fost organizate la:

a. 28 februarie 1990;

b. 20 mai 1990;

c. 20 mai 1991.

Recunoasterea independentei României conditionata de modificarea art. 7 din Constitutie a fost hotarâta prin:

a. Tratatul de la San Stefano;

b. Tratatul de la Paris;

c. Tratatul de la Berlin.

Conducerea generala a administratiei publice din România este asigurata de:

a. Presedinte;

b. Guvern;

c. Parlament.

Regimul introdus prin Statutul Dezvoltator al Conventiei de la Paris a fost:

a. Democratic;

b. Militar;

c. Autoritar.

Despre realitatile politice din Transilvania la venirea ungurilor în Câmpia Tisei avem informatii din:

a. Legenda Sfântului Gerard;

b. Diploma cavalerilor Ioaniti;

c. Gesta Hungarorum.

Dobrogea intra în componenta Ţarii Românesti în vremea lui:

a. Vladislav Vlaicu;

b. Dan I;

c. Mircea cel Batrân.

Constitutia din 1866 prevedea ca toate puterile statului emana de la:

a. Domn;

b. Guvern;

c. Natiune.

Bucovina este anexata de Imperiul Habsburgic în anul:

a. 1812;

b. 1699;

c. 1775.

54.Constitutia din 1991 a fost aprobata prin referendum la:

a. 24 noiembrie;

b. 4 noiembrie;

c. 8 decembrie.

Institutie politico-administrativa specifica sasilor din Transilvania:

a. comitatul;

b. districtul;

c. universitas saxonum;

d. terra saconum.

Prin prevederile Constitutiei din 1923 cresteau prerogativele:

a. regelui;

b. guvernului;

c. parlamentului;

d. consiliilor locale.

România semneaza tratatul de pace cu Puterile Centrale la Bucuresti la data de:

a. 24 aprilie / 7 mai 1918;

b. 28 octombrie 1918;

c. 3 martie 1918;

d. 5 mai 1918.

Restabilirea Regulamentelor Organice si a dominatiei Rusiei s-a facut prin:

a. Conventia de la Paris;

b. Hatiseriful de la Istambul

c. Conventia de la Akkerman;

d. Conventia de la Balta-Liman.

Conform Constitutiei din 1866 toate puterile statului emana de la:

a. domn;

b. guvern;

c. natiune;

d. senat.

Noua Putere care îsi disputa suprematia politica asupra Ţarilor Române în secolul al XVIII-lea:

a. Polonia;

b. Rusia;

c. Franta;

d. Ungaria.

Ţinutul dintre Prut si Nistru este cedat Rusiei în urma pacii de la:

a. Iasi;

b. sistov;

c. Bucuresti;

d. Adrianopol.

Constitutia din 1991 prevedea ca judecatorii se supun numai:

a. presedintelui;

b. legii;

c. Curtii Constitutionale;

d. Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Este garantul independentei nationale si al integritatii teritoriale:

a. parlamentul;

b. guvernul;

c. presedintele;

d. Consiliul Suprem de Aparare a Ţarii.

Moldova si Ţara Româneasca au devenit principalul teatru de confruntari militare între imperiile vecine în secolul:

a. al XVIII-lea;

b. al XVII-lea;

c. al XIX-lea;

d. al XVI-lea.

Obiectivul politic al luptei duse de Inochentie Micu Klein a fost:

a. recunoasterea natiunii române;

b. independenta Transilvaniei;

c. autonomia Transilvaniei;

d. recunoasterea Bisericii ortodoxe.

În fruntea Sfatului Ţarii a fost ales:

a. Pantelimon Halippa;

b. Ion Nistor;

c. Ion Inculet;

d. Onisifor Ghibu.

Unirea Bucovinei cu România s-a înfaptuit la:

a. 12/25 XI 1918;

b. 15/28 XI 1918;

c. 14/27 X 1918;

d. 18 XI 1918.

Initiaza reforma financiara în iulie 1921:

a. Take Ionescu;

b. Ion I. C. Bratianu;

c. Nicolae Titulescu;

d. Constantin Argetoianu.

Retrocedarea judetelor Cahul, Bolgrad si Ismail catre Moldova s-a facut în anul:

a. 1849;

b. 1856;

c. 1858;

d. 1859.

Noul regim - domnia autoritara - este instituit de Al. I. Cuza dupa lovitura de stat din:

a. 2 mai 1864;

b. 13 martie 1864;

c. 14 august 1864;

d. 11 octombrie 1863.

Unirea deplina, indiferent de domnitor, a fost recunoscuta de Poarta în:

a. noiembrie 1866;

b. octombrie 1866;

c. decembrie 1861;

d. mai 1866.

Conduce delegatia româna la Congresul de la Berlin:

a. Mihail Kogalniceanu;b. Carol I;

c. Ion C. Bratianu;

d. Dumitru Bratianu.

La începutul domniei, Carol I s-a sprijinit pe:

a. liberali;

b. liberali-moderati;

c. conservatori;

d. conservatori si liberali.

Din întelegerea Balcanica faceau parte statele:

a. România, Turcia, Grecia, Iugoslavia;

b. România, Bulgaria, Grecia, Turcia;

c. România, Albania, Bulgaria, Grecia;

d. România, Macedonia, Bulgaria, Grecia.

România este admisa în Consiliul Europei în anul:

a. 1993;

b. 1995;

c. 1994;

d. 1999.

Rusia devine vecina Ţarilor Române în urma pacii de la:

a. Kuciuk - Kainargi;

b. Belgrad;

c. Iasi;

d. Bucuresti.

Dupa primul razboi mondial, principalul garant al sistemului de securitate pentru România era:

a. SUA;

b. Anglia;

c. Franta;

d. Rusia.

România renunta la starea de neutralitate si intra în razboi alaturi de Germania la:

a. 22 iunie 1940;

b. 22 iunie 1941;

c. 23 noiembrie 1940;

d. 1 septembrie 1939.

Gruparea din Partidul National Român care sustinea unirea Transilvaniei cu România era reprezentata de:

a. Octavian Goga;

b. Vasile Goldis;

c. Aurel C. Popovici;

d. Alexandru Vaida Voievod.

80. Guvernul Petru Groza a dizolvat Partidul National Ţaranesc la:

a. 15 iunie 1946;

b. sfârsitul lunii iulie 1947;

c. 19 noiembrie 1946;

d. 19 noiembrie 1947.

81. Constitutia din 1923 a fost opera:

a. Partidului National Român;

b. Partidului Ţaranesc;

c. Partidului National Liberal;

d. Partidului Poporului.

82. Decretul privind interzicerea avorturilor s-a adoptat în:

a. 1966;

b. 1957;

c. 1968;

d. 1965.

83. Revenirea la domniile pamântene s-a realizat în anul:

a. 1829;

b. 1822;

c. 1928;

d. 1823.

84. Primul program politic modern al românilor din Transilvania:

a. Supplex Libellus;

b. Pronunciamentul de la Blaj;

c. Supplex Libellus Valachorum;

d. Memorandumul.

85. Primul parlament bicameral a fost instituit în România în anul:

a. 1858;

b. 1859;

c. 1862;

d. 1864.

86. Prim-ministru al României, dupa demiterea guvernului Petre Roman:

a. Nicolae Vacaroiu;

b. Theodor Stolojan;

c. Radu Vasile;

d. Victor Ciorbea.

87. La începutul primului razboi mondial România era aliata cu:

a. Tripla Întelegere;

b. Puterile Centrale;

c. Sfânta Alianta;

d. Antanta.

88. Organizatie nationalista creata în 1927:

a. L.A.N.C.;

b. Garda de Fier;

c. Legiunea Arhanghelului Mihail;

d. Partidul National Agrar.

89. În 1940, România a fost obligata sa cedeze teritorii catre URSS si Statele:

a. Polonia si Bulgaria;

b. Ungaria si Bulgaria;

c. Ucraina si Iugoslavia;

d. Iugoslavia si Bulgaria.

90. Recunoasterea internationala a unirii Bucovinei cu România s-a realizat

a. Ungaria;

b. Germania;

c. Austria;

d. Franta.

91. România întoarce armele împotriva fostilor aliati si se alatura

Natiunilor Unite la:

a. 12 septembrie 1944;

b. 23 august 1944;

c. 26 august 1944;

d. 25 octombrie 1944.

92. Întelegerea Balcanica s-a constituit si era formata din statele:

a. 9 februarie 1934 la Atena - Iugoslavia, Grecia, Turcia, România;

b. 9 februarie 1921 la Bucuresti - Bulgaria, România, Grecia,

c. 9 februarie 1934 la Bucuresti - România, Bulgaria, Ungaria, Grecia;

d. 9 februarie 1934 la Belgrad - România, Turcia, Iugoslavia, Bulgaria.

93. Replica URSS la planul Marshall a fost crearea:

a. Sovromurilor;

b. Planului Valev;

c. Tratatului de la Varsovia;

d. C.A.E.R.

94. Fata de Constitutia din 1923, Constitutia din 1938 a:

a. largit dreptul de vot;

b. mentinut aceeasi situatie în ceea ce priveste dreptul de vot;

c. restrâns dreptul de vot;

d. reintrodus votul cenzitar.

95. Momentul de apogeu al autonomiei românesti fata de URSS s-a realizat în:

a. august 1968;

b. aprilie 1964;

c. ianuarie 1967;

d. iunie 1975.

96. Guvernul rezultat din primele alegeri pe baza votului universal în România avea

în frunte pe:

a. Ionel I.C. Bratianu;

b. Alexandru Vaida-Voievod;

c. Petre Roman;

d. Alexandru Averescu.

97. În primii ani ai regimului comunist în România, politica externa s-a

a. normalizarea relatiilor cu democratiile occidentale;

b. independenta în relatiile cu URSS;

c. docilitate deplina fata de URSS;

d. apropiere de statele din Africa si America de Sud.

98. Politica de transformare socialista a agriculturii a dus la judecarea de

a. 30.000 de tarani;

b. 50.000 de tarani;

c. 60.000 de tarani;

d. 80.000 de tarani.

99. Situatia dezastruoasa a economiei românesti dupa al doilea razboi mondial s-a

a. planul Young;

b. planul Briand-Kellogg;

c. planul Marshall;

d. planul Dawes.

100.Ministrul de externe al României în timpul caruia s-au reluat relatiile

diplomatice cu URSS:

a. Victor Antonescu;

b. Nicolae Titulescu;

c. Mihail Manoilescu;

d. Gheorghe Tatarescu.

101.România adera la Pactul Tripartit la data de:

a. 23 martie 1939;

b. 23 august 1939;

c. 23 noiembrie 1939;

d. 23 noiembrie 1940.

102.Tratatul de pace semnat de România cu Bulgaria la 10 decembrie 1919

a. începutul primului razboi balcanic;

b. dupa primul razboi balcanic;

c. la sfârsitul celui de-al doilea razboi balcanic;

d. la începutul anului 1918.

103.Problema Orientala a fost solutionala la sfârsitul razboiului dintre anii:

a. 1683 - 1699;

b. 1828 - 1829;

c. 1877- 1878;

d. 1914 - 1918.

104.România devine membra O.N.U. în anul:

a. 1949;

b. 1945;c. 1947;

d. 1955.

105.Planurile de dezvoltare economica elaborate de C.A.E.R. în deceniul 7

al secolului XX vizau transformarea României într-o tara cu:

a. o puternica industrie grea;

b. o puternica industrie a bunurilor de consum;

c. o industrie siderurgica de vârf;

d. o economie predominant agrara.

106.Constitutia din 1866 stabilea ca în România proprietatea era:

a. ocrotita;

b. garantata;

c. sacra si inviolabila;

d. obsteasca si de utilitate publica.

107.Cu prilejul Conferintei de la Viena din anul 1924, sovieticii afirma ca:

a. recunosc actul de la 27 martie 1918;

b. nu recunosc actul de la 27 martie 1918;

c. accepta medierea Societatii Natiunilor în problema în litigiu cu

d. nu accepta nici o mediere.

108. Primele alegeri libere pe baza votului universal s-au organizat în România în anul:

a. 1990;

b. 1991;

c. 1919;

d. 1946.

109.Cedarea Bucovinei de Nord Uniunii Sovietice în iunie 1940 a dus la:

a. consolidarea relatiilor germano-sovietice;

b. primul moment de criza în relatiile germano-sovietice dupa 1939;

c. ruperea relatiilor diplomatice dintre Germania si URSS;

d. respectarea prevederilor pactului Ribbentrop-Molotov.

110. Pentru prima data getii vin în contact cu civilizatia antichitatii clasice prin

a. persilor;

b. grecilor;

c. celtilor;

d. romanilor.

111. Despre realitatile politice din Transilvania la venirea ungurilor în Câmpia tisei

a. Cronica pictata de la Viena;

b. Legenda Sfântului Gerard;

c. Gesta Hungarorum;

d. Diploma cavalerilor ioaniti.

112. Primul guvern de orientare comunista în România a fost instalat la:

a. 6 martie 1945;

b. 30 decembrie 1947;

c. 19 noiembrie 1946;

d. 23 august 1944.

113. Cel mai important guvern din timpul domniei lui Al. I. Cuza a fost condus de:

a. Barbu Catargiu;

b. Nicolae Kretzulescu;

c. Dimitrie Bratianu;

d. Mihai Kogalniceanu.

114. "Revolutia culturala" a fost lansata de Nicolae Ceausescu dupa vizita în:

a. Coreea de Sud;

b. U.R.S.S.;

c. Cambogia;

d. China.

115. Instaurarea regimului turco-fanariot a însemnat:

a. obtinerea independentei;

b. revenirea la domniile pamântene;

c. restrângerea severa a autonomiei;

d. consolidarea autonomiei.

116. Autonomia locala în orase se realizeaza prin:

a. prefecti;

b. consiliile locale;

c. guvern;

d. pretori.

117. Interventia armata a statelor membre ale Tratatului de la Varsovia în

a. iulie 1971;

b. noiembrie 1968;

c. august 1968;

d. octombrie 1956.

118. În 1937, Iuliu Maniu încheia un pact cu C.Z. Codreanu pe durata:

a. opozitiei parlamentare;

b. mandatului guvernamental;

c. campaniei electorale;

d. sesiunii parlamentare.

119. P.C.R. a fost scos în afara legii în:

a. 1922;

b. 1924;

c. 1921;

d. 1933.

120. Aderarea României la Tripla Alianta a fost determinata de:

a. originea germana a regelui;

b. tendintele expansioniste ale Austro-Ungariei;

c. tendintele expansioniste ale României;

d. tendintele expansioniste ale Rusiei.

121. Eliminarea ultimilor partizani din miscarea de rezistenta anticomunista s-a

a. 1958;

b. 1950;

c. 1956;

d. 1977.

122. "Cel dintâi si cel mai mare rege din Tracia" este numit Burebista de:

a. Strabon;

b. Iordanes;

c. Dio Cassius;

d. inscriptia de la Dionysopolis.

123. Structura institutionala a Ţarilor Române în Evul Mediu a fost de inspiratie:

a. maghiara;

b. germana;

c. slava;

d. bizantina.

124. Presedintele României poate fi ales pe o perioada de:

a. un mandat;

b. doua mandate;

c. un numar nelimitat de mandate;

d. trei mandate;

125. Regimul Antonescu a fost înlaturat la:

a. 6 martie 1945;

b. 23 august 1944;

c. 9 octombrie 1944;

d. 26 august 1944.

126. Statul international al Principatelor Române între 1956 - 1877 era de:

a. state sub protectorat rusesc;

b. state sub protectorat rusesc si suzeranitate otomana;

c. suzeranitate otomana;

d. garantia colectiva a marilor puteri si suzeranitatea otomana.

127. Decretul lege privind functionarea partidelor politice si a organizatiilor obstesti

a. 31 decembrie 1989;

b. 30 decembrie 1989;

c. 3 ianuarie 1990;

d. 20 mai 1990.

128. Hotarârea de constituire a Adunarilor ad-hoc a fost luata la:

a. Adrianopol;

b. Paris;

c. Constantinopol;

d. Balta-Liman.

129. Prin legea de nationalizare din 1948 s-a consolidat:

a. marea proprietate funciara;

b. proprietatea privata;

c. proprietatea întregului popor;

d. proprietatea cooperatista.

130. Prima încercare de iesire din starea de vasalitate fata de coroana arpadiana o

a. Seneslau;

b. Litovoi;

c. Basarab I;

d. Cneazul Farcas.

131. Mihai Viteazul pierde Transilvania în urma bataliei de la:

a. Goraslau;

b. selinbar;

c. Cîmpia Turzi;

d. Miraslau.

132. Românii trecuti la greco-catolicism primesc drepturi civile prin:

a. Diploma Leopoldina din 1691;

b. Diploma Leopoldina din 1701;

c. Diplomele lui Iosif al II-lea;

d. Aprobatae si Compilatae.

133. Protectoratul rusesc asupra Principatelor s-a oficializat în anul:

a. 1856;

b. 1826;

c. 1829;

d. 1807.

134. "Print strain dintr-o familie domnitoare europeana" era prevederea ceruta de

a. Tratatul de la Paris;

b. Hotarârea Adunarilor Elective din Moldova si Ţara Româneasca;

c. Conventia de la Paris;

d. Rezolutiile Adunarilor ad-hoc din 1857.

135. În perioada primului razboi mondial responsabilitatea politicii externe i-a

a. Carol I;

b. Ferdinand;

c. I. I. C. Bratianu;

d. I.C. Bratianu.

136. Cadrilaterul intra în componenta Bulgariei prin:

a. Acordul de la Turnu-Severin;

b. Acordul de la Craiova;

c. Acordul de la Viena;

d. Acordul de la Bucuresti.

137. Decizia lui N. Ceausescu de a achita datoria externa a României a dus la:

a. cresterea nivelului de trai;

b. abundenta de bunuri de consum;

c. scaderea preturilor;

d. stoparea importurilor.

138. Unirea Basarabiei cu România a fost hotarâta de Sfatul Ţarii la data de:

a. 22 aprilie 1918;

b. 24 ianuarie 1918;

c. 27 martie 1918;

d. 7 aprilie 1918.

139. Revenirea României la relatiile cu Occidentul se produce dupa:

a. Moartea lui Stalin;

b. Declaratia PMR din aprilie 1964;

c. Invazia din Cehoslovacia;

d. Eliminarea grupului Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu.

140. Prin legea de nationalizare din 1948 s-a consolidat::

a. marea proprietate funciara;

b. proprietatea privata;

c. proprietatea întregului popor;

d. proprietatea cooperatista.

141. Regimul Antonescu a fost înlaturat la:

a. 6 martie 1945;

b. 23 august 1944.;

c. 9 octombrie 1944;

d. 26 august 1944.


Document Info


Accesari: 12703
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )