Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
УВОД

RusaОсновне к рактеристике и а ај технологl 17417h719r 0;је пласт чног деформисања

ија астичног дефо иса а тала (Т ) узи а ист к уто сто у оквиру свих техн логl 17417h719r 0;ја прои в дног ш н . в м техн логl 17417h719r 0; м до иј ју се пол фабр ти и готови ло и раз и итих о л а и нзи а, од раз и тих л их , раз ч тих чности и кв лит та . в и к а ат в м пр ностима, при е а Т Д е у пе а ен м порасту, што се е и р в и и м . а евант м п даци , више од 80% свих талних те ијала у раниј ј и каснијој ази обра е бива обр е о нек м д хн логl 17417h719r 0;ја пластичног дефо исањ : ља , ковањ , дубок м из ењ м и р. в ка тре а ши а у пог ни а производног шинст а јесте шина за пластично дефо ање.

О о еле је с их т но ш их то а које припа ају Т Д јесте да је то обра а без ски ња струг и . Готов прои в д се добија пласт ч м (тр јн ) фо и ањ , тј. а м о л а полазног м теријал , при у з пре и а у току обраде остаје констант .

ТПД одл к је з хно екон х ктер тика к је е ине а онкурентн м у односу на друге, алтернат е технологl 17417h719r 0; . ав е пре ности ТП :

Релатив о једнос ав а и брза изр да д л в , без обз а а њ хов бл к и л чину. од осто ег алата и ши е о е д бија у једн м или више одова ине. В е е изра е за иде т чан о з ат о је кр е го у оста их тех ологl 17417h719r 0;ја.

Висок степен и коришћења мате и ала. Ушт а те јала при ен м ладног фо ис а илустрова а је пр ер м (сли а 1.1) о м је прика а а израда ет јски и ент ч ог ла у ск дања р го и е и фор ањ . Са сли е е у ава да је р пр к, у сл ч из де ла фо исањем 3,2 пута л ши (и јефт ији) од припре а изр ог стругање .ика1.1 - рошак атериј ла при изради ла по оћу е ичите технол гиј : ск д њем с ругот е и дефор а ем

Ви о е ха чке ар ктеристике оби х ло , то пр и и з е ушти е про а б е о њ .

Висока т чност и алитет површи а дел , што се, пре с е , односи на о е обије е д м о и .

5. ко е серија дов љно вели , комад а цена је знатно нижа него код остал х те но гија.

П ребно је, еђ , п н и а пос оје и о ран а пр е о е техноло е. авни д стаци ТП :

ва технол гија је еко с и опра да а с о у с учају сери ке, ли осери с е и сов е ро звод е. Тре а, ђут , т и а се и е пори, ре с а в њ м рин и а к ил е б , а е ова т х ги а учини е он с и к нкурентн м и у у ви а њих сер ја. С друге с не, остоји низ произво а и се огу обити ис љ чиво ТПД ( п . неки ло и т лица) и у так м сл а чи а р је е и еле нтн .

е огу се сви тер јали успешно о р ђивати ТП . То се, п е св а, о носи а сокол ги ане чели е и р ге теријале а ниск м полазн м пласт чно ћу.

3. ри на пр еса је г ни е а с обзир м на с а о д зво ено оптерећење ал а.

У проц у се че то љ у л е с ле и пр и ци, што изиск је п ребу за роб сн м а ат а и ин а и е сн

нас се ТПД при ењ је у ра и итим инду тр јск м о ласти а, еђу ој а у важније:

) из да ло а за в зила, бродове, шин , алате и ур ђ је. осе н з чај ова технол г а имау из ди лаких конс ру ја

б) из да ру их а а екићи, еш , завијачи) и р р ких инстр та

) и р да в зивних ел ен та: виј и, н р к , чи ије, ос в н це и л. д) из да езе воара, х конз рви, кани те а

) из да л е ата у г ађев арс : ел е ти р вн х и зи н х конс р кциј , окови врата и

пр ора

ф) пр е а у е ектро х ици и е ектрони и

1.2. Класификација ТПД

Пласт чно фо исање тала је о рада при ко ој се под де в м дов љно исоког о ећ а тра но а о ик полазног т ри ла. Ова општа фи иција об х ата велики б ој различи их то а који а се гу доби и произ оди од разл итих н х тери ла, различи их д а, т н сти и к ал ета п вршина.

лици 1.2 да а је ла фика а ТПД о наве н м р ципу, уз навођење конкрет х то а

које при а ају поједи им груп .

Треба нап н ти да је број тода обраде деф ис м знатно и го ш о је п иказано а слици .2, г е су дате са о ј аж и е и на ише пр е ва . Са с и е се тако е у чава а се и пр ар а и к н р а р да гу изво ити у адн м или т пл м т у.

П д ла ТПД же се извести и према ге ет ији полуфабри та, тј. радн г к . ре а т м крит иј у сви процеси ТПД д ле е на:

а) з преминско дефор иса е б) дефор а е лима

дефор а е проф ла

П и запре нс м ф иса у, у о и обра е на ш е ла а ро сно напонс о-де о цио о ста е, а д ије те зо е у с е три о е су и тог р а чи а. ип не зап ке Т Д су сабија е, овање, ист скив е и др. При запр инск м фо иса у п ја љ у се знатно е силе дефо ис ња го ри обради ма.

од л а су две д е (дуж а и шир на) з атно в е д тр ће е ( б и ), из ч проист чу одр ђе е пе ифи о ти о е обра е. На ч е њ е о е е а у дубо о а е , са ијање, р њ .Слика 1.2 - Подела технол г е пласт чног д формисања

1.3. При ена информационих техно огија у ТПД

о и у о тал м о ласт а шинс а и т ке у пш , и у Т Д при е а инфо ационих техноло а а е а ајне пр ене које опр се е кас ј ј и к алитетнијој про зво и.

чу ари се пр ењ ју у свим аз а ТПД (конс ук ија ла, пр екто е технологl 17417h719r 0; е и

конс ук ија ат , ши а и осталих уре ај , пр љање пр из одњ м и . .

т жишту ос оје к р ија ни софт рски ти за али у о иних п оцеса дефо и ања који

су базирани на нек ј од с ре е их то а (кон и еле е т , горња гран а и др ). ки од њих

су и МСЦ.СУ РФОРГЕ, С АБАQ , ЕФ РМ-3 , Т-Батх, QФОРМ и д.

а и .3 д т је г фи ки пр аз си лације процеса лад ог рад јалн г ист с ив а озу ље их е ената кори ењ м софтверског па та М Ц.М РЦ 2001. Си лациј м се добијају сви рел ва т и одаци о роцесу.

Слика 1.3 - имулација процеса хлад ог истискива а зу ча икаDocument Info


Accesari: 1205
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )