Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Lituaniana


NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ..................

[Sudarymo vieta], 200...... m. .......... ..... ...... ........... d.[Pirkėjo pavadinimas], a­tsto­vau­ja­ma .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................., vei­kian­čio pa­gal .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........................., to­liau va­ 949u2021j di­na­ma Pir­kė­ju, ir [Pardavėjo pavadinimas], at­sto­vau­ja­ma .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..., vei­kian­čio pa­gal .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................., to­liau va­ 949u2021j di­na­ma Par­da­vė­ju (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), su­da­rė sią pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį (toliau vadinama Sutartimi):

1. Sutarties objektas:

1.1. Pardavėjas pardavė, o Pirkėjas nupirko nuosavybės teise patalpą - [nurodyti pavadinimą], kurios unikalus numeris: .......... ..... ...... ........................, turintį ........... kv. m (.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................... kv. m) bendro ploto, esantį [savivaldybė, patalpos adresas skaitmenimis ir zodziais], toliau Sutartyje - Turtas.

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas Turtas: registro įraso Nr. .......... ..... ...... ... .

Pastatas, kuriame yra Turtas: Nr. .......... ..... ...... ................. .

Paskirtis: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........ . Pazymėjimas plane ......................... .

Archyvinės bylos Nr. .......... ..... ...... ....... .

1.2. Turtas priklauso Pardavėjui nuosavybės teise pagal siuos dokumentus: ........................ .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......... bei Valstybės įmonės Registrų centro [miesto] filialo .............. m. .......... ..... ...... ......... ....... d. isduotą pazymėjimą Nr. .......... ..... ...... . apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

2. Kaina ir atsiskaitymo tvarka:

2.1. Salių susitarimu Turtas parduodamas uz ..................... Lt (.......... ..... ...... ................ .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........), is kurių ................. Lt Pirkėjas sumokėjo avansu Pardavėjui, o Pardavėjas gavo is Pirkėjo siuos pinigus pries sudarant Sutartį; ............................. Lt (.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................) Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pavedimu į Pardavėjo sąskaitą Nr. .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...., esančią banke .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............, per ............... darbo dienų sios Sutarties pasirasymo ir patvirtinimo dienos.

2.2. Galutinis atsiskaitymas yra patvirtinamas notaro liudijimu, kuris isduodamas pagal Pardavėjo pareiskimą, kad sios sutarties 2.1 punktas yra įvykdytas ir Pirkėjas visiskai atsiskaitė su Pardavėju. Notaro isduotas liudijimas yra neatskiriama sios pirkimo-pardavimo sutarties dalis.

2.3. Turto vidutinė rinkos vertė pagal Valstybės įmonės Registrų centro [miesto] filialo ............. m. .......... ..... ...... ............ ........ d. pazymą Nr. .................... apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre - .......................... Lt (.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......................... litų). Vertės nustatymo data: .......... ..... ...... .................... .

3. Nuosavybės teisės perėjimas:

3.1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.393 str. 4 d. nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą Pirkėjui pereina nuo daikto perdavimo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.398 str. 1 d. nekilnojamojo daikto perdavimas ir jo priėmimas turi būti įformintas Pardavėjo ir Pirkėjo pasirasytu priėmimo-perdavimo aktu arba kitokiu Sutartyje nurodytu dokumentu.

3.2. Salys susitarė minėtą Turtą perduoti Pirkėjui nuosavybėn pasirasius ir patvirtinus notariskai perdavimo-priėmimo aktą per 2 (dvi) darbo dienas nuo galutinio atsiskaitymo pagal sią Sutartį dienos.

4. Pardavėjo pareiskimai, patvirtinimai ir garantijos:

4.1. Pardavėjas patvirtina, kad parduodamas Turtas niekam kitam neparduotas, nepadovanotas, neįkeistas, neisnuomotas, neperduotas panaudai ar kitaip neapsunkintas jo pardavimas ar Pirkėjo įgyjamos naudojimo, valdymo ar disponavimo siuo Turtu teisės, kad sis parduodamas Turtas nėra arestuotas ir jam neuzdėti jokie draudimai ar apribojimai įstatymų nustatyta tvarka. Ginčų dėl parduodamo turto jokiame teisme nėra ir parduodamo Turto atzvilgiu kitų draudimų ar įsipareigojimų, ribojančių naudojimo, valdymo ar disponavimo teises, nėra.

4.2. Pardavėjas patvirtina, kad parduodamas Turtas sios Sutarties sudarymo dienai priklauso Pardavėjui nuosavybės teise, teisėtai įgytas bei tinkamai teisiskai įregistruotas ir Pardavėjas yra vienintelis ir teisėtas parduodamo Turto savininkas.

4.3. Pardavėjas uztikrina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, reikalingi sios Sutarties pasirasymui ir jis pasirasydamas sią Sutartį turi visus įgaliojimus ją pasirasyti, nepazeidzia LR įstatymų, bendrovės įstatų ir kitų norminių aktų reikalavimų bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti jeigu siame punkte pateikta informacija yra neteisinga ir netiksli.

4.4. Salims susitarus, Pardavėjas įsipareigoja iki priėmimo-perdavimo akto pasirasymo dienos atlaisvinti patalpas, sumokėti visus mokesčiu uz komunalinius patarnavimus ir kitas Turtui teikiamas paslaugas bei perduoti Pirkėjui [jei parduodamas butas - raktus, atsiskaitymo knygelę], paslaugų teikėjų sąskaitas bei kitą Turto techninę dokumentaciją. Tuo atveju, jei paaiskėtų, kad yra įsiskolinimų ar nesumokėtų mokesčių uz komunalinius patarnavimus ir kitas teikiamas paslaugas, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti juos savo lėsomis.

4.5. Pardavėjas patvirtina, kad jokios skolos ir / ar kitokie įsiskolinimai, jeigu tokie būtų / atsirastų, uz paslaugas, teiktas Turto savininkui ar naudotojams iki priėmimo-perdavimo akto pasirasymo dienos Pirkėjui nepereina. Visos pretenzijos dėl skolų ar įsiskolinimų, atsiradusių iki priėmimo-perdavimo akto pasirasymo dienos, yra, gali ir turi būti pateikiamos Pardavėjui.

4.6. Pardavėjas pareiskia, kad atlikto visus teisinius veiksmus, būtinus sios Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui ir Sutarties sąlygų vykdymui. 

5. Pirkėjo pareiskimai:

5.1. Pirkėjas patvirtina, kad Pirkėjas turėjo galimybę apziūrėti Turtą, taip pat susipazino su parduodamo Turto nuosavybės dokumentais, pries pasirasant sią Sutartį. Pirkėjas jokių pretenzijų Pardavėjui dėl Turto neturi.

5.2. Pirkėjas uztikrina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, reikalingi sios Sutarties pasirasymui ir jis pasirasydamas sią Sutartį turi visus įgaliojimus ją pasirasyti, nepazeidzia LR įstatymų, bendrovės įstatų ir kitų norminių aktų reikalavimų bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu siame punkte pateikta informacija yra neteisinga ir netiksli.

6. Kitos sąlygos:

6.1. Si Sutartis pries trečiuosius asmenis galės būti panaudota ir sukels jiems teisines pasekmes tik tuo atveju, jei bus įregistruota viesame registre, t. y. Valstybės įmonės Registrų centro [atitinkamo miesto] filiale (LR CK 6.393 str.).

6.2. Jeigu Pardavėjas neatvyksta patvirtinti atsiskaitymo fakto pagal Sutarties 2.1 punktą, tai Salių susitarimu, Pirkėjas turi teisę gauti liudijimą apie galutinį atsiskaitymą, pateikęs notarui bankinius dokumentus, patvirtinančius, kad Sutarties 2.1 punkte numatyta suma buvo sumokėta pavedimu į Pardavėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

6.3. Salys pareiskė, kad pirkimo-pardavimo Sutartis yra sudaryta laisva abiejų Salių valia, nenaudojant spaudimo, dėl kurio Salys būtų priverstos sudaryti sią Sutartį.

6.4. Salys pareiskė, kad si sutartis sudaryta sąziningumo, teisingumo, protingumo principais, visos sios Sutarties sudarymo aplinkybės Salims zinomos.

6.5. Ginčai, kylantys sios Sutarties pagrindu, sprendziami Salių susitarimu. Ginčai, kurių nepavyksta isspręsti Salių susitarimu, sprendziami Lietuvos Respublikos teisme pagal LR įstatymus.

6.6. Sios Sutarties sudarymo islaidas apmoka Salys lygiomis dalimis.

6.7. Salys pareiskia, kad Sutarties tekstą perskaitė, notarinių veiksmų prasmė ir pasekmės isaiskintos.

6.8. Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, kurių vienas paliekamas [notarų biuro pavadinimas], likusieji isduodami Sutarties Salims. 

7. Salių adresai ir parasai:

Pardavėjas

Pirkėjas

[Pavadinimas]

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

[Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį]

[Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį]

_____ _______ ______ _______________ A. V.

Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

_____ _______ ______ _______________ A. V.

Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardė]


Document Info


Accesari: 5071
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )