Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Romania in context international, intre 1849-1876

istorie


România în context international, între 1849-1876

(tabel recapitulativ)
Principatele Unite - România

Data

Situatia politica internationala
2 dec. - Se constituie la Paris "Asociatia Româna pentru conducerea emigratiei" din conducerea careia faceau parte: Ion Ghica, Gheorghe Magheru, Nicolae Balcescu, Dimitrie Bratianu, CA. Rosetti.ian. - Nicolae Balcescu întemeiaza la Lon­dra un Comitet Revolutionar international; la 5/17 ian. - se întâlne 919v2112j 51;te cu lordul Pal-merston si îi prezinta un memoriu în care se solicita evacuarea trupelor ruso-oto-mane de ocupatie si amnistie pentru revolutionarii exilati. 3 iul. - Apare la lasi publicatia "Zimbrul", iar la 8/20 septembrie, la Paris, revista "România viitoare". 12 dec. - Cancelaria imperiala de la Viena ridica Episcopia de la Blaj la rang de Mitropolie.


1 oct. - Instituirea teritoriului vamal unic a Imperiului Habsburgic. 29 nov. - Prusia accepta refacerea Con­federatiei germane (acordul austro-prusian de la Olmiitz).

- Relatiile agrare sunt reglementate printr-o noua legislatie în Moldova si Ţara Româ­neasca, mai-iun. - Apare la Paris ziarul "Junimea româna", mai-oct. - Cele doua tari române participa la expozitia comerciala de industrie si comert. 11 sept. - Dimitrie Bratianu semneaza ade­ziunea emigratiei române la Comitetul Central Democratic European de la Londra. 31 dec. - Este suspendata Constitutia habsburgica din martie 1849.


2 dec. - Lovitura de stat a lui Ludovic Napoleon Bonaparte, prelungirea manda­tului prezidential cu 10 ani si a prero­gativelor functiei supreme în stat. 21 dec. - Lovitura de stat este acceptata prin plebiscit.

iun. - iul. - împaratul Austriei Franz losif viziteaza Transilvania. Avram lancu refuza invitatia de a-l întâlni.


-Camillo Cavour devine prim-ministru al Piemontului (1852-1861). - Alexander Bach devine ministru de externe al Imperiului Habsburgic (1852-1859). -Rascoala taraneasca în Hertegovina


29 nov - Moare în exil, la Palermo, Nicolae 3alcescu

21 nov - în Franta are loc un plebiscist cu privire la forma de guvernamânt Majo­ritatea aproba transformarea Republicii în Monarhie

2 dec - Ludovic Napoleon Bonaparte se proclama împarat cu numele de Napoleon al lII


- Ion Bratianu înainteaza lui Napoleon al

(II un memoriu în care îi solicita sa

sustina Unirea Principatelor

febr/2 mart - Patenta imperiala

m problema agrara în Banat, Crisana si

Maramures

14/26 iun Dupa ce anuntase ca Rusia este

silita sa ocupe preventiv Tarile Române, la

21 iun /3 iul trupele tariste trec Prutul

Ocupatia militara dureaza pâna în aug-

sept 1854, când trupele straine se retrag si

nceteaza, de facto, protectoratul rusesc

asupra Ţarilor Române

act - Domnii Conventiei de la Balta Liman

se retrag la Viena Generalul rus Andrei de

Budberg este numit comisar extraordinar

Dentru Principate


- Uniunea vamala germana este reînnoita

pe 12 ani

6 febr - Rascoala antihabsburgica la

Milano

1/12 mai - Ruperea relatiilor diplomatice

între Rusia si Poarta, o noua faza a "Crizei

Orientale"

27 sept/9oct - Cu sprijinul Angliei si al

Frantei sultanul cere tarului sa-si retraga

trupele din Principate

4/16 oct - Poarta declara razboi Rusiei I

se vor alatura, în martie 1854, Anglia si

Franta, iar în 1855 Piemontul (Razboiul

Crimen 1853-1856)


- Memorii adresate de români Frantei, Angliei si Imperiului Otoman, în care se solicita sprijinul pentru înlaturarea trupelor straine si "Unirea celor doua Principate, cu Denficiul dreptului lor de autonomie si sub jn singur principe"

3/21 iun - Patenta imperiala privind re­glementarea raporturilor agrare în Tran­silvania

3/18 aug - Trupele austriece patrund în rmcipate inaugurând o ocupatie care va Jura pâna în martie 1857 sept - Barbu stirbei si Gngore Alexandru 3hica se reîntorc în tara spre a-si exercita Drerogativele domnesti tec - Se înfiinteaza, la Paris, STEG, societate austriaca de cai ferate, cu rol toarte important în exploatarea resurselor miniere din Transilvania


Razboiul Crimen determina regruparea politica a Marilor Puteri alaturi de Poarta împotriva Rusiei

12 mart - Se semneaza tratatul de alianta anglo-franco-otoman

2/14 iun - Conventia de la Boiacikoy prevede obligatia Habsburgilor de a îndeparta trupele ruse din Principate si de a restabili administratia

20 nov 12 dec - Este semnat tratatul anglo-franco-austnac Austria urma sa apere Principatele de o noua invazie 'rusa Reglementarea situatiei Principatelor intra în atentia unei comisii europene 16/28 dec - Austria, Franta si Anglia prezinta Rusiei un memoriu în baza caruia urma sa se reglementeze conflictul Crimen între altele, se cerea abolirea protec­toratului exclusiv al Imperiului Otoman asupra Principatelor si înlocuirea sa cu o garantie colectiva a Marilor Puteri


Agitatie politica în problema Principatelor

Emigratia româna cere unirea sub suze-
■anitatea Portn, garantia colectiva a Marilor
uten si principe strain


26 ian Tratat franco-piemontez împotriva

Rusiei

Piemontul intra în razboiul Crimen

1/13 ian - 3/15 dec Apare la lasi "România literara", sub redactia lui Vasile Alecsandn 3/15 martie-23 mai/4 iun Conferinta de pace de la Viena Pentru prima data un for european recunoaste importanta euro­peana a problemei românesti


3/15 mart - 23 mai /4 iun - Conferinta de pace de la Viena Se cere unirea Prin­cipatelor sub un principe strain Rusia cere o consultare electorala populara Austria si Poarta se declara împotriva Unirii 4/16 dec - Austria adreseaza Rusiei un ultimatum în care îi cere cedarea unei parti din Basarabia, libertatea navigatiei pe Dunare, neutralizarea Marii Negre, abolirea protectoratului exclusiv asupra Principa­telor Rusia accepta acestea drept baza pentru preliminariile pacii

18/30 mart - Se semneaza tratatul de pace prin care Principatele române ramân sub suzeranitatea Portn, iar protectoratul Rusiei este înlocuit cu garantia colectiva a Marilor Puteri Viitoarea organizare a Principatelor urma sa fie hotarâta de o Conferinta a puterilor garante dupa ce erau cunoscute cerintele românilor 25 mai/6 iun - Constituirea Societatii "Unirea", care desfasoara o activitate pro-unionista 17/29 iul - Expira mandatul domnilor numiti în urma Conventiei de la Balta Liman Sunt numiti în calitate de caimacami Alexandru Ghica în Tara Româneasca si Teodor Bals în Moldova


30 ian/11 febr - Protocolul cu privire la organizarea interna a Principatelor adop­tat la Constantmopol Se încearca res­trângerea autonomiei Moldovei si Tarii Românesti 18 febr - începutul celei de-a doua epoci a Tanzimatului în Imperiul Otoman febr -mart - Proiectul Cavour cu privire la cedarea Principatelor catre Habsburgi, în schimbul unirii Lombardiei si Venetiei cu Piemontul t3/25 febr-18/30 mart - Congresul de Pace de la Paris Tanle Române intra sub garantia Marilor Puteri

Firman al Portn cu privire la modul de alegere al Adunarilor ad-hoc 6/18 febr - Aparitia ziarului unionist "Con­cordia", condus de C A Rosetti mart - Sosesc la Bucuresti comisani Marilor Puteri în legatura cu misiunea de informare privind alegerile Adunarilor ad-hoc si doleantele românilor 3/15 mart - Constituirea Comitetului Cen­tral al Unirii de la Bucuresti -Se instaleaza, lânga Ploiesti, prima rafinarie din tara, construita la Hamburg - Este introdus la Bucuresti iluminatul cu petrol lampant un -iul - Se întorc în tara ultimii revolu­tionari exilati la 1848 7/19 iul - Alegerile pentru Adunarile ad-hoc sunt falsificate, în Moldova, de catre caimacamul Nicolae Vogonde Dupa noi alegeri unionistii domina, din punct de vedere numeric, Adunarile ad-hoc


1857-1859 - Criza economica în statele germane 1857-1858 - Rascoala în Hertegovina Rescnptul tarului Alexandru al II al Rusiei în vederea înfaptuirii reformei agrare 7/19 iun - Tratative între Marile Puteri europene cu privire la frontiera dintre Rusia si Poarta 16 iul /28 iul - Marile Puteri protesteaza la Poarta împotriva falsificam alegerilor pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei 28 iul /9 aug - Acordul confidential de la Osborne, între Anglia si Franta, cu privire la statutul Principatelor 3 nov - Ambasadorul Frantei la Poarta alcatuieste un proiect de reorganizare a Principatelor

3 oct. - Alegerile pentru Adunarea ad-a Ţarii Românesti. 3 oct.; 8/20 oct. - Mihail Kogalniceanu, asi si Constantin Kretzulescu, la Bucu-:i, prezinta Rezolutiile Adunarilor ad-hoc. 1 nov. - Jalba deputatilor pontasi din marea Moldovei. 3 dec. - Constantin Tanase cere, în marea de la Bucuresti, acordarea drep-i, pentru tarani, de a participa la adop-sa celor mai importante legi.-aug. - Revolutionarii români prezinta, ;apitalele Marilor Puteri, hotarârile Adu-ilor ad-hoc. 22 mai -7/19 aug. - Conferinta Marilor eri elaboreaza o Conventie cu privire la anizarea Principatelor. ,. - încep alegerile pentru desemnarea jnarilor elective în Principate.


14 ian. - Atentatul lui Felice Orsini împotriva lui Napoleon al lII. 20 iul. - întâlnirea de la Plombieres între Napoleon al lII si Cavour. 7/19 aug. - Conventia de la Paris. 10 dec. - Tratatul de alianta între Franta si Piemont.

24 ian./5 febr. - Dubla alegere a lui xandru loan Cuza la lasi si Bucuresti. 1 ian. - 0 delegatie moldoveana pleaca Poarta pentru a obtine investitura lui '.a. 25 mart.-17/29 mart. - Negocieri se­te la lasi între Alexandru loan Cuza si ieralul Klapka cu privire la sprijinirea ;ei nationale a românilor. mart./7 apr.-25 aug./6 sept - Conferinta la Paris a puterilor garante recunoaste ila alegere a lui Cuza. 22 mai. - Debuteaza activitatea Comi-Centrale de la Focsani.


apr.-iul. - Rascoala populara în statele Italiene. 29 apr.-4 iul. - Razboi între Franta, aliata cu Piemontul, si Austria. 10 nov. - Tratatul de pace de la Ziirich între Franta, Austria si Piemont. 16 sept. - Constituirea Uniunii nationale germane.

. - Memoriul lui Cuza destinat Marilor eri cu privire la desavârsirea unirii, ficarea vamilor Principatelor. aug./6 sept. - Se instituie prima agentie lomatica a României, cea de la Paris, idusa de loan (lancu) Alecsandri. sept/7 oct. - 5/17 oct. - Vizita lui xandru loan Cuza la Constantinopol. 0 oct. - "Diploma din octombrie" a lui înz losif pune bazele unui sistem istitutional de guvernare (pâna în 1867). oct./7 nov. - Inaugurarea Universitatii lasi. 718-19 nov. - Conferinta de la Timi-ira revendica autonomia Banatului si anizarea sa într-un "Capitanat român". 27 dec. - Anexarea Banatului la garia.


1860-1868 - Domnia lui Milos Obrenovici în Serbia. 8/20 oct. - Punerea bazelor "regimului liberal" în Imperiul Habsburgic.
1/13 ian.-4/16 ian. - Conferinta de la Sibiu cere, în numele românilor, recunoasterea folosirii limbii române alaturi de maghiara si germana. 11/12 febr. - Conferinta de la Alba-lulia cu privire la situatia Transilvaniei. 26 febr. - Patenta imperiala recunoaste autonomia provinciilor si fixeaza com­petentele organelor de conducere. 23 oct./4 nov. - la nastere, la Sibiu, ASTRA. 22 nov./4 dec. - Poarta recunoaste unirea pe durata domniei lui Cuza. 3/15 dec. - Cuza anunta, într-un mesaj adresat camerelor, ca unirea e înfaptuita.


1861-1876 - Domnia sultanului Abdul Azi2 în Imperiul Otoman, febr. - Se constituie primul Parlament în Austria. Se reuneste, la Torino, primul Parlament al Italiei unificate. 19 febr. - Abolirea iobagiei în Rusia. 17 mart. - Victor Emanuel al II este ales rege al Italiei (1861-1878). 1861-1867 - Interventia lui Napoleon al lIIîn Mexic.

22 ian./3 febr. - Primul guvern al României prezidat de Barbu Catargiu. 24 ian./5 febr. - Parlamentul României proclama Unirea si stabileste Bucurestiul drept capitala a tarii. 25 mai - Mihail Kogalniceanu cere, într-un discurs parlamentar, rezolvarea problemei agrare.                                              t 8/20 ian. - Este asasinat în conditii neelucidate Barbu Catargiu. 11/23 iun. - Adunarea voteaza proiectul de lege rurala propus de Comisia Centrala de la Focsani; Cuza refuza însa sa îl aprobe, nov./dec. - Are loc tranzitul armelor sârbesti prin România în ciuda protestelor Marilor Puteri.


7 apr. - Conventie între Anglia si S.U.A. privind interzicerea comertului cu sclavi. 22 sept. - Eliberarea negrilor din scalvie în S.U.A. - Otto von Bismarck devine presedinte al Consiliului de Ministri al Prusiei.

- Constituirea la lasi a'"Junimii" condusa de Titu Maiorescu. 7/19 apr-11/23 apr. - Congresul românilor de la Sibiu deleaga pe Mitropolitul Andrei saguna sa prezinte împaratului cererile românilor. 3/15 iul.-17/29 oct. - Dieta Transilvaniei voteaza legea pentru limba oficiala a Transilvaniei si "egala îndreptatire a natiunii române si a confesiunilor sale". împaratul Franz losif semneaza legea la 26 oct./7 nov., promulgata de Dieta la 30 mai 1864.


ian.- apr. - Rascoala de eliberare a Poloniei. 30 mart. - Ducatele Lauemburg si Schleswig intra în componenta Danemarcei. - Lupte decisive în razboiul civil din S.U.A. -Congresul german de la Frankfurt am Main. Printul George de Glucksburg este ales rege al Greciei (1863-1913).

12/24 febr. - Legea pentru organizarea puterii armate. 13/25 febr. - Legea privind constituirea Consiliului de Stat. 4 aor - Legea comunala.


1864-1865 - Expansiunea Rusiei în Asia Centrala. 1 febr. - 30 oct. Razboiul între Austria, Prusia si Danemarca.


apr - Kogalniceanu depune în e un proiect de lege agrara, iar la jpr unul de reforma electorala iai - Statutul .dezvoltator ' al lui ji o noua lege electorala Noile acte îentale sunt adoptate pnn plebiscit

protesteaza împotriva acestui act

/5 iun - 8/20 iun - A doua vizita a

:a la Poarta Se recunoaste deplina

mie a României

aug - Este promulgata legea rurala

it/12 oct - Sunt înfiintate Camerele

iert

Sunt promulgate Codul penal, Codul

legea asupra instructiunii

28 sept - Constituirea la Londra a

Internationalei I

8 nov - Reforma administrativa în Imperiul

Otoman


I /8 aug - România adera la ntia telegrafica de la Paris jg - Miscare împotriva lui Cuza - împaratul Franz losif desfiinteaza de la Sibiu si hotaraste convocarea i de la Cluj

; - Dieta Transilvaniei voteaza tarea autonomiei provinciei si ea" cu Ungaria


Capitala Italiei este transferata de la Torino

la Florenta

24 mart - Anglia retrocedeaza Greciei

insulele Ionice

14 apr - Asasinarea pesedintelui S U A

Abraham Lincoln


febr - Abdicarea lui Alexandru loan

formarea Locotenentei domnesti

br/10 mart - 23 mart/4 iun -

inta de la Paris discuta problema

latelor române

pr - 8/20 apr - Plebiscitul cu privire

gerea, ca domn, a lui Carol de

zollern

pr - Miscarea separatista de la lasi

mai - Printul Carol este proclamat

al României

iul - Este promulgata o noua

tutie a tarii

11 aug - Promulgarea unei noi legi

-ale


1866-1868 - Rascoala antiotomana în

Creta

15 iun - 26 iul - Razboi între Austria,

Prusia si Italia

18 aug - Se constituie Confederatia

Germana de Nord

23 aug - Tratatul de pace de la Praga între

Prusia si Austria

20 sept - Noi principate se alipesc

Germaniei

13 oct - Tratat între Austria si Italia la

Viena


iia participa la expozitia universala ans

febr - Acord austro-ungar privind

a statului dualist Transilvania este

ta Ungariei

r/4 mai - Legea pentru înfiintarea

ou sistem monetar

îi/8 iun - Franz losif sanctioneaza

rea Transilvaniei la Ungaria


Formarea dualismului austro-ungar 30 mart - Rusia vinde S U A peninsula Alaska

8 iun - Franz losif se încoroneaza rege al Ungariei

22 deG Promulgarea Constitutiei dualis­mului austro-ungar
3/15 mai - Pronunciamentul de la Biaj contesta anexarea Transilvaniei la Ungaria 17/29 iul - Legea pentru organizarea putem armate 7 dec - Parlamentul maghiar promulga legea cu privire la anexarea Transilvaniei la Ungana


1868-1889 - Domnia lui Milan al IV-lea în Serbia 6/18 iul - Detasamente bulgare trec Dunarea, pornind din România, s declanseaza rascoala bulgarilor

26 ian /7 febr - Fondarea Partidului National al românilor din Banat si Ungaria 23-24 febr /7-8 mart - Fondarea Partidului National Român din Transilvania aug -oct - Vizite ale lui Carol I în Austro-Ungana, Franta si Rusia 19'31 o.ct Este inaugurata calea ferata Bucuresti-GiurgiuInstabilitate guvernamentala în România 24 febr -8 mart Se inaugureaza Monetana Statului 8/20 aug - Miscarea antidinastica de la Ploiesti 27 dec '8 ian 1871 - întra în functiune calea ferata Roman-Bucuresti


14 iul - Telegrama de la Ems, pretextul razboiului între Franta si Prusia 19 iul - 26 febr 1871 - Razboiul dintre Franta si Prusia 4 sept - Proclamarea celei de-a treia republici în Fran'a 19 sept ian 1871 - Asediul Parisului de catre armatele prusace 19/20 sept - Roma se uneste cu italia unificata 16 nov - Amedeo de Savoia fiul regelui Italiei, este ales rege al Spaniei (1870-1873)

12/24 ian - Guvernul depune în Parlament dosartl afacerii Stroussberg 10/22 mart II/23 mart - Puternica mani­festatie antigermana la Bucuresti * 11/23 mart - 4/16 apr 1876 - Marea guvernare conservatoare a lui Lascar Catarg u 14/26 aug - 15'27 eug - Aniversarea a 400 de ani de la îarn isr> a manastirii Putna


18 ian - Proclamarea Imperiului German în frunte cu Wilhelm I 26 ian - Roma devine capitala Italiei .13 mart - Conventia de la Londra cu privire ,a strâmtorile Bosfor si Dardanele mart - mai - Comuna din Paris 16 apr - Constitutia Imperiului German 10 mai - Tratatul de pace între Franta si Germania de la Frankfurt

2/14 îebr - Se fonde -a Societatea dru­murilor de fier din Romji ia , care preia drep­turile si datoriile conso'tiu'ui Stroussberg 7/19 apr - Modificarea legii tocmelilor agricole 13/25 sept - Inaugurarea Garii de Nord din Bucuresti 12 oct înfiintarea Universitatii d>n Ouj
6/18 apr - Legea creditului funciar român mai -nov - Participarea României la expo­zitia universala de la Viena 13/25 mai - într-o sedinta de guvern se dezbate problema independentei de stat a tarii


- Criza economica (1873-1879) 23 oct - Wilhelm I se raliaza întelegerii dintre Austro-Ungana si Rusia (Alianta celor trei împarati)


mai/12 iun. - încheierea Conventiei îâno-austro-ungare cu privire la con-ictia caii ferate Ploiesti-Predeal-Timis-sov.         ,

3 aug. - Se da în folosinta calea ferata -Ungheni.

nov. - Parlamentul maghiar voteaza un amblu de legi electorale care s-au cat si în Transilvania.


21 febr. - 22 apr. - Guvernul Benjamin Disraeli în Anglia.


-mart. - Formarea "coalitiei de la

tar-Pasa".

iun. - Semnarea Conventiei comer-

e între România si Austro-Ungaria.


febr. - Rascoale în Bosnia si Hertegovina. 4 nov - Marea Britanie cumpara actiunile Companiei Canalului de Suez, ce apartinea Egiptului.


>7 mart. - Conventia comerciala între nânia si Rusia recunoaste de facto jpendenta României. >8 iun. - Mihail Kogalniceanu trimite ilor Puteri o nota circulara si un noriu prin care solicita recunoasterea ividualitatii statului român". iul./5 aug. - Se formeaza un guvern ■al în frunte cu Ion C. Bratianu. aug./9 sept. - Vizita la Sibiu si /orbirile lui Ion C. Bratianu cu Franz

sept./11-12 oct. - Tratativele

âno-ruse de la Livadia.

'3 dec. - Noua Constitutie otomana

5idera România o "provincie privi-

îta". Aceasta atrage un protest violent"

Jtoritatilor române (22-23 dec/3-4 ian.

T)


-Se desfasoara rascoala bulgarilor împotriva dominatiei otomane.

iun. - Serbia si Muntenegru declara
razboi Portii.

8 iul. - Acord secret semnat la Reichstadt între Rusia si Austro-Ungaria.

aug. - Abdul Hamid devine sultan al
Imperiului Otoman.

11/23 dec-8/20 ian. 1877 - Conferinta Marilor Puteri de la Constaniinopol încearca rezolvarea crizei orientale.


Document Info


Accesari: 3157
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )