Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
LECTIA 5. - PARTEA INTAI

Gramatica
ALTE DOCUMENTE

Verbul
ARTICOL POSESIV - PRONUME SEMIINDEPENDENT
LISTA VERBELOR NEREGULATE
VERBE IMPERSONALE sI UNIPERSONALE
Verbe conjugate
Translate into English
CAZURILE (substantivelor, pronumelor personale)
Test scris la Limba engleza
Present Perfect Continuous
Prezentul simplu - The simple present
LECŢIA 5. - PARTEA INTAI

Sa începem prima parte a lectiei noastre de engleza cu câteva cuvinte noi. Repetati-le cu mare atentie la pronuntie:

letter >
book >

post-office >

pen >

kitchen >

week >

man >

Romania >

son >

the third >

Acum exersati aceleasi

Romania >

kitchen >

post-office >

son >

pen >

the third >

week >

book >

letter >

man >

leta1] buk]

pOLISt Otis]

pen] kitsan]

U- i T

i:k] mEn] rumemia] san]

Dza Tsa:rd]

- scrisoare

- carte

- oficiu postal

- stilou

- bucatarie

- saptamâna

- barbat

- România

- fiu

- al treilea, a treia

cuvinte în alta ordine:

rumemiaj

kitsan]

poust ofis]

san] pen]

Dza Tsa:rd]

U-  T

i:k] buk] leta1'] mEn]

- România

- bucatarie

- oficiu postal

- fiu

- stilou

- al treilea, a treia

- saptamâna

- carte

- scrisoare

- barbat

Verificati în ce masura ati reusit sa însusiti cuvintele noi. Traduceti în limba engleza urmatoarele

cuvinte:

al treilea, a treia

>

the third

bucatarie

>

kitchen

carte

>

book

barbat

>

man

fiu

>

son

scrisoare

>

letter

stilou

>

pen

oficiu postal

>

post-office

saptamâna

>

week

România

>

Romania

Am inclus cuvintele noi în propozitii si în expresii: The third car is red.

> [Dza Tsa:'d ka:' iz red]

Mother is in the kitchen.  > [maDzar iz in Dza kitsan]

This man has a book. I live in Romania.

> [D is mEn hEz a buk]

> [ai liv in rumemia]

I often go to the post-office. > [a* ofn gou tu D a poust

ofis]

My son is at the school. > [ma/ san iz Et Dza sku:l] a long letter > [a lon(g) leta1"]

a nice pen a good week

> [a na/s penj

> [a gud ui:k]

în exercitiul urmator completati partile care lipsesc: Ea lucreaza la oficiul postal. România este o tara frumoasa. El duce întotdeauna acest stilou la serviciu. Aceasta este a treia casa din strada. Fiul nostru merge la scoala. Saptamâna are sapte zile. Acest barbat are o masina rosie. Vreau sa scriu o scrisoare mamei mele. Pe masa este o carte. Tatal lor este în bucatarie.

A treia masina este rosie. Mama este în bucatarie. Barbatul acesta are o carte. Traiesc în România. Merg des la oficiul postal.

Fiul meu este la scoala, o scrisoare lunga un stilou frumos o saptamâna buna

- She works at the > post-office.

- > Romania is a nice country'.

- He always takes this > pen to work.

- It's > the third house in the street.

- Our > son goes to school.

- A > week has seven days.

- This > man has a red car.

- I want to write > a letter to my mother.

- There is > a book on the table.

- Their father is in the > kitchen

Traduceti în limba engleza urmatoarele propozitii:

Acesta este un stilou verde. > It's a green pen.

Acest barbat si fiul sau merg în fiecare zi la > This man and his son go to work by bus

every day.

serviciu cu autobuzul. Oficiul postal se afla în apropierea statiei, în bucatarie sunt patru carti. Sunt câteva orase frumoase în România. Aceasta scrisoare este pentru tine. îmi place a treia casa.

> The post-office is near the station.

> There are four books in the kitchen.

> There are some nice towns in Romania.

> This letter is for you.

> I like the third house.

Acum vom învata zilele saptamânii. Observati ca fiecare paate fi pronuntat doua feluri:

Monday

> [mandi]

> [mande/]

- luni

Tuesday

> [t/u:zdi]

> [t/u:zde/]

- marti

Wednesday

> [uenzdi]

> [uenzde/]

- miercuri

Thursday

> [Tsa:rzdi]

> [T^'zde/]

- joi

Friday

> [fra/di]

> [fra/de/]

- vineri

Saturday

> [sEtardi]

> [sEta'de/]

- sâmbata

Sunday

> [sandi]

> [sande/]

- duminica

înaintea zilelor saptamânii folosim prepozitia "on". în limba engleza zilele saptamânii se scriu întotdeauna cu literă 19319w2220t ; mare.

Sa exersam cuvintele! Completati cu ajutorul lor propozitiile de mai jos: Miercuri de obicei merg acolo dimineata.

Vreau sa-1 vizitez pe tatal meu sâmbata.

Mergi duminica la biserica?

Marti suntem întotdeauna acasa.

De obicei vineri scriu mamei mele o scrisoare.

Nu-mi place sa merg luni la serviciu. Unde mergi de obicei joi?

On > Wednesday I ususally go there in the morning.

I want to visit my father on > Saturday. Do you go to church on > Sunday? On > Tuesday we are always at home.

I usually write a letter to my mother on

> Friday.

I don't like to go to work on > Monday. Where do you usually go on > Thursday?

3

Daca înaintea zilelor saptamânii se afla cuvântul "every", nu folosim prepozitia "on":

every Monday every Sunday

- fiecare luni

- fiecare duminica

Sa învatam câteva verbe noi. Cititi-le cu voce tare:

to talk (to/with) > [tu to.k]

to read > [tu ri:d]

to come > [tu kam]

to love > [tu lav]

to understand > [tu andarstEnd]

- a vorbi, a conversa

- a citi

- a veni, a ajunge

- a iubi

- a întelege, a pricepe

Iar acum urmeaza aceleasi cuvinte, dar în alta ordine. Cititi-le cu voce tare:

to talk (to/with) > [tu to:k] - a vorbi, a conversa

to understand > [tu andarstEnd] - a întelege, a pricepe

to read > [tu ri:d] - a citi

to Iove > [tu lav] - a iubi

to come > [tu kam] - a veni, a ajunge

Sa folosim cuvintele noi în propozitii. Traduceti din engleza în româna!

She reads a book every Sunday.

This man loves his son.

> [si: ri:dz a buk evri sandez']

> [Dzis mEn lavz hiz san]

He comes to the post-office > [hi: kamz tu Dza poust

every Thursday. -----: T-s*-r-

We often talk to our sons. Do you understand it?

- Ea citeste o carte în fiecare duminica.

- Acest barbat îsi iubeste fi­ul.

- El vine la oficiul postal în ofis evri TBa:'zdez] fiecare joi.

> [ui: ofn to:k tu auar sanz] - Vorbim des cu fiii nostrii.

> [du z'u: andarstEnd it] - întelegi?

Completati urmatoarele propozitii: Vorbesti des cu mama ta? Când vine el de obicei la birou?

- Do you often > talk to your mother?

- When does he usually > come to the office?

Ce fel de carti le place sa citeasca?

What books do they like to > read?

îmi place sa merg în aceasta piata. O întelegi pe mama ta?

I >love to go to this square.

Do you > unde ^ it! your mother?

Traduceti în limba engleza urmatoarele propozitii:

> She loves our son.

> He comes to your house e\e:"

> ! often talk to their father.

Ea îl iubeste pe fiul nostru. El vine în fiecare duminica la voi. Vorbesc des cu tatal lor.

Nu înteleg (aceasta lucru). Vreau sa citesc aceasta carte.

Cititi cu atentie propozitia urmatoare:

I always visit my mother at five o'clock on Sunday.

> I don't understand it.

> S want to read this book.

O vizitez întotdeauna pe mama (mea) duminica la ora cinci.

m3

Daca în propozitie exista doua complemente de timp, atunci în ordine pe primul loc trece definirea exacta a orei (invers ca în limba româna):

seara la ora opt luni la ora sase

at eight in the evening

at six on Monday

Iar acum vom învata un cuvânt al carui înteles depinde foarte mult de context:

right

all right to the right to be right on the right

> [ra/t]

> [o:l raz't]

> [tu Dza raz't]

> [tu bi: ra/t]

> [on Dza raz't]

drept,dreapta, potrivit, corect

în ordine, în regula

la dreapta

a avea dreptate

în dreapta, în partea dreapta

S& vedem cateva exemple: Is this the right bus?

Look to the right!

There is a school on the right.

All right! We are going there now.

I think you're right.

> [iz Dzis Dza ra/t bas]

> [luk tu D a raz't]

> [Dzear iz a sku:l on Dza raz't]

r l u.  r (g)

> [o:l razt a: gouin b' Dzear nau]

> [az Tsin(g)k zuar ra/t]

Acesta este autobuzul potrivit?

Priveste la dreapta!

în dreapta este o scoala.

în regula! Acum mergem acolo.

Cred ca ai dreptate.

în lectiile anterioare ati învatat timpul prezent simplu, cu ajutorul caruia putem exprima actiunile obisnuite si cele care se repeta în mod regulat.

Pentru descrierea actiunilor care nu sunt obisnuite sau nu se repeta în mod regulat, ci se desfasoara în momentul vorbirii, folosim timpul prezent continuu (Present Continuous Tense). Acest timp îl folosim în trei cazuri pe care le veti vedea în cursul lectiilor 5-6. In primul rînd sa vedem din ce secompune, cum se construieste propozitia la timpul prezent continuu:

I am opening the door.

He is going home.

These people are reading books.

> [ai Em oupnin^ Dza

do:1

> [hi: iz gouin^ houm]

> [D i:z pi:pl a: ri:din "

buks]

- Deschid usa.

- El merge acasa.

- Acesti oameni citesc carti.

Propozitiile la timpul prezent continuu se compun din:

Subiect + forma corespunzatoare + verb (cu

a verbului "to be" terminatia ,,-ing")

I

He

These people

am

is

are

opening

going

reading

+ complement direct (sau alta parte de prepozitie)

the door.

home.

books.

Daca folosimi acest timp, verbul "to be" nu se traduce in aceste cazuri. Verbul "to be" este o parte a predicatului si avem nevoie de el doar pentru exprimarea timpului.

Deci, timpul prezent continuu se foloseste pentru actiunile care se desfasoara în momentul vorbirii. Accentuarea acestuia este posibila cu ajutorul urmatoarelor complemente de timp:

now

at the moment just

> [nau]

> [Et Dza moumant]

> [djast]

acum

momentan, chiar acum tocmai, chiar

Se exersam timpul prezent continuu în propozitii: We are visiting the church > [Ui: a:r vizitin^g) Dza

now.

She is waiting for her mother at the moment.

tsa: ts nau]

> [si: iz ue/tin^ fo:r ha:r maDza' Et Dza moumant]

z . _ r

They are just reading books. > [D ei a: djast ri:din

buks]

My father is going for a walk now.

> [mai fa:Dzar iz gouin fo:r a uo:k nau]

(g) (g)

He is driving to work at the . > [hi: iz dra/'vin(g) tu ua:rk

moment.

Et D a moumant]

Acum vizitam biserica.

Momentan ea o asteapta pe mama sa.

Ei tocmai citesc carti.

Tatal meu acum merge la plimbare.

Chiar acum merge la serviciu cu masina.

Complementul circumstatial, just" sta înaintea verbului la timpul continuu (cu terminatia ,,-ing"), iar "now" si "at the moment" se gasesc la începutul sau la sfârsitul propozitiei.

Sa exersam prezentul continuu. Completati propozitiile de mai jos cu formele corespunzatoare ale verbului "to be" si ale verbului cu terminatia ,,-ing":

Maria merge acum la magazin.

Momentan (chiar acum) ne plimbam în piata.

Te asteapta tocmai pe tine.

Tatal meu citeste acum aceasta carte.

Fata aceea tocmai priveste aceasta casa rosie.

Chiar acum îl duc pe fiul meu la scoala.

- Mary > is going to the shop now.

- We > are walking on the square at the moment.

- They > are just waiting for you.

- My father > is reading this book now.

- That girl > is just looking at this red house.

- At the moment I > am taking my son to school.

Kg3

Dupa cum desigur ati observat deja, în cazul verbelor care se termina cu litera ,,-e" (ca de exemplu "write") la adaugarea terminatiei ,,-ing" ,,-e"-ul se omite.

Traduceti urmatoarele propozitii în engleza: Acum vizitam aceasta frumoasa piata. Ei tocmai intra în scoala. Mama mea deschide acum magazinul.

Fiii nostrii conduc acum. John tocmai vorbeste cu Maria. Acum lucrez acasa. Momentan îl astepti pe tatal tau.

> We are visiting this nice square now.

> They are just entering the school.

> My mother is opening the shop at the moment.

> Our sons are driving now.

> John is just talking with Mary.

> I am working at home now.

> At the moment you are waiting for your father.

Va mai amintiti de formarea interogativului la verbul "to be"?

Forma interogativa a timpului prezent continuu se formeaza prin acelasi procedeu (inversarea ordinii).

SS vedem exemplele:

John is reading a

book now.

We are just going home.

She is taking a bus

to work at the moment.

- Is John reading

a book now?

- Are we just going home?

- Is she taking a

bus to work at the moment?

> [iz djon ri:dii/g a buk nau]

> [a:1 ui: djast gouin(e) houm]

> [iz si: te/'kin<g^ a bas tu ua:rk Et Dza moumanf]

- John citeste acum o carte?

- Tocmai mergem acasa?

- Ea chiar acum merge cu auto­buzul la serviciu?

Iar acum e rândul dumneavoastra. Traduceti urmatoarele întrebari:

Ea vorbeste chiar în clipa aceasta cu baiatul? > Is she talking to the boy at the moment?

Ei te asteapta momentan pe tine? > Are they waiting for you at the moment?

Acum lucrezi acasa? > Are you working at home now?

Acum mergem la plimbare? > Are we going for a walk now?

El priveste aceste fete chiar acum? > Is he looking at these girls at the

moment?

La începutul propozitiilor interogative putem folosi si pronume interogative:

John is going for a walk now.

You are reading a letter at the moment,

My mother is just working.

- Where is John going now?

- What are you reading at the moment?

- Who is just working?

ru -r j.

> [ ea iz djon gouin*8' nau]

> [uot a:r iu: ri:din(8) Et Dza moumanf]

> [hu: iz djast ua:Wg>l

Unde merge John acum?

Ce citesti (chiar acum)?

Cine lucreaza? (tocmai acum)

Exersati formularea întrebarilor. Traduceti în

Ce iau ei acum?

Ce viziteaza el acum?

Unde merge ea cu masina chiar acum.

Cine scrie tocmai acum o scrisoare mamei?

limba engleza propozitiile de mai jos:

> What are they taking now?

> What is he visiting now?

> Where is she driving at the moment?

> Who is just writing a letter to mother?

Raspunsurile scurte afirmative si negative încep cu cuvintele yes/no care sunt urmate de pronumele personal si forma corespunzatoare a verbului to be. La aceasta se adauga cuvântul not daca raspunsul exprima o negatie.

în propozitiile negative forma corespunzatoare a verbului to be este urmata de cuvântul not.

Iar acum sa exersam aceste reguli in pro

Are you going home now?

Yes, I am.

No, I am not.

I am not going home now.

Is she looking at this building at the moment?

Yes, she is.

No, she isn't.

She is not looking at this building at the moment.

Are they visiting the church now? Yes, they are. No, they aren't.

They aren't visiting the church now.

- Mergi acasa acum?

- Da.

- Nu.

- Acum nu merg acasa.

- (Ea) Priveste chiar acum aceasta cladire?

- Da.

- Nu.

- Ea nu priveste aceasta cladire chiar acum.

- (Ei) viziteaza acum biserica?

- Da.

- Nu.

- Ei nu viziteaza biserica acum.

si acum vom verifica în ce masura ati reusit sa însusiti regulile. Completati raspunsurile scurte si propozitiile negative:

Are you going for a - Yes, I >am . walk now?

Is she just entering - Yes, >she is . the school?

Are you driving home - Yes, we >are . now?

Is my father talking - Yes, > he is .

with Mary at the

moment?

Are they reading - Yes, > they are . letters now?

- No, I >am not. - I >am not going

for a walk now.

- No, >she isn't. - She >isn't just

entering the school.

- No, we >aren't. - We > aren't

driving home now.

- No, >he isn't. - My father >isn't

talking with Mary at the moment.

- No, >they aren't. - They >are not

reading letters now.

Is John working in the office now?

Are you just taking a bus to school?

Yes, > he is

Yes, I > am

No, > he isn't.

No, I > am not.

John > is not working in the office now.

1 > am not just taking a bus to school.

Iar acum urmeaza câteva cuvinte noi:

England

Romanian

English

to speak Romanian

to speak English

what time...?

here

little

twenty

> [ingland]

> [rume/nianj

> [inglis]

> [tu spi:k rume/nian]

> [tu spi:k inglis]

> [uot ta/m]

> [hiar]

> [liti]

> [tuenti]

- Anglia

- român

- englez

- a vorbi româneste

- a vorbi englezeste

- la ce ora?

- aici

- mic, un pic, putin

- douazeci

Traduceti urmatoarele propozitii în limba româna:

England isn't a big country. > [ingland iznt a big kantri]

I love Romanian towns.  > [a/ lav rume/nian taunz] This is an English car. > [Dzis iz an inglis ka:r]

My father is speaking Romanian now.

Their son doesn't speak English when he's in Romania.

What time is it now?

> [ma/ fa:Dza" iz spi:kin^g' rume/nian nau]

> [Dze/r san daznt spi:k inglis uen hi:z in rume/nia]

> [uot ta/m iz it nau]

My son is here, in this room. > [ma/ san iz hiar in Dzis

ru:m]

I have little time to visit you. > [a/ hEv litl ta/m to vizit

Ten and ten are twenty.  > [ten End ten a: t enti]

Anglia nu este o tara mare.

îmi plac orasele românesti. Aceasta este o masina englezeasca.

Tatal meu vorbeste acum

româneste.

Fiul lor nu vorbeste

engleza atunci când

este în România.

Cât este ceasul acum?

Fiul meu este aici, în aceasta camera.

Am putin timp ca sa te vizitez.

Zece si cu zece fac douazeci.

Urmeaza din nou un exercitiu în care

Mama lui este în Anglia acum.

Vorbesti româneste?

Nu. Vorbim englezeste.

La ce ora este trenul spre Bucuresti?

Cartea ta este aici.

Traim într-un oras mic.

Sunt douazeci de scrisori pe masa.

sa completati propozitii:

His mother is in > England now.

Do you speak > Romanian?

No, we don't. We > speak English.

- > What time is the train to Bucharest?

Your book is > here.

We live in a > little town.

There are > twenty letters on the table.

Daca din propozitie reiese clar ca actiunea now, at the moment si just fi pot omise.

Iata câteva exemple: Where are you going? We're going home. Are they waiting for John? Yes, they are.

"Are they waiting for John?" "Yes, they are."

se desfasoara în momentul vorbirii, cuvintele

- Unde mergeti?

- Acasa.

- îl asteapta pe John?

- Da.

>^ " STAT I ON

"Where are you going?" "We're going home."

Traduceti urmatoarele propozitii în limba engleza, folosind prezentul continuu:

îi scrii o scrisoare Mariei? Da.

Unde duci acest scaun?

Duc acest scaun în bucatarie.

Ce citesti?

Citesc o carte.

Mergeti la scoala?

Da.

> Are you writing a letter to Mary?

> Yes, I am.

> Where are you taking this chair?

> I'm taking this chair to the kitchen.

> What are you reading?

> I'm reading a book.

> Are you going to school?

> Yes, we are.

în ultimul exercitiu al acestei parti vom recapitula materialul nou. Traduceti în limba engleza: Acum fiul lor merge cu masina în România. > Their son is driving to Romania now.

Acum merg la oficiul postal.

îmi plac bucatariile englezesti.

El are doua stilouri verzi.

Unde merge barbatul acesta acum?

Nu-mi plac zilele de luni.

Miercurea este a treia zi a saptamânii.

El citeste acum o carte în engleza?

Mama mea de obicei nu-mi întelege scrisorile.

Trenul nostru tocmai soseste.

Joi la ora opt îl vizitez întotdeauna pe fiul meu.

Cine te asteapta acum?La ce ora mergi la scoala în fiecare zi?

> T am going to the post-office now.

> I like English kitchens.

> He has two green pens.

> Where is this man going now?

> I don't like Mondays.

> Wednesday is the third day in the week.

> Is he reading an English book now?

> My mother doesn't usually understand my letters.

> Our train is just coming.

> At eight on Thursday I always visit my son.

> Who is waiting for you now?

> What time do you enter the school every day?

Acesti baieti vorbesc acum cu fetele acelea? > Are these boys talking to those girls now? Vorbesti engleza? > Do you speak English?

LECŢIA 5. - PARTEA A DOUA

Ca si pâna acum, începem partea a doua a acestei lectii cu câteva cuvinte noi:

eye

mouth

daughter

baby

month

tomorrow

desk

bed

> [a/]

> [mauTs]

> [do:tar]

> [be/bi]

> [manTs]

> [tamorou]

> [desk]

> [bed]

Sa repetam cuvintele noi în alta ordine: eye > [ai]

tomorrow

daughter

month

desk

mouth

bed

baby

> [tamorou]

> [do:tar]

> [manTs]

> [desk]

> [mauTs]

> [bed]

> [be/bi]

- ochi

- gura

- fiica

- bebelus

- luna

- mâine

- birou, banca

- pat

- ochi

- mâine

- fiica

- luna

- birou, banca

- gura

- pat

- bebelus

Sa folosim cuvintele noi în propozitii. Cititi-le cu voce tare, She has blue eyes. > [sj: hEz blu: a/z]

My baby is in the third room.

Your mouth is red.

My daughter is reading a book now.

It is Monday tomorrow.

> [mai bez'bi iz in D a Tsa:'d ru:m]

> [io:1 mauTs iz red]

> [mai do:ta' iz ri:din(g* a buk nan]

> [it iz mande/' tamorou]

One month has four weeks. > [uan manTs hEz fo:r

ui:ks]

There are three beds in the > [Dzear a:' Tsri: bedz in room.

Dza ru:ml

Her desk is good.

[ha: desk iz gud]

urmarind cu atentie pronuntia:

- Ea are ochi albastri.

- Bebelusul meu este în camera a treia.

- Gura ta este rosie.

- Fiica mea citeste acum o carte.

- Mâine este luni.

- O luna are patru saptamâni.

- în camera sunt trei paturi.

- Biroul ei este bun.

Completati propozitiile urmatoare:

Acum vorbeste cu fiica sa.

Este bine bebelusul?

Tata este în patul sau.

Mâine este vineri.

Biroul meu este mare.

Avem o luna frumoasa.

Ea are ochii verzi si o gura mica.

- Now she is talking with her > daughter

- Is the > baby a" right?

- Father is in his > bed-

- It is Friday > tomorrow-

- My > desk is big.

- We have a nice > month-

- She has green > eves anŁl a little mouth.

3

Nu uitati, expresia "to go to bed" se interpreteaza în doua feluri: "a merge în pat" sau "a se culca".

Folositi expresiile noi în urmatorul exercitiu de traducere:

Acest bebelus are ochii verzi si o gura mare. Fiica lui are doi fii. Vreau sa merg la culcare. Nu am birou în camera. Mâine este marti. Ce luna este acum?

> This baby has green eyes and a big mouth.

> His daughter has two sons.

> I want to go to bed.

> I have no desk in the room.

> It is Tuesday tomorrow.

> What month is it now?

Am învatat deja ca prepozitia "into" înseamna în limba româna: "în, spre, înspre, cu".

Opusul acesteia, adica notiunea "afara din, din" se exprima prin "out of 1aut m ! :

He is comming into the kitchen now. - El intra acum în bucatarie.

He is going out of the kitchen now. - El iese din bucatarie.

She is taking the baby out of the car now. - Ea scoate acum bebelusul din masina.

In aceasta parte a lectiei vom face cunostinta si cu o alta utilizare a timpului prezent continuu. Acesta poate exprima timpul viitor, când este vorba despre o actiune pe care am planuit-o deja, de aceea în mod sigur ea va surveni.

Aceste propozitii se pot traduce în limba româna la timpul prezent sau viitor.

Sa vedem cateva exemple:

Tomorrow I'm going to my mother.

On Friday we are writing the letter to you.

Tomorrow we are opening a shop.

On Thursday they are working at home.

> [îamorou a/m gouin'8'' tu ma,' maD a J

> [on fra/'di ui: a:r raz'tin'g* Dza leta1 tu zu:J

> [tamorou ui: a:'

(S.)

oupnin b a sop]

> ion r a: zdi D ez a: ,:ii:rkinfg) Et houm]

Mâine merg la mama mea.

Mâine îti scriem scrisoarea.

Mâine vom deschide un magazin.

Joi ei vor lucra acasa.

Pentru indicarea viitorului putem folosi urmatoarele adverbe:

next > [nekst] - urmator, care urmeaza,

viitor

in > t111! - în, la, în decurs de

Aceste adverbe se folosesc de obicei în urmatoarele expresii:

next week next month next Saturday in an hour in two days in three weeks

- saptamâna viitoare

- luna viitoare

- sîmbata viitoare

- peste o ora

- peste doua zile

- peste trei saptamâni

Cititi propozitiile urmatoare în care figureaza aceste expresii:

> [nekst mandez az'm

Next Monday I'm taking you to England.

I'm going to Romania in two days.

tez'kin^ z'u: tu ingland] (a)

> [azm gouinvt" tu rumez'nia in tu: dez'z]

Luna viitoare te duc în Anglia.

Merg în România peste doua zile.

Ţinând cont de regulile anterioare traduceti Saptamâna viitoare mergem la mama mea. Mâine dupa-amiaza citesc aceasta carte.

Sâmbata nu merg cu masina la serviciu.

Unde merg ei luna viitoare? Vizitam Anglia peste trei saptamâni. Mâine dimineata merg la plimbare. El vine miercuri la tine?

urmatoarele propozitii în limba engleza:

> Next week we are going to my mother.

> I'm reading this book tomorrow afternoon.

> On Saturday I'm not taking the car to work.

> Where are they going next month?

> We are visiting England in three weeks.

> I'm going for a walk tomorrow morning.

> Is he going to you on Wednesday?

Atentie la deosebirile între expresiile de mai jos:

in the morning - dimineata

tomorrow morning - mâine dimineata

in the afternoon - dupa-amiaza

tomorrow afternoon - mâine dupa-amiaza

si acum urmeaza cunostinte noi în legatura cu pronumele personale. In lectia anterioara ne-am întâlnit cu pronumele you la acuzativ, având sensul "pe tine. pe voi, pe dumneavoastra, fie, voua, dumneavoastra". Iar acum sa vedem si celelalte pronume la cazurile nominativ, acuzativ si genitiv.

Nominativ

Genitiv

Acuzativ (si Dativ)

I

- eu

my -

meu, mea,

me

> [mi:]

pe mine, ma,

mei, mele

mie, îmi, mi-, -mi

you

- tu, dumnea-

your -

ta, tau, tai,

you

> [,u:]

pe tine, te, tie, îti,

voastra

tale, dumitale,

ti, dumitale, dvs.

dvs.

he

-el

his -

al lui/sau,

him

> [him]

pe el, îl, 1-, lui, îi, i

a lui/sa,

ai lui/sai,

(ale lui/sale)

she

- ea

her -

al ei/sau,

her

> [ha:r] -

pe ea, ei, îi

sai, sale

it

- acesta, asta

its

lui, sale, ei

it

> [it]

pe acela, aceluia

(genul neutru)

(pt. obiecte,

notiuni abstracte,

animale)

we

- noi

our -

nostru, noastra,

us

> [as]

pe noi, ne, noua,

nostri, noastre

ne, ni

you

- voi, dvs.

your -

vostru, voastra,

vostri, voastre,

you

> [zu:] 

pe voi, va, pe

dumitale, dvs.

dumneata, pe dvs.

voua, va, vi

they

- ei, ele

their -

lor

them

> [Dzem]

pe ei/ele, lor, li, li,

Sa exersam aceste pronume atunci cînd sunt la cazurile acuzativ, respectiv dativ:

- Tocmai îi vorbesc.

- Ea ma iubeste.

- Nu o înteleg.

I'm just talking to him

She loves me.

I don't understand her.

His father likes us.

I'm writing a letter to them now.

We are talking about it now.

- Tatal lui ne place.

- Acum le scriu o scrisoare.

- Acum vorbim despre aceasta.

în ultima propozitie am întâlnit o prepozitie noua: about > [abaut] despre, de

în exercitiul urmator, completati propozitiile cu pronumele corespunzatoare Te iubesc.

Tocmai vorbeam despre el. O cunosti pe ea? Mâine mergi la scoala cu noi?

Cine se uita la mine acum? Nu vreau sa vorbesc despre el.

- I love > you.

- I'm just speaking about > him.

- Do you know > her?

- Are you going to school with > us tomorrow?

- Who is looking at > me now?

- 1 don't want to talk about > him.

Mâine îi duc la Bucuresti.

Tocmai citesc despre aceasta.

Maria merge cu tine mâine la plimbare?

- I'm taking > them to Bucharest tomorrow.

- I'm just reading about > it.

- Is Mary going for a walk with > you tomorrow?

Iar acum urmeaza trei verbe noi:

to give > [tu giv]

to send to show

> [tu send]

> [tu sou]

a da, a darui

- a trimite

- a arata

Exersati verbele noi în propozitii. Cititi cu voce tare: He is giving me his pen now. > [hi: iz givin^g) mi: hiz

pen nau]

I am just sending a letter. > [a/ Em djast sendi

letar]

They are showing their  > [D ei a: souinv&; D ei

apartment now.

apa: tmant nau]

Acum îmi da stiloul lui.

Tocmai trimit o scrisoare.

Ei îmi arata acum apartamentul lor.

în urmatorul exercitiu completati propozitiile cu pronumele personale corespunzatoare la nominativ, acuzativ si genitiv:

Acum îti dau cartea mea. El tocmai îi scrie ei o scrisoare. Nu vorbim despre ei si masinile lor.

Peste o saptamâna te duc la mama mea.

- > I am giving > you my book now.

- > He is just writing a letter to > her.

- > We are not talking about > them and > their cars.

- In a week > I am taking > you to my mother.

în continuare urmeaza cifrele de la la

- eleven

> [ilevn]

- twelve

> [tuelv]

- thirteen

> [Tsa:rti:n]

- fourteen

> [fo:'ti:n]

- fifteen

> [fifti:n]

- sixteen

> [siksti:n]

- seventeen

> [sevnti:n]

- eighteen

> [e/ti:n]

- nineteen

> [na/nti:n]

Sa exersam aceste cifre prin traducerea în Iii 17 zile

peste 16 saptamâni

12 luni peste 18 zile 15 baieti

11 minute

13 cladiri 19 masini peste 14 luni

înaintea terminarii lectiei sa recapitulam cele

Mâine mergi la el (la casa lui)?

Unde trimiti scrisoarea ei?

Saptamâna viitoare îi ducem în Anglia pentru cincisprezece zile.

A treia casa din dreapta are douaspreceze camere.

Eu tocmai duc bebelusul lor în bucatarie.

Pe biroul tau este un stilou.

Acest barbat are doua fiice.

Nu înteleg engleza.

Vreau sa-ti dau cartile mele.

Ne place sa mergem la plimbare duminica.

în fiecare vineri îl vizitez pe fiul meu.

Acum ei nu se uita la noi.

Cine are ochi frumosi?

Acum nu citesc aceasta carte.

Tocmai scriu o scrisoare tatalui nostru.

Ei vorbesc acum despre fiica ta?

Momentan nu-i aratam ei casa noastra.

Sâmbata venim întotdeauna la tine.

Unde este?

stii despre aceasta?

Tiba engleza a unor expresii scurte:

> seventeen days

> in sixteen weeks

> twelve months

> in eighteen days

> fifteen boys

> eleven minutes

> thirteen buildings

> nineteen cars

> in fourteen months

învatate pâna acum. Traduceti în limba engleza:

> Are you going to his house tomorrow?

> Where ars you sending her letter?

> Next week we are taking them to England for fifteen days.

> The third house on the right has twelve rooms.

> I'm just taking their baby to the kitchen.

> There is a pen on your desk.

> This man has two daughters.

> I don't understand English.

> I want to give you my books.

> We love to go for a walk on Sunday.

> I visit my son every Friday.

> They aren't looking at us now.

> Who has nice eyes?

> I'm not reading this book now.

> I'm just writing a letter to our father.

> Are they talking about your daughter now?

> At the moment we are not showing her our house.

> On Saturday we always come to you.

> Where is it?

> Do you know about it?

Iar acum la sfârsit urmeaza exercitiul de pronuntie. Cititi cuvintele grupate dupa vocalele identice:

[E] man

understand

[ai]

[i:]

[ou]

[e]

Friday

we

post

enter

all right

see

go

seven

behind

read

tomorrow

every

moment

5. RECAPITULARE

5.1. în limba engleza zilele saptamânii se scriu cu litera mare:

Monday

- luni

Tuesday

- marti

Wednesday

- miercuri

Thursday

- joi

Friday

- vineri

Saturday

- sâmbata

Sunday

- duminica

5.1.1. Daca înaintea zilelor saptamânii se afla cuvântul "every" (fiecare) atunci nu se foloseste prepozitia "on": on Monday - luni

every Monday - în fiecare luni

5.2. Daca într-o propozitie sunt doua complemente circumstantiale de timp, cea mai exacta trece pe primul loc:

sâmbata la ora cinci - at five on Saturday

Present Continuous Tense (timpul prezent continuu)

5.3.1. Timpul prezent continuu îl folosim pentru exprimarea unei activitati care se desfasoara în momentul vorbirii.

în propozitiile la prezent continuu se folosesc urmatoarele complemente

circumstantiale de timp:

now - acum

at the moment - chiar acum, momentan

just - tocmai, chiar

Complementul circumstatial ,just" sta înaintea verbului cu terminatia ,,-ing", iar

"now, at the moment" se afla la începutul sau la sfârsitul propozitiei:

I'm just talking to them. - Tocmai vorbesc cu ei.

He is working at the moment.  - El lucreaza chiar în clipa aceasta.

They are writing letters now. - Ei scriu acum scrisori.

5.3.2. Prezentul continuu se foloseste si pentru exprimarea acelor evenimente care sunt planuite în viitorul apropiat si se vor desfasura în mod sigur. în aceste situatii folosim urmatoarele complemente de timp:

tomorrow - mâine

next (week, month) - urmator, care urmeaza (saptamâna, luna)

in (two hours) - în, în decurs de (doua ore)

Aceste complemente de timp se afla la începutul sau la sfârsitul propozitiei:

I'm going to England - Peste doua zile merg în Anglia, in two days.

Next week they are - Saptamâna viitoare ei deschid un maga-

opening a shop. zin.

He is working at home - El lucreaza mâine acasa.

tomorrow.

5.3.3. Ordinea partilor propozitiei la timpul prezent continuu este urmatoarea:

Subiect + "to be" verb + complement direct (sau

forma potrivita cu terminatia ,,-ing" alte parti ale propozitiei)

He is going home now.

Interogativul se formeaza prin inversarea ordinii:

He is going home now. El merge acum acasa.

Is he going home now? - Acum merge acasa?

Negativul se formeaza prin adaugarea la "to be" a cuvântului "not": He isn't going home now. - Acum nu merge acasa.

5.3.4. Daca verbul se termina în ,,-e", atunci la adaugarea terminatiei ,,-ing" se omite ,,-e"-ul:

to write to take

writing taking

5.4. Cazurile nominativ, acuzativ si genitiv ale prenumelor personale sunt cuprinse în urmator tabel:

Nominativ I

you

he

she

it

we you

they

Genitiv my

your

his

her

its

our

your

their

Acuzativ (si Dativ)

me - pe mine, ma, mie, îmi, mi-,

-mi

you - tie, îti-ti, dumitale,

pe dumneavoastra, pe tine, te

him - pe el, îl, 1-, lui, îi, i-

her - pe ea, ei, îi

it - acela, aceluia

us - pe noi, ne, noua, ne, ni

you - pe voi, va, pe dumneata,

pe dumneavoastra, voua, va, vi

them - pe ei, ele, lor, le, li

I visit him every Monday. He often talks to them. They like me. We are talking about her.

- îl vizitez în fiecare luni.

- Vorbeste des cu ei. (Le vorbeste des.)

- Ei ma plac.

- Vorbim despre ea.

5. TEMĂ PENTRU ACASĂRezolvati exercitiile si trimiteti-le pentru verificare.

A. Traduceti urmatoarele propozitii în limba româna:

Next week we are going to England.

Who is speaking at the moment?

She is just sending a letter to our mother.

He wants to speak English.

Their sons are just going out of this big building.

B. Traduceti urmatoarele propozitii în limba engleza:

1. Le dai mâine aceasta carte?

2. Cine conduce acum masina noastra?

3. Marti la ora sapte fiica noastra vine la noi.

4. în fiecare miercuri scriem scrisori unor oameni.

5. în clipa aceasta nu lucrez în biroul meu.

C. Alcatuiti propozitii folosind urmatoarele cuvinte:

who, us, next, Friday, visiting, is

when, they, Romania, to, coming, are

boy, the, love, girl, the, does

D. Urmatoarele propozitii sunt gresite. Scrieti-le corect:

On every Tuesday I visit my mother.

What time are you takeing this book tomorrow?

Where do you go now?

Who is usually reading books?

We are just going to see his.

LECŢIA 6. - PARTEA INTAI

începem lectia noua prin învatarea câtorva cuvinte noi. Repetati cuvintele si fiti atenti la pronuntia corecta:

sister

> [sistar]

- sora

hand

> [hEnd]

- mâna

money

> [mani]

- bani

question

> [kuestsan]

- întrebare

way

> [Ue/]

- drum, cale

garden

> [ga:rdn]

- gradina

fish

> [As]

- peste

suit

> [su:t]

- costum de haine

animal

> [Enimal]

- animal

to eat

> [tu i:t]

- a mânca, (a se hrani)

Repetati aceste cuvinte în alta ordine:

garden

> [ga:rdn]

- gradina

way

> [He«]

- drum, cale

to eat

> [tu i:t]

- a mânca

question

> [k"estsan]

- întrebare

fish

> [fis]

- peste

money

> [mani]

- bani

animal

> [Enimal]

- animal

sister

> [sistar]

- sora, infirmiera

hand

> [hEnd]

- mâna

suit

> [su:t]

- costum de haine

Iar acum sa învatam si câteva expresii:

to ask a question

> [tu a:sk a kuestsan]

- a pune o întrebare, a întreba ceva

this way

> [Dzis uef|

- pe aici, pe aceasta cale

which way

> [uits ue/]

- pe unde

Sa urmarim cum se pot construi propozitii cu ajutorul cuvintelor noi. Cititi cu voce tare:

My sister is a nice girl.

> [ma; sistar iz a na/s ga:'l

I don't want to eat this fish.  > [a/ dount L1ont tu i:t Dzis

fis]

Tomorrow we are going to  > [tamorou  i: a: gouin

(g)

her garden.

Do you want to ask him this > [du z'u: uont tu a:sk him question?

tu ha:r ga:rdn] u

c

Dzis kuestsan]

> [az hEvnt mani]

> [Dzez'r su:ts a:' gri:n]

I haven't money.

Their suits are green.

That woman has nice hands. > [DzEt "uman hEz na/s

hEndz]

Have you animals at home? > LhEv z'u: Enimalz Et

houm]

The way to this town is long. > [Dza uez tu Dzis taun iz

lon(g)l

Sora mea este o fata draguta.

Nu vreau sa manânc acest peste.

Mâine mergem în gradina ei.

Vrei sa-i pui lui aceasta

întrebare?

Nu am bani.

Costumele lor sunt verzi.

Femeia aceea are mâini

frumoase.

Ai acasa animale?

Drumul spre acest oras es­te lung.

Substantivul "bani" se afla întotdeauna la persoana a treia singular:

y  Where is my money?

Unde sunt banii mei?

Completati propozitiile urmatoare cu cuvintele care lipsesc

Tatal meu are doua surori. Banii ei sunt pe masa. Mama si tatal nostru se plimba acum în

gradina.

Cine îi pune lui acum întrebarea? Vreau sa le dau aceste haine. Acum mâncam peste.

Peste o saptamâna ducem animalele noastre în gradina.

Fratele tau are în mâna cartea mea. Eu merg pe aici.

Traduceti din limba româna în limba engleza:

Acum sunt în gradina noastra. Surorii tale îi place sa manânce peste.

- My father has two > sisters .

- Her > money is on the table.

- Our mother and father are walking in the > garden now.

- Who is asking him a >question now?

- I want to give them these >suits .

- We are > eating a fish at the moment.

- In a week we are taking our >animals to the garden.

- Your brother has my book in his >hand

- I'm going this >way .

>Fm in our garden now. > Your sister likes to eat fish.

El are bani în mâna.

Costumul tau este frumos.

Nu înteleg întrebarea ta.

De obicei pe unde mergi la serviciu?

Iubesc animalele mari.

> He has money in his hand.

> Your suit is nice.

> I don't understand your question.

> Which way do you usually go to work?

> I love big animals.

si acum sa vedem cel de-al treilea caz în care se foloseste timpul Present Continuous. Se

foloseste prezentul continuu si atunci când actiunea se desfasoara în prezent si se refera la o abatere de la obisnuit, cu alte cuvinte este o exceptie. In acest caz folosim urmatoarele complemente de timp:

today

this (week, month)

- azi

acesta, aceasta/în aceasta (saptamâna, luna)

Sa vedem câteva exemple:

I usually go to work by bus, > but today I am going by car.

We usually eat at home, but  > this week we are eating at a restaurant.

This month I'm writing > letters to my sister.

He usually reads books in  > the evenings, but today he is going for a walk.

[a/ /u:juali gou tu ua:rk ba/' bas bat tade/ a/ Em gouin'8^ ba/ ka:r]

[ui: /u:juali i:t Et houm bat D is  i:k a: i:tin^ Et a restraint]

[Dzis manTs ami ra/tin*-8' letarz tu ma/ sistar]

De obicei merg la lucru cu autobuzul, dar azi merg cu masina.

De obicei mâncam acasa, dar în aceasta saptamâna mâncam la restaurant.

în aceasta luna scriu scrisori surorii mele.

[hi: /u:juali ri:dz buks in - De obicei seara el citeste

carti, dar azi el merge la plimbare.

Dzi i:vnin'8' bat tade/ hi iz goiiin^8' fo:r a uo:k]

înainte de a trece Ia exercitiu urmator, vom învata un cuvânt nou:

but > [bat] - dar, însa, totusi

Noul material se învata prin intermediul exercitiilor. Completati propozitiile de mai jos cu verbele la timpul corespunzator, prezentul continuu sau simplu:

Mama mea de obicei lucreaza pâna la opt, dar azi lucreaza pâna la cinci.

Dimineata merg des la scoala, dar în aceasta dimineata merg la cumparaturi.

Tatalui lor îi place sa citeasca carti dupa-amiaza, dar azi o viziteaza pe mama sa.

în aceasta luna nu conduc masina.

Azi nu lucram, dar îl ducem pe fiul nostru la Bucuresti.

- My mother usually > works to eight, but today she > is working to five.

- I often > go to school in the morning, but this morning I > am going shopping.

- Their father > likes to read books in the afternoons, but today he > is visiting his mother.

- This month I > am not driving the car.

- Today we > are not working but we are taking our son to Bucharest.

Dupa aceasta pregatire exercitiile de traducere nu mai pot constitui o problema:

De obicei merg pe jos la lucru, dar azi tatal meu ma va lua cu masina.

Nu-mi place sa-1 vizitez pe acest baiat, dar saptamâna aceasta ma duc la el.

De obicei ei merg la lucru dimineata, dar azi merg dupa-amiaza.

Nu-mi place sa o astept pe sora lui, dar azi o astept.

în aceasta luna îl duc în Anglia.

> I usually walk to work, but today my father is taking me by car.

> I don't like to visit this boy, but this week I'm going there.

> They usually go to work in the morning, but today they are going in the afternoon.

> I don't like to wait for his sister, but today I am waiting.

> This month I'm taking him to England.

Iar acum urmeaza verbe noi:

to fly > [tu fia/]

to bring to smile (at)

[tu brin [tu sma/1

(g),

- a zbura (a calatori cu avionul)

- a aduce, a duce

- a zâmbi (cuiva)

Sa vedem aceste verbe în propozitii:

Tomorrow I'm flying to > [tamorou aim fla/n*8^ tu Berlin. ba:rlin]

He often brings her books.  > [hi: ofn brin^z ha:r

That girl is just smiling at > [DzEt ga:rl iz djast you.

buks]

sma/lin^ Et iu:]

Mâine calatoresc cu avionul la Berlin.

El aduce des cartile ei.

Fata aceea tocmai îti zâmbeste.

Sa verificam daca cunoasteti deja cuvintele noi. Traduceti-le în limba engleza:

Mâine calatoresc cu avionul la Londra. > Tomorrow I'm flying to London.

Acest baiat îmi zâmbeste întotdeauna. > This boy always smiles at me.

Tata aduce masa în camera a doua. > Father is bringing the table to the second

room.

Acum urmeaza din nou largirea vocabularului. Repetati cuvintele cu voce tare si fiti atenti la

pronuntie:

plane

> [plem]

- avion (aeroplan)

aeroplane

> [earaple/n]

- avion (aeroplan)

name

> [ne/mj

- nume

bedroom

> [bedru:m]

- dormitor

sometimes

> [samtazmz]

- uneori, câteodata

Kg3

în limba engleza atât "Eu ma numesc..." cât si "pe mine ma cheama" se traduce prin "my name is...".

Sa exersam cuvintele noi prin completarea propozitiilor:

Câteodata o vad pe sora lor.

în aceasta casa sunt trei dormitoare.

Cum te cheama?

Cum îi cheama?

îmi place sa merg cu avionul.

I > sometimes see their sister.

There are three > bedrooms in this house.

What is your >name?

What are their > names?

I like to go by > plane.

Iar acum în cadrul timpului prezent continuu învatam o regula gramaticala foarte importanta în legatura cu folosirea verbelor. Exista verbe pe care nu le putem folosi la acest timp. Acestea sunt verbe care exprima senzatii sau sentimente. Iata câteva exemple din lectiile anterioare:

to see

> [tu si:]

- a vedea

to know

> [tu nou]

- a sti, a cunoaste

to like

> [tu la/k]

- a-i placea, a îndragi

to think

> [tu Tsin(g)k]

- a gândi, a se gândi la

to want

> [tu L1ont]

- a vrea

to have

> [tu hEv]

- a avea, a poseda

to understand to be

> [tu anda stEnd]

> [tu bi:]

- a întelege, a pricepe

a fi

lata cateva exemple: I know his sister. I don't understand him. I like you.

> [ai nou hiz sista'] - O cunosc pe sora lui.

> [ai dount andarstEnd him] - Nu-1 înteleg.

> [ai la/k iu:] - îmi placi.

Chiar si în cazul în care pe lânga aceste verbe în propozitie se afla expresiile now, just, at the moment în mod obligatoriu se folosese timpul Present Simple.

At the moment I don't see > [Et D a moumant a; him. dount si: him]

- Chiar acum nu-1 vad.

I don't know it now.

> [ai dount nou it nau] j-r

- Acum nu stiu.

I don't understand you now.  > [a/ dount anda'stEnd iu: - Acum nu te înteleg.

nau]

Completati propozitiile cu verbele corespunzatoare Acum stiu ca mâine el merge la Bucuresti.

în aceasta saptamâna o vad marti.

Tatal nostru nu lucreaza acum în gradina.

Unde merg cu avionul surorile lui mâine? Acesti oameni lucreaza întotdeauna sîmbata.

Nu vor sa mearga cu noi acolo.

Cine lucreaza în a doua camera acum?

Fiul nostru vine acasa de obicei la ora cinci dupa-amiaza, dar azi vine la doua.

Ea nu vrea sa mearga la scoala.

Acest ceas este de obicei în camera mea, dar azi este în dormitorul lui.

Now I > know he > is going to Bucharest tomorrow.

This week I > see her on Tuesday.

Our father > is not working in the garden now.

Where > are his sisters flying tomorrow?

These people always > work on Saturdays.

They > don't want to go there with us.

Who > is working in the second room now?

Our son usually > comes home at five in the afternoon, but today he > is coming at two.

She > doesn't want to go to school.

This clock > is usually in my room, but today it > is in his bedroom.

In cele ce urmeaza ne vom ocupa de pluralul substantivelor. Acele substantive care la singular au terminatia -s, -sh, -ch, -x, la plural primesc terminatia -es, care se pronuntari :

bus >[bas] _ buses >[basiz]

church >[tsâ:rts] _ churches >[tsa:'tsiz]

Daca substantivul se termina în -e, la plural primeste doar terminatia -s si se pronunta la felM :

house >[haus.| _ houses >[hauziz]

offrce >[ofis.| - offices >[ofisiz]

Aceeasi regula este valabila si pentru verbe: to teach >[tu ti:ts]

- a învata (pe altii), a preda

he teaches

,[hi: tirtsiz]

Terminatia -es se foloseste la persoana a treia singular si în cazul în care verbul la infinitiv se termina în -o.

to go

■[tu gou]

a merge she goes

>[si: gouz]

Sa exersam regulile. Completati propozitiile în limba engleza! Atentie la regulile de pronuntie:

La Bucuresti autobuzele sunt rosii. Casele din strada Garii sunt frumoase. Mama mea preda engleza într-o scoala. Sunt unsprezece birouri în aceasta cladire.

Sora mea vrea sa viziteze acele biserici.

Petre merge acolo în fiecare marti.

Iata câteva verbe noi: to keep > ttu ki:P]

to pay (for) > ttu Pe/]

to hear

> [tu hia ]

- In Bucharest >buses are red,

- >Houses jn station Street are nice.

- My mother >teaches English in a school.

- There are eleven > offices m tnis building.

- My sister wants to visit those

>churches

- Peter >g°es there every Tuesday.

a tine a plati a auzi

to try

[tu trai]

- a încerca, a proba

Cititi urmatoarele propozitii si fiti atenti la pronuntie:

Mary keeps an animal at home.

> [meari ki:ps an Enimal Et houm]

Her sister teaches them to > [hS:r sistar ti:t§iz Dzem read every day. lu rj d evri dez]

Who pays for the books?

> j'hu: pe/z fo:r Dza buks]

Do you hear my father in the garden?

> [du ;'u: hiar mai fa:Dzar

in Dza ga:rdn]

They are just trying to ask > [Dzez a:' djast tra/in^8) you a question. tu a:sk iu: a kllestsan]

Maria tine acasa un animal.

Sora ei îi învata în fiecare zi sa citeasca.

Cine plateste cartile?

îl auzi pe tatal meu în gradina?

Ei tocmai încearca sa-ti puna o întrebare.

Traduceti în limba engleza propozitiile de mai jos:

Acum (ei) încearca sa scrie o scrisoare lunga mamei lor.

Ţi acasa animale?

Mâine platim aceste case.

Tatal lui are birouri în aceasta cladire.

Cine încearca sa iasa din gradina?

Sunt câteva biserici frumoase în Bucuresti.

> They are trying to write a long letter to their mother now.

> Do you keep animals at home?

> Tomorrow we are paying for these houses.

> His father has offices in this building.

> Who is trying to go out of the garden?

> There are some nice churches in Bucharest.

Urmatoarea regula se refera la pluralul substantivelor care se termina în -y. Daca înaintea sunetului -y se afla (la singular) o consoana, atunci la plural terminatia -y se schimba în -i, si va fi urmat de terminatia -es.

baby

country

factory babies

countries

factories

> [be/biz]

> [kantriz]

>

[fEktariz]

Daca terminatia -y a unui substantiv la singular este precedata de o vocala, atunci cuvântul primeste la plural doar terminatia -s:

boy way

boys

ways

[bo/z]

rU ~i

e/z]

Aceeasi regula este valabila si pentru verbele cu terminatia -y:

to try - he tries > [hi: traz'z]

to pay 7 - she pays > [si: pez'z]

Completati propozitiile cu cuvintele care lipsesc:

El încearca întotdeauna sa fie bun. Ea tocmai plateste pentru aceste carti. Tatal lui are câteva fabrici. Acesti bebelusi nu-i aud pe mamele lor. Acesti baieti vor sa viziteze câteva tari.

He always > tries to be good.

She is just > paying for these books.

His father has some > factories.

These > babies don't hear their mother.

These > boys want to visit some > countries

P^js"3 Atentie: verbul "to hear" nu poate fi folosit la timpul prezent continuu.

în exercitiul urmator vom verifica notiunile însusite pâna acum, referitoare la pluralul substantivelor si la ortografia corecta a verbelor conjugate. Traduceti în limba engleza:

Acesti baieti nu vor sa mearga acasa. > These boys don't want to go home.

Bebelusii lui sunt acum în gradina. > His babies are in the garden now.

Ea încearca sa citeasca o carte în fiecare zi.  > She tries to read one book every day.

> Every week we send them five letters.

în fiecare saptamâna le trimitem cinci scrisori.

în acele tari oamenii traiesc în case mici.

Nu vreau sa le cer acestor baieti sa scrie despre aceasta.

îmi plateste lunar 20 de dolari. Aceste fabrici sunt mari.

Iar acum sa învatam cazul Imperativ.

> In those countries people live in little houses.

> I don't want to ask these boys to write it.

> He pays me 20 dollars every month.

> These factories are big.

Daca poruncim cuiva sa faca ceva, atunci nu folosim cuvântul to înaintea verbului si verbul nu va primi nici o terminatie:

Go home!

Read this book!

Bring me a chair!

> [gou houm]

> [ri.d Dzis buk]

> [brin^ mi: a tsear]

Mergi acasa! Mergeti acasa!

Citeste aceasta carte! Cititi aceasta carte!

Adu-mi un scaun! Aduceti-mi un scaun!

Look at my sister.

Think about it!

Teach me!

> [luk Et mai sista ]

> [Tsin(g)k abaut it]

> [ti:ts mi:]

Priveste-o pe sora mea! Priviti-o pe sora mea!

Gândeste-te la asta! Gânditi-va la asta!

învata-ma! învatati-ma.

DS3

Cîn limba engleza pentru persoana a doua atât la singular, cât si la plural, folosim aceeasi expresie imperativa.

Daca vrem sa transformam porunca în rugaminte, atunci se adauga cuvântul please [pli:z] -te rog, va rog, fi amabil, fiti amabili:

Ask him for it, please.

> [a:sk him fo:r it pli:z]

Pay for this bicycle, please. > [pe/ fo: D is ba/sikl

pli:z]

Cere-i lui, te rog.

- Plateste aceasta bicicleta, te rog.

Daca vrem sa poruncim cuiva sau sa rugam pe cineva sa nu faca ceva, atunci înaintea verbului se pune auxiliarul don't. si aici putem folosi verbul please:

Don't open the window!

> [dount oupn Dza uindou]

Don't go out of your room. > [dount gou aut ov io:

ru.m

Don't think about it, please. > [dount Tsin's^k abaut it

pli:z]

Don't show me this book,  > [dount sou mi: Dzis buk

please.

pli:z]

Nu deschide fereastra!

Nu iesiti din camerele voastre.

Nu te gândi la asta, te rog.

Nu-mi arata aceasta carte, te rog.

Sa exersam imperativul cu ajutorul exercitiului de mai jos: Deschide usa aceasta! Du-te la plimbare! Nu merge cu masina, te rog. încearca sa-1 cumperi! Asteapta-ma te rog! Nu lua masina mea! Nu vorbi cu aceasta fata, te rog!

- > Open this door!

- > Go for a walk!

- > Don't go by car, please.

- > Try to buy it!

- > Wait for me, please.

- > Don't take my car!

- > Don't talk to this girl, please.

Nu lucra seara! Multumeste-i pentru asta! Trimite aceasta scrisoare, te rog.

- > Don't work in the evening!

- > Thank her for it!

- > Send this letter, please.

LECŢIA 6. - PARTEA A DOUA

în aceaasta parte vom recapitula regulile gramaticale si cuvintele noi pe care le-am învatat în cele doua lectii.

în primul exercitiu silabele care se accentueaza sunt scrise cu litere îngrosate. Pentru început ascultati doar dialogurile. Apoi ascultatie-le înca o data si repetati dialogul.

Mary: What is your name?

Peter: My name is Peter.

Barbara: Is it Sunday today?

John: No, it is Monday, the second day in the week.

Barbara: Isn't Monday the first day in the week?

John: No, Sunday is the first day in the week in England.

Tom: Do you like Saturday?

Mary: Yes, I do. On Saturday I always go to town so I usually have some time to

visit my sister.

Tom: When do you usually go shopping?

Mary: I go into some shops on Tuesday and Wednesday.

John: What is her name?

Barbara: Her name is Sheila.

John: It's a nice name. Some little babies have nice names. She is smiling at you.

Barbara: She always smiles at me to show me she loves me.

Mary: Who is working here?

Peter: I am working here, I'm writing a letter.

Tom: Tomorrow they are going to Bucharest to pay for the houses.

Barbara: But where are they now?

Tom: This morning they are going to the post-office. They are going there now.

Mary: I want to ask you a question: which way are Tom and Peter going to the office now?

John: Ask my father, please. I think he knows it.

Peter: What do you see now?

Barbara: I see a man, a woman and a little boy.

Peter: Is she talking to the man at the moment?

Barbara: Yes, she is.

Peter: All right. I'm going there now. Wait for me in the garden.

Mary: When do you want to go to England?

John: I want to go there next year, but I don't know English.

Barbara: Is the first house your house?

Tom: No, Peter has the first house and John has the third. Our house hasn't a garden. It is the second.

Iar acum vom rezuma întregul material nou engleza propozitiile de mai jos:

Vreau sa trimit aceste scrisori vineri.

Aceasta carte este pentru tine.

Cred ca aceasta scrisoare este lunga.

Ţine acest stilou si scrieii o scrisoare.

România si Anglia sunt tari frumoase.

Sâmbata merg la plimbare.

Mâncam des în gradina.

Cui îi place sa citeasca carti?

Miercuri la noua sunt întotdeauna acasa.

Tocmai iesim din casa.

Acum încearca s-o citeasca?

Maria nu viziteaza acum aceasta biserica.

Cât este ceasul acum?

stiu româneste, dar nu stiu engleza.

Cine vorbeste englezeste?

Acesti bebelusi sunt aici.

în dormitorul meu este un pat si un birou.

Fiica lui are ochi albastri si o gura rosie.

Mama mea lucreaza acum în bucatarie.Luna viitoare (ei) zboara cu avionul în Anglia.

Peste zece zile venim la ei. Mâine ne iei si pe noi cu tine? Da-i lui aceasta bicicleta, te rog. Sora ei se plimba acum în gradina. El are un costum verde. si pestele este un animal. Vrei sa ma întrebi ceva?

icutat în aceste doua lectii. Traduceti în limba

> 1 want to send these letters on Friday.

> This book is for you.

> I think this letter is long.

> Take this pen and write a letter to her.

> Romania and England are nice countries.

> On Saturday I'm going for a walk.

> We often eat in the garden.

> Who loves to read books?

> At nine on Wednesday I'm always at home.

> We are just going out of the house.

> Is he trying to read it now?

> Mary is not visiting this church now.

> What time is it now?

> I know Romanian but I don't know English.

> Who speaks English?

> These little babies are here.

> There is a bed and a desk in my bedroom.

> His daughter has blue eyes and a red mouth.

> My mother is working in the kitchen now.

> Next month they are flying by plane to England.

> We are coming to them in ten days.

> Are you taking us with you tomorrow?

> Give him this bicycle, please.

> Her sister is walking in the garden now.

> He has a green suit.

> A fish is also an animal.

> Do you want to ask me a question?

Crezi ca este o cale buna de a obtine acesti bani?

De obicei lucrez luni, dar azi nu lucrez.

Cine îmi zâmbeste? Adu-mi acesti bani. Cum îl cheama? Acum nu-1 vad.

> Do you think it's a good way to get this money?

> I usually work on Monday but toda\ I am not working.

> Who is smiling at me?

> Bring me this money.

> What is his name?

> I don't see it now.

Iar acum la sfârsit sa exersam pronuntia vocalelor identice din urmatoarele cuvinte:

[u]

[e/]

[i:]

[E]

[ai]

good

way

keep

hand

try

sister

book

pay

teach

man

my

office

look

day

eat

animal

I

this

baby

read

five

visit

6. RECAPITULARE

6.1. Cuvântul "money" se afla întotdeauna la singular.

My money is on the table. - Banii mei sunt pe masa.

6.2. în limba engleza "Ma numesc", cât si "pe mine ma cheama" se traduce prin "my name is...":

What is your name? Cum te cheama?/Cum te numesti?

My name is Mary. - Ma numesc Maria./Ma cheama Maria.

His name is Peter Smith. - El se numeste, pe el îl cheama este Peter

Smith.

What is their names? Cum îi cheama?

6.3. Exista verbe care nu pot fi folosite la timpul prezent continuu. Acestea sunt verbele care exprima senzatii sau sentimente:

to see - a vedea

to know - a sti, a cunoaste

to like a-i placea, a îndragi

to think - a gândi, a se gândi la

to hear - a auzi

to want - a vrea, a dori

to have - a avea, a poseda

to understand - a întelege, a pricepe

to be a fi

I don't understand you. - Nu te înteleg.

I think you are right. - Cred ca ai dreptate.

6.3.1. si în cazul în care în propozitiile care contin aceste verbe figureaza expresiile "now, just, at the moment", trebuie folosit timpul prezent simplu:

Now don't understand him.  - Acum nu-1 înteleg.

6.3.2. Daca din propozitie reiese ca actiunea se desfasoara tocmai în momentul vorbirii, atunci expresiile "now, just, at the moment" pot lipsi din propozitie:

Where are you going? - Unde te duci?

We are going to school. - Mergem la scoala.

6.4. Pluralul substantivelor

6.4.1. Daca substantivul la singular se termina în ,,-s, -sh, -ch, -x" pluralul se formeaza prin adaugarea terminatiei ,,-es" care se pronunta întotdeauna [iz]: bus - buses

church churches

Daca în afara de terminatile de mai sus cuvântul la singular mai are si terminatia ,,-e", atunci la plural primeste doar un ,,-s" si pronuntia este de asemenea [iz].

6.4.2. Daca cuvântul la singular are terminatia ,,-y" precedat de o consoana, atunci la plural ,,-y" -ul se transforma în ,,-i", la care se adauga terminatia ,,-es": baby - babies

factory - factories

6.5. Formarea timpului prezent simplu la persoana a treia singular prin adaugarea la verb a sufixului ,,-es".

6.5.1. Daca la infinitiv verbul are terminatia ,,-s, -sh, -ch,-x" sau ,,-o", atunci la persoana a treia singular primeste sufixul ,,-es" care se pronunta întotdeauna [iz]: teach - teaches

go - goes

6.5.2. Daca infinitivul verbului are terminatia ,,-y" precedata de o consoana, atunci la persoana a treia singular ,,-y"-ul se transforma în "i", la care se adauga sufixul ,,-es":

try - tries

6.6. Propozitiile imperative

6.6.1. Daca dam un ordin sau o porunca cuiva, atunci folosim forma infinitiva neconjugata a verbului, fara sa utilizam cuvântul "to":

Go home! - Mergi acasa!

Daca vrem sa ne exprimam politicos sau vrem doar sa cerem ceva, atunci se adauga cuvântul "please":

Open the door, please. - Deschide usa, te rog.

6.6.2. Daca ordonam cuiva sa nu faca ceva, atunci asezam verbul auxiliar "don't" înaintea verbului:

Don't go home! - Nu merge acasa!

si acum putem folosi cuvântul "please" pentru a crea o impresie amabila politicoasa:

Don't take it, please. - Fii dragut, nu-1 lua.

6.6.3. în limba engleza imperativul poate fi interpretat atît la singular cât si la plural: Go home! - Mergi acasa!

Mergeti acasa!

6. TEMA PENTRU ACASĂ

Rezolvati si trimiteti pentru verificare exercitiile de mai jos:

A. Traduceti urmatoarele propozitii în limba româna:

We don't want to visit that man today.

Don't try to take this book!

Who teaches Romanian in this school?

Are the babies at home?

What are their names?

Where is your money?

B. Traduceti urmatoarele propozitii în limba engleza:

1. El îi aude în clipa asta?

2. Aceste doua fabrici sunt în apropierea statiei?

3. Mergi la tata si cere-i bani!

4. Cine vrea sa puna o întrebare?

5. Unde sunt aceste biserici?

6. Mâine nu am timp sa scriu (aceasta).

C. în propozitiile urmatoare sunt anumite greseli. Corectati-le

He isn't knowing this girl.

In eighteen days I go to Bucharest.

He's name is Peter.

Our bois are good.

Her daughter trys to get the car.

You don't read this book, please.

VOCABULARUL LECŢIILOR 5. sI 6.

about aeroplane animal

to ask a question at the moment

baby bed

bedroom book to bring but

to come daughter desk

dollar

to eat

eighteen

eleven

England

English

eye

fifteen

fish

to fly

fourteen

Friday

garden

to give

hand

to hear

her

> [abaut]

> [earaple/n]

> [Enimal]

> [tu a:sk a kuestsan]

> [Et Dza moumant]

> [be/'bi]

> [bed]

> [bedru:m]

> [buk]

> [tu brin^]

> [bat]

> [Iu kam]

> [do:tar]

> [desk]

> [dolar]

> [tu i:t]

> [e/ti:n]

> [ilevn]

> [ingland]

> [inglis]

> [a/]

> [fifthn]

> [fis]

> [tu fia/]

> [fo:rti:n]

> [fra/di], [fra/de/]

> [ga:rdn]

> [tu giv]

> [hEnd]

> [tu hiar]

> [ha:r]

- despre, de, cu privire la

- avion (aeroplan)

- animal

- a pune o întrebare

- momentan, chiar acum

- bebelus

- pat

- dormitor

- carte

- a aduce (cu sine), a duce

- dar, însa, totusi

- a veni, a ajunge

- fiica

- masa de scris, birou, pupitru, banca

- dolar

- a mânca, a se hrani

- optsprezece

- unsprezece

- Anglia

- englez

- ochi

- cincisprezece

- peste

- a zbura

- patrusprezece

- vineri

- gradina

- a da, a darui

- mâna

- a auzi

- a ei, a sa, ai sai, ale sale

Mill ill

■HIP

Ih

tlllill!

WSĘĘĘĘĘĘSĘ

mm

flHHpi

liiiiiiiiiii mm

1HIIIH WČSČČ WĘĘËĘ

ĚČSČČI

here

>

fhiar]

- aici, pe aici

 

him

>

[him]

- pe el, îl, 1-, lui, îi, i-,

 

in

>

[in]

- în, la. înauntrul

 

it

>

[it]

- aceasta, asta (pentru obiecte, notiuni abstracte, animale)

 

just

>

[djast]

- tocmai, chiar

 

to keep

>

[tu ki:p]

- a tine

 

kitchen

>

[kitsan]

- bucatarie

 

letter

>

[letar]

- scrisoare

 

little

>

[liti]

- mic, un pic, putin

 

to love

>

[tu lav]

- a iubi, a-i fi drag

 

man

>

[mEn]

- barbat

 

me

>

[mi:]

- pe mine, ma, mie, îmi, mi, -mi

 

Monday

>

[mandi], [mande/]

- luni

 

money

>

[mani]

- bani

 

month

>

[manTs]

- luna (calendaristica)

 

mouth

>

[mauTs]

- gura

 

name

>

[ne/m]

- nume

 

next

>

[nekst]

- urmator, care urmeaza

 

nineteen

>

[na/nti:n]

- nouasprezece

 

now

>

[nau]

- acum

 

out of

>

[aut ov]

- din (de ex. a scoate ceva din ceva)

 

to pay (for)

>

[tu pei]

- a plati (ceva/pentru ceva)

 

pen

>

[pen]

- stilou

 

plane

>

[ple/n]

- avion, aeroplan

 

please

>

[pli:z]

- te rog, fii amabil

 

post-office

>

[poust ofis]

- oficiu postal

 

question

>

[kuestsan]

- întrebare

 

to read

>

[tu ri:d]

- a citi

 

right

>

[ra/t]

- drept, potrivit, corect

 

all right

>

[o:l ra/t]

- în ordine, în regula

 

on the right

>

[on Dza ra/t]

- în dreapta, în partea dreapta

to the right

>

[tu Dza ra/t]

- la dreapta

to be right

>

[tu bi: ra/t]

- a avea dreptate

Romania

>

[rume/nia]

- România

Romanian

>

[rume/nian]

- român

Saturday

>

[sEtardi], [sEtardez]

- sâmbata

to send

>

[tu send]

- a trimite

to show

>

[tu sou]

- a arata

seventeen

>

[sevntirn]

- saptesprezece

sister

>

[sista1]

- sora

sixteen

>

[sikstirn]

- saisprezece

to smile (at)

>

[tu smazl Et]

- a zâmbi (cuiva)

sometimes

>

[samta/mz]

- câteodata, uneori

son

>

[san]

- fiu

suit

>

[su:t]

- costum de haine

Sunday

>

[sandi], [sande/]

- duminica

to talk (to/with)

>

[tu to:k]

- a vorbi, a conversa

to teach

>

[tu ti:ts]

- a preda, a învata (pe altii)

them

>

[Dzem]

- pe ei/ele, lor, le, li

the third

>

[Dza Tsa:rd]

- al treilea

thirteen

>

[Tsa:rti:n]

- treisprezece

Thursday

>

[Tsa:rzdi], [Tsa:rzdez]

- joi

tomorrow

>

[tamorou]

- mâine

to try

>

[tu traz]

- a încerca, a proba

Tuesday

>

[t/u:zdi], [t/urzdez]

- marti

twelve

>

[tuelv]

- doisprezece

twenty

>

[tuenti]

- douazeci

to understand

>

[tu andarstEnd]

- a întelege, a pricepe

us

>

[as]

- pe noi, ne, noua, ne, ni

way

>

[ e«]

- drum, cale, directie

Wednesday

>

[uenzdi], [uenzdez]

- miercuri

week

>

[Ui:k]

- saptamâna

what time...?

>

[uot ta/m]

- la ce ora?

> uf!

i

i

uî!

which way?

with you

> [uits ue«]

> [uiDz]

[in:]

- pe care drum, în ce directie?

- cu, împreuna cu

- tie, îti, ti, dumitale, dumneavoastra, voua, va, vi, pe tine te, pe dumnea­ta, pe dvs., pe voi va

fllll

lllllll

ilsi^illllllii

■Sil

Sili


Document Info


Accesari: 3016
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )